Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > GENEL > 5. Kongre Videoları

5. Kongre Videoları

 AÇILIŞ KONUŞMALARI  

{youtube}EjfynQEaB9g{/youtube}

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Sayın Av. Hakan TOKBAŞ’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki açılış konuşmasıdır.


 

{youtube}GO95o0Ovxb4{/youtube}

Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki açılış konuşmasıdır.


 

{youtube}DTGolItrLnI{/youtube}

FODER Başkanı Sayın Özlem DENİZMEN’in 5. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki açılış konuşmasıdır.


 

{youtube}KvR_u7E2snE{/youtube}

Doğuş Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL’un 5. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki açılış konuşmasıdır.

 


 

{youtube}iT5pjrBoRjw{/youtube}

Rekabet Kurumu Başdanışmanı Sayın Erkan YARDIMCI’nın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki açılış konuşmasıdır.


 

 

 TÜKETİCİ HUKUKUNDA YARGILAMA VE USUL KURALLARI  

 {youtube}cyL_F0LZFa0{/youtube}

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “TÜKETİCİ HUKUKUNDA YARGILAMA ve USUL HUKUKU KURALLARI” başlıklı oturumu değerlendirme konuşmasıdır.


  

{youtube}z2vNXuOdork{/youtube}

Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hakimi Sayın Mehmet Akif TUTUMLU’nun 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Tüketici Uyuşmazlıkları Açısından Tüketici Kavramı” başlıklı tebliğinin sunumudur. 

{youtube}eSZIBqwmDqI{/youtube}

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Ertan YARDIM’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Yerine Getirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumudur.

 


  

{youtube}SiaqZTtFPrM{/youtube}

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu Bulunan Taleplerde İlâmsız İcra Yolunu Kapatan Yeni Yargıtay İçtihadının Düşündürdükleri” başlıklı tebliğinin sunumudur. 


 

 


 

 


 

 REKABET HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI  

{youtube}Z6QaYxwrItU{/youtube}

Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı Sayın Metin PEKTAŞ’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Perakende Elektrik Pazarına Yönelik Son Dönem Rekabet Hukuku İncelemeleri ve Tüketicilere Yönelik Sonuçlar” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}rsH3756TgkY{/youtube}

Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı Sayın Mert KARAMUSTAFAOĞLU’nun 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Elektrik Piyasalarında Tüketicinin Korunması Ve Rekabet Hukuku İlişkisi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}98l_yvu4TzU{/youtube}

Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı Sayın Hâkim İlhan KARA’nın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Finansal Kurumlarının ve Bankaların Tüketiciden Aldıkları Haksız Masrafların İadesi ve Rekabet Kurulu Kararlarının Bu Alandaki Etkisi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

 

 

{youtube}2f4-Ir9TjJc{/youtube}

İstanbul Üniversitesi Em. ve İstanbul Kültür Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Kentsel Dönüşümde Hukuka Aykırı Uygulamalar: 6306 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Gözlemler” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}ClURinH5SR8{/youtube}

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Emrehan İNAL’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması” başlıklı tebliğinin sunumudur. 


  

   

{youtube}FhH0ICl-cIY{/youtube}

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Umut YENİOCAK’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkını Sınırlandıran Haksız Şart Uygulamaları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

REKLAM VE ETİCARET SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

 

{youtube}8ztZ6Vgk_U4{/youtube}

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU’nun 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri ve Tüketicinin Korunması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}sMkeeZWCELM{/youtube}

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Murat AYDOĞDU’nun 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Rahatsız Edici Ticari Elektronik İletilerde Tüketicinin Haklarının Korunması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}wSXQJAscG6s{/youtube}

E. Reklam Kurulu Başkanı Sayın Özcan PEKTAŞ’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Gıda Takviye Ürünleri Reklamları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

 

 TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI  

{youtube}91k591PFh8A{/youtube}

Koç  Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ayfer Uyanık ÇAVUŞOĞLU’nun 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Turizmde Yabancı Tüketicilerin Hukuki Sorunları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}K0gGysa8tNA{/youtube}

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Murat TOPUZ’un 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Türk Hukukunda Normatif Zararın Tazmininin Somut Bir Düzenlemesi Olarak TKHK Çerçevesinde Boşa Harcanan Tatil Zamanı İçin Talep Dilen Tazminat” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}_eGFEyJgTzk{/youtube}

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ömer ÇINAR’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

 

 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

 

 

{youtube}dpfGDxplV40{/youtube}

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Yeni TKHK ve TBK Çerçevesinde Otomotiv Sektöründe Satıcının Ayıplı Maldan Dolayı Sorumluluğu” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}tQdysj8L-yk{/youtube}

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI’nın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Otomotiv Sektörü Bakımından Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

 GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI  

{youtube}hcDbD6H5XHY{/youtube}

Tüketici Hukuku Enstitüsü Üyesi Sayın Dr. Özlem TÜZÜNER’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Dipsomanik Alkollü İçecek Tüketicisini Koruyucu Önlemlerin Mukayeseli Hukuk Perspektifinde Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

 TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

 

 

{youtube}W08QAxUgGvw{/youtube}

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Murat İNCEOĞLU’nun 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Telekomünikasyon Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

 

{youtube}DkkHXsJvsr0{/youtube}

Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Sekreteri Ali Suphi KURŞUN’un 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki BTK Tüketici Hakları Daire Başkanı Özgür Fatih AKPINAR’ın “Elektronik Haberleşme Sektöründe Taahhütname ve Uygulamaları” başlıklı tebliğini vekaleten sunumudur.


 

{youtube}G0Tw1QDr9ao{/youtube}

Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Sekreteri Ali Suphi KURŞUN’un 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki BTK Bilişim Baş Uzmanı Bilge UZ’un “Abonelik Sözleşmelerinde Hukuki Güvenliğin Sağlanması” başlıklı tebliğini vekaleten sunumudur.


 

 

 TIP VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI  

{youtube}uLQO6MvUcZ4{/youtube}

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Tamer İNAL’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Tıp ve İlaç Sektöründe Ürün Güvenliği” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}MbeEft00nik{/youtube}

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Nevzat ALKAN’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında Bilirkişilik Yaklaşımları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

 

{youtube}cWkF-RGonEM{/youtube}

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Sera Reyhan YÜKSEL’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Hekimin Uyguladığı İlaç Tedavisinden Doğan Zararlardan Hastanın TKHK  Kapsamında Korunması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE  TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

{youtube}bEHl5iUl7iY{/youtube}

Tüketici Hukuku Enstitüsü Üyesi Sayın Dr. Özlem TÜZÜNER’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Anoreksiya Ve/Veya Bulumiya Nervozalı Ergin Tüketicinin Tedavi Hizmetini Ret Beyanı Üzerine Düşünceler Ve Hükümsüzlük İhtimaline Bağlı Tüketici Hukukunu İlgilendiren Sonuçlar” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}NlKK-ojmOpQ{/youtube}

Ankara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Bankacılık Uygulamasında Şahsi Teminatlar ve Tüketicinin Korunması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}HH79Jlq-pJw{/youtube}

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Burak ÖZEN’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Yer Alan Muacceliyet Koşullarının Kefile Etkisi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

   

{youtube}0NMGt8GCfKw{/youtube}

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Sezer ÇABRİ ‘nin 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman, Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

 

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

 

 

{youtube}F5O24euMzyY{/youtube}

Ankara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’ın 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Avukatın Özen Yükümlülüğü ve Tüketicinin Korunması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

SİGORTACILIK – TAŞIMACILIK VE ENERJİ SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

{youtube}AVuI8FHRzq8{/youtube}

Yargıtay 13. HD Üyesi Sayın Candaş İLGÜN’ün 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Yeni TKHK’nun Avukatlık Sözleşmelerine Etkisi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}Ym3gQNY3Qk0{/youtube}

 

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa ÇEKER’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesine İlişkin Tüketici Hukuku Sorunları” başlıklı tebliğinin sunumudur. 

{youtube}y_rCdGHjE1s{/youtube}

 

Yargıtay 3. HD Üyesi Sayın Yusuf MEMİŞ ‘in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Elektrikte Kayıp Kaçak Davaları ve diğer Abonelik Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda Yargıtay Uygulaması” başlıklı tebliğinin sunumudur. 

   

{youtube}LF4Hy4vZDEE{/youtube}

Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar Sayın Çelik Ahmet ÇELİK’in 5. Tüketici Hukuku Kongresindeki “Karayoluyla Yolcu Taşımada Taşımacının, Sigortacının Ve Devletin Sorumluluğu” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

 

 

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir