Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 220. Toplantı Kararları- 13.01.2014

220. Toplantı Kararları- 13.01.2014

 

 

İLETİŞİM HİZMETLERİ

 

1)

 

Dosya No: 2013/1224

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Türkiye’nin tüm büyük şehirlerinde Turkcell en hızlı 3G ile hizmetinizde” ve “En Hızlı 3G Turkcell’de” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19 Kasım – 17 Aralık 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Yazılı Basın

 

Tespitler: “Türkiye’nin tüm büyük şehirlerinde Turkcell en hızlı 3G ile hizmetinizde” başlıklı televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “3G hızınız böyle mi olsun istersiniz, yoksa böyle mi? Hızlı internetin nerede, ne zaman gerekeceği belli olmaz. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerinde Turkcell en hızlı 3G ile hizmetinizde. En hızlı 3G Turkcell’de” ifadelerine, altyazıda ise “Uluslararası bağımsız ölçümleme şirketinin, 7-10 Ekim 2013 tarihlerinde, Türkiye’nin 16 büyükşehrinde gerçekleştirdiği şebekeler arası testlere göre, Turkcell ortalama 3G veri indirme hızında birincidir. 3G veri indirme hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Turkcell ses hattı sahibi aboneler CEPTEN yazıp 2222’ye gönderim yapabileceklerdir. Abonelerin hatlarına tanımlı internet paketlerine ve kullanım miktarlarına göre paket bilgilendirmesi ve önerisi yapılacaktır. Turkcell’in mobil internet paketleriyle ilgili detaylı bilgi için turkcell.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. Trafikte hız limitlerinize uymanızı rica ederiz” ifadelerine,

 

Diğer televizyon reklamında ana vaat olarak “Türkiye’nin en iyi 3G’si açık farkla Turkcell’de” ifadelerine ve altyazı olarak ise “Turkcell toplamda fazladan 6000 istasyona, %85 oranında 3G nüfus kapsamasına, bu oranın %99’unda Çift Taşıyıcılı İnternet Teknolojisine sahiptir. Bir bağımsız ölçümleme şirketinin, 7-10 Ekim 2013 tarihlerinde, Türkiye’nin 16 büyük şehirde yaptığı testlerde Turkcell, ortalama 3G hızında birincidir”  ifadelerine, yer verildiği;

 

Televizyon reklamlarında yer verilen durağan yazının metin boyutunun ve durağan yazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı,

 

Ayrıca, yazılı basında yayımlanan reklamlarda ana vaat olarak “En Hızlı 3G Turkcell’de” ifadelerine yer verildiği,

 

tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “3G hızınız böyle mi olsun istersiniz, yoksa böyle mi? Hızlı internetin nerede, ne zaman gerekeceği belli olmaz. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerinde Turkcell en hızlı 3G ile hizmetinizde. En hızlı 3G Turkcell’de” ifadelerine, altyazıda ise “Uluslararası bağımsız ölçümleme şirketinin, 7-10 Ekim 2013 tarihlerinde, Türkiye’nin 16 büyükşehrinde gerçekleştirdiği şebekeler arası testlere göre, Turkcell ortalama 3G veri indirme hızında birincidir. 3G veri indirme hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Turkcell ses hattı sahibi aboneler CEPTEN yazıp 2222’ye gönderim yapabileceklerdir. Abonelerin hatlarına tanımlı internet paketlerine ve kullanım miktarlarına göre paket bilgilendirmesi ve önerisi yapılacaktır. Turkcell’in mobil internet paketleriyle ilgili detaylı bilgi için turkcell.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. Trafikte hız limitlerinize uymanızı rica ederiz” ifadelerine yer verilerek coğrafi olarak büyükşehirlerin her yerinde Turkcell’in 3G hızında birinci sırada olduğu algısı oluşturulduğu, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve ispata muhtaç olduğu,

 

Bununla birlikte, ana vaat olarak “Türkiye’nin en iyi 3G’si açık farkla Turkcell’de” ifadelerine ve altyazı olarak ise “Turkcell toplamda fazladan 6000 istasyona, %85 oranında 3G nüfus kapsamasına, bu oranın %99’unda Çift Taşıyıcılı İnternet Teknolojisine sahiptir. Bir bağımsız ölçümleme şirketinin, 7-10 Ekim 2013 tarihlerinde, Türkiye’nin 16 büyük şehirde yaptığı testlerde Turkcell, ortalama 3G hızında birincidir”  ifadelerine yer verilen reklamda tüm 3G hizmetlerinde Turkcell’in en iyi hizmeti sunduğu iddiasının ispata muhtaç olduğu ve sadece 3G veri indirme hızına ilişkin olarak yapılan test sonuçlarının tüm 3G hizmetlerinde en iyi olunduğu şeklinde sunulmasının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu,

 

Diğer taraftan, yazılı basında yayımlanan reklamlarda ana vaat olarak “En Hızlı 3G Turkcell’de” ifadelerine yer verilerek coğrafi olarak ülkemizin her yerinde Turkcell’in 3G hızında birinci sırada olduğu ve tüm 3G hizmetlerinde Turkcell’in en iyi hizmeti sunduğu algısı oluşturulduğu, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı,

 

Ayrıca, televizyon reklamlarında yer verilen durağan yazının metin boyutunun ve durağan yazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu durağan yazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 22/02/2013 tarihinde “Kanal D” logolu televizyon kanalında yayınlanan ve Beyazıt Öztürk’ün rol aldığı “Turkcell’e geçenlere 25 liraya 500 dakika veriyorlarmış Beyazıt Bey” ifadelerini içeren reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11/06/2013 tarih ve 213 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915 x 2 = 175.830.-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2013/1401

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Büyük şehirlerde en hızlı 3G Vodafone’da” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 03 – 31 Aralık 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Tespitler: “Büyük şehirlerde en hızlı 3G Vodafone’da” başlıklı televizyon reklamlarında ana vaat olarak; İnternetiniz yavaş diye canınızı sıkmaya değer mi? Bağımsız şirketler test etti, onayladı. Yenilenen altyapısıyla büyükşehirlerde en hızlı 3G Vodafone’da. Onu hep böyle mutlu görmek Vodafone’la işte bu kadar kolay” ve “Youtube videolarını böyle takıla takıla değil, Vodafone’la kesintisiz izleyin. Çünkü yenilenen altyapısıyla büyük şehirlerde en hızlı 3G Vodafone’da. Youtube’da kesintisiz video keyfi Vodafone’la işte bu kadar kolay” ifadelerine, altyazılarda ise;“İki farklı bağımsız ölçüm şirketinin, 25 Ekim-25 Kasım 2013 ve 23-25 Kasım 2013 tarihleri arasında toplam 11 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri) gerçekleştirdiği şebekeler arası testlere göre, Vodafone ortalama veri indirme hızında birinci olmuştur. 3G veri indirme hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi vodafone.com.tr” ile “İki farklı bağımsız ölçüm şirketinin, 25 Ekim-25 Kasım 2013 tarihleri arasında, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Eskişehir, Kayseri’deki testlerde Vodafone birincidir. vodafone.com.tr” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; İnternetiniz yavaş diye canınızı sıkmaya değer mi? Bağımsız şirketler test etti, onayladı. Yenilenen altyapısıyla büyükşehirlerde en hızlı 3G Vodafone’da. Onu hep böyle mutlu görmek Vodafone’la işte bu kadar kolay” ve “Youtube videolarını böyle takıla takıla değil, Vodafone’la kesintisiz izleyin. Çünkü yenilenen altyapısıyla büyük şehirlerde en hızlı 3G Vodafone’da. Youtube’da kesintisiz video keyfi Vodafone’la işte bu kadar kolay” ifadelerine yer verilerek tüm büyük şehirlerin coğrafi olarak her yerinde Vodafone’un 3G hızında birinci sırada olduğu algısı oluşturulduğu, ancak anılan reklamlarda altyazıda “İki farklı bağımsız ölçüm şirketinin, 25 Ekim-25 Kasım 2013 ve 23-25 Kasım 2013 tarihleri arasında toplam 11 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri) gerçekleştirdiği şebekeler arası testlere göre, Vodafone ortalama veri indirme hızında birinci olmuştur. 3G veri indirme hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi vodafone.com.tr” ile “İki farklı bağımsız ölçüm şirketinin, 25 Ekim-25 Kasım 2013 tarihleri arasında, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Eskişehir, Kayseri’deki testlerde Vodafone birincidir. vodafone.com.tr” ifadelerine yer verilerek testlerin ilk reklam için 11 büyük şehirde, ikinci reklam için ise sadece 6 büyük şehirde gerçekleştirildiğinin belirtildiği, bu nedenle söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve ispata muhtaç olduğu,

 

Bununla birlikte, reklamlarda ana vaat olarak “Büyük şehirlerde en hızlı 3G Vodafone’da” ifadelerine yer verilerek tüm 3G hizmetlerinde Vodafone’un en iyi hizmeti sunduğu iddiasının ispata muhtaç olduğu ve sadece 3G veri indirme hızına ilişkin olarak yapılan test sonuçlarının tüm 3G hizmetlerinde en iyi olunduğu şeklinde sunulmasının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu,

 

Ayrıca, inceleme konusu reklamlarda yer verilen bebeğin önüne bir cep telefonu konularak video izletilmesinin çocuk gelişimini engelleyici bir durum olduğu, ilgili mevzuat gereği reklamlarda çocukların kendileri veya çevreleri için tehlikeli araç, gereç ve nesneleri kullanır veya oynarken gösterilemeyeceği, bu nedenle anılan reklamların toplumu yanlış yönlendirdiği, buna ek olarak reklamlarda bir bebeğin masumiyeti kullanılarak istismar edildiği ve yetişkinlerin duygularının sömürüldüğü,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 üncü, 18 inci ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 28/02/2013 tarihinde muhtelif televizyon kanallarında “BlackBerry Z10” isimli cihazın tanıtımı amacıyla yayınlanan reklamlar, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11.06.2013 tarih ve 213 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915 x 2 = 175.830.-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

3)

 

Dosya No: 2013/1110

 

Şikayet Edilen: 4P Dijital İşler Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Aran Kazan”  başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26/09/2013, 07/11/2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV, İnternet

 

Tespitler: 26/09/2013 tarihinde “TV8” logolu televizyon kanalında yayınlanan reklamlarda ana vaat olarak; “…Alo dedikçe kazandıran kampanya Aran Kazan başladı. Turkcell’liler artık telefonlarına her cevap verdiğinde son model bir Mercedes otomobil için çekiliş hakkı kazanıyor. Hemen sen de ARABA yaz 2002’ye gönder ve Aran Kazan’a katıl, Mercedes için anında çekiliş hakkı kazan. Eşin, dostun, patronun kim hangi numaradan ararsa arasın, arandıkça şansın artsın. Hadi ne duruyorsun? Hemen ARABA yaz 2002’ye gönder, alo dedikçe sen de kazan” ifadelerine, durağan yazı olarak ise; ARANKAZAN sadece Turkcell kullanıcılarına özel bir kampanyadır. Paket üyeliği Günlük 1TL olarak ücretlendirilmektedir. MH:05327556669 ifadelerine,

 

www.arankazan.com adresli internet sitesinin 07/11/2013 tarihli görünümünde yayınlanan tanıtımlardaŞansını İstediğin Kadar Arttır Arandıkça daha fazla çekiliş hakkı topla, Mercedes-Benz Otomobil çekilişi için daha fazla şans kazan! Her cevaplı çağrı 1 çekiliş hakkı”, “Bu kampanya Milli Piyango Idaresi Genel Müdürlüğünün 07/11/2013 tarih ve 58259698-255.01.02-4050-10079 sayılı izni uyarınca düzenlenmektedir. AranKazan, telefonunuza gelen her cevaplı çağrıda sıfır kilometre bir Mercedes Benz A 180 model otomobil çekilisi için size 1 çekiliş hakki kazandıran bir kampanyadır” ifadelerine, www.turkcell.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlarda “Aran Kazan, katılımcılarına cevaplı her bir aranma başına çekiliş hakkı kazandıran bir Çalarken Dinler kampanyasıdır. KAZAN yazıp 2002’ye göndererek Çalarken Dinlet’e üye olabilir ve ARAN KAZAN’a dahil olabilirsiniz ve üyeliğinizin devam ettiği her gün için 10 çekiliş hakkı kazanırsınız. Bununla birlikte her gün size gelen ve cevapladığınız her bir çağrı için 1 çekiliş hakkı daha kazanırlar” ifadelerine yer verildiği,

 

tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “…Alo dedikçe kazandıran kampanya Aran Kazan başladı. Turkcell’liler artık telefonlarına her cevap verdiğinde son model bir Mercedes otomobil için çekiliş hakkı kazanıyor. Hemen sen de ARABA yaz 2002’ye gönder ve Aran Kazan’a katıl, Mercedes için anında çekiliş hakkı kazan. Eşin, dostun, patronun kim hangi numaradan ararsa arasın, arandıkça şansın artsın. Hadi ne duruyorsun? Hemen ARABA yaz 2002’ye gönder, alo dedikçe sen de kazan” ifadelerine yer verildiği, ancak reklamda yer alan hareketli altyazı metninin ekranda kalma süresinin, altyazı metin boyutunun ve altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Diğer taraftan, anılan reklamlarda yer alan ve “ARANKAZAN sadece Turkcell kullanıcılarına özel bir kampanyadır. Paket üyeliği Günlük 1TL olarak ücretlendirilmektedir. MH:05327556669” ifadelerine yer verilen durağan yazının metin boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu durağan yazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Ayrıca, www.arankazan.com adresli internet sitesinde ana sayfada yer verilen; “Bu kampanya Milli Piyango Idaresi Genel Müdürlüğünün 07/11/2013 tarih ve 58259698-255.01.02-4050-10079 sayılı izni uyarınca düzenlenmektedir. AranKazan, telefonunuza gelen her cevaplı çağrıda sıfır kilometre bir Mercedes Benz A 180 model otomobil çekilisi için size 1 çekiliş hakki kazandıran bir kampanyadır” şeklindeki metin ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı,

 

Diğer taraftan, televizyon reklamlarında yer alan “…Turkcell’liler artık telefonlarına her cevap verdiğinde son model bir Mercedes otomobil için çekiliş hakkı kazanıyor. Hemen ARABA yaz 2002’ye gönder, alo dedikçe sen de kazan ifadeleri ,  www.arankazan.com adresli internet sitesinde ana sayfada yer verilen “Şansını İstediğin Kadar Arttır Arandıkça daha fazla çekiliş hakkı topla, Mercedes-Benz Otomobil çekilişi için daha fazla şans kazan! Her cevaplı çağrı 1 çekiliş hakkı ifadeleri ve www.turkcell.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Aran Kazan, katılımcılarına cevaplı her bir aranma başına çekiliş hakkı kazandıran bir Çalarken Dinler kampanyasıdır. KAZAN yazıp 2002’ye göndererek Çalarken Dinlet’e üye olabilir ve ARAN KAZAN’a dahil olabilirsiniz ve üyeliğinizin devam ettiği her gün için 10 çekiliş hakkı kazanırsınız. Bununla birlikte her gün size gelen ve cevapladığınız her bir çağrı için 1 çekiliş hakkı daha kazanırlar ifadeleri ile cevaplanan her çağrı için bir çekiliş hakkı kazanılacağı belirtilmesine rağmen, her katılımcının kampanya kapsamında günlük en fazla 100 çekiliş hakkı kazanabildiği, bu nedenle yukarıda yer verilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve ana vaat ile istisnası arasında uyumsuzluğa yol açtığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren 4P Dijital İşler Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2013/1106

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Yeni Nokia Lumia 925 Şimdi Turkcell’de”  başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 03-06 Eylül 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Tespitler: 03-06 Eylül 2013 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Yeni Nokia Lumia 925 Şimdi Turkcell’de” başlıklı reklamlarda tanıtımı yapılan kampanyanın önemli unsurların yer aldığı altyazının metin boyutu ve ekranda kalma süresi ile durağan yazının metin boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak “Yeni Nokia Lumia 925 Şimdi Turkcell’de… Hayatına stil katmak isteyenlere… İnce tasarımı ve alüminyum gövdesiyle tam da sana göre… Yeni Nokia Lumia 925, gri seçeneğiyle ilk kez ve sadece Turkcell’de…” ifadelerine yer verildiği, ancak reklam içeriğinde yer alan altyazının metin boyutu ve ekranda kalma süresi ile durağan yazının metin boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının ve durağan yazının okunabilirlikten uzak olduğu; dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından, 11 Eylül – 4 Ekim 2012 tarihleri arasında yayınlanan “Turkcell’in İçinde Her Yöne 500 Dakika + 1000 SMS + 1 GB İnternet Olan Hepsi Paketi 49 TL” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 13.11.2012 tarih ve 206 sayılı toplantısında, bahsi geçen firmaya idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (87.915 x 2 = 175.830,-TL (Yüzyetmişbeşbinsekizyüzotuz Türk Lirası)) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2013/1025

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Muhtelif mecralarda yayınlanan “Turkcell Platinum – Yurtiçi Tarifenizi Yurtdışında da Kullanabilirsiniz” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013 yılının Eylül-Ekim-Kasım ayları

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif mecralar (Televizyon, açık hava ilanları, reklam bandı vs.)

 

Tespitler: 2013 yılında Eylül-Ekim-Kasım ayları içerisinde muhtelif mecralarda yayınlanan “Turkcell Platinum – Yurtiçi Tarifenizi Yurtdışında da Kullanabilirsiniz” başlıklı televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “Turkcell Platinum ile yurtdışında da ayrıcalıklısınız. Türkiye’deki tarifenizi yurt dışı seyahatlerinizde de kullanırsınız. SUPER YURTDISI yazıp 2222’ye gönderin, Turkcell Platinum ayrıcalıklarını yurtdışına taşıyın. Turkcell Platinum çünkü bizim için özelsiniz” ifadelerine ve altyazıda söz konusu kampanyadan günlük 9,90TL karşılığında ve başvuruda bulunan ilk 20.000 kişi arasında bulunmak şartıyla faydalanılabildiği bilgisi ile yurtdışında tüketicilerin kullanım haklarının günlük en fazla 100 dakika, 100 SMS ve 50 MB data ile sınırlı olduğu bilgisine yer verildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, anılan kampanyaya ilişkin yazılı basında yayımlanan reklamlarda yer alan dipnotlarda ise yalnızca günlük ücretlendirme ile ilgili bilgilere yer verildiği, ancak diğer şartlara yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “Turkcell Platinum ile yurtdışında da ayrıcalıklısınız. Türkiye’deki tarifenizi yurt dışı seyahatlerinizde de kullanırsınız. SUPER YURTDISI yazıp 2222’ye gönderin, Turkcell Platinum ayrıcalıklarını yurtdışına taşıyın. Turkcell Platinum çünkü bizim için özelsiniz” ifadelerine yer verilerek tüketicilerde, mevcut tarifelerinde yer alan tüm dakika, SMS ve data haklarını tanıtımı yapılan kampanyaya kayıt yaptırmak haricinde herhangi bir koşul ve sınırlama olmaksızın yurtdışında da yurt içindeymiş gibi kullanabilecekleri yönünde bir algı yaratıldığı, ancak altyazıda söz konusu kampanyadan günlük 9,90TL karşılığında ve başvuruda bulunan ilk 20.000 kişi arasında bulunmak şartıyla faydalanılabildiği bilgisi ile yurtdışında tüketicilerin kullanım haklarının günlük en fazla 100 dakika, 100 SMS ve 50 MB data ile sınırlı olduğu bilgisinin verildiği, dolayısıyla ana vaatte yer verilen ifadelerin alt yazıda yer alan bilgilerle çeliştiği, bununla birlikte aynı reklamın sadece “Turkcell Platinum ile yurtdışında da ayrıcalıklısınız. Türkiye’deki tarifenizi yurt dışı seyahatlerinizde de kullanırsınız. Turkcell Platinum çünkü bizim için özelsiniz” ifadelerini içeren kısa versiyonunda alt yazıda günlük 9.90TL karşılığında kampanyadan faydalanıldığı bilgisi dışındaki diğer şartlara yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,

 

Diğer taraftan, anılan kampanyaya ilişkin yazılı basında yayımlanan reklamlarda yer alan dipnotlarda ise yalnızca günlük ücretlendirme ile ilgili bilgilere yer verildiği, ancak diğer şartlara yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,

 

Dolayısıyla, inceleme konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. adlı firma tarafından, 15 Şubat – 31 Mart 2013 tarihleri arasında yayınlanan Hülya Koçyiğit’in rol aldığı “Sevdiğiniz nerde olursa olsun ona dokunabilin diye fazladan 6000 çekim noktasıyla hizmetinizdeyiz” ibareli reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 16.07.2013 tarih ve 214 sayılı toplantısında, bahsi geçen firmaya idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (87.915 x 2 = 175.830,-TL (Yüzyetmişbeşbinsekizyüzotuz Türk Lirası)) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

6)

 

Dosya No: 2013/1168

 

Şikayet Edilen: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.superonline.net adresli internet sitesinde yayınlanan “1000 Mbps Fiber İnternet” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.10.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.superonline.net adresli internet sitesinin 22.10.2013 tarihli görünümünde yer alan “1000 Mbps Fiber İnternet” başlıklı reklamlarda “Turkcell Superonline, Türkiye’de evlere kadar saniyede 1000 Mbps’ye varan hızlarda internet erişimi sağlayan ilk ve tek Telekom operatörüdür” şeklindeki ifadeye yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda; “Turkcell Superonline, Türkiye’de evlere kadar saniyede 1000 Mbps’ye varan hızlarda internet erişimi sağlayan ilk ve tek Telekom operatörüdür” şeklindeki ifadeye yer verildiği, ancak 1000 Mbps’ye varan fiber internet hız özelliğinin, TTNET A.Ş. tarafından abonelerine sunulan “TTNET Fibernet Full Limitsiz” internet paketinde de bulunduğu, dolayısıyla anılan ifadenin gerçeği yansıtmadığı,

 

Bu nedenle, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine ile karar verilmiştir.

 

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

7)

 

Dosya No: 2013/1120

 

Şikâyet Edilen: Estetik Yayıncılık A.Ş. (Sözcü Gazetesi)

 

Şikâyet Edilen Reklam: Sözcü Gazetesinin 23.12.2012 tarihli nüshasında yayımlanan “Ağrı çekmek kader değil dedi, 12 bin kişinin kaderini değiştirdi” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Tespitler: Sözcü Gazetesinin 23.12.2012 tarihli nüshasında Nil SOYSAL tarafından yayımlanan röportajda; “Türk tıp dünyasının dahi çocuğu Op. Dr. Aybars AKKOR, Sözcü’ye konuştu… “Ağrı çekmek kader değil” dedi, 12 bin kişinin kaderini değiştirdi… Okulları birincilikle bitiren Aybars AKKOR üniversitede tıbbı seçti. Başına gelen bir kaza ile beyin cerrahisini seçti. Başarılarıyla alanında bir numara oldu. 17 yılda ameliyatlarıyla 12 bin kişiyi sağlığına kavuşturdu. Üç ayda bir Amerika’da… Sayısız plaket ve başarı ödülü aldı… Ünlü cerrah Gazi YAŞARGİL beraber çalıştığı dönemde Aybars Akkor’u büyük bir cevher olarak nitelendiriyordu… AKKOR Sağlık’ta bel, boyun ve baş ağrılarının tedavisinde ek tedavi olarak ozon tedavisi de uygulanıyor… Türkiye’de ozon tedavisi uygulayan birçok merkez var. Ancak AKKOR Sağlık Merkezindeki Ozon Terapinin önemi bir beyin cerrahının himayesinde gerçekleşmesinden kaynaklanıyor… Muhabir: 17 yılda 12 bin ameliyat rekor değil mi? Dr. Akkor: Sanırım rekor. Çünkü bu sayıda ameliyat yapan doktor duymadım…” şeklinde ifadelere, sözkonusu doktora ait “Antalgic Trak” adlı cihazın görseline ve devamında ilgili doktor ve Akkor Sağlık Merkezi adlı kuruluş ile ilgili ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Sözcü Gazetesinin 23.12.2012 tarihli nüshasında Nil SOYSAL tarafından yayımlanan röportajda Dr. Aybars AKKOR ve Akkor Sağlık Merkezi adlı kuruluş ile ilgili olarak övücü ve talep yaratıcı ifadelere yer verilmek suretiyle adı geçen sağlık kuruluşu ve doktorun örtülü reklamının yapıldığı, bu durumun;

         

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Estetik Yayıncılık A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

8)

 

Dosya No: 2013/1441

 

Şikâyet Edilen: Estetik Yayıncılık A.Ş. (Sözcü Gazetesi)

 

Şikâyet Edilen Reklam: Sözcü Gazetesinin 24.09.2013 ve 25.09.2013 tarihli nüshalarında yayımlanan “15 dakikada bel fıtığı ameliyatı” ve 2 yıl boyunca çektiği bel ağrılarından 15 dakikalık operasyonla kurtuldu” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.09.2013-25.09.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Tespitler: Sözcü Gazetesinin 24.09.2013 tarihli nüshasında Edda SÖNMEZ tarafından yayımlanan röportajda; “15 dakikada bel fıtığı ameliyatı… Ünlü beyin cerrahı Aybars AKKOR’un mikrocerrahi tekniğiyle ameliyat ettiği hasta 2 saat sonra yürüyerek evine gitti… İki büklüm gelmişti, dik yürüyerek çıktı… 52 yaşındaki Ali BULUT (…) bel fıtığı oldu. Bu hastalığın tüm hayatını etkilediğini söyleyen Ali Bey ‘8 Eylül’de en şiddetli ağrılardan birini yaşadım. Ertesi gün Aybars AKKOR’un kliniğine geldim’ dedi. Ali BULUT 15 dakika süren mikrocerrahi yönteminin ardından odasına alındı. İki saat müşahede altında kalan hasta dayanılmaz ağrılarla geldiği hastaneden yürüyerek çıktı…”  şeklinde ifadelere, 25.09.2013 tarihli nüshasında Edda SÖNMEZ tarafından yayımlanan röportajda; “2 yıl boyunca çektiği bel ağrılarından 15 dakikalık operasyonla kurtuldu. Ameliyattan bir hafta sonra bisiklete bindi… Ali BULUT bir hafta öncesine kadar yataktan kalkamıyordu. Şimdi ise rahatça bisiklet sürebiliyor, fitness aletlerini kullanıyor, hatta pilates bile yapıyor… Ali BULUT’un bel ağrılarını mikrocerrahi yöntemiyle ortadan kaldıran ünlü beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Aybars AKKOR(…)… Bugüne kadar 10 binin üzerinde ameliyat yapan ünlü beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Aybars AKKOR 52 yaşındaki Ali BULUT’u da sağlığına kavuşturdu…   Ali BULUT yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Aybars Beyle ilk konuştuğumuzda ağrılardan kurtulacağıma ikna oldum… Uykusuz geceler bitti… Ali BULUT şöyle konuştu: Ameliyattan sonra ne kadar isabetli bir karar verdiğimi anladım. (…) Aybars Bey sayesinde yeniden doğdum…” şeklinde ifadelere, hastanın ameliyat esnasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflarına ve devamında ilgili doktor ve ameliyatta kullandığı yöntemler hakkında ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: 24.09.2013 ve 25.09.2013 tarihli nüshalarında yayımlanan “15 dakikada bel fıtığı ameliyatı” ve 2 yıl boyunca çektiği bel ağrılarından 15 dakikalık operasyonla kurtuldu” başlıklı yazılar da Dr. Aybars AKKOR ve Akkor Sağlık Merkezi adlı kuruluş ile ilgili olarak övücü ve talep yaratıcı ifadelere yer verilmek suretiyle adı geçen sağlık kuruluşu ve doktorun örtülü reklamının yapıldığı, bu durumun;

         

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Estetik Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde 87.915,00 TL (Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

9)

 

Dosya No : 2013/1435

 

Şikayet Edilen: Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.  (Milliyet Gazetesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Milliyet Gazetesi’ne ait “Akdeniz” ekinin 02.09.2013 tarihli sayısında yayımlanan “DNA şifreleri Antalya’da çözülüyor” başlıklı yazı

 

Reklam Yayın Tarihi : 02.09.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

     Tespitler : “DNA şifreleri Antalya’da çözülüyor. Genetik teşhiste Antalya Atılımı” başlıklı yazı içerisinde, “Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde hizmet verecek olan Türkiye’nin ilk özel laboratuvarı, Antalya’da açıldı. Laboratuvar, Prof. Dr. Canatan ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Keser tarafından kuruldu..(…) 22 Ağustos’ta açılan ve ayın sonunda da tanıtımı yapılan merkez, ülkemizde sadece “ moleküler genetik” alanında (DNA Dizi Analiz Laboratuvarı ile ) hizmet veren ilk özel kuruluş. Genetik hastalıklarla ilgili 500’den fazla testin yapılabildiği merkezde, Genetik hastalıkların klinik tanısı, moleküler genetik yöntemlerle laboratuvar tanısı ve genetik danışma hizmeti veriliyor. Türkiye’nin ilk özel DNA laboratuvarı olan Özel Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, Pediatrik Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Keser’in 14 aylık uğraşı sonunda açıldı. Merkez hakkında bilgi veren Prof. Dr. Canatan, merkezlerinde kan hastalıklarına ve kansere karşı kalıtsal risk analizleri yapılacağını söyledi. “Genetik şifreniz yaşam kaliteniz” sloganıyla yola çıkılan merkez sayesinde, artık moleküler genetik testi için yurtdışına kan örnekleri gönderilmeyeceğini, tersine yurtdışından birçok ülkeden Antalya’ya test için kan örneği geleceğini belirten Prof. Dr. Canatan şunları anlattı(…)Kan ve kanser hastalıklarının tanısında Türkiye’nin referansı olmak için yola çıktık.(…)Üç öğretim üyesi ve 3 teknik ekiple yola çıktıklarını belirten Prof. Dr. Duran Canatan, “önümüzdeki günlerde daha da genişleyeceğiz. DNA dizi analiziyle bilinmeyen tüm genlerin ortaya çıkarılması için çalışıyoruz. Bu anlamda da Türkiye’de bir ilkiz” dedi.(…)”; “Prof. Dr. İbrahim Keser de “Temel hedefimiz, moleküler genetik temelli bütün hastalıkların tanısını koymak” dedi(…)” gibi ifadelere yer verildiği;

 

     tespit edilmiştir.

 

     Değerlendirme/Karar: DNA şifreleri Antalya’da çözülüyor. Genetik teşhiste Antalya Atılımı” başlıklı yazı içerisinde, “Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde hizmet verecek olan Türkiye’nin ilk özel laboratuvarı, Antalya’da açıldı. Laboratuvar, Prof. Dr. Canatan ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Keser tarafından kuruldu..(…) 22 Ağustos’ta açılan ve ayın sonunda da tanıtımı yapılan merkez, ülkemizde sadece “ moleküler genetik” alanında (DNA Dizi Analiz Laboratuvarı ile ) hizmet veren ilk özel kuruluş. Genetik hastalıklarla ilgili 500’den fazla testin yapılabildiği merkezde, Genetik hastalıkların klinik tanısı, moleküler genetik yöntemlerle laboratuvar tanısı ve genetik danışma hizmeti veriliyor. Türkiye’nin ilk özel DNA laboratuvarı olan Özel Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, Pediatrik Hematoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Keser’in 14 aylık uğraşı sonunda açıldı. Merkez hakkında bilgi veren Prof. Dr. Canatan, merkezlerinde kan hastalıklarına ve kansere karşı kalıtsal risk analizleri yapılacağını söyledi. “Genetik şifreniz yaşam kaliteniz” sloganıyla yola çıkılan merkez sayesinde, artık moleküler genetik testi için yurtdışına kan örnekleri gönderilmeyeceğini, tersine yurtdışından birçok ülkeden Antalya’ya test için kan  örneği geleceğini belirten Prof. Dr. Canatan şunları anlattı(…)Kan ve kanser hastalıklarının tanısında Türkiye’nin referansı olmak için yola çıktık.(…)Üç öğretim üyesi ve 3 teknik ekiple yola çıktıklarını belirten Prof. Dr. Duran Canatan, “önümüzdeki günlerde daha da genişleyeceğiz. DNA dizi analiziyle bilinmeyen tüm genlerin ortaya çıkarılması için çalışıyoruz. Bu anlamda da Türkiye’de bir ilkiz” dedi.(…)”; “Prof. Dr. İbrahim Keser de “Temel hedefimiz, moleküler genetik temelli bütün hastalıkların tanısını koymak” dedi(…)” gibi ifadelere yer verildiği;

 

     Buna göre, “Milliyet Gazetesi” ne ait “Akdeniz” ekinin  02.09.2013 tarihli sayısında yayımlanan “DNA şifreleri Antalya’da çözülüyor. Genetik teşhiste Antalya atılımı” başlıklı yazı içerisinde bahsi geçen ifadeler nedeniyle, Özel Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi ile kuruluş bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. İbrahim KESER ve Prof. Dr. Duran CANATAN’ın  örtülü reklamının yapıldığı, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

Hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 

Buna göre, Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. (Milliyet Gazetesi) hakkında; 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine; karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2012/1641

Şikayet Edilen: Çay Televizyonu A.Ş. (Çay TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Çay TV logolu televizyon kanalında 8 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan Doktorunuz Sizinle isimli programda Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra:TV

 

Tespitler: Doktorunuz Sizinle isimli programın 8 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan kayıtları incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, ayrıca program boyunca Sorularınız için 0212 524 20 20” yazısının uzun süre ekranda ekranda tutularak, söz konusu bilgilere ve ilgili ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu, programa katılan izleyiciler ve Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda; “Sağlık sorunlarına alternatif çözümleri uzmanlarıyla ele aldığımız yeni bir programla sizlerin karşısındayız. Bugün yakinen tanıdığımız bir uzmanımızla birlikteyiz… Dr. Mustafa Eraslan hocamız programımızın konuğu… Ve Dr. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerini hayatına geçiren izleyicilerimizin yoğun isteği üzerine stüdyomuzda konuk etmeye devam ediyoruz… Kalp rahatsızlığı geçirdim… Mustafa Beyin tavsiyelerine uyarak, tavsiyesine göre davranarak… Tavsiyelerine uyduktan sonra sağlığıma kavuştum… Kısmen felç geçirdim… Hep ağrı hep ağrı uyuyamıyordum… Duyularım da yoktu… Hocamı televizyonda gördüm… Şu anda çok rahatım… Buradaki hastaların hepsi tarih… Eşim MS hastası… Hocamızla temasa geçtik. Hocamızın önerileri doğrultusunda verdiği tavsiyeleri uygulayarak, şu anda belli bir seviyeye geldik… Ben herşeyi, bütün formülleri devlete vermeye hazırım… Ayaklarım 8 senedir morarmıştı. Sizin tavsiyelerinizle geçti…”

 

Programın ikinci bölümünde ise, programa konuk olarak katılan ve ürettiği bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, ayrıca program boyunca Sorularınız için 0212 579 53 53” yazısının uzun süre ekranda ekranda tutularak, söz konusu bilgilere ve ilgili ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu, programa katılan izleyiciler ve Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda; “… Sağlık sorunlarına alternatif çözümleri uzmanlarıyla ele aldığımız yeni bir programla sizlerin karşısındayız. Programımızın konuğu Dr. Mustafa ERASLAN hocamız… Ömür boyu ilaç olmaz. Amaç tam tedavi olmalı… Siz bu hastalığı ortadan kaldıramıyorsanız yani başarısız bir tedavi uyguluyorsunuz… Çok ciddi çalışmalar var. Özellikle dünyada damar tıkanıklığının ilk defa çok ciddi sağlık sorunlarının temeli olduğunu vurgulayan kişi sizsiniz… Çok müthiş sonuçlar elde edildi… Tam tedavi dediğimiz olay da çok çok önemli. Ömür boyu ilaç olmaz… Gülten Yavuz sonunda Mustafa Bey’in tavsiyelerine uymaya karar veriyor… Annemin beyne giden damarlarında tıkanıklık vardı… Mustafa Bey’i tanımadan önce zaten benim hayatım yoktu… Ve bugün sağlığına tamamen kavuşmuş sağlıklı… bir Gülten Hanım görüyoruz… Son tahlillerinde annemin damarlarının tamamen açıldığını öğrendik… Mustafa Bey’in tavsiyelerine uyduktan sonar damarları açıldı… Beyne giden damarlarım Dr. Eraslan’ın tavsiyeleri ile açıldı… Tamamlayıcı tıp ile tıkalı damarların açılması mümkün… Artık yapacak hiç bir şey yok ifadesi son derece yanlış… Yapacak çok şey var. Biz yapıyoruz… %100 tıkalı damarla geliyor bize… Yaptığınız çalışmalarla… damarlar neredeyse annesinden doğduğu gibi… Biz o damarların açılmasına vesile oluyoruz…” gibi ifadelere ve yazılara yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu ifade ve görüntüler vasıtasıyla Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin örtülü bir şekilde tanıtımının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Çay Televizyonu A.Ş. (Çay TV) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde 8.153 TL (Sekizbinyüzelliüç Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

 

11)

 

Dosya No: 2013/774

 

Şikayet Edilen: İksir Kozmetik Ürünleri Gıda Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam:Natura Derm Çam Yağı” markalı ürünlere ilişkin olarak www.camyagisatis.co adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.07.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: “Natura Derm Çam Yağımarkalı ürünlere ilişkin olarak www.camyagisatis.co adresli internet sitesinin 25.07.2013 tarihli görünümünde “6 seansta saçlarıma kavuştum. 6 seansta inanılmaz etki. Natura Derm Çam Yağı ile Saç Dökülmesi Tarih Oluyor. Saç dökülmesine son çözüm Tanju Çolak sayesinde natura derm gag yağıdır. Saç bakimi ve saç dökülmesine Naturaderm Çam Yağı ile son buluyor. Naturaderm veya natura derm Çam yağı saç dökülmesi tedavisine katkı sağlamaktadır. Saç dökülmesi tedavisi için Tanju Çolak çam yağı kullanımı ile saç dökülmesi tedavisine çözüm sağlamaktadır. Saç dökülmesine Demek Akalin çam yağı, Ahmet Maranki çam yağı kullanarak kanıtlamıştır. çam yağı saç dökülmesini engelleyen ve saç bakimi yapan faydalı bir yağdır. Cam yağı kullanımı çok rahat olup Ahmet Maranki saç dökülmesi için bunu ispatlamıştır. Natura derm çam yağı kullanan ünlüler arasında Demet Akalın, Ahmet Maranki ve Tanju Çolak bulunmaktadır. Saçın yeniden oluşmasına katkı sağlayan etki! Saç güçlendirici ve çıkartmaya yardımcı formülün patenti artık Türkiye’de! Cam Yağı sayesinde, saç dökülmesinin artık yardımcı bir çaresi var. Saç köklerinizin ve vücudunuzun ihtiyacı olan mineral ve maddeleri yeterince alamazsanız saçlarınızda dökülme ve saç köklerinizde güçsüzleşme meydana gelmektedir. Bu yüzden zaman geçtikçe saçlarınızın döküldüğünü ve güçsüzleştiğini gözle görülür şekilde hissedersiniz. Cam Yağı içerisinde saçınızı ihtiyacı olan tüm mineral ve maddeleri bulunduran 50 ml cam şişeden oluşmaktadır. Zengin içeriği ile dökülen saçlarınızı tekrardan kazanabilir ve cansızlaşan saçlarınızı güçlendirebilirsiniz. Çam Yağı kullanarak saçınızın ihtiyacı olan tüm minerallere destek sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz. 55.300 denek üzerinde yapılan klinik araştırmalar sonucunda Naturaderm Çam Yağının sürekli ve düzenli kullanımda saç dökülmesini önlediği, zayıflamış saç köklerini canlandırmaya, saça direnç, dolgunluk, parlaklık ve canlılık kazandırmaya yardımcı olduğu görülmüştür. Çam Yağının zengin içeriği ile dökülen saçlarınız tekrardan çıkmasına ve cansızlaşan saçlarınızı güçlenmesine yardımcı olur. Cam Yağı sayesinde saç dökülmenizin durmasına ve de tekrardan saç oluşumu başlamasına yardımcıdır. Uzmanlar tarafından etkinliği denilen ve Cam Yagi’nın içeriği bilim adamları tarafından bulunmuştur. Bu etkili formülün patenti artık Türkiye’de. Saçınızın ihtiyacı olan çoğu mineraller Çam Yağı’nın içerisinde bulunmaktadır. Yenilenen saçlar için Natura Derm Çam Yağı  -Yeni saç oluşumuna, saç kaybının önlenmesine-İnce telli saçların kalınlaştırılmasına -Aktif maddeler ile saç dökülmesinin durmasına-Saç kökünün kuvvetlenmesine, saçın direnç ve hacim kazanmasına -Saçın yenilenmesine ve kalınlaşmasına -Saçtaki renk kaybının önlenmesine, kepeği engellemeye yardımcı olur. şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda “Natura Derm Çam Yağı” markalı ürüne ilişkin olarak www.camyagisatis.co adresli internet sitesinde yer alan iddialar aracılığıyla anılan ürünün alopesi (kellik) adlı hastalık tedavisinde kullanıldığı imajının yaratıldığı ve bu durumun Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; kozmetik ürünlerin kozmetik tanımı dışında tedavi edici ibareler ile piyasaya arz edilemeyeceğinden tüketicilerin yanıltıldığı ve diğer taraftan bu ifadelerin ispata muhtaç iddialar olduğu; ancak tüm bu iddiaların “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İksir Kozmetik Ürünleri Gıda Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde 87.915.-TL. (Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

12)

 

Dosya No: 2013/1438

 

Şikayet Edilen: Miralaylar Tarım Ürünleri, Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.miralaylar.com adresli internet sitesinde yer alan “Coupon Hemoroid Kremi” isimli kozmetik ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 05.11.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.miralaylar.com adresli internet sitesinde “Coupon Hemoroid Kremi”  adı altında kozmetik ürün satışı yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: www.miralaylar.com adresli internet sitesinde “Coupon Hemoroid Kremi”  adı altında yapılan kozmetik ürüne ilişkin tanıtımların Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda kozmetik bir ürünün tıp literatüründe hastalık olarak adlandırılan hemoroid’in tedavisinde kullanılamayacağı, diğer taraftan söz konusu ürünün dağıtıcı firma tarafından Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu’na “Coupon Naturel El Kremi” olarak bildiriminin yapıldığı, açıklanan nedenlerle söz konusu tanıtımların,

 

– Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g , 13 ve 21  inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Miralaylar Tarım Ürünleri, Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

13)

 

Dosya No: 2013/1439

 

Şikayet Edilen: Park Ofis Bilgi Tek. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bakimstore.com adresli internet sitesinde yer alan “Venofamed Aktif Tırnak Koruyucu (Tırnak Mantarı)” ve “Coupon Natural Hemoroid Kremi” isimli  kozmetik ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.07.2013;05.11.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.bakimstore.com adresli internet sitesinde “Venofamed Aktif Tırnak Koruyucu (Tırnak Mantarı)” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda  “VenofaMed tırnak dış yüzeyine uygulanan ve tırnağı mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyan doğal içerikli bir solüsyondur. … Söz konusu tırnağa mantar ve bakteri enfeksiyonlarına karşı doğal bir koruma sağlar. … Hasta tarafından birkaç hafta uygulamanın ardından görülen fenotipik gözle görülür iyileşmenin veya mantar hastalıklı tırnak parçalarının uzaması ve ayrıca antimikotik ilacın kalem tipinde olarak kullanım kolaylığı yani kalemin tırnaklara sürülmesi ile uygulanması, hastalarda beklenmeyen bir kabul görmüş ve büyük bir kısmında heyecan yaratmıştır.” ve “Coupon Natural Hemoroid Kremi” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda  “Gün boyu durağan bir ofis ortamında çalışma, hareketsiz bir yaşam ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle oluşan sindirim zorluğu ve hemoroid sorunlarınıza şimdi Coupon Hemoroid Kremi ile kalıcı çözüm. … Yapılan araştırmaların sonuçları, Coupon Hemoroid Kremi’nin hemoroid rahatsızlığının çözünürlüğünde etkin bir rol oynadığını ortaya koymuştur. … Yeni Coupon Hemoroid Krem içeriğindeki en kaliteli ekstraklar ve %100 saf bitkisel yağlar ile dış genital bölgede oluşan meme – basur gibi pistüllerin iyileşmesine yardımcı olur. şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: www.bakimstore.com adresli internet sitesinde “Venofamed Aktif Tırnak Koruyucu (Tırnak Mantarı)” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda  “VenofaMed tırnak dış yüzeyine uygulanan ve tırnağı mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyan doğal içerikli bir solüsyondur. … Söz konusu tırnağa mantar ve bakteri enfeksiyonlarına karşı doğal bir koruma sağlar. … Hasta tarafından birkaç hafta uygulamanın ardından görülen fenotipik gözle görülür iyileşmenin veya mantar hastalıklı tırnak parçalarının uzaması ve ayrıca antimikotik ilacın kalem tipinde olarak kullanım kolaylığı yani kalemin tırnaklara sürülmesi ile uygulanması, hastalarda beklenmeyen bir kabul görmüş ve büyük bir kısmında heyecan yaratmıştır.” ve “Coupon Natural Hemoroid Kremi” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda  “Gün boyu durağan bir ofis ortamında çalışma, hareketsiz bir yaşam ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle oluşan sindirim zorluğu ve hemoroid sorunlarınıza şimdi Coupon Hemoroid Kremi ile kalıcı çözüm. … Yapılan araştırmaların sonuçları, Coupon Hemoroid Kremi’nin hemoroid rahatsızlığının çözünürlüğünde etkin bir rol oynadığını ortaya koymuştur. … Yeni Coupon Hemoroid Krem içeriğindeki en kaliteli ekstraklar ve %100 saf bitkisel yağlar ile dış genital bölgede oluşan meme – basur gibi pistüllerin iyileşmesine yardımcı olur. şeklinde ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği, bu nedenle söz konusu tanıtımların,

 

– Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21  inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Park Ofis Bilgi Tek. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

     14)

 

Dosya No: 2012/85

 

Şikayet Edilen: Mucize Ürünler İletişim Kozmetik İnşaat Turizm Gıda Tekstil Reklamcılık İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi

 

Şikayet Edilen Reklam: www.mintmenthferahlatici.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.03.2013 ve 31.05.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: İnceleme konusu internet sitesinin 18.03.2013 ve 31.05.2013 tarihli görünümlerinde; “Mintmenth Roll On” başlığı altında, “Alın, baş, boyun, bel, diz ayak bölgelerinde sürüldükten sonra masaj yapılarak kullanılan Mintmenth Roll On’un; sabah sertliklerinin giderilmesinde, nefes açıcı ve konsantrasyon artırıcı olarak da kullanılmasında faydası olduğu, içerisindeki bitkisel yağların yüzyıllardır bilinen etkisinin bir sonucudur.Kullanıldığı bölgede önce serinleme sonra hafif bir yanma hissi olabilir.Bu Mintmenth’in etkisinin bir göstergesidir.Uzun süre sürülen bölgede bu etki kalıcı olabilir.Herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.”; ayrıca “Mintmenth Mentollü Eklem Ağrıları İçin Roll-On” başlığı altında; “Mintmenth bitkisel yağ ve esans karışımları, nane yağı ile gün içerisinde oluşabilecek bunaltıcı etkilerden sizi arındıracak olan Mintmenth ferahlatıcı bir etkiye sahiptir.Mintmenth açıldıktan sonra ilgiyi bölgeye 1-2 defa hafifçe sürülerek hızlı etkisinden faydalabilirsiniz.Mintmenth baş, boyun, bel, diz ağrısı ve tutulmalarında, romatizmaya bağlı ağrıların ve sabah sertliklerinin giderilmesinde, migren ataklarının önlenmesinde nefes açıcı olarak ve konsantrasyon artırıcı olarak kullanılabilr…Ağrıyan bölgelere (şakak bölgelerine, alın bölgesine ve enseye) dairesel hareketlerle 2-3 defa sürülür. Etkisini birkaç dakika içerisinde hissedeceksiniz…”  ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinin 18.03.2013 ve 31.05.2013 tarihli görünümlerinde; “Mintmenth Roll On” başlığı altında, “Alın, baş, boyun, bel, diz ayak bölgelerinde sürüldükten sonra masaj yapılarak kullanılan Mintmenth Roll On’un; sabah sertliklerinin giderilmesinde, nefes açıcı ve konsantrasyon artırıcı olarak da kullanılmasında faydası olduğu, içerisindeki bitkisel yağların yüzyıllardır bilinen etkisinin bir sonucudur.Kullanıldığı bölgede önce serinleme sonra hafif bir yanma hissi olabilir.Bu Mintmenth’in etkisinin bir göstergesidir.Uzun süre sürülen bölgede bu etki kalıcı olabilir.Herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.”; ayrıca “Mintmenth Mentollü Eklem Ağrıları İçin Roll-On” başlığı altında; “Mintmenth bitkisel yağ ve esans karışımları, nane yağı ile gün içerisinde oluşabilecek bunaltıcı etkilerden sizi arındıracak olan Mintmenth ferahlatıcı bir etkiye sahiptir.Mintmenth açıldıktan sonra ilgiyi bölgeye 1-2 defa hafifçe sürülerek hızlı etkisinden faydalabilirsiniz.Mintmenth baş, boyun, bel, diz ağrısı ve tutulmalarında, romatizmaya bağlı ağrıların ve sabah sertliklerinin giderilmesinde, migren ataklarının önlenmesinde nefes açıcı olarak ve konsantrasyon artırıcı olarak kullanılabilr…Ağrıyan bölgelere (şakak bölgelerine, alın bölgesine ve enseye) dairesel hareketlerle 2-3 defa sürülür.Etkisini birkaç dakika içerisinde hissedeceksiniz…”  ifadelerine yer verilerek, anılan ürünün sadece kozmetik amaçlı değil, tedavi amaçlı “tıbbi bir ürün” olduğu izleniminin oluşturulduğu, böylece kozmetik ürün tanımını aşan ve endikasyon belirten ifadelerin kullanıldığı; şayet bu ürünler reklamda belirtilen etkilere sahip iseler, o halde bu ürünlerin “kozmetik ürün” olarak değerlendirilemeyeceği, bu durumda da anılan ürünlerin ilgili mevzuat gereği reklamının yapılmasının yasak olacağı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların ilgili mevzuata her halükarda aykırı olduğu; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği;

 

Tüm bu durumların, yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; kozmetik ürünlerin kozmetik tanımı dışında tedavi edici ibareler ile piyasaya arz edilemeyeceğinden tüketicilerin yanıltıldığı ve diğer taraftan bu ifadelerin ispata muhtaç bir iddia olduğu; buna göre anılan tanıtımların;

 

          1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13 üncü maddesi;

          Kozmetik Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi;

          Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi;

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

          4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mucize Ürünler İletişim Kozmetik İnşaat Turizm Gıda Tekstil Reklamcılık İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

15)

 

Dosya No: 2012/1565

 

Şikayet Edilen: Dali Medya Hizm. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan şahıs tarafından satışı ve tanıtımı yapılan “MyOmega” adlı ürünlere ilişkin olarak www.myomega.com.tr adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: Söz konusu internet sitesinin 30.11.2011 ve 01.12.2012 tarihli görünümünde; Ağrı kesiciler alanında yeni bir çığır açan bilimsel bir devrim. MyOmega™: dünyanın ilk topikal (yüzeyden uygulanan), zaman-salınımlı ağrı kesicisi. Dört yeni ağrı kesici ürün, direkt olarak bedeninizdeki ağrı noktalarına etki eden sürekli ve serinletici bir rahatlık verir. MyOmega™, ileri seviyede nanoteknoloji kullanılarak bilinen ağrı kesicilerin karşılaştığı en büyük zorluk olan “uzun ömürlülük” sorununu çözmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu süreç, yenilikçi bir bakış açısına sahip bir ürün geliştirme ekibi ve yetenekli ve kararlı kimyagerlerin beyin gücü ile başladı. Hepsi de tek bir vizyonu paylaşmaktaydı: ağızdan alınan veya etkileri kısa süren topikal ağrı kesicilere bir alternatif bulmak. Sonunda, nanoteknoloji alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde, dünyadaki ilk topikal, zaman salınımlı ağrı kesici geliştirildi ve MyOmega™ ortaya çıktı. Alanında öncülük eden yeni bir ürün.Yenilikçi ve amaçları için özel olarak geliştirilmiş üç formülü ile MyOmega™, FDA tarafından onaylanmış en etkili ağrı kesici bileşenlerinin bazılarını da kullanarak topikal ve sürekli ağrı kesicilerin tüm faydalarını sunmaktadır. MyOmega™, kas ağrıları, kramplar, eklem ağrısı, burkulmalar, incinmeler, basit sırt ağrısı ve eklem iltihabına (artrit) bağlı ağrılarda etkilidir. Zaman salınımlı IcePearls™, 6 saate kadar süren uzun süreli rahatlama hissi sağlamak üzere patentli nanokürecikler kullanmaktadır. MyOmega™, Zaman Salınımlı İlk Ağrı Kesici
MyOmega™, Brezilya’da yetişen Acai çileklerinden ve diğer bitkisel kaynaklardan elde edilen ve antienflamatuar etkisi bulunan Omega 3, 6 ve 9 yağlarından bol miktarda içerir. İpeksi, losyon bazlı krem formülleri, birçok ağrı kesici merhemde olduğunun aksine, en sevdiğiniz nemlendiriciniz gibi cildinizin üzerinde kayar. Erişilmesi güç alanlar için portatif Hedefe Yönelik Ağrı Kesici Sprey de dahil olmak üzere tüm formüller zaman salınımlı ve yağsızdır ve leke bırakmazlar. Çağdışı ve etkisiz merhemleri geçmişte bırakın. MyOmega™’yı deneyin ve ileri nanoteknolojinin gücünü ilk elden hissedin. Hak ettiğiniz uzun süreli rahatlamayı yaşayın ve hayatın zevklerini tatmaya yeniden başlayın…MyOmega™ MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ MyOmega ile, sağ ayağımda tendon iltihabı oluştuktan sonra bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Ağrı çok şiddetliydi ve yürümemi ve hatta oturmamı bile çok rahatsız bir hale sokuyordu. İhtiyacım olan rahatlığı bir kremin sağlayabileceğini hiç düşünmediğim için başta şüpheyle yaklaştım. Ayağıma az miktarda MyOmega sürdüm ve ağrımı ne kadar çabuk dindirdiğini görünce çok şaşırdım. Geçmişte denediğim reçetesiz topikal ağrı kesicilerin aksine MyOmega hoş ve rahatlatıcı bir serinlik hissi verdi. Bu rahatlama hissi o kadar uzun sürdü ki o günü neredeyse ağrısız geçirdim. Kas ve eklem ağrılarına hızlı bir etkili bir çözüm arayan herkese MyOmega’yı tavsiye ederim. Ona bayılıyorum. Ashley E., Illinois “Haftada dört beş kez golf oynuyorum ve omzumda sorunlar var. Sol omzumda rotator manşette %80 oranında ve labrumun iki tarafında tamamen yırtıklar var. Ameliyat olmak yerine proloterapi gördüm. İşe yaradı ancak sonrasında ağrı devam etti… ancak ben MyOmega3 kullanana kadar. Artık hiç ağrı çekmeden golf oynayabiliyorum. Keza tam rotator manşet yırtığı olan sağ omzumda da MyOmega3 dışında başka bir tedavi uygulamadım. Çok faydasını gördüm Alan T., New York…
şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesi aracılığıyla, tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına ve hasta yorumlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenlerle bahsi geçen hususların;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dali Medya Hizm. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. isimli firma hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası  verilmesine karar verilmiştir.

 

16)

 

Dosya No: 2012/1587

 

Şikayet Edilen: Kozmodermo Kozmetik Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Firma tarafından tanıtımı ve satışı yapılan muhtelif ürünlere ilişkin olarak www.kozmodermo.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 04.10.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: Söz konusu internet sitesinin 11.02.2013 tarihli görünümünde gıda takviyesi niteliğindeki ürünlere ilişkin olarak; Chitosan 1000 mg tablet: deniz kabuklarında bulunan özel bir lif olan  chitin(kitin) içeriği ile yemeklerdeki yağı bloke ederek vücutta depolanmadan atılmasını sağlar. Yemeklerin kalori değeri düşer ve kilo alınması önlenmiş olur, kolesterol ve trigliserit seviyesinin düşmesine de yardımcı olur…Life Time CLA Max 120 Veggie Kapsül: chromium insülin hormonunun etkinliğini ve hücrelerin glukoz emilimini arttırır, yağ dokusunda azalmaya yardımcı olurken bir yandan da kas gelişmesine yardımcı olur…” şeklinde ifadelere,

 

Diğer yandan kozmetik ürünlere ilişkin olarak ise anılan internet sitesinin 01.11.2013 tarihli görünümünde;Krauterhof Pferdebalsam Serinletici Masaj Kremi: Krauterhof serinletici ağrı kesici masaj jeli kan dolaşımını uyararak adelelerin rahatlamasına yardımcı olur…omurlar arası fıtıkta ve eklem rahatsızlıklarında destek sağlar ve ağrıların azaltılmasına yardımcı olur…” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde yer alan ifadeler aracılığıyla, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde yer alan “sağlık beyanı” kavramını aşan ve tüketicileri yanıltıcı beyanlara yer verilerek tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan “gıda takviyesi” niteliğindeki ürünlerle tedavi edilebileceği izleniminin oluşturulduğu;

 

 

Diğer yandan Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü, inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin, ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan nitelikte olduğu; eğer bahsi geçen tüm bu ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenlerle de bahsi geçen tüm bu hususların,

 

–  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24 üncü maddesi,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 nci maddeleri,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kozmodermo Kozmetik Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

17)

 

Dosya No: 2012/1586

 

Şikayet Edilen: Bursa Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Firma tarafından tanıtımı ve satışı yapılan muhtelif ürünlere ilişkin olarak www.dermokozmetikonline.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 04.10.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: Söz konusu internet sitesinin 04.10.2013 tarihli görünümünde gıda takviyesi niteliğindeki ürünlere ilişkin olarak; “Horsetail Rosemary Nettle Saw Palmetto 60 Kapsül; Rosemary (Rosmarinus officinalis-Biberiye) ve Nettle (Urtica dioica-Isırgan) taşıdıkları bileşikler, mineraller ve vitaminlere bağli olarak kan sirkülasyonunu artırarak saçların gelişmesini ve artmasını stimule etmektedir. Horsetail (Equisetum arvense-At kuyruğu) iyi bir silika kaynağıdır. Silika saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlayarak daha parlak ve dolgun görünmesine yardımcı olur. Çinko eksikliği olan kişilerde saçların döküldüğü ve kellik oluştuğu gösterilmiştir. Çinko bağışılık sistemini etkileyerek sac dökülmesine engel olmakta ve saçların tekrar gelişmesini sağlamaktadır. Vitamin B5, biotin ve magnezyum sac foliküllerini beslediği ve güçlendirdiği için formülasyonda yer verilmiştir. MSM, canlı organizmalarda da bulunan sülfür içeren bir bileşiktir. MSM vücutta kollajen ve keratin için gereken sülfürü icerir. Sağlıklı saç, tırnak ve deri için gereken bir maddedir. Özellikle saç folikülleri icin gereken keratin proteinin oluşmasını sağlar. Aşırı miktarda dihidrotestesteron, androjenik alopesinin (erkek tipi saç dökülmesi) oluşmasını sağlar. Saw palmetto meyve ekstresi, 5-α-reduktaz enzimini inhibe ederek vücutta dihidrotestesteron (DHT) oluşumunu azaltır. Böylelikle erkeklerde görülen saç dökülmelerinde etkili olur…” şeklinde ifadelere,

 

Diğer yandan kozmetik ürünlere ilişkin olarak ise; “Skincode Cellular Body Firming Mousse 200 ml Hücresel Vücut Sıkılaştırıcı Köpük:Vexel™’in SIKILAŞTIRICI, ACR komplex’in ONARICI, tatlı badem yağı ve E vitaminin NEMLENDİRİCİ, cafein’in PORTAKAL KABUĞU GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTICI özellikleri  ile tek üründe 4 ETKİ alabileceğiniz bir üründür. Sadece 4 hafta içerisinde gevşemiş cilt görünümü hissedilir şekilde azalır. vücudunuzun hatları daha sıkı bir hal alarak daha genç bir görünüm kazanır. İçerisinde bulunan Aktif Hücre Onarıcı Kompleksi (ACR), hücrelerin yenilenmesini ve dokunun yeniden onarılmasını sağlayarak, vücut ve gevşemiş bölgelerin yüzeyindeki ölü hücre tabakasının atılmasını sağlar. Cildiniz daha genç ve parlak görünür…Gün geçtikçe cildinizin görünümü, canlı, ışıltılı ve kusursuz bir hale dönüşür…Nilera Frambuazlı Sabun; (Nilera Gliserinli Antibakteriyel Sabun Cilt Problemlerinde Etkin Çözüm) Cilt kızarıklığı, cilt dolaşım sorunlarına, kılcal damar problemlerine, cilt pürüzlerine iyi gelir. Sedef ve egzama rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Cildinizi harikulade nemlendirir, besler ve antibakteriyel özelliği ile sağlık verir. . Anti-bakteriyel özelliği ve yüksek gliserin içeriği ile Tüm cilt problemlerinizde etkin çözüm sunar. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar…Dermatixsi Ultra Gel Yara İzi Kapatıcı Jel 15g ;DermatixSi Ultra Gel ,yara izlerinin görünümünü düzeltmeye yardımcı olan ,kendiliğinden kuruyan şeffaf silikon jeldir..Kabarmış yara izlerini yumuşatmaya ,kırmızı ve koyu renkli yara izlerinin renginin açılmasına yardımcı olur. *Kanıtlanmış etkinlik; Skar Tedavisi için Uluslararası Klinik Öneriler – 2002, anormal skarlaşmanın hem önlenmesinde hem de tedavisinde kanıta dayalı etkinlik. Skarları yumuşatır, düzleştirir ve skara eşlik eden kaşıntı ile diskolorasyonu azaltır. Hasta uyumunu artırmak ve böylece etkinliği ve kullanım kolaylığını artırmak amacıyla formüle edilmiştir. İyi tolere edilir. .          Bitki Derman Saç Bakım Seti; Yüzlerce yıldır kullanılan şifalı bitkilerle hazırlanan Saç Köklerini Arındıran Bitki Özlü Saç Bakım Seti, Pelinty’s BitkiDerman’ ın bir Saç Bakım ürünüdür. Görevini kaybeden saç derisini ve köklerini derinlemesine temizler, bakterilerden arındırır. Gözeneklere nüfus ederek saç derisinin yenilenmesini destekler.1. Saç Köklerini Arındıran Bitki Özlü Losyon;

..Kür tam olarak uygulandığında ilk 5 hafta içinde saç tellerinde kalınlaşma, dökülmelerde azalma görülür. Yaklaşık 3 ay sonra da saçsız bölgede ince tüylerin oluşumuna, uygulamaya devam edildiğinde yeni çıkan tüylerin kalınlaşıp sağlıklı saç tellerine dönüşmesine yardımcı olur…”  şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesi aracılığıyla, şeklinde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde yer alan “Sağlık beyanı” kavramını fazlasıyla aşan ve tüketicileri yanıltıcı ifadelere yer verilerek tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların “gıda takviyesi” niteliğindeki muhtelif ürünlerle tedavi edilebileceği izleniminin oluşturulduğu ve dolayısıyla bu durumun;

 

–  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24 üncü maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 nci maddelerine,

 

Diğer taraftan, kozmetik ürünlere ilişkin tanıtımlarla ilgili olarak ise; tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ve söz konusu sitede bu mahiyette tanıtılan diğer bütün benzer kozmetik ürünler ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürünler ile rahatlayabileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak kozmetik mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve iddiaları ispatlayamadığı takdirde yanıltıcı “sağlık beyanları” niteliğinde değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenle bahsi geçen tüm hususların,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bursa Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası  verilmesine karar verilmiştir.

 

18)

 

Dosya No: 2012/1218

 

Şikayet Edilen: Mehmet Uğur GÖRPE

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan şahıs tarafından satışı ve tanıtımı yapılan “SunFlower Krem” adlı ürüne ilişkin olarak www.romatizmakremi.gen.tr adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: Söz konusu internet sitesinin 10.07.2012 tarihli görünümünde; “SunFlower Krem…Romatizmalarınıza ve ağrılarınıza aktif bitkisel çözüm… SunFlower Krem nedir?Kükürdün emilebilen doğal formudur. Doku yenilenmesi için gerekli; sayısız bitki özünü, kolojen proteinleri, vitaminleri, antioksidanları barındıran eklem ve adale ağrıları için geliştirilmiş hızlı ve etkili bir kremdir…Eklemler, adaleler, bağ dokusu ve cildi besler, hücrelerin sertleşmesini önler, dokuları yumuşatır ve iyileşmesini hızlandırır, hücreyi oluşmuş olan toksinlerden temizler…Anti-iltihapsal etki ile iltihabın giderilmesinde fayda sağlar…vs”  şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesi aracılığıyla, şeklinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların ANILAN ÜRÜN ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürünler ile iyileşebileceği izleniminin oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; diğer yandan yukarıda bahsi geçen tüm iddiaların hukuken geçerli somut belgelere dayanarak ispatlanması gerektiği; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; tüm bu nedenlerden dolayı bahsi geçen hususların;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mehmet Uğur GÖRPE isimli şahıs hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası  verilmesine karar verilmiştir.

 

 

SAĞLIK

 

19)

 

Dosya No: 2013/713

 

Şikayet Edilen: Opmar Optik Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Firmaya ait www.opmar.com.tr adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 31.07.2013 ve 01.11.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler:  Anılan internet sitesinin 31.07.2013 ve 01.11.2013 tarihli görünümlerinde;Anlaşmalı Kurum Reçetelerinizi Getirin 2 Yıl Garantili Çerçeve ve Camlarınızı Alın” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinin 31.07.2013 ve 01.11.2013 tarihli görünümlerinde yer alan;Anlaşmalı Kurum Reçetelerinizi Getirin 2 Yıl Garantili Çerçeve ve Camlarınızı Alınifadelerinin; anılan firmanın, tüketicilere diğer firmalardan daha ayrıcalıklı haklar tanıdığı vurgusu yaparak benzer alanda faaliyet gösteren diğer optisyenlik kuruluşları aleyhine haksız rekabet oluşturan, dolayısıyla ilgili mevzuata aykırı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca yine anılan internet sitesinde yer alan “% 100 Memnuniyet Garantisi” şeklindeki ifadenin somut anlamda kanıtlanabilir bir iddia olmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu tanıtımların;

 

–  Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 24 ve 25 inci maddeleri;

 

–  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Opmar Optik Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

20)

 

Dosya No: 2013/641

 

Şikayet Edilen: Atasun Optik Perakende Ticaret Anonim Şirketi

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Firmaya ilişkin olarak muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.10.2013 –  02.12.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Tespitler:  ATV logolu televizyon kanalının 25.10.2013 tarihli yayın akışı ile FOX logolu televizyon kanalının 02.12.2013 tarihli yayın akışındaki reklamlara ilişkin olarak ekranda görünen altyazı metin boyutunun okunabilirlikten uzak olduğu (8 satır) tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: ATV logolu televizyon kanalının 25.10.2013 tarihli yayın akışı ile FOX logolu televizyon kanalının 02.12.2013 tarihli yayın akışında anılan firmaya ait reklamlar incelendiğinde, ekranda görünen altyazı metin boyutunun tüketiciler açısından okunabilirlikten uzak olduğu (8 satır) ve ilgili mevzuat hükümlerine açık aykırılık oluşturduğu anlaşılmış olup, bu durumların;

 

–  Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 ve 6 ncı maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Atasun Optik Perakende Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde 87.915-TL  (Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

21)

 

Dosya No: 2013/1259

 

Şikayet Edilen: Çınar Tedavi Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş

 

Şikayet Edilen Reklam: Göz Doktorları Gözlüğü Atmak için Neden Ameliyat Olmuyor?” ibareli gazete ve el ilanları ile Çınar Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından www.melikgazihastanesi.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 02.12.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Tespitler: İnceleme konusu “Göz Doktorları Gözlüğü Atmak için Neden Ameliyat Olmuyor?” ibareli gazete ve el ilanlarında; “Gözlüğü atmak için göz doktorları neden lazer olmuyor? Kim bunlar? Her yerde gözlük takıyorlar, televizyona gözlüksüz çıkıp gözlükten kurtulmak için lazeri anlatıyorlar. Bunlar lazerle uğraşan göz doktorları. Kendisi ve yakınları ameliyat olmuyor. Hastalara tavsiye ediyorlar… Göz doktorları lazer olmuyorlar çünkü göz hassas organ el değmemeli, Kornea dokusu zayıflıyor, flap tam kaynamıyor, göz kuruyor, yakın görmede bozukluk, operasyon henüz istenilen düzeye gelmedi, görmede devamlı değişmeler oluyor, gece araba kullanmak zorlaşıyor, gece ışık dağılıyor, güneşte çok zorlanıyor. 200’lük flap kaldırılır lazer yapılıp kapatılır. Lazer anında flap kesilirken yırtılabilir, yatılırken kırışabilir. Flapın kenarı kaynıyor, ortası kaynamıyor. Bu flapın kuruması ve kalkması demek. Flapın kuruması günlük görüntünün netleşip bozulması demek.” gibi ifadelere yer verildiği;

 

Ayrıca  www.melikgazihastanesi.com.tr adresli internet sitesinde; “Kadın hastalıkları ve Doğum” başlığı altında; “Uluslararası hastanecilik standartlarını hedef alan MELİKGAZİ Hastanesi Jinekoloji-Obstetrik Bölümü kadın hastalıkları, hamilelik, doğum öncesi ve doğumla ilgili problemlerin çözümünde modern tıbbın bütün teknik imkanlarından yararlanarak sizlere en iyiyi sunmaya hazırdır. Hamileliğin ilk haftalarından başlayarak modern bir antenatal-doğum öncesi takibin bütün gereklerinin yerine getirildiği bölümümüzde doğum odaları da dünyadaki en modern anlayışı yansıtan LDRP sistemine göre hazırlanmıştır. Bu sistemde doğum eyleminin tabiki her an ulaşılabilen epidural analjezi ve diğer yöntemler ile ağrısız doğum, doğum ve doğum sorası ilk saatlerdeki bakım ve gözlem aynı odada rahat bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu odalar huzur verici bir konforun yanında göze batmayan ameliyathane imkanlarına da sahiptir. Ayrıca aynı katta sadece birkaç adım mesafedeki en ileri teknoloji ile donatılmış bir ameliyathane ve yanı başında yer alan çok özel donanımlı Yenidoğan Bakım ünitesi hem siz hem bebeğiniz için modern tıbbın bütün imkanlarının her an hazır olduğunun yalın ifadesidir. Bu şekilde işlevden şekle doğru yapılandırılmış bir doğum ünitesinin benzeri ülkemizde mevcut değildir(…)”. gibi ifadelere; “Genel Cerrahi” başlığı altında “Özel Melikgazi hastanesi deneyimli uzman hekimleri ve modern teşhis ve tedavi cihazlarıyla genel Cerrahi dalında hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.” gibi ifadelere; “Kulak Burun Boğaz” başlığı altında; “Bölümümüzde, modern teknolojik donanım desteği ile yapılan çalışmalar tıbbi, etik ve akademik açıdan en üst düzeyde yürütülmektedir. KBB ekibimizin, dünyanın en prestijli dergileri başta olmak üzere, ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış yüzü aşkın bilimsel eser bulunmaktadır.” gibi ifadelere; “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” başlığı altında “Hastanemizde ülkemizin en deneyimli uzmanlarından oluşan kadrolarla, çocuklar için özel tasarlanmış ve ileri teknoloji ile donatılmış poliklinik, yataklı seviş ve yoğun bakım alanlarında tanı ve tedaviye yönelik her türlü hizmet verilecektir.” gibi ifadelere “Ortopedi ve Travmatoloji” başlığı altında “(…)MELİKGAZİ HASTANESİ, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde deneyimli uzman kadroları ve modern teknolojik donanımı ile hizmet vermektedir” gibi ifadelere; “Göz Hastalıkları” başlığı altında “MELİKGAZİ Hastanesi Göz Merkezi’nde muayene ve ameliyatlar, refraktif cerrahi, katarakt cerrahisi, glokom, kornea, ünvea-retina, vitreoretinal cerrahi, şaşılık, nörooftalmoloji, oküplastik, kontakt lens konularında deneyimli doktorlar tarafından en ileri muayene ve tektik cihazları kullanılarak yapılmaktadır.(…) Gözün tüm ameliyatlarında deneyimli cerrahlar tarafından uygulanan en modern teknikler ve cihazlar kullanılmaktadır(…).Bu sayede Emekli Sandığı ve SSK mensubu çalışanları, emeklileri ve hak sahibi aileleri, göz merkezimizin en modern imkanlarından yararlanabilmekte, muayene, tedavi ve ameliyat olabilmektedir.” gibi ifadelere; “Radyoloji” başlığı altında “Radyoloji bölümü en son teknolojik gelişmelerle yenilenmiştir.” gibi ifadelere; “Laboratuvar” başlığı altında “Hastane binamız içinde hizmet vermekte olan son teknoloji ile donatılmış laboratuvarımız, testleri en kısa zamanda yapmakta ve hastalarımızın zaman kaybını önlemektedir. Teknolojiyi yakından takip ederek zamanında güncellenen teknolojik yapısı ile her zaman daha iyi olmayı amaç edinmiştir.” gibi ifadelere “Doğumhane” başlığı altında “Son teknoloji ile donatılmış doğumhanemiz en hijyenik ortamda anne adaylarına kusursuz hizmet sunmaktadır. Konusunda uzman doktorlarımız tarafından anne adaylarına en kolay doğum yaptırılmaktadır.” şeklinde ifadelere

 

yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; yukarıda bahsi geçen ifadelerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı, benzer şahıs ve kuruluşları kötüleyici, bu ifadelerin anılan kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, anılan kuruluş tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ticari bir görünüm verdiği ve benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açtığı dolayısı ile söz konusu tanıtımların; 

 

– 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

– Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8,9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 14 üncü ve 20 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 nci maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre reklam veren Çınar Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

22)

 

Dosya No: 2013/1207

 

Şikayet Edilen: Şohora Saç Ekim Estetik Lazer Epil. ve Öz. Sağ. Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.likyaestetik.com, www.zerrinkara.com ve www.facebook.com/likyaestetik adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.09.2013-10.09.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.likyaestetik.com internet sitesinin 09.09.2013 tarihli görünümünde ‘’Kazanırken kaybettiklerinizi, tekrar kazanın. Kök hücreyle (PRP), acısız, mükemmel ve doğal görünüm. Ruhsatlı Likya Estetik Cerrahi Kliniğinde saç ekimi inanılmaz indirimli fiyatlarla’’ gibi ifadelere    ‘’Saç Ekimi Düzeltme ve Operasyonlar’’ başlığı altında, ‘’Saç ekimi Düzeltme ve Operasyonlar gururla 16 yıldır başarıyla gerçekleştiriyoruz. Kliniğimizde gerçekleştirmiş olduğumuz operasyonların %25’ini, başka merkezlerde daha önce saç ekimi işlemini gerçekleştirmiş kişilerin ekim yapılmış bölgelerinde yaptığımız düzeltme operasyonları oluşturur. Saç Ekimi Düzeltme ve Operasyonlar kliniğimizde sorunsuz bir şekilde gerçekleşmektedir. Ancak her şeyi ilk başta doğru bir şekilde yapıp, saç ekim merkezini iyi seçmekte fayda var. Başarısız olan bir işlem kişinin verici alanını azaltır. Bu sebeple düzeltme operasyonları adını verdiğimiz işlemleri çok iyi bir planlama gerektirir.’’ Saç Ekim ve Teknikleri’’ başlığı altında, ‘’Saç ekim ve teknikleri operasyonunu düşünen kişiler öncelikle LİKYA POLİKLİNİK uzman doktorları tarafından muayene edilir. Muayene edilmeden Polikliniğimizde hiçbir işlem yapılmamaktadır. Saç ekim teknikleri uzman doktorlarımız tarafından belirlenip kişiye sunulmaktadır.16 yıldır aynı adreste yer alan kliniğimizin tecrübeleriyle birçok hastamızı saçlarına kavuşturmuş bulunmaktayız.’’ ‘’Yeni Ne Var’’ başlığı altında, ‘’Canlı yayındaydık Uzmanımız Zerrin Kara TRT1’de canlı yayındaydı. Saç ekimi ile ilgili bilgilere ulaşmak için videoyu izleyin. Lazer epilasyon kampanyası, lazer epilasyonda dev indirim. Hemen arayın kampanyayı kaçırmayın.’’ gibi ifadelere;

 

www.facebook.com/likyaestetik adresli internet sitesinin 09.09.2013 tarihli görünümünde ‘’Bavullarınızı hazırlayın! Saç ektirmeye geliyorsunuz. Yurtdışı misafirlerimize özel 1 greft:0,70 Euro üstelik uçak ve konaklama ücretsiz. FUE tekniği ile saç ekimi Türkiye’de uygulanan en son model saç ekimi tekniğidir. Kliniğimizde başarıyla uygulanan saç mezoterapisi ile saç tedavisi PRP için ücretsiz randevunuzu alın ve uzmanlarımız ile görüşün. Lazer epilasyon yaptırmadan önce dikkat etmeniz gerekenler; uygulama klinikler tarafından yapılmaktadır ve kullanılacak olan aletin markasını öğrenmeniz çok önemlidir. Kliniğimizde Lazer Epilasyon Alexandrite Candela Gentle Lase Pro markası ile yapılmaktadır. FUE tekniği ile saç ekimi Özel Likya Polikliğini, FUE tekniği ile saç ekimi Türkiye’de uygulanan en son model saç ekim tekniğidir. Doğal saç ekimi Özel Likya Polikliniği’’ gibi ifadelere;

 

www.zerrinkara.com adresli internet sitesinin 10.09.2013 tarihli görünümde ‘’(…)Karın estetiği, sayesinde düz ve güzel görünümlü bir karına sahip olabilirsiniz. Özellikle kadınların doğum sonrası oluşan çatlak ve sarkmalar için yapılan bir yöntemdir. Gevşeyen kasların karın duvarına zarlarının dikişler ile toparlanması sonucu sıkı bir karın elde edilmektedir. Karın estetiği ile zayıflayan karın kasları güçlendirilmektedir. Cerrahi müdahale ile yapılmaktadır. Kesik ve dikiş olduğundan dolayı ameliyat sonrası dikkat edilmelidir. Karın germe sonrası kişi egzersiz ve diyet yaparsa mükemmel sonuca ulaşmaktadır. Yaz ayları yaklaşırken, kilolarından kurtulmak isteyenlere mucize bir yöntem… sonrasında kilonuza dikkat edeceğinizden şüpheniz yoksa, bence hiç başka şeylerle uğraşmayın gelin karın estetiğinizi yapalım.’’ gibi ifadelere ‘’Anneler Günü Özel Kampanyası’’ başlığı altında ‘’Anneler günü’ne özel seçtiğiniz 2 bölgede lazer epilasyon 5 seans 500 TL’’ gibi ifadelere ‘’Dolgu ve Botoks, Mutlu Gülüş’’ başlığı altında ‘’Dolgu ve botoks, yaşlanmalar ya da fazla güneşe maruz kalmalar sonucu yüzde birtakım kırışıklıklar oluşmaktadır. Kırışıklık ve çizgilerden kurtulmak için dolgu kullanılmaktadır. Dolgu burun kenarlarında oluşan çizgiler ya da dudak etrafındaki kırışıklıklara uygulanmaktadır. Dolgu sayesinde etkileyici dudaklara sahip olabilirsiniz. Başka bölgeden alınan yağlar dudağa enjekte edilmektedir. Bu şekilde dolgun dudaklar elde edilmektedir. Botoks yüze uygulanan bir toksindir. Bu yöntem kişide gülmeler ve yaşlanmalar sonucu oluşan kırışıklıkları yok etmektedir. Kırışıklıklardan kurtulmanın en güzel yöntemidir. Ameliyat şekli değildir. Bu yöntem kaş kaldırmak için de kullanılmaktadır. Dolgu ve botoks ile yüzünüzde istediğiniz güzelliğe kavuşabilirsiniz. Yüzdeki kırışıklıklar yol olmaktadır. Kliniğimizde çok başarılı bir şekilde botoks dolgu uygulamalarını yapılmaktadır.’’ gibi ifadelere ‘’FUE Tekniği İle Saç Ekimi’’ başlığı altında ‘’(…) Patenti tamamen Likya Estetik’e ait olan Özel ‘Fue Gold Z’ teknik yöntemi ile iki kulak arkanızdan, 0,7-0,6 mm Fue Uçları ile ömür boyu dökülmeyecek olan saçlarınızı tek tek alıyoruz. Ekim alanını tespit ettikten sonra doğal çizgisini belirliyoruz. Ekilecek alanda kendinize ait saçların canlanması ve güçlenmesi için Kök Hücre dediğimiz (PRP) işlemini yapıp, köklerin transfer edileceği kanalları açıyoruz ve normalde cm2’ye 10 ile 20 kök ekilirken, bizim tekniğimiz ile 90-120 kök ekebiliyoruz. Bu kanallara diğer saçlarınızın yönüne doğru zikzaklar yapılarak ekim yapıldığından, saçlar çıktığında çok doğal bir görüntü oluşacaktır. Fue tekniği ile saç ekimi ile yeni doğal saçlara kavuşacaksınız. Kısacası bu yöntem saç olan bölgeden alınarak olmayan alana yerleştirilmesidir. Capcanlı doğal saçlara sahip olabilirisiniz. Bu yöntem herkesin ilgisini toplayacaktır. Bunun üzerine saatlerce konuşup yazabilirim… Ancak en güzeli, bize yarım saatiniz ayırın ve ziyaretimize gelin… Beraber oturup konuşalım.’’

 

şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Yukarıda bahsi geçen söz konusu tanıtımlarda “güzellik salonu” olarak faaliyet gösteren ve “sağlık kuruluşu” statüsünde olmayan ilgili firmada tıbbi işlemlerin uygulandığı izleniminin oluşturulduğu; diğer taraftan ilgili firma bünyesindeki Likya Polikliniği ve Şohora Güzellik Salonu sahiplerinden Zerrin KARA’nın ‘’saç ekim uzmanı’’ unvanıyla tanıtım yaptığı; polikliniklerde saç ekimine izin verilmemesine rağmen, adı geçen polikliniğin ‘’ruhsatlı saç ekim merkezi’’ şeklinde tanıtıldığı, ayrıca güzellik salonu olarak ruhsatlandırılmış olan Şohora Güzellik Salonu’nun dış tabelasında ‘’Şohora Saç Ekim Lazer Epilasyon Ltd. Şti.’’ “Epilasyon Zayıflama, Cilt bakımı’’ yazılı olduğu tespit edildiği, söz konusu tabelaların da tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu tüm bu tanıtımların ilgili mevzuata aykırı ve bu ifadelerin, ilgili kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, bu kuruluş tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ticari bir görünüm verdiği ve benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açtığı, dolayısı ile söz konusu tanıtımların;

 

– 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8,9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin 29 uncu ve 31/e, 31/h, 31/ı ve 31/k ıncı maddeleri,

 

– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15/1, 15/2 ve 15/4 maddeleri, 

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 14 üncü ve 20 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 nci maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre reklam veren Şohora Saç Ekim Estetik Lazer Epil. ve Öz. Sağ. Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2012/1728

 

Şikayet Edilen: Grupfoni Elektronik Hizm. Turizm ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Estecity Estetik Sağlık Hiz. Tur. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. unvanlı kuruluş tarafından verilen hizmetlerin tanıtımına yönelik olarak www.grupfoni.com adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.06.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: Söz konusu firmaya ait www.grupfoni.com adresli internet sitesinin 13.06.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlarda, “Bostancı Estecity’de 6’şar seans Cilt Temizleme, Peeling, Sıkma, Maske, Nemlendirme ve Cilt Masajı ya da 6’şar seans Kavitasyon, Lenf Drenaj, Elektroterapi uygulaması sadece 39 TL! Yaz mevsimi gel, havalar ısındı, kıyafetler inceldi… Peki cildiniz ve formunuz yaza hazır mı? Grupfoni’nin bugünkü fırsatıyla cildiniz ışıltısını tekrar kazansın ve idealinizdeki forma kavuşun! Bostancı Estecity’de Malu Wilz ürünleriyle 6 seans Cilt Temizleme, 6 seans Peeling, 6 seans Sıkma, 6 seans Maske, 6 seans Nemlendirme, 6 seans Cilt Masajı 800 TL yerine sadece 39 TL! Dilediğiniz bir bölgede 6 seans Kavitasyon, 6 seans Lenf Drenaj, 6 seans Elektroterapi 1500 TL yerine sadece 39 TL!” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Grupfoni Elektronik Hizm. Turizm ve Tic. A.Ş.’ye ait www.grupfoni.com adresli internet sitesinin 13.06.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlarda, “Bostancı Estecity’de 6’şar seans Cilt Temizleme, Peeling, Sıkma, Maske, Nemlendirme ve Cilt Masajı ya da 6’şar seans Kavitasyon, Lenf Drenaj, Elektroterapi uygulaması sadece 39 TL! Yaz mevsimi geldi, havalar ısındı, kıyafetler inceldi… Peki cildiniz ve formunuz yaza hazır mı? Grupfoni’nin bugünkü fırsatıyla cildiniz ışıltısını tekrar kazansın ve idealinizdeki forma kavuşun! Bostancı Estecity’de Malu Wilz ürünleriyle 6 seans Cilt Temizleme, 6 seans Peeling, 6 seans Sıkma, 6 seans Maske, 6 seans Nemlendirme, 6 seans Cilt Masajı 800 TL yerine sadece 39 TL! Dilediğiniz bir bölgede 6 seans Kavitasyon, 6 seans Lenf Drenaj, 6 seans Elektroterapi 1500 TL yerine sadece 39 TL!”  şeklinde ifadelere yer verilerek Estecity Estetik Sağlık Hiz. Tur. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. unvanlı kuruluşun tanıtımının yapıldığı, ancak yapılan incelemeler neticesinde söz konusu kuruluşun “sağlık kuruluşu” statüsünde olmadığının ve sağlık hizmetlerine aracılık ettiğinin tespit edildiği, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tıbbi işlemleri ve benzeri sağlık hizmetlerini gerçekleştirmeye yetkili olmayan bir kuruluşun tanıtımının yapıldığı ve kuruluşun yetkisi dâhilinde olmayan işlemlerle ilgili olarak firmaya ticari bir görünüm kazandırıldığı; dolayısıyla anılan fiillerin tüketicileri yanıltıcı, diğer kuruluşlar bakımından haksız rekabet yaratıcı ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, bu durumun da,

 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64 üncü maddesi,

 

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 45 inci maddesi,

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu olarak faaliyet gösteren Grupfoni Elektronik Hizm. Turizm ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

24)

 

Dosya No: 2012/970

 

Şikayet Edilenler: Cosmodent Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Ltd. Şti. (Özel Cosmodent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait www.cosmodent.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 04.07.2012, 15.11.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: Söz konusu kuruluşa ait www.cosmodent.com.tr adresli internet sitesinin 04.07.2012 ve 15.11.2013 tarihli görünümlerinde; “ (…) Sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmak isteyenler, Cosmodent’e hoş geldiniz! (…) Kurumsallaşmış yapısı, uluslararası standartlarda hijyen koşulları, deneyimli hekim kadrosu, dürüstlüğü, güler yüzlülüğü ile Cosmodent Kemer Şubesi Kemerburgaz, Göktürk ve Zekeriyaköy’e şimdi daha yakın! Artık diş taşı temizliği, çocuğunuzun dolgusu – ortodonti tedavisi, diş beyazlatma, laminant venerleriniz hatta implantlarınız için, (Kısaca her şey için) İstanbul’a inmek zorunda değilsiniz. (…) Cosmodent implantoloji ekibi, diş hekimliğinde yeni bir disiplin olan diş implantları konusundaki 20 yılı aşan deneyimini siz diş hekimi meslektaşları ile paylaşarak diş implantlarının kullanımı yaygınlaştırmak arzusundadır. (…)“Titizlik, Temizlik, Sakinlik”-Adalet Ağaoğlu, “Bütün kalbimle kutluyorum”-Leyla Umar… Sağlıklı bir gülüşe hoş geldiniz! (…)” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşa ait www.cosmodent.com.tr adresli internet sitesinin 04.07.2012 ve 15.11.2013 tarihli görünümlerinde; “ (…) Sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmak isteyenler, Cosmodent’e hoş geldiniz! (…) Kurumsallaşmış yapısı, uluslararası standartlarda hijyen koşulları, deneyimli hekim kadrosu, dürüstlüğü, güler yüzlülüğü ile Cosmodent Kemer Şubesi Kemerburgaz, Göktürk ve Zekeriyaköy’e şimdi daha yakın! Artık diş taşı temizliği, çocuğunuzun dolgusu – ortodonti tedavisi, diş beyazlatma, laminant venerleriniz hatta implantlarınız için, (Kısaca her şey için) İstanbul’a inmek zorunda değilsiniz. (…) Cosmodent implantoloji ekibi, diş hekimliğinde yeni bir disiplin olan diş implantları konusundaki 20 yılı aşan deneyimini siz diş hekimi meslektaşları ile paylaşarak diş implantlarının kullanımı yaygınlaştırmak arzusundadır. (…)“Titizlik, Temizlik, Sakinlik”-Adalet Ağaoğlu, “Bütün kalbimle kutluyorum”-Leyla Umar… Sağlıklı bir gülüşe hoş geldiniz! (…)” şeklinde talep yaratıcı ve söz konusu kuruluşa yönlendirme yapan ifadeler ve anılan kliniğe ait görsellere yer verilerek söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı ve diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açıldığı; tüm bu durumların da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e,6/e,7/a,7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Cosmodent Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Ltd. Şti. (Özel Cosmodent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No: 2013/643

 

Şikayet Edilenler: Murat ŞARKIŞLALI (Dermalita Meltem Şarkışlalı Estetik Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait www.meltemsarkislali.net adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.07.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: Söz konusu kuruluşa ait www.meltemsarkislali.net adresli internet sitesinde; “(…)Meltem Şarkışlalı tarafından 2013 yılında kurulan Meltem Şarkışlalı Estetik Merkezi, kuruluşundan günümüze Cilt bakımı, Dermaroller, Diod Lazer, G5, Saç bakım & Saç ekim, Kavitasyon, Lenf Drenaj – Presso terapi, Pasif Jimnastik Elektro Terapi, Radyo Frekans, Jet Peeling, Kalıcı Makyaj & Kaş Dudak & Eyeliner, Spor PowerPlate & Zayıflama Diyet ve Botoks dolgu konularında Türkiye geneli ve uluslararası bir çok müşterilerine garantili, sonuç taahhütlü hizmetler vermiştir. (…)” şeklindeki ifadelerin kullanıldığı ve “lazer epilasyon”, “botoks dolgu&mezoterapi”, “kavitasyon” gibi işlemlerin söz konusu kuruluş bünyesinde yapıldığı izleniminin yaratıldığı tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşunuzun bir güzellik salonu olarak faaliyet gösterdiği; oysa inceleme konusu www.meltemsarkislali.net adresli internet sitesinde; “(…)Meltem Şarkışlalı tarafından 2013 yılında kurulan Meltem Şarkışlalı Estetik Merkezi, kuruluşundan günümüze Cilt bakımı, Dermaroller, Diod Lazer, G5, Saç bakım & Saç ekim, Kavitasyon, Lenf Drenaj – Presso terapi, Pasif Jimnastik Elektro Terapi, Radyo Frekans, Jet Peeling, Kalıcı Makyaj & Kaş Dudak & Eyeliner, Spor PowerPlate & Zayıflama Diyet ve Botoks dolgu konularında Türkiye geneli ve uluslararası bir çok müşterilerine garantili, sonuç taahhütlü hizmetler vermiştir. (…)” şeklindeki ifadeler ile “lazer epilasyon”, “botoks dolgu&mezoterapi”, “kavitasyon” gibi anılan kuruluşun yetkisi dışında olan işlemlerin kuruluş bünyesinde yapıldığı izleniminin oluşturulduğu; 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi ile Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı ve geçici 5 inci maddesi ile de güzellik salonlarının sağlık kuruluşu statüsünden çıkarıldığı; yeni Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan; “Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü ile her ne şekilde olursa olsun, tabip tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında gerçekleştirilmesinin yasaklandığı;

 

Diğer taraftan, söz konusu kuruluşun yukarıda belirtilen tıbbi işlemleri uygulamaya yetkisi olsa dahi, bu işlemlerin tıbbi işlemler olması dolayısıyla tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuat gereği her halükarda yasak olduğu; tüm bu durumların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 inci maddesi,

                                          

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 4 ve 5 inci maddeleri,

 

25/07/2010 tarih ve 27652 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 ve geçici 1 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e,7/a,7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Murat ŞARKIŞLALI (Dermalita Meltem Şarkışlalı Estetik Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2013/888

 

Şikâyet Edilen: Dünya Göz Sağlığı Merkezi Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Çeşitli mecralarda yer alan söz konusu kuruluşa ait “Alo Katarakt – SGK’lılara özel Dünyagöz güvencesi ve kalitesinde katarakt ameliyatı ve muayenesinde fark ücreti yok.” ibareli tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Ağustos, Eylül, Ekim 2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: Kuruluşa ait “Alo Katarakt – SGK’lılara özel Dünyagöz güvencesi ve kalitesinde katarakt ameliyatı ve muayenesinde fark ücreti yok. …  Sizlerden gelen çok sayıda katarakt hastasının talebi üzerine, Dünyagöz olarak vatandaşımızı kaliteli hizmetten mahrum etmemek için SGK ile yapılan çalışma kapsamında maliyeti 1500 TL’nin üzerinde olan katarakt muayene ve ameliyatını fark ücreti almadan yapma kararı aldık. … FDA Onaylı Alcon IQ Mercek ile … Türkiye’ de bir ilk … Teşekkürler Dünyagöz … Katarakt ameliyatının başarısında aşağıdaki 3 unsur oldukça önemlidir: Katarakt cerrahisinde deneyimli hekim tercihi, Ameliyatta kullanılacak malzemelerin ve göz içine takılacak merceğin kalitesi, Ameliyat olmaya karar verilen kurumun teknolojik donanımı ve sterilizasyonu … ” şeklinde tanıtımlara yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu kuruluşa ait çeşitli mecralarda yer alan  “Alo Katarakt – SGK’lılara özel Dünyagöz güvencesi ve kalitesinde katarakt ameliyatı ve muayenesinde fark ücreti yok.” şeklinde tanıtımlar ile sağlık alanında hizmet veren söz konusu kuruluş lehine talep yaratıldığı, kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı ve diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açıldığı; tüm bu durumların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

                                          

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c, 20 ve 21 inci maddeleri hükümlerine ve dolayısıyla,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dünya Göz Sağlığı Merkezi Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak ulusal düzeyde (87.915 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

27)

 

Dosya No: 2013/1208

 

Şikayet Edilen: Uncalı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

 

Şikayet Edilen Reklam: “Açıldık” başlıklı broşürler ile “Müjde!Uncalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetinize girmiştir…” ibareli GSM mesajlarında yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  2013

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür ve GSM mesajı

 

Tespitler: Şikayet edilen kuruluşa ait;

 

“Açıldık” başlıklı tanıtım broşürlerinde; “Uncalı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Lazer ile Diş İmplantı. Lazer ile Diş Beyazlatma. Zirkonyum Diş Kaplama. Porselen Diş Kaplama. Cerrahi 20 Yaş Diş Çekimi. Diş Dolgusu. Kanal Tedavisi. Ortadonti. Diş Taşı Temizliği. Lazer Cerrahisi. Açıldık.229 65 66”,

 

“Müjde!Uncalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetinize girmiştir…” ibareli GSM mesajında  ; “Müjde!Uncalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetinize girmiştir!Acısız lazer implant rahatlığı ve ücretsiz muayene için bizi arayın! 02422296566’’,

 

 şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşa ait broşürlerde yer alan, “Uncalı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Lazer ile Diş İmplantı. Lazer ile Diş Beyazlatma. Zirkonyum Diş Kaplama. Porselen Diş Kaplama. Cerrahi 20 Yaş Diş Çekimi. Diş Dolgusu. Kanal Tedavisi. Ortadonti. Diş Taşı Temizliği. Lazer Cerrahisi. Açıldık.229 65 66’’ ifadelerinin bilgilendirme kapsamını aşarak “reklam’’ kapsamına girdiği, ayrıca kuruluş tarafından gönderilen GSM mesajlarında yer alan “Müjde!Uncalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetinize girmiştir!Acısız lazer implant rahatlığı ve ücretsiz muayene için bizi arayın! 02422296566’’ şeklindeki ifadeler ile kuruluşun sunmuş olduğu “ücretsiz muayene” hizmetine vurgu yapıldığı; tüm bu ifadelerin talep yaratıcı olduğu ve kuruluşa yönlendirme yaparak, kuruluşunu faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırdığı ve diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açtığı, tüm bu durumların da;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Uncalı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

28)

 

Dosya No: 2013/403

 

Şikâyet Edilen: Opmar Optik Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Gözlük mü alıcan, Opmar’a bak!” sloganlı televizyon reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.03.2013, 27.03.2013 ve 02.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Tespitler:  “Star TV” logosu ile yayın yapan televizyon kanalında 25.03.2013 tarihinde 22:30 – 23:00 saatlerinde, 27.03.2013 tarihinde 22:00 – 22.30 saatlerinde; “CNBC-e” logosu ile yayın yapan televizyon kanalında 02.04.2013 tarihinde 19:30 – 20.00 saatlerinde yayınlanan reklamlarda, “Gözlük mü alıcan, Opmar’a bak!”, “Opmar Optik’te kozmetik lensler 25 TL, numaralı lensler sadece 45 TL”  şeklinde ifadelere ve “Numaralı lens almak için göz doktorunuzdan alacağınız reçete ile gelinmesi zorunludur. Lütfen doktorunuza danışınız.” şeklinde altyazıya yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Opmar Optik Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Gözlük mü alıcan, Opmar’a bak!” başlığıyla yayınlanan reklamların; “Star TV” logolu televizyon kanalında 25.03.2013 ve 27.03.2013 tarihleri ile “CNBC-e” logolu televizyon kanalında 02.04.2013 tarihinde yer alan tanıtımlarında, reklamda geçen altyazının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen hız ve büyüklükte olmadığı; dolayısıyla bu durumun;

 

          Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in; 5/1, 5/2, 5/4, 6/3 ve 7 nci maddeleri,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Opmar Optik Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

29)

 

Dosya No: 2013/1000

 

Şikayet Edilen: Türk Hair Trans Saç Ekim Merkezi

 

Şikayet Edilen Reklam: Kuruluşa ait www.thtsacekimi.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.10.2013- 07.01.2014

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Tespitler: İnceleme konusu internet sitesinde; “Türk Hair Trans Saç Ekim Merkezi saç ekiminde dünyanın tanınmış saç ekim merkezlerinden biri olma hedefi ile 1994 yılında kurulmuştur. Dünyada saç ekiminde en son teknolojileri ilk uygulayan sayılı merkezlerden biriyiz. Türk Hair Trans 16 yıldır tıp, teknik, psikoloji ve estetik alanlarında sürekli kendini yenileyerek müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve yüksek standardı ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.” Ve “Kurban bayramına özel saç ekimi teklifimizden yararlanmak ister misiniz? İlk 100 kişiye %30 indirim. 12 taksit imkanı. Hemen formu doldurun. İlk 100 kişi arasında yerinizi alın. “18 yılda 300.000 kişi kaybettiği saçlarının bizimle geri kazandı.” “Fue yöntemi ile saç ekimi: cerrahi müdahale yok. Seanslar arası uzun süre beklemek yok. PRP destekli saç ekimi: saç dökülmesini uzun süreli önlemekte saçlı derimizde bulunana Ayvacık tüylerinin tekrar saça dönüşmesini sağlamaktadır. ” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde talep yaratıcı ve kuruluşa yönlendirme yapan ifadelere yer verilerek, anılan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı ve diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açıldığı,

 

Bu durumun da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Türk Hair Trans Saç Ekim Merkezi hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2013/1061

 

Şikayet Edilen: Dr. Gökhan UĞUR

 

Şikayet Edilen Reklam: Antalya “Face” isimli derginin Aralık 2012 sayısında yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Dergi

 

Tespitler: İnceleme konusu dergide; “Visomed KBB Klinik. Yeni isim, yeni yer, yeni teknoloji. Op. Dr. Gökhan UĞUR 0242 3128800. Visomed Kozmetoloji Klinik. Yeni yer, yeni konsept. Gençlik aşısıyla geliyor. Dr. Medina Susurkaeva Uğur 0242 3128800” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu derginin Aralık 2012 sayısında; Visomed KBB Klinik. Yeni isim, yeni yer, yeni teknoloji. Op. Dr. Gökhan UĞUR 0242 3128800. Visomed Kozmetoloji Klinik. Yeni yer, yeni konsept. Gençlik aşısıyla geliyor. Dr. Medina Susurkaeva Uğur 0242 3128800” şeklinde talep yaratıcı ve söz konusu şahsa/kuruluşa yönlendirme yapan ifadelere, mezkur şahsın/kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı ve diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açıldığı,

 

Bu durumun da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dr. Gökhan UĞUR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

GIDA

 

31)

 

Dosya No: 2012/1731

 

Şikayet Edilen: Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait “TV 5” logolu televizyon kanalında 27/09/2012 tarihinde yayınlanan “Panax”  isimli ürüne ilişkin televizyon reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 27/09/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Tespitler: Söz konusu televizyonda yayınlanan tanıtımlarda; “Panax, yan etkisi olmayan bitkisel çözüm. Kalp damar için destekleyici. Damar tıkanıklığına çözüm. 1 numaralı tercih edilen bitkisel çözüm. Damar çeperlerinizdeki yağ tabakasını temizler. Kılcal damarları açan kan dolaşımının artmasını etkileyen gıda ürünüdür. 10 müşterinin 10uda olumlu eleştiri. Kalp krizi, böbrek yetmezliği, kanı inceltip damarlardan kolayca geçmesini sağlayan bir üründür. %80’e kadar kapalı olsa bile bizim için sorun değil.(…) Çakşır kökü otu çayı vücut direncini arttırır, metabolizmayı hızlandırır. Kan içindeki toksinleri temizleyen çay. Damar tıkanıklığıyla ortaya çıkan hastalıklara iyi gelir.” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamlarda yer alan;  “Panax, yan etkisi olmayan bitkisel çözüm. Kalp damar için destekleyici. Damar tıkanıklığına çözüm. 1 numaralı tercih edilen bitkisel çözüm. Damar çeperlerinizdeki yağ tabakasını temizler. Kılcal damarları açan kan dolaşımının artmasını etkileyen gıda ürünüdür. 10 müşterinin 10uda olumlu eleştiri. Kalp krizi, böbrek yetmezliği, kanı inceltip damarlardan kolayca geçmesini sağlayan bir üründür. %80’e kadar kapalı olsa bile bizim için sorun değil.(…) Çakşır kökü otu çayı vücut direncini arttırır, metabolizmayı hızlandırır. Kan içindeki toksinleri temizleyen çay. Damar tıkanıklığıyla ortaya çıkan hastalıklara iyi gelir.” şeklindeki sağlık beyanları ile, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların takviye edici gıda niteliğinde olan anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, oysa mevzuatta belirtilen bazı istisnalar dışında, gıda takviyeleri de dahil olmak üzere hiçbir gıdanın etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği,  eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre yasak olduğu, ayrıca söz konusu ürüne atfen yapılan iddiaların da bilimsel olarak ispat edilemediği, dolayısıyla, aldatıcı-yanıltıcı ve mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen söz konusu reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. Bendi,

 

-28157 sayılı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren kuruluş Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde idari para (8.153.-TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2011/1532

 

Şikayet Edilen: Dekomed İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.farmasaglik.com adresli internet sitesinde yer alan pek çok ürünün tanıtımı amacıyla yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.08.2011, 30.01.2012, 07.11.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.farmasaglik.com adresli internet sitesinin 07.11.2013 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlarda; Marnys Propolsaft 125 Ml Şurup – Soğuk algınlığı, nezle ve grip hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde tavsiye edilen doğal besin takviyesidir… Farenjit, larenjit ve tonsilitin oluşumunu önlemeye ve tedavisine yardımcı olur… Marnys Forline LCA 10 ml 20 Ampul – Konjuge linoleik asit vücutta yeteri kadar sentezlenmeyen, dışarıdan alınması gereken bir yağ asididir. Vücutta yağların depolanmasını sağlayan lipoproteinlipaz LPL enziminin çalışmasını baskılayarak, depolanan yağ miktarının azaltılmasına yardımcı olur. Yağsız kas kitlesini artırırken, vücut yağlarını azaltır. Kilo kontrol diyetlerine destek olarak kullanılması tavsiye edilir. İçerdiği 12 vitamin sayesinde kilo verdirirken sağlığı korumaya ve desteklemeye yardım eder… Faydaları: Vücutta depolanan yağ miktarının azaltılmasına yardımcı olur. Daha önceden depolanmış yağların kan akışına dönerek enerji olarak kullanılmasını sağlar. Kilo kontrolü sağlar. Diyet sonrası belli süre kullanıma devam edilmesi, diyetle verilen kiloların tekrar alınmasını engeller. Diyet sırasında vücut direncinin korunmasına yardımcı olur … Fulirim (Secret Garden) Göğüs Büyütücü Bitkisel Yağ – Küçük göğüsler için kullanımı idealdir. Düzenli kullanıldığı takdirde göğüslerde 2-3 beden büyüme görülür. 1- 1,5 ay gibi bir sürede etkisini gösterir. Göğüs bölgesinde kaşıntı, karıncalanma ve ergenlik dönemindeki göğüs gelişim ağrılarına benzer ağrılar hissedilebilir. Ağrıların devamında göğüste büyüme başlar. Büyümenin başlamasından bir süre sonra duraklama görülür. Ürün düzenli kullanıldığında büyüme devam eder. 4- 5 ayda göğüsler kalıcı forma ulaşır… Joy Drops Göğüs Büyütücü Krem 100 ml – Düzenli olarak göğüs bölgesine dairesel hareketlerle uygulandığında göğüs yapısının gelişimine yardımcıdır… Otacı Aromaterapi Sıkılaştırıcı (Selülite Karşı) Masaj Yağı 150 Ml – Tamamen doğal yağların birleşimiyle selülitlerle savaşır. Bu yağ ile hem masaj yaparak hem vücudunuzu rahatlatacak hem de kan dolaşımınızı düzene sokarak selülit oluşumunuzu engelleyebileceksiniz… Adam Eve Penis Büyütücü Krem – Penisi ince ve küçük boyda olan ve bu sebeplere bağlı olarak sorun yaşayan erkeklerin kendine olan güvenlerini kazanmalarına imkan tanır. Muhteşem bir cinsel ilişki yaşamayı arzu edenlerin hayallerine ulaşmaları Penis büyütücü krem ile artık çok kolay. Adam Eve Penis Büyütücü Krem cinsel organın kalınlaşmasını ve uzamasını sağlamasının yanında, cinsel birleşim esnasında penisin dik durmasına ve penise pompalanan kan miktarını çoğaltarak penisin ereksiyon sağlayarak cinsellikten alınan zevki arttır. Penis büyütücü krem diğer tanımlarıyla şu şekilde sıralanır; penis büyütme, penis kalınlaştırma, penis uzatma gibi isimlerle de aranmaktadır. Kremin etkileri; Penis kalınlaşır ve uzar. Erken boşalma sorununu ortadan kaldırır. Cinsel ilişki esnasında penis dik ve sert kalır. İstenilen her an seks için hazır olursunuz. Uzun süreli ereksiyon imkanı sunar” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: www.farmasaglik.com adresli internet sitesinde yer alan “Marnys Propolsaft Şurup” adlı takviye edici gıda niteliğindeki ürünün tanıtımında tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek söz konusu ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu, ayrıca şayet anılan ürün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği ve “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı,

 

Diğer taraftan, “Fulirim (Secret Garden) Göğüs Büyütücü Bitkisel Yağ”, “Joy Drops Göğüs Büyütücü Krem”, “Otacı Aromaterapi Sıkılaştırıcı (Selülite Karşı) Masaj Yağı”, “Adam & Eve Penis Büyütücü Krem” gibi pek çok kozmetik  ürünlere ilişkin  tanıtımlarda; kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanıldığı, diğer taraftan, şayet bu ürünler söz konusu etkilere sahip ise “kozmetik ürün” olarak değerlendirilemeyeceği, bu durumda da anılan ürünlerin ilgili mevzuat gereği reklamının yapılmasının yasak olacağı;

Ayrıca inceleme konusu reklam ve tanıtımlarda yer alan iddiaların da bilimsel olarak ispat edilemediği,

Dolayısıyla, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı ve mevzuata aykırı olarak değerlendirilen söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü ve “İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler” başlıklı 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 8/a, 8/c, 13 üncü, 17 nci ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Dekomed İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2013/475

 

Şikayet Edilen: Hekimzade İlaç Gıd. Koz. Ürün. Dah. Tic. (Muammer YILDIZ)

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli ürün broşürleri ile www.hekimzademarket.com, www.hekimzade.tv ve www.annesutum.com adresli internet sitelerinde pek çok ürünün tanıtımı amacıyla yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.05.2013, 03.10.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif mecralar (İnternet, broşür)

 

Tespitler: Çeşitli ürün broşürlerinde; “Gastrodit – Kullanım Alanları: Gastrit, gastroözofajiyel reflü, gastrik ülser ve duodenal ülser gibi mide ve onikiparmak bağırsak şikayetlerinde kullanılabilen bitkisel destek ürünüdür… Afromen – Kullanım Alanları: Erektif disfonksiyon, performans yetersizliği gibi çeşitli cinsel işlev bozukluğunun giderilmesi, ereksiyon kapasitesinin arttırılması ve süresinin uzatılması için kullanılabilen bitkisel destek ürünüdür… Kilomax – Kilo aldırıcı – demir eksikliği – kansızlık… Kullanım Alanları: Zayıf hastalarda metabolik rahatsızlıkların giderilmesine ve kilo alımına yardımcı bitkisel destek ürünüdür… Achelex – Kullanım Alanları: Kadın genital sisteminde gelişen over (yumurtalık) kistleri(…) gibi tümoral ve iltihabi durumlarında ve bunlara bağlı gelişen menstruel şikayetlerin giderilmesinde kullanılabilen bitkisel destek ürünüdür… Micromer  – Kullanım Alanları: Böbrek ve safra kesesinde gelişen taş, kum, çamur, oluşumlarının giderilmesinde ve bunlara bağlı gelişen şikayetlerde kullanılabilen bitkisel destek ürünüdür…” şeklinde, www.hekimzademarket.com adresli internet sitesinin 27.05.2013 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlarda “…Afromen Cinsel Sorunlar Tedavisi Yardımcı Destek Ürünü, Böbrek ve Safra Kesesi Taşı Tedavisi Yardımcı Seti, Bağışıklık Sistemi Tedavisi Yardımcı Seti Sperm Arttırıcı Kısırlık Giderici, Akdeniz Ateşi Tedavisi Yardımcı Seti, Varikosel Tedavisi Bitkisel Destek Seti…” şeklinde, www.hekimzade.tv adresli internet sitesinin 27.05.2013 tarihli görünümündeki videolarda “…Numune Hastanesi’ne sevk edildim, bütün filmler, tahliller yapıldı(…) İdrar kesenizde 100 gr kist var, bunu almazsak sizin yaşamanız devam etmez dediler. Ben bunu hiçbir türlü kabullenemedim. Sonuçta miyom var, kanama yapıyor, tedavisi yok… Sokaktan geçerken Hekimzade gözüme ilişti. Buraya uğradım, humulus eglobin bitkisel ürünleri aldım ve 3-4 aydır kullanıyorum. Kanamam olmadı, idrarımda değişiklik oldu, kendimi daha canlı hissediyorum… Üç seneden beri mide ağrısı, ülseri çekiyordum(…) En son bir buçuk iki yıldan bu yana Hekimzade ile tanıştık. Oradan bir ürün aldık, o ürünü kullandıktan sonra Allah’ıma yüzbinlerce kez şükür olsun ki ne mide ağrısı kaldı ne ülserim kaldı…” şeklinde ve www.annesutum.com adresli internet sitesinin 03.10.2013 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlarda; “Lactamilk – Ürünün faydaları: Anne sütünü arttırır. Doğal hiçbir yan etkisi olmayan Lactamilk, bebek için en doğal, en sağlıklı ve bebeğin bütün vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayan anne sütünün artmasına yardımcı olur. %100 doğal ve hiçbir katkı maddesi içermeyen bu ürünün(…) Hiçbir hormon içermeyen bu ürün hipofiz salgısını besleyerek prolaktin seviyesinin salınımını sağlar…” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Çeşitli ürün broşürleri ile www.hekimzademarket.com, www.hekimzade.tv ve www.annesutum.com adresli internet sitelerinde pek çok ürünün tanıtımı amacıyla yayınlanan reklamlarda tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünlerin tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin ise reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı,

Dolayısıyla, her koşulda mevzuata aykırılık teşkil eden bu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13 üncü ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Hekimzade İlaç Gıd. Koz. Ürün. Dah. Tic. (Muammer YILDIZ) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

34)

 

Dosya No: 2013/880

              

Şikayet Edilen: Okan Oktay Yurdakadim

 

Şikayet Edilen Reklam: Okan Oktay Yurdakadim isimli şahsa ait  www.orjinalzayiflamahaplari.com adresli internet sitesinin 21.08.2013 tarihli görüntüsünde yer alan Pepper Time Biber Hapı Zayıflama Hapı”, “Garlic Extract- Damar Tıkanmasını Önlemek”, “Glucosamine Chondroitin& MSM Dejeneratif Eklem Rahatsızlığı Kireçlenme”, Magnesium Felç Riskini Azaltmaya”, Grape Seed Extract Yaşlanmayı Geciktirme”, Reishi Mushroom Bağışıklık Sisteminin Güçlenmesine”, MNK Lecithin Yağların Sindirimini ve Vitaminlerin Emili içinisimli ürünlere yönelik olarak yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.08.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: : Okan Oktay Yurdakadim isimli şahsa ait www.orjinalzayiflamahaplari.com adresli internet sitesinin 21.08.2013 tarihli görünümünde yer alan Pepper Time Biber Hapı Zayıflama Hapı” isimli ürünün tanıtımında “Vücut içerisinde, aşırı derecede birikmiş olan kolestrol ve yağın hızlı ve sağlıklı bir biçimde dışarı atılmasını sağlar, Terlemeyi artırır bu saye de gut hastalıklarına ciddi oranda yarar sağlar, Mide suyu ve tükürük oluşumunu artırarak sizlere bu aşama da yarar sağlar. Romatizma ve benzeri ağrılara ciddi oranda yararlı olmaktadır. Kanser tedavisinde ciddi oranda yararlar sağladığı görülmüştür, Krampları ciddi oranda giderir, Öksürük ve boğaz ağrıları gibi sorunlara çözüm bulur, Sinir hastalarına yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır.”Glucosamine Chondroitin& MSM Dejeneratif Eklem Rahatsızlığı Kireçlenme” isimli ürünün tanıtımında ise Eklemlerin doğal yapısında bulunan glucosamine ve chonrdoratin kemik sağlığı için önemli olduğu bilinmektedir. Üründe bulunan glucosamine sulfat kıkırdak oluşumunu ve kuvvetlenmesini sağlar. MSM organik sülfür kaynağıdır. Eklem ve kıkırdaklara elastic bir yapı kazandıran kolajen oluşumu için gereklidir. Glucosamine ve chondoratin desteği ile osteoartrit ağrısını azalttığı görülmüştür. Buna bağlı olarak hareket gücünü arttırdığı görülmüştür. Ayrıca bel fıtığı bel ağrılarını azalttığı bilinir. Vücudun iskelet yapısını kuvvetlendirdiği bilinmektedir.” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Okan Oktay Yurdakadim isimli şahsa ait  www.orjinalzayiflamahaplari.com adresli internet sitesinin 21.08.2013 tarihli görüntüsünde yer alan Pepper Time Biber Hapı Zayıflama Hapı”, “Garlic Extract- Damar Tıkanmasını Önlemek”, “Glucosamine Chondroitin& MSM Dejeneratif Eklem Rahatsızlığı Kireçlenme”, Magnesium Felç Riskini Azaltmaya”, Grape Seed Extract Yaşlanmayı Geciktirme”, Reishi Mushroom Bağışıklık Sisteminin Güçlenmesine”, MNK Lecithin Yağların Sindirimini ve Vitaminlerin Emili için isimli ürünlere ilişkin olarak yayınlanan tanıtımlarda tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelere yer vererek ürünlerin tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa mevzuatta belirtilen bazı istisnalar dışında, tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, ayrıca reklamlarda yer alan iddiaların da bilimsel olarak ispat edilemedği, dolayısıyla, aldatıcı-yanıltıcı ve mevzuata aykırı olarak değerlendirilen söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Okan Oktay Yurdakadim hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

35)

Dosya No: 2013/505

 

Şikayet Edilen: Vitamin Sağlık Kozm. Medikal ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bayvitamin.com  adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin tanıtımlar

                                       

Reklam Yayın Tarihi: 10.05.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.bayvitamin.com  adresli internet sitesinin 10.05.2013 tarihli görünümünde; “Ultimate Glucosamine Chondroitin” isimli ürünün tanıtımında yer alan “Eklem Sağlığı” şeklindeki ifade, yine aynı tarihli görünümde yer alan “Cinsel Sağlık Ürünleri” ifadesi, 04.09.2013 tarihli görünümde “Gaspari Real Mass” isimli ürünün tanıtımında yer alan “Gaspari Efsanesi Kilo Aldırıcısı ile devam ediyor” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verilerek, gıda takviyelerinin insan metabolizmasına etki eden tıbbi bir ürün olduğu izleniminin oluşturulduğu; ayrıca hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken bazı rahatsızlıkların da anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, ayrıca tüm bu iddiaların da bilimsel olarak ispat edilemediği, dolayısıyla, aldatıcı-yanıltıcı ve mevzuata aykırı olarak değerlendirilen  söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vitamin Sağlık Kozmetik Medikal ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

36)

 

Dosya No: 2013/88

 

Şikayet Edilen: Kibarlı Pazarlama

 

Şikayet Edilen Reklam: Kocaeli TV logolu televizyon kanalında 18 Ocak 2013 tarihinde saat 22:30 sularında Tele Alışveriş kuşağında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” isimli programda firmaya ait muhtelif ürünlere yönelik yapılan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Tespitler: “Doktorunuz Sizinle” isimli program kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, ayrıca program boyunca “Sorularınız için 0212 644 44 42” yazısının uzun süre ekranda tutularak, söz konusu bilgilere ve ilgili ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu, programa katılan izleyiciler ve Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda; “İyi günler sevgili izleyicilerimiz sağlık sorunlarına alternatif çözümleri uzmanları ile ele aldığımız yeni bir programla sizlerin karşınızdayız… Programımızın Dr. Mustafa Eraslan Hocamız … Ve Dr. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerini hayatına geçiren izleyicilerimiz de var… Dünya üzerindeki bir doktorun yapacağı en önemli iş damarların sağlıklı çalışmasını sağlamak… İki kez enfaktüs geçirdim. İki kez enfaktüs ve sağ tarafımdan felç geçirdim. Mustafa Bey’in tavsiyeleri ile sağlığıma kavuştum… 5 senedir kalp rahatsızlığı çekiyordum. 5 damarım tıkalıydı. Stend takıldı. Ancak sorunlarım tekrarladı. Mustafa Bey’in tavsiyeleri ile yaşantım normale döndü… 20 yıl gençleştim… Beynime giden iki damarın tıkalı olmasından dolayı sürekli bayılıyordum. Dr. ERASLAN’ın tavsiyelerine uydum. Şu anda gayet iyiyim… Bol bol yumurta yedim. Binlerce hastaya biz yetişemeyiz… İki gün içinde ben Türkiye’de ne kadar kardiyolog var, ne kadar bu işi bilen üstat var, onlara eğitim veririm… Nihayetinde bizim yükümüz hafifler… Nihayetinde benim vazifem bu… Migren, mide kanseri ve damar sorunlarım vardı. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerine uydum. Sağlığıma kavuştum… Sağ ayağımda sıvı kaybı vardı. Yürümekte zorlanıyordum. Mustafa Beyin önerileri ile ayak sağlığım düzeldi… Kalp damarlarımda tıkanmalar vardı. Dr. ERASLAN’ın tavsiyeleri sayesinde kalbimdeki damarların açıldığını öğrendim…” …” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli program kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, ayrıca program boyunca “Sorularınız için 0212 644 44 42” yazısının uzun süre ekranda ekranda tutularak, söz konusu bilgilere ve ilgili ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu, programa katılan izleyiciler ve Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda; “İyi günler sevgili izleyicilerimiz sağlık sorunlarına alternatif çözümleri uzmanları ile ele aldığımız yeni bir programla sizlerin karşınızdayız… Programımızın Dr. Mustafa Eraslan Hocamız … Ve Dr. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerini hayatına geçiren izleyicilerimiz de var… Dünya üzerindeki bir doktorun yapacağı en önemli iş damarların sağlıklı çalışmasını sağlamak… İki kez enfaktüs geçirdim. İki kez enfaktüs ve sağ tarafımdan felç geçirdim. Mustafa Bey’in tavsiyeleri ile sağlığıma kavuştum… 5 senedir kalp rahatsızlığı çekiyordum. 5 damarım tıkalıydı. Stend takıldı. Ancak sorunlarım tekrarladı. Mustafa Bey’in tavsiyeleri ile yaşantım normale döndü… 20 yıl gençleştim… Beynime giden iki damarın tıkalı olmasından dolayı sürekli bayılıyordum. Dr. ERASLAN’ın tavsiyelerine uydum. Şu anda gayet iyiyim… Bol bol yumurta yedim. Binlerce hastaya biz yetişemeyiz… İki gün içinde ben Türkiye’de ne kadar kardiyolog var, ne kadar bu işi bilen üstat var, onlara eğitim veririm… Nihayetinde bizim yükümüz hafifler… Nihayetinde benim vazifem bu… Migren, mide kanseri ve damar sorunlarım vardı. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerine uydum. Sağlığıma kavuştum… Sağ ayağımda sıvı kaybı vardı. Yürümekte zorlanıyordum. Mustafa Beyin önerileri ile ayak sağlığım düzeldi… Kalp damarlarımda tıkanmalar vardı. Dr. ERASLAN’ın tavsiyeleri sayesinde kalbimdeki damarların açıldığını öğrendim…” …” şeklinde ifadelerin yer aldığı ve böylece doktorlar tarafından gözetim ve tıbbi yöntemlerle tedavi edilmesi gereken hastalıkların bitkisel gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünlerle tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, ayrıca söz konusu tanıtımlarda yer alan iddiaların ispatlanmamış bilimsellikten uzak iddialar olduğu, dolayısıyla, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu tanıtımların,

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24 üncü maddesinin 3 üncü bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c , 7/g, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kibarlı Pazarlama hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde 8.788 TL (Sekizbinyediyüzseksensekiz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2013/1442

 

Şikayet Edilen: Kocaeli İletişim Radyo Tv Yayın Paz. ve Yap. A.Ş. (Kocaeli TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kocaeli TV logolu televizyon kanalında 18 Ocak 2013 tarihinde saat 22:30 sularında Tele Alışveriş kuşağında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” isimli programda Dr. Mustafa ERASLAN’ın ürünlerine yönelik yapılan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra:TV

 

Tespitler: “Doktorunuz Sizinle” isimli program kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, ayrıca program boyunca “Sorularınız için 0212 644 44 42” yazısının uzun süre ekranda tutularak, söz konusu bilgilere ve ilgili ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu, programa katılan izleyiciler ve Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda; “İyi günler sevgili izleyicilerimiz sağlık sorunlarına alternatif çözümleri uzmanları ile ele aldığımız yeni bir programla sizlerin karşınızdayız… Programımızın Dr. Mustafa Eraslan Hocamız … Ve Dr. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerini hayatına geçiren izleyicilerimiz de var… Dünya üzerindeki bir doktorun yapacağı en önemli iş damarların sağlıklı çalışmasını sağlamak… İki kez enfaktüs geçirdim. İki kez enfaktüs ve sağ tarafımdan felç geçirdim. Mustafa Bey’in tavsiyeleri ile sağlığıma kavuştum… 5 senedir kalp rahatsızlığı çekiyordum. 5 damarım tıkalıydı. Stend takıldı. Ancak sorunlarım tekrarladı. Mustafa Bey’in tavsiyeleri ile yaşantım normale döndü… 20 yıl gençleştim… Beynime giden iki damarın tıkalı olmasından dolayı sürekli bayılıyordum. Dr. ERASLAN’ın tavsiyelerine uydum. Şu anda gayet iyiyim… Bol bol yumurta yedim. Binlerce hastaya biz yetişemeyiz… İki gün içinde ben Türkiye’de ne kadar kardiyolog var, ne kadar bu işi bilen üstat var, onlara eğitim veririm… Nihayetinde bizim yükümüz hafifler… Nihayetinde benim vazifem bu… Migren, mide kanseri ve damar sorunlarım vardı. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerine uydum. Sağlığıma kavuştum… Sağ ayağımda sıvı kaybı vardı. Yürümekte zorlanıyordum. Mustafa Beyin önerileri ile ayak sağlığım düzeldi… Kalp damarlarımda tıkanmalar vardı. Dr. ERASLAN’ın tavsiyeleri sayesinde kalbimdeki damarların açıldığını öğrendim…” …” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli program kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, ayrıca program boyunca “Sorularınız için 0212 644 44 42” yazısının uzun süre ekranda tutularak, söz konusu bilgilere ve ilgili ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu, programa katılan izleyiciler ve Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda; “İyi günler sevgili izleyicilerimiz sağlık sorunlarına alternatif çözümleri uzmanları ile ele aldığımız yeni bir programla sizlerin karşınızdayız… Programımızın Dr. Mustafa Eraslan Hocamız … Ve Dr. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerini hayatına geçiren izleyicilerimiz de var… Dünya üzerindeki bir doktorun yapacağı en önemli iş damarların sağlıklı çalışmasını sağlamak… İki kez enfaktüs geçirdim. İki kez enfaktüs ve sağ tarafımdan felç geçirdim. Mustafa Bey’in tavsiyeleri ile sağlığıma kavuştum… 5 senedir kalp rahatsızlığı çekiyordum. 5 damarım tıkalıydı. Stend takıldı. Ancak sorunlarım tekrarladı. Mustafa Bey’in tavsiyeleri ile yaşantım normale döndü… 20 yıl gençleştim… Beynime giden iki damarın tıkalı olmasından dolayı sürekli bayılıyordum. Dr. ERASLAN’ın tavsiyelerine uydum. Şu anda gayet iyiyim… Bol bol yumurta yedim. Binlerce hastaya biz yetişemeyiz… İki gün içinde ben Türkiye’de ne kadar kardiyolog var, ne kadar bu işi bilen üstat var, onlara eğitim veririm… Nihayetinde bizim yükümüz hafifler… Nihayetinde benim vazifem bu… Migren, mide kanseri ve damar sorunlarım vardı. Mustafa ERASLAN’ın tavsiyelerine uydum. Sağlığıma kavuştum… Sağ ayağımda sıvı kaybı vardı. Yürümekte zorlanıyordum. Mustafa Beyin önerileri ile ayak sağlığım düzeldi… Kalp damarlarımda tıkanmalar vardı. Dr. ERASLAN’ın tavsiyeleri sayesinde kalbimdeki damarların açıldığını öğrendim…” …” şeklinde ifadelerin yer aldığı ve böylece  doktorlar tarafından gözetim ve tıbbi yöntemlerle tedavi edilmesi gereken hastalıkların bitkisel gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünlerle tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, ayrıca söz konusu tanıtımlarda yer alan iddiaların ispatlanmamış, bilimsellikten uzak iddialar olduğu, dolayısıyla, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu tanıtımların,

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24 üncü maddesinin 3 üncü bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Kocaeli İletişim Radyo Tv Yayın Paz. ve Yap. A.Ş. (Kocaeli TV) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2013/996

 

Şikâyet Edilen: Alka Grup Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: www.zayiflamak.com.tr ve www.dokuzlucay.com.tr adresli internet sitelerinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 19.04.2013 ve 06.01.2014

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.zayiflamak.com.tr adresli internet sitesinin 19.04.2013 tarihli görünümünde yer alan “African Mango alan kişinin sadece diyet yapan bir kişiye göre %24,8 oranında metabolizması daha hızlı çalışarak rahatlıkla kilo verdiği görülmüştür. Dünyada sağlıklı zayıflama ve kalıcı kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği bir ürün olan Active Form African Mango artık Türkiye’de. Global dünyanın en büyük problemi arasına giren kilo problemi daha bir üst boyutu obeziteyi sorun olmaktan çıkaracak yardımcı bir ürün bekliyordu. %100 bitkisel olmasından dolayı insanların kullanmayı tercih ettikleri bir ürün olan Active Form African Mango kilo problemi konusundaki kişilere yardımcı tek ürün. Doğal güzelliği başka yerde aramayın! Çünkü doğal güzellik Active Form African Mango kutusunun içinde saklı. Güzelliğinizin, formunuzun en güvenilir yardımcısı Active Form… Zaman kaybetmeden sipariş verin. Günde 35 dakika koşmuş kadar zayıflama şansı! Onunla forma girmek çok kolay. Yüksek bir lif kaynağıdır. African Mango, yüksek oranda lif içerdiği için tokluk hissinin uzamasına ve gereksiz yağların vücut tarafından emilmesine engel olur. Bu sayede zayıflama uygulamaları daha başarılı olur. Vücudunuzu şekillendirin, kendinizi şaşırtın… Lifli özelliği ile gün boyu tokluk hissi yaşamanıza, antioksidan özelliği ile vücutta biriken toksinlerin atılmasına, metabolizmanızın hızlanmasını sağlayarak dolaşım ve sindirim sisteminizin düzenlenmesine, yağ yakıcı özelliği ile yağlarınızı yakarak sağlıklı zayıflama ve kilo kaybına, içerisindeki B, C ve A vitamini özleri ile zayıflamaya yardımcı oluyor. Afrika mango yetiştiriciliğinin %75’ini elinde bulundurmaktadır. African Mango meyvesi, A ve C vitamini, potasyum, beta karoten kaynaklarıdır. Mangolar yeşil haldeyken daha fazla C vitmini içerirler. Olgunlaşmaya başladıklarında ise beta karoten miktarı artar. Aslında bir nevideğerini hamken de olgunlaştığında da korumaktadır. Mangolar aynı zamanda K vitamini de içerebilirler. Mangonun sindirimi düzenlenmesi, bağışıklığı desteklemesi, kalp sağlığına, kan basıncının azalmasına iyi geldiği bilinmektedir. Hatta birçok insan mangonun bir afrodizyak olduğunu düşünmektedir. 1 Adet African Mango Sadece 59 TL. 2 Adet African Mango Sadece 109 TL. 3 Adet African Mango 159 TL. Vb.”, www.dokuzlucay.com.tr adresli internet sitesinin 19.04.2013 tarihli görünümünde yer alan Zayıflamaya ve metabolizmanın hızlandırılmasına yardımcı dokuz özel bitkinin karışımıyla hazırlanan Dokuzlu Çay, sağlıklı ve hızlı kilo vermek için en ideal ürünlerden biridir. Hızlı kilo vermenize yardımcı olur. Hazımsızlığa iyi gelir. Metabolizmanızı hızlandırır. Vücudunuzda depolanan yağların yakımını hızlandırır. Vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. İştahınızı azaltır ve enerji verir. Dokuzlu zayıflama çayının içerisinde 9 özel bitkinin karışımıyla hazırlanan bir formül vardır. Tamamen doğal olan bu formülün hiçbir yan etkisine rastlanmamıştır. Beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin, kilo sorunu yaşayan kişilere önerdiği bu formül ile hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Dokuzlu çayın içerisinde mate çayı, bilye kekik, çoban çökerten, barut ağacı, yeşil çay, sinirli ot, biberiye, funda yaprağı, cinnema bitkileri bulunmaktadır. Tüm Aktarlar Derneği Başkanı Ayhan Ercan’ın 9 hayat açyı olarak nitelendirdiği ve bu çayı içipte zayıflamayan birine rastlamadığını belirttiği dokuzlu çay karışımı Daily form kutusunun içinde! 1 Kutu Daily Form 170 gr 20 Günlük Ortalama 4-5 Kilo Vermenizi Sağlar Hızlı Teslimat 49 TL. 2 Kutu Daily Form 340 gr 40 Günlük Ortalama 5-9 Kilo Vermenizi Sağlar Hızlı Teslimat 90 TL. 3 Kutu Daily Form 510 gr 2 Aylık Ortalama 9-14 Kilo Vermenizi Sağlar Hızlı Teslimat 125 TL. 4+1 Kutu Daily Form 850 gr 80 Günlük Ortalama 14-18 Kilo Vermenizi Sağlar Hızlı Teslimat 169 TL. Cinnema: Hindistan’da yetişen bir bitki türüdür. Şeker emilimini azaltır. Vücuttaki kanı temizler ve vücuda enerji verir. Barut Ağacı: Dışı ince kırmızı Karadeniz’de yetişen dünyadaki en güçlü bağırsak çalıştırıcıdır. Çoban Çökerten: Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Vücut enerjisini ve dayanıklılığını artırır. Sinirli Ot: Kanı, akciğeri ve mideyi temizleyen en önemli bitkilerden biridir. Vb.” ve www.dokuzlucay.com.tr adresli internet sitesinin 06.01.2014 tarihli görünümünde yer alanDokuzlu Çay’ın içeriğinde cinnema, barut ağacı, mate, çoban, yeşil çay, sinirli ot, biberiye, funda yaprağı ve bilye kekik bulunur. Doğal Bitki özlerinin karışımıyla elde edilen Dokuzlu Çay ile forma girmek çok kolay. Daily form (Dokuzlu Çay) bitkisel ve doğal içerikler ile hazırlanan etkili formulü sayesinde kış aylarında içinizi ısıtırken forma girmenize yardımcı olmaktadır. Diğer formda kalma yöntemlerinden farklı olarak Daily Form ile zorlu egzersiz programlarına ihtiyaç duymazsınız ve tamamen bitkisel ve doğal içeriklerle hazırlanmaktadır. Vb. şeklinde endikasyon belirten sağlık beyanlarına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylece gıda takviyesi niteliğinde olan söz konusu ürünün insan metabolizmasına etki eden “tıbbi bir ürün” gibi tanıtıldığı, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu değerlendirilen anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Alka Grup Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2013/859

 

Şikayet Edilen: Okan Oktay YURDAKADİM

 

Şikayet Edilen Reklam: Şahsa ait www.glucosaminesatis.com  adresli internet sitesinde yer

alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.07.2013 / 27.08.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.glucosaminesatis.com adresli internet sitesinin 26.07.2013 ve 27.08.2013 tarihli görünümlerinde “Glucosamine Chondroitin & MSM Dejeneratif Eklem Rahatsızlığı Kireçlenme Tableti – Yapılan araştırmalar Chondroitin’in, osteoartritin semptonlarını azalttığı ve ilerleyişini yavaşlattığı veya tersine çevirdiği belirlenmiştir. Özellikle ergenlerde 30 yaş sonrasında oluşabilecek ya da oluşmaya başlamış kemik erimelerini önlemede / yavaşlatmada ve kıkırdakları güçlendirmede kullanılır. Yine damar sertliği olan kişilerde kalp krizini önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Böbrek taşlarını düşürmede yardımcı ek besindir. MSM ağırlığının %34 ‘ü kükürttür. Bitki ve hayvanların dokusunda bulunur. Deri, saç, tırnaklar, adeleler ve eklem bağ dokuları için gerekli bir besindir. Hücre sertleşmesini önlemeye yardımcı olur, bu sebeple güzellik minerali olarak da anılır. Alerjiler, artrit, romotoitartrit, akne, kanser(meme, kolon), eklem ağrısı, mide yanması, tırnak kırılması, göz sağlığı, böcek sokması, parazitler, akciğer sorunları, sedef, deri, saç, tırnak sorunları, horlama gibi sağlık sorunlarında ek besin olarak kullanılabilir. Standart ağrı kesicilerden farklıdır, eklem ve kıkırdak sorunlarında standart ağrı kesici, ilaç tedavisi, acı ve iltihaplanmayı yok eder; ancak gag sentezini ve kıkırdak onarımını önleyerek hastalığın ilerlemesine yol açabilir.  Bunun tersine Glukosamine ve Chondroitin ikilisi, Gag oluşumunun temel taşıdır. MSM (metil sülfonil metan), hayvan kıkırdaklarında, pek çok bitkide en çok da inek sütünde bulunan bir sülfür kaynağıdır. En yüksek biyoyararlanıma sahip organik sülfür kaynağı MSM’dir. MSM eklemlere, kıkırdaklara ve saç gibi katılgan dokulara sülfür girişini destekleyerek bağ doku elastikiyetinin devamlılığına yardımcı olur ve dolayısıyla eklemlerdeki mevcut ağrıların giderilmesine, eklemlerdeki elastikiyetin sağlanmasına doğrudan yardımcı olur… Dr. Quick’s Arthifx Tablet  – Yapılan araştırmalar, glukozamin ve kondroitin sülfatın kireçlenme semptomlarını azalttığını ortaya koymuştur, glukosamin sülfat ağrıyı azaltırken, kondroitin sülfat hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Glukozamin Sülfat; eklemler, kalp kapakçıkları, damarların bazal membranı gibi yerlerde kartilaj dokusunun yapımı için gereklidir. Antienflammatuar, eklem koruyucudur ve artrit, bursit gibi eklem hastalıklarını iyileştirir. MSM (Metilsülfonilmetan); Dr. Quick’s Arthi-Fx formülündeki bir diğer özel öğe olan MSM vücut sağlığı için temel olan sayısız biyokimyasal işlemde kullanılan sülfürü depolar. Sülfür özellikle bağ dokularının korunmasında son derece kritik önem taşır. Artrit hastalığı olan kişilerde sülfür miktarı normalin yaklaşık üçte biri kadardır. MSM desteği, eklemlerde hareket kabiliyetini arttırır, şişkinliği ve sıvı kaybını azaltır. Artirite bağlı ağrıyı azaltır, dolaşımı düzenler ve kıkırdak dejenerasyonunu engeller. Glucosamine, Chondroitin ve MSM üçlü kombinasyonu osteoartrit ve bel fıtığına bağlı ağrı ve diğer semptomların giderilmesinde, hareket kısıtlılığının ortadan kaldırılmasında etkilidir. İncinme ve eklem zorlanmasına açık tenis, futbol, basketbol ve atletizm gibi sporları yapan kişilerin bu üçlü kombinasyonu kullanmaları çok yararlıdır… Naturface Herbal Hair Sarımsak Özlü Bitki Şampuanı – Herbal Hair Sarımsak özlü şampuan içeriğindeki bitki özleri sayesinde saçı ve saç diplerini derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. Düzenli kullanımda saçı besler. Saç kaybının önlenmesine yardımcı olur. Saça bulaşan mikroplar antibiyotik etkisiyle yok olur. Virüslerin açtığı yaraların tedavisinde saç kıranın şifasında kullanılır. Serbest radikallerin saçı öldüren saldırısı anti-oksidan ve vitamince zengin etkisiyle engellenir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve buna bağlı saç dökülmesini önler…” gibi ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: www.glucosaminesatis.com adresli internet sitesinin 26.07.2013 ve 27.08.2013 tarihli görünümlerinde “Glucosamine Chondroitin & MSM Tablet”, “Dr. Quick’s Arthifx Tablet” ve “Naturface Herbal Hair Sarımsak Özlü Bitki Şampuanı” gibi ürünlere ilişkin endikasyon belirten ifadelerle “gıda takviyesi” ve/veya “kozmetik ürün” niteliğindeki muhtelif ürünlerin tanıtım ve reklamlarının yapıldığı; buna karşın, Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte olduğu; ayrıca gıda takviyesi kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünler için tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünlerin tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla incelemeye konu tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesi,

– İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 15/a, 15/b ve 17 nci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanun’la değişik 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Okan Oktay YURDAKADİM hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

40)

 

Dosya No: 2013/1176

 

Şikayet Edilen: TMB Group İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait www.propolisdamla.info adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.09.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.propolisdamla.info adresli internet sitesinin 18.09.2013 tarihli görünümünde “Dermo Propolis Enerji Damlası – Bilim insanları tarafından yüzyılın ürünü olarak tanımlanan Propolis şimdi Türkiye’de. Propolis en genel tanımı ile aslında doğadaki en güçlü koruyucu, kapatıcı, temizleyici ve en güçlü antibiyotik maddedir. Direk olarak mutlaka 2 yaşından büyük herkesin alması gerekmektedir. Sadece hasta olduğumuzda değil hastalanmadan önce de bu mucizevi ürünü besin öğelerimizden biri yapmalıyız. Propolis kullanmak bizi daha dinç, daha genç, daha enerjik, daha güçlü yapar. Birçok başarılı kişinin hayatındaki en önemli sırrı propolistir. Bunların içinde devlet başkanları, ünlüler, bilim adamları ve akademisyenler mevcuttur. Propolis fizik gücünü arttırarak kişinin yorgunluk ve uykusuzluk hissini azaltmada yardımcı takviyedir. Vücudun sinir sistemini tetikleyerek vücutta bulunan rahatsızlıkların iyileşmesinde yardımcı takviyedir. Kalp ve damar hastalıklarında, günümüzde en çok kullanılan bitkisel takviyedir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yaşam kalitesinin artmasına yardımcıdır. Antiviral, anti bakteriyel özelliğe sahip olmasından dolayı fiziksel ve cinsel gücü arttırır ve zihnin güçlendirilmesinde yardımcı takviyedir.” gibi ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: www.propolisdamla.info adresli internet sitesinin 18.09.2013 tarihli görünümünde “Dermo Propolis Enerji Damlası” adlı ürüne ilişkin tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği veya tedavisine yardımcı olunduğu izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatComplexed Potassium 99mg Tabletsıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 15/a, 15/b ve 17 nci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanun’la değişik 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TMB Group İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

41)

 

Dosya No: 2013/1183

 

Şikayet Edilen: Mehmet Ali KÖSE

 

Şikayet Edilen Reklam: Şahsa ait www.propolissatinal.com ve www.dermopropolisdamlasi.com adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.09.2013 / 24.10.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.dermopropolisdamlasi.com ve www.propolissatinal.com adresli internet sitelerinin 18.09.2013 ve 24.10.2013 tarihli görünümlerinde “Dermo Propolis Enerji Damlası – Diş eti rahatsızlıklarından cilt sorunlarına, solunum yolu rahatsızlıklarından iltihap ve bakterilere kalp ve damar hastalıklarına kadar mucizevi etkiler gösteren propolis ile kendinizi tepeden tırnağa yenileyin. Vücut direncinizi de artıran propolis ayrıca kalp ve damar hastalıklarına ve sinir sistemine etkileri yüksektir. Propolisin bu mucizevi etkilerinden yıllardır yararlanılıyor. Vitamin C ve E den daha güçlü bir antioksidan olan magnezyum, kalsiyum, iyot, potasyum, sodyum, bakır, çinko, mangan ve demir gibi mineraller ile B1, B2, B6 vitaminlerini de içeren mineral ve vitaminlerden oluşan zengin bir yapısı olan propolisi günde sadece 2 defa içeceğinize karıştırarak kullanıp tüm etkilerinden faydalanabilir ve kendinizi tamamen yenileyebilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yaşam kalitenizi arttırıyor. Vücudun sinir sistemini tetikleyerek vücutta bulunan rahatsızlıkların iyileşmesinde etkilidir. Antiviral ve anti bakteriyel özelliğe sahip olmasından dolayı fiziksel ve cinsel gücü arttırdığı ve zihni güçlendirdiği bilinmektedir. Fizik gücünü arttırarak kişinin yorgunluk ve uykusuzluk hissini azaltmada etkilidir. Kalp ve damar hastalıklarında günümüzde çok kullanılan bir durumdadır.” gibi ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: www.dermopropolisdamlasi.com ve www.propolissatinal.com adresli internet sitelerinin 18.09.2013 ve 24.10.2013 tarihli görünümlerinde “Dermo Propolis Enerji Damlası” adlı ürüne ilişkin tanıtımlarda endikasyon belirten yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa, mevzuatta belirtilen bazı istisnalar dışında, “gıda takviyeleri” de dahil olmak üzere tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 15/a, 15/b ve 17 nci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanun’la değişik 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam Mehmet Ali KÖSE hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

42)

 

Dosya No: 2013/1202

 

Şikayet Edilen: Ege Lokman Bitki Botanik San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait www.sevkigungor.com ve www.egelokman.com adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.11.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: www.sevkigungor.com ve www.egelokman.com adresli internet sitelerinin 21.11.2013 tarihli görünümlerinde “Safra Taşlarından Bitkisel Tedavi ile Kurtuldu – Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Kasım Sarıçoban, safra kesesinde oluşan taşlardan Ege Lokmanı olarak tanınan Şevki Güngör’ün bitkisel tedavisiyle kurtuldu.Karın ağrısı ve şişkinliği şikayetiyle başvurduğu hastanede, safra kesesinde taş olduğunu öğrenen üç çocuk babası Kasım Sarıçoban (84), ilerlemiş yaşından dolayı doktorların ameliyatı riskli bulduğunu iddia ederek, bitkisel destek tedavisine başvurduğunu söyledi. Bir yakını aracılığıyla Manisa’nın Kırkağaç ilçesinin Bakır beldesinde bitkisel destek tedavi uygulayan Herbalist Şevki Güngör’e ulaştığını dile getiren Sarıçoban, yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Sürekli karın ağrısı çekiyordum. Doktorlar yaşımdan dolayı ameliyat olmamın çok zor olduğunu söyleyince ben bitkisel yöntemle safra kesesi taşlarını düşürmenin yollarını aradım. Bir yakınımın aracılığıyla Şevki Bey ile tanıştım. Raporlarımı kendisine gösterdim ve tedaviyle başladık. Bana kullanmamı tavsiye ettiği ürünleri düzenli kullandım. Allah’a şükürler olsun ki 6 ay içerisinde safra kesemde taş kalmadığını öğrendim. Tekrar sağlığıma kavuştuğum için mutluyum.” Ege Lokmanı Şevki Güngör de elinde sihirli bir değnek olmadığını belirterek, yıllarca yaptığı araştırmalar sayesinde elde ettiği bilgilerle bitkisel kürler hazırladığını söyledi. Doktorlar tarafından teşhis konulmuş hastalıklara bitkisel ürün verdiğini kaydeden Güngör, Sarıçoban’ın düzenli olarak ürünleri kullanmasının karşılığını aldığını sözlerine ekledi… Kanseri Bitkilerle YendiMilas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olan Halil Kaya (19), 2009 yılında yakalandığı Lenfoma kanserini, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Şevki Güngör’ün hazırladığı bitkisel kürler sayesinde yendiğini söyledi. Hastalık sürecini anlatan Halil Kaya, şöyle konuştu: “2009 yılında vücudumdaki şişikler şikayetiyle hastaneye başvurdum. Doktorlar benim Lenfoma kanserine yakalandığımı söyledi. Psikolojik olarak çok etkilenmiştim. Hastanedeki tedavimi aksatmadan sürdürürken bir yandan kendi çapımda araştırmalar yapmaya başladım. İnternette arama yaparken Kırkağaç ilçesinde Ege Lokman adında bitkisel destek tedavisi uygulayan Şevki Güngör beyi buldum. Kendisini resmi internet sitesinde yer alan telefon numarasından arayarak irtibat kurdum. Raporlarımla birlikte yanına gittim ve tedaviye başladık. Yaklaşık bir yıl Şevki beyin önerilerine uyarak tedavimi sürdürdüm. Her geçen gün kendimi iyi hissediyordum. 1 Mayıs 2013 günü tedavim sonlandırıldı. Tekrar doktora gittiğimde sonuçlarım çok iyiydi. Tamamen iyileşmiştim. Şevki bey ve ekibine ne kadar teşekkür etsem azdır… Astım Bronşit ve Prostat Hastalığından Kurtulduİki Yıl önce Astım Bronşit ile Prostat hastalığına yakalan 64 yaşındaki Ali Çırak, bitkisel tedavi uzmanı Herbalist Şevki Güngör sayesinde tamamen iyileşti. Balıkesir Sındırgı’da yaşayan 64 yaşındaki Ali Çırak iki yıl önce öksürük ve ardından başlayan nefes alma problemi üzerine gittiği Hastanede yapılan muayene ve kontrol sonrasında Astım Bronşit ile prostat olduğunu öğrenince hemen tedaviye başladı. Bir yıl süren tedavi sonuç vermeyince bir yakının tavsiyesi üzerine Manisa Kırkağaç’ta bulunan Ege Lokman Şevki Güngör’e ulaştı. Yanında getirdiği tahlil ve raporları Şevki Güngör’e gösteren Çırak, bitkisel destek tedavisiyle kısa sürede iyileşirsin sözü üzerine verilen ürünleri kullanmaya başladı. Yaklaşık üç ay sonunda öksürük ve nefes problemleri ortadan kalkan 64 yaşındaki Ali Çırak, 4 ayın sonrasında prostat rahatsızlığından da kurtulmuş oldu… Ege Lokman’dan Kanser Hastalarına Umut Ege Lokmanı olarak tanınan Şevki Güngör, hazırladığı bitkisel kürler sayesinde birçok kanser hastalığının tedavisinde önemli sonuçlar aldıklarını söyledi. Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde babasından devraldığı lokmanlığı akademik kariyer katarak sürdüren Şevki Güngör; genetik, yanlış beslenme ve organik olmayan ürünler tüketilmesinden dolayı son yıllarda kanser hastalığının arttığını belirtti. Güngör, başta pankreas olmak üzere, kansere yakalananlarda hızlı artış görüldüğünü belirterek şöyle konuştu: “Bu hastalıktan özellikle erken teşhisle kurtulmak büyük ölçüde mümkün. Özellikle pankreas kanserinde çok iyi sonuç alıyoruz. Bunlardan biri de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki 37 yıllık evli Kamile Çıldır’dır Kamile Hanım bize geldiğinde öyküsünü anlatırken gözyaşları dinmek bilmiyordu. Kendisine söz verdim. Merak etmemesini iyileşebileceğini söyledim. Bir yıl kendisine bitkisel destek uyguladık. Üç aylık sürede pankreasta bulunan kanserli kitle yok oldu. Karaciğerdeki kanserli bölgede iyileşme gözlendi. Bir yıl sonunda vücudun da kanserden eser kalmadı. Beş yıldır sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor… Masaj KremiAğrıyan bölgelere rahatlatıcı bitkisel masaj kremi. Vücut ağrılarına son… Hayıt HapıBayanların adet dönemlerindeki ağrı, sancı, gerginlik ve sıkıntılarını rahatlatıcı bitkisel gıda takviyesidir… Ginkgo BilobaZeka ve dikkat güçlendirici. Zihin aktivitelerini ileri düzeyde geliştirmeye yardımcıdır. İçeriğindeki vitamin özü karışımlar ile beyin fonksiyonlarını üst düzey çalıştırmaya, verimi arttırmaya yardımcı bitkisel takviyedir… şeklinde haber metinlerine ve ürün tanıtımlarına yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: www.sevkigungor.com ve www.egelokman.com adresli internet sitelerinde muhtelif gıda takviyelerine yönelik olarak yayınlanan tanıtımlarda ve reklam niteliği taşıyan haber metinlerinde tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünlerin tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda mevzuata aykırılık teşkil eden bu tanıtımların;

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 15/a, 15/b ve 17 nci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanun’la değişik 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ege Lokman Bitki Botanik San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2013/1203

 

Şikayet Edilen: Aysberg Basın Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Truva At ve Binicilik Dergisi’nin 2013/4 sayılı baskısında “Abgard” ve “AbPrazole Plus” isimli veteriner tıbbi ürünlerine yönelik olarak yayınlanan tanıtımlar.

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Dergi

 

Tespitler: Truva At ve Binicilik Dergisi’nin 2013/4 sayılı baskısında “Abgard – Atlar için Omeprazole oral pasta. Atlar için gastrit ve ülser tedavisi… AbPrazole PlusAtlar için Omeprazole granüller. Atlar için gastrit ve ülser tedavisi” gibi ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Truva At ve Binicilik Dergisi’nin 2013/4 sayılı baskısında “Abgard – Atlar için Omeprazole oral pasta. Atlar için gastrit ve ülser tedavisi… AbPrazole PlusAtlar için Omeprazole granüller. Atlar için gastrit ve ülser tedavisi” gibi ifadelerle pazarlama izni olmayan ve kitlesel iletişim vasıtalarıyla reklam ve tanıtımı yasak olan ürünlerin reklam ve tanıtımının yapıldığı, dolayısıyla anılan reklamların;

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Veteriner tıbbî ürünlerinin toptan ve perakende satışı, tanıtımı” başlıklı 13. Maddesinin 4. Fıkrası,

 

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin “Veteriner Tıbbi Ürünlerin Tanıtımı” başlıklı 50. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 15/a, 15/b ve 17 nci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanun’la değişik 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Aysberg Basın Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

44)

 

Dosya No: 2013/1369

 

Şikayet Edilen: Fritolay Gıda San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından www.tytz.com adresli internet sitesinde düzenlenen “Kazanmanın Tam Yeri Tam Zamanı” adlı hediye ürün kampanyasına ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.04.2013 – 30.06.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Ürün etiketleri, Televizyon

 

Tespitler: Firma tarafından www.tytz.com adresli internet sitesinde 01.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında geçerli, “Kazanmanın Tam Yeri, Tam Zamanı” başlıklı bir hediye ürün kampanyası düzenlendiği, bu kampanya kapsamında tüketicilerin ürün paketlerinden çıkan şifreleri adı geçen internet sitesinde puana dönüştürerek hediye ürünler kazandıkları, ancak kazanılan hediye ürünlerin kampanya sona erdikten sonra firma tarafından teslim edilmediği veya stoksuzluk problemi öne sürülerek tesliminin geciktirildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Anılan kampanyaya ilişkin tanıtımlarda; kampanya koşulları içerisinde kazanılan hediye ürünlerin kampanyanın sona erdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde tüketicilerin adreslerine teslim edileceği taahhüt edilmiş olmasına rağmen söz konusu taahhütün yerine getirilmediği; kampanya kapsamında hediye ürün kazanan tüketicilerin hediyelerin teslim edilmediğine dair şikayetlerinin dikkate alınmadığı ve böylece tüketici mağduriyetlerine yol açıldığı; ayrıca tüketicilerin kampanya kapsamında kazanmış olduğu hediyeler içinde cips ürünleri olduğu ve kampanyayı düzenleyen firmanın farklı ticari markalar ile muhtelif cips ürünleri üreticisi olduğu halde hediyelerin tesliminde yaşanan gecikmenin stoksuzluk probleminden kaynaklandığı ileri sürülerek tüketicilerin aldatıldığı ve yanıltıldığı görüş ve kanaatine varılarak anılan reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 8, 13, maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanun’la değişik 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Fritolay Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

45)

 

Dosya No: 2012/520

 

Şikayet Edilenler: So-Tr Travel&Guide

                              

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait internet sitesinde yer alan TURSAB ve IATA logoları

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Tespitler: İnceleme konusu reklamlarda, Şirketin bu belgelere sahip olmadığı halde TURSAB ve IATA logolarına yer verdiği tespit edilmiştir. 

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, So_tr Travel&Guide isimli firmanın TURSAB ve IATA üyesi olmamasına karşın www.so-tr.com adresli internet sitesinde bu kuruluşlara ait logolara yer vermesinin tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren So-Tr Travel&Guide hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

46)

 

Dosya No: 2013-1165

 

Şikayet Edilen: Züleyha SİL (Abem Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Abem Hotel” isimli işletmenin tanıtım broşürlerinde ve kartvizitlerinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Tanıtım broşürlerinde ve kartvizitlerinde yer alan tanıtımlar.

 

Tespitler: “Abem Hotel” isimli turizm işletmesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen, işletmenin tanıtım broşürlerinde ve kartvizitlerinde “2 Yıldızlı Otel” olarak reklamının yapıldığı,  tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: “Abem Hotel” isimli turizm işletmesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen, işletmenin tanıtım broşürlerinde ve kartvizitlerinde “2 Yıldızlı Otel” olarak reklamının yapıldığı, 

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13 maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 Buna göre, reklam veren Züleyha SİL (Abem Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2013-1158

 

Şikayet Edilen: Hedef Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. (Hedef Beach Resort & SPA Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Hedef Beach Resort & SPA Otel isimli işletmenin iç mekan girişinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: İşletmenin iç mekan girişinde yer alan reklamlar

 

Tespitler: İşletmenin iç mekan girişinde yer alan reklamlarda “5 Yıldızlı Otel” olarak reklamının yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: “Hedef Beach Resort & SPA Otel” isimli turizm işletmesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen, işletmenin iç mekan girişinde yer alan reklamlarda “5 Yıldızlı Otel” olarak reklamının yapıldığı, 

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13 maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hedef Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2013-1156

 

Şikayet Edilen: Rızgar Tur. İnş. Pet. Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Royal Berk Hotel isimli işletmenin dış cephesinde ve www.booking.com adresli internet sitesinin 11/11/2013 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: işletmenin dış cephesinde ve www.booking.com adresli internet sitesinin 11/11/2013 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar.

 

Tespitler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen, işletmenin dış cephesinde ve www.booking.com adresli internet sitesinin 11/11/2013 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı Otel” olarak reklamının yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: “Royal Berk Hotel” isimli turizm işletmesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen, işletmenin dış cephesinde ve www.booking.com adresli internet sitesinin 11/11/2013 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı Otel” olarak reklamının yapıldığı,   

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13 maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Rızgar Tur. İnş. Pet. Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

TEKNOLOJİ

 

49)

 

Dosya No: 2013/323-2

 

Şikayet Edilen: TEKMEN RADYO VE TELEVİZYON GAZETECİLİK YAYINCILIK A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Kanal Tek” adlı televizyon kanalında yayınlanan “Trident Uydu Alıcısı” reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Tespitler: Kanal Tek adlı televizyon kanalında yayınlanan “Trident” uydu alıcısı reklamlarında YV arası uydu alıcıların masa üstü modellerinden farklı bir uydu alıcısı olarak tanıtıldığı, ürünün tüm kanalları (4000 adet) çözdüğü, Sirius uydusu ile erotik kanalların, Bis yüklü tüm şifreli kanalların ve böylece lig maçlarının şifresiz izlenebildiğinden bahsedildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Kanal Tek adlı televizyon kanalında yayınlanan “Trident” uydu alıcısı reklamlarında yalnızca tasarımı değişik olan ve standart kutu tipinden teknik özellik olarak hiçbir farkı bulunmayan YV arası uydu alıcıların masa üstü modellerinden farklı gibi tanıtılarak tüketicilerin yanıltıldığı, öte yandan reklamlarda tanıtılan ürünün tüm kanalları (4000 adet) çözdüğünden, Sirius uydusunun erotik kanallarının, Bis yüklü tüm şifreli kanalların ve böylece lig maçlarının şifresiz izlenebildiğinden bahsedildiği ancak standart donanıma sahip cihazların şifreli kanalları çözememesi ve hiçbir cihazın veya programın tüm şifreli kanalları çözmesinin mümkün olmaması nedeniyle bu iddiaların doğru olmayıp tüketicileri yanılttığı, şifreli kanalları bir program yardımıyla çözebilen cihazların ise yasal olmayan bir işlem doğrultusunda pazarlandığı ve haksız kazanca neden olduğu anlaşıldığından söz konusu tanıtımların; 

 

   Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e,7/a, 7/c-1, 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TEKMEN RADYO VE TELEVİZYON GAZETECİLİK YAYINCILIK A.Ş.hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

EĞİTİM

 

50)

 

Dosya No: 2013/921

 

Şikayet Edilen: Özel Avisena Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

 

Şikayet Edilen Reklam: Özel Avisena Anadolu Sağlık Meslek Lisesi adlı okul binasının önünde asılı afiş ve el ilanlarında yer verilen tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:13.08.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Tespitler: Reklamda “Sağlık koleji Avisena, iş garantili, saygın bir mesleğiniz olsun ister misiniz? Cevabınız evet ise bekliyoruz,…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar: Özel Avisena Anadolu Sağlık Meslek Lisesi adlı okul binasının önünde asılı afiş ve el ilanlarında yer verilen verilen tanıtımlarda “Sağlık koleji Avisena, iş garantili, saygın bir mesleğiniz olsun ister misiniz? Cevabınız evet ise bekliyoruz,…” ifadelerine yer verildiği ve söz konusu ifadelerin okuldan mezun olacak herkesin saygın bir işi olacağı yönünde bir algıya yol açtığı tespit edilmiş olup bu durumun;

 

-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 11 inci maddesine;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e,7/a, 7/c-1, 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özel Avisena Anadolu Sağlık Meslek Lisesi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

DİĞER

 

51)

Dosya No: 2013/1042

              

Şikayet Edilen: Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. isimli firmaya ait Habertürk Gazetesi’nin 1 Eylül 2013 tarih ve 1646 sayılı baskısının birinci ve beşinci sayfalarında yer alan “Bu kitap bir yarışmacıyı mutlaka milyoner yapacak” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.09.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Tespitler: : Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. isimli firmaya ait Habertürk Gazetesi’nin 1 Eylül 2013 tarih ve 1646 sayılı baskısının birinci ve beşinci sayfalarında yer alan “Bu kitap bir yarışmacıyı mutlaka milyoner yapacak” başlıklı reklamlarda kalın, kalın kapaklı ve kuşe kağıda basılı bir kitap görseline yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Değerlendirme/Karar:  Habertürk Gazetesi’nin 1 Eylül 2013 tarih ve 1646 sayılı baskısının birinci ve beşinci sayfalarında yer alan “Bu kitap bir yarışmacıyı mutlaka milyoner yapacak” başlıklı kitap tanıtımına ilişkin reklamlarda, adı geçen kitap, kuşe kâğıda basılı, kalın kapaklı kalın bir kitap olarak gösterilmesine karşın, söz konusu firma tarafından tüketicilere verilen ürünün bir dergi galınlığında ve saman kağıda basılı olması nedeniyle aldatıcı-yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir