Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 214. Toplantı Kararları – 16.07.2013

214. Toplantı Kararları – 16.07.2013

İLETİŞİM HİZMETLERİ

 

1)

 

Dosya No: 2013/324

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Hülya Koçyiğit’in rol aldığı “Sevdiğiniz nerde olursa olsun ona dokunabilin diye fazladan 6000 çekim noktasıyla hizmetinizdeyiz” ibareli reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 15 Şubat – 31 Mart 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaatte yer verilen “Otoyol Tüneli, Denizin Ortası, Asansör” ifadeleri ve söz konusu mekanlarda gerçekleştirilen mobil görüşmelerde çekim kalitesinde hiçbir değişiklik olmadığı şeklinde kullanılan görüntüler ile firmanız kapsama alanının ülke coğrafyasının tamamını kapsadığı, hatta tüm otoyol tünelleri, deniz ve asansörlerde dahi mükemmel bir çekim gücünün mevcut olduğu algısı oluşturulduğu, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve ispata muhtaç olduğu, ayrıca reklamlarda altyazı olarak çekimlerin yapıldığı lokasyonların koordinatlarının belirtilmesinin “Otoyol Tüneli, Denizin Ortası, Asansör” şeklinde genel ifadeler kullanılması nedeniyle söz konusu aykırılığı ortadan kaldırmadığı,

 

Bununla birlikte, inceleme konusu reklamların son kısmında ana vaat olarak “Sevdiklerinize Turkcell’in çekim gücü ve kalitesiyle ulaşmak için siz de numaranızı hemen Turkcell’e taşıyın, ayda sadece 19 TL’ye 500 dakika konuşun” ifadelerine yer verildiği, ancak tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilerin yer aldığı “Son 90 günde hattını HazırKart’a taşıyan SüperTarife ya da GençTarife aboneleri, her yöne 250 dakika ve Turkcell’lilerle 250 dakika konuşma içeren SüperTaransfer500 paketi alabilirler” şeklindeki altyazının ekranda kalma süresinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Ayrıca, Süper Transfer 500 Paketi isimli kampanyadan son 30 gün içinde Turkcell’den numarasını taşımış abonelerin faydalanamayacağı, söz konusu paketin 1 yıl süreyle geçerli olduğu ve iptal edilmediği sürece 360 gün boyunca 30 günde bir otomatik yenileneceği ile kampanya kapsamındaki dakikaların ücretlendirme periyodunun 60 saniye olduğu şeklindeki tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilere televizyon reklamında yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,

 

Bu nedenle, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci ve 7 nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, “Turkcell İletişim Merkezi” başlıklı ve Nisan 2012 tarihli tanıtım kitapçığında yer alan “BlackBerry Curve 8520” ve “Nokia 500” isimli cihazlara yönelik tanıtımlar ile 20 Nisan – 8 Mayıs 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında “Nokia 500” isimli cihazın tanıtımı amacıyla yayımlanan reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 14.08.2012 tarih ve 203 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915 x 2 = 175.830.-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2013/322

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Turkcell Kapsama Durumuyla Karşınızda” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14 Mart – 12 Nisan 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak yer verilen “Havalar tüm yurtta değişkenlik gösteriyor. Ama Turkcell’in çekim gücü hiç değişmiyor. Tüm bölgeler Turkcell’in çekim gücü etkisi altında. Sabah saatlerinde günaydın mesajları, akşam saatlerinde ise özledim mesajları bekleniyor. Fazladan 6000 çekim noktası ile Turkcell kalitesi tüm yurtta hissediliyor. +6000 Fazladan 6000 çekim noktasıyla hizmetinizdeyiz” ifadeleri, altyazı olarak yer verilen “2G ve 3G kapsama alanı yeryüzü şekline, coğrafi şartlara ve binaların konumuna bağlı olarak değişim gösterebilir. Turkcell, Türkiye geneline yayılmış yaklaşık 33.000 baz istasyonuyla hizmet vermektedir. Aralık 2012 sonu baz istasyonu sayıları esas alınmıştır. Kapsama oranları düzenli olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığına bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi www.turkcell.com.tr’de ifadeleri ve yer verilen görseller ile Turkcell’in ülke coğrafyasının tamamını kapsadığı, tüm Türkiye’de mükemmel çekim kalitesi sunduğu ve bu kalitenin hiç değişmediği iddiasında bulunulduğu, ancak hiçbir GSM operatörünün coğrafi olarak Türkiye’nin %100’ünü kapsayamaması ve teknik olarak çekim gücünün hiç değişmemesinin mümkün olmaması nedeniyle söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu reklamın bu yönüyle tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı,

 

Ayrıca, söz konusu reklamlarda ana vaat olarak yer verilen “Havalar tüm yurtta değişkenlik gösteriyor. Ama Turkcell’in çekim gücü hiç değişmiyor. Tüm bölgeler Turkcell’in çekim gücü etkisi altında…Fazladan 6000 çekim noktası ile Turkcell kalitesi tüm yurtta hissediliyor…” ifadeleri ile altyazıda yer verilen 2G ve 3G kapsama alanı yeryüzü şekline, coğrafi şartlara ve binaların konumuna bağlı olarak değişim gösterebilir ifadelerinin birbiriyle çeliştiği, bu durumun ana vaat ile istisnası arasında uyumsuzluğa yol açtığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, “Turkcell İletişim Merkezi” başlıklı ve Nisan 2012 tarihli tanıtım kitapçığında yer alan “BlackBerry Curve 8520” ve “Nokia 500” isimli cihazlara yönelik tanıtımlar ile 20 Nisan – 8 Mayıs 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında “Nokia 500” isimli cihazın tanıtımı amacıyla yayımlanan reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 14.08.2012 tarih ve 203 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915 x 2 = 175.830.-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2013/365

 

Şikayet Edilen: Pluss Telekom Haberleşme Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “11890 Yok Bizde Noksan” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 8 Mart – 20 Nisan 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaatte bilinmeyen numaralar, fatura ve trafik cezası tutarı öğrenme, vergi borcu sorgulama gibi hizmetlerin tanıtımı yapılırken, tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilere yer verilen;

 

“11890 Bilinmeyen Numaralar Servisi Pluss Telekom tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu izni ile verilmektedir. Ücretlendirme vergiler dahil tüm operatörler için 1,99TL/dk’dır. Yalnızca çalışma saatleri içerisindeki çiçekçiler için hizmet verilebilecektir. Bölgelere göre değişebilmektedir”,

 

“11890 Bilinmeyen Numaralar Servisi Pluss Telekom tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu izni ile verilmektedir. Ücretlendirme vergiler dahil tüm operatörler için 1,99TL/dk’dır. Fatura sorgulama bilgileri 11890’na servis sağlayıcı firmanın anlaştığı kurumlar için mevcuttur”, 

 

“11890 Bilinmeyen Numaralar Servisi Pluss Telekom tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu izni ile verilmektedir. Ücretlendirme vergiler dahil tüm operatörler için 1,99TL/dk’dır. Fatura sorgulama bilgileri 11890’na servis sağlayıcı firmanın anlaştığı kurumlar için mevcuttur. Bazı servislerimiz için bilgi güvenliği açısından kimlik bilgileri istenmektedir”,

 

“11890 Bilinmeyen Numaralar Servisi Pluss Telekom tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu izni ile verilmektedir. Ücretlendirme vergiler dahil tüm operatörler için 1,99TL/dk’dır. Bazı servislerimiz için bilgi güvenliği açısından kimlik bilgileri istenmektedir” şeklindeki altyazı metinlerinin boyutunun, altyazı metinlerinin ekranda kalma süresinin ve altyazı metinleri ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 7/c maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Pluss Telekom Haberleşme Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

4)

 

Dosya No: 2013/464

 

Şikayet Edilen: Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “D-Smart’tan %50 İndirimli İnternet” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18 Nisan – 17 Mayıs 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “Bizce internet herkesin hakkı. Daha fazla internet arayanlar için bizce tarifesini seçmek de herkesin hakkı. Şimdi herkes seçimini özgürce yapsın diye D-Smart Net’te tüm tarifeler %50 indirimli. D-Smart daha fazlası” ifadelerine yer verildiği, ancak tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilere yer verilen “Bu kampanya 31 Mayıs 2013 tarihine kadar, yalnızca yeni üyeliklerde, D-Smartnet ADSL veya Fiber paketlerinden birinin 24 ay taahhütlü olarak alınması durumunda geçerlidir. Başka kampanyalarla birleştirilemez. İndirimli fiyatlar 12 ay boyunca geçerlidir. 13. aydan itibaren liste fiyatı üzerinden ücretlendirme yapılır. Fiber internet hizmeti fiber altyapısının bulunduğu lokasyonlarda verilebilmektedir. D-Smart kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için www.dsmart.com.tr şeklindeki altyazının ekranda kalma süresinin ve altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Diğer taraftan, muhtelif gazetelerde yayımlanan reklamlarda tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilerin yer aldığı dipnot yazı metin boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

 

Bununla birlikte, inceleme konusu reklamlarda ana vaat olarak “…internet herkesin hakkı. Daha fazla internet arayanlar için bizce tarifesini seçmek de herkesin hakkı. Şimdi herkes seçimini özgürce yapsın diye D-Smart Net’te tüm tarifeler %50 indirimli…” ifadelerine yer verilerek, tanıtımı yapılan kampanyadan herkesin yararlanabileceği algısı oluşturulmasına rağmen, söz konusu kampanyanın sadece yeni üyelikler için geçerli olduğu ve bu bilgiye altyazıda yer verildiği, dolayısıyla ana vaat ile istisnaları arasında uyumsuzluk oluşturulduğu,

 

Bu nedenle, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2013/465

 

Şikayet Edilen: Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “D-smart’lı Olana İnternet Bedava” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18 Nisan – 17 Mayıs 2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “(…)Yıl 2013. Hala dünyada 4,5 milyara yakın, Türkiye’de 50 milyona yakın kişide internet yok. Bizce her evin, her köyün, her kasabanın interneti olmalı. Çünkü internet herkesin hakkı. Şimdi herkes dünyaya bağlanabilsin diye D-Smartlı olana internet bedava. D-Smart daha fazlası” ifadelerine yer verildiği, ancak tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilerin yer aldığı; “Kampanya 31 Mayıs 2013 tarihine kadar, D-Smart Net aboneliği ile D-Smart HD uydu alıcılı herhangi bir paketin 24 ay taahhütlü olarak birlikte alınması halinde geçerlidir. Başka kampanyalarla birleştirilemez. Kampanyadan sadece Türk Telekom altyapısı üzerinden internet hizmeti almamış yahut hizmetini en az 3 ay önce iptal ettirmiş olan aboneler faydalanabilir. İndirimli fiyatlar 12 ay boyunca geçerlidir. 13. aydan itibaren liste fiyatı üzerinden ücretlendirme yapılır. D-Smart kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için www.dsmart.com.tr şeklindeki altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Diğer taraftan, muhtelif mecralarda yayımlanan reklamlarda “D-smart’lı Olana İnternet Bedava” ifadesine yer verilerek, mevcut D-Smart paketlerinin ücretine herhangi bir ücret eklenmeksizin internet hizmetinin ek olarak sunulacağı vaadinde bulunulmasına rağmen, 16TL olan HD Giriş Paketi ücretinin tanıtımı yapılan kampanya kapsamında 1Mb hız ve 1GB kotalı internet hizmeti ile birlikte 20TL, 1Mb hız ve 2GB kotalı internet hizmeti ile 30TL, 1Mb hız ve 4GB kotalı internet hizmeti ile 35TL olarak değiştiği ve diğer D-Smart paketlerinde de benzer şekilde ücretlerde artırım ve farklılaştırılmaya gidildiği, dolayısıyla inceleme konusu reklamlarda yer verilen “BEDAVA” ifadesinin gerçeği yansıtmadığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

6)

 

Dosya No: 2012/271

 

Şikayet Edilen: Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5)

 

Şikayet Edilen Reklam:  TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” isimli programın 07.02.2011 tarihli kaydında Dr. Mustafa Eraslan ve ürünlerinin açıkça belirtilmeden örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, mecra kuruluşu Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5) hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde (7.395.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2012/522

 

Şikayet Edilen: Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5)

 

Şikayet Edilen Reklam:  TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” isimli programın 08.02.2011 tarihli kaydında Dr. Mustafa Eraslan ve ürünlerinin açıkça belirtilmeden örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, mecra kuruluşu Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5) hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde (7.395.-TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

8)

 

Dosya No: 2012/523

 

Şikayet Edilen: Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5)

 

Şikayet Edilen Reklam:  TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” isimli programın 09.02.2011 tarihli kaydında Dr. Mustafa Eraslan ve ürünlerinin açıkça belirtilmeden örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, mecra kuruluşu Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5) hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde (7.395.-TL)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

9)

 

Dosya No: 2012/524

 

Şikayet Edilen: Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5)

 

Şikayet Edilen Reklam:  TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” isimli programın 10.02.2011 tarihli kaydında Dr. Mustafa Eraslan ve ürünlerinin açıkça belirtilmeden örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, mecra kuruluşu Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5) hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde (7.395.-TL)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2012/525

 

Şikayet Edilen: Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5)

 

Şikayet Edilen Reklam:  TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: TV 5 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Nefes Sıhhat” isimli programın 11.02.2011 tarihli kaydında Dr. Mustafa Eraslan ve ürünlerinin açıkça belirtilmeden örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, mecra kuruluşu Anadolu İletişim Hizmetleri A.Ş. (TV 5) hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde (7.395.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2012/277

 

Şikayet Edilen: Çıra Radyo Televizyon Yapım Yayıncılık Ticaret A.Ş. (Kanal 9)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kanal 9 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Nane Limon Kabuğu” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011 yılı ve 06.12.2012-01.03.2013 tarihleri.

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Kanal 9 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Nane Limon Kabuğu” isimli programın 2011 yılı ve 06.12.2012-01.03.2013 tarihleri arasında yayınlanan kayıtlarında Dr. Mustafa Eraslan ve ürünlerinin açıkça belirtilmeden örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, mecra kuruluşu Çıra Radyo Televizyon Yapım Yayıncılık Ticaret A.Ş. (Kanal 9) hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde (8.788.-TL)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2012/278

 

Şikayet Edilen: Ordu 52 Televizyonu Dijital Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. (TV 52)

 

Şikayet Edilen Reklam: TV 52 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.01.2011-01.07.2011 tarihleri

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: TV 52 logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 10.01.2011-01.07.2011 tarihleri arasında yayınlanan kayıtlarında Dr. Mustafa Eraslan ve ürünlerinin açıkça belirtilmeden örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, mecra kuruluşu Ordu 52 Televizyonu Dijital Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. (TV 52) hakkında 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde (7.395.-TL)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

13)

 

Dosya No : 2012/555

 

Şikayet Edilen : Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. (Sabah Gazetesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Sabah”  gazetesinin “Egeli” ekinin 15.03.2012 tarihli sayısında yayımlanan “Duyma cihazlarında nano teknoloji devrimi” başlıklı yazı

 

Reklam Yayın Tarihi : 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Sabah” gazetesinin “Egeli” ekinin 15.03.2012 tarihli sayısında yayımlanan, “Duyma cihazlarında nano teknoloji devrimi” başlıklı yazı içerisinde yapılan tanıtımlarda; “Genel merkezi Çiğli’de bulunan ve Türkiye’nin 49 ilindeki 20 şubesi, 55 bayisi ile hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, nano teknoloji ile üretilen İnterton işitme cihazlarını Türkiye genelinde kullanıma sunuyor. Duymer İşitme Merkezi Genel Müdürü Figen Baz, Türkiye’de tek distribütörlüğünü yürüttükleri nano teknoloji ile üretilen Danimarka malı İnterton işitme cihazları için şube sayısını 81’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Genel Müdür İnterton’un dünyada nano teknoloji işitme cihazları üreten ilk üreticilerinden olduğunu belirtti. (…) 49 ilde 20 şubeniz, 55 bayimiz bulunmaktadır. Tüm şubelerimiz Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ve yaygın bir servis ağına sahiptir dedi”  şeklinde ifadelerin kullanıldığı;

 

Bununla birlikte; anılan yazı içerisinde, “Duymer İşitme Cihazları Merkezi” isimli kuruluşun fotoğrafına ve telefon numarasına yer verildiği tespit edilmiş olup;

 

Buna göre, söz konusu ifade ve görüntüler ile tüketicilerin, Duymer İşitme Cihazları Merkezi’ne yönlendirilerek, adı geçen kuruluşun örtülü reklamının yapıldığı;

 

Bu nedenle, anılan tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. (Sabah Gazetesi) hakkında; 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca yerel düzeyde (8.153.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

14)

 

Dosya No : 2012/554

 

Şikayet Edilen: Habertürk Matbaacılık A.Ş. (Habertürk Gazetesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Habertürk Matbaacılık A.Ş.’ye ait “Habertürk”  isimli gazetenin 11.03.2011 tarihli sayısı

 

Reklam Yayın Tarihi : 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: “Habertürk”  isimli gazetenin 11.03.2011 tarihli sayısında yayımlanan, “Yakın görmede yüzde 90 başarı sağlayan yeni yöntem” başlıklı yazı içerisinde yapılan tanıtımlarda; “İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Sinan Göker, yakın görme tedavisinde uygulanan son yöntemin, “Supracor” olduğunu ve yöntemle geçmişte yakın görmede yüzde 80 olan başarı oranının yüzde 90’a çıktığını söylüyor(…)”, “(…)Bu yöntemi Avrupa’da uygulayan ikinci merkez olduklarını söyleyen ve 3 ay içinde 40’a yakın hasta üzerinde çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten Opr. Dr. Göker, yöntemin 40 yaşını aşmış tüm kişilere uygulanabileceğini söylüyor.(…)”, “Opr. Dr. Sinan Göker yeni yöntemi uyguladığı hastalarından biri ile görünüyor” şeklinde ifadelere yer verildiği; söz konusu ifadeler ile tüketicilerin, İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Sinan GÖKER’e yönlendirme yapılarak, adı geçen doktorun örtülü reklamının yapıldığı;

 

Bu nedenle, anılan tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Habertürk Matbaacılık A.Ş. (Habertürk Gazetesi) hakkında; 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ

 

15)

 

Dosya No: 2013/392

 

Şikayet Edilenler: Yapı Kredi Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait olup muhtelif televizyon kanallarında “Süper Kredi” başlığıyla yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013 yılı

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Yapı Kredi Bankası A.Ş.’ye ait “Süper Kredi” başlığıyla, 2013 yılı içerisinde yayınlanan reklamlarda yer verilen alt yazıların büyüklük ve geçiş hızının tüketicilerin okuyamayacağı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5,6 ve 7’nci maddelerine,

         

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yapı Kredi Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (87.915) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

16)

 

Dosya No: 2012/1488

 

Şikayet Edilen: ING Bank A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli televizyon kanallarında 06/01/2012 tarihinde yayınlatılan “Türkiye’de Bir İlk Turuncu Hesap”  başlıklı reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 06/01/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Türkiye’de Bir İlk Turuncu Hesap”  başlıklı reklamlarda ekranın alt bölümünde kayan yazıların büyüklüğünün ve akış hızının mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

          Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 inci maddelerine,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren ING Bank A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

17)

 

Dosya No: 2013/7

 

Şikayet Edilen: Asya Katılım Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli televizyon kanallarında 24/12/2012 tarihinde yayınlatılan “Size Kar Payı Vermekle Kalmasın Hoş geldin Hediyesi Olarak Kendi Payını Da Versin” başlıklı reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 24/12/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Size Kar Payı Vermekle Kalmasın Hoş geldin Hediyesi Olarak Kendi Payını Da Versin” başlıklı reklamlarda ekranın alt bölümünde kayan yazıların büyüklüğünün ve akış hızının mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

          Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 inci maddelerine,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Asya Katılım Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

18)

 

Dosya No: 2013/149

 

Şikayet Edilen: Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli televizyon kanallarında 02/01/2012 tarihinde yayınlatılan “5.000 TL Süper Kredi”   başlıklı reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 02//01/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “5000 TL Süper Kredi” başlıklı reklamlarda ekranın alt bölümünde kayan yazıların büyüklüğünün ve akış hızının mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

          Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 inci maddelerine,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

19)

 

Dosya No: 2011/2203

 

 

Şikayet Edilenler: Sepetim Sanal Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait (216) 645 34 58 numaralı telefon sipariş hattının kullanıldığı www.zuccariturkey.com adresli internet sitesinde “Fisioline” markalı ürüne ilişkin olarak yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu kuruluşa ait (216) 645 34 58 numaralı telefon sipariş hattının kullanıldığı www.zuccariturkey.com adresli internet sitesinde “Fisioline” markalı ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

-Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

 

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/c, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sepetim Sanal Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

20)

 

Dosya No: 2011/2212

 

Şikayet Edilenler: Mi-Ray Medikal İlaç Kozmetik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait broşürlerde “Atrilysse” markalı ürüne ilişkin olarak yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu Mi-Ray Medikal İlaç Kozmetik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait broşürlerde yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

-Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

 

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/c, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mi-Ray Medikal İlaç Kozmetik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

21)

 

Dosya No: 2012/1217

 

Şikayet Edilen: Anadolu Girişimcilik Telealışveriş Reklam ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Firma tarafından satışı yapılan “Mentavic Bitkisel Krem Romatizma ve Soğuk Algınlığı için Masaj Kremi” adlı ürüne ilişkin olarak www.expotvshop.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesi aracılığıyla tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların ANILAN ÜRÜN ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürünler ile rahatlayabileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; diğer taraftan bahsi geçen ürünün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte olduğu düşünülürse, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği;

 

Diğer yandan “Mentavic bitki özlerinin mikro ölçülerde birleştirilmesi ile elde edilmiş natürel bir üründür. İçeriğinde kimyasal madde bulunmaz. Koruyucu, renk maddesi, koku maddesi ve benzeri hiçbir madde içermez… Mentavic kremin hiçbir yan etkisi yoktur.” iddialarının da hukuken geçerli somut belgelere dayanarak ispatlanamadığı, tüm bu nedenlerden dolayı bahsi geçen hususların,    

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddelerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Anadolu Girişimcilik Telealışveriş Reklam ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası  verilmesine karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

22)

 

Dosya No: 2011/475

 

Şikayet Edilenler: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluş tarafından e-posta yoluyla gönderilen “Acıbadem Sağlık Grubu’ndan Diş Sağlığı Check-Up Paketi’nde Özel Avantaj!” ibareli broşürler

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011 (Başvuru tarihi esas alınmıştır.)

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşa ait 2011 tarihli broşürlerde; “Acıbadem Sağlık Grubu’ndan Diş Sağlığı Check-Up Paketi’nde Özel Avantaj! Diş Sağlığı Check-Up İçeriği: Diş muayene, Diş temizliği, Röntgen. Diş Sağlığı Check-Up Paketi: Diş ve ağız sağlığı, genel sağlığınızı yakından ilgilendirir. Bu bölgede ortaya çıkan bir sağlık sorunu, vücudunuzdaki diğer organları da olumsuz olarak etkileyebilir. Diş Sağlığı Check Up Programı’yla; yapılacak muayeneden sonra diş temizliğinizi yaptırabilir, röntgenle diş sağlığınızı kontrol ettirebilir ve uygun tedavi yönlendirmesi alabilirsiniz…95 TL KDV dahildir… Diş Check-UP Paketi’nin geçerli olduğu lokasyonlar: Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Acıbadem Adana Hastanesi, Acıbadem Bursa Hastanesi, Acıbadem Kayseri Hastanesi, Acıbadem Eskişehir Hastanesi. Bu paket 30.06.2011 tarihine kadar geçerlidir. Fiyata KDV dahildir…” şeklinde talep yaratıcı ve söz konusu kuruluşa yönlendirme yapan ifadelere yer verilerek, kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı ve diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açıldığı, bu durumun da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

14/10/1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan (mülga) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,,

 

Buna göre, reklam veren Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine,

 

Bununla birlikte, söz konusu kuruluşa ait Adana ili sınırları içindeki billboardlarda yer alan “Kansere Karşı En Son Teknolojilerle Yanınızdayız” ve çeşitli broşürlerde yer alan “Neden Acıbadem?” sloganlı reklamların talep yaratıcı ve söz konusu firmaya ait sağlık kuruluşuna ticari veçhe verici nitelikte olması gerekçesiyle Reklam Kurulu’nun 09.11.2010 tarih ve 182 sayılı toplantısında söz konusu firma hakkında idari para cezası verilmiş olması dolayısıyla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olduğu ve 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (7.395 TL x 2 = ) 14.790 TL (Ondörtbinyediyüzdoksan Türk Lirası) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2012/877

 

Şikayet Edilenler: Studio Moderna Turizm Yayıncılık Matbaa San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait www.kosmodisk.com.tr ve (216) 528 11 20 numaralı telefon sipariş hattının kullanıldığı www.kosmodiskclassictr.com adresli internet siteleri ile Kanal D logolu televizyon kanalında “Kosmodisk” adlı ürüne ilişkin olarak yer alan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.01.2011, 09.05.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, TV

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşa ait www.kosmodisk.com.tr ve (216) 528 11 20 numaralı telefon sipariş hattının kullanıldığı www.kosmodiskclassictr.com adresli internet sitelerinin 09.05.2012 tarihli görünümlerinde; “(…) Kosmodisk Classic Set, sırt-bel ve genel olarak omurga bölgesinde oluşan ağrıları engellemek ya da hafifletmek için geliştirilmiştir. (…) Kosmodisk Classic Set gündelik kullanımın yanında, hem geleneksel hem de alternatif tedavi yöntemlerinin bir parçası olarak da değerlendirilebilir. (…) Ağrı azaldığında ya da tamamen yok olduğunda Kosmodisk Classic Set sırt-bel ağrılarını engellemek için ve geleneksel ya da alternatif, farklı tedavilerle iç içe kullanılabilir. (…) Kosmodisk Classic Set, dejeneratif romatizma ve diğer dejeneratif rahatsızlıklara sahip hastalar üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Sensitif polinöropati çeken hastalarda Kosmodisk Classic Set kemer olarak kullanıldığında olumlu sonuçlar vermiştir. Ayrıca akut spor sakatlıklarında da Kosmodisk Classic Set sakatlanmanın hemen ardından kullanıldığında etkili olmaktadır. şeklinde ifadelere, ayrıca Kanal D logolu televizyon kanalının 28.01.2011 tarihli yayınındaki reklamlarda; “(…) Kosmodiskin sırt ve bel ağrısına ne kadar iyi geldiğini herkes biliyor. Peki Kosmodiskin bu kadar tercih edilme sebebi ne olabilir diye soruyoruz. (…) Kosmodisk sırt ve bel ağrılarında kullanılan diğer yöntemlere göre çok daha kolay ve risksiz. Kullanımı çok kolay ve farklı tedavilerde kullanılabiliyor. (…)”şeklinde ifadelere yer verildiği; ancak söz konusu ‘Kosmodisk’ adlı ürünün ağrı oluşturan ve bir kısmı klinik açıdan ciddi tanı ve tedavi takibi gerektiren hastalık gruplarında iddia edildiği gibi bir iyileştirici etkiye sahip olmadığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımlarda geçen endikasyon belirten ifadelerin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Studio Moderna Turizm Yayıncılık Matbaa San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

24)

 

Dosya No : 2013/81

 

Şikayet Edilen : Acıbadem Sağlık Hizm. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Acıbadem Sağlık Hizm. ve Tic. A.Ş.’ye ait indirim çekleri üzerinde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2012

 

Yayınlandığı Mecra: El ilanı

 

Değerlendirme/Karar: Acıbadem Sağlık Hizm. Ve Tic. A.Ş.’ye ait 31.03.2012 tarihine kadar geçerli olan indirim çeki üzerinde yapılan tanıtımlarda, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Sağlık Paketleri, 4445544 Alo Acıbadem’i arayarak bilgi ve randevu alabilirsiniz.(…)1-10 Mart 2012 tarihli arasında alabilir, 31 Mart 2012 tarihine kadar kullanabilirsiniz.” şeklinde ifadelere yer verildiği;

 

31.12.2012 tarihine kadar geçerli olan “Acıbadem Sağlık Grubu’ndan Kurumunuza Özel Lazer Epilasyon Paketlerinde İndirim Avantajı” başlığı ile yayınlanan indirim çeki üzerinde yapılan tanıtımlarda;  “Koltuk altı epilasyon 6 seans kurumsal pazarlama fiyatı 185 TL, cari fiyat 264 TL; genital bölge epilasyon 6 seans kurumsal pazarlama fiyatı 446 TL, cari fiyat 637 TL; koltukaltı+ genital bölge epilasyon 6 seans kurumsal pazarlama fiyatı 630 TL, cari fiyat 901 TL; yarım alt bacak epilasyon 6 seans kurumsal pazarlama fiyatı 976 TL, cari fiyat 1395 TL; yarım alt bacak, genital bölge, koltuk altı epilasyon 6 seans kurumsal pazarlama fiyatı 1602 TL, cari fiyat 2289 TL; yüz lazer epilasyon 6 seans kurumsal pazarlama fiyatı 455 TL, cari fiyat 650 TL;” şeklinde kuruluş bünyesinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin fiyat bilgilerine yer verildiği;

 

Söz konusu tanıtımlarda kullanılan ifadelerin; sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm yükleyen, talep yaratıcı nitelikte olduğu; bununla birlikte, benzer alanda faaliyet gösteren diğer sağlık kuruluşları arasından adı geçen kuruluşu ön plana çıkarmaya yönelik ve dolayısıyla kuruluş lehine rekabete yol açıcı olduğu; bu nedenle anılan reklamların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

Hükümlerine aykırı olduğuna,,

 

Buna göre, Acıbadem Sağlık Hizm. ve Tic. A.Ş. hakkında; 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri yerel düzeyde (8.153.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No : 2012/586

 

Şikayet Edilen : Kartalmed Sağ. Hizm. Merk. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Özel  Kartalmed Göz Hastalıkları Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Özel Kartalmed Göz Hastalıkları Merkezi’nin tanıtımına ilişkin broşürde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu broşürde yapılan tanıtımlarda; “Sürekli yenilenen cihazlarla donatılmış ve gelişmiş sterilizasyon koşullarının sağlandığı ameliyathanelerimizde, katarakt, lasik, glokom, şaşılık ve göz ile ilgili diğer cerrahi operasyonlar, deneyimli operatörlerimiz tarafından başarıyla yapılmaktadır.”; “Hastalarımızın memnuniyetine odaklı hizmet anlayışımız ve personelimiz, rahat edebileceğiniz ferah ve düzenli klinik ortamımız, muayene ve diğer işlemler için bekleme süresini en aza indiren randevu sistemimiz, kalite güvence sertifikalı iş süreçlerimiz ve deneyimli medikal kadromuz, başarımızın dayandığı temel unsurlardır.” şeklinde ifadelere yer verildiği ve kuruluşun faaliyet gösterdiği mekana ait fotoğrafların kullanıldığı;

 

Söz konusu tanıtımlarda kullanılan ifadelerin; sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm yükleyen, talep yaratıcı nitelikte olduğu; bununla birlikte, benzer alanda faaliyet gösteren diğer sağlık kuruluşları arasından adı geçen kuruluşu ön plana çıkarmaya yönelik ve dolayısıyla kuruluş lehine rekabete yol açıcı olduğu; bu nedenle anılan reklamların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Kartalmed Sağ. Hizm. Merk. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Özel Kartalmed Göz Hastalıkları Merkezi) hakkında; 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri yerel düzeyde (8.153.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

GIDA

 

26)

 

Dosya No: 2013/227

 

Şikâyet Edilen: Santasya İlaç Koz. Medikal İtriyat Paz. Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan Firma tarafından satışı yapılan “Neoflor Şase ve Neoflor Kapsül” adlı ürünlere ilişkin olarak www.santasya.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  11.01.2013, 11.02.2013 ve 25.03.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde yer alan Sağlık beyanı” kavramını fazlasıyla aşan tüketicileri yanıltıcı endikatif sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu veya bunlara ilişkin tedavi yöntemlerini çağrıştırdığı; diğer yandan söz konusu bilimsel iddiaların ispata muhtaç olduğu; ve fakat bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda anılan internet sitesinde belirtildiği gibi “gıda takviyesi” olarak değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin münhasıran eczane ve ecza ticarethanelerinde satılmasının zorunlu olduğu ve bu ürünlerin internet ve diğer mecralar aracılığıyla satışının ve pazarlamasının yapılmasının yasak olduğu gibi reklamının yapılmasının da ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki “endikatif ifadeli” tanıtımların her koşulda ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

Diğer yandan söz konusu ürünlerin, piyasada bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından beşeri tıbbi ürün olarak ruhsatlandırılan “REFLOR” isimli ürünü taklit ederek haksız rekabete yol açtığı;  

 

Bir diğer yandan anılan ürünün satıcısı/pazarlayıcısı/ithalatçısı olan firma/şahısların da üretici şahıs/firmalar gibi mevzuata göre sorumluluklarının bulunduğu; bu meyanda bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak üretim izni/belgesi ve/veya sertifikalar doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediği ve tanıtım hususunda bunlara yer verilemeyeceği,

 

Sonuç olarak tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların her koşulda ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu nedenlerle de bahsi geçen tanıtımların;

         

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Santasya İlaç Koz. Medikal İtriyat Paz. Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

27)

 

Dosya No: 2012/1605

 

Şikayet Edilen: Münür BOZKURT (Mizan Gıda Üretim ve Dağıtım)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sultanmacunu.com adresli internet sitesinde yer alan “Münir Sultan Macunu” ve “Münir Ballı Bitkisel Karışım” adlı ürünlerin tanıtımına yönelik olarak yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.03.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.sultanmacunu.com adresli internet sitesinin 26.03.2013 tarihli görünümünde “Münir Sultan Macunu” ve “Münir Ballı Bitkisel Karışım” adlı ürünlere ilişkin tanıtımlarda tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünlerin tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa mevzuatta belirtilen bazı istisnalar dışında, tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Münür BOZKURT (Mizan Gıda Üretim ve Dağıtım) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

28)

 

Dosya No: 2013/452

 

Şikayet Edilen: Günay ERTUNÇ (Bilge Lokman Hekim Baharat ve Şifalı Bitkiler)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.lokmanhekimimiz.com adresli internet sitesinde yer alan “Uzamax Toz”, “Dynasvelte Kahvesi”, “CYM Plus Hap”, “Tütünex Tablet” gibi pek çok ürün tanıtımına yönelik olarak yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 30.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.lokmanhekimimiz.com adresli internet sitesinde yer alan “Uzamax Toz”, “Dynasvelte Kahvesi”, “CYM Plus Hap”, “Tütünex Tablet” gibi pek çok ürüne ilişkin tanıtımlarda endikasyon belirten yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa, mevzuatta belirtilen bazı istisnalar dışında, “gıda takviyeleri” de dahil olmak üzere tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Günay ERTUNÇ (Bilge Lokman Hekim Baharat ve Şifalı Bitkiler) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

29)

 

Dosya No: 2013/535

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Diasil Pack” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde, 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2013/536

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “İltihaplı Romatizma Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyede, 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

31)

 

Dosya No: 2013/537

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Cilt Bakım Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde, yerel düzeyde, 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2013/538

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Boy Uzatma Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde, 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

33)

 

Dosya No: 2013/539

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Deva Set” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilindeyerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

34)

 

Dosya No: 2013/540

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Doğa TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Sleeppack” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

35)

 

Dosya No: 2013/541

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “ProX Mega Men” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

36)

 

Dosya No: 2013/542

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Stres Sağlık Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2013/543

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Romatar Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2013/544

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Karaciğer Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2013/545

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “NICDUR” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

40)

 

Dosya No: 2013/546

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “PANAX” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

41)

 

Dosya No: 2013/547

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Hücre Yenileyici Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

42)

 

Dosya No: 2013/548

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Beyin Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2013/549

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Göz Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

44)

 

Dosya No: 2013/550

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Erkeklere Özel FORMEN” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

45)

 

Dosya No: 2013/551

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Kilo Aldırma Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

46)

 

Dosya No: 2013/552

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Felç Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2013/553

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Böbrek Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2013/554

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Kemik Erimesi Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

49)

 

Dosya No: 2013/555

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Sedef Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

50)

 

Dosya No: 2013/556

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Her Bedene Lazım Set” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2013/557

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Hemoroit Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

52)

 

Dosya No: 2013/558

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Akciğer Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir

 

53)

 

Dosya No: 2013/559

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “My Slimmer Set” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

54)

 

Dosya No: 2013/560

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Prostat Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

55)

 

Dosya No: 2013/561

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Hypertension Support Pack” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

56)

 

Dosya No: 2013/562

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Karabaş Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

57)

 

Dosya No: 2013/563

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Karakekik Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

58)

 

Dosya No: 2013/564

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Çakşır Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

59)

 

Dosya No: 2013/565

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Mersin Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

60)

 

Dosya No: 2013/566

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Max Power” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

61)

 

Dosya No: 2013/567

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Adaçayı Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

62)

 

Dosya No: 2013/568

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Çördük Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

63)

 

Dosya No: 2013/569

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Defne Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

64)

 

Dosya No: 2013/570

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Kulak Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

65)

 

Dosya No: 2013/571

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Prostat Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

66)

 

Dosya No: 2013/572

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “PANAX” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

67)

 

Dosya No: 2013/573

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Max Power” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

68)

 

Dosya No: 2013/574

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Trim Fast” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

69)

 

Dosya No: 2013/575

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Romatizma Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde –8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

70)

 

Dosya No: 2013/576

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Kalp Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

71)

 

Dosya No: 2013/577

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Mide Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

72)

 

Dosya No: 2013/578

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Şeker Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

73)

 

Dosya No: 2013/579

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Kansızlık Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

74)

 

Dosya No: 2013/580

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Male Vitality” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

75)

 

Dosya No: 2013/581

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Doğa TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Stres Sağlık Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

76)

 

Dosya No: 2013/582

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Doğa TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Funda Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

77)

 

Dosya No: 2013/583

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Doğa TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Tansiyon Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde- 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

78)

 

Dosya No: 2013/584

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Doğa TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Isırgan Suyu” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde yerel düzeyde-8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası)- idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir

 

79)

 

Dosya No: 2013/585

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Sedef Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde 8.788. TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası) idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

80)

 

Dosya No: 2013/586

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “ProX Mega Men” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası) idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

81)

 

Dosya No: 2013/587

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: DR TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Deva Set” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde 8.788,00 TL (Sekiz Bin Yedi Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası) idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

82)

 

Dosya No: 2013/588

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Bir Deva Set” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası) idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

83)

 

Dosya No: 2013/589

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Göz Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası) idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

84)

 

Dosya No: 2013/590

 

Şikâyet Edilen: ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: ANC TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Karaciğer Destek Seti” isimli ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ANC Tarım Ürün. Matbaa. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8’inci maddeleri dâhilinde 8.153,00 TL (Sekiz Bin Yüz Elli Üç Türk Lirası) idari para idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

85)

 

Dosya No: 2013/591

 

Şikâyet Edilen: Mehmet Fatih BOLAT

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.sacurunleri.net adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet Sitesi

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mehmet Fatih BOLAT hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

86)

 

Dosya No: 2012/1276

 

Şikayet Edilen: Çiftçizade Bitkisel isimli firma

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ciftcizadebitkisel.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: Temmuz 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Çiftçizade Bitkisel hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

87)

 

Dosya No: 2011/834

 

Şikayet Edilen: YHS Sağlık Ürünleri San. Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.geciktirici.net adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 18/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

-Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi ile “İç ve dış ambalajda yer alacak bilgiler” başlıklı 10. Maddesi

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren YHS Sağlık Ürünleri San. Dış Tic. Ltd. Şti.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

88)

 

Dosya No: 2012/1598

 

Şikayet Edilen: İbrahim Halil ELMAOĞLU

 

Şikayet Edilen Reklam: www.eczanemsiparis.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 29/11/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İbrahim Halil Elmaoğlu  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

89)

 

Dosya No: 2013/257

 

Şikayet Edilen: Niyazi GÜLAY

 

Şikayet Edilen Reklam: www.devamerkezi.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 16/05/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Niyazi GÜLAY hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

90)

 

Dosya No: 2013/289

 

Şikayet Edilen: Ashill Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.nicostop.com.tr adresli internet sitesinde, “Nicostop” adlı ürüne ilişkin olarak yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.nicostop.com.tr adresli internet sitesinde, “Nicostop” adlı ürüne ilişkin olarak yayınlanan reklamlarda geçen “…Dünya sıralamasında 1 numara olan NicoStop’u birçok kişi kullanarak, sigaraya veda etti. NicoStop’un güçlü formülü vücudunuza hiçbir zarar vermez ve hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen doğal içeriği en iyi klinik şartlarda geliştirilmiştir. Sigarayı bırakacağınızı garanti eder…” ifadelerinin;

 

          5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesine,

 

          29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6. Maddesine,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c,7/g ve 17 nci maddelerine

 

           – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ashill Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

91)

 

Dosya No: 2013/376

 

Şikayet Edilen: Halıcı Hotel

 

Şikayet Edilen Reklam: www.halicihotel.com adresli internet sitesinde yapılan “4 Yıldızlı Otel” reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 05/09/2011 ve 11/04/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Halıcı Hotel” isimli turizm işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen www.halicihotel.com adresli internet sitesinin 05/09/2011 ve 11/04/2013 tarihli görünümlerinde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, mevzuata aykırı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, bu nedenlerle söz konusu reklamların,

 

-Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci maddesi,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Halıcı Hotel hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

92)

 

Dosya No: 2013/377

 

Şikayet Edilen: Musa BİKEÇ (Osman Bey Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Osman Bey Otel isimli turizm işletmesine ait kartvizitlerde yapılan “3 Yıldızlı Otel” reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14/03/2013

 

Yayınlandığı Mecra: Kartvizit

 

Değerlendirme/Karar: “Osman Bey Otel” isimli turizm işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen işletmeye ait kartvizitte “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, mevzuata aykırı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, bu nedenlerle söz konusu reklamların,

 

-Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci maddesi,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Musa BİKEÇ (Osman Bey Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

93)

 

Dosya No: 2013/436

 

Şikayet Edilen: Kemper Tur. İnş. Eml. ve Tic. Ltd. Şti. (Wessermann Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.uygunotel.com adresli internet sitesinde yapılan “3 Yıldızlı Otel” reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 28/05/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Wessermann Otel” isimli turizm işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından “2 Yıldızlı Otel” olarak belgelendirilmiş olmasına rağmen www.uygunotel.com adresli internet sitesinin 28/05/2013 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, mevzuata aykırı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, bu nedenlerle söz konusu reklamların,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kemper Tur. İnş. Eml. ve Tic. Ltd. Şti. (Wessermann Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

94)

 

Dosya No: 2013/439

 

Şikayet Edilen: Erdal İnş. Tur. Teks. Pet. Gıda Ofset İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. (City Hotel Etimesgut)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.cityhoteletimesgut.com adresli internet sitesinde yapılan “4 Yıldızlı Otel” tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 29/05/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “City Hotel Etimesgut” isimli turizm işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından “3 Yıldızlı Otel” olarak belgelendirilmiş olmasına rağmen www.cityhoteletimesgut.com adresli internet sitesinin 29/05/2013 tarihli görünümünde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, mevzuata aykırı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, bu nedenlerle söz konusu reklamların,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Erdal İnş. Tur. Teks. Pet. Gıda Ofset İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. (City Hotel Etimesgut) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

95)

 

Dosya No: 2013/441

 

Şikayet Edilen: Zaloğlu Tur. İnş. Otel. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. (Grand Hotel Avcılar)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.grandhotelavcılar.com adresli internet sitesinde, işletmenin dış cephesinde yer alan tabelalarda ve kartvizitlerde yapılan “3 Yıldızlı Otel” reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/05/2013 ve 29/05/2013

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar: “Grand Hotel Avcılar” isimli turizm işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Turizm İşletme Belgesi ile belgelendirilmiş olmamasına rağmen 09/05/2013 tarihinde işletmenin dış cephesinde yer alan tabelalarda ve kartvizitlerde ve www.grandhotelavcılar.com adresli internet sitesinin 29/05/2013 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, mevzuata aykırı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, bu nedenlerle söz konusu reklamların,

 

-Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci maddesi,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Zaloğlu Tur İnş. Otel. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. (Grand Hotel Avcılar) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI / TEKNOLOJİ

 

96)

 

Dosya No: 2013/531

 

Şikayet Edilen: Metro Elektronik Kuyumculuk Dış Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Artık Gözünü Aç – En İyi Fiyat Garantisi” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 15-31 Ağustos 2010

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Firma tarafından 15-31 Ağustos 2010 tarihleri arasındaki kampanyaya ilişkin olarak çeşitli mecralarda yayımlanan inceleme konusu reklamlardaki “Artık Gözünü Aç – En İyi Fiyat Garantisi” ibaresinin Reklam Hukukunun genel ilkeleri doğrultusunda ve tüketiciler nezdinde, reklamda tanıtılan ürünlerin diğer satış mecralarında daha düşük fiyata veya firma satış fiyatına eşit bir fiyata satılmamakta olduğu anlamına geldiği, ancak firma yanıtının da dahil olduğu inceleme doğrultusunda tanıtılan ürün grupları itibariyle en ucuz ürünlerin firma markasıyla satılması gibi bir durumun söz konusu olmayıp reklam iddiasının ispatlanamadığı, bu itibarla anılan reklamların gerçeği yansıtmadığı, aynı yanıtta Bakanlığımızca talep edilmiş olmasına rağmen söz konusu reklamlardaki “en iyi fiyat garantisi” vaatlerini, tanıtılan ürünler bazında ve reklam yayın tarihi itibariyle ispatlayan belge ve bilgilerin hiçbirinin sunulamadığı, tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde, Reklam Hukuku’nun ispat külfeti ile ilgili hükmü ışığında incelenen reklamlardaki “en iyi fiyat garantisi” iddiasının objektif bir biçimde kanıtlanabilirlikten uzak ve yanıltıcı bir yöntemle talep yaratma amacına hizmet etmekte olup bu nedenle tüketicileri aldatıcı olduğu, dolayısıyla söz konusu reklamların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2, 13 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Metro Elektronik Kuyumculuk Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde 6.867 TL (Altıbinsekizyüzaltmışyedi Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

TÜTÜN – ALKOL

 

97)

 

Dosya No: 2013/184

 

Şikayet Edilen: Megamed Bitkisel Ürünler Pazarlama ve İnternet Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

 

 

Şikayet Edilen Reklam: www.elektroniksigara.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.elektroniksigara.com.tr adresli internet sitesinde, elektronik sigaraya ilişkin olarak yayınlanan reklamlarda geçen “Elektronik sigara tütün ve tütün ürünlerine duyulan tiryakiliğinden kurtulmak için yapılan elektronik cihazdır. Elektronik sigaralar çevreye ve kişilere zarar vermeyen elektronik üründür. Elektronik sigara tiryakilerin sigaraya olan isteğini gidermeye yardımcı olur. Ülkemizde her yıl kazalardan 7 bin sigaradan ise 100 bin insan ölüyor. Sigaranın içeriğinde binlerce kanser yapıcı madde bulunmaktadır. Elektronik sigara, sigara kullanma isteğinizi azaltarak, sigarayı bırakmanıza yardımcı olur. Red kiwi sigara buharlaşma özelliği olan bir cihazdır. Sigaranın bir ucundan hava çekildiği zaman bunu algılayarak entegre devreye bildirmektedir.Devre ise bu kısımda atomizer kısmını devreye sokar. Bu bölümdeki wolfram ısınarak 1 mikron boyutunda buhar oluşturur. Oluşan buhar hava ile birleşerek kartuş aracılığıyla dışarı çıkarılır… Elektronik sigara gerçek sigarada bulunan 400 çeşit zehirli ve kimyasal madde bulunmaz. İçerisinde gerçek ateş yanmadığından çevreye zararlı buhar ya da koku vermez. Ayrıca bugüne kadar sağlığa zararlı olduğu ispatlanmış hiçbir somut veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla sigara illetinden kurtulmak istiyorsanız elektronik sigara en büyük yardımcınız olacaktır…Sigara yüzünden milyonlarca insan ölmekte. Sigara mutsuz ve acı bir ölümün nedenidir. Elektronik sigara sigarayı bırakmanıza yardım eder. Avrupada yoğunlukla kullanılan elektronik sigara ülkemize Almanya’dan gelmektedir. Elektronik sigara sizin sigara alışkanlığınızı yok etme amacındadır. İçinize çektiğiniz yapay duman sayesinde sigaraya olan ilginizin zamanla azaldığını ve bir süre sonra yok olduğunu göreceksiniz. Sigaranın içeriğindeki binlerce zehirli maddeden biri olan katran ciğerlerinizi mahvetmektedir. Elektronik sigaranın içeriğinde ise kesinlikle katran gibi zararlı maddeler bulunmamaktadır.” ifadelerinin;

 

                     1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13 üncü maddesine,

                     Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un “Diğer Koruyucu Önlemler” başlıklı 3 üncü maddesine,

                     Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 17 inci maddelerine,

 

           – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Megamed Bitkisel Ürünler Pazarlama ve İnternet Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca ulusal düzeyde 87.915 TL (Sekizbinyediyüzseksensekiz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

EĞİTİM

 

98)

 

Dosya No: 2013/462

 

Şikayet Edilen: Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.makedonya-universiteleri.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.makedonya-universiteleri.com adresli internet sitesinin 11/06/2013 tarihli görünümünde yer alan reklamlarda geçen “20 senelik tecrübesiyle yurtdışı eğitim konusunda faaliyet göstermektedir.” ifadesinin şirketin 20 senedir faal olarak yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti verdiği şeklinde bir algıya yol açabileceği, bu durumun;

 

                     Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

           – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ltd. Şti. hakkında, anılan  reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

99)

 

Dosya No: 2013/458

 

Şikayet Edilen: Nazik Eğitim Hizmetleri İnşaat Turizm Bilgisayar Gıda                                Madencilik Tarım Otomotiv Hayvancılık Rehabilitasyon Merkezi Reklam Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.aktifkolejleri.com adresli internet sitesi başta olmak üzere muhtelif mecralarda yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Broşür

 

Değerlendirme/Karar: www.aktifkolejleri.com adresli internet sitesi başta olmak üzere muhtelif mecralarda yayınlanan reklamlarda geçen “eğitimde 27 yıl, 28 yıl, 30 yıl” ifadelerinin Özel Aktif Kolejlerinin 27/28/30 yıldır faal olarak hizmet sunduğu yönünde bir algıya yol açabileceği, diğer taraftan şirket tarafından gönderilen belgelerle söz konusu eğitim kurumlarının anılan süre boyunca hizmet verdiğinin ispatlanamadığı, bu nedenle söz konusu reklamların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Nazik Eğitim Hizmetleri İnşaat Turizm Bilgisayar Gıda                                Madencilik Tarım Otomotiv Hayvancılık Rehabilitasyon Merkezi Reklam Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

DİĞER

 

100)

 

Dosya No: 2012/1645

 

Şikayet Edilen: Çiftehan Termal Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: 30.01.2012 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: 30.01.2012 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan reklamlarda konut kampanyasına ilişkin olarak kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmediği tespit edilmiş olup bu durumun;

 

-Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Çiftehan Termal Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

101)

 

Dosya No: 2012/1368

 

Şikayet Edilen: Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.agaoglu.com.tr adresli internet sitesinde ve muhtelif mecralarda yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2010

 

Yayınlandığı Mecra: Internet, Gazete, TV

 

Değerlendirme/Karar: www.agaoglu.com.tr adresli internet sitesinde ve muhtelif mecralarda “My Towerland,My World Europe, Ataşehir’de de 10.000 peşin daire senin vb.” başlıklarıyla yayınlanan reklamlarda konut kampanyasına ilişkin olarak kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmediği tespit edilmiş olup, bu durumun;

 

                     Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine,

 

                     Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c maddelerine,

 

           – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

102)

 

Dosya No: 2012/1515

 

Şikayet Edilen: Kayseri Garanti Taah. Taş. Konut Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.garantikonut.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.garantikonut.com.tr adresli internet sitesinde “Garanti Konut Talas Evleri fiyatı küçük, keyfi büyük…” başlıklarıyla yayınlanan reklamlarda konut kampanyasına ilişkin olarak kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmediği tespit edilmiş olup bu durumun;

 

                     Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine,

 

                     Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c maddelerine,

 

           – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kayseri Garanti Taah. Taş. Konut Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

103)

 

Dosya No: 2012/1456

 

Şikayet Edilen: Kozza Plan Seyahat İnşaat Pro. Dan. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.kozzatermal.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

 

Değerlendirme/Karar: www.kozzatermal.com adresli internet sitesinde “Ömür Boyu Tatil…” başlıklarıyla yayınlanan reklamlarda konut kampanyasına ilişkin olarak kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmediği tespit edilmiş olup bu durumun;

 

          Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c maddelerine,

 

           – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kozza Plan Seyahat İnşaat Pro. Dan. Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

104)

 

Dosya No: 2012/1514

 

Şikayet Edilen: Bekaş İnşaat A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bekasinsaat.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.bekasinsaat.com adresli internet sitesinde yer verilen projelere ilişkin olarak yayınlanan reklamlarda konut kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmediği tespit edilmiş olup bu durumun;

 

          Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c maddelerine,

 

           – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bekaş İnşaat A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

105)

 

Dosya No: 2013/147

 

Şikayet Edilen: Sunexpress Güneş Ekspress Havacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sunexpress.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.sunexpress.com adresli internet sitesinin 01.02.2013 tarihli görünümünde yayınlanan reklamlarda “Çocuklar” başlığı altında “Çocuklara ve Ailelere özel hizmetler…0-2 yaş arasındaki minik yolcularımıza 10 kg serbest bagaj hakkı, ücretsiz çocuk arabası, koltuğu taşınması gibi hizmetleri kapsar…” ifadelerine yer verildiği, diğer taraftan, çocuk yolculara verilen söz konusu 10 kg serbest bagaj hakkının yalnız yurtdışı uçuşlarda geçerli olduğuna ilişkin bir bilgiye yer verilmediği tespit edildiğinden inceleme konusu reklamların,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 8 ve 13 üncü maddelerine

 

           – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sunexpress Güneş Ekspress Havacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

106)

 

Dosya No: 2012/779

 

Şikayet Edilen: İstanbulnet Bil. Yay. Turizm Sey. Gıda ve İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait olan ve muhtelif mecralarda “Tiptop Turizm ve İstanbul Real Estate” unvanıyla yayımlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar: Firmaya ait olan ve muhtelif mecralarda yayımlanan reklamlarda “Tiptop Turizm ve Travel Hakkında Bilgi” bölümünde firmaya ait bilgilere yer verildiği, ancak bu unvana sahip bir uluslararası firmanın bulunduğu, bu firmanın internet üzerinden dünyanın her yerindeki tüketicilere hizmet sunduğu ve bazı ülkelerde de şubesinin bulunduğu ve bu nedenle uluslararası bir turizm firmasının ticari itibarından haksız şekilde yararlanıldığı, tanıtımlarda yer alan ifadelerin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu;

 

Ayrıca söz konusu reklamlarda “İstanbul Real Estate” unvanıyla firmanın tüketicilere hizmet sunduğu, ancak bu unvana sahip Türkiye’de faaliyette bulunan İstanbul Real Estate İnş. Yatırım A.Ş. unvanlı başka bir firmanın bulunduğu ve bu nedenle bir firmanın ticari itibarından haksız şekilde yararlanıldığı, tanıtımlarda yer alan ifadelerin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumların,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b,  5/e, 7 ve 15  inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İstanbulnet Bil. Yay. Turizm Sey. Gıda ve İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir