Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > HABERLER > Duyurular > Yeni Kitap: 6502 Sayılı Kanun Bakımından Otomotiv Hukuku

Yeni Kitap: 6502 Sayılı Kanun Bakımından Otomotiv Hukuku

otomotiv hukuku

 

 

 

6502 Sayılı Kanun Kapsamında Otomotiv Hukuku

(Güncelliğini Koruyan Yargıtay Kararları Derlemesi)

 

 

   

 

6502 Sayılı Kanun Kapsamında Otomotiv Hukuku

 

 

(Güncelliğini Koruyan Yargıtay Kararları Derlemesi)

Yazar : Yargıtay Üyesi Candaş İLGÜN – Dr. Özlem TÜZÜNER – Av. Hakan TOKBAŞ 
Sayfa Sayısı: : 528
Kitap Ölçüleri: 16×24 cm
Kapak: Ciltli
Basım Yılı: 2015 – Eylül

ÖNSÖZ
 
“Otomotiv Hukuku” isimli bu kitap, mezkûr sektöre ilişkin güncel Yargıtay içtihatlarının toplanması, sonra elenmesi ve nihayet başarılı şekilde sınıflandırılmasından ibarettir. Sınıflandırmanın başarılı olduğu düşüncesi, bu çalışmanın, gerek uygulama yönünden avukatlara, gerek teorik düzeyde akademisyenlere, sistematik erişim kolaylığı sağlamasına dayanır.
 
Aslında hukuk alanında yazılmış eserler değerlendirildiğinde, ders kitaplarının ayrı yeri ve önemi olduğu herkesçe kabul edilir. Yalnız monografi ve Yargıtay içtihadı okumanın keyfi de yadsınamaz. İnancımız, pragmatik açıdan, zaten olumlu sonuçlar alacağımız yönündedir. Temennimiz ise, keyifle okunmasıdır.
 
Bu kitap, gerçek anlamda koordinasyon ürünüdür. Tabii ki, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Hâkim Candaş İlgün’ün bizi içtihatlarla donatması üzerine hedefe ulaştık. Koordine çalışmalar arasında daha çok kürsü içi eserler göze çarpar. Her hâlde, hâkim, avukat ve akademisyen bakış açısının harmanlanması pek nadir görülür. Eminiz, tüketici hukuku camiası şu soruyu sormaktadır: nasıl bir tevafuktur ki, böylesine harmoniler hep Sayın Av. Hakan Tokbaş önderliğinde gerçekleşir? Hikmet, hayallerle inşa edilen özerk dünyada gizlidir.
 
Bizim dünyamızda, sempozyum yapmak istenirse, bütün engeller aşılır; art arda dört adet organize edilir. Şirketlere kaliteli eğitim vermek arzu edilirse, nokta atışı şirketler seçilir; geceler gündüzlere katılarak eğitimlere hazırlanılır. Hukukî mesele merakı her saat başvurulabilecek telefon görüşmesiyle çözülür; böylece rahat uyunur. Bizim dünyamızda, kadrosuz kalan akademisyen girdiği depresyondan zorla çıkarılır. Can yayım evi kurmak isterse, hemen yenisi kurulur. Burada, inanç, imece ve muhabbetle, tüm hayaller gerçek olur. Evet, bizim dünyamız çok şükür iyi ve güzel. Kitap baskıları ve projeler bir yana, herkese seslenişimiz, niyeti güzel hayallerin gerçekleşebildiğidir. Son olarak, bu kitabın yayımlanmasında emeği geçen herkese, başta Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Hâkim Candaş İlgün, özellikle Av. Hakan Tokbaş ve Av. Emel Özer, Av. Cahit Düzcan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Ali Suphi Kurşun’a en içten teşekkürlerimi sunarım.
 

Dr. Özlem Tüzüner

İÇİNDEKİLER
 
DETAYLI İÇERİK
I. GÖREV VE TARAF SIFATI OLARAK TÜKETİCİ TANIMI
i. İkinci El Araç Satışı
ii. Aracın Ruhsatındaki Amaç Kaydı ve Kullanım Amacı
iii. Araç Bedeli Alacağından Kaynaklanan Uyuşmazlık
iv. Aracı Satın Alan veya Kullanan Kişi
v. Aracı Satan Kişi
vi. Otopark Hizmetinden Doğan İhtilaflar
vii. Eksik ÖTV’nin Rücuen Tüketiciden Tahsili Davaları
viii. Ekspertiz Hizmetinden Doğan İhtilaflar
ix. Araç Kredilerinden Doğan İhtilaflar
x. Diğer Araç Hizmetlerinden Doğan İhtilaflar
xi. Ayıptan Doğan Diğer Zararlar Bakımından
xii. İthalatçının Taraf Sıfatı
xiii. Birleşen Davalar Bakımından
II. YETKİ
III. ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ
IV. SEÇİMLİK HAKLAR
i. Seçimlik Haklarda Islah
ii. Seçimlik Hakların Terditli Kullanılması
iii. Seçimlik Hakların Daralması
iv. Misli İle Değişim Hakkının Kullanılabilirliği
v. Seçimlik Hakların Kısıtlanması
vi. Onarım Hakkının Kullanılmış Olması
V. AYIBA KARŞI GARANTİ
i. Gizli Ayıp ve Bundan Doğan Sorumluluk
ii. Açık Ayıplar
iii. Akaryakıt İstasyonunun Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluğu
iv. Ayıplı Otopark Hizmetinden Doğan Sorumluluk
VI. GARANTİ
i. Yetkili Servisin Sorumsuzluğu
ii. Satıcı-Üretici/İthalatçının Garanti Sorumluluğu
VII. ZAPTA KARŞI GARANTİ
i. Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün Tam Zapt Sebebiyle Sorumlu Olmaması
ii. Tam Zapt Halinde Hukuk Hâkiminin Ceza Davasını Bekletici Mesele Yapması
iii. Çalıntı Araç Devrinde Noterin Hukukî Sorumluluğu
iv. Tam Zaptta Semerelerin Tenzili
v. Zapt Çeşidinin Tespiti
VIII. DEĞER TESPİTİ VE HESAPLAMASI
i. İade Edilecek Bedelin Hesaplanması
ii. Trafik Kazaları Sebebi İle Aracın Değerinde Meydana Gelen Azalmanın Hesaplanması
iii. Amortisman Bedelinin (Olağan Kullanımdan Doğan Değer Kaybının) Hesaplanması
iv. Para Biriminin Tespiti
XI. REHİN TAKYİDAT
i. Ayıplı Aracın İadesinde Rehin Sorunu
ii. Ayıplı Aracın İadesinde Vergi Borçları
iii. Ayıplı Aracın İadesinde Bağlı Kredi
iv. Ayıplı Aracın Üzerinde Haciz Bulunması Durumunda Seçimlik Hakların Daralması
X. MADDÎ ve MANEVÎ TAZMİNAT 
i. Aracın Ayıplı Çıkması ve Manevi Tazminat
ii. Ayıplı Aracı Kullanamamaktan Doğan Kâr Kaybının Belirlenmesi
XI. FAİZ
i. Bedel İadesinde Faiz Başlangıç Tarihinin Belirlenmesi
ii. Ayıpsız Misli İle Değişimde Faiz Başlangıç Tarihinin Belirlenmesi
iii. Faiz Alacağında Zamanaşımı
XII. HAKSIZ ŞART
i. Haksız Şart İddiasının Kötüye Kullanılması
ii. Sorumsuzluk Kaydının Haksız Şart Teşkil Etmesi
XIII. ARAÇ KREDİSİ 
i. Bağlı Kredilerin Tanımlanması
XIV. BİLİRKİŞİNİN NİTELİĞİ VE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İÇERİĞİ
i. Delil Tespit Raporu 
ii. Aynı Dosyada Farklı Bilirkişi Raporlarının Bulunması
iii. Bilirkişi Raporunun Niteliği
iv. Bilirkişinin Niteliği
XV. SÜRELER VE USUL HUKUKUNU İLGİLENDİREN DİĞER MESELELER
i. Sulh ve Feragat
ii. Kazanılmış Hak
iii. Zamanaşımı
iv. Yemin Teklifi
ix. Terditli Davalar
x. Karar İçeriği
xi. Taleple Bağlılık İlkesi
xii. İspat
ix. Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti
xiv. Dava Değeri
xv. Taraf Sıfatı ve Dava Ehliyeti

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir