Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 209. Toplantı Kararları – 12.02.2013

209. Toplantı Kararları – 12.02.2013

İLETİŞİM HİZMETLERİ

1)

 

Dosya No: 2012/1469

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Numaranızı Vodafone’a Taşımanız İçin Bir Neden Daha. +200.000 Çekim Noktası” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Reklam verenin tüm dünyada değil, 23 ülkede bulunan baz istasyonlarıyla abonelerine hizmet vermesine rağmen, inceleme konusu reklamda, şirket abonelerinin dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye’deki fiyatlarla konuşabileceği algısının yaratılması, inceleme konusu reklamda hangi ülkelerde Türkiye’deki fiyatlarla konuşulabileceğinin belirtilmemesi, başka ülkelerde Türkiye’deki fiyatlarla konuşulabilmesi için “Herşey Dahil Vodafone Pasaport” hizmetinin satın alınması gerektiğine sadece ana vaadin istisnası niteliğinde olan alt yazıda yer verilmesi, bu hizmetten faydalanılabilmesi için ekstradan ödenmesi gereken 9.90 TL ücrete ise hiçbir şekilde yer verilmemesi hususlarının tüketicileri eksik bilgilendirici nitelikte olması nedeniyle, inceleme konusu reklamın;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Vodafone Telekomünkasyon A.Ş. tarafından, Mayıs – Haziran 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayımlanan “Şimdi Numaranı Özgür Gence Taşı 6 Ay Boyunca Ayda 20 Liraya İstersen Her Yöne Tam 2000 Dakika ve 5000 SMS Senin Olsun. Gençlik Bir Kere Yaşanır Özgürce Yaşa” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11/09/2012 tarih ve 204 sayılı toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554×2=163.108,-TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

2)

 

Dosya No: 2012/1660

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Vodafone’un 3G’si Amerika’nın 4G’sinden 2,5 Kat Daha Hızlı” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamda, Amerika’daki 4 operatörün 4G hızıyla, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin 3G hızının karşılaştırmasının yapılması, bu karşılaştırma yapılırken farklı şirketler tarafından farklı zamanlarda yapılan testlerin, diğer bir ifade ile Nokia Siemens Networks tarafından Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. için Türkiye’de yapılan testle, PC Net Dergisi tarafından Amerika’nın 4 operatörü için yapılan testin kıyaslanmasının esas alınması;

 

Amerika’daki 4G internet hizmetinde yaşanan yoğunluğun, baz istasyonu sayısının ve nüfus yoğunluğunun; Türkiye’deki 3G internet hizmetinde yaşanan yoğunluk, baz istasyonu sayısı ve nüfus yoğunluğu ile aynı olmaması nedenleriyle reklama esas teşkil eden testlerde yapılan karşılaştırmanın gerçeği yansıttığı hususunun tartışılır olması;

 

Gerek Nokia Siemens Networks gerek PC Net Dergisi tarafından yapılan hız testlerinde modemlerin, inceleme konusu reklamda ise cep telefonu görüntülerinin kullanılması, modemlerin veri indirme hızlarının cep telefonlarından hızlı olması nedeniyle inceleme konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olması;

 

Reklama esas olan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında yapılmış olan testin, aynı şirket tarafından belirlenen 10 şehir ve 110 lokasyonda yapılmasına rağmen inceleme konusu reklamda bu bilgiye yer verilmeyerek, bu durumun Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Türkiye’nin tamamında Amerika’nın tamamından daha hızlı internet hizmeti verildiği algısını yaratması ve bu durumun tüketicileri yanıltıcı ve eksik bilgilendirici nitelikte olması; 

 

Reklamda kullanılan alt yazının geçiş hızının, tüketicilerin okuyabileceğinden hızlı ve mevzuata aykırı olması;

 

Nedenleriyle söz konusu reklamların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7g, 11, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 7 inci maddesi, 

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, Mayıs – Haziran 2012 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayımlanan “Şimdi Numaranı Özgür Gence Taşı 6 Ay Boyunca Ayda 20 Liraya İstersen Her Yöne Tam 2000 Dakika ve 5000 SMS Senin Olsun. Gençlik Bir Kere Yaşanır Özgürce Yaşa” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11/09/2012 tarih ve 204 sayılı toplantısında, Şirkete idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554×2=163.108,-TL.) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2012/1661

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Turkcellin 3G’si Amerika’nın 4G’sini Geçti” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: PC Net ve Chip Dergilerinin ticari niteliği göz önüne alındığında, adı geçen dergilerin özel ve/veya genel nitelikli bağımsız bir araştırma/ölçümleme şirketi veya akademik bir kuruluş olmamaları nedeniyle reklama esas alınan testlerin bilimsel ve hukuki geçerliliğinin tartışılır olması;

 

Amerika’daki 4G internet hizmetinde yaşanan yoğunluğun, baz istasyonu sayısının ve nüfus yoğunluğunun; Türkiye’deki 3G internet hizmetinde yaşanan yoğunluk, baz istasyonu sayısı ve nüfus yoğunluğu ile aynı olmaması nedenleriyle reklama esas teşkil eden testlerde yapılan karşılaştırmanın gerçeği yansıttığı hususunun tartışılır olması;

 

PC Net ve Chip Dergileri ve Metrico Wireless tarafından yapılan testlerin Türkiye ve Amerika’da farklı tarihlerde yapılmış olması ve incelemeye konu reklamda farklı tarihlerde yapılan testlerin karşılaştırmasının esas alınmasına rağmen Reklamda kullanılan görsel ve sözel ifadelerden, karşılaştırmaların eş zamanlı yapıldığı intibasının oluşturulması ve bu durumun tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olması;  

 

Nedenleriyle söz konusu reklamların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7g, 11, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

 

 

Diğer taraftan, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından, 10/04/2012– 07/05/2012 tarihlerinde muhtelif ulusal mecralarda yayımlanan “Sony Xperia Cihaz Kampanyası” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15/05/2012 tarih ve 200 sayılı toplantısında, Şirkete idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (81.554×2=163.108,-TL.) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

4)

 

Dosya No: 2011/1474

 

Şikayet Edilen: Ekhan Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Vizyon Türk” isimli radyo kanalında saat 07.30’da yayımlanan ve 10 dakika içinde kısa mesaj gönderen kişilere Digiturk receiver, çanak ve kurulumu ile 2 ay Lig TV hediye edileceği vaadinde bulunan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.08.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar: Program içerisinde sürekli olan yayımlanan söz konusu reklamlarda, on dakika içerisinde “Hediye” yazdıktan sonra ad-soyadı ve telefon bilgilerinin “3969”a mesaj gönderilmesi durumunda çekilişsiz, kurasız, herhangi bir soru cevaplamadan ve sayı sınırı olmaksızın herkesin sürpriz hediyeler kazanacağı şeklinde tanıtım yapıldığı, on dakikalık sürenin ilerlemesiyle sürpriz hediyenin yaklaşık 3700 TL değerindeki çanak anten, uydu alıcısı, kumanda, kablo, kurulum, aktivasyon, 2 ay (Toplam 72 maç) Lig TV aboneliği, çeşitli sinema kanalları dahil yaklaşık 110 özel kanala 24 ay süreyle erişim imkanı sağlayan Digiturk üyeliği olduğunun belirtildiği, on dakikalık sürenin bitmesine bir dakika kala ise, aylık sabit ücreti 69,90 TL olan söz konusu hediye paketine mesaj atan kişilerin 24 ay sabit fiyat garantisiyle 17,90 TL’ye sahip olabileceği şeklinde ifadelere yer verildiği, on dakikalık süre içerisinde devamlı olarak “110’dan fazla Digiturk kanalı sizin olacak, üstelik 2 ay Lig TV hediye! Kurulum, aktivasyon, uydu alıcısı, çanak anten, kumanda, kablo bedava – ilk 10 dakikada hediye yağmuru, mesaj atın kazanın” sloganlı tanıtıma yer verildiği, bu doğrultuda;

 

Söz konusu reklam ve tanıtımlarda kısa mesaj karşılığı olarak, tüketicilere ücretsizmiş gibi gösterilmek suretiyle gerçekte her tüketicinin sözleşme karşılığında edinebileceği avantajları içeren Digiturk hizmeti ve bu hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan teknik araçların sunularak yanıltıcılığa neden olunduğunun, diğer yandan, anılan hizmetin edinilebilmesi için 24 ay sabit fiyat garantisi ile aylık 17,99 TL’den Digiturk aboneliği yaptırılması gerektiği, yani reklama konu hizmetin taahhütlü ve ücret ödemeli bir sözleşme ilişkisi karşılığında sunulabileceğinin reklamın yalnızca son bir dakikası içerisinde belirtilmesi suretiyle, söz konusu uyarıdan önce kampanyaya katılan tüketicilerin yanıltıldığının, bu nedenle söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ekhan Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

5)

 

Dosya No: 2013/10

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 17 Ekim 2012 tarihinde 10:56 ile 11:27 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2013/11

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 17 Ekim 2012 tarihinde 15:12 ile 15:28 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2013/12

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 17 Ekim 2012 tarihinde 22:01 ile 22:25 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2013/13

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 19 Ekim 2012 tarihinde 19:05 ile 19:51 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 19.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

9)

 

Dosya No: 2013/14

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 19 Ekim 2012 tarihinde 22:01 ile 22:25 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 19.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2013/15

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 15 Ekim 2012 tarihinde 10:46 ile 11:24 saatleri ve 17 Ekim 2012 tarihinde 19:05 ile 19:45 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.10.2012-17.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2013/16

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 18 Ekim 2012 tarihinde 22:34 ile 23:04 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2013/17

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV” isimli televizyon kanalında 21 Ekim 2012 tarihinde 16:05 ile 17:03 saatleri arasında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  İnceleme konusu programda yer alan ifadeler vasıtasıyla, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve Dr. Mustafa ERASLAN tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

13)

 

Dosya No: 2013/84

 

Şikayet Edilen: Uşak ART Reklam ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam:  Uşak ART TV isimli televizyon kanalında yayınlanan “Ağız Tadıyla Muhabbet” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.03.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Anılan yayın sırasında sık sık ekranda bant şeklinde yer verilen ifadelerle ve yayın esnasında danışma hattı numaralarına yer verilmesi suretiyle Erol ŞEKER tarafından pazarlaması yapılan çiğneme küplerinin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Uşak ART Reklam ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (8.153 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

14)

 

Dosya No: 2013/9

 

Şikayet Edilen: MN Yazılım Medya Bilişim Basım ve Yayıncılık Reklam İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.memurlar.net” adresli internet sitesinin http://www.memurlar.net/haber/326702/ linkinde yayımlanan “Bir saatin kalitesini nasıl anlarsınız?” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.01.2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu yazıda “Bir saat hem 10 TL ye hemde 10 000 TL ye satılıyor bu aradaki fiyat farkı nereden kaynaklanıyor? Saatte fiyat uçurumunun sebebi kullanılan malzeme, kalitesi, modeli, marka değeri gibi faktörlerdir. Ancak en önemli faktör marka değeridir. Saatte Kaliteyi belirleyen unsurlar nelerdir ? Saatin ana unsurlarını 5 veya 6 e ayıra biliriz. Saatin kasası, kaplaması, kordonu, makinesi, camı ve kadranı…. Buradaki en önemli unsur bence saatin makine ve kasa hammaddesi ve kaplamasıdır. Saatlerde kaç kasa türü var? Saatlerde 3 çeşit Kasa türü vardır bunlarda kendi içinde birkaç kaliteye ayrılır. Alloy kasa en kalitesiz olanıdır ki, Çin Alloy’u şuan piyasada satılan 10 TL’lik saatlerin hammaddesidir. Birde Avrupa alloy vardır bu Çin alloyuna göre daha kalitelidir. 10 TL’lik saatlerde genelde kullanılmaz. İkinci Kasa türü Bras kasadır. Bras kasa orta grup için kaliteli bir kasa grubudur. En üst kasa çelik veya titanyum kasadır. Çelik kasa; darbe ve çizilmelere, ter asitine karşı çok dayanıklıdır, bu nedenle üst grup saatlerde tercih sebebidir. Titanyum daha yumuşak bir madde… Kolay çizilir ancak antialerjik ve hafiflik özelliği nedeniyle üst grup saatlerde tercih edilir pahalı bir hammaddedir. Kaplamalar hakkında neler söyleyebilir siniz? Kaplamanın da bir çok tür ve kalitesi vardır ancak biz ikisini ele alalım…. Ucuz olan kaplama PMP kaplamadır, krom da denilir, alt ve orta grupta bu kaplama kullanılır. Bir de IP Kaplama vardır IPS, IPJ ve IPred gibi rengine göre isimleri değişir, IPS kaplama iyi bir kaplama türüdür ve 2-3 yıl süreyle renk atma olayı yaşanmaz. PMP kaplamalar kalitesine bağlı olarak 2 ay ile 2 yıl arasında renk değiştirebilen ucuz bir kaplama türüdür. Şimdi de makine türüne gelecek olursak… Bunu da 3’e ayıralım, en düşüğü Çin makineleridir. Japon makineleri en yaygın kullanılan ve en çok tercih edilenidir. İsviçre makineleri en üsttür. Bunu da şöyle ayıralım, Çin makineli bir saat 5 ila 15 TL’ye satılan saatlerin makinesidir. 50 ila 500 tl arası bir çok saat Japon makine kullanır çok üst grup saatler İsviçre makine kullanırlar. Toparlayacak olursak çin makine bir saat en alt gruptur. Japon makineyi 3’e ayırıp inceleyelim. PC en alt grubudur plastik hammaddelidir suya karşı dayanıklıdır, ancak arızalandığı zaman tamiri çok çok zordur. Miato genelde kullanılan ve Türkiye hatta dünyada en çok tercih edilenidir. Normal sadece saat özelliği olanının model numarası 2030 ve 2035 diye saatçiler arasında bilinen ve tercih edilenidir. Takvimli olanı 2115 diye model numarasıile değişir ancak Türkiye de en çok tercih edilen ve servis imkanına sahip olanıdır. Bir de Rondo isminde Japon makinesı vardır çok küçük ve inceliği nedeni ile fantezi saatlerde kullanılır. Tabi bu Japon makineyı türlerini bunlarla sınırlamak mümkün değil fonksiyon ve özelliğine göre 50 nin üzerinde türü var Mesela dijital olanın kronometre olanı vs. İyi bir saat almak istiyorum diyelim hangi özellikleri aramam gerekiyor ? Yukarıda da belirtim özellikleri şimdi isterseniz birlikte parçaları birleştirim ekonomik ve kaliteli bir saat elde edelim. Bras veya çelik kasa IPS kaplama ve Japon makine bir saat alırsak su geçirmez özelliğide var ise uzun süre kullanılacak güzel bir saatimiz olmuş olur. Peki ama ben bu özellikleri nasıl anlayabilirim ? Sizin anlamanız mümkün değil tabi garanti belgesini mutlaka alacaksınız ve arayacağınız teknik özellikler kaplama atmaması Japon makine olması kayışlı ise deri kordon olması. Saatçiye özellikle sorulması gereken soru Japon makine mı ? Kaplaması atarmı ? Su geçirmezlik garantisi varmı ? Garanti belgesini mutlaka alınız.”  ifadelerinin kullanımının hemen ardından, Memurfoni.com’da satılan saatler; – Japon makinedir.- Brass ve çelik kasadır. – Ticaret Bakanlığı onaylı garantiye haizdir.  – 2 yıl firma tedarikçi değil, firma garantilidir – Su geçirmez.” ifadelerinin kullanılması ve www.memurfoni.com’un ilgili saat örneklerinin yer aldığı http://www.memurfoni.com/category/?gid=3115 linkine yer verilmesi suretiyle www.memurfoni.com adresli satış – pazarlama sitesinin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki MN Yazılım Medya Bilişim Basım ve Yayıncılık Reklam İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

15)

 

Dosya No: 2012/112

 

Şikayet Eden: Re’sen

 

Şikayet Edilen: Hayat Görsel Yayın. A.Ş. (Kanal 7)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait “Kanal 7logolu televizyon kanalında 05.02.2012 tarihinde yayınlanan “7. Gün” adlı programda, “Caprice Gold” isimli otelin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu “7. Gün” isimli programın 05.02.2012 tarihinde yayınlanan kayıtları incelendiğinde, Caprice Gold isimli tesisin tapu teslim töreninden kesitler sunulduğu, muhtelif kanallarda reklam kuşaklarında yayınlanan söz konusu tesise ilişkin reklam görüntüleri ve müziği eşliğinde katılımcıların ve firma sahiplerinin bazı açılamalarına ve tesisin iç görüntülerine yer verildiği ve anılan devre mülkün görüntüleri eşliğinde “…Avrupa’nın en büyük kent oteli olarak hizmete açılması planlanan Caprice Gold 7000 den fazla devre mülk sahibine düzenlenen törende tapularını teslim etti… Dünya’nın en karlı yatırımı olarak lanse edilen proje… gerek tasarım gerek inşaat gerekse proje pazarlama açısından büyük bir avantaja sahip…” gibi ifadeler ile Caprice Gold isimli devre mülkün örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hayat Görsel Yayın. A.Ş. (Kanal 7) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

16)

 

Dosya No: 2012/757

 

Şikayet Edilen: Doğan Burda Dergi Yay. ve Paz. A.Ş.   

 

Şikayet Edilen Reklam: PCnet adlı derginin Mayıs 2012 tarihli 176. sayısında yer alan “3G Hız Testi” başlıklı yazıda Turkcell adlı operatörün ve HP Folio Ultrabook adlı ürünün örtülü reklamı yapıldığına ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Mayıs 2012 (PCnet 176. Sayı)

 

Yayınlandığı Mecra: Dergi

 

Değerlendirme/Karar: PCnet adlı derginin Mayıs 2012 tarihli 176. sayısında yer alan “3G Hız Testi” başlıklı yazıda Turkcell adlı operatörün ve HP Folio Ultrabook’un örtülü reklamlarının yapıldığı; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Doğan Burda Dergi Yay. ve Paz. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

17)

 

Dosya No: 2012/1566

 

Şikayet Edilen: Miray Ticaret Medikal Malzeme ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama – Cesim Kaya

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firma tarafından satışı yapılan “Deva ağrı kesici krem” markalı ürüne ilişkin olarak www.miraymarket.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 30.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde, tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürün ile rahatlayabileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenle bahsi geçen tüm hususların,

    

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Miray Ticaret Medikal Malzeme ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama – Cesim Kaya hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası  verilmesine karar verilmiştir.

 

18)

 

Dosya No: 2011/537

 

Şikayet Edilen: NG Bilişim Alışveriş Tekstil İnşaat Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ngstores.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 06.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.ngstores.com adresli internet sitesinde, Hemoriva Hemoroid Seti ve Gastromid Mide Destek Seti markalı ürünlere ilişkin olarak endikasyon belirten ifadelere yer verildiği; “Dermana Classic Masaj Kremi” markalı ürüne ilişkin olarak kozmetik tanımı dışında tedaviye yönelik ibareler kullanılarak tanıtımının yapıldığı; dolayısıyla ilgili mevzuata hükümlerine aykırı olduğu kanaatine varılarak, söz konusu reklamların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve10 uncu maddelerinin,

 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesi;

 

– Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliğinin 6 ncı maddesi,

 

– Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin 5/e maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/b, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren NG Bilişim Alışveriş Tekstil İnşaat Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

19)

 

Dosya No: 2011/480

 

Şikayet Edilen: Telpa Dağıtım Pazarlama Yay. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.devallkrem.com.tr adresli internet sitesinde ve Tv 5 isimli televizyon kanalında yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 31.01.2012, 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan firmaya ait “Devall Krem” markalı ürüne ilişkin olarak www.devallkrem.com.tr adresli internet sitesinde yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin, cilt üzerinde oluşacak olan kalıcı etkilere ve bazı cilt sorunlarının tedavisine yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; söz konusu internet sitesinde yer alan benzeri tüm iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,

 

  1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Telpa Dağıtım Pazarlama Yay. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

20)

 

Dosya No: 2012/630

 

Şikayet Edilen: Tibet İthalat İhracat ve Kozmetik San. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Saloon” markalı temizlik ürününe ilişkin olarak ürün ambalajında ve www.saloon.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.11.2012, 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Ambalaj

 

Değerlendirme/Karar:Saloon” markalı temizlik ürününe ilişkin olarak ürün ambalajında ve www.saloon.com.tr adresli internet sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen ispata muhtaç iddialara dayanak olarak sunulan bilimsel çalışmadaki testin sadece 2 bakteri esas alınarak gerçekleştirilmesine rağmen söz konusu tanıtımlarda “Özel formülü ile bakterilere ve mikroplara karşı anında etki gösterir.” şeklinde ifadelere yer verilmesinin tüketicileri yanıltıcı olduğu, anılan tanıtımlarda “Antibakteriyel %100 extra koruma. 12 saate kadar extra koruma sağladığı bağımsız kurumlar tarafından klinik ortamda test edilip onaylanmıştır.” ifadesinin yer aldığı; ancak Tibet İthalat İhracat ve Kozmetik San. A.Ş. tarafından yapılan bilimsel testte 12 saat sonunda Staphylococcus Aureus bakteri sayısının % 16, Escherichia Coli bakteri sayısının % 47 oranında azaldığının tespit edildiği bu durumda “Antibakteriyel %100 extra koruma.” iddiasının doğru olmadığı dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5 inci ve 38 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tibet İthalat İhracat ve Kozmetik San. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

21)

 

Dosya No: 2012/666

 

Şikayet Edilen: Ata ÇINAR

 

Şikayet Edilen Reklam: “Pordit” markalı ürünlere ilişkin olarak www.pordit.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan şahsa ait Porditmarkalı ürüne ilişkin olarak www.pordit.com adresli internet sitesinde yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin, cilt üzerinde oluşacak olan kalıcı etkilere ve bazı cilt sorunlarının tedavisine yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; söz konusu internet sitesinde yer alan benzeri tüm iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ata ÇINAR hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

22)

 

Dosya No: 2012/1274

 

Şikayet Edilen: Avrupa Yapı İnşaat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.anocin.com.tr ve www.anocin.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.anocin.com.tr ve www.anocin.com adresli internet sitelerinde yer alan ifadelerin “Androgenetik Alopesi (Kellik)” olarak adlandırılan cilt hastalığının tedavi edilerek tekrar oluşmasının önleneceği izleniminin yaratıldığı; saçların dökülmesini engellediği ve dökülen saçların da yeniden oluşmasını sağladığı şeklinde iddialarda bulunulduğu; bu yönüyle öncelikle, Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin, cilt üzerinde oluşacak olan kalıcı etkilere ve bir cilt sorununun tedavisine yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken adı geçen rahatsızlığın anılan ürün ile tedavi edilebileceği izleniminin oluşturulduğu; diğer taraftan, söz konusu ürünün içeriğinde herhangi bir kimyasal maddenin bulunmadığının iddia edildiği ve diğer taraftan yukarıda belirtilen  ifadelerin ispata muhtaç iddialar olduğu; ancak tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitelerinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Avrupa Yapı İnşaat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

23)

 

Dosya No:2011/1535

 

Şikayet Edilen: Fatih Mehmet KALAY

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hekimim.tk adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.hekimim.tk adresli internet sitesinde talep yaratıcı, sağlık hizmetlerine ticari veche yükleyici ifadeler kullanılarak,  hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülerine ve diş tedavilerine ilişkin fiyat bilgilerine yer verilerek, bahsi geçen tedavi hizmetlerini sunan sağlık kuruluşlarına aracılık yapıldığı,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

– 6023 sayılı Türk Tabipleri Kanununun 64 üncü maddesi,

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi,

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerine,

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Fatih Mehmet KALAY hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

24)

 

Dosya No: 2012/558

 

Şikayet Edilen: Özel Bozok Sağlık Hizmetleri Med. Ürün. Gıda İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. (Özel Yozgat Şifa Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Merhaba Yozgat” isimli gazetede yayınlanan “…Tüm branşlarda üstün sağlık hizmeti… Acil 7 gün 24 saat deneyimli personelimizle hizmetinizdeyiz…” ibareli reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  17/11/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklam ve ilanlarda yer alan ifadelerin hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan, sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya yönelik olduğu kanaatine varılmış olup; buna göre söz konusu reklam ve ilanların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un, 24 üncü maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Özel Hastaneler Yönetmelik’in 60 ıncı maddesi,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 

Buna göre, reklam veren Özel Bozok Sağlık Hizmetleri Med. Ürün. Gıda İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. (Özel Yozgat Şifa Hastanesi)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No: 2012/1057

 

Şikayet Edilen: Atasam Sağlık Grubu (Özel Atasam Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “İsim Değil Hekim Tedavi Eder…” ibareli billboard tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi:  Haziran 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Billboard tanıtımları

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklam ve ilanlarda yer alan ifadelerin hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan, sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya yönelik olduğu kanaatine varılmış olup; buna göre söz konusu reklam ve ilanların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un, 24 üncü maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Atasam Sağlık Grubu (Özel Atasam Hastanesi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2012/1320

 

Şikayet Edilen: Kayseri Kardiyoloji Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Tic. San. A.Ş. (Özel Tekden Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Kalpte ve Tüm Branşlarda Tam Teşekküllü Hastane… Daima En Güzel ve En Üstün Hizmete Layıksınız…” ibareli açık hava reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi:  03/05/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava reklamları

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklam ve ilanlarda yer alan ifadelerin hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan, sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya yönelik olduğu kanaatine varılmış olup; buna göre söz konusu reklam ve ilanların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un, 24 üncü maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kayseri Kardiyoloji Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Tic. San. A.Ş. (Özel Tekden Hastanesi)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

27)

 

Dosya No: 2012/1491

 

Şikayet Edilen: Alsancak Özel Tıp Merkezi A.Ş. (Özel Kent Alsancak Tıp Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Hürriyet” gazetesinin “Ege” ekinde yayınlanan “…Sağlıklı bir gülümseme için…” ibareli reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  10/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklam ve ilanlarda yer alan ifadelerin ve gülen bayan görüntüsünün hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan, sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya yönelik olduğu kanaatine varılmış olup; buna göre söz konusu reklam ve ilanların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Alsancak Özel Tıp Merkezi A.Ş. (Özel Kent Alsancak Tıp Merkezi)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

28)

 

Dosya No: 2012/1494

 

Şikayet Edilen: Sayeb Sağlık Yatırımları Eğitim Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. (Özel Ankara Maya Göz Hastalıkları Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Keratokonus’un Güncel Tedavi Yöntemleri ile Yavaşlatılabileceğini/Durdurulabileceğini Biliyor Musunuz?” ve “Diyabetin Gözünüze Verdiği Zararın Farkında Mısınız?” ibareli afiş reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi:  Kasım 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Afiş

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklam ve ilanlarda yer alan ifadelerin bilgilendirme maksadını aşarak, hastaları paniğe sevk eden, dolayısıyla hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan, sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya yönelik olduğu kanaatine varılmış olup; buna göre söz konusu reklam ve ilanların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,,

 

Buna göre, reklam veren Sayeb Sağlık Yatırımları Eğitim Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. (Özel Ankara Maya Göz Hastalıkları Merkezi)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

29)

 

Dosya No: 2012/772

 

Şikayet Edilen: Tıp Evi Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Özel Medhome Laboratuvar ve Görüntüleme)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.firsatbufirsat.com ve www.ciftefirsat.com adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.firsatbufirsat.com ve www.ciftefirsat.com  adresli internet sitelerinde yayınlanan reklamlarda yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tıp Evi Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2012/1497

 

Şikayet Edilen: Çağıner Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Özel Çağıner Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.caginerhastanesi.com.tr ve www.gruppal.com adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.12.2012, 28.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Çağıner Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Özel Çağıner Hastanesi isimli sağlık kuruluşunun tanıtımına yönelik olarak www.caginerhastanesi.com.tr ve www.gruppal.com  adresli internet sitelerinde yayınlanan reklamlarda yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Çağıner Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

31)

 

Dosya No: 2012/1498

 

Şikayet Edilen: Universal Hospitals Group Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti. (Universal Hastaneler Grubu)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.uhg.com.tr ve www.gruppal.com adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.02.2013, 28.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Universal Hospitals Group Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından www.uhg.com.tr ve www.gruppal.com  adresli internet sitelerinde yayınlanan reklamlarda yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Universal Hospitals Group Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (87.915.TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2012/1499

 

Şikayet Edilen: Tamer YÜKSELDEMİR (Estelife Güzellik Salonu)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.estelife.com.tr ve www.gruppal.com adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.12.2012, 28.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tamer YÜKSELDEMİR isimli şahsa ait Estelife Güzellik Salonu isimli kuruluşun tanıtımına yönelik olarak www.estelife.com.tr adresli internet sitesinin 24.12.2012 tarihli görünümünde, kuruluşun verdiği hizmetler arasında “Kavitasyon” işleminin yer aldığı ve söz konusu tıbbi işlemin tanıtımının yapıldığı, ayrıca kuruluş bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen inceleme konusu internet sitesinde “Este & Life Güzellik Merkezi” ifadesinin kullanıldığı; www.gruppal.com adresli internet sitesinin 28.11.2012 tarihli görünümünde ise; “Günün Fırsatı: İncecik ve Sıkı Bir Vücut! Bakırköy Este & Life Güzellik’te 6 seans kavitasyon, 6 seans RF vakum, 6 seans RF soft lazer (selülit ve sıkılaşma), 6 seans pasif jimnastikten oluşan 24 seans zayıflama paketi 1200 TL yerine 69 TL!” , “Bu fırsat ile Bakırköy Este & Life Güzellik’te 6 seans kavitasyon, 6 seans RF vakum, 6 seans RF soft lazer (selülit ve sıkılaşma), 6 seans pasif jimnastikten oluşan 24 seans zayıflama paketi satın alıyor olacaksınız.” , “İncecik ve sıkı bir vücut! Hep arzuladığınız inceliğe kavuşacaksınız! Dünyaca ünlü aktör ve aktristlerin en yeni zayıflama trendleri ile fazla kilolarınızdan kurtulacak ve hayranlık dolu bakışların odağı olacaksınız! Bıçak altına yatmadan fazla yağlarınızdan kurtulacağınız bu yöntem ile tanışmalısınız. Sonu gelmeyen rejimlerden yorulduysanız bu fırsat tam size göre. Seansların sonunda gözle görülür bir fark yaratacak bu uygulamaya hayran kalacaksınız.” şeklinde ifadelere yer verildiği,

 

Bu bağlamda, 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” in 39 uncu maddesi ile “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” in yürürlükten kaldırıldığı ve geçici 5 inci maddesi ile de güzellik salonlarının sağlık kuruluşu statüsünden çıkarıldığı; yeni Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan; “Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü ile, her ne şekilde olursa olsun, tabip tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında gerçekleştirilmesinin yasaklandığı;

 

Tüm bu nedenlerle, söz konusu internet sitelerinde tanıtımı yapılan “Kavitasyon” işleminin tabipler tarafından uygulanması gereken tıbbi bir işlem olması nedeniyle anılan kuruluş bünyesinde uygulanmasının yasak olduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı; diğer yandan www.gruppal.com adresli internet sitesinde yer alan talep yaratıcı ifadelerle, kuruluşun yetkisi dâhilinde olmayan işlemlerle ilgili olarak firmaya ticari bir görünüm kazandırıldığı; dolayısıyla anılan fiillerin tüketicileri yanıltıcı, diğer kuruluşlar bakımından haksız rekabet yaratıcı ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, ayrıca kuruluş bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen, inceleme konusu internet sitesinde “Este & Life Güzellik Merkezi” ifadesinin kullanıldığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi,

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci ve Geçici 1 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tamer YÜKSELDEMİR hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2012/1695

 

Şikayet Edilen: Gruppal İnternet Hizmetleri ve Turizm Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Universal Hastaneler Grubu, Özel Çağıner Hastanesi ve Estelife Güzellik Salonu isimli kuruluşların tanıtımına yönelik olarak www.gruppal.com  adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Gruppal İnternet Hizmetleri ve Turizm Ltd. Şti. tarafından, Universal Hastaneler Grubu, Özel Çağıner Hastanesi ve Estelife Güzellik Salonu isimli kuruluşların tanıtımına yönelik olarak www.gruppal.com  adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlarda ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden ifadelere yer verildiği,

 

15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” in 39 uncu maddesi ile, “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” in yürürlükten kaldırıldığı ve geçici 5 inci maddesi ile de güzellik salonlarının sağlık kuruluşu statüsünden çıkarıldığı; yeni Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan; Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü ile, her ne şekilde olursa olsun, tabip tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında gerçekleştirilmesinin yasaklandığı;

 

Bu bağlamda, ilgili mevzuat uyarınca “sağlık kuruluşu” statüsünden çıkarılan güzellik salonlarında, tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesinin yasak olduğu; yine “sağlık kuruluşu” statüsünde faaliyet gösteren kuruluşların ise faaliyetleriyle ilgili reklam yapmalarının mevzuat gereği yasaklandığı dikkate alınarak, inceleme konusu internet sitelerinde yer alan ifadelerin tüketiciler açısından yanıltıcı olduğu, sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, anılan kuruluşlar lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşlara yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi,

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci ve geçici 1 inci maddesi,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu olarak faaliyet gösteren Gruppal İnternet Hizmetleri ve Turizm Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

34)

 

Dosya No: 2012/1493

 

Şikayet Edilen: Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Babama sağlık en güzel hediye. Acıbadem Babalar günü Check-up paketi ile babanıza hediyeniz sağlık olsun!” ibareli broşürler.

 

Reklam Yayın Tarihi: Mayıs 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Firma tarafından Acıbadem Sağlık Grubu’nun tanıtımına yönelik olarak hazırlanan broşürlerde yer alan ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (8.153.TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

35)

 

Dosya No: 2010/2048

 

Şikayet Edilenler: Acıbadem Sağlık Hiz. ve Tic. A.Ş. – Özel Acıbadem Maslak Hastanesi

 

Şikayet Edilen Reklam: www.acibadem.com.tr, www.asg.com.tr, www.guncelsaglik.com ve www.kanserekarsiyalnizdegilsiniz.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26/03/2010, 17/05/2010, 16/03/2011, 06/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşa ait www.acibadem.com.tr adresli internet sitesinin 16/03/2011 ve 06/02/2013 tarihli görünümlerinde, www.asg.com.tr adresli internet sitesinin 17/05/2010 tarihli görünümlerinde ,  www.guncelsaglik.com adresli internet sitesinin 26/03/2010 ve 17/05/2010 tarihli görünümlerinde, ve www.kanserekarsiyalnizdegilsiniz.com adresli internet sitesinin 17/05/2010 ve 06/02/2013 tarihli görünümlerinde yer alan tanıtımların söz konusu kuruluş çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, bu durumun da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Acıbadem Sağlık Hiz. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (87.915 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

36)

 

Dosya No: 2010/3188

 

Şikayet Edilenler: NLP Grup Eğitim & Danışmanlık

 

Şikayet Edilen Reklam: www.nlpgrup.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/03/2010, 30/03/2012, 22/10/2012, 11/02/2013

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşa ait www.nlpgrup.com adresli internet sitesinin 25/03/2010, 30/03/2012,  22/10/2012 ve  11/02/2013 tarihli görünümlerinde “Hipnoz, Hipnozla İngilizce Öğrenme, Hipnoz Başkasının Zihniyle İletişimdir” şeklindeki başlıkların devamında “hipnoz” ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve hipnozun söz konusu kuruluş tarafından uygulandığı izlenimi verildiği ancak hipnoz uygulamasını yapacak kişinin aslında bu konuda uzman hekim veya klinik psikolog olması gerektiği; diğer taraftan, “hipnoz” uygulamasının tabip veya klinik psikolog tarafından gerçekleştirilen tıbbi bir işlem olması dolayısıyla tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuat gereği her halükarda yasak olduğu kanaatine varılmış olup bu durumun;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1 inci, 24 üncü ve Ek 13 üncü maddeleri,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 17, 20 ve 21 inci maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren NLP Grup Eğitim & Danışmanlık hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2011/1780

 

Şikâyet Edilen: Özel Hayat Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Vera Tıp Merkezi)

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan kuruluşa ilişkin olarak http://www.firsatbufirsat.com/firsat/epilasyon-firsati-5-seans-koltuk-alti-5-seans-genital-5-seans-bikini-5-seans-alt-bacak-5-seans-ust-bacak-5-seans-kas-arasi-toplam-30-seans-lazer-epilasyon-2000tl-yerine-95-firsatkovalacom-indirimiyle-89tl adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan tanıtımlarda, talep yaratıcı ifadelere yer verilmek suretiyle anılan kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm kazandırıldığı ve kuruluşa yönlendirme yapıldığı; diğer yandan ise söz konusu ifadelerin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olup diğer sağlık kuruluşları bakımından haksız rekabet teşkil ettiği, dolayısıyla tüm bu hususların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. maddesi,

 

-Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. 9. ve 39. maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Özel Hayat Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Vera Tıp Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2011/2125

 

Şikayet Edilen: Gülten ŞEN

 

Şikayet Edilen Reklam:  www.garantialisveris.comadlı internet sitesinin Gülten ŞEN sorumluluğunda bulunduğu tespit edilen http://www.garantialisveris.com/nuhunambari/ ProductDetail.aspx?productID=91092 linkinde  “Gingko Biloba” isimli ürüne ilişkin olarak yayımlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde, “Ginkgo Biloba, merkezi sinir sistemi ve kan dolaşımı üzerinde olumlu etkilere sahip güçlü bir antioxidanttır. Sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, aşırı yorgunluk beynin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller ve bellek problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Yapılan araştırmalarda Ginkgo Biloba’nın beyindeki kan dolaşımını artırarak beyin hücrelerine glukoz ve oksijen iletimini desteklediği ve böylece hafızayı kuvvetlendirdiği ortaya konulmuştur. Ginkgo Biloba, özellikle yaşlılıkla ortaya çıkan hafıza problemlerinde, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon sorunlarında, dolaşım bozukluğundan kaynaklanan kardiyovasküler rahatsızlıkların ortaya çıkma sürecinin geciktirilmesinde destekleyici olarak kullanılabilir.Ginkgo Biloba kış aylarında zayıflayan kan dolaşımı nedeniyle meydana gelebilecek el ve ayak parmaklarındaki aşırı üşüme hissinin giderilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca, cinsel fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılır.” ifadelerinin kullanılması vasıtasıyla, gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünün endikasyon belirterek tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak hastalık tedavi edici etkilere sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

                            

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gülten ŞEN hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2012/343

 

Şikayet Edilen: Bülent ARIKAN

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.antakyabiberim.gen.tr” adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu internet sitesinde yer alan, “Antakya Biberi – Yediğiniz yağlı yiyeceklerin vücutta depolanmasını önler – Detoks etkisiyle kalıcı ve düzenli kilo vermenizi sağlar. – Biberin güçlü etkisiyle kilo vermeye başlayın. Antakya Biberi ile İncelmek Düşündüğünüz Kadar Zor Değil. Sağlığımızın en büyük düşmanı olan fazla kilolar ve obeziteye karşı zayıflamak için yardımcı Antakya Biber Hapı Güçlü Yağ yakıcı etkisi kapsül halinde sizlerle… Antakya biberi kullanan ünlülerimizden Mesut Yar 3 ayda 40 kilo vererek antakya biberi, zayıflama etkisini kanıtlamıştır. Antakya Biberi doğal yollardan kilo vermenizi sağlar. Samandağı Antakya Biberini mutlaka deneyin. Fazla kilolar ve bu kiloların beraberinde getirdiği rahatsızlıklar toplumun önde gelen problemlerinden biri ve önemsenmesi gereken bi sorundur. Aşırı kilo hiper tansiyon, kalp yetmezliği, kanser ve bunların dışında bir çok psikolojik rahatsızlığa davetiye çıkarmaktadır. Antakya biberi Hatay’da yetişen yüksek lif oranı ve doğal termojenik yağ içeren, özellikle zayıflama konusuna ciddi katkı sağlayan bilinen biber görünümüne sahip bir sebzedir. Tek Yapmanız Gereken Antakya Biberi Kullanmak Fazla kilo göbek ve basen bölgesinde bulunan yakılması zor yağlar bayanların olduğu kadar erkeklerinde korkulu rüyası. üstelik erkeklerde yağ dokusu az olmasına rağmen. Bu kabusa Samandağ Antakya Biberi ile güzel bir son verebilir fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Antakya Biberi Diğerlerinden Farklıdır; Tüm biber türlerinde olduğu gibi Antakya civarında yetişen Antakya biberinin de genel faydaları şöyle özetleniyor otoriteler tarafından; Antakya biber hapı metabolizmayı hızlandırır ve böylece vücuttaki yağ yakımını arttırır.Antakya Biberi mideyi uyarır, sindirim salgılarını arttırır, sindirimi kolaylaştırır ve idrarı arttırır. Antakya Biberi Farkı ile Etkileri; Samandağ Antakya Biberi kilo verdirici özelliğinin yanı sıra damarlardaki pıhtılaşmış kanın çözülmesiyle beraber ağrıları gidermeye, Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına ve metabolizmaya zararlı toksinlerin atılmasına, Antakya biber hapı yüksek lifli özelliği ile kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı, Antakya biber hapı, doğal bitki özlerinden oluşan bir gıda takviyesidir.” ifadeleri ile söz konusu ürünün zayıflatıcı etkide bulunduğuna ilişkin olarak ifade edilen diğer benzer nitelikli ifadelerin kullanımı yoluyla, gıda takviyesi niteliğindeki Antakya Biberi Kapsülü’nün endikasyon belirterek tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak tedavi edici ve zayıflamaya yol açıcı etkilere sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı,

 

Öte yandan, söz konusu reklamlarda Mesut YAR isimli kişinin resimlerinin ve adının izinsiz olarak kullanıldığının ve bu kullanımın Mesut YAR’ın anlaşma yaptığı firma ile ticari ve akdi bir ilişki olmadan ve bu firmanın izni alınmadan yapıldığının, bu durumun ise objektif iyiniyet ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılığa yol açtığının, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesinin 3. bendi;

                            

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5 maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 5/g, 7/a, 7/c -1, 12, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bülent ARIKAN hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

40)

 

Dosya No: 2012/268

 

Şikayet Edilen: Muharrem CAN

 

Şikayet Edilen Reklam: Kocaeli TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Muharrem CAN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

41)

 

Dosya No: 2012/1115

 

Şikayet Edilen: Kocaeli Tv ve Rad. İlet. Yay. Ve Yap. San. Ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kocaeli TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p) bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Kocaeli Tv ve Rad. İlet. Yay. Ve Yap. San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

42)

 

Dosya No: 2011/2112

 

Şikayet Edilen: Global Rad. ve TV. Yay. Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Melody TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “Klavis Reishi Mantarı” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Global Rad. ve TV. Yay. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2011/2357

 

Şikayet Edilen: ANC Tarım Ürünleri Mat. Prod. Rek. Kar. Özel Sağ. İl. San. Tic. Ltd. Şti

 

Şikayet Edilen Reklam: Melody TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “Klavis Reishi Mantarı” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren ANC Tarım Ürünleri Mat. Prod. Rek. Kar. Özel Sağ. İl. San. Tic. Ltd. Şti hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde idari para (7.395 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

44)

 

Dosya No: 2012/1082

 

Şikayet Edilen: Anadolu İletişim Hiz. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: TV 5 logolu televizyon kanalında 08/02/2011 tarihinde saat 17.32’de yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Anadolu İletişim Hiz. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

45)

 

Dosya No: 2012/1084

 

Şikayet Edilen: KRT Karadenız Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Karadeniz TV logolu televizyon kanalında 08/02/2011 tarihinde saat 12.57’de yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu KRT Karadenız Radyo ve Televızyon Yayıncılığı A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

46)

 

Dosya No: 2012/1086

 

Şikayet Edilen: Rizenin Sesi Rad. ve TV. Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kaçkar TV logolu televizyon kanalında 07/02/2011 tarihinde saat 14:55’de yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalındaki tanıtımlarda muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Rizenin Sesi Rad. ve TV. Yay. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2012/261

 

Şikayet Edilen: Hasan Hüseyin SAVUKDURAN

 

Şikayet Edilen Reklam: TV5 logolu televizyon kanalında 08/02/2011 tarihinde saat 17.32’de, Kaçkar Tv logolu televizyon kanalında 07/02/2011 tarihinde saat 14:55’de ve Karadeniz Tv logolu televizyon kanalında 08/02/2011 tarihinde saat 12:57’de yayınlatılan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08-07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında muhtelif ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren Hasan Hüseyin SAVUKDURAN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde idari para (7.395 TL) anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2011/386

 

Şikayet Edilen: Karadeniz Kimya – Mehmet Ali Gökalp

 

Şikayet Edilen Reklam: www.kar-kim.com/tr/ adresli internet sitesinde yer alan “F14 Karışık Bitkisel Aromatik Su” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 02/12/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde muhtelif yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Karadeniz Kimya – Mehmet Ali Gökalp hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

49)

 

Dosya No: 2012/1272

 

Şikayet Edilen: Kavi Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait “L-Karnitin” isimli ürüne yönelik “Men’s Health” dergisinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Ağustos 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Dergi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu dergide muhtelif yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi ve “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi,

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kavi Gıda San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

50)

 

Dosya No: 2012/1270

 

Şikayet Edilen: Tasly Türkiye Distribütörü Gökfarma Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından üretilen/ ithal edilen/ satışı yapılan “Cordyceps kapsülleri, Tasly Seal Oil” isimli ürünlere ilişkin  “Türkiye” gazetesinden yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 31.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

Değerlendirme/Karar: Söz konusu dergide muhtelif tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu; eğer bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuatlara aykırılık teşkil ettiği,

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

          1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13. Maddesi,

 

          Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi,

 

          5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

          29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi ve “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tasly Türkiye Distribütörü Gökfarma Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2012/1396

 

Şikayet Edilen: Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Milupa Aptamil Devam Sütü” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012-2013 Ocak dahil

 

Yayınlandığı Mecra:  Televizyon, ürün ambalajı

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu televizyon reklamlarında muhtelif ifadelere yer verilerek anılan ürün sayesinde hastalıkları önlediği, hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların tedavi edilebileceği izlenimi oluşturduğu, diğer taraftan piyasadaki diğer gıdalardan üstün olduğu algısı yaratıldığı, böylece mevzuata aykırı biçimde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6., 40.ve      42. maddeleri

 

-04.09.2008 tarih ve 269807 sayılı Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği’nin 9. maddesi

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine ,

 

Diğer taraftan, firmanıza ait “Bebelac Devam Sütü” isimli ürüne yönelik Nisan 2012 ayında muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan reklamlar, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 13/11/2012 tarih ve 206 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat olarak (87.915 x 2 = 175.830 TL (Yüzyetmişbeşbinsekizyüzotuz Türk Lirası)  uygulanmasına karar verilmiştir.

 

52)

 

Dosya No: 2012/192

 

Şikâyet Edilen: Hamza Deha TAŞKIN

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.hizlikiloal.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hamza Deha TAŞKIN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

53)

 

Dosya No: 2012/1260

 

Şikâyet Edilen: OMS Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.clavispanaxx.org adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 16.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren OMS Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

54)

 

Dosya No: 2012/440

 

Şikâyet Edilen: Fatih TAŞTAN

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.orjinalhcgdamla.gen.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 

Buna göre, reklam veren Fatih TAŞTAN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

55)

 

1) Dosya No: 2011/1551

 

Şikayet Edilen: Kafkas Pazarlama ve Reklamcılık Hizmetleri Turhan Demir

 

Şikayet Edilen Reklam: www.kafkassifa.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.kafkassifa.com adresli internet sitesinin 20.10.2011 tarihli görüntülerinde; ” (…) clavis panax damar açıcı: kas gücünü, vücut dayanıklılığını artırıcı, fiziksel, zihinsel, duygusal dinçlik ve kuvvet verici, adropoz semptomlarını azaltıcı, cinsel fonksiyonları düzenleyici, …, romaflex kapsül: diz ağrılarının tamamında çok etkilidir, eklem sıvısının eksikliğini tedavi eder, eklem ve romatizma ağrılarına son…” şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle, adı geçen ürünün, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu yönündeki iddialarla tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklam ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı      24. maddesinin 3. bendine,

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme            Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. maddesinin (f) bendine,

 

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15. maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g, 13 üncü ve 17 nci maddelerine

 

 -4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna

 

Buna göre, reklam veren Kafkas Pazarlama ve Reklamcılık Hizmetleri Turhan Demir hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde 73.966 TL (yetmişüçbindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

56)

 

Dosya No: 2012/149

 

Şikayet Edilen: Bitki Türk Bitkisel Ürünler Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bitkiturk.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.bitkiturk.com adresli internet sitesinin 26.12.2011 tarihli görüntülerinde “Eğriçayır Organik Lavanta Balı, Eğriçayır Organik Polyfloralı Yabani Çiçek Balı, Eğriçayır Organik Keçiboynuzu Balı, Cemre Aromatik Bitki Suyu Dörtlü Set ve Bitki Çayları, 48 hours Plus Coffee Cinsel Güç Artırıcı Kahve, Panax” adlı ürünlere ilişkin, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu yönünde ifadeler kullanıldığı tespit edilmiş olup, bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklam ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı      24. maddesinin 3. bendine,

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5. maddesinin (f) bendine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g, 13 üncü ve 17 nci maddelerine

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bitki Türk Bitkisel Ürünler Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

57)

 

Dosya No: 2011/1377

 

Şikayet Edilen: Naturel Gıda Tar. Ür. Tem. ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.naturelim.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011-2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.naturelim.com adresli internet sitesinin 20.09.2012 tarihli görüntülerinde “Natura Vigor Komplex On Diyet Desteği” isimli ürüne ilişkin reklamlarda; “Natura Vigorun bu özel formülü içerisinde bulunan bitkisel ekstreler sağlıklı diyet ve kilo kontrolü için gereken etkinliği sağlamaktadır. Saatlerce yemek yemeden tok kalmanızı sağlarken diğer yandan yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı ve enerji veren özel besinler içermektedir. Aradığınız herşeyi içerisinde bulunduran C vitamini ve çinko ile ekstra güçlü olan bu formülü mutlaka deneyin!…Natura Vigor Komplex On düzenli kullanımı sonucunda kilo kontrolünüze sağlıklı bir şekilde yardımcı olacak özel bir formüldür…” ifadelerine yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu yönünde iddialarla tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklam ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı      24. maddesinin 3. bendine,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g, 13 üncü ve 17 nci maddelerine

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Naturel Gıda Tar. Ür. Tem. ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

58)

 

Dosya No: 2012/1035

 

Şikayet Edilen: SOS Pazarlama ve İnternet Hizmetleri (Serkan GÜRSES)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.fx15hapisatis.com adresli internet sitesinde yer alan “FX15 Zayıflama Hapı”  isimli ürünün tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 31.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren SOS Pazarlama ve İnternet Hizmetleri (Serkan GÜRSES) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

59)

 

Dosya No: 2011/1708

 

Şikayet Edilenler: Voyag Tur. Otelcilik İşl. ve İnş. San. Tic. A.Ş.

                                (Voyag Bodrum Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Voyag Bodrum Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “4 yıldızlı” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Voyag Bodrum Otel isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adlı sitede “4 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Voyag Tur. Otelcilik İşl. ve İnş. San. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

60)

 

Dosya No: 2011/1709

 

Şikayet Edilenler: Simtur İnş. Ve Tur. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

                                (Club Anastasia Apart Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Club Anastasia Apart Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “4 yıldızlı otel” ve “tatil köyü” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Müstakil Apart Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Club Anastasia Apart Otel isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adlı sitede, “4 yıldızlı otel” ve “tatil köyü” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Simtur İnş. Ve Tur. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

61)

 

Dosya No: 2011/1710

 

Şikayet Edilenler: Anemon Tur. ve İnş. Tic. A.Ş.              

                                (Anemon Kula Özel Konaklama Tesisi)

 

 

Şikayet Edilen Reklam: Anemon Kula Özel Konaklama isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com ve www.anemonhotels.com/AnemonKula/Sayfalar/Genel.aspx adresli internet sitelerinde “butik tarzdaki otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Özel Konaklama Tesisi Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Anemon Kula Özel Konaklama isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com ve www.anemonhotels.com/AnemonKula/Sayfalar/Genel.aspx adresli internet sitelerinde “butik tarzdaki otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna

 

Buna göre, reklam veren Anemon Tur. ve İnş. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

62)

 

Dosya No: 2012/1144

 

Şikayet Edilenler: Aktif Tur. İşl. Tic. Ltd. Şti. 

                                (Aktif Turizm Hotel Happy Elegant)

 

Şikayet Edilen Reklam: Aktif Turizm Hotel Happy Elegant isimli tesisle ilgili olarak, www.happyelegant.com adresli internet sitesinde “5 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bir belgeye sahip olmasına rağmen, Aktif Turizm Hotel Happy Elegant isimli tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.happyelegant.com adresli internet sitesinde 5 yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aktif Tur. İşl. Tic. Ltd. Şti.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

63)

 

Dosya No: 2011/1640

 

Şikayet Edilenler: Yat-Tur Turizm A.Ş. (Efe Hotel Göcek)

 

Şikayet Edilen Reklam: Efe Hotel Göcek isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 20/07/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

 

Değerlendirme/Karar: Efe Hotel Göcek isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinin 20/07/2011 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yat-Tur Turizm A.Ş. (Efe Hotel Göcek) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

64)

 

Dosya No: 2011/1641

 

Şikayet Edilenler: Belvü Tur. İşl. ve Tic. A.Ş. (Hotel Belle Vue)

 

Şikayet Edilen Reklam: Hotel Belle Vue isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel” olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 17/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Hotel Belle Vue isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Belvü Tur. İşl. ve Tic. A.Ş. (Hotel Belle Vue) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

65)

 

Dosya No: 2011/1642

 

Şikayet Edilenler: Kop-Tur Turizm A.Ş. (Selçuk Kalehan Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Selçuk Kalehan Otel isimli tesisin www.booking.com ve http://www.kalehan.com/default.asp adresli internet sitelerinde Butik Otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 11/05/2011 – 21/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Selçuk Kalehan Otel isimli tesisin www.booking.com ve http://www.kalehan.com/default.asp adresli internet sitelerinde Butik Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kop-Tur Turizm A.Ş. (Selçuk Kalehan Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

66)

 

Dosya No: 2011/1643

 

Şikayet Edilenler: Ova Turizm San. ve Tic. A.Ş. (Tilia Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Tilia Hotel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel” olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tilia Hotel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinin 09/06/2011 tarihli görünümünde  4 Yıldızlı Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ova Turizm San. ve Tic. A.Ş. (Tilia Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

67)

 

Dosya No: 2012/1227

 

Şikayet Edilenler: Beşik İnş. Taah. Tur. Tic. Ve İth. İhr. San. Ltd. Şti. (Ocean Blue Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait broşürlerde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012 yılı

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dört yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, broşürlerinde “butik otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Beşik İnş. Taah. Tur. Tic. Ve İth. İhr. San. Ltd. Şti. (Ocean Blue Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

68)

 

Dosya No: 2012/1461

 

Şikayet Edilenler: Asil Gıda Bas. Yay. Teks. Tur. İnş. San. Taah. Pet. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. (Tiryandafil Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait, internet sitesi ve broşürlerde yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Internet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen üç yıldızlı Turizm işletme belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.asildarende.com adresli internet sitesi ve broşürlerde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Asil Gıda Bas. Yay. Teks. Tur. İnş. San. Taah. Pet. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

69)

 

Dosya No: 2012/1462

 

Şikayet Edilenler: Ersoy Tur. İnş. ve Tic. A.Ş. (Mersoy Exclusive Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait tanıtımlarda yer alan dört yıldızlı görseller

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen üç yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde www.tophotels.ru adresli internet sitesinde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

 -4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

                   Buna göre, reklam veren Ersoy Tur. İnş. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

70)

 

Dosya No: 2012/1458

 

Şikayet Edilenler: Ersoy Tur. İnş. ve Tic. A.Ş. (Mersoy Bellavista Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dört yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, www.mersoy.com adresli internet sitesinde “butik otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

  -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ersoy Tur. İnş. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

71)

 

Dosya No: 2012/1460

 

Şikayet Edilenler: Koza Turizm A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait tanıtımlarda yer alan dört yıldızlı görseller

 

Reklam Yayın Tarihi:2012

 

Yayınlandığı Mecra:Broşür, tabela, havlu…vb.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen üç yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılında, broşür, tabela ve otel içi malzemelerinde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren, Koza Turizm A.Ş.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

72)

 

Dosya No: 2012/1613

 

Şikayet Edilenler: Güney Anfora Otel. Yat. Tur. ve Tic. A.Ş.(Anfora Otel)    

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından, www.anforahotel.com adresli internet sitesinde yayınlanan üç yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılında, www.anforahotel.com adresli internet sitesinde üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Güney Anfora Otel. Yat. Tur. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

73)

 

Dosya No: 2012/1490

 

Şikayet Edilenler: Polatlı Otel. Tur. ve Tic. A.Ş.  (Q Premium Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilen dört yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip olmasına rağmen beş yıldızlı otel olarak tanıtım yapmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Polatlı Otel. Tur. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

 

74)

 

Dosya No: 2012/189

 

Şikayet Edilen : İstanbul Bilişim A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: 1 Kasım 2009 tarihinde muhtelif gazetelerde ve 9 Temmuz 2010 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanan “Tüm notebooklar çanta hediyeli”  başlıklı  reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 01.11.2009-09.07.2010

 

Yayınlandığı Mecra : Gazete

 

Değerlendirme/Karar: 1 Kasım 2009 tarihinde muhtelif gazetelerde ve 9 Temmuz 2010 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanan “Tüm notebooklar çanta hediyeli”  başlıklı reklamlarda hediye olarak verileceği belirtilen ürünün piyasa değerinin belirtilmediği; dolayısıyla bu durumun,

           

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8’inci ve 13 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İstanbul Bilişim A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

75)

 

Dosya No: 2012/636

 

Şikayet Edilen : Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://www.homend.com/homend_e_s.asp adresli internet sitesinde yer alan, “Küçük ev aletlerinde A sınıfı enerji özelliği” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi :2012

 

Yayınlandığı Mecra :İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Elektrikli küçük ev aletlerinde enerji etiketlemesine ilişkin herhangi bir mevzuat bulunmamasına rağmen; http://www.homend.com/homend_e_s.asp  adresli internet sitesinde yer alan küçük ev aletlerine ait tanıtımlarda “Küçük ev aletlerinde A sınıfı enerji özelliği” ifadesine yer verildiği buna göre söz konusu ürünlere ait reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu; bu durumun,

 

Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, , 13 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

76)

 

Dosya No: 2011/2200

 

Şikayet Edilen: Mercedes Benz Türk A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Elinizdekini Hayalinizdekiyle Takas Ediyoruz” sloganlı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar:  Mevzuat gereği, yayımlanan reklam ve ilanlardaki fiyat bilgilerine Türk Lirası cinsinden yer verilmesi gerekirken, söz konusu reklamlarda “4000 Euro’ya varan takas avantajı” ifadesine yer verilmek suretiyle mevzuata aykırılığa neden olunduğunun, diğer yandan reklama konu 4000 Euro’luk takas avantajının hangi günün kurundan uygulanacağı konusunda reklam içerisinde bilgi verilmekten kaçınıldığının, bu durumun da eksik bilgi vermek suretiyle anlam karışıklığına yol açmakta olduğunun, dolayısıyla, inceleme konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e – 1-2, 7/a, 7/c -2 maddeleri,

 

Etiket Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

77)

 

Dosya No: 2013/79

 

Şikayet Edilen: Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Teknosa’dan Önce – TV üzerinde yemek yiyen televizyon satıcıları” konulu televizyon reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012 – Ocak 2013

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu reklamlarda, ülke genelinde dayanıklı tüketim malları satış faaliyetleri yürüten işletmeleri; fiziki koşullar, satın alma olanakları, satış sonrası hizmetler, garanti koşulları ve kalite gibi etkenler bakımından mizah unsurunu aşar bir biçimde kötüleyen ifadelerin kullanıldığı ve bu yönde izlenimler oluşturulduğu, bu durumun söz konusu işletmeler aleyhine haksız rekabet yarattığı, dolayısıyla inceleme konusu televizyon reklamlarının;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/c -8, 11, 14 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 

Buna göre, reklam veren Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

78)

 

Dosya No: 2012/1545

 

Şikayet Edilen: Taşpınar Halı Mobilya İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait www.taspinarhali.com adresli internet sitesinin Online Katalog bölümünde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 4 Aralık 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Ahşap ve metal mobilya ürünlerini tanıtan inceleme konusu reklamlarda, söz konusu ürünlerin garanti süresinin halihazırda 2 sene olması doğrultusunda, mevzuat gereği, reklam ve ilanlarda alıcıya satın alma işleminden doğan mevcut yasal haklarından fazlasını sağlamayan bir garantiye yer verilmemesi gerekirken, anılan ürünlerin “2 yıl garanti” ibaresiyle tanıtılarak mevzuata aykırılığa neden olunduğunun, bu itibarla anılan reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/d maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Taşpınar Halı Mobilya İnş. Day. Tk. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

ENERJİ

 

79)

 

Dosya No: 2013/85

 

Şikayet Edilen: OMV Petrol Ofisi A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “PO sizi daha ileri taşır. Petrol Ofisi’nden ileri gitmenin yolları” sloganı ile yayınlanan reklam ve ilanlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar: ATV isimli ulusal televizyon kanalında 08.10.2012 tarihinde, BLOOMBERG TV isimli ulusal televizyon kanalında 11.10.2012 tarihinde ve KANALTÜRK isimli televizyon kanalında 12.10.2012 tarihinde yayınlanan televizyon reklamlarında “…Ben yakıtımı Petrol Ofisi’nden alıyorum, %4 daha ileri gidiyorum…” ifadesine, TV 8 isimli ulusal televizyon kanalında 31.10.2012 tarihinde yayınlanan televizyon reklamında “…Ben yakıtımı Petrol Ofisi’nden alıyorum, %4 daha fazla gidiyorum…” ifadesine,

OUTO SHOW isimli derginin 02.11.2012 tarihli nüshasında yayınlanan ilanda “…Petrol Ofisi yakıtları her depoda %4 daha fazla götürüyor…” , HELLO isimli derginin 07.11.2012 tarihli nüshasında yayınlanan ilanda “…Her depoda %4 daha fazla yol…”, MEDİA CAT isimli derginin 01.12.2012 tarihli nüshasında yayınlanan ilanda “…Ne kadar daha fazla derseniz, %4 daha fazla gidiyorum…”, FOUR FOUR TWO isimli derginin 01.12.2012 tarihli nüshasında yayınlanan ilanda “…Petrol Ofisi yakıtları her depoda %4 daha fazla götürüyor…” ve Sabah Gazetesi’nin 31.12.2012 tarihli nüshasında yayınlanan ilanda “Petrol Ofisi, yakıtlarıyla %4 tasarruf sağlıyor.” ifadesine yer verildiği, buna karşılık söz konusu reklamlarda yer alan altyazı metninde “Bağımsız test merkezlerinde gerçekleştirilen testlerde %3,7 yakıt tasarrufu sağladığı tespit edilmiştir.” ,ibaresinin yer aldığı, bu nedenle söz konusu reklamlarda “%4 daha fazla tasarruf” ifadesine yer verilmesinin yanıltıcı olduğu,

 

Diğer taraftan, söz konusu reklamlarda yer alan %3,7 yakıt tasarrufu iddiasını ispatlamak amacı ile Firmanız tarafından sunulan test raporlarında, Petrol Ofisi tarafından yeni geliştirilen katkılı yakıtlar ile yine Petrol Ofisi’ne ait katkısız yakıtların karşılaştırmasının yapıldığı, piyasada yer alan benzer nitelikte ürünlere ilişkin bir karşılaştırmanın söz konusu raporlarda yer almadığı, buna karşılık söz konusu reklamlarda “…Ben yakıtımı Petrol Ofisi’nden alıyorum, %4 daha ileri gidiyorum…” şeklindeki ifadeler ile iddia edilen tasarruf oranına piyasadaki diğer firmalara ait ürünlerle kıyaslanarak ulaşıldığı izleniminin yaratıldığı, bu açıdan da söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu,

 

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile söz konusu reklam ve ilanların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren OMV Petrol Ofisi A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Firmaya ait 28.03.2011 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Madeni Yağ Sektöründe Krallığımızın İlanıdır!” başlıklı ilan ile 13.02.2012 tarihli muhtelif ulusal gazetelerde yayınlanan “Madeni Yağ Sektöründeki Yerimiz Belli” başlıklı ilanın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı, diğer taraftan aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar açısından haksız rekabet yaratıcı olması gerekçeleri ile Reklam Kurulu’nun 17.07.2012 tarih ve 202 sayılı toplantısında idari para cezası verilmesi dolayısıyla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olduğu ve 4077 sayılı Kanun’un değişik 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 TL x 2 =) 163.108 TL. (Yüzaltmışüçbinyüzsekiz Türk Lirası) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

80)

 

Dosya No: 2012-1308-I

 

Şikayet Edilen: Zuhal Açıkgöz/Güven Deva Güveç

 

Şikayet Edilen Reklam: Eko Enerji E-101 isimli yakıt tasarruf cihazına ilişkin olarak www.guvendeva.com adresli internet sitesinin 17.08.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar ile Bugün TV isimli televizyon kanalında 16.08.2012 tarihinde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Ağustos/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet-Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: www.guvendeva.com adresli internet sitesinin 17.08.2012 tarihli görüntülerinde; “Eko Enerji yakıt Tasarruf Cihazı…Sipariş ve Bilgi Hattı 0 212 654 89 00 – 0 532 738 48 65…Kullanıcılardan elde edilen veriler doğrultusunda %12 ile %24 aralığında tasarruf sağladığı görülmektedir.” ifadelerine,

Bugün TV isimli televizyon kanalında 16.08.2012 tarihinde yayınlandığı tespit edilen televizyon reklamlarında; “Yüksek yakıt maliyetine son. Evinizde işyerinizde aracınızda kısaca yakıtın kullanıldığı heryerde eko enerji e-101 yüksek oranda tasarruf sağlar. Aracınız benzinli dizel,lpgli mi hiç farketmez eko enerji e-101 tüm yakıt türlerinde tasarruf sağlar. Sizi yüksek yakıt maliyetlerinden kurtarır. Aracınızın performansını gözle görünür şekilde arttırıp yakıtta önemli tasarruf sağlayan eko enerji e-101 bununlada kalmaz eksozdan çıkan ve doğaya ciddi zarar veren zehirli gazı önemli ölçüde azaltararak doğayı korumanıza yardımcı olur…” ifadelerine, diğer taraftan reklam altyazısında “www.guvedeva.com. Sipariş Hattı: 0 212 654 89 08. Eko Enerji E-101. Araçlarda ve Doğalgazda %25’e varan yakıt tasarrufu. ODTÜ tarafından tasarruf yaptığı onaylanmıştır.”  ifadelerine yer verilmesine rağmen söz konusu ifadelerin ispatlanmamış olmaması nedeniyle tüketicileri aldatıcı yanıltıcı olabileceği, bu nedenle söz konusu reklam ve tanıtımların,

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olabileceğine,

 

Buna göre, reklam veren Zuhal Açıkgöz/Güven Deva Güveç hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan ticari reklam ve ilanları 3 ay tedbiren durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

81)

 

Dosya No: 2012-1308-II

 

Şikayet Edilen: Zuhal Açıkgöz/Güven Deva Güveç

 

Şikayet Edilen Reklam: A Enerji isimli yakıt tasarruf cihazına ilişkin olarak www.aenerjitasarrufu.net adresli internet sitesinin 14.12.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar ile Bugün TV isimli televizyon kanalında 03.12.2012 tarihinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet-Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: www.aenerjitasarrufu.net adresli internet sitesinin 14.12.2012 tarihli görüntülerinde; “A Enerji Yakıt Tasarruf Cihazı…7/24 Bilgi ve Sipariş Hattı 0 212 452 3 111 – 0 543 553 1444… Kullanıcılardan elde edilen veriler doğrultusunda %12 ile %24 aralığında tasarruf sağladığı görülmektedir.” İfadelerine,

Bugün TV isimli televizyon kanalında 03.12.2012 tarihinde yayınlandığı tespit edilen televizyon reklamlarında; “YÜKSEK YAKIT MALİYETİNE SON. EVİNİZDE İŞYERİNİZDE ARACINIZDA KISACA YAKITIN KULLANILDIĞI HERYERDE A ENERJİ YAKIT TASARRUF CİHAZI YÜKSEK ORANDA TASARRUF SAĞLAR. ARACINIZ BENZİNLİ DİZEL,LPGLİ Mİ HİÇ FARKETMEZ A ENERJİ YAKIT TASARRUF CİHAZI TÜM YAKIT TÜRLERİNDE TASARRUF SAĞLAR. SİZİ YÜKSEK YAKIT MALİYETLERİNDEN KURTARIR. ARACINIZIN PERFORMANSINI GÖZLE GÖRÜNÜR ŞEKİLDE ARTTIRIP YAKITTA ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLAYAN A ENERJİ YAKIT TASARRUF CİHAZI BUNUNLADA KALMAZ EKSOZDAN ÇIKAN VE DOĞAYA CİDDİ ZARAR VEREN ZEHİRLİ GAZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTARARAK DOĞAYI KORUMANIZA YARDIMCI OLUR…” ifadelerine yer verildiği, diğer taraftan reklam altyazısında “www.aenerjitasarrufu.com. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Onaylı. Sipariş Hattı: 0 212 654 89 00. Araçlarda %15 ile %20’ye varan, doğalgaz ve tüpgazlarda %15 ve ile %30’lara varan tasarruf sağlar.İfadelerine yer verilmesine rağmen söz konusu ifadelerin ispatlanmamış olmaması nedeniyle tüketicileri aldatıcı yanıltıcı olabileceği, bu nedenle söz konusu reklam ve tanıtımların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olabileceğine,

 

Buna göre, reklam veren Zuhal Açıkgöz/Güven Deva Güveç hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan ticari reklam ve ilanları 3 ay tedbiren durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

DİĞER

 

82)

 

Dosya No: 2011/1483

 

Şikayet Edilen: Nek Tek Teknoloji Paz. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam:  Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına ilgili firma tarafından gönderilen “Ücretsiz Fotoğraf Makinesi Kazandınız.” ifadelerini içeren kısa mesaj reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Kısa mesaj.

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu kısa mesajlarda, hediye fotoğraf makinesinin edinilebilmesi için elektrikte tasarruf sağladığı iddiasında bulunan bir mal veya hizmetin satın alınması gerektiği bilgisinin gerektiği gibi vurgulanmayarak tüketiciler nezdinde aldatıcılığa neden olunduğu, diğer taraftan bahsi geçen kısa mesajlarda, hediye edileceği vaat edilen fotoğraf makinesinin piyasa değerinin belirtilmediği, bu nedenle söz konusu tanıtımların,

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 8/a, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Nek Tek Teknoloji Paz. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firmaya ait olan ve 15.02.2010 – 01.08.2010 tarihleri arasında tüketicilere gönderilen “Tebrikler! Hediye kol saati kazandınız. Hemen 0 532 111 85 85’i arayın, hem kol saatinizi alın, hem de elektrik faturanızda %40’a varan indirimlerden yararlanın…” içerikli kısa mesaj tanıtımlarının tüketicileri aldatıcı nitelikte olması ve hediye kol saatinin piyasa değerinin belirtilmemesi gerekçesiyle Reklam Kurulu’nun 10.08.2010 tarih ve 179 sayılı toplantısında firmaya idari para cezası verilmesi dolayısıyla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olduğu ve 4077 sayılı Kanun’un değişik 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (7.395 TL x 2 = 14.790 TL) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

83)

 

Dosya No: 2012/1060

 

Şikayet Edilen: Aygaz A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Pürsu” markalı suya ilişkin olarak broşürlerde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: “Pürsu” markalı suya ilişkin broşürlerde “2 Pürsu alana 1 Pürsu bedava” şeklinde tanıtımlara yer verildiği; ancak anılan kampanyanın 1 defa geçerli olduğu bilgisinin broşürlerde yer almadığı ve bu durumun da tüketiciyi yanıltıcı olduğu dolayısıyla söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine, 7 nci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aygaz A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

84)

Dosya No: 2011/527

 

Şikayet Edilen: Medikamed Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.   

 

Şikayet Edilen Reklam: “Değerli müşterimiz! Hediyeniz olan dijital fotoğraf makineniz ve size özel ayrıcalıklarınız için hemen 02122168824’ü arayınız.” ifadelerinin yer aldığı kısa mesaj reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Kısa Mesaj

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu kısa mesaj tanıtımlarında yer alan “Değerli müşterimiz! Hediyeniz olan dijital fotoğraf makineniz ve size özel ayrıcalıklarınız için hemen 02122168824’ü arayınız.” ifadelerinde hediye olarak verileceği taahhüt edilen fotoğraf makinesinin piyasa değerinin belirtilmediği tespit edilmiş olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8 ve 13 üncü maddelerine

 

 -4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Medikamed Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde 7.395 TL (yedibinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

85)

 

Dosya No: 2012/1186

 

Şikayet Edilen: BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. 

 

Şikayet Edilen Reklam: “Gebze Mağazasına Özel! Herşey Tek Fiyat! Takım Elbise 159,90 TL, Gömlek 29,90 TL” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Mağaza Vitrini

 

Değerlendirme/Karar: Şikayet edilen reklamda “Gebze Mağazasına Özel! Herşey Tek Fiyat! Takım Elbise 159,90 TL, Gömlek 29,90 TL” ifadeleri bulunmasına rağmen, mağaza içerisinde herşeyin tek fiyat olmadığı, bazı takım elbiselerin 199,90 TL fiyatıyla satışa sunulduğu Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş olup, anılan reklamın tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c, 13 üncü maddelerine

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren BR Mağazacılık Ticaret A.Ş. hakkında, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

86)

 

Dosya No: 2012/1119

 

Başvuru Tarihi: 31/07/2012

 

Şikayet Edilen: Toprak İhtiyaç Malzemeleri Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.  

 

Şikayet Edilen Reklam: www.diyetyuzuksatis.com adresli sitede yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.diyetyuzuksatis.com adresli sitede yayınlanan “Diyet Yüzük” adlı ürüne ilişkin reklamlarda; “Diyet Yüzük beyinde bulunan iştah merkezini etkileyerek kişinin iştahını düzenler ve kullanıcı çok az yemekle doyar. Diyet yüzük, mide asit salgısını azalttığı için diyet sırasında kullanıcının mide kazıntısı ve mide yanması gibi sorunları olmaz. Diyet Yüzük diyet sırasında halsizliği ve bitkinliği önler. Üstelik enerji verir. Diyet sırasında kullanıcı kendini daha dinç hisseder. Diyet yüzük metabolizma hızını düzenler. Kullanıcı kendi yaptığı diyetlerden daha kolay kilo vermeyi başarır. Diyet yüzük seratonin ve endorfin seviyesini artırarak diyet sırasında kişiye huzur verir ve sedasyon sağlar. Böylece diyet yapan kişi yemek yeme zevkinin kısıtlanmasından dolayı huzursuz ve sinirli olmaz. Diyet yüzük ayak bölgesinde baş parmak ortasında bulunan hipofiz bezi uyarılarak büyüme hormonu salgılanmasına neden olur…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, söz konusu ifadelerin bilimsel dayanaktan yoksun ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 7/g ve 13 üncü maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Toprak İhtiyaç Malzemeleri Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1)

 

Dosya No: 2010/959

 

Reklam Kurulu’nun 10.05.2011 tarih ve 188 sayılı toplantısında, TMS Estetik Merkezi Tic. Ltd. Şti.’ye ilişkin olarak “Dünyanın saçını baştan çıkarıyoruz.” başlıklı açık hava reklamında ve www.hurriyet.com.tr adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlar nedeniyle anılan firma hakkında tesis edilmiş olan ulusal düzeyde idari para (73.966.TL) ve anılan reklamları durdurma cezalarının, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nce 22.11.2012 tarih ve E.2011/1330, K.2012/2437 sayısıyla verilen idari para cezasına konu fiillerin 2010 yılında işlenmiş olması nedeniyle 2010 yılı için belirlenen para cezası tutarının uygulanması gerekirken 2011 yılı için belirlenen para cezası tutarının uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin idari para cezasına ilişkin kısmının iptali ve davanın durdurma cezasına ilişkin kısmının reddine” ilişkin kararı gereği, mezkur mahkeme kararına uyularak dosyanın yeniden görüşülmesi neticesinde, TMS Estetik Merkezi Tic. Ltd. Şti. hakkında daha önce tesis edilen para cezasının, 2010 yılı için geçerli olan para cezası (68.678. TL.) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

2)

 

Reklam Kurulu’nun 14/12/2010 tarih ve 183 sayılı toplantısında, Digital Platform İletişim Hiz. A.Ş.’ye ait “Bir Diziyi İzlerken Diğerini Kaydedip Bekletme Özelliği. Tek Adresi Digi.” başlıklı reklamlar ile ilgili olarak anılan Şirket hakkında tesis edilmiş olan ulusal düzeyde ve mükerrer idari para (68.678 x 2 = 137.356.-TL) ve anılan reklamları durdurma cezalarının, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nce 07/12/2012 tarih ve E.2011/190, K.2012/1378 sayısıyla verilen “dava konusu işlemin idari para cezası verilmesine ilişkin kısmının iptaline; reklamın durdurulmasına ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddine ” ilişkin kararı gereği, mezkur mahkeme kararına uyularak dosyanın yeniden görüşülmesi neticesinde, Digital Platform İletişim Hiz. A.Ş. hakkında daha önce tesis edilen mükerrer (iki kat) para cezasının tek kat (68.678.-TL.) olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir