Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 211. Toplantı Kararları – 09.04.2013

211. Toplantı Kararları – 09.04.2013

 

İLETİŞİM HİZMETLERİ

1)

 

Dosya No: 2012/1655

 

Şikayet Edilen: TTNET A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Ortak Kota” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 04-31 Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif televizyon kanalları

 

Değerlendirme/Karar: Reklamın ana vaadinde ve alt yazısında kullanılan ifadeler ile TTNET A.Ş. tarafından yapılan açıklamalar dikkate alınarak;

 

Reklamın ana vaadinin istisnalarının yer aldığı, tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek hususları içeren alt yazının tüketicilerin rahatlıkla okuyabileceği boyuttan küçük olmasının tüketicileri eksik bilgilendirici ve mevcut mevzuata aykırı nitelikte olması nedeniyle inceleme konusu reklamın;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 ve 6 ıncı maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TTNET A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2013/295

 

Şikayet Edilen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Dünyanın en hızlı interneti fiber internet” ifadelerini içeren reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27/03/2013 itibariyle.

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Gazete, Radyo

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon, gazete ve radyo reklamlarında ana vaat olarak yer verilen; “Dünyanın en hızlı internetini memleketimizin her köşesine ulaştırmak bizim görevimiz dedik, dünyanın çevresinden 4 kat daha uzun dev bir fiber internet altyapısı kurduk. Dünyanın en hızlı interneti fiber internet şimdi Türk Telekomla memleketin her yerinde. Şimdi daha bir başka benim memleketim ifadeleri ile tanıtımım yapılan fiber internet hizmetinin ülkenin her yerine ulaştırıldığı iddia edilmesine karşın bu durumun gerçeği yansıtmadığı,

 

Diğer taraftan, televizyon reklamlarında “168.000 km uzunluğundaki fiber internet altyapısı ülke içinde döşenmiş altyapı uzunluğudur. Türk Telekomünikasyon A.Ş. kurduğu fiber internet altyapısını internet servis sağlayıcıların hizmetine sunmaktadır. Abonelerden kaynaklanan hız kısıtlamaları, sunucuların veya bilgisayarın performansı, hatların yoğunluğu gibi etkenler hizmetin hızını etkileyebilir. Arthur D Little&Exane BNP Paribas’ın Mart 2011 tarihinde yayınlanan “Superfast Broadband: Catch up if you can” isimli raporunda farklı teknolojiler kıyaslanmış ve sonucunda fiber internetin en hızlı internet olduğu tespitine yer verilmiştir” ifadelerine yer verilen altyazı boyutunun ve altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı, bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 11–12 Mayıs 2012 tarihleri arasında muhtelif mecralarda yayımlanan ve “Anneler gününde akşam 7’den sabah 7’ye her yeri aramak bedava” ifadelerini içeren reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 17.07.2012 tarih ve 202 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat olarak (87.915 x 2 = 175.830.-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

3)

 

Dosya No: 2012/2220

 

Şikayet Edilen: Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yay. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Beyaz TV logolu televizyon kanalında 10.11.2011 tarihinde yayınlanan “Sultan-ı Beyaz” adlı programda Dr. Hasan FINDIK’ın örtülü reklamı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda, program konuğu Şebnem ARDA’nın kullandığı organik maske isimli ürün ile Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç Dr. İbrahim AŞKAR’ın örtülü reklamının yapıldığı, bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,5/d, 5/e ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yay. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, söz konusu firmaya ait “Kanal Beyaz” isimli televizyon kanalında 05.03.2011 tarihinde yayınlanan “Mutlu Yaşamlar” adlı programda Doktor Mustafa Eraslan’ın örtülü reklamının yapılması gerekçesiyle Reklam Kurulu’nun 11.10.2011 tarih ve 193 sayılı toplantısında idari para cezası verilmesi dolayısıyla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olduğu ve 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 TLx2=147.932 TL.) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2013/321

 

Şikayet Edilen: Doğan Burda Dergi Yay. ve Paz. A.Ş. (http://pcnet.com.tr)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait http://pcnet.com.tr adresli internet sitesinin 21.12.2012 tarihli görünümünde yer alan “Gittik, test ettik ve kanıtladık:Türkiye’nin 3G’si, Amerika’nın 4G’sinden daha hızlı” başlıklı yazıda Turkcell İletişim Hizmet. A.Ş.’nin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Firmaya ait http://pcnet.com.tr adresli internet sitesinin 21.12.2012 tarihli görünümünde yer alan  “Gittik, test ettik ve kanıtladık:Türkiye’nin 3G’si, Amerika’nın 4G’sinden daha hızlı” başlıklı yazıda, Amerika’da ölçüm yapılan tüm firmaların sonuçlarına yer verilmesine rağmen, Türkiye’de ölçüm yapılan tüm firmaların değil, yalnızca Turkcell’e ilişkin ölçüm sonuçlarına yer verildiği, karşılaştırma tablolarında ve grafiklerinde Türkiye’den sadece Turkcell’in bulunduğu, yazı içeriğinde ise “(ABD genel ortalamada en yüksek hız 7,05 Mbps ile Verizon’a ait. Türkiye’de en yüksek ortalama hız 11,91 Mbps olarak Turkcell’e ait durumdaydı. ABD genel ortalamada en yüksek upload hızı 2,13 Mbps ile Verizon’a ait. Türkiye’de PCnet’in testinde Turkcell’in genel ortalamada upload hızı 2,37 Mbps (…)” gibi ifadeler kullanıldığı dolayısıyla Turkcell İletişim Hizmet. A.Ş.’nin örtülü bir şekilde reklamının yapıldığı, bu durumun;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Doğan Burda Dergi Yay. ve Paz. A.Ş. (http://pcnet.com.tr)  hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ

 

5)

 

Dosya No: 2012/1489

 

Şikayet Edilen: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli televizyon kanallarında 02/01/2012 tarihinde yayınlatılan “Yeni Yıl Demek Yeni İhtiyaçlar Demek”  başlıklı reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/01/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Yeni Yıl Demek Yeni İhtiyaçlar Demek” başlıklı reklamlarda ekranın alt bölümünde kayan yazıların büyüklüğünün mevzuata uygun olmadığı değerlendirilerek söz konusu reklamların;

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5 ve 6 ncı maddelerine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2012/1699

 

Şikayet Edilen: Akbank T.A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli televizyon kanallarında 03/06 – 08/07/2012 tarihleri arasında yayınlatılan “İndirim Tarifesi”  başlıklı reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 03/06 – 08/07/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Firma tarafından yayınlanan televizyon reklamlarında, tazminat ödemeyi de içerecek ayrılma koşulları, tarifeden yararlanma koşullarının ayrıntıları gibi konularda gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı ayrıca söz konusu reklamların, ekranın alt bölümünde kayan yazıların büyüklüğünün ve akış hızının mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 nci maddelerine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Akbank T.A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine,

 

Diğer taraftan, Akbank T.A.Ş. tarafından, 06-21 Ağustos 2011 tarihleri arasında yayımlanan, “1000 TL ve üzeri tüm nakit ihtiyaçlarınız için Hızlı Para!” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15 Kasım 2011 tarih ve 194 sayılı toplantısında, firmaya idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554 x 2 = 163.108 TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

7)

 

Dosya No: 2012/1487

 

Şikayet Edilen: Akbank T.A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli televizyon kanallarında 13-31 Ocak 2012 tarihleri arasında yayınlatılan “İhtiyaç Var İhtiyaç Var Yeter Ki İste”  başlıklı reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 13-31/01/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “İhtiyaç Var İhtiyaç Var Yeter Ki İste”   başlıklı reklamlarda ekranın alt bölümünde kayan yazıların büyüklüğünün asgari 14 satır olması gerekirken 12 satır olduğu ve 40 kelimelik kayan metnin yaklaşık 14 saniyede sonlanması gerekirken 9 saniyede sonlandığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 nci maddelerine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Akbank T.A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine,

 

Diğer taraftan, Akbank T.A.Ş. tarafından, 06-21 Ağustos 2011 tarihleri arasında yayımlanan, “1000 TL ve üzeri tüm nakit ihtiyaçlarınız için Hızlı Para!” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15 Kasım 2011 tarih ve 194 sayılı toplantısında, firmaya idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554 x 2 = 163.108 TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2013/8

 

Şikayet Edilen: Akbank T.A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli televizyon kanallarında 9-31 Aralık 2012 tarihleri arasında yayınlatılan “Yeni Yıl Geldi Faizler Şoka Girdi” başlıklı reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 09-31/12/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Yeni Yıl Geldi Faizler Şoka Girdi” başlıklı reklamlarda ekranın alt bölümünde kayan yazıların büyüklüğünün asgari 14 satır olması gerekirken 12 satır olduğu ve 94 kelimelik kayan metnin yaklaşık 26 saniyede sonlanması gerekirken 15 saniyede sonlandığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 nci maddelerine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine

 

hükümlerine aykırı olduğuna OYBİRLİĞİYLE,

 

Buna göre, reklamveren Akbank T.A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine,

 

 

Diğer taraftan, Akbank T.A.Ş. tarafından, 14 – 29 Şubat 2012 tarihleri arasında yayımlanan, “Elektronik Alışverişinizi Şimdi Yapın, Mayıs’ta Ödeyin” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15 Mayıs 2012 tarih ve 200 sayılı toplantısında, firmaya idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554 x 2 = 163.108 TL) (Yüzaltmışüçbinyüzsekiz Türk Lirası) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

9)

 

Dosya No: 2012/1198

 

Şikayet Edilen: Dehre Lokman Sağ. Gıda İnş. Tem. Teks. Nak. İhr. Taa. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firma tarafından üretilen ve satışı yapılan “Derjin Masaj Kremi” adlı ürüne ilişkin olarak www.dehrelokman.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 29.11.2011 ve 18.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde doğal bitkilerin sağladığı iddia edilen faydaların ÜRÜN İÇERİSİNDEKİ BİTKİSEL YAĞLAR” ifadesi ile anılan ürünün kullanılması yolu ile de sağlanacağı hususunda tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına ve hasta yorumlarına yer verildiği,

 

Diğer yandan; tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ve söz konusu sitede bu mahiyette tanıtılan diğer tüm ürünler ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürün ile rahatlayabileceği izleniminin oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, anılan ürün ve söz konusu sitede bu mahiyette tanıtılan diğer tüm ürünlere ilişkin olarak yapılan tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla;

    

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4, 10 ve 11 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dehre Lokman Sağ. Gıda İnş. Tem. Teks. Nak. İhr. Taa. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2012/1700

 

Şikayet Edilen: Altınoluk Mad. Orm. Ür. Gıda İnşaat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait “Altınoluk Masaj Kremi” adlı ürüne ilişkin broşürde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Anılan broşürde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürün ile rahatlayabileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; “%100 bitkisel” şeklindeki kesin iddianın da diğer iddialar gibi ispata muhtaç olduğu, eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenle bahsi geçen tüm hususların,

    

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Altınoluk Mad. Orm. Ür. Gıda İnşaat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası  verilmesine karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2012/1701

 

Şikayet Edilen: Artı İnteraktif Pazarlama Reklam Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firma tarafından satışı yapılan “Dermomineral Magnezyum İçerikli Masaj Kremi” adlı ürüne ilişkin olarak  www.dermomineral.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 29.11.2011 ve 19.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde ispata muhtaç ifadelerin yanısıra magnezyum mineralinin sağladığı iddia edilen faydaların anılan ürünün kullanılması yolu ile de sağlanacağı hususlarında tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına ve hasta yorumlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürün ile rahatlayabileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenle bahsi geçen tüm hususların,    

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Artı İnteraktif Pazarlama Reklam Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde 87.915.-TL. idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

12)

 

Dosya No: 2011/1081

 

Şikayet Edilen: L’oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firma tarafından üretilen ve satışı yapılan “Lancome-Genifique” adlı ürüne ilişkin olarak www.lancome.com.tr adresli internet sitesi ve muhtelif mecralarda yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011 ve 01.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet ve muhtelif mecralar

 

Değerlendirme/Karar: Anılan iddiaların ve araştırmaların ispatının söz konusu firmaya ait ar-ge merkezlerinde yapılan çalışma sonuçlarından yola çıkılarak belgelendiği; ar-ge merkezinin dünyaca kabul görmüş uluslararası akredite bir kuruluş olup olmadığı bilgisine yer verilmediği ve nitekim söz konusu ürüne ilişkin olarak ülke sınırları içerisinde akredite olan bir kuruluştan veya üniversiteden alınan raporların Reklam Kurulu’na sunulamaması sebebiyle söz konusu iddiaların objektif şekilde ispatlanamadığı;

 

Bununla beraber, bir an için söz konusu iddiaların ve araştırma sonuçlarının objektif ve hukuken kabul edilebilir belgelerle ispatlandığı düşünülse dahi; anılan iddialarda yer verilen “Lancôme, GENÇLİK GENLERİNİN AKTİVİTESİNİ HAREKETE GEÇİREN VE GENÇLİK PROTEİNLERİNİN ÜRETİMİNİ HIZLANDIRAN ilk cilt bakımı Genifique’i yarattı” ifadesinin; Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” maddesinde yer alan; Kozmetik ürün: İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddelerini (..) ifade eder.” hükmünün sınırlarını fazlasıyla aştığı değerlendirilmiş olup; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı,

 

Tüm bu nedenlerden dolayı, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan tanıtımların ve bahsi geçen ifadelerin  ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış ve anılan tanıtımların;

    

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4, 10 ve 11 inci maddelerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren L’oréal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

13)

 

Dosya No: 2011/1394

 

Şikayet Edilen: CES Tüketim ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.freshline.gr adresli internet sitesinde ve “Fresh Line Taze Organik Kozmetikler” başlıklı broşürlerde yer alan “Fresh Line, Demetra” isimli cilt bakım ürünlerine ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi, broşür

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde ve broşürlerde yer alan ifadelerle çeşitli türdeki ürünlerin tanıtımı yapılarak bu ürünlerin kullanımı sonucu farklı nitelikteki hastalıkların tedavi edilebileceği, ayrıca söz konusu ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği;

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13 üncü maddesi,

 

-Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren CES Tüketim ve Gıda Maddeleri Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

14)

 

Dosya No: 2011/722-II

 

Şikayet Edilen: Atlas Pazarlama Yay. Yap. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.atlaspazarlama.com adresli internet sitesinde yer alan “Dermomed Ağrı Giderici Krem” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, söz konusu ifadelerin ayrıca Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği;

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13 üncü maddesi,

 

-Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Atlas Pazarlama Yay. Yap. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

15)

 

Dosya No: 2011/289

 

Şikayet Edilen: Zigavus İlaç Kozmetik Medikal Elektrik Elektronik Tekstil ve Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.zigavus.com adresli internet sitesinde ve “Saçlarınız Dökülmesin, Güçlensin” başlıklı broşürde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.01.2011, 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan firmaya ait “Zigavus” markalı saç bakım ürününe ilişkin olarak www.zigavus.com adresli internet sitesinde ve “Saçlarınız Dökülmesin, Güçlensin” başlıklı broşürde yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde ve broşürde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Zigavus İlaç Kozmetik Medikal Elektrik Elektronik Tekstil ve Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

16)

 

Dosya No: 2012/1340

 

Şikayet Edilen: Sepetim Sanal Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.yudalisatis.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda Yudali Saç Güçlendirici Bakım Spreyimarkalı ürüne ilişkin olarak www.yudalisatis.com adresli internet sitesinde yer alan iddialar aracılığıyla anılan ürünün alopesi (kellik) adlı hastalık tedavisinde kullanıldığı imajının yaratıldığı ve bu durumun Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; kozmetik ürünlerin kozmetik tanımı dışında tedavi edici ibareler ile piyasaya arz edilemeyeceğinden tüketicilerin yanıltıldığı ve diğer taraftan bu ifadenin ispata muhtaç bir iddia olduğu; ancak tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

Hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sepetim Sanal Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

17)

 

Dosya No: 2010/1264

 

Şikayet Edilen: Hakan MENGÜÇ

 

Şikayet Edilen Reklam: http://hakanmenguc.org adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2010-2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet.

 

Değerlendirme/Karar: http://hakanmenguc.org adresli internet sitesinde yer alan “Hipno-nlp Nedir? “İnsanı Zihin-Beden-Ruh üçgeninde incelemediğimiz sürece hep bir şeyler eksik kalacaktır. Bugün plasebo etkisinin nasıl iyileşmeler sağladığını Tıp çok iyi biliyor, fakat nasıl işlediğini bilim bilmiyor. Yeni çalışmalar düşüncenin beden üzerindeki etkisini daha çarpıcı örneklerle göstermeye devam ediyor. Örnekler için buraya bakabilirsiniz..“Hipno-NLP Hayatınızda Hangi Konularda Fayda Sağlıyor? – Farkında olmadığınız potansiyelinizin en üst seviyeye çıkmasını, – Enerjinizi her zaman yükseltebileceğiniz benzersiz teknikleri kullanmayı, – Hayatınızın kontrölünü elinize almayı. Hipno-nlp Eğitim İçerikleri Beyninizin, zihninizin nasıl çalıştığını öğrenmek hayatınızda büyük bir devrim yaratabilir! Mistik Hipnoz Semineri: Zihnin İnanılmaz Güçleri. Amerikan Hipnoz Birliği resmi üyesi olan Hakan Mengüç, bir saatlik bu seminerde aklın inanılmaz güçlerine şahit olacağınız gösteriler sunacaktır. Hipnozun kısa tarihinden, Dr. Mesmer’in hipnoz deneyleri, Rusya’da yapılan çalışmalara ve Dr. Rhine’nın 1930 yılında Duke Üniversitesinde yaptığı Duyu Dışı Deneylerin hepsi sahnede tek tek seyircilerle yapılacak ve katılımcılar kendi zihinlerinin muhteşem güçlerini farketmiş olarak bu seminerden ayrılacaklardır. Neler Oluyor? -İnsan zihni telkinlere ne kadar açık? Telkinler bizi ne dereceye kadar etkiler? -Transtaki iki kişi birbirinin dokunuşlarını hissedebilir mi? -Gözlerini kapalıyken, diğer insanların enerjilerini hissedebilir misiniz? -Gözünüzün önünde kırılan camlarayağınızı keser mi? -Hipnoz halindeki iki kişi birbirinin düşüncelerini bilebilir mi? -İnsanlar çok hızlı bir şekilde transa girebilir mi? -Bedensel Enerji Kullanarak Neler Yapılabilir?” şeklindeki ifadeler ile tüketicilerin zihninde tıbbi faydaları klinik çalışmalarla kanıtlanmamış metodlarla hastalıkları tedavi ettiği veya etmesine yardımcı olduğu intibaının uyandırıldığı, hipnoz uygulamasının hastaları istismar edici ve kamu sağlığını bozucu etkilerinin olabileceği,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1 inci ve Ek 13 üncü maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5, 7 ve 17 nci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

Hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hakan MENGÜÇ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

18)

 

Dosya No: 2012/1540

 

Şikayet Edilen: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.acibadem.com.tr  adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından Özel Acıbadem Ankara Hastanesi’nin açılışına ilişkin olarak www.acibadem.com.tr  adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlarda yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, www.acıbadem.com.tr/organnaklimerkezi/ adresli internet sitesinin 02.01.2012 ve 06.01.2012 tarihli görünümlerinde yayınlanan tanıtımların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15 Mayıs 2012 tarih ve 200 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108.TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

19)

 

Dosya No: 2012/1492

 

Şikayet Edilen: OCM Güzellik Sağlık Estetik Medikal Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Güzellik Merkezinizi Kullanma Kılavuzu” , “Botox ile Migren Tedavisi” , “Botox ile Terleme Tedavisi” , “Liposuction” başlıklı broşürlerde ve www.dogalife.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.02.2013, 27.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme / Karar: Söz konusu kuruluşun “sağlık kuruluşu” statüsünde olmaması sebebiyle inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tıbbi işlemleri ve benzeri sağlık hizmetlerini gerçekleştirmeye yetkili olmadığı; ayrıca güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine karşın, inceleme konusu tanıtımlarda “Doğalife Estetik ve Güzellik Merkezi” ifadesinin kullanıldığı; diğer taraftan kuruluş tarafından yayınlanan broşürlerde ve www.dogalife.com.tr adresli internet sitesinde talep yaratıcı ifadelere yer verilerek kuruluşun yetkisi dâhilinde olmayan işlemlerle ilgili olarak firmaya ticari bir görünüm kazandırıldığı; dolayısıyla anılan fiillerin tüketicileri yanıltıcı, diğer kuruluşlar bakımından haksız rekabet yaratıcı ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, tüm bu nedenlerle anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi,

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci ve geçici 1 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren OCM Güzellik Sağlık Estetik Medikal Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

20)

 

Dosya No: 2012/950

 

Şikayet Edilen: Groupon Bilişim Pazarlama ve Turizm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Özel Estethica Ataşehir Tıp Merkezi isimli sağlık kuruluşunun tanıtımına yönelik olarak www.sehirfirsati.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar: Groupon Bilişim Pazarlama ve Turizm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından, Özel Estethica Ataşehir Tıp Merkezi isimli sağlık kuruluşunun tanıtımına yönelik olarak www.sehirfirsati.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlarda yer alan ifadelerin, sağlık alanında faaliyet gösteren bir kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu olarak faaliyet gösteren Groupon Bilişim Pazarlama ve Turizm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

21)

 

Dosya No: 2012/657

 

Şikayet Edilen: Ormed Öz. Sağ. Hiz. Medsan Tic. Ltd. Şti. (Özel Ordu Umut Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Ormed Öz. Sağ. Hiz. Medsan Tic. Ltd. Şti. (Özel Ordu Umut Hastanesi)’ye ait “Yaşamak Umut’tur:)” ibareli kartvizit üzerinde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Kartvizit

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu  “Yaşamak Umut’tur:)” ibareli kartvizit üzerinde yapılan tanıtımlarda,  “Yaşamak Umut’tur:)”, “Hayata Umut’la bakmanız için sebeplerimiz var!”, “Deneyimli Uzman Kadro” şeklinde ifadelere yer verildiği;

 

Adı geçen kuruluş tarafından yayınlanan reklamlarda kullanılan ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği; kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı; buna göre anılan tanıtımların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

Hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Ormed Öz. Sağ. Hiz. Medsan Tic. Ltd. Şti. (Özel Ordu Umut Hastanesi) hakkında; 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

22)

 

Dosya No: 2011/950

 

                 Şikayet Edilen: Özel Ent Erkan Nural Turhan Sağ. Hiz. Ltd. Şti. (Mediface Kulak Burun Boğaz Merkezi)

 

                   Şikayet Edilen Reklam: Mediface Kulak Burun Boğaz Merkezi’nin tanıtımına ilişkin, www.mediface.com.tr adresli internet sitesinin 25.05.2011 tarihli görünümünde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.mediface.com.tr adresli internet sitesinin 25.05.2011 tarihli görünümünde; Mediface Kulak Burun Boğaz Merkezi tarafından, “yüz germe, alın germe, göz kapağı ameliyatı, çene ameliyatı, kepçe kulak, yara izi düzeltme, yüz deri kanseri, göz kapağı ameliyatı” hizmetlerinin sunulduğu yönünde tanıtım yapıldığı;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un EK-1, EK-2, EK-3 No’lu çizelgesine göre, “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları” ve “Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi”  alanlarının iki ayrı tıpta uzmanlık ana dalı olmasına rağmen; kuruluş bünyesinde görev yapan doktorların Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi alanında tıpta uzmanlık belgesi bulunmadan anılan hizmetleri gerçekleştirmesinin tüketicileri yanıltıcı olduğu;

 

Diğer taraftan, inceleme konusu tanıtımlarda yer alan “kalıcı ve dolgun dudaklar”, “ameliyatsız yüz germe”, “plasmalipo liposuction 7 kat laserlipolizden 3 kat daha hızlı ve incelme”, “(…) yüz gençleştirme” şeklindeki ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 10 uncu ve 24 üncü maddeleri,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

Hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Özel Ent Erkan Nural Turhan Sağ. Hiz. Ltd. Şti. (Mediface Kulak Burun Boğaz Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2011/346

 

Şikayet Edilen: Klinik Aplus Dermotolojik Hastalıkları Lazer ve Kozmetik                             Uygulama Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. (Özel Aplus Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.clinicaplus.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.03.2011, 01.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu Klinik Aplus Dermotolojik Hastalıkları Lazer ve Kozmetik Uygulama Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ye ait www.clinicaplus.com.tr adresli internet sitesinin 11.03.2011 ve 01.08.2012 tarihli görünümlerinde yer alan ifadelerin söz konusu kuruluş çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan reklam ve ilanların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesine,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Klinik Aplus Dermotolojik Hastalıkları Lazer ve Kozmetik Uygulama Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. (Özel Aplus Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

24)

 

Dosya No: 2011/682

 

Şikayet Edilen: İsmet YILMAZER (Rota Hairtrans Saç Ekim Merkezi, Deniz Saç Ekim Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.rotahairtrans.com, www.estehairtrans.com ve www.sachekimi.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.05.2011, 11.08.2011, 01.08.2012, 03.04.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu İsmet YILMAZER (Rota Hairtrans Saç Ekim Merkezi, Deniz Saç Ekim Merkezi)’e ait www.rotahairtrans.com, www.estehairtrans.com ve www.sachekimi.com adresli internet sitelerinde yer alan ifadelerin söz konusu kuruluş çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan reklam ve ilanların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesine,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İsmet YILMAZER (Rota Hairtrans Saç Ekim Merkezi, Deniz Saç Ekim Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No: 2012/882

 

Şikayet Edilen: Metin ÖZLÜK (Alo Ecza)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.orjinalkosmodisk.in adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu Metin ÖZLÜK (Alo Ecza)’e ait www.orjinalkosmodisk.in adresli internet sitesinin 01.08.2012 tarihli görünümünde; “(…) Kosmodisk, diğer geleneksel ve alternatif tedavi yöntemleriyle birlikte de başarıyla kullanılabilir. (…) Kosmodiski günlük bel ağrısı şikayeti olanlar, yaşlılığa bağlı ağrı rahatsızlığı olanlar, eklem ağrıları çekenler, kireçlenme ve kireçlenmeye bağlı rahatsızlığı olanlar, bel fıtığı rahatsızlığı olanlar, boyun fıtığı rahatsızlığı olanlar, boyun ağrısı çekenler kullanabilir. şeklinde ifadelere yer verildiği ancak söz konusu reklamlarda yer alan iddiaların bilimsel anlamda geçerli belgelerle ispatlanamadığı; dolayısıyla ‘Kosmodisk’ adlı ürünün iddia edildiği gibi iyileştirici etkiye sahip olmadığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımlarda geçen endikasyon belirten ifadelerin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Metin ÖZLÜK (Alo Ecza) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2012/1047

 

Şikayet Edilenler: Dr. Emre ÇİÇEK

 

Şikayet Edilen Reklam: www.emrecicek.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu Emre ÇİÇEK’e ait www.emrecicek.com adresli internet sitesinde yer alan ifadelerle sağlık alanında çalışan söz konusu şahıs lehine talep yaratıldığı, söz konusu şahsın çalışmalarına ticari bir görünüm verildiği ve diğer hekimler aleyhine haksız rekabete yol açıldığı tespit edilmiş olup, tüm bu durumların da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesine,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dr. Emre ÇİÇEK hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

27)

 

Dosya No: 2012/1438

 

Şikayet Edilen: Ferhan GÖRENEL – Tahir ATAÖZDEN (Özel Oral Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.uzmandisdoktoru.com, www.oraldentstudio.com, www.zirkonyumdis.com.tr, www.porselendis.biz, www.disfiyatlari.net, www.lazerledisbeyazlatma.com, www.implantfiyatlari.gen.tr, www.zirkonyumdis.org, www.zirkonyumdis.gen.tr, www.porselendisfiyatlari.net, www.diskaplama.com, www.protezdisfiyatlari.net,  www.distelistefiyatlari.org, www.estetikdisler.net, www.estetikdishekimligi.net ve www.disimplantfiyatlari.net   adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27/11/2012, 19/03/2013, 02/04/2013, 10/04/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet.

 

Değerlendirme/Karar: www.uzmandisdoktoru.com,    www.oraldentstudio.com, www.zirkonyumdis.com.tr, www.porselendis.biz, www.disfiyatlari.net, www.lazerledisbeyazlatma.com, www.implantfiyatlari.gen.tr, www.zirkonyumdis.org, www.zirkonyumdis.gen.tr, www.porselendisfiyatlari.net, www.diskaplama.com, www.protezdisfiyatlari.net,  www.distelistefiyatlari.org, www.estetikdisler.net, www.estetikdishekimligi.net ve www.disimplantfiyatlari.net   adresli internet  sitelerinde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadelerin ağız ve diş sağlığı alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari görünüm kazandıran, talep yaratmaya yönelik ve diğer kuruluşlar aleyhine haksız rekabete yol açan nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesine,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5, 6, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ferhan GÖRENEL – Tahir ATAÖZDEN (Özel Oral Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği)  hakkında,  4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (87.915-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

28)

 

Dosya No: 2012/1529

 

Şikayet Edilen: Duman Plastik Cerrahi ve Estetik Sağlık Hizmetleri Malzemeleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.emphaire.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  24.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinin 24.12.2012 tarihli görünümünde, tabip tarafından uygulanması gereken ve tıbbi bir işlem olan saç ekimi, kaş ekimi, mezoterapi gibi işlemlerin tanıtımının yapıldığı ve bu hususta Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi’ne yönlendirme yapıldığı, bu suretle, sağlık alanında çalışan söz konusu tıp merkezinin çalışmalarına ticari bir görünüm verildiği, talep yaratılmaya çalışıldığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratıldığı, bu durumların da;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun; 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

-Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Duman Plastik Cerrahi ve Estetik Sağlık Hizmetleri Malzemeleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

29)

 

Dosya No: 2012/473

 

Şikayet Edilen: Realist Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbi Cihazlar İnş. Tur. Tic. ve San. Tic.                                             Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait www.esteticare.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 02.08.2012 ve 05.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde talep yaratıcı ifadelere yer verilmek suretiyle söz konusu sağlık kuruluşunun çalışmalarına ticari bir görünüm kazandırıldığı ve bu kuruluşa yönlendirme yapıldığı; diğer yandan söz konusu ifadelerin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olup diğer sağlık kuruluşları bakımından haksız rekabete yol açacağı nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla anılan reklam ve tanıtımların;

 

– 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9, 39 uncu maddeleri,

    

-15.02.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve            Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Realist Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbi Cihazlar İnş. Tur. Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

GIDA

 

30) 

 

Dosya No: 2012/646

 

Şikâyet Edilen:  Aydınlar Gıda Baharat Su Ürün Kuyum. San ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan firma tarafından satışı yapılan “Macunlar-Farabi” adlı çeşitli                                                 ürünlere ilişkin olarak www.baharatal.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  06.04.2012 ve 28.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde, tüketicileri yanıltıcı endikatif sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların söz konusu sitede bu mahiyette tanıtılan tüm ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu; diğer yandan söz konusu bilimsel iddiaların ispata muhtaç olduğu; ve fakat bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda anılan internet sitesinde belirtildiği gibi “gıda takviyesi” olarak değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki “endikatif ifadeli” tanıtımların her koşulda ilgili mevzuatlara aykırılık teşkil ettiği, sonuç olarak anılan tanıtımların;

         

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Aydınlar Gıda Baharat Su Ürün Kuyum. San ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

31)

 

Dosya No: 2012/826

 

Şikâyet Edilen:  Sepetim Sanal Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan firma tarafından üretilen/ithal edilen/satışı yapılan “X-TRA GEL Kapsül” adlı ürüne ilişkin olarak www.extrajeltr.com, www.xtragelkapsulutr.com, www.x-tragel.com ve www.x-tragelkapsulu.com adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  16.05.2012, 17.05.2012  ve 10.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde, endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları ve hasta yorumlarına yer verildiği; diğer yandan söz konusu bilimsel verilerin/iddiaların ve bahsi geçen internet sitelerinde yer alan muhtelif sertifikalar, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” logosu ile “Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında etkinliği test edilip onaylanmıştır.” ifadesinin de ispata muhtaç olduğu; bununla beraber anılan ürünün ilaç olmadığı belirtilerek bir gıda takviyesi izlenimi uyandırdığı; ancak bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuatlara aykırılık teşkil ettiği; dolayısıyla bahsi geçen hususların,

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Sepetim Sanal Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2011/2365

 

Şikâyet Edilen: Binbir Marka Sanal Mağazacılık (Aydın ŞİMŞEK)

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.diyetshop.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 05.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirten nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesi,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Binbir Marka Sanal Mağazacılık (Aydın ŞİMŞEK) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2011/2366

 

Şikâyet Edilen: Hamdi ARSLAN

 

Şikâyet Edilen Reklam: İlgili şahsa ait http://hamdiarslan.blogcu.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesi,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hamdi ARSLAN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

34)

 

Dosya No: 2012/343

 

Şikayet Edilen: Samm Teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.antakyabiberhaplari.com” adresli internet sitesinde “Antakya Biberi” isimli ürüne ilişkin olarak yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu internet sitesinde yer alan, “Antakya Biberi ile zayıflayan Mesut YAR çocukluğundan beri kilolarından şikayetçiydi. Mesut Yar Antakya Biberi ile nasıl zayıfladığını anlattı. Çareyi Fazla Uzaklarda Aramayın. Antakya Biberi, limon suyu ekstresi ve yeşil çayın yağ yakıcı birlikteliği ile sağlıklı kilo kontrolüne katkı sağlıyor. Antakya Biberi kolay kullanım için kapsül haline getirilmiştir. Böylece ağzınız diliniz yanmadan doğrudan hedefe gönderilir ve damarlarınızdan gerekli yağ hücrelerine ulaşmasını sağlarsınız. Biberin ana maddesi yağ hücrelerine saldırır ve yanmanın hızlandırılmasına katkı sağlar. Metabolizmayı hızlandırmasıyla yaptığını sporun etkilerini fazlalaştırır.” ifadeleri ve başta “Mideye zarar vermiyor.”, “Kilo verdi kitap yazdı.”, “Başarı Hikayeleri.” başlıklı yazılardaki beyanlar olmak üzere söz konusu ürünün zayıflatıcı etkide bulunduğuna ilişkin olarak ifade edilen diğer benzer nitelikli ifadelerin kullanımı yoluyla, gıda takviyesi niteliğindeki Antakya Biberi Kapsülü’nün endikasyon belirterek tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak tedavi edici ve zayıflamaya yol açıcı etkilere sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı,

 

 

Öte yandan, söz konusu reklamlarda Mesut YAR isimli kişinin resimlerinin ve adının izinsiz olarak kullanıldığının ve bu kullanımın Mesut YAR’ın anlaşma yaptığı firma ile ticari ve akdi bir ilişki olmadan ve bu firmanın izni alınmadan yapıldığının, bu durumun ise objektif iyiniyet ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılığa yol açtığının, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 24. maddesinin 3. bendi;

                            

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5 maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 5/g, 7/a, 7/c -1, 12, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Samm Teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

35)

 

Dosya No: 2011/2123

 

Şikayet Edilen: D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hepsiburada.com adresli internet sitesinde yayımlanmış olan muhtelif gıda takviyelerine ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2010

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  İnceleme konusu, Kudret Narı Ekstresi, Kediotu Ekstresi, Zencefil Tablet, Sarı Kantaron Kapsül, Sarımsak Kapsül, Savoy Lahanası Kapsül, Isırgan Ekstresi Kapsül, Ginseng Ektresi Kapsül, Gingko Biloba Ekstresi Kapsül, Epimedium Eksteri Kapsül, Cüce Palmiye Ektresi Kapsül, Şahterelli Bitkisel Karışım, Propolis Ekstresi Kapsül, Balsarayı Polen Ekstraktlı Bitkisel Kapsül, Biocare Echinecea Complex, Balsarayı Kedi Otu Esktraktlı Bitkisel Kapsül, Powervital Ekinezya Kapsül, Balsarayı Nar Çekirdeği Ekstraktlı Bitkisel Kapsül, Balsarayı Pelin Otlu Karışık Bitki Çayı, Genrise Echinecea,  Asthins Astım Çözümüne Yardımcı Besin Takviyesi, Bontal Kemik Erimesinde Çözüme Yardımcı Besin Takviyesi, Rheutro Romatizmanın Çözümüne Yardımcı Besin Takviyesi, P-2000 Prostat Tedavisine Yardımcı Besin Takviyesi, Yves Ponroy Echinacea, Sederine Oxol Böbrek Taşı Tedavisine Yardımcı Kapsül, Sederine Mukozol Mide Problemlerinin İyileştirilmesinde Yardımcı Kapsül, Sederine At Kestanesi Toplardamar Bozukluğunun Tedavisine Yardımcı Kapsül, Sederine Agarrite Diyabet Tedavisine Yardımcı Tablet, Valentis Lo-Chol 120 Tablet Kolesterol Dengeleyici, Balsarayı Panik Atak Depresyon Tedavisine Yardımcı Set, Herbalex Milk Thistle Ekstresi, Balsarayı Migren Tedavisine Yardımcı Set, Herbalex Saw Palmetto Ekstresi, Bontavi Isırgan Yapraklı Bitkisel Karışım, Nephrocol Alzheimer Parkinson Tedavisine Yardımcı Bitkisel Çözüm, Yves Ponroy Hepabiol, Migral Migren Tedavisine Yardımcı Bitkisel Çözüm, Actilife Glucosamine Chondroitin Eklem Rahatsızlıklarının Giderilmesinde Yardımcı Besin Takviyesi, Phenocane Her Türlü İnflamasyon ve Eklem İltahabı, Reishi Mushroom Ölümsüzlük Mantarı, Hemoriva Hemoroid Bitkisel Krem, Biocare St Johns Wort Sarı Kantaron, Biocare Nt 188 Sinir Sistemi Destekleyici, Biocare Mag 2:1 Cal Güçlü Kemikler, Valentis Glucosamine Chondroitin Complex, Balsarayı Sarı Kantaron Esktraktlı Bitkisel Kapsül, Corvit Pluse Kalp Damar ve Hiper Tansiyon İçin Bitkisel Destek, Rupi Tablet Besin Takviyesi ve Kansere Karşı Korumaya Yardımcı Bitkisel Destek, NBL Glukozamin Kondroitin Eklem Ağrılarını Gidermeye Yardımcı Tablet, Magnesyn-Ca Pluse Mide Ülseri İçin Bitkisel Destek, Aktivon Glucosamine Chondroitin MSM, Aktivon Glucosamine Chondroitin VIT C, Balsarayı Ayrık Otlu Karışık Bitki Çayı, Balsarayı Avokado Yapraklı Karışık Bitki Çayı, Balsarayı Biberiyeli Bitkisel Karışım, Balsarayı Civan Perçemli Bitkisel Karışım, Balsarayı Ballı Kudret Narı, Balsarayı Zencefilli Bitkisel Karışım, Balsarayı Ekinezya  Esktraktlı Bitkisel Kapsül, Gymnemasyl Yüksek Kan Şekeri Diyabet İçin Bitkisel Destek, Venapro Basur Hemoroid Tedavisine Yardımcı Gıda Takviyesi adlı ürünlere ilişkin reklamlarda, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken, diyabet, kemik erimesi, kanser, toplardamar bozukluğu, kolesterol yüksekliği, depresyon, parkinson, migren, eklem rahatsızlıkları, eklem iltahabı, hemoroid, hiper tansiyon, kalp ve damar sorunları, ülser vs. rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı, bu durumun da,

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 21. ve 22. maddeleri,

                            

– Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15/a, 15/d, 15/e, 15/f, 15/p-1 maddeleri,

 

-2002/58 Sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5/e, 5/f maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17. maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

36)

 

Dosya No: 2012/1606

 

Şikâyet Edilen: Aromed Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.aromed.net adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 19.10.2012, 13.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet Sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinin, 19.10.2012 ve 13.11.2012 tarihli görünümlerinde, tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aromed Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2013/298

 

Şikâyet Edilen: Alpin Doğal Ürünler

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait Alpin Doğal Ürünler adlı mağazanın dış cephesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Afiş

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 

 

Buna göre, reklam veren Alpin Doğal Ürünler hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2011/391

 

Şikayet Edilen: Taksitçi Bilgisayar Reklamcılık Yazılım Hizmetleri Paz. Tur. San. ve                             Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.basurumvar.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 18/01/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin (e) bendi,

 

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesi,

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Taksitçi Bilgisayar Reklamcılık Yazılım Hizmetleri Paz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2011/833

 

Şikayet Edilen: Plevneli İlaç ve Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.plevneli.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 18/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Plevneli İlaç ve Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

40)

 

Dosya No: 2011/832

 

Şikayet Edilen: Selay Kimya ve Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.eczadeposu.org adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 19/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

-Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi ile “İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler” başlıklı 10. maddesi

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Selay Kimya ve Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

41)

 

Dosya No: 2012/1275

 

Şikayet Edilen: Özcan Ünal – Şifalı Bitkiler Mağazası

 

Şikayet Edilen Reklam: www.panaxankara.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 14/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özcan Ünal – Şifalı Bitkiler Mağazası hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

42)

 

Dosya No: 2012/901

 

Şikayet Edilen: Ersel Soytutan

 

Şikayet Edilen Reklam: www.herderdedeva.biz adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 10/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan ürünlere tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken bazı rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ersel SOYTUTAN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

43)

 

Dosya No: 2012/898

 

Şikayet Edilen: Hürol Şahin

 

Şikayet Edilen Reklam: www9karisim.com ve www.tanitimfiyatina.com adresli internet sitelerinde “Herbal Farma” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 08/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, ilgili ürünün zayıflama konusunda kesin bir çözüm olduğu ve birtakım sağlık problemlerinde etkili olduğu algısının yaratıldığı, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken bu tip rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hürol Şahin hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

44)

 

Dosya No: 2011/2210

 

Şikayet Edilen: Cemil Ermiş

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ankaraerotikshop.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 15/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, anılan gıda takviyelerine tedavi edici bir anlam yüklendiği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken belirli rahatsızlıkların söz konusu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Cemil ERMİŞ hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

45)

 

Dosya No: 2012/274

 

Şikayet Edilen: Kırca Pazarlama-Şevket KIRCA

 

Şikayet Edilen Reklam: TV 58 logolu televizyon kanalında 03/02/2011 tarihinde 10.55-11.30 saatinde yayınlatılan “Clavis Panax” isimli gıda takviyesine ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 03/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Panax” reklamlarında, anılan gıda takviyesinin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Kırca Pazarlama-Şevket KIRCA hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (7.395 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

46)

 

Dosya No: 2012/1698

 

Şikayet Edilen: Dört Eylül Anadolu TV. Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: TV 58 logolu televizyon kanalında 03/02/2011 tarihinde 10.55-11.30 saatinde yayınlatılan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 03/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Panax” reklamlarında, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Dört Eylül Anadolu TV. Yay. A.Ş.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2011/2113

 

Şikayet Edilen: Ahmet YILDIZ

 

Şikayet Edilen Reklam: Tempo TV logolu televizyon kanalında 26/10/2011 tarihinde yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Panax” reklamlarında, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Ahmet YILDIZ hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2012/2367

 

Şikayet Edilen: El Cezire Yay. San. Ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Tempo TV logolu televizyon kanalında 26/10/2011 tarihinde yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yayınlanan “Clavis Panax” reklamlarında, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu El Cezire Yay. San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

49)

 

Dosya No: 2012/1392

 

Şikayet Edilen: Sağlık Sarayı Sağlık Kozmetik ve Doğal Ürünler

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait işyerinde bulunan panolar ve broşürlerde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Pano, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu panolarda ve broşürlerde; “Bio-Aktif Beslenme Ürünleri: Tiens ürünleri %100 doğaldır. Ayrıca ürünlerimiz ülkemizde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafınca onaylanır. Çift selüloz:  Metabolizmanın normal bir şekilde işlemesinde en az protein, yağ, karbonhidrat kadar önemli bir yere sahiptir.  Bağırsaktaki yararlı bakterilere besleyici bir ortam yaratarak kabızlığı, sigmoid kolondaki kötü huylu tümörü, hemoroidi ve bunlara bağlı varikosel rahatsızlıkları önlemektedir. Midede yağ geçiş süresini kısıtlayabilir, midedeki asidi emebilir ve koleterol trigliserid gibi sindirim maddelerinin çözülme seviyesini azaltabilir. Vücudun insülin ihtiyacını azaltarak diyabet hastalarında şeker seviyesinin dengelenmesini sağlar. Kalp damar probleminden korur. Göğüs kanseri oluşumunu engelleyebilir. Fıtık, apandist, toplardamar genişlemesi, böbrek ve idrar kesesi taşları, onikiparmak bağırsağı ülseri, Crohn’s hastalığı, sigmold kolon ülseri ve benzer rahatsızlıklarda hafifletici bir etki yaratabilir. Karında tokluk hissi uyandırdığı için zayıflama etkisi vardır. Sindirim-boşaltma yollarında kanaması olmuş ya da olanlar tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanıldığı sürece ağırlığın yirmide biri kadar günlük su tüketilmelidir, en az 2 saat önce veya sonra başka bir ürün kullanılmamalıdır. Chitosan: Chitosan insan vücudundaki tüm fizyolojik fonksiyonları regüle eden %100 doğal bir üründür. Kırmızı kabuklu deniz ürünlerinden elde edilmiştir. Vücut içerisinde depolanmış olan atık maddeleri; kadmiyum, civa, kurşun, radyasyon vs. temizler. Yaşlanma sürecini yavaşlatır, bağışıklığı güçlendirir ve çeşitli rahatsızlıklara karşı önem olarak kullanılabilir. Vücudun biyolojik ritmini regüle ederek, hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Tansiyonu, kandaki yağ ve şekeri ayarlar. Karaciğer güçlendirir ve sindirim fonksiyonunu düzenler. Aterısklerozun kalp hastalıklarının önüne geçer. Bağışıklık sistemini güçlendiren yan etkisiz muhteşem bir üründür. Yaraların ve yanıkların iyileşmesinde etkilidir. Aynı zamanda hücre yenileme özelliği vardır. S kalsiyum, çinko kapsülleri, spirulina, cordyseps vb.” şeklinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan gıda takviyeleri ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, ayrıca bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu;

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesinde

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sağlık Sarayı Sağlık Kozmetik ve Doğal Ürünler hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

50)

 

Dosya No: 2011/1093

 

Şikayet Edilen: Akyol Grup Pazarlama- Abdülbaki AKYOL

 

Şikayet Edilen Reklam: www.tvpazarlamaurunleri.com adresli internet sitesinde yer alan “Altın Çilek, Formula 21 Man” isimli gıda takviyesine ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde “Özellikle son yıllarda zayıflama yöntemi olarak adından sıklıkla bahsedilmeye başlanan Altın Çilek,  başbakan Tayip Erdoğan’ın da bu meyveyi tükettiğini belirtmesinden sonra gerçek anlamda hak ettiği değeri bulmayı başardı. Altın Çilek, bilinen bitkiler arasında lif oranı en yüksek olanlardan biridir. Lifli olarak bilinen ve insanlar tarafından tüketilen birçok ‘ünlü’ meyveden ortalama 3 kat daha fazla lif içeren Altın Çilek, bu özelliği sayesinde uzun süre ve gerçek bir tokluk hissi uyandırır ve yağları yakarken de su kaybına neden olmaz. Su kaybının olmaması demek, yağlarla birlikte kasların da erimesine engel olmak, sadece yağların erimesini sağlamak demektir. –Acıkma hissini azaltarak daha uzun süre tokluk hissi sağlama: Altın Çilek önerdiği şekilde kullanıldığı zaman uzun süre tokluk hissi yaratır ve tatlı krizlerine engel olur. Bu sayede daha uzun süre, daha az kalori ile günü geçirmiş olursunuz. –Yağ yakma işlemini sağlıklı bir şekilde hızlandırır: Altın Çilek, temelde yağ yakarak zayıflamayı hedefler. Ancak birçok ürün yağ yakarken su kaybına ve dolayısıyla da kasların erimesine neden olurken, Altın Çilek su kaybına engel olur ve bu sayede sağlıksız bir işlem olan ‘kas yakma’ işleminin önüne geçer. –Yağların sağlıklı bir şekilde vücutta atılmasını sağlar: Altın Çilek, tüketimi insan metabolizmasını hızlandırarak daha fazla enerji harcanmasını sağlar. Ancak, bu enerjiyi özellikle yakılan yağlardan sağlar ve vücuttaki yağları enerjiye çevirerek yok eder. Bunun yanı sıra, lifli yapısı sayesinde vücut tarafından yeni yağ birikimlerinin vücut tarafından sağlanmasına da engel olur. –Altın Çilek sayesinde yağlar enerjiye dönüşür: Birçok zayıflama ürünü, vücudu enerjiden yoksun bırakıp halsizliğe neden olurken, Altın Çilek vücuttaki fazlalıkları, enerjiye dönüştürerek ortadan kaldırdığı için herhangi bir halsizlik sorununa neden olmaz. Eğer bugüne kadar birçok yöntem denediyseniz, Altın Çilek Zayıflama Hapı kullanmaya başladıktan sonra aradaki fark ve etkiyi kısa sürede fark edeceksiniz. Sağlıklı ve kolay bir şekilde, bir daha geri almamak üzere kilo vermek istiyorsanız, tamamen doğal ve sağlıklı bir içeriğe sahip Altın Çilek Zayıflama Hapı, size en uygun çözümü sunacaktır. Formülü özel olarak geliştirilen Altın Çilek Zayıflama Hapı, Zarasız ve kolay zayıflamanın en doğal formülü olarak karşımızda. Altın Çilek Zayıflama Hapı’nın Altın Çilek Meyvesinden Farkı Var Mıdır? Piyasada sunulmakta olan Altın Çilek meyvesi ve bu meyvenin kurusu doğrudan tüketildiğinde, vücut tarafından sadece %30luk kısmı sindirilmektedir. Geriye kalan kısmı ise vücuttan atılmaktadır. Oysa ki Altın Çilek Zayıflama Hapı, özel içeriği ve yapısı sayesinde sindirilme oranını %85e kadar çıkarmakta ve meyvesine göre neredeyse 3 kat daha fazla fayda sağlamaktadır. (…) Formula 21 Man: Cinsel Sorunlarınızdan Uzaklaşın! Beyler Formula 21 Forman Kullanın 7 dakika içinde gençleşin! Ürünümüz %100 bitkisel olup herhangi bir yan etkisi yoktur. Cinsel hayatı düzenleyici bir üründür. 7’den 70’e herkes kullanabilir. 9 tabletten oluşan ve alındığından itibaren hemen etki gösteren bu ürün, -erken boşalmayı önler, -sertleşme sorununu ortadan kaldırır ve maksimum sertleşmeyi sağlar,-cinsel performansı arttırır, -sperm sayısını çoğaltır, -cinsel organdaki kan akışını hızlandırır, -vücuda adrenalin pompalar, -eşler arasında soğukluğu engeller, -cinsel hazzı(orgazm) en üst seviyeye çıkarır. –cinsel hayatı düzenleyici bir üründür. Mutlu bir cinsel yaşamın sırrı! Dr. Ömer Coşkun’un formülüze ettiği bu ürün erkekte cinsel isteği ve fonksiyonu arttırdığı bilinen çeşitli şifalı bitkiler içeren tamamen bitkisel formüldür. Bu formülü kullandığınız zaman cinsel isteğinizde bir artış ve performansınızın eskiye oranla ciddi bir yükseliş sağladığını, aynı zamanda cinsel aktivite sırasında enerji ve zevk alma kapasitenizin ciddi oranlarda arttığını göreceksiniz ve bu ürün sayesinde mutlu bir cinsel yaşama kavuşacaksınız. Formula 21 forman kesinlikle ilaç değil %100 bitkisel ve gıda takviyesi olarak üretilmiştir. Herhangi bir yan etkisi bulunmamakta ve yaş sınırı gözetmeksizin kullanılabilmektedir. Alanında Türkiye’de en çok satış yapan ürün olma özelliğine sahip Formula 21 Forman, ilk çıktığı günde bu yana büyük ilgi görmüştür. Artık siz de bu sırra ortak olabilirsiniz. Laboratuarımız en üstün ve etkili formülü üretmek için en kaliteli malzemeleri ve üretim prosedürlerini kullanmaktadır. Tüm Türkiye’de rakip firmalar arasında en çok satan üründür. Şimdi yaşamınıza katkıda bulunun. Siz de Formula 21 Forman’le cinsel doyuma ulaşmış onbinlerce kişiye katılın.” şeklinde ifadelere yer vermek suretiyle gıda takviyesi niteliğindeki ürünün tedavi edici özelliği olduğu ve ortalama reklam izleyicisi nezdinde yaratılan algı nedeniyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Akyol Grup Pazarlama-Abdülbaki AKYOL hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2011/1035

 

Şikayet Edilen: Faruk YILDIRIM

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dogalbakim.net adresli internet sitesinde yer alan “Boymax” isimli gıda takviyesine ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde “Boy uzamama ve boy kısalığı probleminde 15-35 yaş arasındaki boy gelişimi durmuş kişilerde modern tıp tedavisine ek olarak kullanılabilecek bitkisel gıda takviyesidir.” şeklinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, ayrıca bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; dolayısıyla söz konusu internet sitesinde yayımlanan reklam ve ilanların;

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesi

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Faruk YILDIRIM hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

52)

 

Dosya No: 2011/1025

 

Şikayet Edilen: Gacal Yazılım Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.geldesatma.com adresli internet sitesinde yer alan “Boymax” isimli boy uzatıcı ürüne ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde, “Boymax 35 yaşına kadar boy uzatır. Boymax doğal boy gelişiminizi desteklemesinin yanında ileri yaşlardaki (15-35 yaş) boy gelişimi durmuş olan kullanıcılarda dahi boy gelişimini tekrar başlatabilecek bir formüle sahiptir. Boymax’ın içeriğindeki vitamin ve mineraller kemiklerinizi geliştirerek ve kıkırdaklarınızı, omurilik disklerinizi ve kemiklerinizi yenileyerek doğal büyüme hızınızı arttırır. Boymax boy uzatma hızlandırıcı sayesinde doğal boy gelişiminizi hızlandırılabilir ve durmuş olan boy gelişiminizi tekrar başlatabilirsiniz. Boymax güvenli, verimli, etkili, kullanımı kolay ve uygun fiyatlı devrim yaratan yeni bir boy uzatma ürünüdür, uzun araştırmalar sonucu geliştirilmiştir.” şeklinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, ayrıca bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu;

 

Dolayısıyla söz konusu internet sitesinde yayımlanan reklam ve ilanların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gacal Yazılım Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

53)

 

Dosya No: 2011/1345-IX

 

Şikayet Edilen: Müjgan SANLI

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Maurers ” adlı ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 26.05.2011 tarihli görünümünde; Gerçekten kilo vermenize yardımcı etkisi kanıtlanmış tek ürün Maurers. Termojenik yağ yakıcı özelliği bulunan Maurers, oturduğunuz yerden kilo vermeniz iin formulize edilmiş benzersiz bir üründür. Bitkisel yağ yakıcı, metabolizma düzenleyici ve sindirim sistemi sorunları için en iyi bitkileri içeriğinde barındıran %100 doğal Maurers kapsülleri ile kolayca zayıflayacaksınız. Hızlı ve etkili yağ yakıcı termojenik özelliğinin yanı sıra iştahınız kapatarak yemek yeme arzunuzu en aza indiren bu ürünle açlık hissetmeden kilo verebilirsiniz. İçeriğindeki bileşenler sayesinde Maurers, zayıflama sürecinde size enerji vererek yorgun ve bitkin kalmanızı da önler. Çünkü Maurers’in termojenik yağ yakıcı özelliği ile bir sporcu gibi koşmuş ve terlemiş olursunuz. Bu sayede onunla vücudunuzdaki toksinleri hiç yorulmadan atmaya başlarsınız. Sonuç olarak metabolizmanız hızlanır ve siz sağlıklı olarak zayıflama yaşarken aynı zamanda göbek, bel ve basen gibi hareketsiz bölgelerdeki yağlarınızdan da kurtulursunuz. Türkiye’de en iyi ve en gerçek termojenik yağ yakıcı bitkisel kapsül Maurers, hem bölgesel ve genel zayıflama hem de sıkılaştırıcı etkiye sahip muhteşem bir üründür. İştahınızı keser ve metabolizmayı hızlandırır. Yağlarınızı hızlı yakarak göbek basen ve hareketsiz bölgelerden çok kolay kilo vermenizi sağlar. Oturduğunuz yerde terleten, spor yapar gibi kalori yakmanızı sağlayan termojenik etki sağlar. Karbonhidratları bloke eder. Kalorileri ciddi oranda absorbe ederek kiloya dönüşmesini engeller. Yakılan yağları direk enerjiye dönüştürerek kilo verme esnasında zayıf ve güçsüz düşmenizin önüne geçer. Ayrıca içeriğinde bulunan C vitamini ile vücudun ihtiyaç duyduğu direnci sağlar. Kilo almanıza sebep ve zayıflamanıza engel olan yavaş çalışan metabolizmanızı Maurers ile harekete geçirebilirsiniz. Hergün 1 adet Maurers sizi tok tutup sağlıklı şekilde zayıflamanızı sağlayacaktır.Vb” şeklinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendleri,

 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinin (a), (c), (d), (e), (f) bendleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Müjgan SANLI hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

54)

 

Dosya No: 2011/1896

 

Şikayet Edilen: Alka Grup Dış. Tic. Ltd. Şti. (Alka Form)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.alkaform.com.tr adresli internet sitesinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesi ve reklam veren tarafından yapılan açıklamalar dikkate alınarak; internet sitesinde yer verilen ifadelerle, reklamı yapılan ürünlerin vücudun birtakım ihtiyaçlarını karşılayarak vücut üzerinde fizyolojik etkilere sahip olduğu, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken hastalıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi oluşturuluduğuna, böylece söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna, dolayısıyla inceleme konusu reklamların;

 

 -5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6, 40, 42 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 12, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Alka Grup Dış. Tic. Ltd. Şti. (Alka Form) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

55)

 

Dosya No: 2012/187

 

Şikayet Edilen: Arı Dünyası Ertuğrul Alasağ

 

Şikayet Edilen Reklam: www.aridunyasi.com.tr adresli internet sitesinde yer verilen ürünlere ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.aridunyasi.com.tr adresli internet sitesinde yer verilen arı sütü, propolis, arı poleni, saf bal ürünlerinin gebe kalma/bırakma sorunları, diabet, kanser, unutkanlık, Parkinson, Alzheimer, migren ağrıları, depresyon, kemik erimesi, hipertansiyon, kronik ağrılar, iktidarsızlık ve isteksizlik, eklem-mafsal iltihabı, bronşit, nefes darlığı hastalıklarının tedavisine yardımcı olan, kolesterol düşürücü, enerji verici, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, sara hastaları için şifa kaynağı olan, zihni açan, hücre yenileyen ürünler olduğuna ilişkin ifadelere yer verilmek suretiyle adı geçen gıdaların tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu yönünde iddialarla tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklam ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24. maddesinin 3. bendi,

 

-29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e,   7/a, 7/c-1, 7/g, 13 üncü ve 17 nci maddeleri ve

 

 -4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Arı Dünyası Ertuğrul Alasağ hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

56)

 

Dosya No: 2012/891

 

Şikayet Edilen: Doğa Gıda Tar. Ürt. Uyg. İth. İhr. Ltd. Şti. (Gökan DOĞAN)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.baharat.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Clavis Panax”, “Maurer Kapsül” ve “9 Hayat Çayı” gibi birçok ürün tanıtımına yönelik reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.07.2012, 24.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet  

 

Değerlendirme/Karar: www.baharat.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Clavis Panax”, “Maurer Kapsül” ve “9 Hayat Çayı” gibi gıda takviyelerine ilişkin reklamlarda, bu ürünlerle ilgili yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa, ilgili mevzuatta yer alan bazı istisnalar dışında, “gıda takviyeleri” de dâhil olmak üzere tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği;  dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

 

 

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Doğa Gıda Tar. Ürt. Uyg. İth. İhr. Ltd. Şti. (Gökan DOĞAN) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

57)

 

Dosya No: 2012/894

 

Şikayet Edilen: Metin ÖZLÜK (Alo Ecza)  

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ayhanercan.satissitesi.in adresli sitede yer alan“9’lu Zayıflama Çayı” adlı ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.ayhanercan.satissitesi.in adresli sitede yer alan“9’lu Zayıflama Çayı” adlı ürün tanıtımına yönelik reklamlarda, bu ürünle ilgili yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa, mevzuatta belirtilen bazı istisnalar dışında, “gıda takviyeleri” de dahil olmak üzere tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, ayrıca söz konusu ürün tanıtımında Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan’ın adı kullanılarak çeşitli iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Metin ÖZLÜK (Alo Ecza) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

58)

 

Dosya No: 2012/1265

 

Şikayet Edilen: Enes ÇAĞLAR 

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ekonomikeczane.com adresli sitede yer alan “NBL Gynobiotic Probiotic”  adlı ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.05.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.ekonomikeczane.com adresli sitede yer alan “NBL Gynobiotic Probiotic” adlı ürün tanıtımına yönelik reklamlarda, bu ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Enes ÇAĞLAR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

TURİZM

 

59)

 

Dosya No: 2012/1146

 

Şikayet Edilenler: FSP Tur. ve Yat. A.Ş. (Kamelya World Tatil Kompleksi) 

 

Şikayet Edilen Reklam: Kamelya World Tatil Kompleksi isimli tesisle ait tesis tabela ve 

broşür tanıtımları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Kamelya World Tatil Kompleksi isimli tesisin 2012 yılında tesise ait tabela ve broşürlerde “5 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren FSP Tur. ve Yat. A.Ş. (Kamelya World Tatil Kompleksi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde yerel düzeyde (8.153 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

60)

 

Dosya No: 2011/1628

 

Şikayet Edilenler: Alder Özel Sağlık Hiz. Otelcilik İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.(Alder Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Alder Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 06.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Alder Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinin 06.06.2011 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Alder Özel Sağlık Hiz. Otelcilik İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.(Alder Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

61)

 

Dosya No: 2011/1629

 

Şikayet Edilenler: Titanic Business Hotel – Istanbul Asia

 

Şikayet Edilen Reklam: Titanic Business Hotel – Istanbul Asia isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 19.08.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Titanic Business Hotel – Istanbul Asia isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Titanic Business Hotel – Istanbul Asia hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

62)

 

Dosya No: 2011/1645

 

Şikayet Edilenler: Inter – Turkuaz Seyahat Tur. ve Tic. A.Ş. (Club Otel Maxima)

 

Şikayet Edilen Reklam: Club Otel Maxima isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 06.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Club Otel Maxima isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 5 Yıldızlı Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Inter – Turkuaz Seyahat Tur. ve Tic. A.Ş. (Club Otel Maxima) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

63)

 

Dosya No: 2012/1139

 

Şikayet Edilenler: Mustafa DİRİK (Lion Otel – Restaurant)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Lion Otel – Restaurant”  isimli tesisin broşür ve tabelalarında yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011, 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür, tabela

 

Değerlendirme/Karar: Lion Otel isimli tesisin girişinde ve terasında bulunan tabelalarda ve tesise ait restoran broşürlerinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mustafa DİRİK (Lion Otel – Restaurant) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

64)

 

Dosya No: 2012/1140

 

Şikayet Edilenler: Sancar İnşaat Taah. Turizm Taşımacılık Oto Alım Satım ve Orman Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.  (Sancar Kardia Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Sancar Kardia Otel”  isimli tesisin tabelalarında yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Tabela

 

Değerlendirme/Karar: Sancar Kardia Otel isimli tesisin, tesise ait tabela ve resepsiyonda bulunan fiyat listesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sancar İnşaat Taah. Turizm Taşımacılık Oto Alım Satım ve Orman Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti. (Sancar Kardia Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

65)

 

Dosya No: 2012/1141

 

Şikayet Edilenler: Altınkum Neta Otel Kuyum. Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. (Hotel First Class)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Hotel First Class”  isimli tesisin tabela ve broşürlerinde yer alan tanıtımlar

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Tabela, broşür

 

Değerlendirme/Karar: Hotel First Class isimli tesisin, tesise ait çeşitli tabela ve broşürlerde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 

Buna göre, reklam veren Altınkum Neta Otel Kuyum. Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. (Hotel First Class) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

66)

 

Dosya No: 2012/1142

 

Şikayet Edilenler: Komsa Tur. Otel. Rentakar Hiz. Yat. San. Tic. Ltd. Şti. (Hotel Surtel)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Hotel Surtel”  isimli tesisin tabela, kartvizit ve broşürlerinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Tabela, kartvizit, broşür

 

Değerlendirme/Karar: Hotel Surtel isimli tesisin, tesise ait çeşitli tabela, kartvizit ve broşürlerde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Komsa Tur. Otel. Rentakar Hiz. Yat. San. Tic. Ltd. Şti. (Hotel Surtel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

67)

 

Dosya No: 2013/101

 

Şikayet Edilenler: İma Müh. Yapı İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. (Özpark Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Özpark Otel isimli tesise ait broşür ve internet sitesinde yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Internet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen iki yıldızlı Turizm işletme belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.ozparkhotel.com adresli internet sitesinde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İma Müh. Yapı İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. (Özpark Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

68)

 

Dosya No: 2013/116

 

Şikayet Edilenler: Madi Kuy. Pet. Taş. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.(Madi Start Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Madi Start Otel isimli tesise ait broşür ve kartvizitlerde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013 yılı

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür, kartvizit

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen iki yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, tabela ve kartvizitlerde “üç yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Madi Kuy. Pet. Taş. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.(Madi Start Otel)hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

69)

 

Dosya No: 2011/381

 

Şikayet Edilen: Metro Turizm Seyahat Org. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 2011 yılının Şubat ayında, çeşitli yazıhanelerin vitrin camlarında yer alan “5 TL 17/03/2011 tarihinden itibaren İzmir Yolunda Hizmetinizdeyiz” ve www.metroturizm.com.tr adresli internet sitesinin 08/04/2011 tarihli görünümünde yer alan “İzmir – Kuşadası; Kuşadası – İzmir Seferlerimiz Başladı. Sadece 1 TL” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Şubat 2011 ve 08/04/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava ve internet

 

Değerlendirme/Karar: 2011 yılının Şubat ayında, çeşitli yazıhanelerin vitrin camlarında yer alan “5 TL 17/03/2011 tarihinden itibaren İzmir Yolunda Hizmetinizdeyiz” ve www.metroturizm.com.tr adresli internet sitesinin 08/04/2011 tarihli görünümünde yer alan “İzmir – Kuşadası; Kuşadası – İzmir Seferlerimiz Başladı. Sadece 1 TL” başlıklı reklamlarda,

 

İndirim miktarı veya oranı ile indirim döneminin başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi;

 

Reklamlara konu “5 TL” ve “1 TL” fiyat ile satılan biletlerin, belli sayıda koltuk için geçerli olmasına rağmen, bu esaslı unsura reklamlarda yer verilmeyerek, tüketiciler nezdinde reklama konu seferler için satışı yapılan bütün biletler için reklamda belirtilen indirimli fiyatların geçerli olduğu intibasının oluşturulması;

 

Yukarıda belirtilen hususların tüketicileri, satın alma kararlarını etkileyecek hususlarda eksik bilgilendirici, aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olması nedenleriyle söz konusu reklamların,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8, 12/A, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm Metro Turizm Seyahat Org. ve Tic. Ltd. Şti. veren hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI/TEKNOLOJİ

 

70)

 

Dosya No: 2012/162

 

Şikayet Edilen: Kesa Turkey Ltd. Merkezi İngiltere Türkiye İstanbul Merkez Şubesi

 

Şikayet Edilen Reklam: “Kazanmaya Ara Vermeyin”, “Darty’den Tüm HP Dizüstü Bilgisayarlarda %25 İndirim”, “Yeni Yılda Herkes Kazanacak” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 7-10 Ekim 2011, 18-21 Kasım 2011, 16-19 Aralık 2011 (sırasıyla)

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer alan “Her gün en iyi fiyat garantisi ile içiniz rahat” başlıklı reklamlarda yer alan “en iyi fiyat garantisi” ibaresinin Reklam Hukukunun genel ilkeleri doğrultusunda ve tüketiciler nezdinde, her ürün grubu itibariyle en ucuz ürünlerin Darty markasıyla satıldığı anlamına geldiği, ancak firma yanıtının da dahil olduğu inceleme doğrultusunda tüm ürün grupları itibariyle en ucuz ürünlerin Darty markasıyla satılması gibi bir durumun söz konusu olmayıp reklam iddiasının ispatlanamadığı, bu itibarla anılan reklamların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla söz konusu reklamların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2, 13 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kesa Turkey Ltd. Merkezi İngiltere Türkiye İstanbul Merkez Şubesi hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde 73.966 TL (Yetmişüçbindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

71)

 

Dosya No: 2013/299

 

Şikayet Edilen: Electroworld İç ve Dış Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mydonose FM ve Show Radyo’da yayınlanan radyo spotu formatındaki reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 16 Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar:  İndirimli satış kapsamındaki söz konusu radyo reklamlarında %25 indirimden bahsedilmesine rağmen, bu indirim kampanyasının hangi tarihler arasında geçerli olduğunun belirtilmediğinin, indirim kampanyasına dahil olan ürünlerin model bilgilerine yer verilmediğinin ve indirim kampanyasına dahil olan ürünlerin önceki fiyatlarının da belirtilmediğinin anlaşılmasından ötürü, anılan reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c -2, 12/a maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Electroworld İç ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

72)

 

Dosya No: 2013/300

 

Şikayet Edilen: Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Power FM, TGRT FM, Power XL Ekstra Lounge FM, Mydonose FM, Super FM, Power FM, Number One FM, TGRT FM’de yayınlanan radyo spotu formatındaki reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 16-17-18-19-20-21-22-23 Kasım 2011 (sırasıyla)

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar:  İndirimli satış kapsamındaki söz konusu radyo reklamlarının tümünde ilgili mevzuat doğrultusunda tanıtılan ürünlerin model bilgisine yer verilmediğinin, bunun yanı sıra, yayımlanan reklam ve ilanlardaki fiyat bilgilerine Türk Lirası cinsinden yer verilmesi gerekirken, sırasıyla birinci, üçüncü, dördüncü ve sekizinci sıradaki reklamlarda ürün fiyatlarının Dolar üzerinden belirtilmesi suretiyle mevzuata aykırılığa neden olunduğuna, bu nedenle söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2, 12/a maddeleri,

 

– Etiket Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği’nin 9. maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

73)

 

Dosya No: 2013/301

 

Şikayet Edilen: Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: JOY TURK adlı radyo kanalında yayınlanan radyo spotu formatındaki reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 31 Ocak ve 2 Şubat 2012.

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar:  İndirimli satış kapsamındaki söz konusu radyo reklamlarında, ilgili mevzuat doğrultusunda tanıtılan ürünlerin model bilgisine yer verilmediğinin, bunun yanı sıra, yayımlanan reklam ve ilanlardaki fiyat bilgilerine Türk Lirası cinsinden yer verilmesi gerekirken, anılan reklamlarda ürün fiyatlarının Dolar üzerinden belirtilmesi suretiyle mevzuata aykırılığa neden olunduğunun, bu nedenle söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2, 12/a maddeleri,

 

– Etiket Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği’nin 9. maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

74)

 

Dosya No: 2012/794

 

Şikayet Edilen: Electroworld İç ve Dış Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Star, Milliyet ve Türkiye Gazetelerinde yayımlanan “Kocaman Ekranlar Küçücük Fiyatlar – Düşük Fiyat Garantisi” konulu reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.05.2012-26.05.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer alan “Düşük fiyat garantisi” ibaresinin Reklam Hukukunun genel ilkeleri doğrultusunda ve tüketiciler nezdinde, reklamda tanıtılan ürünlerin diğer satış mecralarında daha düşük fiyata veya firma satış fiyatına eşit bir fiyata satılmamakta olduğu anlamına geldiği, ancak, başka bir firmaya ait reklamın incelenmesi neticesinde, inceleme konusu reklamda düşük fiyat garantisi ile sunulan 47LM660S kodlu ürünün gerçekte reklam veren firma tarafından diğer firmaya nazaran 300 TL daha yüksek bir fiyata satıldığının tespit edildiği ve firma tarafından bu duruma gerekçe olarak başka bir firma tarafından reklama konu ürünün daha ucuza satılmasının ticari hayatın olağanı sayılması gerektiğinin ifade edildiği, aynı yanıtta Bakanlığımızca talep edilmiş olmasına rağmen söz konusu reklamlardaki “düşük fiyat garantisi” vaatlerini, tanıtılan ürünler bazında ve reklam yayın tarihi itibariyle ispatlayan belge ve bilgilerin hiçbirinin sunulamadığı, tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde, Reklam Hukuku’nun ispat külfeti ile ilgili hükmü ışığında incelenen reklamlardaki “düşük fiyat garantisi” iddiasının objektif bir biçimde kanıtlanabilirlikten uzak ve yanıltıcı bir yöntemle talep yaratma amacına hizmet etmekte olup bu nedenle tüketicileri aldatıcı olduğu, dolayısıyla söz konusu reklamların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2, 13 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Electroworld İç ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, reklam veren firma tarafından 2011 yılının Haziran ayında yayımlanan “En düşük fiyat garantisi burada” sloganlı reklam ve ilanların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e ve 4077 sayılı Kanuna aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Reklam Kurulu’nun 11.10.2011 tarihli ve 193 sayılı toplantısında firma hakkında idari para cezası verilmiş olup söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un değişik 25’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108 YTL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

DİĞER

 

75)

 

Dosya No: 2013/19

 

Şikayet Edilen: Or-Pa Pazarlama ve Tekstil San. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: İstanbul Viaport’da bulunan D’s DAMAT mağaza içi panolarda yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Mağaza vitrini

 

Değerlendirme/Karar: İstanbul Viaport’da bulunan D’s DAMAT mağaza içi panolarda yayınlanan tanıtımlarda “D’S DAMAT’tan 150 TL lik alışverişinizde OPET’ten 25 TL!lik yakıt hediye!” ifadesi kullanılmasına rağmen reklam metninde aynı anda iki farklı kampanyadan faydalanılamayacağı hususunun belirtilmediği ve fatura tutarı üzerinden 50 TL indirimden faydalandırılan müştekiye, şikayetinden önce söz konusu reklamda belirtilen akaryakıt hediye çekinin verilmediği tespit edildiğinden, söz konusu tanıtımların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/c-2, 8 ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Or-Pa Pazarlama ve Tekstil San. A.Ş. hakkında, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

76)

 

Dosya No: 2013/160

 

Şikayet Edilen: Habertürk Matbaacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Sadece İstinye Park’ta değil her yerde en çok okunan gazete” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava (İstinye Park AVM dış cephesi)

 

Değerlendirme/Karar: Habertürk Gazetesi’ne ilişkin olarak açık hava mecralarında yayınlanan “Sadece İstinye Park’ta değil her yerde en çok okunan gazete” başlıklı reklamlarda bahsi geçen “en çok okunan gazete” ifadesinin ortalama bir tüketici tarafından “en yüksek satış adedine sahip gazete” olarak algılanabileceği, oysa Basın İlan Kurumu verilerine göre en yüksek satış adedine sahip gazetenin Habertürk Gazetesi olmadığı, bu nedenle söz konusu reklamların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-6 ve 13 üncü maddeleri

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Habertürk Matbaacılık A.Ş. hakkında, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

77)

 

Dosya No: 2013/292

 

Şikayet Edilen: Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “750 TL ve üzeri alışverişlerde altın bilezik hediye” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Sevgililer Günü’ne özel 750 TL ve üzeri alışverişlerde altın bilezik hediye” başlıklı reklamlarda, ekranın alt bölümünde kayan yazıların hareketli zemin üzerinde ilerlediği, büyüklüğünün  asgari 14 satır olması gerekirken 8 satır olduğu ve 88 kelimelik kayan metnin yaklaşık 23 saniyede sonlanması gerekirken 17 saniyede sonlandığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 nci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca ulusal düzeyde 87.915 TL (Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

78)

 

Dosya No: 2013/131

 

Şikayet Edilen: Altınbaş Kuyumculuk İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “1000 TL ve üzeri alışverişlerde pırlanta, safir ve beyaz altın kolye hediye” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Sevgililer Günü’ne özel 750 TL ve üzeri alışverişlerde altın bilezik hediye” başlıklı reklamlarda ekranın alt bölümünde kayan yazıların hareketli zemin üzerinde ilerlediği, büyüklüğünün  asgari 14 satır olması gerekirken 8 satır olduğu ve 50 kelimelik kayan metnin yaklaşık 16 saniyede sonlanması gerekirken 8 saniyede sonlandığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 nci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Altınbaş Kuyumculuk İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca ulusal düzeyde 87.915 TL (Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

79)

 

Dosya No: 2011/1186

 

Şikayet Edilen: Baf Farma-Gülşah YANGIN

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından satışı yapılan “Power Balance” isimli kol bilekliğine ait 19.07.2011 tarihinde Lig Radyo’da Seda’nın Marketi isimli programda yayımlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar:İnceleme konusu reklamlarda tanıtımı ve pazarlaması yapılan “Power Balance” isimli ürün için; (…) Power Balance denge bilekliği içerisinde negatif yüklü hologramlar var (…) Negatif iyon etrafımızda çok yok(…) Kullandığımız eşyalar (…) bilgisayar, televizyon, cep telefonu maalesef ki yoğun bir pozitif iyon üretiyor. Kendinizi anlık yorgun hissedebilirsiniz. (…) Depresif hareketlerde bulunabilirsiniz. Yaşadığınız ortamda negatif iyon bulunursa işte bu sıkıntılar tamamen bitecek. Stresten halsizlikten kurtulabileceksiniz. İsteksizlikler tamamen bitecek(…) Daha rahat olacaksınız. (…) fazlasıyla araç kullanan dinleyicilerimize özellikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Power Balance hem dikkat dağınıklığını ortadan kaldırıyor hem de yolun verdiği yorgunluğu ve stresi alıp götürüyor. Bilimsel araştırmalar yapılmış. Negatif iyon içeren ortamlarda eğer ki mevsimsel depresyonlar geçiriyorsanız, yorgunluk baş ağrısı belirtileriniz varsa bunları hafifletiyor. İş performansınız yükseliyor (…) Hata oranları düşüyor. O kadar etkili bir ürün ki herkesin bileğinde olması lazım (…) Öğrenciler için dikkat dağınıklığının ortadan kaybolması başarı demek. Başarı oranını arttırmış oluyorsunuz anne baba olarak (…) Sağlığına dikkat edenler mutlaka bunu taşımalı. Yani vücudunuzdaki enerjiyi maksimum kullanmak istiyorsanız ve daha rahat nefes almak istiyorsanız bu bileklik size gereken her şeyi sağlayacak (…) Daha az yorulacaksınız, dengeniz, esnekliğiniz yerine gelecek(…) Konsantrasyon sorunlarınız varsa, konsantrasyonunuzu yükseltecek. Stres tansiyon bunlardan kurtulabileceksiniz. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan dinleyicilerimizi yine bir uyarıda bulunalım. (…) Tansiyonun vermiş olduğu yan etkiler ortadan kalkıyor. (…) Migren hastaları için de aynı şekilde. Denge sağlıyor. Eğer ki uyku probleminiz varsa erken uyanamama bilinciniz varsa bunları ortadan kaldıracak. (…) Enerjiniz her zaman sizinle olacak. (…) Zararlı bir madde içermiyor. (…) Dayanıklılığınız artacak. (…) Gençleştirici etkisi var. Yorgunluk giderici etkisi var. Aşırı sıcaklığa karşı dayanıklılığı var. (…) Uykusuz kaldığımız zaman gözaltı torbaları şişer. (…) Power Balance ta böyle bir şey mümkün değil. (…) İki saat 3 saat dahi uyusanız, hiç uykunuzu almamış gibi yaşamıyorsunuz. (…)” şeklinde ifadelerin yer aldığı, böylece hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken hastalıkların tedavisinin Power Balance isimli kol bilekliği ile tedavi edilebileceği izleniminin oluşturulduğu, söz konusu tanıtımın bilimsellikten uzak, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksiliklerini istismar edici, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla bu durumun;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre,  reklam veren Baf Farma-Gülşah YANGIN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir