Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 213. Toplantı Kararları – 11.06.2013

213. Toplantı Kararları – 11.06.2013

İLETİŞİM HİZMETLERİ

1)

 

Dosya No: 2013/434

 

Şikayet Edilen: İzmir FM Radyo Televizyon Yayıncılık ve Reklamcılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Sorulan bir sorunun cevabını kısa mesajla gönderen kişilere 24 ay sabit fiyat garantisiyle 33,90 TL’ye Digiturk paketi, Digiturk uydu alıcısı, çanak ve kurulum ile Lig TV hediye edileceği vaadinde bulunan radyo reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.05.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar: Programın belli bölümlerinde yayımlanan söz konusu reklamlarda, sorulan sorunun doğru cevabıyla birlikte “Uydu” yazdıktan sonra ad-soyadı ve telefon bilgilerinin “3929”a kısa mesaj olarak gönderilmesi durumunda 24 ay sabit fiyat garantisiyle 33,90 TL’ye Digiturk paketi, Digiturk uydu alıcısı, çanak ve kurulum ile Lig TV hediye edileceğinin bildirildiği, bu doğrultuda; söz konusu reklam ve tanıtımlarda, tüketicilere sorunun cevabını bilme karşılığı gibi gösterilmek suretiyle gerçekte her tüketicinin sözleşme karşılığında edinebileceği avantajları içeren Digiturk hizmeti ve bu hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan teknik araçların sunularak yanıltıcılığa neden olunduğunun, diğer yandan, anılan 33,90 TL’lik Digiturk hizmetinin bu haliyle, Digiturk firması ile tüketici arasında gerçekleştirilecek ve 24 aylık taahhüt içermesi zorunlu bir sözleşme ilişkisi karşılığında sunulacağı bilgisine reklamda yer verilmeyerek tüketicilerin yanıltıldığının, bu nedenle söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c 2-8 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, sorumlu firma kimliğindeki İzmir FM Radyo Televizyon Yayıncılık ve Reklamcılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine,

 

Ayrıca, Digitürk bayileri ve diğer satış kanallarınca son zamanlarda yayımlanma sıklığı artan söz konusu yanıltıcı reklamların yayımına son verilmesinin sağlanması noktasında Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Digiturk) uyarılmasına ve aksi takdirde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi gereğince reklam sözleşmesine taraf firma ve ilgili radyo kanalının yanı sıra bahsi geçen firmanın sorumluluğuna da gidilebileceği hususunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

2)

 

Dosya No: 2013/314

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Beyazıt Öztürk’ün rol aldığı “Turkcell’e geçenlere 25 liraya 500 dakika veriyorlarmış Beyazıt Bey” ifadelerini içeren reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 22/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamda ana vaat olarak;

 

“Beyaz: Evet, Beyaz Show devam ediyor tüm hızıyla. Bu arada, orda gördüğüm kadarıyla bizden farklı bir sohbet mi dönüyor acaba orda?

 

1. kişi: Turkcell’e geçenlere 25 liraya 500 dakika veriyorlarmış Beyazıt Bey. Üstelik haftada 2 gün konuşmak da bedavaymış. Böyle, buradan kalkıp topluca Turkcell’e gitsek mi diye konuşuyorduk.

 

Beyaz: Olur, valla harika fikirmiş. İsterseniz şöyle yapalım. Turkcell’e gidecekler için kanalın kapısından bir otobüs kaldıralım. Turkcell yolcusu kalmasın diyeceğim ama buradan başka arkadaşlar var. Baya rahat rahat, salına salına oturuyorlar. Sizin bu rahatlık nereden?

 

2. kişi: Biz Turkcell’liyiz zaten Beyazıt Bey, kafamız hep rahat o yüzden.

 

Beyaz: Bak bu da güzelmiş. O zaman bir topluca alkış hepsine” ifadelerine yer verildiği, ancak tüketicinin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilerin yer aldığı ve “12 fatura dönemi geçerlidir. Son 90 günde faturalı olanlar başvurabilir. Erken iptalde faydalanılan ay kadar 9TL yansır. 2 gün bedava yurtiçi Turkcell’lilerle 06:00 – 18:00 arası geçerlidir” ifadelerini içeren altyazı metninin ekranda kalma süresinin ve altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 7nci ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, “Turkcell İletişim Merkezi” başlıklı ve Nisan 2012 tarihli tanıtım kitapçığında yer alan “BlackBerry Curve 8520” ve “Nokia 500” isimli cihazlara yönelik tanıtımlar ile 20 Nisan – 8 Mayıs 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında “Nokia 500” isimli cihazın tanıtımı amacıyla yayımlanan reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 14.08.2012 tarih ve 203 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915 x 2 = 175.830.-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2013/315

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “BlackBerry Z10” isimli cihazın tanıtımı amacıyla yayımlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 1-9 Mart 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu gazete reklamlarında ana vaat olarak “Yeni BlackBerry Z10’a Avea ile dokunun. Harekete devam etmen için tasarlandı. İhtiyaçlarına sürekli uyum sağlayan akıllı ve sezgisel deneyimle tanış. Tarifenize ek ayda 29TL. Avea NBA ve AveaLig uygulamaları BlackBerry World’de” ifadelerine yer verilerek söz konusu kampanyadan Avea’nın tüm tarifelerine ek olarak 29 TL ödenerek faydalanılabileceği algısı oluşturulmasına rağmen, söz konusu kampanyadan yalnızca belirli tarifedeki kişilerin yararlanabildiği, bu hususa reklamın dipnotunda; Teklifler belirlenen bireysel tarifelerde geçerlidir. Tarifeye ek ödemeli teklif 36 ay taahhütle geçerli olup, ödenecek ek bedeller hizmet alınan tarifeye göre değişiklik gösterecek ve faturaya aylık tarife indirimi yansıtılacaktır. Taahhüde uyulmaması halinde aylık cihaz taksit bedellerinden kalan tutarlar ve taahhütte kalınan ay boyunca verilen indirimlerin toplamı abonenin son faturasına tek seferde yansıtılacaktır. Belirlenen tarifeler ve kampanya ile ilgili detaylı bilgi Avea bayileri ve www.avea.com.tr’de” şeklinde yer verilmek suretiyle ana vaat ile istisnalar arasında uyumsuzluk oluşturulduğu ve anılan bilgiye reklamın ana vaat kısmında yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirilmek suretiyle yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu gazete reklamlarının;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 

Buna göre, reklam veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 04 Mayıs – 04 Haziran 2012 tarihleri arasında yayımlanan “Avea Kantin” başlıklı televizyon reklamları ve broşürlerin, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 14.08.2012 tarih ve 203 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915 x 2 = 175.830.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2013/317

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “BlackBerry Z10” isimli cihazın tanıtımı amacıyla yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 28/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “BlackBerry Z10’a sahip olmak Vodafone’la ACAİP kolay. BlackBerry Z10’u Vodafone Red tariflerine ek ayda 49 liradan başlayan fiyatlarla alın, Vodafone Red’in hayatınızı kolaylaştıracak hizmetlerinden faydalanın. Vodafone Red, hayat sizin için daha kolay” ifadelerine ve durağan yazı olarak “Belirtilen fiyat, Vodafone Red+ Tarifesi’ne 12 ay taahhütle geçerlidir” ifadesine yer verildiği, ancak tanıtımı yapılan kampanyanın önemli bir unsuru olan “Belirtilen fiyat, Vodafone Red+ Tarifesi’ne 12 ay taahhütle geçerlidir” ifadesine yer verilen durağan yazının boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, Mayıs – Haziran 2012 tarihleri arasında yayımlanan “Şimdi Numaranı Özgür Gence Taşı 6 Ay Boyunca Ayda 20 Liraya İstersen Her Yöne Tam 2000 Dakika ve 5000 SMS Senin Olsun. Gençlik Bir Kere Yaşanır Özgürce Yaşa” başlıklı reklamlar, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11.09.2012 tarih ve 204 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915 x 2 = 175.830.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

5)

 

Dosya No: 2013/193

 

Şikayet Edilen: Olay Basın Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Olay Gazetesi’nde yayımlanan “Bizi artık Bursalı Dünyagöz bilsinler” başlıklı yazı

 

Reklam Yayın Tarihi: 18/11/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Olay Gazetesinin 18/11/2012 tarihli nüshasında yer alan “Bizi artık Bursalı Dünyagöz bilsinler” başlıklı yazıda;

 

“Gelen yoğun talebe kayıtsız kalamayarak hastane açtıklarını söyleyen Dünyagöz Hastanesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülferi Yıldırım Öğün: ’Bursa bizi bağrına bassın, kendinden bilsin.’

 

Ailece kayak ve kaplıcayı çok sevdikleri için bir ayağı zaten Bursa’da olan Gülferi Yıldırım Öğün ile uzun bir çalışmanın ardından Kükürtlü’de kapılarını açan Dünyagöz Hastaneler Grubu’nu konuştuk. Grubun İcra Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öğün ile söyleşimize ve hastanedeki gezimize Pazarlama Grup Müdürü Deniz Tünay, Hastane Müdürü İsmail Erol ile Pazarlama ve Kurumsal İletişim Uzmanı Handenur Canok da eşlik etti.

 

Polikliniklerinin daha ilk günden dolduğu hastanenin resmi açılışının bir-iki ay içinde Başbakan tarafından yapılması için görüşmelerini sürdüren grubun, bunun gerçekleşmesi halinde iki sene önce hizmete başlayan Antalya, bu yılın başında açılan Frankfurt, Bursa ile eş zamanlı açılan Pendik şubeleri için toplu tören düzenlemeyi planladığını da öğreniyoruz.

 

Oflu işadamı Eray Kapıcıoğlu tarafından 1996’da kurulan Dünyagöz Hastanesi bugün dördü yurtdışı olmak üzere onsekiz şube ile hizmet veren bir zincir ihtisas hastanesi konumunda.

 

Hastane kaç metrekarelik bir alan üzerinde kuruldu?

 

Kapalı alan olarak iki bin beşyüz- üç bin metrekarelik bir alana sahip. Yerin altında iki, üstünde üç olmak üzere toplam beş katlı bir bina. İçerisinde üç tane tam teşekküllü büyük genel ameliyathane, lazer ameliyathanesi, yedi-sekiz tane polikliniğimiz, muayene odamız, on hasta odamızla gün içerisinde ikiyüz-ikiyüzelliye varan göz muayenesi yapabilecek poliklinik ve gözün en sık rastlanan ameliyatından en nadir rastlanan ameliyatlarına tüm ameliyatları yapacak, günlük elli ameliyatlık kapasitemiz var. Dünyadaki onsekizinci, Türkiye’deki ondördüncü yerimiz Bursa. Dört tane de yurtdışında var.

 

TÜRKİYE’NİN EN İYİ HEKİMLERİ

 

Kaç hekim görev yapacak? Kaçı İstanbul’dan geldi?

 

Altı tane hekimimiz var. İkisi Bursa’dan, dördü İstanbul’dan geldi. Yıldırım Beyazıt Usta Hoca’yı Bursa zaten çok iyi tanıyor. Tamer Fazıl Yıldız Hocamız kornea ve lazer ameliyatları konusunda onbinlerce vakası olan bir hekimdir. Prof. Dr. Sait Erda, kısa süre İstanbul’da çalıştığımız, aslen Bursalı ama uzun yıllar Edirne’de Tıp Fakültesi’nde görev yapmış çok önemli bir profesördür. Tüm kornea hastalıkları, oküloplastik cerrahi alanlarında uzmandır. Salı günü de kısmetse, uzun yıllar Malatya’da görev yapan hocalarımızdan Prof. Dr. Selim Doğançay tam zamanlı çalışmaya başlayacak. Pof. Doğançay, gözün en zor branşı retina alanında Türkiye’nin önemli isimlerinden. Ekibimizi Türkiye’nin hakikaten en iyi hekimlerinden oluşturmaya özen gösterdik.

 

Hekimler hariç toplam kaç personel var burada?

 

Şu an elli-ellibeş civarında ama hasta potansiyeli arttıkça tahmin ediyorum yetmişbeş-seksene kadar çıkacak. Ana merkezden yönettiğimiz alanlar da var. Finansman, pazarlama, satış, satın alma, IT sistemleri gibi. Burada elli-ellibeş kişi çalışıyor ama burası için İstanbul Genel Müdürlük’te için çalışan yüz-yüzelli kişi daha var.

 

LAZERLE KATARAKT AMELİYATI ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

 

Daha önce bina bedeli hariç 10 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediliyordu. Gerçekleşme oranı ne düzeydedir?

 

Aşağı yukarı sekiz-on milyon dolar arasında gerçekleşti. Örneğin her biri birer milyon doların üzerinde olan ve lazer tedavisinde kullandığımız intralase ve excimer laser cihazlarını kullanıyoruz burada. Bir de katarakt ameliyatlarında dünyada gelinen en son nokta olan, ameliyatın bazı aşamalarını tamamen bilgisayar kontrollü lazer cihazı ile gerçekleştiren Femto Saniye Laser Fako cihazı şu an Türkiye’de sadece Dünyagöz Hastaneleri’nde var. İkisi İstanbul, biri Ankara şubemizde. Dördüncüsü de aralık ayında Bursa’da olacak. Bu ameliyatlarda artık iyileşme süresi daha kısa, daha güvenli ve kullanılacak göziçi merceğe göre ameliyat sonrası yakın ve uzak gözlükleri de ortadan kalkıyor. Bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor.

 

FÜZE TAKİP SİSTEMİ GİBİ BİR TEKNOLOJİ

 

İstanbul’da vitro retinal cerrahi ekibiniz var. Bursa’da da olacak mı?

 

Evet, olacak. Az önce sözünü ettiğim o ekibin başında da Prof. Dr. Selim Doğançay olacak. Salı günü başlıyor. Retinayla ilgili operasyonlar Bursa’da da yapılabilecek.

 

Dünyagöz’ün en iddialı olduğu alanlardan biri de intrelaser uygulaması. Bursa’da da uygulanacak mı bu yöntem? Kişiye özel tedavi nedir?

 

Bursa’da uygulama başladı bile. Kişiye özel tedavide yöntem şöyle. Nasıl ki sizin parmak iziniz size özel, göz yapınız da aynı şekilde. Örneğin gözünüz üç derece miyop olsun. Sizinle aynı yaşta ve fiziki özellikte üç derece miyoba sahip bir başka bayanın göz yapısı sizinkinden farklıdır. İkinize uygulanacak lazer ameliyatı da farklı olacaktır. Türkiye’de lazer opersyonları başlayalı tam yirmi yıl oldu. Teknoloji geliştikçe, artık sizi irisinizin yapısından tanıyan ve ameliyat öncesi çekilmiş tetkiklerdeki kornea haritanızı alıp, o haritaya uygun tedavi prosedürünü el değmeden bilgisayar kontrolünde yapan lazer cihazları gelişti. Tıpkı savaş uçaklarındaki füze takip sistemleri gibi gözünüze kilitlenip, en ufak salınımlarını dahî takip edip lazer ışınlarının mikron bile olması gerekenin dışına gitmemesini sağlayan kontrol sistemleri var. Hasta on derece miyopla ameliyata giriyor, ertesi sabah araba kullanarak kontrole geliyor.

 

SGK EN DÜŞÜK ÖDEMEYİ GÖZE VERİYOR

 

SGK ile anlaşmanız genel olarak hangi hizmetleri kapsıyor?

 

Laboratuvar hizmetlerinde yok. Laser tedavisi hariç, diğer bütün hizmetler SGK anlaşması kapsamında, muayeneden ameliyata. SGK’nın hastanelerde yüzde 90 farkları var. SGK maalesef tıbbın tüm branşları içinde en düşük ödemeleri göz branşına veriyor.

 

Bursa’da Dünyagöz önünden geçilecek bir marka mı, kapısından herkesin girebileceği bir marka mı olacak?

 

Herkesin gelebileceği bir marka olacak. Bazı hizmet kalemlerimiz İstanbul’un dahî altında belirlendi fiyat olarak. Ama her şeyin bir bedeli var. O bedel kullandığımız ürünlerin ve sunulan hizmetin kalitesinden ve teknolojinin yüksekliğinden kaynaklanıyor.

Bursa’dan beklentileriniz neler?

 

Bizi alsınlar bağırlarına bassınlar. Bizi artık İstanbullu marka değil, Bursalı Dünyagöz olarak bilsinler(…)” gibi ifadeler kullanılarak Özel Dünyagöz Hastanesi isimli sağlık kuruluşunun örtülü bir şekilde reklamının yapıldığı, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Olay Basın Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2013/195

 

Şikayet Edilen: Sonsöz Gazetecilik Matbaacılık Reklamcılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Ankara Sonsöz Gazetesi’nde yayımlanan “Katarakt tedavisinde bıçaksız cerrahi dönemi” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26/11/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

 

Değerlendirme/Karar: Ankara Sonsöz Gazetesinin 26/11/2012 tarihli nüshasında yayımlanan “Katarakt tedavisinde bıçaksız cerrahi dönemi” başlıklı yazıda yer alan ifadeler ile Özel Dünyagöz Hastanesi isimli sağlık kuruluşunun örtülü bir şekilde reklamının yapıldığı, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sonsöz Gazetecilik Matbaacılık Reklamcılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2013/328

 

Şikayet Edilen: Hürriyet Gaz. ve Matbaacılık A.Ş. (www.hurriyet.com.tr)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait www.hurriyet.com.tr adresli internet sitesinde yer alan 13.10.2012 tarihli “Jennifer Lopez’in Yatağında 8 Saat” başlıklı Rixos Otellerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Firmaya ait www.hurriyet.com.tr adresli internet sitesinin 13.10.2012 tarihli görünümünde yer alan “Jennifer Lopez’in Yatağında 8 Saat” başlıklı yazıda Amerikalı şarkıcının Dubai’de kalacağı oteli teftiş ettim; Türk yatırımı Rixos The Palm Dubai’de onun için hazırlanmış dev yatakta uyudum. …Ünlü şarkıcı 22 Kasım’da Dubai Media City Amfi Tiyatro’daki konseri öncesi ve sonrasında Dubai’deki Türk oteli Rixos The Palm Dubai’de konaklayacak. Ünlü yıldıza otelin Grand King Suit’i layık görüldü. Konser sonrasında verilecek after party de yine Rixos The Palm Dubai’de bulunan White X Beach Lounge’da gerçekleşecek… Jennifer Lopez’in Dubai’de konaklayacağı Türk oteli Rixos, dünyanın sekizinci harikası olarak tanımlanan ve Dubai’nin sembolleri arasına giren Palmiye Adası’nda açıldı. Adanın doğu hilalinin sonunda konumlanıyor. Dubai’nin, kumsal manzarası, Burç El Arap’ı ve uçsuz bucaksız deniz manzarasını bir araya getiren tablo gibi manzarası var. Lopez’in konaklayacağı süit dairenin genişliği 675 metrekare. Otelin en üst katındaki dev süit modern minimalist tarzda döşeli. Ancak geleneksel Türk unsurları da ön pland… Yattığınız yerden Dubai manzarasını seyredebiliyorsunuz. Lopez isterse bu dev yatağın etrafı cibinlik gibi tüllerle kaplanacak. Palmiye Adası, 7 milyon metrekare alana yayılmış yapay bir ada. Yapımında 17 milyon ton kaya ve kum kullanıldı. Adanın etrafı 12 kilometre uzunluğunda, Hilal şeklinde dalgakıranlarla çevrili. Bu dalgakıranlar 4 metre yüksekliğindeki dalgaları kesebilecek güçte ve yükseklikte. Palmiye Adası’nın tasarımı dünyada hiçbir yere benzememek üzere yapıldı. 100’ün üzerinde mühendis projenin her aşamasında çalıştı. Uzaydan çıplak gözle görülebilen adaya 12 binden fazla palmiye ağacı dikildi. gibi ifadeler ile Rixos Otellerinin örtülü bir şekilde reklamının yapıldığı, bu durumun da;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hürriyet Gaz. ve Matbaacılık A.Ş. (www.hurriyet.com.tr)  hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ

 

8)

 

Dosya No: 2013/394

 

Şikayet Edilenler: Türkiye İş Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait muhtelif televizyon kanallarında “Yarın İçin Tasarruf Yapanlar” başlığıyla yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ait “Yarın İçin Tasarruf Yapanlar” başlığıyla, 2013 yılı içerisinde yayınlanan reklamlarda yer verilen alt yazıların büyüklük ve geçiş hızının tüketicilerin okuyamayacağı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5,6 ve 7’nci maddelerine,

         

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Türkiye İş Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma ve ulusal düzeyde (87.915 TL.) idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

9)

 

Dosya No: 2013/393

 

Şikayet Edilenler: Halk Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait muhtelif televizyon kanallarında “Paraftan Akaryakıt Harcamalarınızda Kaçırılmayacak Fırsat” başlığıyla yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013 yılı

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Halk Bankası A.Ş.’ye ait “Paraftan Akaryakıt Harcamalarınızda Kaçırılmayacak Fırsat” başlığıyla, 2013 yılı içerisinde yayınlanan reklamlarda yer verilen alt yazıların büyüklük ve geçiş hızının tüketicilerin okuyamayacağı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5,6 ve 7’nci maddelerine,

         

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Halk Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma ve ulusal düzeyde (87.915 TL.) idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

10)

 

Dosya No: 2012/767

 

Şikâyet Edilen: Biocodex İlaç ve San. İth. İhr. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.biocodex.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar ile “Çocuk bezi dermatiti tedavisinde: Sudocerm; Alantan, Linomeg ve Bepanthen’e göre, daha yüksek etki daha hızlı cevap sağlar.” ifadeli broşürler.

 

Reklam Yayın Tarihi: 05.06.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet Sitesi, Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu Sudocream” markalı bebek bakım kremine yönelik olarak firmaya ait broşürlerde yer alan “Çocuk bezi dermatiti tedavisinde: Sudocerm; Alantan, Linomeg ve Bepanthen’e göre, daha yüksek etki daha hızlı cevap sağlar.” ifadesinde ve “Tedavi öncesi ve sonrasında klinik durum” başlığı altında verilen grafikte, markaların isimlerine açıkça yer verilerek, diğer markalar ile firma markasının karşılaştırılmasına yönelik reklam ve tanıtımlar yapıldığı,

 

Söz konusu ürüne yönelik broşürlerde yer alan “Üstün terapötik etki ve hızlı cevap sağlamıştır. Orta dereceli çocuk bezi dermatit tedavisinde tek başına Sudocrem kullanmak yeterli olabilmektedir.” şeklindeki ifadelerin ve anılan firmaya ait www.biocodex.com.tr adresli internet sitesinin 05.06.2012 tarihli görünümünde yer alan “Pişik derdine son. Pişiklerde güvenle kullanılır. Bebeğin cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer ile pişikleri önlemeye yardımcı olur. Güneş yanıklarında ve küçük yaralanmalarda güvenle kullanılabilir. şeklindeki ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; tüm bu durumların;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 11, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Biocodex İlaç ve San. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2012/392

 

Şikâyet Edilen: Çözüm Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.sinoz.com.tr ve www.sinozkrem.gen.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2013, 08.02.2012

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Çözüm Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2012/1202

 

Şikayet Edilen: Deniz KURT (Orjell Hijyen ve Sağlık Ürünleri)

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait Ağrılarınız Hayatınızda Artık Sorun Yaşatmasın ibareli broşürlerde “Orjell Bitki Özlü Masaj Jeli” markalı ürüne ilişkin olarak yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu kuruluşa ait Ağrılarınız Hayatınızda Artık Sorun Yaşatmasın ibareli broşürlerde “Orjell Bitki Özlü Masaj Jeli” markalı ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

-Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

 

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/c, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Deniz KURT (Orjell Hijyen ve Sağlık Ürünleri) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

13)

 

Dosya No: 2013/6

 

Şikayet Edilen: Novatemed Innoceuticals A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.folixir.com ve www.ensonhaber.com adresli internet sitelerinde ve “Türkiye’de Bir İlk Nanoteknoloji ile saç Dökülmesine Son. Saç Dökülmesini Durdurmada %100, Yeni Saç Oluşumunu Desteklemede %92 etkili olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.” ibareli broşürlerde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011, 07.01.2013, 15.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda Folixirmarkalı ürüne ilişkin olarak www.folixir.com, www.ensonhaber.com adresli internet sitelerinde ve broşürlerde yer alan iddialar aracılığıyla anılan ürünün alopesi (kellik) adlı hastalık tedavisinde kullanıldığı imajının yaratıldığı ve bu durumun Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; kozmetik ürünlerin kozmetik tanımı dışında tedavi edici ibareler ile piyasaya arz edilemeyeceğinden tüketicilerin yanıltıldığı ve diğer taraftan bu ifadenin ispata muhtaç bir iddia olduğu; ancak tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitelerinde ve broşürlerde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Novatemed Innoceutıcals A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

14)

 

Dosya No: 2012/1163

 

Şikayet Edilen: Emrah KURUMLU

 

Şikayet Edilen Reklam: Kanal A isimli televizyon kanalında ve www.acvittuydokucu.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.01.2013, 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan şahsa ait “Acvit” markalı ürüne ilişkin olarak Kanal A isimli televizyon kanalında ve www.acvittuydokucu.com adresli internet sitesinde yer alan ifadelerin yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; yukarıda ayrıntılı şekilde belirtilen ve söz konusu internet sitesinde ve televizyon kanalında yer alan benzeri tüm iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde ve televizyon kanalında yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Emrah KURUMLU hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

15)

 

Dosya No: 2012/1219

 

Şikayet Edilen: Eray KANAAT

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan şahıs tarafından “Devall masaj kremi” adlı ürüne ilişkin olarak http://urun.gittigidiyor.com/saglik/devall-krem-devall-masaj-kremi-gt-aynigun-teslim-32820620 adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.07.2012 ve 15.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesi aracılığıyla tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların ANILAN ÜRÜN ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürünler ile rahatlayabileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; tüm bu nedenlerle bahsi geçen hususların;

     

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Eray KANAAT hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

16)

 

Dosya No: 2011/726

 

Şikayet Edilen: Nanotego Nano Teknolojik Ürünler Ar. Ge. Kimya San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.antimic.com adresli internet sitesinde, “Antimic Koruma Kalkanı ile Sağlığınız Güvende” başlıklı broşürlerde, tanıtıcı videolarda yer alan “Antimic” isimli biyosidal ürüne ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi, broşür ve tanıtıcı videolar

 

Değerlendirme/Karar: “Antimic” markalı temizlik ürününe ilişkin www.antimic.com  adresli internet sitesinin 22.01.2013 tarihli görünümünde yer alan; “Antimic, uygulandığı her yüzeyde elastik camsı koruyucu bir tabaka oluşturarak tüm bakteri, virüs ve mikropları yok ederek üremelerini durdurur. Uygulandığı yüzeylerde renksiz, kokusuz, ve toksik olmayan nano boyutta küçük kalkanlar ile kaplayarak bakterilerin tutunmasını engeller ve uzun süreli etkisi sayesinde üremelerine de engel olur. (…) Antimic yüzey ise hastalık risklerini azaltmak için yaşadığınız ortamlardaki tüm yüzeylerde kalıcı temizlik sağlayan antimikrobiyal koruyucu bir üründür. (…) mevcut mantar, küf, mikrop, bakteri ve virüslere karşı tam koruma sağlar, kalıcı etkisiyle üremelerini engeller” ifadelerine yer verilirken broşürlerde; “her türlü mikrop ve bakteriye karşı nanoteknolojik çözüm” ifadesine yer verildiği, internet sitesinde yer alan videoda ise “geçici yani anlık bir dezenfeksiyon sağlamıyoruz. Elde uygulandığında gün boyu etkili, bir yüzeyde uygulandığında aylarca belki haftalarca etkili bir dezenfeksiyondan bahsediyoruz.” İfadelerine yer verildiği, ancak firma tarafından gönderilen test raporlarında bu durumun elde 6 saate kadar, yüzeyde 30 güne kadar etkisinden bahsedildiği, ayrıca Antimic uygulanan tüm yüzeylerde tüm bakterilere karşı tam koruma sağlandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, yapılan bilimsel testlerde de “Staphylococus Aureus, Escherichia Coli” gibi bakteriler üzerinde uygulandığında güçlü bir etki yarattığı sonucuna varıldığı, dolayısıyla “tüm bakterilerde tam koruma” iddiasının mümkün olmadığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

-Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5. ve 38. maddeleri,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Nanotego Nano Teknolojik Ürünler Ar. Ge. Kimya San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

17)

 

Dosya No: 2012/1228

 

Şikayet Edilen: 24 Saat Sanal Mağaza ve Reklam Hizmetleri

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hairmansatis.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.08.2012, 17.09.2012, 24.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet.

 

Değerlendirme/Karar: www.hairmansatis.com adresli internet sitelerinde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadelerle anılan ürünün “var olmayan ya da etkinliğini kaybetmiş saç hücrelerinin tekrar oluşumuna ve yeni saçların çıkacağına” yönelik bir algı yaratıldığı, ayrıca yine söz konusu ifadelerle anılan ürünün sadece kozmetik amaçlı değil, saç derisi rahatsızlıkları (örneğin damak tıkanıklıkları, kan akışkanlığı vb.) üzerinde etki yaratabilen “ tıbbi bir ürün” olduğu izleniminin uyandırıldığı, böylece kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanıldığı,

 

Diğer yandan; tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürün ile rahatlayabileceği izleniminin oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, inceleme  konusu internet sitesinde bu mahiyette yapılan tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

          Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

          1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13 üncü maddesi,

 

          Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi,

 

        Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

        4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren 24 Saat Sanal Mağaza ve Reklam Hizmetleri hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

18)

 

Dosya No: 2012/1092

 

Şikayet Edilen: Natural Slim Güzellik Salonu & Kuaför Hatice Özcan

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait “Şok Kampanya. %50 İndirim. Son Sistem Lazer EPLS.” ibareli açık hava reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşun bir güzellik salonu olarak faaliyet gösterdiği; oysa inceleme konusu reklamlarda yer alan “Şok Kampanya %50 İndirim. Son Sistem Lazer EPLS. %100 Bitirme Garantili Komple Vücut. Lazer Epilasyon. Leke Tedavisi. Kırışık Tedavisi. Akne Tedavisi. Son Sistem Lazer Epilasyon Cihazımız Hizmetinize Açılmıştır. %100 Garantili Sonuç İçin Randevu Alınız.” şeklindeki ifadeler ile “lazer epilasyon”, “leke tedavisi”, “akne tedavisi”, “kırışıklık tedavisi” gibi kuruluşun yetkisi dışında olan işlemlerin kuruluş bünyesinde yapıldığı izleniminin oluşturulduğu; 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi ile Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı ve geçici 5 inci maddesi ile de güzellik salonlarının sağlık kuruluşu statüsünden çıkarıldığı; yeni Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan; “Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü ile her ne şekilde olursa olsun, tabip tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında gerçekleştirilmesinin yasaklandığı; diğer taraftan, kuruluşun yukarıda belirtilen tıbbi işlemleri uygulamaya yetkisi olsa dahi, bu işlemlerin tıbbi işlemler olması dolayısıyla tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuat gereği her halükarda yasak olduğu; tüm bu durumların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesine,

 

15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 4 üncü ve 5 inci maddeleri,

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Natural Slim Güzellik Salonu & Kuaför Hatice Özcan hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

19)

 

Dosya No: 2013/80

Şikayet Edilen: Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. (Özel Dünya Göz Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dunyagozlazer.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  26.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. (Özel Dünya Göz Hastanesi)’ne ilişkin olarak  www.dunyagozlazer.com  adresli internet  sitelerinde yer alan ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. (Özel Dünya Göz Hastanesi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, Özel Dünya Göz Hastanesi Etiler isimli sağlık kuruluşunun tanıtımına yönelik olarak Quality isimli derginin Temmuz 2012 tarihli ve 37 sayılı baskısında yayımlanan “Yılların izlerini bir hareketle silin!”  başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15/10/2012 tarih ve 205 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915×2=175.830-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

20)

 

Dosya No: 2013/187

 

Şikâyet Edilen: Elit Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Elit Polikliniği)

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan kuruluşa ait www.elitpoliklinigi.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Elit Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Elit Polikliniği)’ne ilişkin olarak  www.elitpoliklinigi.com adresli internet sitesinde yer alan ifadelerle, tabip tarafından uygulanan tıbbi bir işlemlere yönelik tanıtımlar yapıldığı, fiyat bildiriminde bulunulduğu, bu durumların hastaları kuruluşa yönlendiren; bu suretle sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açan ve talep yaratıcı nitelikte değerlendirildiği, dolayısıyla tüm bu durumların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. maddesi,

 

-Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. 9. ve 39. maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Elit Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Elit Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

21)

 

Dosya No: 2013/274

 

Şikayet Edilen: Özpar Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Yeliz ÖZKAYA)

 

Şikayet Edilen Reklam: http://starsacekimi.com adresli internet sitesinde yayımlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  16/04/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinin 16.04.2013 tarihli görünümünde, tabip tarafından uygulanması gereken ve tıbbi bir işlem olan “saç ekimi” işlemine yönelik tanıtımlar yapıldığı,  saç ekimi öncesi ve sonrası hasta görüntülerine yer verildiği, bu suretle sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm verildiği ve talep yaratılmaya çalışıldığı; ayrıca mevzuatta “saç ekim merkezi” şeklinde bir sağlık kuruluşu türü bulunmamasına rağmen, söz konusu internet sitesinde kuruluşun isminin “Star Saç Ekim Merkezi” biçiminde kullanıldığı; dolayısıyla tüm bu durumların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un  24 üncü maddesi;

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin  29 uncu maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7,  20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özpar Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Yeliz ÖZKAYA) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

22)

 

Dosya No: 2013/284

 

Şikayet Edilen: HRS Sağlık Sistemleri Yatırım ve İşl. A.Ş. (Özel HRS Ankara Kadın Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Amniosentez NIFTY Kan Testi” başlıklı açık hava reklamları ile www.hrsankara.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  15/04/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi ve açık hava reklamları

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer alan ifadelerin, hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan, sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya yönelik olduğu kanaatine varılmış olup; buna göre söz konusu reklam ve ilanların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un, 24 üncü maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Özel Hastaneler Yönetmelik’in 60 ıncı maddesi,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren HRS Sağlık Sistemleri Yatırım ve İşl. A.Ş. (Özel HRS Ankara Kadın Hastanesi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2013/189

 

Şikayet Edilen: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Bodrumlulara daha fazla avantaj” ibareli açık hava ilanları ile 10.01.2013 tarihli Hamle Gazetesi’nde ve yerel televizyon ve radyo kanallarında yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.01.2013, Ocak 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava ilanı, gazete, televizyon, radyo

 

Değerlendirme/Karar: Özel Acıbadem Bodrum Hastanesi’nin tanıtımına yönelik olarak yayınlanan tanıtımlarda yer verilen ifadelerin sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu; diğer taraftan inceleme konusu tanıtımların bilgilendirme ve tanıtım maksadını aştığı ve ticari reklam niteliğinde olduğu, dolayısıyla özel hastaneler tarafından ilgili mevzuat gereği reklam yapılamayacağı açıkça hükme bağlandığından, söz konusu reklamların mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yerel düzeyde (8.788.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, www.acıbadem.com.tr/organnaklimerkezi/ adresli internet sitesinin 08.12.2011 ve 26.01.2012 tarihli görünümlerinde yayınlanan tanıtımların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15 Mayıs 2012 tarih ve 200 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (8.788 x 2 = 17.576.TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

24)

 

Dosya No: 2013/269

 

Şikayet Edilen: Op. Dr. Mustafa IŞIK

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hemoroidklinik.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.03.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.hemoroidklinik.com adresli internet sitesinin 18.03.2013 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlarda; “Hemoroid sizin için artık bir sorun olmasın…” , “Dikişsiz Kanamasız Hemoroid Tedavisi, Artık Ligasure sayesinde yaklaşık iki ila 5 dakika içinde dikişsiz kanamasız…” , “THD SYSTEM; Ağrısız (Non-Painless) Cerrahi.1,2,3. Derece ve 4. Derece Kanamalı Hemoroidlerde Tedavi. Hasta Ertesi Günü İşine Dönebilmektedir.” , “Hemoroid Stapleri; Kesin çözüm, nüks çok az, Daha az operasyon sonrası ağrı…” , “Kesin çözüm, nüks çok az, Daha az operasyon sonrası ağrı, Daha az kanama, Daha kısa sürede iyileşme” , “En bilimsel yayınlarda ve gözlemlerimizde kesin neticeyi veren yöntem olarak görünmektedir. Genel anestezi altında Stapler ile hemoroidlere giden tüm atar damar ve toplardamarlar kesilerek titanyum kiplere bağlanmaktadır. Ameliyat sonrası kanama derhal kesilmekte, hastanın şikayetleri hemen sona ermektedir. Ameliyat sonrası hafif sızlama dışında ağrı olamamakta, pansuman gerekmemekte ve hastalar 2-3 gün içerisinde normal hayatlarına dönebilmektedirler. Yöntemin bir diğer üstünlüğü ise tedavi sonrası nüks (Tekrar etme) oranı’nın diğer bütün yöntemlere göre çok çok az olmasındır. Bilimsel yayınlara, tecrübe ve gözlemlerimize göre Stapler yöntemi ameliyat kolaylığı, ameliyat sonrası ağrının azlığı, pansuman gerektirmemesi normal hayata dönüş sürelerinin kısalığı ve tekrarlama ihtimallerinin son derece düşük olduğu göz önüne alınarak cerrahi tedavi gerekliliği ortaya konmuş hemoroid hastalığı tedavisinde en uygun cerrahi yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.” ifadelerine yer verildiği; ayrıca kuruluş “muayenehane” statüsünde faaliyet göstermesine rağmen, söz konusu tanıtımlarda “hemoroidklinik” isminin kullanıldığı; tüm bu durumların bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini aşarak kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Op. Dr. Mustafa IŞIK hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No: 2013/190

 

Şikayet Edilen: Halikarnas Özel Sağlık Hiz. ve Sağlık Malz. San. ve Tic. A.Ş. (Özel Bodrum Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Bodrum’un hastanesi kış kampanyasıyla hizmetinizdedir.” ibareli açık hava ilanları ile www.ozelbodrumhastanesi.com adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 16.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava ilanı, internet

 

Değerlendirme/Karar: Özel Bodrum Hastanesi’nin tanıtımına yönelik olarak yayınlanan açık hava ilanları ile www.ozelbodrumhastanesi.com adresli internet sitesinin 16.04.2013 tarihli tanıtımlarında yer verilen ifadelerin, sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Halikarnas Özel Sağlık Hiz. ve Sağlık Malz. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2013/283

 

Şikayet Edilen: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Hızlı ve Düşük Radyasyonlu Tomografi Flash CT ANKARA’DA SADECE ACIBADEM’DE” ibareli açık hava ilanları.

 

Reklam Yayın Tarihi: Mart 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: Özel Acıbadem Ankara Hastanesi’nin tanıtımına yönelik olarak Mart 2013 tarihinde yayınlanan açık hava ilanında yer alan ifadelerin sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu; diğer taraftan inceleme konusu açık hava ilanının bilgilendirme ve tanıtım maksadını aştığı ve ticari reklam niteliğinde olduğu, dolayısıyla özel hastaneler tarafından ilgili mevzuat gereği reklam yapılamayacağı açıkça hükme bağlandığından, söz konusu reklamın mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yerel düzeyde (8.788.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

27)

 

Dosya No: 2013/279

 

Şikayet Edilen: Dr. Gönül ATEŞSAÇAN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.firsat.me, www.firsaton.com ve www.firsatbufirsat.com adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.02.2013, 17.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.firsat.me, www.firsaton.com ve www.firsatbufirsat.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlarda kullanılan ifadelerin, sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu; diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza gönderilen hipnoz uygulamaları ve bu uygulamaları yapan kişi ve kuruluşlar konulu yazıda, hipnoterapinin bazı psikiyatrik durumların tedavisinde yardımcı bir yöntem olarak kullanılabileceği, ancak bu uygulamanın endikasyonlarının ve kimler tarafından uygulandığının son derece önemli olduğu, söz konusu olanın psikiyatrik bir bozukluk ise, bu konuda tedaviyi üstlenen kişinin mutlaka psikiyatri uzmanı olan bir kişi olması gerektiği, söz gelimi bir kadın doğum uzmanının sınav kaygısı olan bir genci hipnoz ile tedavi etmesinin düşünülemeyeceği, hekimlerin, hipnoz uygulamalarını yalnızca kendi mesleki alanı ya da uzmanlık sınırları içinde uygulayabileceği, ayrıca çocuklarda hipnoz uygulamasının sakıncaları olabileceği ve genel olarak çocuklarda hipnoz uygulamasının uygun olmadığı, hasta tedavisi ile ilgili olarak psikoterapi uygulamalarının psikiyatri uzmanının yönlendirmesi ile klinik psikologlarca yapılabileceği ve yine bu konuda eğitim almış ya da yeterli birikimi olan psikologların da rol alabileceği; hekimler ve sağlık kuruluşları tarafından tıbbi deontoloji kurallarına aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamayacağı, ancak bazı hekim ve kimselerin tıbbi faydaları klinik çalışmalarla kanıtlanmamış metotlarla hastaları tedavi ettiği veya tedaviye yardımcı olduğu, her türlü görsel, işitsel ve internet medyasında bu yönde birçok tanıtım ve reklam yapıldığının müşahede edildiği, bu tür faaliyetlerin hem 1219 Sayılı Kanuna hem de ilgili mevzuatlara aykırılık teşkil ettiği hususları belirtilmiş olup, inceleme konusu internet sitelerinde yer alan tanıtımlarda, tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi bir işlem olan hipnoz tedavisine yönelik tanıtımlar yapıldığı, ancak açıklanan hususlar doğrultusunda anılan tıbbi işlemin reklam ve tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuat gereği her halükarda yasak olduğu; dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

– 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1, 8 ve 24 üncü ve Ek 13 üncü maddeleri;

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,,

 

Buna göre, reklam veren Dr. Gönül ATEŞSAÇAN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

28)

 

Dosya No : 2012/556

 

Şikayet Edilen : Maya Lazer Epilasyon Med. Dış Tic. Ltd. Şti. (New York Estetik)

 

Şikayet Edilen Reklam: New York Estetik isimli kuruluşun tanıtımına yönelik yayımlanan broşürde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2012

 

Değerlendirme/Karar: Adı geçen kuruluşun, bir sağlık kuruluşu olarak faaliyet göstermemesine rağmen; kuruluşa ait broşürde yer alan tanıtımlarda, tabip kontrolünde yapılması gereken ve güzellik salonlarında gerçekleştirilmesine izin verilmeyen “lazer epilasyon, lazerle kılcal damar&varis tedavisi, CO2 fraksiyonel lazer&lazerle yüz germe, Q-switched lazerle dövme silme, lazer lipoliz, kimyasal peeling, saç ekimi&saç mezoterapisi, kök hücre cilt yenileme tedavisi, botox, yüz, dudak dolgusu, soğuk lipoliz, ESWT, vakumterapi,” gibi tedaviye yönelik tıbbi işlemlerin kuruluş bünyesinde uygulandığı izlenimi oluşturulduğu;

 

Bununla birlikte; Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ile inceleme konusu broşürde tanıtımı yapılan hizmetlerin gerçekleştirilmediği;

 

Diğer taraftan anılan broşürde yapılan tanıtımlarda, hastalara ait tedavi öncesi ve sonrası görüntülere yer verildiği;

 

Bu nedenle, anılan tanıtımların;

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5/2 maddesi,

 

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8/j maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 6/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Maya Lazer Epilasyon Med. Dış Tic. Ltd. Şti. (New York Estetik) hakkında; 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri anılan reklamları durdurma cezası verilmesine; karar verilmiştir.

 

GIDA

 

29)

 

Şikâyet Eden: Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü, TABDER, Ufuk DAĞ ve Serdal AKAR

 

Şikâyet Edilen: Almira Kozmetik – Tahsin Murat BAYDUR

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.almirakozmetik.com.tr, www.baydur.org, www.cilekhapi.com, www.altincilekpapaya.com, www.altincilekgoldenberries.com ve www.orjinalaltincilek.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.10.2012

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin bilimsel açıdan ispata muhtaç endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, eğer bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda bu ürünlerin “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin ise reklamının yapılmasının ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her durumda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuatlara aykırılık teşkil ettiği; böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, bu nedenle bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Almira Kozmetik – Tahsin Murat BAYDUR hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2010/2620

 

Şikâyet Edilen: Adrese Teslim Sanal Mağazacılık Elektronik Market

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.adreseteslim.org adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Adrese Teslim Sanal Mağazacılık Elektronik Market hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

31)

 

Dosya No: 2013/222

 

Şikâyet Edilen: Tema İlaç Vitamin Kozmetik Gıda Çay Tuz Tarım Kimyasal Ürünler Kuyumculuk Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.comboutea.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet Sitesi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu durumların,

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tema İlaç Vitamin Kozmetik Gıda Çay Tuz Tarım Kimyasal Ürünler Kuyumculuk Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2013/220

 

Şikâyet Edilen: Adem ATAŞ

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.protein-gym.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.04.2013

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği;

 dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Adem ATAŞ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2012/1387 – I

 

Şikayet Edilen: Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Milliyet Gazetesi’nin www.milliyet.com.tr/dokuzlu-zayiflama-cayi-ile-saglikli-kilo-verdi-/kisiselbakim/reklam/…default.htm adresli internet sitesinde 2012 yılı içerisinde Ekim ayında 15 gün ve Kasım ayında 14 gün boyunca yayınlanan Dokuzlu Zayıflama Çayıadlı ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012 yılı Ekim ve Kasım ayları

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:www.milliyet.com.tr/dokuzlu-zayiflama-cayi-ile-saglikli-kilo-verdi-/kisiselbakim/reklam/…default.htm adresli internet sitesinde 2012 yılı içerisinde Ekim ayında 15 gün ve Kasım ayında 14 gün boyunca “9’lu Zayıflama Çayı” adlı ürüne ilişkin endikasyon belirten yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa, mevzuatta belirtilen bazı istisnalar dışında, “gıda takviyeleri” de dahil olmak üzere tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, ayrıca söz konusu ürün tanıtımında Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan’ın adı kullanılarak çeşitli iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

34)

 

Dosya No: 2012/1572

 

Şikayet Edilen: A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: 28.11.2012 Perşembe günü Posta Gazetesi’nde A101 adlı market broşürüne ayrılan sayfada yer alan “Aksu Vital Nar Ekşisi” adlı ürün ile ilgili tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür, gazete

 

Değerlendirme/Karar: 28.11.2012 Perşembe günü Posta Gazetesi’nde A101 adlı market broşürüne ayrılan sayfada yer alan “Aksu Vital Nar Ekşisi” adlı ürün ile ilgili tanıtımlarda söz konusu ürünün “nar ekşisi sosu” olmasına rağmen “nar ekşisi” şeklinde tanıtılarak tüketicilerin aldatıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;  

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

35)

 

Dosya No: 2013/219

 

Şikayet Edilen: Mikro-Gen İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.mikro-gen.com adresli internet sitesinde yer alan “Activin T Zayıflama Tableti ”, “Hepadrin” adlı ürünler ile www.simdizayifla.com adresli internet sitesinde yer alan tüm “Activin T Form İçeceği” adlı ürün çeşitleri ve www.vivatinell.com adresli internet sitesi ile kampanya@mikro-gen.com adlı mail adresi aracılığıyla tüketicilere gönderilen e-postalarda yer alan “Melanox Tablet” gibi birçok ürüne ait reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 29.03.2013, 05.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, e-posta

 

 

Değerlendirme/Karar: www.mikro-gen.com adresli internet sitesinde yer alan “Activin T Zayıflama Tableti ”, “Hepadrin” adlı ürünler ile www.simdizayifla.com adresli internet sitesinde yer alan tüm “Activin T Form İçeceği” adlı ürün çeşitleri ve www.vivatinell.com adresli internet sitesi ile kampanya@mikro-gen.com adlı mail adresi aracılığıyla tüketicilere gönderilen e-postalarda yer alan “Melanox Tablet” gibi birçok ürüne ait reklam ve tanıtımlarda tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünlerin tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mikro-Gen İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde 87.915.-TL (Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

36)

 

Dosya No: 2012/36

 

Şikayet Edilen: Metin Yüksel ÖZTÜRK

 

Şikayet Edilen Reklam: www.vpilss.com adresli internet sitesinin 12.10.2011 tarihli görünümünde yer alan “V-Pills” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 12/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “V-Pills” isimli ürüne ilişkin reklamlarda, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Metin Yüksel ÖZTÜRK hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2012/247

 

Şikayet Edilen: Kibarlı Paz. Day. Tük. Mal. Rek. Ve Kır. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Meltem TV logolu televizyon kanalında 07-09.02.2011 tarihinde ve Mesaj TV logolu televizyon kanalında 07.02.2011 tarihinde yayınlatılan “Clavis Panax, Clavis Reishi Mantarı”  isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07-09/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Panax, Clavis Reishi Mantarı”  isimli ürünlere ilişkin reklamlarda, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Kibarlı Paz. Day. Tük. Mal. Rek. Ve Kır. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2012/248

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon Ve Radyo Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV logolu televizyon kanalında 07.02.2011 tarihinde yayınlatılan “Clavis Panax, Clavis Reishi Mantarı”  isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Panax, Clavis Reishi Mantarı”  isimli ürünlere ilişkin reklamlarda, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Orta Anadolu Mesaj Televizyon Ve Radyo Yay. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

39)

 

Dosya No: 2012/252

 

Şikayet Edilen: Meltem Radyo Ve TV. Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Meltem TV logolu televizyon kanalında 07-09.02.2011 tarihinde yayınlatılan “Clavis Panax, Clavis Reishi Mantarı”  isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07-09/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Şikayetçi İddiaları: Başvuru sahibi, söz konusu televizyonda yayınlanan reklamların 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Panax, Clavis Reishi Mantarı”  isimli ürünlere ilişkin reklamlarda, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Meltem Radyo Ve TV. Yay. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

40)

 

Dosya No: 2012/251

 

Şikayet Edilen: Botanik Bitkisel Ürünler Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Meltem TV logolu televizyon kanalında 07-09.02.2011 tarihinde ve Mesaj TV logolu televizyon kanalında 07.02.2011 tarihinde yayınlatılan “Clavis Varitex, Clavis Romaflex, Keten Tohumu ve Bitkisel Karışım, Zencefilli Bitkisel Tablet ve Sarı Kantaronlu Bitkisel Karışım Tableti ve Horse Power” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07-09/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Varitex, Clavis Romaflex, Keten Tohumu ve Bitkisel Karışım, Zencefilli Bitkisel Tablet ve Sarı Kantaronlu Bitkisel Karışım Tableti ve Horse Power”  isimli ürünlere ilişkin reklamlarda, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Botanik Bitkisel Ürünler Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

41)

 

Dosya No: 2012/259

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon Ve Radyo Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV logolu televizyon kanalında 07.02.2011 tarihinde “Clavis Varitex, Clavis Romaflex”  isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Varitex, Clavis Romaflex”  isimli ürünlere ilişkin reklamlarda, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Orta Anadolu Mesaj Televizyon Ve Radyo Yay. A.Ş.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

42)

 

Dosya No: 2012/260

 

Şikayet Edilen: Meltem Radyo Ve TV. Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Meltem TV logolu televizyon kanalında 07-09.02.2011 tarihinde “Keten Tohumu ve Bitkisel Karışım, Zencefilli Bitkisel Tablet ve Sarı Kantaronlu Bitkisel Karışım Tableti ve Horse Power” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07-09/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Keten Tohumu ve Bitkisel Karışım, Zencefilli Bitkisel Tablet ve Sarı Kantaronlu Bitkisel Karışım Tableti ve Horse Power” isimli ürünlere ilişkin reklamlarda, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Meltem Radyo Ve TV. Yay. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2013/258

 

Şikayet Edilen: Sn. Niyazi GÜLAY

 

Şikayet Edilen Reklam: www.nztkapsul.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 17/04/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sn. Niyazi GÜLAY hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

44)

 

Dosya No: 2011/902

 

Şikayet Edilen: Gül Gıda ve Tarım Ürünleri – Mahmut GÜL

 

Şikayet Edilen Reklam: www.haktangul.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 26/04/2011 – 18/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gül Gıda ve Tarım Ürünleri – Mahmut GÜL hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

45)

 

Dosya No: 2011/907

 

Şikayet Edilen: Medikal Sağlık Market ve Cinsel Sağlık Ürünleri

 

Şikayet Edilen Reklam: www.saglikshoop.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 07/03/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

 

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi ile “İç ve dış ambalajda yer alacak bilgiler” başlıklı 10. Maddesi

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Medikal Sağlık Market ve Cinsel Sağlık Ürünleri hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

46)

 

Dosya No: 2012/199

 

Şikayet Edilen: Fırsat Saati E-Ticaret Bilişim İletişim Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.falob.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 24/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Fırsat Saati E-Ticaret Bilişim İletişim Tur. San. Tic. Ltd. Şti.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2012/204

 

Şikayet Edilen: Erenmat Sanal Mağazacılık ve Bilişim Hizmetleri

 

Şikayet Edilen Reklam: www.eczanesiparis.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 13/03/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

-Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi ile “İç ve dış ambalajda yer alacak bilgiler” başlıklı 10. Maddesi

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Erenmat Sanal Mağazacılık ve Bilişim Hizmetleri  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2011/1395

 

Şikayet Edilen: Ramazan YAYLA

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ankarasexshop.net adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 06/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

-Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi ile “İç ve dış ambalajda yer alacak bilgiler” başlıklı 10. Maddesi

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ramazan YAYLA  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

49)

 

Dosya No: 2012/1385-1

 

Şikâyet Edilen: Mert ÖZEK

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan şahsa ait olduğu anlaşılan www.kibarliurunleri.gen.tr adresli internet sitesinde “Kibarlı Ürünleri’ne ilişkin olarak yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  18.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde yer alan ifadelere ek olarak diğer tüm Kibarlı ürünlerine ilişkin, tüketicileri yanıltıcı endikatif sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu veya bunlara ilişkin tedavi yöntemlerini çağrıştırdığı; diğer yandan tedavi öncesi/sonrası hasta ifadelerine yer verildiği; bununla beraber söz konusu tüm bilimsel iddiaların ve klinik başarısının ispata muhtaç olduğu; ve fakat bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda yukarıda belirtildiği gibi “bitkisel takviye” adı altında “gıda takviyesi” olarak değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin münhasıran eczane ve ecza ticarethanelerinde satılmasının zorunlu olduğu ve bu ürünlerin internet ve diğer mecralar aracılığıyla satışının ve pazarlamasının yapılmasının yasak olduğu gibi reklamının yapılmasının da ilgili mevzuata göre uygun olmadığı,

 

Diğer yandan söz konusu şahsa ait site aracılığıyla yönlendirme yapılan www.orjinalkibarlipanax.org adresli internet sitesinde de tespit edilen aykırılıklar sebebiyle tüketicilerin yanıltılmasına dolaylı yoldan tarafınızca katkı sağlandığı,

 

Bir diğer yandan anılan ürünün satıcısı/pazarlayıcısı/ithalatçısı olan firma/şahısların da üretici şahıs/firmalar gibi mevzuata göre sorumluluklarının bulunduğu; bu meyanda bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak üretim izni/belgesi ve/veya sertifikalar doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediği ve tanıtım hususunda bunlara yer verilemeyeceği,

 

Sonuç olarak tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların her koşulda ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu nedenlerle de bahsi geçen tanıtımların;

         

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Mert ÖZEK hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

50)

 

Dosya No: 2012/1701

 

Şikayet Edilen: Batı Basın Yapım ve Yayıncılık Medya Grup A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kayseri TV logolu televizyon kanalında 09/02/2011 tarihinde “Tütünesonve “Altın Çilek Form Seti” isimli ürünlere ilişkin tanıtım ve reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamlarda yer alan; “Tütüneson Set, sigara tiryakileri için özel olarak üretilmiştir. Ama öncelikle şu sorular önemli: Sigarayı gerçekten bırakmak istiyorlar mı, sigarayı bırakmak istiyorlar da bugüne kadar denemelerinde başarısız mı oldular, umutsuzluğa kapılmasınlar, Tütüneson Setle başarabilirler. Tütüneson Set, içinde tamamen şifalı bitkilerden oluşan gıda takviyesi tablet ve beyazlatıcı diş pastasından oluşan bir set olup, sigarayı bırakmak isteyenlerin en büyük yardımcısıdır. – Tütüneson Set, kullananlarda nasıl bir etki yaratıyor? -İçeriğindeki şifalı bitkiler sayesinde Tütüneson Set yardımıyla sigarayı bırakırken huzursuzluk, uykusuzluk, halsizlik, depresyon ve boşluk hissetmeyecekler, konsantrasyon problemi, stres ve iştah açılması yaşamayacaklar. Son derece kolay, rahat, huzurlu bir şekilde iradelerini zorlamadan, sevdiklerine ve kendilerine hayatı zehir etmeden, Tütüneson yardımıyla sigaradan kurtulacaklar. Yapmaları gereken tek şey, sigarayı bırakmaya karar verdikleri andan itibaren 7 gün boyunca akıllarına her sigara geldiğinde Tütüneson Setin içinde bulunan şifalı bitki tabletlerinden birini ağızlarının içinde birkaç dakika eritip iyice küçüldükten sonra çiğneyerek yutacaklar.(…)- İhtiyaç duyulduğu sayıda tüketebilirler. Tütüneson Setin bugüne kadar bildirilmiş hiçbir yan etkisi yoktur. Biz Tütüneson Setin doğru kullanıldığında ne kadar başarılı, ne kadar etkili olduğunu biliyor ve ürünümüze o kadar çok güveniyoruz ki, 7 gün boyunca usulüne uygun olarak Tütüneson Set kullanıp, 8. gün hala sigaraya ihtiyaç duyuyorlarsa paralarını iade ediyoruz. Sigaraya bağlı hastalıklardan Türkiye’de hayatını kaybeden 100 kişiden birisi olmamak için kanser denilen kanser denen illeti bedenlerinden uzak tutmak için milyonlarca liralarını duman etmemek için sigara içen kadın, erkek herkesi Tütüneson Set yardımıyla sigara bırakmaya davet ediyoruz. – Sevgili tiryakiler, sigarayla sağlığınız arasında Rus ruleti oynamayın. Tütüneson Set kullanarak sağlıklı yaşamayı seçen binlerce kişinin arasına siz de katılın. -Ben Şebnem Sungur. Profesyonel radyo ve televizyon programcısıyım. Uzun süredir pek çok dinleyicimin ve izleyicimin Tütüneson vasıtasıyla sigarayı kolaylıkla ve çok çabuk bıraktıklarına şahit oldum. Ve bu samimi gözlemimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız samimiyetle söylüyorum ki Tütüneson bunun için size en büyük yardımcı.- Uzun yıllardır sigara içiyordum. Sigaranın zararları konusunda bilgim arttıkça sigarayı bırakmaya çalıştım, başaramadım. Tütüneson hızır gibi imdadıma yetişti. 5 günden sonra sigarayı unuttum, yeniden doğrum.- Sigaranın zararlarını herkes biliyor, ama kimse bırakamıyor. Tütüneson’la tanıştım ve başardım. Darısı sizin başınıza. – Her ay sigaraya verdiğim para, bütçemi zorluyordu. Bu arada bebeğim de oldu. Hem kendi sağlığım, hem de bebeğimin sağlığı, maddi açıdan sigarayı bırakmam şart oldu. Tütüneson ile 6 günde sigaradan kurtuldum. Artık her şey eskisinden çok daha güzel.- 10-15 senedir sigaranın esaretindeydim, sigarayı bırakabileceğime hiç inanmıyordum. 3-4 arkadaş Tütüneson kullandı, bıraktı, bana da cesaret geldi. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim, şükürler olsun kurtuldum. – Sigarayı bırakmak için çok uğraştım. Her seferinde aşırı gerginlik, stres, asabiyet gibi sorunlar yaşıyordum. Tütüneson’la zorlanmadan sigaradan kurtuldum. Sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiye ediyorum.- Sevgili tiryakiler, sigarayla sağlığınız arasında Rus ruleti oynamayın. Tütüneson Set kullanarak sağlıklı yaşamayı seçen binlerce kişinin arasına siz de katılın. Türkiye’de her yıl sigaradan 100 bin kişi ölüyor. İnsanlığın en büyük düşmanı, en tehlikeli seri katil sigarayla sahte dostluğunuzu bir türlü bitiremiyorsunuz. Sigara dudak, dil, ağız,  gırtlar, akciğer, mide, mesane kanserine neden olur ve acılı bir ölüme götürür. Bunları biliyorsunuz ama umursamıyorsunuz. Peki bunu da mı es geçiyorsunuz: Sigara cinsel iktidarsızlığa neden olur ve her şekilde öldürür. Artık ölüm saçan çubukları bıraksanız diyoruz. Sigara esaretine son verelim. Sigara sizi tüketmeden siz onu terk edin. Tütüne son vermeye ne dersiniz? 7 gün sigaraya ara verin, bu sürede Tütüneson Setin içinde bulunan takviye edici gıda tabletlerinden ihtiyaç duyduğunuz sayıda çiğneyin. Hiç sigara içmeden 7 günü geçirin. 8. gün hala sigara içmekte ısrarlıysanız Tütüneson Seti iade edin. 60 adet takviye edici gıda tableti ve beyazlatıcı diş pastasından  oluşan Tütüneson Set sadece 59 lira. Tütüneson Set’e kavuşmak, sigarayı bırakmak ve tertemiz bir hayata başlamak için hemen arayın. 0352 235 33 34” şeklinde ifadeler kullanıldığı,

 

Ayrıca “Altın Çilek Form Seti” ürünü ile ilgili yayınlanan programda; “Aç kalmadan, şok diyet yapmadan, strese girmeden, halsizlik hissetmeden, hızlı, sağlıklı zayıflayıp formda kalmak istemez misiniz? Fazla kilolarından kurtulup formda kalmak isteyenlerin heyecanla bekledikleri, devlet adamlarının ve sanatçıların mucize meyvesi Altın Çilek’e şimdi siz de kolayca sahip olabilirsiniz. Dünyanın lif oranı en yüksek gıdası olan Altın Çilek C vitamini deposu, antioksidan etkili, şeker hastalarına faydalı, kanı temizleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici mucize bir meyvedir. Altın Çilek, kaslara zarar vermeden zayıflamaya yardımcı olur. Tokluk hissi yaratırken yağ yakımını hızlandırır. Altın Çilek, diğer zayıflama ürünlerinin aksine, yakılan yağları enerjiyi dönüştürüp zindelik sağlarken halsizliğe yol açmaz. Gerçek Altın Çilek mucize meyvesiyle tamamen doğal şifalı bitkilerin bileşiminden oluşan takviye edici gıda kapsülleri, Altın Çilek Form Setinde bir araya getirildi. Bu altın karışım sayesinde açlık hissetmeyecek, iştahınız azalacak, ağır diyete gerek kalmadan zayıflamaya başlayacaksınız. Kaydedilmiş bir yan etkisi olmayan Altın Çilek Form Seti, metabolizma hızını düzenler, vücudunuzun incelmesini ve sıkılaşmasını destekler. Altın Çilek Form Seti sayesinde spor ve ağır diyet yapmanıza gerek kalmadan kısa sürede ideal ölçülerinize ulaşıp formunuzu koruyarak herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Altın Çilek Form Setini düzenli olarak kullanmanız halinde, 15 günde 3 ila 5 kilo civarında sağlıklı bir şekilde zayıfladığınızı fark edeceksiniz.”DR. FİLİZ ÖREN ÇALIŞKANER- Fazla kilo problemi olan hastalarıma sağlıklı bir şekilde zayıflamalarına yardımcı takviye edici gıda destek ürünü olarak güvenle ve memnuniyetle Altın Çilek Form Setini tavsiye ediyorum. Ben de kilo sorunu yaşamamak, fit ve zinde kalmak için Altın Çilek Form Seti kullanıyorum. Herkesin Altın çilek mucizesiyle tanışması için kısa bir süre Altın Çilek Form Seti sadece 59 lira.” şeklinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Batı Basın Yapım ve Yayıncılık Medya Grup A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2011/1023

 

Şikayet Edilen: Müjdat BAŞTÜRK

 

Şikayet Edilen Reklam: Şahıs tarafından www.sanalpazar.com adresli internet sitesinde tanıtımına yer verilen “Boymax” isimli boy uzatıcı ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde, “Her yaş grubu için sağlıklı boy uzatmayı sağlayan BoyMax ile artık boy uzamama veya boy kısalığı problemi ortadan kalkabilmektedir. Boymax bir boy gelişimi ürünüdür, doğal boy gelişiminizi desteklemenin yanında ileri yaşlardaki 9-24 yaş boy gelişimi durmuş olan kullanıcılarda dahi boy gelişimini tekrar başlatabilecek bir formüle sahiptir.” şeklinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, ayrıca ispata muhtaç ifadelerin bilimsel olarak kanıtlanmadığı;

 

Dolayısıyla söz konusu internet sitesinde yayımlanan reklam ve ilanların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Müjdat BAŞTÜRK hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

52)

 

Dosya No: 2012/1395

 

Şikayet Edilen: Tuğba ÖZAT

 

Şikayet Edilen Reklam:  www.lidailezayiflama.com adresli internet sitesinde yer alan “Lida Termojenik Yağ Yakıcı”  isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.08.2012-14.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu www.lidailezayiflama.com adresli internet internet sitesinde; “Zayıflama hapı Lida gün geçtikçe adını duyurmaktadır. Bu güne kadar bütün zayıflama ürünlerinin en iyisi ve en başarılı sonuçlar veren Lida hapı kilo verdirirken insanların yüzünü de güldürmeyi başardı fiyat olarak ucuz ve etkili olması insanları adeta büyülemiştir. Bu arada, antioksidan polifenoller koyu renk çikolatada ve sızma zeytinyağında da vardır, bunlar sağlıklı yaşlanma için beslenmeye katılması önerilen yiyeceklerdir. Karotenoidler daha büyük bir pigment ailesidir ve doğada daha yayılmış durumdadırlar. Yıllardır farklı yöntemler ile başarısız sonuçlar elde eden insanlara artık kolay yoldan nasıl incelmenin yöntemlerini Lida Kapsülü ile sağlıyoruz. İnsanlarda biyolojik antioksidan olarak işlev yaparlar ve hücreleri serbest radikallerin özellikle de çok fazla reaktif olan eşsiz oksijen atomlarının yıkıcı etkilerinden korurlar. Kilo vermek isteyenlere özel formül olan Lida hapı artık piyasada daha ucuz olup etkili zayıflama tekniği ile herkesi şaşırtmaya devam edecek. Lida, iştahınızı keserek ve metabolizmayı hızlandırmaya, yağlarınızı hızla yakarak göbek basen ve hareketsiz bölgelerden çok kolay kilo vermenize, ayrıca lida içeriğinde bulunan C vitamini ile vücudun ihtiyaç duyduğu direnci sağlamaya Lida hapı yardımcı olur. Karbonhidratları bloke eder. Kalorileri ciddi oranda absorbe ederek kiloya dönüşmesini engellemeye, yakılan yağları enerjiye dönüştürerek kilo verme esnasında zayıf ve güçsüz düşmenizin önüne geçmeye, oturduğunuz yerde terleterek spor yapar gibi kalori yakmanızı sağlayan termojenik etki ile fazlalıklardan kurtulmaya yardımcı olur. Lida zayıflama hapı sayesinde fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız. Kilo vermede yardımcı zayıflama hapları özellikle sahteleri sağlığınıza zarar verebilir. Orijinal ve sağlıklı ayrıca içeriğini bilmediğiniz zayıflama haplarını kullanmamalısınız. Size önerebileceğimiz Lida zayıflama hapı ile dengeli kilo vereceksiniz. Lida yosun hapı sayesinde zayıflayan kişilerin memnuniyetlerini bizi mutlu etmekle beraber başarılarımızın devamını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.” şeklinde ifadelerle “gıda takviyesi” kapsamında piyasaya sürülen ürünlerin tanıtımında tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken bazı sağlık sorunlarının anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, oysa “gıda takviyeleri” de dahil tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, ayrıca söz konusu ispata muhtaç ifadelerin kanıtlanmadığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunun 24. Maddesi,

 

-29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6. Maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tuğba ÖZAT hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

53)

 

Dosya No: 2012/1393

 

Şikayet Edilen: Doğa Ürünleri Kozmetik- Tevfik ŞEN

 

Şikayet Edilen Reklam:  Şahsa/ firmaya ait www.dogaurunleri.com adresli internet sitesinde yer alan “Bombax Kilo Aldırıcı, FX15 zayıflama kapsülü, L-Carnitine”  isimli gıda takviyelerine ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu www.dogaurunleri.com adresli internet internet sitesinde; “Bombax kilo aldırıcı: Ayda 5-10 kilo almanıza yardımcı olur •İştahsız mısınız ? •Canınız yemek istemiyor mu? •Çok az yemekle doyuyor musunuz? •Ne yaptıysam kilo alamıyorum mu diyorsunuz? •Giydiğiniz kıyafetler üzerinizde emanet mi duruyor? •Size ne kadar zayıfsın denilmesinden bıktınız mı? •Kendinizi güçsüz ve etkisiz mi hissediyorsunuz? KİLO ALMAK İSTERMİSİNİZ ? Kilo Alamamak bir çok kişinin sorunudur. Çözüm Tüketilenden daha fazla karbonhidrat alarak metabolizmanın dengesini kurmaktır. Yoğun ve Hızlı bir yaşam sürenler Yüksek Enerji gerektiren iş yapanlar yada yeterli gıda alamayanlar kaybettikleri enerjiyi mutlaka karşılamalıdır. Metabolizmayı yormadan sağlıklı kilo almanıza yardımcı olur, vücudunuzun artan enerji ihtiyacını karşılar. Vücuda Tabii ve sağlıklı bir şekilde enerji vermek için hazırlanmış toz halinde % 76 Karbonhidrat %22 Protein karışımıdır. Karbonhidrat içeren gıdalar vücuda enerji veren besin öğelerindendir. Vücudumuz harcadığı enerjinin büyük bir bölümünü karbonhidratlardan sağlar beyin dokusu da enerji için karbonhidratları kullanır ağır fiziksel aktiviteler içinde karbonhidratların daha uygun enerji kaynağı olduğu bilinmektedir. Sağlıklı beslenme açısından tüketilen karbonhidratların % 85 ‘i bileşik karbonhidrat içeren besinlerden ( Tahıl ürünleri sebzeler ve kuru baklagiller bu guruba girmektedir ) % 15’ i basit karbonhidrat içeren besinlerden ( Şeker içeren içecekler, bal, reçel, meyveler) oluşmalıdır. Yeme alışkanlığınızı tepeden tırnağa değiştirir, Hiç sevmediğiniz yemekleri dahi yeme isteği duyarsınız. Ürünü kullanmaya başladıktan 1 hafta sonra, artık kilo almak umurunuzda olmaz ve sadece bir şeyler yemenin zevkini çıkarmaya başlarsınız, yemek yemek sizin en çok severek yaptığınız şeyler arasına girer. Yapılan bilimsel bir araştırma sonucuna göre; yemek yemek bazı insanlar için zevk iken, bazı insanlar için ise eziyettir. İşte bu mucize karışım; yemek yemenin eziyet, yapmak zorunda olduğu bir iş, yaşamak için zorunlu bir faaliyet olduğunu düşünen insanlara hayat kaynağı oluyor, çünkü sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenmek zorunda olduğumuz için, yemeyi sevmeyen insanlara yemek yemeyi zevk haline dönüştürüyor ve (sevmediği, daha önce hiç yemediği yemekleri dahil) sürekli bir şeyler yediriyor. Ürünü kullandığınız sürece aldığınız gıdalar kas bölgelerini de geliştirdiği için sporculara da şiddetle tavsiye ediyoruz. Ürün tamamen doğal %100 bitkiseldir, hiçbir yan etkisi yoktur! Bomba Kilo Aldırıcıdan en etkili verimi almak için neler yapılmalı? Düzenli bir şekilde kullanmak şarttır. Yemeklerden 30-40 dakika sonra alınması çok önemlidir. Haftada bir tartılmanız kilo takibinizi kolaylaştırmada yardımcı olacaktır. Mucize ürünü istikrarlı ve aksatma dan kullanmak çok büyük bir faktör. FX15 Zayıflama Kapsülü: Fx15 Nedir? Fx15 size sağlıklı ve zahmetsizce kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur. İçeriğinde bulunan bitkisel kökenli karışımlar ile doğal yöntemlerle herhangi bir diyet uygulamadan zayıflayabilirsiniz. Bugüne kadar zayıflama alanındaki başarısından devamlı olarak söz ettiren Fx15 ürününe çok kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. FX15, içeriğinde bulunan diğer bitkiler, üzüm çekirdeği ekstresi, hücre zarlarını güçlendirir ve hücreleri oksidatif hasardan korur. Antioksidan alımı sadece hastalıklardan korunmamıza sağlamakla kalmaz, birde erken yaşlanmayı önler, gençleştiricidir ve enerji vericidir. FX15 tok tutucu özelliği ile size doğal diyet yaptırır. Özel bi program uygulamanıza gerek yok ama tatlı – hamur işi gibi şeylere dikkat edersek daha iyi olur. Cildi sıkılaştırıcı özelliği ile gözler görülür incelme sağlayabilir. Düzenli kullanıma devam ederek ideal kilonuza gelebilirsiniz. FX15′in bir ilaç olmadığını tekrar belirtmek isteriz. Fx15 Gıda Takviyesidir. İçeriğindeki üzüm ekstresi sindirimi düzenlediği için mide rahatsızlığı gibi bir şikayetiniz varsa bu rahatsızlığınızdan da kurtulabilirsiniz. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği vardır. Fx15 buna benzer birden çok şikayetlerinizde size yardımcı olabilmektedir.  FX15 Zayıflamanıza Yardımcıdır Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hayallediğimiz kiloya sağlıklı bir biçimde ulaşabilmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Muhteşem yapısı ve bitkisel formülü ile antioksidan özelliğe de sahip olan ve alanında en başarılı ürünler arasında yer alan Fx15 ile artık kilo vermenize yardımcı olur… Fx15 bir zayıflama ilacı olmaksızın, bitkisel formlar içeren ve vücut hücrelerinizin gençleşmesi konusunda hücreye destek veren bir bitkisel kaynaktır. Doğal olması sebebiyle gönül rahatlığıyla ürünümüzü deneyebilir ve periyodik kullanım sonucunda oldukça başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Antioksidan maddelerin hücre tarafından değerlendirilmesi bizi sadece toksinlere karşı korumakla kalmayacak ve yaşlanma konusunda büyük bir yardımcı olacaktır. Böylece zahmetli antiaging uygulamalarından da kurtulacak ve kilolarınıza da veda edeceksiniz. Tüm bunları sadece mucizevi yapıya sahip olan Fx15 yardımı ile gerçekleştirebileceksiniz…Bombax Zayıflama: Doğadaki faydalı faktörleri, yağ yakımını hızlı gerçekleştiren özellikleri bulunan bitkiler, yağ ve kalorilere karşı yüksek miktarda etken maddeler barındırıyor. İçerdikleri mineraller ve yağ yakımını hızlandıran enzimler sayesinde sindirimi de kolaylaştırıyor; vücudu en iyi şekilde forma sokmaya yardımcı oluyor. Metabolizmayı harekete geçiren özel seçilmiş bu şifalı bitkiler vücuttaki yağ oranının azalmasını da hızlandırıyor. Gençler ve kadınlar, kilolu bedenlerine odaklananlar, ince bir yaşamı yakalamak isteyenler, metabolizma hızının hemen yükselmesini arzulayanlar, diyeti bırakıp verdikleri kiloları geri alanlar önce şunu bilsinler: “Doğal bitkilere vücut hemen cevap verip, yağları eritmeye başlıyor! Yağlar bedende iyice yerleştiğinde çaresiz kalıyoruz. Diyetlerle zayıflayamayanlar şimdi doğadaki ‘B planı’nı uyguluyorlar. Bazı özel bitki karışımları ve onların saf özleri ile hayata geçen doğal plan, kilo felaketine ‘dur’ diyor.Mate, içerdiği saponinler ve kafeine bağlı olarak vücutta yağ emilimini engellemesi ve aynı zamanda yağların hızlı yakılmasını sağlamaktadır. İçerdiği triterpen saponinler sayesinde, vücuttaki yağ parçalayıcı enzimlerin aktivitesini engelleyerek yağların emilimini azaltır.L-Carnitine, Enerji metabolizmasında işlev gören bir aminoasit türevi olan L-carnitine vücut yağlarının yakılmasında doğrudan etkiye sahiptir. L-carnitine yağ asitlerinin enerji üretmeleri için yakılmalarını gerçekleştirir. Vücutta bulunan toplam L-carnitine’nin % 95’i kas dokusunda yer alır.  L-carnitine vücutta depolanmış yağların yakımını hızlandırır ve kasların performansını artırır.Yeşil çay içindeki C vitamini sayesinde:• Stresi azaltır.• Gribi önleyicidir. Yeşil çay içindeki kafein sayesinde:• Performansı etkiler, yorgunluk ve uyku halini ortadan kaldırır.• İdrar söktürücüdür. • İdrar söktürücü özelliğinden dolayı zayıflama rejimlerinde kullanılır. 12 çeşit bitkinin karışımından özel olarak formüle edilmiş safran çay ve Safran kapsül diğer bir çok zayıflama ürününe göre vücuttan su ve kas kaybına neden olmadan sağlıklı zayıflamanıza yardımcı en popüler ürün haline gelmiş durumda. Safran çay ve kapsül içeriğinde bulunan bitkiler sayesinde bağırsaklardaki yağ emilimini minimuma indirerek ve metabolizmayı hızlandırarak sizlere oturduğunuz yerden ince ve formda bir vücuda sahip olma imkanı sağlıyor. Kullanıcıları tarafından %95 memnuniyet gören tek ürün haline gelmiştir.; “şeklinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı, ayrıca ispata muhtaç söz konusu ifadelerin kanıtlanmadığı,

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunun 24. Maddesi,

 

-29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6. Maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Doğa Ürünleri Kozmetik- Tevfik ŞEN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

TURİZM

 

54)

 

Dosya No: 2013/375

 

Şikayet Edilen: Ahlat Bayındır Tur. Otel. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. (Ahlat Selçuklu Oteli)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ahlatselcukluoteli.com adresli internet sitesinde yapılan “3 Yıldızlı Otel” reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18/03/2013 ve 11/04/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Ahlat Selçuklu Oteli” isimli turizm işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen www.ahlatselcukluoteli.com adresli internet sitesinin 18/03/2013 ve 11/04/2013 tarihli görünümlerinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, mevzuata aykırı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, bu nedenlerle söz konusu reklamların,

 

-Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci maddesi,

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren : Ahlat Bayındır Tur. Otel. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. (Ahlat Selçuklu Oteli) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

55)

 

Dosya No: 2013/374

 

Şikayet Edilen: Karaman İnş. Tic. Ltd. Şti. (Otel Karaman)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.otelkaraman.com adresli internet sitesinde yapılan “3 Yıldızlı Otel” reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18/03/2013 ve 11/04/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Otel Karaman” isimli turizm işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen www.otelkaraman.com adresli internet sitesinin 18/03/2013 ve 11/04/2013 tarihli görünümlerinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, mevzuata aykırı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, bu nedenlerle söz konusu reklamların,

 

-Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci maddesi,

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren : Karaman İnş. Tic. Ltd. Şti. (Otel Karaman) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

56)

 

Dosya No: 2013/373

 

Şikayet Edilen: Karabal Tur. Otl. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Saray Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Saray Otel” isimli turizm işletmesinin dış cephesinde yer alan tabelalarda yapılan “2 Yıldızlı Otel” reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14/03/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olmamasına rağmen, “Saray Otel” isimli turizm işletmesinin, dış cephesinde yer alan tabelaların 14/03/2013 tarihli görünümlerinde, “2 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, mevzuata aykırı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, bu nedenlerle söz konusu reklamların,

 

-Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci maddesi,

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren: Karabal Tur. Otl. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Saray Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

57)

 

Dosya No: 2012/978

 

Şikayet Edilenler: Ruslan Tur. İnş. Eml. Ve Tic. Ltd. Şti.(Odyssey Residence Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait muhtelif internet sitelerinde yer alan üç yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Turizm işletme belgesine sahip olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, muhtelif internet sitelerinde üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

           -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

       Buna göre, reklam veren Ruslan Tur. İnş. Eml. Ve Tic. Ltd. Şti.(Odyssey Residence Otel)

                 hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

58)

 

Dosya No: 2013/100

 

Şikayet Edilenler: Olisel Elek. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.(Grand Asmin Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından muhtelif internet sitelerinde yer alan üç yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Turizm işletme belgesine sahip olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, muhtelif internet sitelerinde üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

           -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 Buna göre, reklam veren Olisel Elek. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. (Grand Asmin Otel)                    hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

59)

 

Dosya No: 2013/103

 

Şikayet Edilenler: Karakaş İnş. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan beş yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dört yıldızlı Turizm işletme belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2013 yılı içerisinde, www.booking.com adresli internet sitesinde beş yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

           -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

    Buna göre, reklam veren Karakaş İnş. San. ve Tic. A.Ş.(Ramada Plaza Antalya)                    hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI/TEKNOLOJİ

 

60)

 

Dosya No: 2013/350

 

Şikayet Edilen : Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://www.skoda.com.tr/new/default.asp# adresli internet sitesinde yer alan “Skoda’dan büyüklere saygı”  başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 22.03.2013

 

Yayınlandığı Mecra : İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Skoda’dan büyüklere saygı”  başlıklı reklamlarda “Skoda’dan büyüklere saygı(…)5 yaşını doldurmuş Skoda’nıza özel 179 TL’lik bakım paketi” ifadelerinin yer aldığı ve söz konusu imkanın “16 Mart-06 Nisan 2013” tarihleri arasında firmanız tarafından sağlanacağının belirtildiği ancak reklamlarda yer alan dipnotta  “31.12.2007 tarihinden önce trafiğe çıkmış araçlar için geçerli olduğu” ifadelerine yer verildiği, reklamlarda “5 yaş”  şeklinde belirtilen ana vaat ve kampanya süresinin “16 Mart-06 Nisan 2013” tarihleri arasında geçerli olduğu göz önünde bulundurulduğunda kampanyadan yararlanacak araçların “31.12.2007 tarihinden önce trafiğe çıkmış araçlar”  olarak belirtilmesinin ana vaat ile dipnot arasında bir uyumsuzluğa yol açtığı, buna göre söz konusu kampanya reklamlarının tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla bu durumun,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1 ve 5/4 maddeleri,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

61)

 

Dosya No: 2013/351

 

Şikayet Edilen : Türk Philips Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan “Devrim yaratan teknolojisi ile yeni Philips akıllı ütü ısı ayarını kendi yapar(…)” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 22 Mart-14 Nisan 2013

 

Yayınlandığı Mecra : Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Dünyanın 1 numaralı ütü markası Philips’den” şeklinde ifadelere yer verildiği, reklamlarda kayan altyazı olarak  “Ocak-Haziran 2011 Doğu Avrupa cirosal Pazar paylarına göre, buhar kazanlı ütü pazarının %83’ünü oluşturan markalarla kıyaslandığında” ve durağan yazı olarak”2002-2012 Euromonitor satış adedi sonuçlarına göre” ifadelerinin kullanıldığı, bu ifadelerin hangisinin reklamlarda kullanılan iddialara referans olarak gösterildiğinin tam olarak anlaşılamadığı ve bu durumun tüketiciler nezdinde anlam karmaşasına yol açtığı, ayrıca söz konusu altyazıların metin boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, diğer taraftan; Dünyanın 1 numaralı ütü markası Philips’den” şeklinde iddia edilen hususun firmanız tarafından kanıtlanamadığı,

 

Reklamlarda durağan yazı olarak belirtilen ve reklamda yer alan diğer iddiaların dayanağı olan “Kullanma talimatları doğrultusunda 6 farklı kumaş üzerinde bağımsız bir araştırma kurum tarafından test edilmiştir” ifadesinin metin boyutunun ve yazı metinleri ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, buna göre söz konusu reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, , 13 üncü maddeleri,

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 6/3 ve 8  inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Türk Philips Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası ve ulusal düzeyde idari para (87.915 TL) cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

62)

 

Dosya No: 2011/2239

 

Şikayet Edilen: Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Erzurum ilinde yayımlanan “Vatan şimdi Erzurum’da – 25-26-27 Kasım tarihlerinde televizyondan cep telefonuna Notebook’tan kameraya tüm ürünlerde %25 indirim” sloganlı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğinde bir bilgi sunulmaksızın tüm ürünlerde %25 indirim yapılacağı iddiasında bulunulmasına rağmen, “Apple” markalı ürünlerde söz konusu indirimlerin uygulanmayarak tüketicilerin yanıltıldığı yönündeki fatura örneği ile desteklenmiş tüketici iddiasına karşılık olarak, Bakanlığımızca talep edilmiş olmasına rağmen %25 indirim yapıldığını ispatlayan fatura örneklerinin, bu kapsamda “Apple” markalı ürünlerin –farklı bir tarihte- indirimsiz olarak ve belirtilen tarihlerde indirimli olarak satıldığını karşılaştırmalı olarak gösteren bilgi ve belgelerin hiçbirisinin sunulamadığı, bu doğrultuda, Reklam Hukuku’nun ispat külfeti ile ilgili hükmü ışığında incelenen reklamlardaki “tüm ürünlerde %25 indirim” iddiasının objektif bir biçimde kanıtlanamadığı ve bu nedenle tüketicileri yanıltıcı olduğu, dolayısıyla söz konusu reklamların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2, 13 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde 7.396 TL (Yedibinüçyüzdoksanaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

63)

 

Dosya No: 2013/323-A

 

Şikayet Edilen: İndirimci Alışveriş Hiz. Bil. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Trident Uydu Alıcısı” reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: Şubat 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu reklamlarda tanıtılan ürünün Rus uydusu Sirius ve Turksat başta olmak üzere dünyadaki tüm uydularda yer alan BISS şifreli tüm kanalları çözdüğünden, tüm şifreli kanalları sorunsuz ve kaliteli olarak izlettiğinden, şifreli belgesel, eğlence, haber, spor sinema kanalları ile erotik kanalların şifresiz izleme imkanı sağladığından bahsedilmesine rağmen standart donanıma sahip cihazların şifreli kanalları çözememesi ve hiçbir cihazın veya programın tüm şifreli kanalları çözmesinin mümkün olmaması nedeniyle bu iddiaların doğru olmayıp tüketicileri yanılttığının, şifreli kanalları bir program yardımıyla çözebilen cihazların ise yasal olmayan bir işlem doğrultusunda pazarlandığının ve haksız kazanca neden olduğunun,

 

Diğer taraftan, söz konusu uydu alıcılarının garanti süresinin halihazırda 2 sene olması doğrultusunda, mevzuat gereği, reklam ve ilanlarda alıcıya satın alma işleminden doğan mevcut yasal haklarından fazlasını sağlamayan bir garantiye yer verilmemesi gerekirken, anılan ürünlerin “2 yıl garanti” ibaresiyle tanıtılarak mevzuata aykırılığa neden olunduğunun, bu itibarla anılan reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 7/d, 13, 20 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İndirimci Alışveriş Hiz. Bil. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde, yerel düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, firma tarafından 24.04.2012 tarihinde yayımlanan “African Mango” isimli ürün reklamlarının 4077 sayılı Kanuna aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Reklam Kurulu’nun 17.07.2012 tarihli ve 202 sayılı toplantısında firma hakkında idari para cezası verilmiş olup söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un değişik 25’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (8.791 x 2 = 17.582 YTL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

64)

 

Dosya No: 2013/323-B

 

Şikayet Edilen: Samanyolu Paz. Dağ. Ve Dış Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Trident Uydu Alıcısı” reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  İnceleme konusu reklamda yer alan ürünün kullanımı yoluyla Sirius uydusunun, belgesel kanallarının, Bis yüklü tüm şifreli kanalların, lig maçlarının şifresiz izlenebildiğinden bahsedildiği ancak standart donanıma sahip cihazların şifreli kanalları çözememesi ve hiçbir cihazın veya programın tüm şifreli kanalları çözmesinin mümkün olmaması nedeniyle bu iddiaların doğru olmayıp tüketicileri yanılttığı, şifreli kanalları bir program yardımıyla çözebilen cihazların ise yasal olmayan bir işlem doğrultusunda pazarlandığı ve haksız kazanca neden olduğu,

 

Diğer taraftan, söz konusu uydu alıcılarının garanti süresinin halihazırda 2 sene olması doğrultusunda, mevzuat gereği, reklam ve ilanlarda alıcıya satın alma işleminden doğan mevcut yasal haklarından fazlasını sağlamayan bir garantiye yer verilmemesi gerekirken, anılan ürünlerin “2 yıl garanti” ibaresiyle tanıtılarak mevzuata aykırılığa neden olunduğu, bu itibarla anılan reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 7/d, 13, 20 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Samanyolu Paz. Dağ. Ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

65)

 

Dosya No: 2013/117

 

Şikayet Edilen: İleti İç ve Dış Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Tristar Uydu Alıcısı” reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu reklamlarda tanıtılan ürünün dünyadaki tüm uydularda yer alan kanallar ile Sirius uydusundaki yetişkin kanallarını izletebileceğinden, ürün kullanımı yoluyla ücretsiz bir şekilde binlerce kanalın izlenebileceğinden, ayrıca, Avrupa liglerinin 50-100 Lira ödemeksizin seyredilebileceğinden, bunun yanı sıra, yetişkin kanallarının, belgesel kanallarının, haber ve spor kanallarının bedava izlenebileceğinden bahsedilmesine rağmen standart donanıma sahip cihazların şifreli kanalları çözememesi ve hiçbir cihazın veya programın tüm şifreli kanalları çözmesinin mümkün olmaması nedeniyle bu iddiaların doğru olmayıp tüketicileri yanılttığının, şifreli kanalları bir program yardımıyla çözebilen cihazların ise yasal olmayan bir işlem doğrultusunda pazarlandığının ve haksız kazanca neden olduğunun,

 

Diğer taraftan, söz konusu uydu alıcılarının garanti süresinin halihazırda 2 sene olması doğrultusunda, mevzuat gereği, reklam ve ilanlarda alıcıya satın alma işleminden doğan mevcut yasal haklarından fazlasını sağlamayan bir garantiye yer verilmemesi gerekirken, anılan ürünlerin “2 yıl garanti” ibaresiyle tanıtılarak mevzuata aykırılığa neden olunduğunun, bu itibarla anılan reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 7/d, 13, 20 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İleti İç ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

ENERJİ

 

66)

 

Dosya No: 2013/435

 

Şikayet Edilen: Atakan KOLAY

 

Şikayet Edilen Reklam:  Tebrikler. Elektrik faturalarınızda indirim devri başladı. 0 216 405 13 00’ı arayın, faturalarınızda indirimden faydalanırken kol saatinizi almayı unutmayın” şeklindeki kısa mesaj reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2010

 

Yayınlandığı Mecra: Kısa mesaj.

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu kısa mesajlarda, hediye kol saatinin edinilebilmesi için elektrikte tasarruf eden bir cihazın satın alınması gerektiği bilgisinin gerektiği gibi vurgulanmayarak tüketiciler nezdinde aldatıcılığa neden olunduğu, diğer taraftan bahsi geçen kısa mesajlarda, hediye edileceği vaat edilen kol saatinin piyasa değerinin belirtilmediği, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 8/a, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Atakan KOLAY hakkında, 4077 sayılı Kanun’un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

67)

 

Dosya No: 2013/86

 

Şikayet Edilen: MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.aenerjiturkiye.com adresli internet sitelerinde yer alan “A-Enerji Yakıt Tasarruf Cihazı” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.aenerjiturkiye.com adresli internet sitesinin 20.02.2013 tarihli görüntülerinde; “A-Enerji Yakıt Tasarruf Cihazı, sıvı ve gaz formundaki (DOĞALGAZ, LNG, LPG, CNG, BENZİN, DİZEL, FUEL OIL) bütün yakıt tiplerinde kullanılabilir….Kullanıcılardan elde edilen veriler doğrultusunda %5 ile %20 aralığında tasarruf sağladığı görülmektedir…a-Enerji Yakıt Tasarruf Cihazı Ortadoğu Teknik Üniversitesinde test yapılarak tasarruf sağladığı kayıt altına alınmıştır.” İfadelerine ve internet sitesinde yer alan video tanıtımında “A-Enerji Araçlarda Kombilerde Yüksek Yakıt Sağlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı. Resmi Emisyon Test Raporlu…Araçlarda %15 ile %20 Doğalgaz ve Tüpgazda %15 ile %30’lara varan TASARRUF SAĞLAR.”  ifadelerine yer verilmesine rağmen söz konusu ifadelerin ispatlanmamış olmaması nedeniyle tüketicileri aldatıcı yanıltıcı olacağı, bu durumun;

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g ve 13 üncü maddeleri,

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.


Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir