Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > HABERLER > Duyurular > Yeni Kitap: Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Yeni Kitap: Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

konut sektöründe tüketici hukuku uygulamaları

 

 

 

Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

 

 

   

 

Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

 

Yazar : Hakan TOKBAŞ (editör), Ali Suphi KURŞUN (editör) / Kısım Yazarları: Prof. Dr. Turgut ÖZ, Prof. Dr. Şebnem AKİPEK, Yargıtay Üyesi Candaş İLGÜN, Doç. Dr. Murat AYDOĞDU, Doç. Dr. Sezer ÇABRİ, Doç. Dr. Ömer ÇINAR, Yrd. Doç. Dr. Umut YENİOCAK, Yrd. Doç. Dr. Turan ŞAHİN
 

Yayınevi: Aristo
Basım Tarihi: 2016 Haziran
Basım Yeri: İstanbul
Kapak : Sert Kapak
Sayfa Sayısı: 410
Boyut: 16,5 x 23,5 cm.
Baskı: 1

ISBN: 9786058441866 
 
 
İçindekiler:
 

1.Kitap: Derleme 
* Birinci Kısım: Taşınmaz Mülkiyetini Nakil Borcu Doğuran Sözleşmelerde Geçerlilik Şartları Ve Şekil 
* İkinci Kısım: Taşınmaz Satış Sözleşmesi 
* Üçüncü Kısım: Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri 
* Dördüncü Kısım: Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları Açısından Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
* Beşinci Kısım: Devre Mülk Ve Devre Tatil Sözleşmesi 
* Altıncı Kısım: İnşaat Sektöründe Eser Sözleşmesi 
* Yedinci Kısım: İnşaat Sektöründe Taksitle Satış Sözleşmesi 

2.Kitap: Şerh
 
 
 

Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

Birinci kısımda konut sektörünün belki de en temel hukuki işlemi taşınmaz mülkiyetini nakil borcunu doğuran sözleşmeler tabi olduğu şekil şartı bakımından ele alınmıştır. Sözleşmenin tabi olduğu şeklin türü, şekil şartını kimin yerine getireceği, şekle aykırılığın yaptırımı bu kısımda ele alınan konulardan bazılarıdır.

İkinci kısımda taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmelerin hangi hallerde tüketici hukukunun kapsamında olacağı ve tüketici hukukunun kapsamında olmasının sözleşmenin hükümlerini nasıl etkileyeceği açıklanmıştır.

Üçüncü kısımda 6502 Sayılı Kanun ile detaylı olarak düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri Kanun’un getirdiği her türlü yeniliğe değinilmek suretiyle açıklanmıştır.

Dördüncü kısımda arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tüketici işlemi niteliğini haiz olup olamayacağı ve tüketici işlemi olarak nitelendirildiği takdirde hangi hükümlerin uygulanacağı irdelenmiştir. Bu kısımda özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tüketici hukukunun kapsamında olmasının ne getireceği üzerinde durulmuştur.

Beşinci kısımda devre mülk ve devre tatil sözleşmesi hukuki nitelik, şekil, unsurlar ve hüküm ve sonuçları ile sona ermesi bakımından açıklanarak uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri mercek altına alınmıştır.

Altıncı kısımda konut sektöründe yapılan eser sözleşmeleri doktrin ve uygulama bakımından etraflıca incelenmiştir. Bu kapsamda eser sözleşmesi ile satış sözleşmesinin ayırt edilmesi, özellikle bu ayrımın ayıp hükümleri bakımından bir sonuç doğurup doğurmadığı açıklanmıştır. Bundan başka hem satış sözleşmesi hem de eser sözleşmesi unsurlarını bünyesinde barındıran sözleşmeler ve bunlara uygulanacak hükümler örneklerle anlatılmıştır.

Yedinci kısımda 6502 Sayılı Kanun’un taksitle satış sözleşmelerine ilişkin hükümleri değerlendirilerek konut sektöründeki görünümü uygulamadan örneklerle anlatılmıştır.

Konut sektöründe tüketici hukukunun epey uygulaması olduğundan ve her mesele ile ilgili prensip kararlara yer verilmek gayesiyle Şerh kitabında Yargıtay kararları özel bir tasnife tabi tutulmamış, başlıklandırılmakla yetinilmiştir.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir