Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 210. Toplantı Kararları – 12.03.2013

210. Toplantı Kararları – 12.03.2013

İLETİŞİM HİZMETLERİ

 

1)

 

Dosya No: 2013/21

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Böyle Şeyler Sadece Turkcell’de Olur Bitmeyen TL” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08-30 Ocak 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Reklamın ana vaadinde kullanılan, “Böyle Şeyler Sadece Turkcell’de Olur” ifadesinin, yapılan konuşma ve/veya TL yüklemesi karşılığında GSM operatörlerinin abonelerine hediye konuşma ve/veya TL vermesinin genel ve bilinen bir uygulama olması nedeniyle tüketicileri aldatıcı nitelikte olması;

 

Reklama konu kampanya kapsamında, bir ay içinde her 20 TL’lik ve üzeri konuşma yapılması karşılığında, aynı ayın sonuna kadar kullanılabilecek 20 TL’lik konuşma ücretinin tüketicilere bir defaya mahsus hediye edilmesine; hediye edilen 20 TL’lik konuşmanın bitmesini takiben yeniden hediye konuşma yüklenebilmesi için yeniden 20 TL ve üzeri yükleme yapılması gerekmesine rağmen reklamın ana vaadinde sürekli olarak “Bitmeyen TL” vurgusunun yapılmasının;

 

“20 TL konuşma yapıldığında 20 TL yükleniyor” ifadesinin ekranda son derece küçük, kısa bir süre ve dolayısıyla tüketiciler tarafından algılanabilir olmaktan uzak şekilde yer almasının;

 

Yapılacak 20 TL ve üzeri konuşmalar karşılığında hediye edilecek ve aynı ayın sonuna kadar kullanılabilecek konuşmaların maksimum 60 TL ile sınırlı olacağı bilgisine televizyon reklamında yer verilmemesinin, tüketicileri satın alma kararlarını etkileyecek hususlarda eksik bilgilendirici ve aldatıcı nitelikte olması;

 

nedenleriyle, inceleme konusu reklamların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci maddesi,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından, 11 – 22 Mayıs 2012 tarihleri arasında muhtelif ulusal mecralarda kanallarında yayımlanan “Türkiye’nin 3G Mobil İnternet Şampiyonu Turkcell” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 12/06/2012 tarih ve 201 sayılı toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (87.915×2=175.830.TL) uygulanmasına  karar verilmiştir.

 

 

2)

 

Dosya No: 2012/1656

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Numaranızı Vodafone’a Taşımanız İçin Bir Neden Daha. 1 Yılda 2 Kat Daha Hızlı 3G” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07-14 Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar:  Televizyon  reklamının ana vaadinde görsel olarak “1 Yılda 2 Kat Daha Hızlı” ifadesine yer verilmesine rağmen ana vaadin istisnası niteliğindeki alt yazıda “Vodafone 3G Hızını 1 Yılda 1.8 Kat Yükseltmiştir” ifadelerine yer verilmesinin ana vaat ve istisnası arasında açık bir uyumsuzluk yaratması ve yine gazete reklamlarının ana vaadinde “2 Kat Daha Hızlı 3G Vodafone’da” ifadesine yer verilmesine rağmen ana vaadin istisnası niteliğindeki alt yazıda “Kendi Veri İndirme Hızları Kıyaslandığında Vodafone 3G Hızını 1 Yılda 1.8 Kat Yükseltmiştir.” ifadelerine yer verilmesinin ana vaat ve istisnası arasında açık bir uyumsuzluk yaratması ve bu durumun tüketicileri yanıltıcı ve mevcut mevzuata aykırı olması;

 

Açık hava reklamlarında yer verilen “2 Kat Daha Hızlı 3G Vodafone’da” ifadelerinin, 3G hizmetindeki hız artışının “1.8” olması nedeniyle tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı olması;

 

Televizyon ve gazete reklamlarının alt yazısında, Ekim 2011’de 11 ilde ve 19 Eylül – 18 Ekim 2012 tarihleri arasında toplam 21 il ve ilçe merkezinde yapılan 3G araştırmasından bahsedilmesine rağmen; 2011 ve 2012 yıllarında yapılan araştırmaların hangi il ve ilçe merkezlerinde yapıldığı hakkında reklamda herhangi bir bilgi bulunmamasının tüketicileri eksik bilgilendirici nitelikte olması;

 

Televizyon reklamlarında Türkiye haritası üzerinde yer alan ve Şirketin 3G hızını gösteren saat vasıtasıyla, tüketiciler nezdinde, Şirketin 3G hızının 70-80 mbps hızdan daha fazlasına ulaşılabildiği intibasının yaratılması ancak bu hususun ispatlanamamış olması;

 

Reklamda kullanılan altyazının, tüketiciler tarafından okunabilir ve algılanabilir hızdan daha hızlı geçmesinin mevzuata aykırı olması;

 

nedenleriyle, inceleme konusu reklamların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 ve 7 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Vodafone Telekomünkasyon A.Ş. tarafından, Mayıs – Haziran 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayımlanan “Şimdi Numaranı Özgür Gence Taşı 6 Ay Boyunca Ayda 20 Liraya İstersen Her Yöne Tam 2000 Dakika ve 5000 SMS Senin Olsun. Gençlik Bir Kere Yaşanır Özgürce Yaşa” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11/09/2012 tarih ve 204 sayılı toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554×2=163.108,-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2013/109

 

Şikayet Edilen: TTNET A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “İnternet Yarı Fiyatına 10 Ay Boyunca 24 Ay Taahhütle” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Reklamın ana vaadinde kullanılan sözel ve görsel ifadelerle, tüketiciler nezdinde, reklama konu kampanyadan herkesin faydalanabileceği algısının yaratılmasına rağmen, alt yazıda, reklama konu kampanyadan sadece yeni bireysel abonelerin yararlanabileceğinin belirtilmesi ve bu durumun ana vaat ile istisnası arasında açık bir uyumsuzluk yaratması nedeniyle inceleme konusu reklamın;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci maddesi,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TTNET A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, TTNET A.Ş. tarafından, 13 Nisan – 18 Mayıs 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayımlanan “6GB Kotalı Net 6 Şimdi İlk İki Ay Ücretsiz Sonraki 10 Ay Ayda 19,90 Lira” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 16/01/2012 tarih ve 208 sayılı toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (87.915×2=175.830,-TL) uygulanmasına  karar verilmiştir.

 

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

4)

 

Dosya No: 2012/905

 

Şikayet Edilen: Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Star TV isimli televizyon kanalında yayınlanan “Ayşe ve Alişan” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar:  Anılan yayın sırasında kullanılan ifadeler ile, Ahmet MARANKİ’nin ve de Ahmet MARANKİ tarafından satışı yapılan ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine  karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2011/622

 

Şikayet Edilen: Cine Beş Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş

 

Şikayet Edilen Reklam: Cine 5 isimli televizyon kanalında yayınlanan “Yüksek Topuklar” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.03.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  Anılan yayın sırasında yer verilen ifadeler ile ve yayın esnasında alt bantta “Danışma Hattı : 0212 331 30 37-38-39 ” biçiminde danışma/pazarlama hattı numaralarına yer verilmesi suretiyle, aynı zamanda program destekleyicisi kimliğindeki “Grey Away” adlı ürünün örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Cine Beş Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2013/165

 

Şikayet Edilen: Kanal 5 TV Radyo ve Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kanal 5 isimli televizyon kanalında, yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 12.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  İnceleme konusu program incelendiğinde, “tavsiye” adı altında bahsedilen bitkisel ürünlerle çeşitli hastalıkları tedavi ettiği iddia edilen Dr. Mustafa ERASLAN’ın ekranda yer aldığı, program boyunca “Sorularınız İçin: 0 212 579 56 16” ve “Doktor yaz, ad soyad ve numaranı ekle 2353’e gönder” yazısı ekranda tutularak, söz konusu ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hattı numarasının sunulduğu, ayrıca program esnasında yer verilen ifadeler ile Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Kanal 5 TV Radyo ve Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (8.791 TL)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

7)

 

Dosya No: 2011/1905

 

Şikayet Edilenler: Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. (OLAY TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: OIay TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26/09/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan görüntü ve ifadeler vasıtasıyla Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve bazı gıda takviyelerinin örtülü bir şekilde tanıtımının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d ve 21 inci maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. (OLAY TV) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2011/2360

 

Şikayet Edilenler: Sönmez Radyo ve Televizyon Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (AS TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: AS TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan göüntü ve ifadeler vasıtasıyla Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve bazı gıda takviyelerinin örtülü bir şekilde tanıtımının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d ve 21 inci maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Sönmez Radyo ve Televizyon Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (AS TV) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

9)

 

Dosya No: 2013/167

Şikayet Edilen: Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş. (Hürriyet Gazetesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Hürriyet Gazetesi’nin 20 Eylül 2012 tarihli Kelebek ekindeki bulmaca boşluklarında yer alan ““Marlboro”” markasının tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Hürriyet Gazetesinin 20 Eylül 2012 tarihli Kelebek ekindeki bulmaca incelendiğinde,  bulmacada çeşitli soruların bulunduğu, bulmaca boşluğunda Formula aracına yer verildiği ve söz konusu araç üzerinde bir tütün markası olan “Marlboro” yazısının bulunduğu, sorular incelendiği zaman Formulaya ilişkin herhangi bir sorunun bulunmadığı, üstelik Formula aracının üzerinde, açık reklamı dahi yasak olan bir tütün markasına yer verilerek söz konusu markanın örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş. (Hürriyet Gazetesi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2013/168

Şikayet Edilen: Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş. (Hürriyet Gazetesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Hürriyet Gazetesi’nin 29 Eylül 2012 tarihli Kelebek ekindeki bulmaca boşluklarında yer alan “Marlboro” markasının tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 29.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

 

Değerlendirme/Karar: Hürriyet Gazetesinin 29 Eylül 2012 tarihli Kelebek ekindeki bulmaca incelendiğinde,  bulmacada çeşitli soruların bulunduğu, bulmaca boşluğunda Formula aracına yer verildiği ve söz konusu araç üzerinde bir tütün markası olan “Marlboro” yazısının bulunduğu, sorular incelendiği zaman Formulaya ilişkin herhangi bir sorunun bulunmadığı, üstelik Formula aracının üzerinde, açık reklamı dahi yasak olan bir tütün markasına yer verilerek söz konusu markanın örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş. (Hürriyet Gazetesi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2013/171

Şikayet Edilen: Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş. (Hürriyet Gazetesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Hürriyet Gazetesinin 30 Ekim 2012 tarihli Kelebek ekindeki bulmaca boşluklarında yer alan “Marlboro” markasının tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 30.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Hürriyet Gazetesinin 30 Ekim 2012 tarihli Kelebek ekindeki bulmaca incelendiğinde,  bulmacada çeşitli soruların bulunduğu, bulmaca boşluğunda Formula aracına yer verildiği ve söz konusu araç üzerinde bir tütün markası olan “Marlboro” yazısının bulunduğu, sorular incelendiği zaman Formulaya ilişkin herhangi bir sorunun bulunmadığı, üstelik Formula aracının üzerinde, açık reklamı dahi yasak olan bir tütün markasına yer verilerek söz konusu markanın örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş. (Hürriyet Gazetesi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş.’ye ait Hürriyet Gazetesi’nin  24 Haziran 2012 tarihli nüshasında ve aynı gazeteye ait www.hurriyet.com.tr adresli internet sitesinin http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=20831266&tarih=2012-06-244077 linkinde yayımlanan “Estetikte kredi uygulaması başladı taksitli burun ameliyatları arttı.” başlıklı yazıda “Esteworld” markasının ve “Esteworld Plastik Cerrahi Hastanesinin” örtülü reklamının yapılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11.09.2012 tarih ve 204 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 TLx2= 163.108 TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2013/172

Şikayet Edilen: Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş. (Hürriyet Gazetesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Hürriyet Gazetesi’nin 15 Kasım 2012 tarihli Kelebek ekindeki bulmaca boşluklarında yer alan “Marlboro” markasının tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Hürriyet Gazetesi’nin 15 Kasım 2012 tarihli Kelebek ekindeki bulmaca incelendiğinde,  bulmacada çeşitli soruların bulunduğu, bulmaca boşluğunda Formula aracına yer verildiği ve söz konusu araç üzerinde bir tütün markası olan “Marlboro” yazısının bulunduğu, sorular incelendiği zaman Formulaya ilişkin herhangi bir sorunun bulunmadığı, üstelik Formula aracının üzerinde, açık reklamı dahi yasak olan bir tütün markasına yer verilerek söz konusu markanın örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş. (Hürriyet Gazetesi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Hürriyet Gaz. ve Mat. A.Ş.’ye ait Hürriyet Gazetesi’nin  24 Haziran 2012 tarihli nüshasında ve aynı gazeteye ait www.hurriyet.com.tr adresli internet sitesinin http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=20831266&tarih=2012-06-244077 linkinde yayımlanan “Estetikte kredi uygulaması başladı taksitli burun ameliyatları arttı.” başlıklı yazıda “Esteworld” markasının ve “Esteworld Plastik Cerrahi Hastanesinin” örtülü reklamının yapılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11.09.2012 tarih ve 204 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 TLx2= 163.108 TL.) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

13)

 

Dosya No: 2013/173

Şikayet Edilen: Milliyet Gaz. ve Yay. A.Ş. (www.milliyet.com.tr)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait www.milliyet.com.tr adresli internet sitesinin 14.10.2012 tarihli görünümünde yer alan “Anadolu’dan Bordeaux Şarap Lezzeti” başlıklı yazıda Kayra markasının tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.milliyet.com.tr adresli internet sitesinin 14.10.2012 tarihli görünümünde yer alan “Anadolu’dan Bordeaux Şarap Lezzeti” başlıklı yazıda “KAYRA Türkiye’nin en büyük alkollü içki üreticisi MEY’in bünyesinde şarap damarı… Türkiye’nin ilk 3’ünden biri. 11 marka ve 80’in üzerinde farklı ürünü var. 60 milyon litrelik ve 50 dolaylarında yerli ve yabancı şarap markasının olduğu pazarda en büyük 3 arasında olmak bir iddiayı yansıtıyor. Şarap sektörüne 2005 yılında girdi. Ülkenin en iyi üzüm bölgelerinde uzun vadeli anlaşmalar yaparak, Fransız bir önolog ile o bağların bakımını da üstlenerek, üretimini sürdürürken, kendi bağlarını da oluşturmaya başladı. Diktiği asmalar 7’nci yılda kalite şarap yapılabilecek kıvama geldi…. KAYRA şimdi kendi bağlarında ürettiği iki şarabı ilk kez tadıma açtı. Bu şarapları “gözbebeğimiz” diye anıyorlar. Şaraplardan biri “Kayra Syrah Viognier…” Adı Kayra Versvs… Anlamı “yansıma…” “Bağcılık serüvenindeki duyguların yansımasını” simgeliyor. Diğeri ise “Kayra Versvs Cabernet Franc…”Bordeaux’un en önemli kırmızı üzümlerinden Cabernet Sauvignon’un atası olarak bilinen Cabernet Franc üzümünden üretilmiş. Türkiye’nin ilk Monosepaj kırmızı şarabı. Izgara et ve av etleriyle, Kars grüyeri, keçi tulumu ve bazı Fransız peynirleriyle “uyumlu.” Bu iki şişeyi de yılın gözde mekanı Frankie’de tattık. Eşitler arasında benim damağım için bir çıt önde olanı Cabernet Franc…” gibi ifadeler kullanılarak ve söz konusu ürün görsellerine yer verilerek Kayra markasına ait ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Milliyet Gaz. ve Yay. A.Ş. (www.milliyet.com.tr) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

14)

 

Dosya No: 2012/1639

Şikayet Edilen: Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. (Takvim Gazetesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Takvim Gazetesi’nin 12.03.2012 tarihli nüshasında yer alan “10 Dakikada By-Pass” başlıklı yazıda Medikal Park Hastanesi’nin ve Doç. Dr. Mahmut AKYILDIZ’ın tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 12.03.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu yazıda yer alan hususların bir haber niteliği taşımasından öte, okuyucuları Medikal Park Hastanesi’ne ve Doç. Dr. Mahmut AKYILDIZ’a yönlendirecek nitelikte olduğu; söz konusu yazıda, By-Pass adı verilen bir tedavi yöntemiyle ilgili olarak adı geçen doktorun uyguladığı yeni bir teknikten ve bu tekniğin başarısından bahsedilmek suretiyle, söz konusu tedavi yönteminin ve dolayısıyla bu yöntemi uygulayan doktorun ve hastanenin övüldüğü, bu bağlamda söz konusu yazının haber maksadını aşarak reklam yapma amacına hizmet ettiği; bu suretle, Doç. Dr. Mahmut AKYILDIZ’ın ve doktorun çalıştığı sağlık kuruluşu olan Medikal Park Hastanesi’nin örtülü bir şekilde reklamının yapıldığı kanaatine varılarak, dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. (Takvim Gazetesi) hakkında, Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

15)

 

Dosya No: 2012/1684

 

Şikayet Edilen: Ciner Medya Tv Hiz. A.Ş.( www.haberturk.com)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.haberturk.com adresli internet sitesinin 09.11.2012 tarihli görünümünde yer alan “İşte Lopez’in İstanbul’daki adresi” başlıklı yazıda Rixos Otellerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu yazıda yer alan ifadeler ile Rixos Otellerinin örtülü bir şekilde reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun; 

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Ciner Medya TV Hiz. A.Ş.(www.haberturk.com)  hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

16)

 

Dosya No: 2012/1478

Şikayet Edilen: KTV Yay. ve Reklam San. Tic. A.Ş. (Kanal A)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kanal A  logolu televizyon kanalında 26.02.2012 tarihinde yayımlanan “İş ve Hayat” adlı programda, Caprice Gold isimli otelin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklam.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer verilen ifade ve görüntülerle Caprice Gold isimli devre mülkün örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki KTV Yay. ve Reklam San. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

17)

 

Dosya No: 2011/2249

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV logolu televizyon kanalında 16/11/2011 tarihinde 23:00 ile 00:00 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı programda, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 16/11/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer aldığı tespit edilen görüntü ve ifadelerle Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/d, maddesi,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde (idari para (73.966 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

18)

 

Dosya No: 2011/2222

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV logolu televizyon kanalında 16 Kasım  2011 tarihinde 16:28 ile 16:51 saatleri arasında yayınlanan “Önce Sağlık-Doktorunuz Sizinle” adlı programda, Dr Hakan Özkul ile İlteber Bahadır’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 16/11/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer aldığı tespit edilen görüntü ve ifadelerle Dr Hakan Özkul ile İlteber Bahadır’ın ve ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/d, maddesi,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde (idari para (73.966 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ

 

19)

 

Dosya No: 2011/2232

 

Şikayet Edilen: Akbank T.A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Böyle Şans Yılda Bir Gelir.” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 1 – 31 Aralık 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda ana vaat olarak; “Bu yılbaşı FISH’te boş yok! Çeyrek Milli Piyango Yılbaşı Bileti ve 100TL’ye varan chip-para kazanma şansı var” ifadelerine yer verilerek kampanya şartlarını yerine getiren tüm tüketicilerin hem yılbaşı bileti hem de chip-para kazanılabileceği algısı oluşturulmasına rağmen, altyazıda yer verilen “1 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında 100TL ve üzeri tüm akaryakıt, market, giyim, kozmetik, ayakkabı ve optik-saat sektörlerinde yapılacak alışverişlerde tek seferde 2TL-50TL arasında chip-para veya Çeyrek Milli Piyango Yılbaşı Bileti kazanılabilir” ifadeleri ile kampanyaya katılan kişilerin chip-para veya Çeyrek Milli Piyango Yılbaşı Bileti hediyelerinden sadece birisini kazanabileceği belirtilerek ana vaat ile istisnası arasında uyumsuzluk oluşturulduğu, dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 7/c maddeleri,  

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci maddesi,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Akbank T.A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (73.966.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, “20.000 TL’ye varan kefilsiz kredi! Sadece %0,89 faizle!” başlıklı kampanya kapsamında 11.03.2011 tarihinde SMS yolu ile tüketicilere gönderilen reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11.10.2011 tarih ve 193 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932.-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

20)

 

Dosya No: 2012/910

 

Şikayet Edilen: Dermo Medikal İlaç Sağlık Kozmetik İth. İhr. Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Doktor Ozon” markalı ürüne ilişkin olarak broşürlerde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan firmaya ait “Doktor Ozon” markalı ürüne ilişkin olarak broşürlerde yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, anılan ürüne ilişkin olarak yapılan tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dermo Medikal İlaç Sağlık Kozmetik İth. İhr. Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

21)

 

Dosya No: 2012/774

 

Şikayet Edilen: Farmasi Enternasyonel Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Dr. C. Tuna Alaska Masaj Jeli”, “Dr. C. Tuna Paprika Balsam”, “Dr. C. Tuna At Kestanesi Masaj Jeli”, “Dr. C. Tuna Argan Balsamı”, “Hair/n Şampuan ve Serum”  markalı ürünlere ilişkin olarak www.farmasiint.com adresli internet sitesinde ve anılan ürünlerin ambalajlarında yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012, 08.06.2012,  23.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, ambalaj

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan firmaya ait “Dr. C. Tuna Alaska Masaj Jeli”, “Dr. C. Tuna Paprika Balsam”, “Dr. C. Tuna At Kestanesi Masaj Jeli”, “Dr. C. Tuna Argan Balsamı”, “Hair/n Şampuan ve Serum”  markalı ürünlere ilişkin olarak www.farmasiint.com adresli internet sitesinde ve anılan ürünlerin ambalajlarında yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, anılan ürünlere ilişkin olarak yapılan tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Farmasi Enternasyonel Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

22)

 

Dosya No: 2013/26

 

Şikayet Edilen: İksir Kozmetik Ürünleri Gıda Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.camyagi.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda “Natura Derm Çam Yağı” markalı ürüne ilişkin olarak www.camyagi.com.tr adresli internet sitesinde yer alan iddialar aracılığıyla anılan ürünün alopesi (kellik) adlı hastalık tedavisinde kullanıldığı imajının yaratıldığı ve bu durumun Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; kozmetik ürünlerin kozmetik tanımı dışında tedavi edici ibareler ile piyasaya arz edilemeyeceğinden tüketicilerin yanıltıldığı ve diğer taraftan bu ifadenin ispata muhtaç bir iddia olduğu; ancak tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İksir Kozmetik Ürünleri Gıda Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2013/31

 

Şikayet Edilen: Cengiz GEZER

 

Şikayet Edilen Reklam: www.camyagisatisi.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda “Natura Derm Çam Yağı” markalı ürüne ilişkin olarak www.camyagisatisi.com adresli internet sitesinde yer alan iddialar aracılığıyla anılan ürünün alopesi (kellik) adlı hastalık tedavisinde kullanıldığı imajının yaratıldığı ve bu durumun Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; kozmetik ürünlerin kozmetik tanımı dışında tedavi edici ibareler ile piyasaya arz edilemeyeceğinden tüketicilerin yanıltıldığı ve diğer taraftan bu ifadenin ispata muhtaç bir iddia olduğu; ancak tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Cengiz GEZER hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

24)

 

Dosya No: 2012/1211

 

Şikayet Edilen: İndirdik Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firma tarafından tanıtımı yapılan “My Omega Ağrı Giderici Krem” adlı ürüne ilişkin olarak www.indirdik.com/MyOmega-Agri-Giderici-Krem-Sicak-ve-Soguk adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.08.2012 ve 01.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği;

 

Diğer yandan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Yükümlülük” başlıklı 21 inci maddesinde yer alan; “Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları veya aracıları Kanunun 16 ncı maddesi ile bu Yönetmelikte belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür Reklamı yayımlayan, nakleden veya dağıtan veya sunan mecra kuruluşları veya aracıları reklamın kabulünde ve kamuoyuna sunulmasında gereken dikkat ve özeni göstermek zorundadır. hükmüne istinaden söz konusu firmanın da aynı oranda yasal sorumluluğunun bulunduğu bu meyanda ürünün tedarikçisi olduğu iddia edilen PAZARSAN ÇİĞDEM YEŞİL adlı şahısla anılan firma arasında akdedilen tedarik sözleşmesinin anılan şahıs ile söz konusu firma arasında hüküm doğuracağı,

 

Bununla beraber reklama konu ürünle ilgili iddiaların kanıtlarının Reklam Kurulu’na sunulamadığı,

 

Tüm bu nedenlerden dolayı, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan tanıtımların ve bahsi geçen ifadelerin ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış; bu durumun;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İndirdik Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş, hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No: 2012/1563

 

Şikayet Edilen: Doğukan BALCI (Park Ofis Bilgi Tek. San. ve Tic)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firma tarafından satışı yapılan HERBAL LOTION Ce8 Masaj Losyonu” adlı ürüne ilişkin olarak www.bakimstore.com/bitkisel-urunler/rahatlatici-kremler/ce8-herbal-lotion-masaj-losyonu.htm adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.08.2012 ve 13.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde tüketicileri aldatıcı ve yanlış yönlendirici bir takım ifadeler kullanıldığı, buna karşın söz konusu ürünün içeriği ve reklamda yer alan iddiaların ispatına yönelik herhangi bir belge sunulamadığı ve dolayısıyla bahsi geçen ürünün içeriğinde yer aldığı görülen bileşenlere ilişkin  alkol ve kimyasal maddeler içermediği” ve “bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur” iddialarının doğruluğunun ispata muhtaç olduğu,

 

Diğer yandan anılan internet sitesinin 13.12.2012 tarihli görünümünde yer alan¸ “Sitemizde yer alan ürünler ambalajlarındaki açıklamalardan, üreticilerin tanıtım broşürlerinden ve internet sitelerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden BakimStore.com sorumlu değildir. Sitemizde satılmakta olan vitamin, bitkisel destek ve dermokozmetik ürünleri tedaviye yardımcı olarak tavsiye edilir…” şeklindeki ifadelerin de Kozmetik Mevzuatında belirtilen kozmetik tanımını aştığı; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı,

 

Bir diğer yandan ise;“…Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden BakimStore.com sorumlu değildir…” açıklamasına yer verilerek firma tarafından satışı yapılan söz konusu ürün bakımından yasal sorumluluğun bertaraf edilemeyeceği,

 

Tüm bu nedenlerden dolayı, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan tanıtımların ve bahsi geçen ifadelerin  ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup tüm bu durumların;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Doğukan Balcı (Park Ofis Bilgi Tek. San. ve Tic.) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine  karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2011/722

 

Şikayet Edilen: Zümrüt Bilişim – Serdar TOPLU

 

Şikayet Edilen Reklam: www.egitimurunleri.com adresli internet sitesinde yer alan “Dermomed Ağrı Giderici Krem” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.02.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme / Karar: Söz konusu internet sitesinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, ayrıca Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13 üncü maddesi,

 

-Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Zümrüt Bilişim – Serdar TOPLU hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

27)

 

Dosya No: 2012/1537

 

Şikayet Edilen: Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam:Katarakt tedavisinde bıçaksız tedavi dönemi” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.12.2012, 12.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, yazılı basın

 

Değerlendirme / Karar: Söz konusu sağlık kuruluşu tarafından yayınlanan inceleme konusu reklamların  bilgilendirme ve tanıtım  maksadını aştığı ve ticari reklam niteliğinde olduğu kanaatine varılmış olup, özel hastaneler tarafından ilgili mevzuat gereği reklam yapılamayacağı açıkça hükme bağlandığından, söz konusu reklamların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (81.554.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, Quality isimli derginin Temmuz 2012 tarihli ve 37 sayılı baskısında yayımlanan reklam ve tanıtımların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15.10.2012 tarih ve 205 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108.TL) uygulanmasına  karar verilmiştir.

 

 

28)

 

Dosya No: 2012/1495

 

Şikayet Edilen: Bahçeci Sağlık Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bahceci.com ve www.cocukistiyorum.com adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar: Bahçeci Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından www.bahceci.com ve www.cocukistiyorum.com adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlarda yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Üremeye Yardimci Tedavi Uygulamalari ve Üremeye Yardimci Tedavi Merkezleri Hakkinda Yönetmeliğin 16 ncı ve 18 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 14, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bahçeci Sağlık Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

29)

 

Dosya No: 2012/1496

 

Şikayet Edilen: Umut Tüp Bebek ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.umuttupbebek.com ve www.cocukistiyorum.com adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.11.2012, 18.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

 

 

Değerlendirme/Karar: Umut Tüp Bebek ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından www.umuttupbebek.com ve www.cocukistiyorum.com adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlarda yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Üremeye Yardimci Tedavi Uygulamalari ve Üremeye Yardimci Tedavi Merkezleri Hakkinda Yönetmeliğin 16 ncı ve 18 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Umut Tüp Bebek ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2012/1165

 

Şikayet Edilen: Sima Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Özel Estethica Ataşehir Tıp Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.estethica.com.tr,  www.firsatbulur.com ve www.sehirfirsati.com  adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 05.09.2012, 14.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar: Sima Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından Özel Estethica Ataşehir Tıp Merkezi isimli sağlık kuruluşunun tanıtımına yönelik olarak www.estethica.com.tr,  www.firsatbulur.com ve www.sehirfirsati.com  adresli internet sitelerinde yayınlanan reklamlarda yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sima Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine  karar verilmiştir.

 

 

31)

 

Dosya No: 2012/861

 

Şikayet Edilen: Estecity Estetik Sağlık Hiz. Tur. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.estecity.com.tr, www.birliktealalim.com, www.firsatbufirsat.com, www.gittigidiyor.com ve www.grupfoni.com adresli internet siteleri ile “Saç ekiminde güven, konfor, hız, doğallık=estecity” , “Fue saç ekiminde iddialıyız.” ibareli broşürlerde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.12.2012, 13.06.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme / Karar: Söz konusu kuruluşun “sağlık kuruluşu” statüsünde olmaması sebebiyle inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tıbbi işlemleri ve benzeri sağlık hizmetlerini gerçekleştirmeye yetkili olmadığı; ayrıca bu tür sağlık hizmetlerine aracılık edilmesinin de ilgili mevzuat gereği yasak olduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların,

 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64 üncü maddesi,

 

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 45 inci maddesi,

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Estecity Estetik Sağlık Hiz. Tur. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

32)

 

Dosya No: 2013/52

 

Şikayet Edilen: Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.lazernedir.com  adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 30.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar: Söz konusu sağlık kuruluşu tarafından www.lazernedir.com  adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlarda yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, Quality isimli derginin Temmuz 2012 tarihli ve 37 sayılı baskısında yayımlanan reklam ve tanıtımların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15.10.2012 tarih ve 205 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (87.915 x 2 = 175.830.TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2011/2363

 

Şikayet Edilen: Erkan ÖZCAN – İstanbul Hair Center

 

Şikayet Edilen Reklam: www.istanbulhaircenter.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.05.2012, 27.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşa ait www.istanbulhaircenter.com adresli internet sitesinin 07.05.2012 ve 27.07.2012 tarihli görünümlerinde; “Sağlıkta Güven Hizmette Kalite. İstanbul  Hair Center Saç Ekim Merkezi, saç ekimi ve saç tedavisi yöntemleri ile ilgili hizmet ve tedavilerin yapılması amacıyla yıllardır faaliyet gösteren konusunda uzmanlaşmış ekiple bu güne kadar binlerce saç ekim vakasını başarıyla gerçekleştirmiş, konusunda uzman bir kuruluştur. … Saç ekiminde çok önemli bir ayrıntı olan graft sayısı konusunda garanti vermek diğer saç ekim merkezlerinden bizi ayıran en önemli özelliğimizdir. Ücretlendirme konusunda hastalarımıza gerçek graft sayılarını yapılan ön muayenelerde tam sayı olarak bildirmek suretiyle sürpriz bütçelerle karşılaşmalarını önlüyor, gerçekte ihtiyaçları olan graftlerle doğal saçlarına kavuşturuyoruz.  … İstanbul Hair Center olarak sadece saç ekimi yapmaktayız ve sizlere en makul fiyatlarda en doğal saç ekimini vaat ediyoruz. … Sorun Saçınızsa Çözüm İstanbul Hair Center. … Ramazan ayına özel kampanya. … İstanbul Hair Center uzman kadrosuyla hizmetinizde. Saç ektirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ramazan ayına özel kampanya sınırsız greft, Tek Fiyat Dünyada Tek GARANTİ Belgesi Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey hemen 0 212 343 13 10 numarasını arayıp randevu almak… Saç ektirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. … Kaş ekimi işlemi kliniğimizde yaptığımız en kısa uygulamalarda bir tanesidir. 1-2 saatlik bir işlem sonrası lokal anestezi ile kaş ekimi rahatlıkla yapılır. … Kaş ekimi işlemi ağrısız lokal anestezi ile yapılan ve 1-2 saat gibi kısa bir zaman da yapılan, sonuçları çok tatmin edici bir kıl kökü nakli işlemidir. … İşlem sonrası ağrı ya da rahatsızlık verici herhangi bir durum söz konusu olmamaktadır. … Elde edilen sonuç kendi kaş ve kirpiklerinizden daha biçimli olur. … PRP Tekniği ile saç ekimi yöntemi merkezimizde yapılmaya başlamıştır… İstanbul Hair Center Saç Ekim Merkezi…gibi ifadelerin yer aldığı, ayrıca “Videolar”, “Basında Biz”, “Hasta Yorumları” ve “Hakkımızda” şeklindeki bölümlerde mezkur kuruluşun tanıtımlarına yer verildiği, yine söz konusu tanıtımlarda “İstanbul Hair Center Saç Ekim Merkezi” ve “İstanbul Şişli Hair Center Kliniği” şeklinde isimlerin kullanıldığı; diğer taraftan, söz konusu şahıs adına düzenlenen faaliyet belgesi ve diğer bilgi ve belgelerden, mezkur kuruluşun sağlık alanında ruhsatlandırılmış bir kuruluş olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımlarda bahsi geçen ve tabipler tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlerden olan “saç ekimi, kaş ekimi, bıyık ekimi” gibi uygulamaların söz konusu şahsın yetkisi dahilinde olmadığı bu nedenle söz konusu tanıtımların tüketiciler açısından yanıltıcı ve aldatıcı olduğu ve ilgili mevzuata da aykırılık teşkil ettiği; diğer taraftan, şayet bir an olsun mezkur kuruluşun bir sağlık kuruluşu olduğu ve bu tür işlemleri uygulamaya yetkisinin bulunduğu varsayılsa bile, tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlerin tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuata her halükarda aykırılık teşkil edeceği; buna göre anılan reklam ve ilanların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1, 8 ve 24 üncü maddesi,

 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 64 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Erkan ÖZCAN – İstanbul Hair Center hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

34)

 

Dosya No: 2012/1058

 

Şikayet Edilenler: Dr. Ersan HALLAÇ (Estetia Klinik)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.drersanhallac.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu şahsa ait www.drersanhallac.com adresli internet sitesinin 18.07.2012 tarihli görünümünde; “ … 2011 yılında Prof. Dr. Taner Aydın’dan Mezoterapi, PRP,  Dolgu-Botoks kullanma alanları eğitimlerimi alıp medikal estetik alanında tedavi hizmetlerime bir yenisini ekledim. Amacımız var olan şikayetleri tedaviden sonra gelinebilecek en iyi sonucu elde edip hasta memnuniyeti ile sunabilmektir. Her hastanın yapısı, kimyası, özellikleri farklı olduğu gibi, uygulanacak tedavi özelliklerine uygun olmalıdır. Her hastaya aynı tedaviyi uygulayamazsınız. Günümüzde tıbbın ilerlemesi ve doğru tedaviler artık her hastada yüz güldürücü sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Estetia klinik adı altında Çorlu’da 430 m2 alanda 13 uygulama birimi bulunan bir klinik kurdum. Tecrübe ve birikimlerimle tedavilerime burada devam etmekteyim… ” şeklinde talep yaratıcı ifadelerle söz konusu şahsın ve sağlık alanında faaliyet gösteren mezkur kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verildiği ve diğer hekimler aleyhine haksız rekabete yol açıldığı ve ayrıca; “ Botoks-Dolgu, Saç Dökülmesi Tedavisi, Saç Mezoterapisi, Bölgesel Yağ Azaltma, Selülit Tedavisi, Kırışıklık Tedavisi, P.R.P., Yara, Yanık Ameliyat İzleri…” gibi çeşitli başlıklar ve içerikleri aracılığıyla Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (PREC) uzmanlık alanına giren bazı hizmetlerin söz konusu şahıs tarafından verildiği izlenimi oluşturulduğu ve bir “Klinik Mikrobiyoloji” uzmanı olarak söz konusu şahsın, “PREC” uzmanlık alanına giren tıbbi uygulamaları yapmaya yetkisinin olmadığı, diğer taraftan; söz konusu uygulamaları icra etmeye yönelik bir yetkisi olsa bile, bu uygulamaların tıbbi birer işlem olması dolayısıyla tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuat gereği her halükarda yasak olduğu ve bu durumun;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dr. Ersan HALLAÇ (Estetia Klinik) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

35)

 

Dosya No: 2012/553

 

Şikayet Edilen: Operatör Dr. Şahap İNMEZ

 

Şikayet Edilen Reklam: Operatör Dr. Şahap İNMEZ’e ait muayenehanenin tanıtımına ilişkin www.drinmez.com adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:18.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Operatör Dr. Şahap İNMEZ’e ait muayenehanenin tanıtımına ilişkin www.drinmez.com adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlarda yer alan,  “(…)Garantili bir kızlık zarı dikimi (tamiri) için nelere dikkat etmek gerekir?Usulüne uygun ve dokuya saygılı; steril çalışılmışsa, tecrübeli bir hekim tarafından iyi bir teknikle yapılmışsa ve çok kaliteli dikişler kullanılmışsa, her zaman kanama olur.(…)”; “(…)Bu tür sorunlarınızdan çok kısa sürede ağrısız, acısız bir şekilde kurtulabilirsiniz.  Çoğunlukla genel anesteziye gerek kalmadan, lokal (bölgesel) anestezi ile sohbet ederek keyifli bir şekilde ameliyatınızı yaptırabilirsiniz. Şehir dışından gelinmiş olsa bile aynı gün tekrar evinize dönme imkanına sahip olabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki; bu tür operasyonlar deneyimli ellerde, diğer bütün ameliyatlarda olduğu gibi hijyenik koşullarda yapılırsa istenilen sonuç tam olarak alınır.(…)” şeklindeki ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği; kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı; buna göre anılan tanıtımların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Operatör Dr. Şahap İNMEZ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

36)

 

Dosya No: 2012/228

 

Şikayet Edilen: Cenk KAHVECİOĞLU

 

Şikayet Edilen Reklam: www.cenkkahvecioglu.com  adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 12/11/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan ifadeler ile, hastaları yanlış yönlendirici, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapıldığı, “trans” gibi uygulamalarla, fobiler, obsesyonlar, kilo verme, migren, ağrı kontrolü, davranış değiştirme, cinsel bozukluklar gibi tıp literatüründe hastalık olarak değerlendirilen sorunların teşhis ve tedavisinin yapıldığı izleniminin yaratıldığı, söz konusu uygulamaların tabipler tarafından yapılması gereken tıbbi işlemler olması nedeniyle tanıtımının ve reklamının yapılmasının ilgili mevzuat gereği yasak olduğu, bu durumların da;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun; 1, 8, 24 üncü ve Ek 13 üncü maddesine,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5, 7, 17, 20 ve 21 inci maddelerine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Cenk KAHVECİOĞLU hakkında,  4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2012/654

 

Şikayet Edilen: Taramed Güzellik Salonu

 

Şikayet Edilen Reklam: “Sağlıkla Gelen Güzellik” başlıklı tanıtım broşüründe yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”in 39 uncu maddesi ile Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve geçici 5 inci maddesi ile de güzellik salonları sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır. Yeni Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan; “Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü ile, her ne şekilde olursa olsun, tabip tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda, tabip tarafından yapılması gereken hiçbir tıbbi işlemin güzellik salonlarında uygulanamayacağı ve bu tür işlemlerde kullanılan sistemlerin ve cihazların güzellik salonlarında kullanılamayacağı,

 

İnceleme konusu tanıtım broşüründe yer alan ifadelerin, kuruluşun bir “sağlık kuruluşu” olarak faaliyet gösterdiği algısını oluşturarak tüketicileri yanılttığı, söz konusu kuruluşta, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen tıbbi işlemlerin yapıldığı izleniminin oluşturulduğu, dolayısıyla anılan tanıtımların tüketiciler açısından yanıltıcı olduğu; bu durumların da;

 

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası,

          İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Taramed Güzellik Salonu hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2012/1612

 

Şikayet Edilen: Remo Grup Telekomünikasyon Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. (Türkiye Assist)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.turkiyeassist.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  25/01/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İlgili mevzuat gereği, reçeteli veya reçetesiz satılacak olan ilaç ve tıbbi müstahzarların, eczaneler dışında satılmasının yasak olduğu; bu nedenle kuruluşun hizmetleri arasında “Acil İlaç Gönderimi” başlığı altında yapılan tanıtımların mevzuata aykırılık oluşturduğu,

 

Diğer taraftan, sağlık alanında sunulan hizmetlerin reklam ve tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuat tarafından yasaklandığı, bu nedenle söz konusu internet sitesinde yer alan inceleme konusu ifadeler ile sağlık alanında faaliyet göstermeyen kuruluşun bu alanda gerçekleştirilen hizmetlere aracılık ettiği, bu durumun da ilgili mevzuata aykırı olduğu, tüm bu durumların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un, 1,8, 24 ve 40 ıncı maddeleri,

          6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 64 üncü maddesi,

          3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 45 inci maddesi,

          1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 1 inci maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi,

          Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 17, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Remo Grup Telekomünikasyon Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. (Türkiye Assist) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2012/120

 

Şikayet Edilen: Refresh Zayıflama Medikal Estetik ve Güzellik Hizmetleri Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu firmaya ait www.refreshclinic.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 02.05.2012 ve 16.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde talep yaratıcı ifadelere yer verilmek suretiyle sağlık kuruluşunun çalışmalarına ticari bir görünüm kazandırıldığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet oluşturulduğu; diğer yandan söz konusu ifadelerin doğruluğunun ispata muhtaç oluşundan dolayı tüketicileri yanıltıcı değerlendirildiği; bir an için anılan ifadelerin doğruluğu kabul edilse dahi bahsi geçen tanıtımlar ilgili mevzuat hükümlerinin sınırlarını aşmakta olup; bu sebeplerle söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

            Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

          Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Refresh Zayıflama Medikal Estetik ve Güzellik Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

GIDA

 

40)

 

Şikâyet Eden: İstanbul Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

 

Şikâyet Edilen:  Halil İbrahim SAÇAL – Biolife Bitkisel Ürünler Satış Merkezi

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan şahıs tarafından satışı yapılan “Biolife-Bitkisel Ürünler” adlı çeşitli ürünlere ilişkin olarak www.biolife.com.tr  adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  06.04.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu; diğer yandan söz konusu bilimsel iddiaların ispata muhtaç olduğu; ve fakat bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki “endikatif ifadeli” tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

           Diğer yandan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Sorumluluklar” başlıklı 7 inci maddesinde yer alan “(1) Gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında pazarlayan gıda işletmecisi, gıdanın etiketlenmesinden sorumludur…” hükmü ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan “…Reklam veren, ticari reklam veya ilanda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.” hükmüne istinaden anılan şahıs firmasının yasal sorumluluğunun bertaraf edilemeyeceği, bahsi geçen tüm bu hususların,

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Halil İbrahim SAÇAL – Biolife Bitkisel Ürünler Satış Merkezi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

41)

 

Dosya No: 2012/645

 

Şikâyet Edilen:  Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan firma tarafından ithal edilen “NBL – Glukozamin Kondroitin”                                                  adlı ürüne ilişkin broşürlerde yayımlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  20112012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Anılan broşürün üzerindeki tanıtımların bütününe bakıldığında; firma tarafından endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen “sağlık beyanı” kapsamını aşan ifadelere yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu; firmanın cevabi yazısı doğrultusunda bu ürünün bir an için söz konusu broşürde belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte olduğu düşünülürse bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı ve söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki “endikatif ifadeli” tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

Diğer yandan “broşürlerinizin sağlık mensuplarını aydınlatmak amacıyla ve doğrudan tüketici kitlesini hedef almadığı” iddiasının Reklam Kurulu’nca göz önüne alınabilmesi için yeterli delil araçlarının sunulamadığı, dolayısıyla tek bir tüketiciye dahi ulaştırılmış broşürdeki ifadeler bakımından firmanın yasal sorumluluğunun devam ettiği,

 

Sonuç olarak, anılan broşürlerde yer alan ve söz konusu ürün ile ilgili kesinlik ifade eden nitelikteki iddialar (örn, eklem ağrılarına son) için firmanın cevabi yazısında gönderdiği literatür incelendiğinde “her hasta bu ürünü kullandığında eklem ağrılarının son bulacağına” dair bir ifadeye veya ispata rastlanmamış olup; bu bakımdan da anılan tanıtımların sağlık mensuplarını ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiş; dolayısıyla bahsi geçen hususların,

 

 -5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

42)

 

Dosya No: 2012/573

 

Şikâyet Edilen: Tahsin Murat BAYDUR – Almira Kozmetik

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan şahıs tarafından satışı yapılan “Sandalose-Noter Onaylı Zayıflama Ürünü Sandaloz Sakızlı Bitkisel Karışım” adlı ürüne ilişkin olarak www.sandalosesiparis.com ve www.sandalose.gen.tr  adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  30.04.2012 ve 29.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan ürünün kilo verdirici ya da kilo vermeye yardımcı bir ürün olduğuna dair ifadelerle, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen “sağlık beyanı” kapsamını aşan, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı sağlık beyanlarına ve hasta yorumlarına yer verildiği, 

 

Diğer yandan başka internet sitelerinden, orijinal kopya metinlerden veya arşivlerden toplanarak oluşturulduğu iddia edilen bilimsel veriler/iddiaların ispatlanamadığı ve bahsi geçen internet sitesinde yer alan “Noter Onaylı” ibaresinden kastedilenin anılan ürünün tek bir hasta üzerinde doğurduğu etkiler sonucunda alınan bir belge olduğunun anlaşıldığı ve bu durumun kamu sağlığı göz önüne alındığında kabul edilemez bir tıbbi veri olduğu,

 

Bir an için bahsi geçen ürünün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte olduğu kabul edilse bile, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı,

 

Bununla beraber anılan ürünlerin satıcısı olan firmaları/şahısların/işletmelerin de üretici/ithalatçı firmalar gibi mevzuata göre sorumluluklarının bulunduğu; diğer yandan bahsi geçen ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış üretim onayı/izni/belgesi doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediği ve anılan reklam metinlerinde bu kurum veya kuruluşlardan alınan belgelerin tüketicileri yanıltıcı ve yönlendirici şekilde kullanılamayacağı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki “endikatif ifadeli” tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

Tüm bu durumların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 13, 15, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 

Buna göre, reklâm veren Tahsin Murat BAYDUR – Almira Kozmetik hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2012/824

 

Şikâyet Edilen: Hil Grup İnternet Bilişim Medikal Medya Pazarlama Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan firma tarafından satışı yapılan “X-TRA GEL Kapsül” adlı ürüne ilişkin olarak www.ivanasertdiyeti.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  16.05.2012 ve 09.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan ürünün kilo verdirici ya da kilo vermeye yardımcı bir ürün olduğuna dair ifadelerle, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen “sağlık beyanı” kapsamını aşan, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, 

 

Diğer yandan söz konusu bilimsel verilerin/iddiaların ve bahsi geçen internet sitelerinde yer alan muhtelif sertifikalar, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” logosu ile “Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında etkinliği test edilip onaylanmıştır.” ifadesinin de ispatlanamadığı, bu meyanda firmanın cevabi yazısında belirtilen “anılan ürünün tedarikçisi/imalatçısı Vimjo Mağazacılık A.Ş olduğu ve belgelerin bu firmadan temin edilemediği” iddiasının Reklam Kurulu huzurunda ve hukuk dünyasında sonuç doğurmayacak, dayanaksız bir savunma metodu olduğu,

 

Bununla beraber anılan ürünün satışını yapanların da üretici/ithalatçı firmalar gibi mevzuata göre sorumluluklarının bulunduğu; diğer yandan bahsi geçen ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak üretim onayı/izni/belgesi doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmeyeceği ve anılan reklam metinlerin de yer verilen ifadelerin hiçbir koşulda kullanılamayacağı, nitekim firmanın anılan ürüne ilişkin olarak yaptığı “soğuk satışın” da bir satış türü olduğu ve anılan reklamlarla organik bağı olduğu(bu reklamlardan haberdar olmak ve satışa devam ederek zımni onay vermek suretiyle), dolayısıyla firmanın yasal sorumluluğunun bertaraf edilemeyeceği,

 

Bir an için bahsi geçen ürünün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte olduğu kabul edilse bile, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki “endikatif ifadeli” tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve,

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Hil Grup İnternet Bilişim Medikal Medya Pazarlama Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

44)

 

Dosya No: 2012/1271

 

Şikayet Edilen: Resetleyin Merkez- Kiraz Medya Pazarlama

 

Şikayet Edilen Reklam: “Reset Tablet” ürüne ilişkin www.resetleyin.com adresli internet sitesinde ve “Türkiye” gazetesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 31.07.201210.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde Mayıs Papatyalı Reset Mide Bağırsak Desteği: Başlıca Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını sıralayacak olursak, mide ekşimesi, mide şişkinliği, reflü, ülser, gastrit, bağırsak gazı, ishal, kabızlık, bağırsak paraziti,kolit yani bağırsak iltihabı şeklinde görülmektedir. Bu rahatsızlıklara genellikle metabolizma hızı, sinir sistemi bozuklukları olan stres ve asabiyet yol açabilmektedir.Vücudumuzda muazzam bir yapıya sahip olan sindirim sistemimiz, midenin salgıladığı asit sayesinde besinlerin parçalanması işlemini başlatır. Öte yandan yine mide tarafından salgılanan mukos ise mide duvarlarını kaplayarak hazım sırasında salgılanan asitten midenin etkilenmesini önler.Ancak ayakta yemek, gelişi güzel tüketilen hazır gıdalar ve genetiği bozulmuş ürünler midenin normal sindirim sürecini etkilemekte, salgılanan asit dengesini bozarak mide gazına ve ekşimeye neden olmaktadır.Günün büyük bir bölümünü Oturarak geçirenler veya oturarak çalışmak durumunda olanların en çok karşılaştığı bağırsak sorunlarından biri olan kabızlık, düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlığıyla birlikte hareketsizlikten kaynaklanmaktadır.” Ile söz konusu gazetede ““Resetleyin. RAHATLAYIN. Kolit( kalp alt hizasında ağrılı yanma, kramp şeklinde mide ağrısı ve kabızlık), ülser (midede kemirme şeklinde ağrılı yanma uykudan uyandıran mide ağrısı iştahsızlık ve kilo kaybı) , reflü (ağıza acı gelmesi), parazitler (halsizlik yorgunluk ve unutkanlığa neden olan bağırsak parazitleri), kabızlık (kanamalı basur, bağırsak gazı, ağız ve vücut kokması, cildin erken yaşlanması), basur( parçalı dışkılama, uzun süreli tuvalette oturma ihtiyacı, dışkılama sırasında kanama), gastrit (yemeklerden sonra aşırı şişkinlik, geğirti ve mide yanması) Siz de bu rahatsızlıklardan bir veya birkaçını yaşıyorsanız kendinize RESET MİDE BAĞIRSAK DESTEĞİ ile yeni bir şans verin.” şeklinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesinde

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Resetleyin Merkez-Kiraz Medya Pazarlama hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

45)

 

Dosya No: 2012/818

 

Şikayet Edilen: Metin İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.- Metin SARI

 

Şikayet Edilen Reklam: www.supratallboyuzatici.com adresli internet sitesinde yer alan “Supratall” isimli boy ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 10/08/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde SUPRATALL ergenlik döneminde gelişmeye ve kalıcı boy uzamasına yardımcı T.C. Tarım Bakanlığı Tarafından onaylı %100 bitkisel bir üründür. Günlük yaşamda vücudun ihtiyacı olan ve gelişim döneminde boyun uzamasına yardımcı vitamin ve mineralleri bir kerede SUPRATALL sayesinde alabilme imkânına sahip olacaksınız.  SUPRATALL büyüme hormonu salgılayarak boyun uzamasına ve kemiklerin daha güçlü olmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminlerden oluşan bitkisel karışımlar ile sağlığınız için %100 doğal ek bir besin kaynağıdır. Vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve hücre büyümelerini düzenler. Supratall’ın etkili özellikleri: Büyüme hormonu salgılamasına, Omurgaların daha dik durmasına, Boy uzamasına ve kemiklerin daha güçlü olmasına, Bağışıklık sistemini düzenlemeye ve güçlendirmeye, İçeriğindeki Vitamin D3 ile hücre büyümesini düzenlemeye, Kemik ve kas yapısını güçlendirmeye, Kanın akışını ve dolaşımını hızlandırmaya, Vücut direncinin, ruhsal ve bedensel gelişiminin artmasına yardımcı olur. Uzmanların önerisi: 3 yılı aşkın süredir yapılan klinik araştırmalar sonucu, Supratall’un özellikle ergenlik döneminde büyüme hormonlarını harekete geçirerek boy uzamasına %28.6 lık bir oranda yardımcı olduğu gözlenmiştir.” Şeklinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa gıda takviyeleri de dahil olmak üzere hiçbir gıdanın etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, diğer taraftan “…T.C. Tarım Bakanlığı tarafından onaylı” ifadesine yer verilmek suretiyle anılan ürünün reklamlarda iddia edilen etkilere sahip olduğu ilgili Bakanlıkça onaylanmış gibi bir izlenim oluşturulduğu, oysa ilgili Bakanlıktan alınan izin, ruhsat gibi belgelerin sadece o ürünün üretim ve/veya ithalat işlemlerine yönelik olduğu ve söz konusu ürünün bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediği, dolayısıyla inceleme konusu reklamların bu yönüyle de aldatıcı, yanıltıcı olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi,

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, reklam veren Metin İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Metin SARI hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

46)

 

Dosya No: 2012/568

 

Şikayet Edilen: Yalbay Yalçın Bayar Yumurtacılık

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından üretilen “Yal-bay yumurta” isimli ürüne ilişkin yapılan tanıtımlar ve ürün ambalajı

 

Reklam Yayın Tarihi:  Ocak 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Ürün etiketi ve ambalajı

 

Değerlendirme/Karar:  İnceleme konusu tanıtımlarda; satışa sunulan yumurtaların üzerinde çiftlik numarası olmadığı ve etiketinde “günlük taze yumurta” ifadesine yer verildiği, oysa mevzuatta böyle bir tanımlamaya yer verilmediği,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi,

 

– 27.06.2009 tarih ve 27271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’in “Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme” başlıklı 13. Maddesi,

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yalçın Bayar Yumurtacılık hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan tanıtımları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2011/973

 

Şikayet Edilen: Küçükoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sl30satis.com adresli internet sitesinde yer alan “SL30” isimli gıda takviyesine ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.09.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan tanıtımlarda yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

 – 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Küçükoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2011/976

 

Şikayet Edilen: Tuğba ÖZAT

 

Şikayet Edilen Reklam: www.rx1zayiflama.com adresli internet sitesinde yer alan “RX1” isimli gıda takviyesine ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 30.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan tanıtımlarda yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların söz konusu “RX1” ürünü ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tuğba ÖZAT hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

49)

 

Dosya No: 2011/1326

 

Şikayet Edilen: Kibarlı Pazarlama Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.clavispanaxburada.com adresli internet sitesinde yer alan “Clavis” isimli gıda takviyesine ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan tanıtımlarda yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

 – 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kibarlı Pazarlama Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

50)

 

Dosya No: 2011/1345-V

 

Şikayet Edilen: Özgür YOLDAŞ

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Maurers” adlı ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 26.05.2011 tarihli görünümünde; tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verilerek, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ayrıca bu iddiaların da bilimsel olarak ispata muhtaç olduğu, gıda takviyeleri de dahil olmak üzere tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, diğer taraftan şayet anılan ürünler reklamında belirtilen etkilere sahipse bu durumda “gıda takviyesi” olarak değil, “ilaç” veya “beşeri tıbbi ürün” olarak ruhsatlandırılması gerektiği “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” olarak ruhsatlandırılan ürünlerin de mevzuat gereği reklamının yapılamayacağı,

 

Dolayısıyla, söz konusu tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendleri,

 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinin (a), (c), (d), (e), (f) bendleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özgür YOLDAŞ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2011/1345-VI

 

Şikayet Edilen: Erdem KOCAGENÇ

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Maurers ” adlı ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 26.05.2011 tarihli görünümünde; tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendleri,

 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinin (a), (c), (d), (e), (f) bendleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Erdem KOCAGENÇ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

52)

 

Dosya No: 2011/1345-VII

 

Şikayet Edilen: Elmas GÜLİSTAN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Maurers ” adlı ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 26.05.2011 tarihli görünümünde; tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendleri,

 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinin (a), (c), (d), (e), (f) bendleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Elmas GÜLİSTAN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

53)

 

Dosya No: 2011/1345-VIII

 

Şikayet Edilen: Sebahattin KAHRAMAN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Maurers” adlı ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 26.05.2011 tarihli görünümünde; tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendleri,

 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinin (a), (c), (d), (e), (f) bendleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sebahattin KAHRAMAN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

54)

 

Dosya No: 2011 / 1366

 

Şikayet Edilen: Özgür COŞKUN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.firmasayfasi.com adresli internet sitesinde yer alan “Herbalife Tang Kuei Plus Tablet”  isimli ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 21/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde ifadelere yer verilmek suretiyle gıda takviyesi niteliğindeki ürünün tedavi edici özelliği olduğu ve ortalama reklam izleyicisi nezdinde yaratılan algı nedeniyle tüketicilerin yanıltıldığı, bu durumun;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özgür COŞKUN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

55)

 

Dosya No: 2012/202

 

Şikâyet Edilen: İskender Barış ARIKAN

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.kiloaldiriciniz.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 16.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İskender Barış ARIKAN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

56)

 

Dosya No: 2012/884

 

Şikâyet Edilen: Tuana Doğal Yaşam Ürünleri

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.tuanabaharat.com ve www.markmost.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.09.2012 , 17.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tuana Doğal Yaşam Ürünleri hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

57)

 

Dosya No: 2012/817

 

Şikâyet Edilen: Akvit Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmayaa ait www.bitkiselsatis.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Akvit Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

58)

 

Dosya No: 2013/45

 

Şikayet Edilen: Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

 

Şikayet Edilen Reklam: www.coskuntip.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar.  

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (87.915.- TL – Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

59)

 

Dosya No: 2013/47

 

Şikayet Edilen: Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ancmed.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar.  

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde; tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (87.915.- TL – Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

60)

Dosya No: 2013/44

 

Şikayet Edilen: Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dogadanhaber.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar.  

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde; tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (87.915.- TL – Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

61)

Dosya No: 2013/42

 

Şikayet Edilen: Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

 

Şikayet Edilen Reklam: www.anc.tv adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar.  

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde; tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (87.915.- TL – Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

62)

Dosya No: 2013/43

 

Şikayet Edilen: Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dromercoskun.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar.  

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde; tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (87.915.- TL – Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

63)

Dosya No: 2013/46

 

Şikayet Edilen: Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

 

Şikayet Edilen Reklam: www.birdeva.com adresli internet sitesinde yer alan “Bir Deva Seti” adlı ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar.  

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde; tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Anc Tarım Ürn. Mat. Prod. Rekl. Kargo Özel Sağ. İlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (87.915.- TL – Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

64)

Dosya No: 2011/384

 

Şikayet Edilen: Alpaslan Naipli – Birebir Dekor Sanal Mağazacılık

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sadecedogal.net adresli internet sitesinde yer alan “Nicdur” ve “Formula 7” isimli ürünlere ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 28/01/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, belirli sağlık problemlerine ilişkin kesin bir çözüm algısı oluşturulduğu, ilgili problemlerin bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin e bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesinin a, c, d, e, f, p bendleri;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Alpaslan Naipli – Birebir Dekor Sanal Mağazacılık hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

65)

 

Dosya No: 2011/2052

 

Şikayet Edilen: Alpaslan Naipli – Birebir Dekor Sanal Mağazacılık

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sifalibitkimarket.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif ürünlere ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 03/01/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, söz konusu sağlık problemlerinde kesin bir çözüm algısı yaratıldığı, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13,15, 17  ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Alpaslan Naipli – Birebir Dekor Sanal Mağazacılık hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

66)

 

Dosya No: 2011/836

 

Şikayet Edilen: Vimjo Mağazacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gucluyagyakicisi.com adresli internet sitesinde yer alan “Altinçilek” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 28/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle belirli sağlık problemlerine ilişkin kesin bir çözüm algısı oluşturulduğu, ilgili problemlerin bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin e bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesinin a, c, d, e, f, p bendleri;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vimjo Mağazacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

67)

 

Dosya No: 2011/387

 

Şikayet Edilen: Murat Yardımcı

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sifabitkisel.com adresli internet sitesinde yer alan “Dr. Shiffa Sedef Tedavi Seti”, “DrShiffa Böbrek Yetmezliği Tedavi Seti”, “DrShiffa Vitiligo Tedavi Seti”, “DrShiffa Basur Tedavi Seti” isimli ürünlere ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 20/01/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların  bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü ve “İç ve dış ambalajda yer alacak bilgiler” başlıklı 10 uncu maddeleri;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin e bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesinin a, c, d, e, f, p bendleri;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Murat Yardımcı hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

68)

 

Dosya No: 2011/390

 

Şikayet Edilen: Bikap Bitkisel ve Kimyasal Maddeler Üretim Pazarlama Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.proserform.com adresli internet sitesinde yer alan “Proserform Bitkisel Zayıflama Çayı” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 02/12/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, belirli sağlık problemlerine ilişkin kesin bir çözüm algısı oluşturulduğu, ilgili problemlerin bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin e bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesinin a, c, d, e, f, p bendleri;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bikap Bitkisel ve Kimyasal Maddeler Üretim Pazarlama Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

69)

 

Dosya No: 2011/1375

 

Şikayet Edilen: Küçükoğlu Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.acaiuzumu.com adresli internet sitesinde yer alan “Santavi Acai Berry” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 09/09/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin e bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesinin a, c, d, e, f, p bendleri;

 

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Küçükoğlu Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde 73.966-TL (Yetmişüçbindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

70)

 

Dosya No: 2011/1374

 

Şikayet Edilen: Küçükoğlu Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bontavikiloaldirici.com adresli internet sitesinde yer alan “Bontavi Ginseng Ekstresi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 14/09/2011

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle belirli sağlık problemlerine ilişkin kesin bir çözüm algısı oluşturulduğu, ilgili problemlerin bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

— 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin e bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesinin a, c, d, e, f, p bendleri;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Küçükoğlu Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde 73.966-TL (Yetmişüçbindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

71)

 

Dosya No: 2011/1376

 

Şikayet Edilen: Küçükoğlu Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.reishisatis.com adresli internet sitesinde yer alan “Reishi Mushroom Capsule” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 23/09/2011

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin e bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesinin a, c, d, e, f, p bendleri;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Küçükoğlu Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde 73.966-TL (Yetmişüçbindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

72)

 

Dosya No: 2011/392

 

Şikayet Edilen: Markum Bilişim Teknolojileri

 

Şikayet Edilen Reklam: www.mucizeurunler.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Arap Kızı Kremi”, “Tala Biber Hapı”, “Tala Yılan Yağı”, “Meksika Biber Hapı” isimli ürünlere ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 25/01/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle belirli sağlık problemlerine ilişkin kesin bir çözüm algısı oluşturulduğu, ilgili problemlerin bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü ve “İç ve dış ambalajda yer alacak bilgiler” başlıklı 10 uncu maddeleri

 

– 2002/58 sayılı Gıda maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. Maddesinin e bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. Maddesinin a, c, d, e, f, p bendleri;

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Markum Bilişim Teknolojileri hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine  karar verilmiştir.

 

73)

 

Dosya No: 2011/2353

 

Şikayet Edilen: İndirimci Alışveriş Hiz. Bil. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Yurdum TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “Tütüne Son” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu İndirimci Alışveriş Hiz. Bil. İnş. San. Tic. Ltd. Şti hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (7.395 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

74)

 

Dosya No: 2012/1696

 

Şikayet Edilen: Arma Müzik Bil. Dij. San. Rek. Yay. Film Gös. Spor Tur. Org.  San. Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Yurdum TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “Tütüne Son” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Arma Müzik Bil. Dij. San. Rek. Yay. Film Gös. Spor Tur. Org.  San. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

75)

 

Dosya No: 2012/257

 

Şikayet Edilen: Arif KAZANCI

 

Şikayet Edilen Reklam: Köy TV logolu televizyon kanalında 04/02/2011 tarihinde yayınlanan “Clavis Panax” ve 07/02/2011 tarihinde yayınlanan “Clavis Panax ve Clavis Reishi Mantarı” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 04-07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalındaki tanıtımlarda muhtelif  ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Arif KAZANCI hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

76)

 

Dosya No: 2012/1081

 

Şikayet Edilen: Marmara TV. ve Rad. Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Köy TV logolu televizyon kanalında 04/02/2011 tarihinde yayınlanan “Clavis Panax” ve 07/02/2011 tarihinde yayınlanan “Clavis Panax ve Clavis Reishi Mantarı” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 04-07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalındaki tanıtımlarda muhtelif  ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Marmara TV. ve Rad. Yay. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

77)

 

Dosya No: 2011/1302

 

Şikayet Edilen: Norma İnternet Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.normainternet.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.normainternet.com.tr adresli internet sitesinin 06.06.2011 tarihli görüntülerinde “..hemoroide doğal çözüm!…termojenik yağ yakıcı özelliğe sahip red pepper ile oturduğunuz yerden kilo vermeniz mümkün…metabolizmanız düzene girecek ve sindirim sistemi sorunlarınız ortadan kalkacak ve mucizevi şekilde kilo vermeye başlayacaksınız…V-pills ile cinsel isteğinizde hissedilir bir artış yaşayacak, cinsel hazzın arttığını fark edeceksiniz…sigaradan kurtulmak nicofluid ile mümkün..hem de sinirlenmeden, kilo almadan, üstelik hücrelerinizi ekstra saf su ve C vitamini ile besleyerek…red pepper jel düzenli kullanımda kullanılan bölgenin incelmesine, sıkılaşmasına, pürüzsüz ve canlı görünmesine yardımcı olur…sundepil sürekli kullanımda tüylerin çıkmasını azaltır…Renaliks ile böbrek taşından kurtulabilirsiniz…Capsicum annuum derinizin altındaki yağ tabakasına nüfuz ederek buradaki yağların erimesine, derinizin daha da sıkılaşmasına ve vücudunuzun ideal görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor…”şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle söz konusu ürünün  tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu yönünde sağlık beyanlarıyla tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklam ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı      24. maddesinin 3. bendine,

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme           Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. maddesinin (f) bendine,

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. maddesine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g, 13 üncü ve 17 nci maddelerine ve dolayısıyla

 

 – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Norma İnternet Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde 73.966 TL (yetmişüçbindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

78)

 

Dosya No: 2011/1305

 

Şikayet Edilen: MFÖ Pazarlama İnş. Koz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.organiksarayi.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.organiksarayi.com adresli internet sitesinin 15.01.2013 ve 20.06.2011 tarihli görüntülerinde Organik Sarayı THINX CREAM” ve “HERBS TEA”den oluşan İnceltici Setimiz de bunun için geliştirilmiştir. Olmaması gereken kilolarınızı vücudunuzdan atabilmeniz için…ORGANİK SARAYI, kilo probleminizin çözümünde size destek olabilmek, aynı zamanda sağlıklı ve formda bir vücuda sahip olabilmeniz için;“HERBS TEA” ve “THINX CREAM” den oluşan inceltici setini üretti…Metabolizmayı hızlandıran, dolayısıyla vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olan “HERBS TEA”  ve sıkılaştırıcı, selülit giderici, cilt elastikiyetini yapılandırıcı özeliği olan “Thinx Cream” sağlıklı incelmenize destek oluyor. Doğal içerikli Complex 41 Şampuan ve Doğal Bitkisel Solüsyon ile saç dökülmesine extra çözüm… İlk 10 günlük yoğun bakım uygulaması ve doğru kullanım sonucunda saç dökülmesini önlerken, düzenli kullanıldığı sürece dökülen saçların eski halini almasındada etkili desteği gözlenmiştir. … yağlı ve hassas ciltler için mavi rekli fotonlar cildin 0.5 mm altına etki ederek, kızarıklık ve sivilce oluşumunu önler, cildi dinlendirir . Cildin sebum salgılamasını düzenleyerek güzelleşmenize yardımcı olur. Ayrıca mavi fotonlar cildin sıkılaşmasında da etkilidir. Beauty Options… Kırmızı fotonlar tüm cilt tipleri için uygundur; dermaya ulaşarak lif hücrelerini uyarır. Isı kan dolaşımını hızlandırır ve kollajen dokuyu uyararak kırışıklıkları azaltır ve cildin daha esnek ve pürüzsüz hale getirir. Hafif dalgaboyu göz çevresi ve alın için uygulanabilir. Yeşil foton karma cilt tipi için uygundur. Hücrelerin oksijen kullanımını arttırak cildin altındaki kan dolaşımını etkiler. Ayrıca cildi ve vücudu ve cildi dinginleştirerek rahatlanamınız sağlar…Yüze Etkisi: Beyazlatma, Nemi korur, Kan dolaşımını hızlandırır, Sivilceleri giderir, Gözenekleri küçültür, Cildi sıkılaştırır, Pürüzsüzlük sağlar, Kırışıklıkları giderir, Cildi dinlendirir, Gözaltı torbalarını küçültür, Gıdık altı yağlarını eritir ve sıkılaştırır, Melanin pigmentini düzenler, Akneleri ve alt cildi tedavi eder, Herbs Tea yağların içerden yakılıp sindirim sistemiyle atılmasına yardımcı olurken, Thinx Cream ise bölgesel yağlanmaya karşı ciltten emilim göstererek dışarıdan destek vermektedir. Thinx Cream’in aynı zamanda selülit gidermedeki başarı oranı yüksektir…”şeklinde ifadelere yer vermek suretiyle, söz konusu ürünün  tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu şeklinde sağlık beyanlarıyla tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklam ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı      24. maddesinin 3. bendine,

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. maddesinin (f) bendine,

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. maddesine,

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g, 13 üncü ve 17 nci maddelerine ve dolayısıyla

 

 – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren MFÖ Pazarlama İnş. Koz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde 87.915 (Seksenyedibindokuzyüzonbeş Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Mfö Pazarlama İnş. Koz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, 03.03.2012 ve 17.07.2012 tarihlerinde muhtelif televizyon kanallarında ve www.epilamorset.gen.tr adresli internet sitesinde tanıtımı yapılan “Epilamor” markalı ürünlerin kullanımı ile kullanıcıların istenmeyen tüylerinden sorunsuz ve kalıcı olacak şekilde kurtulacağının iddia edildiği; bu yönüyle söz konusu reklamların öncelikle, Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 ve 10 uncu maddelerine, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 17/07/2012 tarih ve 202 sayılı toplantısında, Mfö Pazarlama İnş. Koz. San. Tic. Ltd. Şti.’ye idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmü uyarınca iki kat (87.915 x 2 = 175.830.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

79)

 

Dosya No: 2011/2364

 

Şikâyet Edilen: Özmed Sağlık Hizmetleri (Ömer ÖZKAN)

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.ozmedsaglik.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özmed Sağlık Hizmetleri (Ömer ÖZKAN) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine  karar verilmiştir.

 

80)

 

Dosya No: 2012/1251

 

Şikayet Edilen: Ulus Tek. ve Bil. San. Tic. Ltd. Şti. (Recep Cem ULUS)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ulusmedikal.com adresli internet sitesinde yer alan “Dez Diyet Ürünü”, “Altın Çilek Golden Berries”, “Figürin Yağ Yakıcı Zayıflama Hapı”, “Maxifix Green Tea Termojenik Yağ Yakıcı Bitkisel Kapsül”, “Bontavi Zayıflama Hapı”    isimli ürünlerin tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.11.2012, 04.03.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.ulusmedikal.com adresli internet sitesinin 26.11.2012 tarihli görünümünde;Dez Diyet Ürünü – Programın asıl hedefi vücuttaki kas oranına zarar vermeden ideal görünümünüze kavuşmanıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca yeme ve içme tarzınızı düzenlemenizi ve verdiğiniz kiloyu tekrar almamanızı hedefliyoruz … Hedeflenen kiloya 3 kilo kalıncaya kadar sadece sabahları kahvaltı yapılacak ve iki öğün DEZ kullanılacaktır. Amaçlanan kiloya 3 kilo kaldıktan sonra yine en geç sabah 11 e kadar kahvaltı yapılacak. Bunun ardından 5 saat sonra normal öğle yemeği yenilecek ve akşamları sadece DEZ alınacaktır. Örneğin: 70 kilo olup 15 kilo vermek isteyen bir kişi, 12 kilo verinceye kadar, sadece kahvaltı yapacak, öğle ve akşam sadece DEZ alacaktır. 12 kilo verip 58 kiloya düştükten sonra verilen kiloların yeniden alınmaması için kahvaltıdan 5 saat sonra ürün yerine öğle yemeği yenilecek DEZ sadece akşam alınacaktır … Altın Çilek Golden Berries – Zayıflamaya Yardımcı Bitkisel Kapsül … Figurin Yağ Yakıcı Zayıflama Hapı  Ajanta Pharma yıllar boyunca yaptığı araştırma ve yeniliklerle güvenli ve etkili zayıflama tedavisi sundu figurin, imrenilecek hatlarınıza yeniden kavuşmanız için. Figurin bitki ve mineral içeren, klinik olarak ispatlanmış güvenilir bir zayıflama hapıdır. Figurin çok hızlı bir şekilde etkisini göstererek kas dokusunu destekler ve kilo vermenize yardımcı olur. Figurin yağ yakıcı, enerji verici ve dayanıklılık özellikleri ile sağlıklı kilo vermenizi sağlar.” şeklinde ifadeler ile aynı sitenin 04.03.2013 tarihli görünümünde Maxifix Green Tea Termojenik Yağ Yakıcı Bitkisel Kapsül: İki haftada 4 kilo vermenize yardımcı olur, Düzenli ve kalıcı zayıflama sağlar, Aldığınız kalori miktarını önemli ölçüde azaltır, Vücut yağlarını yakar, Basen ve göbek yağlarında çok etkilidir, Metabolizmayı düzenleyerek sindirimi kolaylaştırır, Zinde ve formda kalmanızı sağlar, Enerji seviyenizi yükseltir, Kan Şekerinizi dengede tutar, Kanserli hücrelerle maksimum seviyede savaşır … Bontavi Zayıflama Hapı: Yağlarınızdan hızla kurtulmak mı istiyorsunuz? Vücudunuzda biriken inatçı yağlardan kurtulmak için Bontavi Limon suyu Ektresi tableti 3 ayda 8- 12 kg kadar kilo vermenizde size yardımcı olur. Limon suyu Ekstresi; içerdiği yüksek miktardaki C vitamini ile vücutta depolanmış yağların çözünerek yakılmasını sağlar. Limon suyu ekstresi kapsülü; sindirim sisteminizin en etkin şekilde çalışmasını sağlayarak metabolizmanızı hızlandırır ve kalorilerin hızla yakılmasını sağlar. Sağlığınıza herhangi bir yan etkisi olmadan sağlıklı kilo kaybetmenizi sağlar. Limon suyu ekstresi ve yeşil çayın muhteşem yağ yakıcı birlikteliği ile artık kilolarınızdan sağlıklı olarak kurtulmak çok kolay. Artık kilo verirken vücudunuzu toksinlerden arındırmak mümkün.. Limon suyu ekstresi kapsülü ile hem kilo kaybedip hem de vücudunuzu etkin bir şekilde toksinlerden arındırabilirsiniz …” şeklinde endikasyon belirten yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, oysa “gıda takviyeleri” de dahil olmak üzere tüm gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında “sağlık beyanı”na yer verilemeyeceği, diğer taraftan reklamlarda yer alan iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda iddia edilen etkilere sahipse, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamındaki ürünlerin de mevzuat gereği reklamının yapılamayacağı, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ulus Tek. ve Bil. San. Tic. Ltd. Şti. (Recep Cem ULUS) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

81)

 

Dosya No: 2011/1651

 

Şikayet Edilenler: Davras Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

                                (Davras Sirene Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Davras Sirene Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “5 yıldızlı” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: 07.07.2011 tarihinde, www.booking.com adresli internet sitesinde Davras Sirene Otel isimli tesisin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, “5 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Davras Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

82)

 

Dosya No: 2011/1695

 

Şikayet Edilenler: Bodrum Sağlık Hiz. Otel. ve Tur. İth. İhr. Ltd. Şti.

                                (Cennet Park Boutique Hotel Bodrum)    

 

Şikayet Edilen Reklam: Cennet Park Boutique Hotel Bodrum isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “3 yıldızlı” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Bodrum Sağlık Hiz. Otel. ve Tur. İth. İhr. Ltd. Şti. adlı firmaya ait Cennet Park Boutique Hotel Bodrum isimli tesisin, 08.07.2011 tarihli www.booking.com adresli internet sitesi tanıtımlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Butik Otel Turizm Yatırımı Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, “3 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bodrum Sağlık Hiz. Otel. ve Tur. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

83)

 

Dosya No: 2011/1697

 

Şikayet Edilenler: Haliloğlu Petrol Dağ. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                (Hotel Delta YSS)

 

Şikayet Edilen Reklam: Hotel Delta YSS isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “4 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Haliloğlu Petrol Dağ. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adlı firmaya ait Hotel Delta YSS isimli tesisin, 08.07.2011 tarihli www.booking.com adresli internet sitesi tanıtımlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, 4 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Haliloğlu Petrol Dağ. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

84)

 

Dosya No: 2011/1701

 

Şikayet Edilenler: Palmali Otel Tur. ve Acen. Ltd. Şti.

                                (Palmalife Bodrum Resort & Spa Butik Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Palmalife Bodrum Resort & Spa Butik Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “5 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 12.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Palmali Otel Tur. ve Acen. Ltd. Şti. adlı firmaya ait Palmalife Bodrum Resort & Spa Butik Otel isimli tesisin 12.07.2011 tarihinde www.booking.com adresli internet sitesi tanıtımlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Butik Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, “5 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Palmali Otel Tur. ve Acen. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

85)

 

Dosya No: 2011/1704

 

Şikayet Edilenler: Gençalioğlu Tur. ve Tic. Ltd. Şti. (Julian Forest Apart Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Julian Forest Apart Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “4 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Gençalioğlu Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı firmaya ait Julian Forest Apart Otel isimli tesisin, 01.06.2011 tarihinde www.booking.com adresli internet sitesi tanıtımlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Müstakil Apart Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, 4 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gençalioğlu Tur. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

86)

 

Dosya No: 2011/1706

 

Şikayet Edilenler: MHM Otel. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. (Fortuna Beach Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Fortuna Beach Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “4 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: MHM Otel. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. adlı firmaya ait Fortuna Beach Otel isimli tesisin, 01.06.2011 tarihinde www.booking.com adresli internet sitesi tanıtımlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, 4 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren MHM Otel. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

87)

 

Dosya No: 2011/1246

 

Şikayet Edilenler: Ali ROMYA (Romeo Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Romeo Hotel isimli tesisin www.booking.com ve www.romeootel.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Romeo Hotel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinin 13.07.2011 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı Otel” ve www.romeootel.com adresli internet sitesinin 13.07.2011 tarihli görünümünde “Butik Otel” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ali ROMYA (Romeo Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

88)

 

Dosya No: 2011/1254

 

Şikayet Edilenler: Yat Otel Turizm İşletmeciliği – Yücel Kaya (Yacht Classic)

 

Şikayet Edilen Reklam: Yacht Classic isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Yacht Classic isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yat Otel Turizm İşletmeciliği – Yücel Kaya (Yacht Classic) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

89)

 

Dosya No: 2011/1255

 

Şikayet Edilenler: All Uluslararası Turizm Yat. A.Ş. (Anatolian Houses)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anatolian Houses isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anatolian Houses isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 5 Yıldızlı Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren All Uluslararası Turizm Yat. A.Ş. (Anatolian Houses) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

90)

 

Dosya No: 2011/1257

 

Şikayet Edilenler: Faya Tur. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dalyan Resort Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Dalyan Resort Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 11/05/2011 – 21/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Dalyan Resort Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Faya Tur. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dalyan Resort Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

91)

 

Dosya No: 2011/1626

 

Şikayet Edilenler: Denmar Tur. ve Tic. A.Ş. (Ocaktan Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Ocaktan Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Ocaktan Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinin 01.06.2011 tarihli görünümünde   3 Yıldızlı Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, reklam veren Denmar Tur. ve Tic. A.Ş. (Ocaktan Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

92)

 

Dosya No: 2011/1627

 

Şikayet Edilenler: Elmer Dış Tic. Kuy. Mad. Tur. San. Ltd. Şti. (Forest Gate)

 

Şikayet Edilen Reklam: Forest Gate isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Forest Gate isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinin 01.06.2011 tarihli görünümünde   3 Yıldızlı Otelolarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Elmer Dış Tic. Kuy. Mad. Tur. San. Ltd. Şti. (Forest Gate) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

93)

 

Dosya No: 2011/1644

 

Şikayet Edilenler: Oğlakçıoğlu Otelcilik Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                (Oğlakçıoğlu Park Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Oğlakçıoğlu Park Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Oğlakçıoğlu Park Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinin 01.07.2011 tarihli görünümünde   4 Yıldızlı Otelolarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Oğlakçıoğlu Otelcilik Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Oğlakçıoğlu Park Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

94)

 

Dosya No: 2012/756

 

Şikayet Edilenler: Anı Turizm A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait tanıtımlarda yer alan ifadeler

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, Erken Rezervasyon, %40’a varan indirim+12 taksit”, “%45’e varan indirim”,”%50’ye varan indirim…vs.”  yer alan “-a varan, -e varan,- ye varan”  ibarelerinin, tüketicilerce okunması mümkün olmayacak denli küçük yazılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

                   Buna göre, reklam veren Anı Turizm A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

95)

 

Dosya No: 2012/1325

 

Şikayet Edilenler: Yenes Tur. Tic. İnş. Ltd. Şti. (Aperion Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Aperion Otel isimli tesise ait internet sitesinde yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Turizm işletme belgesine sahip olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.aperionhotels.com adresli internet sitesinde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

                   Buna göre, reklam veren Yenes Tur. Tic. İnş. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

96)

 

Dosya No: 2012/1324

 

Şikayet Edilenler: Ali ŞAHİN Tur. İnş. Ltd. Şti.(Antik Boutique Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Tesise ait tabela ve kartvizitlerde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012 yılı

 

Yayınlandığı Mecra: Tabela, kartvizit

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Turizm İşletme Belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, tabela ve kartvizitlerde “üç yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ali ŞAHİN Tur. İnş. Ltd. Şti.(Antik Boutique Otel)hakkında,  4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları  durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

97)

 

Dosya No: 2012/979

 

Şikayet Edilen : Vaillant Isı San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://www.vaillant.com.tr adresli internet sitesinde yer alan yoğuşmalı kombilere ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 2012

 

Yayınlandığı Mecra : İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Yoğuşmalı kombilerde enerji etiketlemesine ilişkin herhangi bir mevzuat bulunmamasına rağmen; http://www.vaillant.com.tr  adresli internet sitesinde yer alan yoğuşmalı kombilere ait tanıtımlarda “A sınıfı enerji verimliliği” ifadesine yer verildiği buna göre söz konusu ürünlere ait reklamların tüketicileri eksik bilgilendirerek yanılttığı ve benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı; bu durumun,

 

Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, , 13 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vaillant Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

98)

 

Dosya No: 2012/1688

 

Şikayet Edilen : Vestel A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Yeni Yılda Büyük Ekran Fırsatı Vestel’den” ifadelerinin yer aldığı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu reklamlarda, “1.799 TL, SMART 50PF7055 50” LED TV’nin 14 Aralık 2012 tarihine kadar peşin ödemelerde geçerli fihatıdır. 55 TL, SMART 50PF7055 50” LED TV’nin Axess’e özel 36 ay vade farklı toplam fiyatının 1 taksite karşılık gelen tutarıdır. Axess’e özel 36 ay taksitli satış vade farklı satış işlemi olup satış işleminde hesap kesim tarihlerine göre +/- minimal farklar olabilir.” şeklindeki altyazı metninin akış hızı ve renk bakımından okunabilirlikten uzak olduğu, bu durumun da satın alma kararları üzerinde önemli etkilerde bulunan ana vaadin istisnası niteliğindeki söz konusu bilgilerin tüketici dikkatinden kaçırılması anlamına geldiği, dolayısıyla anılan reklamın,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2 maddeleri,

 

Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/3, 5/4, 6/3 –a-b-c, 7/1, 8/1-a-b maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde 81.554 TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

99)

 

Dosya No: 2012/1689

 

Şikayet Edilen : Vestel A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Vestel’den Haftanın Fırsatı” sloganlı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamlarda, “999 TL, Satellite 39PF5025 39” Led TV’nin 7 Aralık 2012 tarihine kadar peşin ödemelerde geçerli fiyatıdır. 39 TL, Satellite 39PF5025 39” LED TV’nin Axess’e özel 36 ay vade farklı toplam fiyatının 1 taksite karşılık gelen tutarıdır. Axess’e özel 36 ay taksitli satış vade farklı satış işlemi olup satış işleminde hesap kesim tarihlerine göre +/- minimal farklar olabilir.” şeklindeki altyazı metninin boyut ve akış hızı bakımından okunabilirlikten uzak olduğu, bu durumun da satın alma kararları üzerinde önemli etkilerde bulunan ana vaadin istisnası niteliğindeki söz konusu bilgilerin tüketici dikkatinden kaçırılması anlamına geldiği, dolayısıyla anılan reklamın,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2 maddeleri,

 

Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/3, 5/4, 6/3 –a-b-c, 7/1 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde 81.554 TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

100)

 

Dosya No: 2012/1690

 

Şikayet Edilen: Renault Mais A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Renault’un benzersiz teknolojileri şimdi 4000 Lira indirim veya yüzde sıfır faiz avantajıyla” ifadelerinin yer aldığı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamda altyazı metinlerinin boyut, hız ve renk bakımından okunabilirlikten uzak olduğu, bu durumun da satın alma kararları üzerinde önemli etkilerde bulunan ana vaadin istisnası niteliği bilgilerin tüketici dikkatinden kaçırılması anlamına geldiği, dolayısıyla anılan reklamın,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2 maddeleri,

 

Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/3, 5/4, 6/3 –a-b-c, 7/1, 8/1-a-b maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Renault Mais A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde 81.554 TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

101)

 

Dosya No: 2012/1691

 

Şikayet Edilen: Renault Mais A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “72 saat boyunca Fluence’in 6000 TL’lik lüks donanım paketine sahip olacak 200 kişi aranıyor” ifadelerinin yer aldığı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamda altyazı metinlerinin boyut, hız ve renk bakımından okunabilirlikten uzak olduğu, bu durumun da satın alma kararları üzerinde önemli etkilerde bulunan ana vaadin istisnası niteliği bilgilerin tüketici dikkatinden kaçırılması anlamına geldiği, dolayısıyla anılan reklamın,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2 maddeleri,

 

Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/3, 5/4, 6/3 –a-b-c, 7/1, 8/1-a-b maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Renault Mais A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde 81.554 TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

102)

 

Dosya No: 2012/1692

 

Şikayet Edilen: Gold Bilgisayar Otomasyon Sistemleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Kırmızı indirimler hız kesmiyor, tüm ürünlerde %25 indirim” ifadelerinin yer aldığı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamlarda yer alan, “Bu kampanya 29 Kasım 02 Aralık 2012 tarihleri arasında, belirtilen ürünlerde, kampanyaya katılan Gold Mağazaları ve gold.com.tr’de geçerlidir. Diğer kampanyalarla birleştirilemez ve stoklarla sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi Gold Mağazaları’nda.” şeklindeki altyazı metninin boyut, hız ve renk bakımından okunabilirlikten uzak olduğu, bu durumun da satın alma kararları üzerinde önemli etkilerde bulunan ana vaadin istisnası niteliği bilgilerin tüketici dikkatinden kaçırılması anlamına geldiği, dolayısıyla anılan reklamların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2 maddeleri,

 

Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/3, 5/4, 6/3 –a-b-c, 7/1 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gold Bilgisayar Otomasyon Sistemleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde 81.554 TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

103)

 

Dosya No: 2011/1693

 

Şikayet Edilen: Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam:  27 sayılı “Boyner Mecmua” adlı derginin 113. Sayfasında bulunan Kenwood marka mutfak robotuna ilişkin reklam

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012-2013

 

Yayınlandığı Mecra: Dergi

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu reklama konu edilen Kenwood marka mutfak robotunun fiyatının gerçekte 1.559,99 TL olmasına rağmen ürünün inceleme konusu reklamlarda 159.99 TL şeklinde tanıtılarak tüketicilerin yanıltıldığının, bu itibarla anılan reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c/2 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

104)

 

Dosya No: 2013/166

 

Şikayet Edilen: Çözüm Teknik Isıtma Soğutma ve Tazyikli Su Sistemleri

 

Şikayet Edilen Reklam: “Baymak Servisi” ve “Ankara Baymak Kombi Servisi” ifadelerini içeren reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012-2013

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar:  Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çözüm Teknik Isıtma Soğutma ve Tazyikli Su Sistemleri arasında herhangi bir yetkili servis sözleşmesi bulunmadığı halde, işletme tarafından yayımlanan reklamlarda “Baymak Servisi” ve “Ankara Baymak Kombi Servisi” ifadelerine yer verilmesi suretiyle tüketicilerin yanıltıldığının, bu itibarla anılan reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-8 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Çözüm Teknik Isıtma Soğutma ve Tazyikli Su Sistemleri hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

ENERJİ

 

105)

 

Dosya No: 2011/1172

 

Şikayet Edilen: Calltek Bilgi Teknolojileri Paz. ve Çağrı Hiz. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.calltek.net adresli internet sitesinde yayımlanan “Bright Use X5” isimli elektrik tasarruf cihazına ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamlarda; “1- Ortalama %25’e varan elektrik tasarrufu sağlar. 2- Saat farkı gözetmez. 3- Tüm elektrik saatlerine uyumlu çalışır. 4- Ses yapmaz. 5- Enerji kullanıldığında otomatik olarak devreye girer. Hassas yapısı ile elektrik tesisatınızdaki akımı algılayarak enerjinin az veya çok tüketildiğini led sinyal yolu ile uyarıda bulunur. 6- Kırmadan dökmeden 5 dakikada ana sigorta kutusunun nötr ve faz girişlerine kolay montaj yapılır. 7- Gerektiğinde taşınabilme özelliğine sahiptir. 8- Cihaz aktif durumda iken kullanıldığı alandaki tüm elektrik hatlarına duyarlı çalışabilme özelliği ile anlık voltaj dalgalanmalarını otomatik olarak dengeler. 9- Tüm elektrikli alet ve cihazlarınızı en etkili biçimde korur ve daha randımanlı çalıştırır. 10- Elektrik hatlarını rahatlatır. 11- İnsan sağlığına zararlı manyetik yayılımları minimize eder.” şeklinde ifadelerin bilimsel olarak kanıtlamayan iddialar niteliğinde olup bu nedenle tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g, 13 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Calltek Bilgi Teknolojileri Paz. ve Çağrı Hiz. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

106)

 

Dosya No: 2011/760

 

Şikayet Edilen: Akhan Ticaret (Vedat AKKAYA)

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.borup.com.tr”  adresli internet sitesinde ve ürün ambalajları üzerinde yer alan “BorUp”  isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012-2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürün ambalajlarında ve internet sitesinde yer alan, “Borup yakıt katkısı ve ürünleri Nano teknolojisi ve Bor Elmas Tozu ile üretilmiştir. Borup bor teknolojisi ile sürtünmelere ve aşınmalara son. Sürekli kullanım halinde motorda üstün koruma ve % 5-10 tasarruf sağlar. Yakıtta % 15 – 20 tasarruf”, “BORUP Nano Gold Bor elmas içerikli motor yağ katkısının özellikleri : Motordaki sürtünme ve aşınmadan kaynaklanan problemleri minimuma indirir. Metal yüzeylerdeki korozyona uğramış bölgeleri Nano Bor Teknolojisi ile kaplayarak onarır. Motorun daha rahat ve daha sessiz çalışmasını sağlayarak ayrıca yakıtta da tasarruf sağlar. Çevre dostu olan BORUP ürünleri egzozda oluşan emisyon gazlarının minimuma inmesini sağlar. Sürekli kullanım halinde motorda üstün koruma sağlar.”, “BORUP’UN FAYDALARI Motor Gücünde Maksimum Artış – Yakıt Tasarufunda Maksimum Düşüş – Sabah İlk Çalışmada Titremeyi Ortdana Kaldırır – Soğuk Havalarda Kolay Çalışma Sağlar. – Motor Ömrünü Uzatır – Restore (Onarıcı) Özelliktedir – Turbo Ömrünü Uzatır – Yağ Ömrünü Uzatır – Yağ Sıcaklığını Düşürür – Karbondioksit Salınımını Düşürür – Motor Hararetini Düşürür – Motor Aşınmalarını Azaltır – Yağ Eksiltmelerini Azaltır – Servis Aralığı Uzar – 4 Zamanlı Motorlarda Daha Rahat ve Risksiz Sürüş Keyfi Sağlar” şeklindeki ifadelerin, bilimsel olarak kanıtlamayan iddialar niteliğinde olup bu nedenle doğru olmayan ve tüketicileri yanıltan unsurlar içerdiği, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g, 13 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Akhan Ticaret (Vedat AKKAYA) hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

107)

 

Dosya No: 2013/50

 

Şikayet Edilen: Marmara Moda Car International

 

Şikayet Edilen Reklam: www.modacar.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanan “Motor Silk” markalı ürünlere ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012-2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; “Motor Silk” markalı ürünlere ilişkin olarak yer alan, “Motor Silk Bor Yağ Katkısı 65c004 •AVANTAJLARI  •Sürtünmeyi yok ettiği için aşınmayı %98 daha aza indirir. Sürtünmeye harcadığı enerjiyi tasarruf dönüştürür. • % 10 a varan yakıt tasarrufu sağlar. •Kompresyon kaçaklarını önlediği için yağ eksiltmeleri azaltır. Egsozdan duman salınımını azaltır. • Beygir gücünü ( 2 ile 6 ) HP arası arttırır. • Tork değerlerini % 10 civarında arttırır. •Aşınan yerlere dolgu yaptığı için motorunuzu onarır.İlk günkü haline yakın duruma getirir.Soğuk havalarda kolay ve aşınmadan çalışmasını sağlar. • Bor madeni ısıyı 10-15 oC kadar kendi bünyesinde absorbe eder ve metallere yansıtmaz. Böylece harareti önler.Aşınmayı azalttığı ve ısıyı dengelediği için madeni yağın kirlenmesini engeller ve ömrünü uzatır •İşlem sıcaklıklarında % 30’a varan azaltma sağlar. •Yüzey sürtünmesini % 80 azaltır. •Yağlama sistemindeki aşınmayı % 90 azaltır ( Timken, Dört Top, Lobut ve Disk Testi ) • Yağ değişme süresini en az iki katına çıkartacak şekilde akışkan oksidasyonunu minimize eder. • Korozyona % 100 engel olur. • Şok yükleri absorbe eder. ( Aşırı yüksek EP etkeni ) • Karbon, vernik ve korozyonu bertaraf eder. •EKONOMİ •Daha az sürtünmeden dolayı yakıt tasarrufu sağlar ( hızı 3 – 7 km. arttırır). Sınıf 8 dizel yakıtlarda % 19 a varan tasarruf sağlar ve + 1,5 km daha hızı arttırır. •Daha az istirahat zamanı. • Eski motorlarda düşen verimliliği restore eder. •Motor ömrünü yeniler ve 2 – 3 kat uzatır. • 100 bin miles ( 150 bin km. ) sadece bir defa uygulanır. • Yağ değişim süresini iki katına çıkartır. •ÇEVRESEL •Motor içindeki kurum ve karbon atıklarının temizliğini yapar, verimli çalışmayı sağlayarak ve daha az yakıt tüketimi ile emisyon değerlerini düşürür. / Motorsilk % 10 Tasarruf Dizel Yakıt Katkısı 090299 DİZEL KATKISI • Motor Silk Dizel Yakıtı Katkı Maddesi, düşük kükürtlü dizel yakıtları için katkı maddesi olarak formüle edilmiştir ( Kükürt, 500 ppm’den 15 ppm’e azaltılır ). Bu ürün, düşük kükürtlü dizel yakıtı için, son derece düşük sürtünme filminin mikro yüzeyini oluşturan ve aktif kimyasal işlemden kaynaklanan iyice geliştirilmiş yağlayıcıdır. Yakıtın yanma verimliliğini artırır, enjektör ve pompa aşınmasını azaltır, daha az emisyon ve yakıt tüketimini sağlar. Sürtünme katsayısı % 0,01 olan kalıcı Borik Oksit yüzeyi ile enjektörleri ve pompaları korumak için tasarlanmıştır. • Dizel Yakıt Şartlandırması: • Bugünün düşük ultra kükürtlü yakıtları (15 ppm), erken pompa ve enjektör hasarına veya kükürtün sağladığı yağlayıcı eksikliğinden kaynaklanan bozulmaya yol açar ve ayrıca yakıt ekonomisinde ½ mpg bir düşüş ve güç kaybı beklenir. • Dizel Yakıt Şartlandırmasındaki Hidrat Bor Molekülleri, bir yandan sistemi kükürtün yan etkileri korozyon ve karbondan korurken, bir yandan da % 0,01’den daha az yüzey sürtünme katsayısı sağlar. Herhangi bir karbon ve vernik kalıntıları, motorun komutanı olan enjektör performansına izin verecek şekilde tamamen giderilir. • Ateşleme sırasında daha yüksek performans için setan numarası 8 – 10 numara artar. Yüksek setanlı yakıt ile birlikte daha kolay başlangıç, geliştirilmiş sürüş performansı, daha iyi yakıt tutuşması ve daha az gürültü sağlar. Bugünün motorları 50 setanlık yakıt için tasarlanmıştır ve genellikle daha altındaki seviye kullanılmaz. 40 setanlık seviye tutuşmaya engel olur. Gürültü, yakıt ve güç kaybı meydana gelir.• Avantajları: • Vuruntulu çalışmayı ve zor çalışmaları bertaraf eder. • Soğuk havalarda daha kolay çalışma sağlar. • Yanma odasında optimum yanma oranını korur. • Herhangi bir karbon, koku ve vernik birikimini bertaraf eder. • Daha az emisyon üretilir. • Kurum ve karbon atıklarının engellediği tutuşma problemini ortadan kaldırır, yüzey temizliği ve yağlama sonucu + % 5 yakıt ekonomisi sağlar.• Metaldeki karıncalanmaları, 300’den daha az sayıya azaltılır. • Daha yüksek performans ve yakıt sisteminde, daha yüksek aksam ömrünü sağlamak için daha büyük yüzey yağlaması mevcut olup, ayrıca yakıt pompasında conta bozulmasını bertaraf •Motor Silk formülasyonu, doğaya zararlı olmayan ve doğada biyolojik olarak parçalanabilen bir yapıya sahiptir.•Yağ kullanımında azalma sağlar. • Enerjinin % 50’si sürtünmede harcanır ve Motor Silk sürtünmeyi % 80 azaltır. / Motorsilk Bor On Efsane Yağ Katkısı Motor Silk 150.000 km Bor Yağ Katkısı Yüzyılın Buluşu 092020 250 ml Motor Silk motor şartlandırması, Boron CLS Bond ile birlikte, Argonne Ulusal Laboratuarlarında Enerji Departmanı altında, Hidrojen Ortoborat teknolojisine istinaden geliştirilmiştir. Bu teknoloji, mevcut yağlama sisteminin haricinde % 100 metallerle tepkimeye giren bir teknolojidir. Yağda, katkı maddesi paketi olması durumunda ya da daha sonra metal alaşımları birleştirmek için kullanılan yağ katkı maddeleri tepkisizdir. Boron CLS Bond, yağa karıştığı zaman tüm çalışan hayati parçaları aşınma, sürtünme ve korozyona karşı korur. Baklava benzeri, sert borik oksit yüzeyi meydana getirerek metallerde bir kovalent bağ oluşturur. Bu, yeni yüzey yağlayıcının oksidasyon işlemini önemli ölçüde azaltmak üzere oksijeni bloke eder. Motor Silk, kartere 1/10 oranında ( bir adet 250 gram Şişe, maksimum 5 litre yağ için) işlem yapar. Bu bir yağ arıtıcı değildir ve yağların özelliğini bozmaz. /Motorsilk % 10 Tasarruf Benzin Yakıt Katkısı 090300 •Patentli Hidrojen Ortoborat ( Borik Asit ) ile birlikte, Motor Silk Benzin Yakıtlı Sistemi, karbon kalıntılarını ve vernikleri işlem sırasında anında yakıt enjektörlerinden, valflerden, menfezlerden ve tutuşma haznesinden uzaklaştırır. Hiçbir katkı maddesi, bu şekilde, yakıt pompası dahil olmak üzere tüm yakıt sisteminin mekanik parçalarının üzerini anti – korozyon ve yüksek yağlayıcı Borik Oksit yüzeyi ile kaplamaz. Yakıt sistemlerinin içsel problemi, çarpışma, motor gücü, yakıt verimliliği, performans ve genel sürüşe zarar veren kalıntıların nihai birikimidir. Bu istenmeyen kalıntılar, benzindeki oktandan değil, akaryakıt firmalarının benzinde kullandıkları ucuz katkı maddeleri sonucu ortaya çıkar. Benzinde kullanılan bu ucuz katkı maddesi paketi, optimum genel performans için uzaklaştırılması gereken kalıntıların birikmesine neden olur. Boron CLS Bond teknolojisi, kalıntıları uzaklaştırmakta ve yakıt sistemi parçalarını optimum şartlarda korumakta en girişken teknolojidir. / MotorSilk BorOn Hidrolik Direksiyon Yağ Katkısı 09b008 Ürün Özellikleri : •ATF tipi direksiyon yağı kullanan (%95 tüm hidrolik direksiyonlu araçlar ATF kullanır ) araçlara uyumludur ve Bor içerikli rakipsiz tek üründür. •Sistemdeki yağın basıncını arttırır • Direksiyon pompasının işleyişini hissedilir derecede iyileştirir ve sürtünmeyi azaltır.” şeklinde ifadeler ve benzer nitelikli yakıt tasarrufu, performans ve motorlarda iyileştirici ve güçlendirici etkiler vs. konulu ifadelerin bilimsel olarak kanıtlamayan iddialar niteliğinde olup bu nedenle tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı, diğer yandan bahsedilen ürünlerin kullanımı sonunda motorlarda iddiaları doğrulayan etkilerin oluşmadığı, bu doğrultuda söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g, 13 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Marmara Moda Car International hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

108)

 

Dosya No: 2013/174

 

Şikayet Edilen: Havana Doğal Ürünler Gıda Kozmetik Elekt. Medikal İletişim Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.outletimiz.com  adresli internet sitesinde yer alan “Dailymag” isimli yakıt tasarruf cihazına ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.outletimiz.com adresli internet sitesinin 09.01.2013 tarihli görüntülerinde; “HEM ARACINIZDA, HEM DE EVİNİZDE YÜKSEK YAKIT MALİYETLERİNE SON!” başlığı altında “Dailymag; Benzinli, Dizel, LPG’li tüm marka ve model araçlarda ve tüm yakıt türlerinde  %25 tasarruf sağlıyor. Dailymag yakıt verimliliğini artırır ve düşük yakıt maliyeti sağlar. Dailymag aracınızın performansını artırır motor ömrünü uzatır, motorunuzun karbon ve yakıt kirliliğini azaltır. Dailymag’in kombi ısıtma sistemlerinde de yüksek yakıt tasarrufu sağladığı teknik raporlarla kanıtlanmıştır.” ve “DOGALGAZ VE TÜPGAZDA % 25 TASARRUF SAĞLIYOR.” başlığı altında “Her gün gelen zamlarla kabaran doğalgaz faturalarına son. Kombi ısıtma sistemlerinde tasarruf sağladığı teknik raporlarla kanıtlanmıştır.”  ifadelerine yer verilmesine rağmen söz konusu ifadelerde yer alan iddialara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” sunulamadığı, bu nedenle reklam ve tanıtımlarda yer alan iddiaların ispatlanmamış olmaması nedeniyle tüketicileri aldatıcı yanıltıcı olacağı, bu nedenle söz konusu reklam ve ilanların,

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Havana Doğal Ürünler Gıda Kozmetik Elekt. Medikal İletişim Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

109)

 

Dosya No: 2012-1308-I

 

Şikayet Edilen: Zuhal Açıkgöz/Güven Deva Güveç

 

Şikayet Edilen Reklam: Eko Enerji E-101 isimli yakıt tasarruf cihazına ilişkin olarak www.guvendeva.com adresli internet sitesinin 17.08.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar ile Bugün TV isimli televizyon kanalında 16.08.2012 tarihinde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Ağustos/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet-Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: www.guvendeva.com adresli internet sitesinin 17.08.2012 tarihli görüntülerinde; “Eko Enerji yakıt Tasarruf Cihazı…Sipariş ve Bilgi Hattı 0 212 654 89 00 – 0 532 738 48 65…Kullanıcılardan elde edilen veriler doğrultusunda %12 ile %24 aralığında tasarruf sağladığı görülmektedir.” ifadelerine,

Bugün TV isimli televizyon kanalında 16.08.2012 tarihinde yayınlandığı tespit edilen televizyon reklamlarında; “Yüksek yakıt maliyetine son. Evinizde işyerinizde aracınızda kısaca yakıtın kullanıldığı heryerde eko enerji e-101 yüksek oranda tasarruf sağlar. Aracınız benzinli dizel,lpgli mi hiç farketmez eko enerji e-101 tüm yakıt türlerinde tasarruf sağlar. Sizi yüksek yakıt maliyetlerinden kurtarır. Aracınızın performansını gözle görünür şekilde arttırıp yakıtta önemli tasarruf sağlayan eko enerji e-101 bununlada kalmaz eksozdan çıkan ve doğaya ciddi zarar veren zehirli gazı önemli ölçüde azaltararak doğayı korumanıza yardımcı olur…” ifadelerine, diğer taraftan reklam altyazısında “www.guvedeva.com. Sipariş Hattı: 0 212 654 89 08. Eko Enerji E-101. Araçlarda ve Doğalgazda %25’e varan yakıt tasarrufu. ODTÜ tarafından tasarruf yaptığı onaylanmıştır.”  ifadelerine yer verilmesine rağmen söz konusu ifadelerin ispatlanmamış olmaması nedeniyle tüketicileri aldatıcı yanıltıcı olduğu, bu nedenle söz konusu reklam ve tanıtımların,

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Zuhal Açıkgöz/Güven Deva Güveç hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan ticari reklam ve ilanları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

110)

 

Dosya No: 2012-1308-II

 

Şikayet Edilen: Zuhal Açıkgöz/Güven Deva Güveç

 

Şikayet Edilen Reklam: A Enerji isimli yakıt tasarruf cihazına ilişkin olarak www.aenerjitasarrufu.net adresli internet sitesinin 14.12.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar ile Bugün TV isimli televizyon kanalında 03.12.2012 tarihinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet-Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: www.aenerjitasarrufu.net adresli internet sitesinin 14.12.2012 tarihli görüntülerinde; “A Enerji Yakıt Tasarruf Cihazı…7/24 Bilgi ve Sipariş Hattı 0 212 452 3 111 – 0 543 553 1444… Kullanıcılardan elde edilen veriler doğrultusunda %12 ile %24 aralığında tasarruf sağladığı görülmektedir.” İfadelerine,

Bugün TV isimli televizyon kanalında 03.12.2012 tarihinde yayınlandığı tespit edilen televizyon reklamlarında; “YÜKSEK YAKIT MALİYETİNE SON. EVİNİZDE İŞYERİNİZDE ARACINIZDA KISACA YAKITIN KULLANILDIĞI HERYERDE A ENERJİ YAKIT TASARRUF CİHAZI YÜKSEK ORANDA TASARRUF SAĞLAR. ARACINIZ BENZİNLİ DİZEL,LPGLİ Mİ HİÇ FARKETMEZ A ENERJİ YAKIT TASARRUF CİHAZI TÜM YAKIT TÜRLERİNDE TASARRUF SAĞLAR. SİZİ YÜKSEK YAKIT MALİYETLERİNDEN KURTARIR. ARACINIZIN PERFORMANSINI GÖZLE GÖRÜNÜR ŞEKİLDE ARTTIRIP YAKITTA ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLAYAN A ENERJİ YAKIT TASARRUF CİHAZI BUNUNLADA KALMAZ EKSOZDAN ÇIKAN VE DOĞAYA CİDDİ ZARAR VEREN ZEHİRLİ GAZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTARARAK DOĞAYI KORUMANIZA YARDIMCI OLUR…” ifadelerine yer verildiği, diğer taraftan reklam altyazısında “www.aenerjitasarrufu.com. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Onaylı. Sipariş Hattı: 0 212 654 89 00. Araçlarda %15 ile %20’ye varan, doğalgaz ve tüpgazlarda %15 ve ile %30’lara varan tasarruf sağlar.İfadelerine yer verilmesine rağmen söz konusu ifadelerin ispatlanmamış olmaması nedeniyle tüketicileri aldatıcı yanıltıcı olacağı, bu nedenle söz konusu reklam ve tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Zuhal Açıkgöz/Güven Deva Güveç hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

111)

 

Dosya No: 2013/20

 

Şikayet Edilen: Dökmeciler Petrol Ürünleri Nak. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: TECO isimli benzin istasyonlarında yer alan LPG tabelası.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Açık Hava

 

Değerlendirme/Karar: TECO isimli benzin istasyonlarında “LPG” yazılı tabela bulunmasına rağmen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış LPG lisansınızın bulunmadığı ve LPG satışının yapılmadığı, bu nedenle söz konusu tabelanın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu, bu durumun,

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dökmeciler Petrol Ürünleri Nak. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

DİĞER

 

112)

 

Dosya No: 2012/1006

 

Şikayet Edilen: Essen AVM-Esbir Gıda ve İth. Mad. Paz. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Yaza Merhaba Kampanyası” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Tanıtım Broşürü

 

Değerlendirme/Karar: 01-10 Haziran 2012 tarihli tanıtım broşürlerinde yayınlanan “Yaza Merhaba Kampanyası” başlıklı reklamlarda indirimli satışa konu ürünlerin miktarına ve indirim öncesi fiyatlara yer verilmediği tespit edildiğinden, söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 12/A ve 13 üncü maddeleri

 

 – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Essen AVM-Esbir Gıda ve İth. Mad. Paz. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

113)

 

Dosya No: 2012/1455

 

Şikayet Edilen: Dumankaya İnşaat ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dumankaya.com adresli sitede ve 10.11.2012 tarihli Sabah Gazetesi’nde yayınlanan “Rüya gibi evin Kapında Mercedes’in” başlıklı tanıtımlar reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Gazete

 

Değerlendirme/Karar: www.dumankaya.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Rüya gibi evin, kapında Mercedes’in” başlıklı reklamlarda “Şimdi Dumankaya, takas desteği ile arabanızı peşinata sayıyor, sizi yeni evinize kavuşturuyor,…isterseniz ikinci el aracınızı peşinat olarak değerlendirebilir, yerine Mercedes-Benz C-180 aracınızı 1 yıllığına ücretsiz olarak alabilirsiniz, dilerseniz aracınızı peşinat olarak değerlendirmeden de konut satın alabilir, bu eşsiz yıl sonu kampanyasından yararlanabilirsiniz. Hem Mercedes-Benz konforunu yaşamak, hem de peşin veya konut kredili tüm satışlarda geçerli olan %10 indirim imkanını yakalamak için sizleri proje tanıtım merkezlerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verilmiş olmasına rağmen araç olarak reklam başlığında belirtildiği gibi yalnız Mercedes’in verilmediği, reklam metninde hediyeli mal/hizmetin piyasa değeri ile uygulanma süresine yer verilmediği tespit edilmiş olup bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-2, 8 ve 13 üncü maddelerİ

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dumankaya İnşaat ve Ticaret A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

114)

 

Dosya No: 2012/1694

 

Şikayet Edilen: İnci Deri Mamulleri San. Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: ““28-29-30 Eylül tarihlerinde tüm yeni sezon ürünlerinde net %50 indirim” başlıklı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, SMS

 

Değerlendirme/Karar: www.incideri.com adresli internet sitesinde ve tüketicilere gönderilen SMS metinlerinde yayınlanan reklamlarda “28-29-30 Eylül tarihlerinde tüm yeni sezon ürünlerinde net %50 indirim” ifadelerine yer verilmesine rağmen, www.incideri.com adresli internet sitesinde “yeni sezon” ürünleri arasında teşhir edilen 120112516710381 kodlu ürüne %50 yerine %25 indirim uygulandığı tespit edildiğinden söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c-2, 12/A ve 13 üncü maddeleri ve

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İnci Deri Mamulleri San. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

115)

 

Dosya No: 2012/634

 

Şikayet Edilen: Pure Fitness Sportif Tes. İşl. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pureturkiye.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.pureturkiye.com.tr adresli internet sitesinde İstanbul Forum AVM’deki spor salonu üyeliğinin 12 ay için 89 TL/ay fiyatı ile satıldığı ilan edilmesine rağmen, firmanız tarafından anılan fiyattan üyelik kaydı yapılmadığı iddiasının aksini ispat eden herhangi bir bilgi/belge gönderilmediği, bu nedenle söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/c-2 ve 13 üncü maddeleri ve

 

 – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Pure Fitness Sportif Tes. İşl. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir