Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 208. Toplantı Kararları – 16.01.2013

208. Toplantı Kararları – 16.01.2013

1)

 

Dosya No: 2012/1470

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Numaranızı Vodafone’a Taşımanız İçin Bir Neden Daha. En Çok Tavsiye Edilen Operatör” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 23/10/2012 – 30/11/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamda kullanılan “Türkiye haritası”, “En çok tavsiye edilen operatör” ve “Ben de yarından itibaren Vodafone’a geçiyorum” ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde tüketiciler nezdinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin, Türkiye’nin en çok tavsiye edilen operatörü intibasını uyandırması ancak reklama esas teşkil eden araştırma modelinde sadece Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. abonelerine adı geçen şirketi tavsiye edip etmediklerinin sorulması, diğer bir ifade ile reklama esas teşkil eden araştırma modelinde ne Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. abonelerine diğer GSM operatörleri; ne de diğer GSM operatörü abonelerine Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soru sorulmaması nedeniyle “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen operatörü” olduğu ifadesinin gerçeği yansıtmaması; bu durumun tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve haksız rekabete neden olacak nitelikte olması nedenleriyle söz konusu reklamların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 11, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, 26/11/2011-05/12/2011 tarihlerinde muhtelif ulusal mecralarda yayımlanan “Vodafone Çekmiyormuş” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulunun 14/02/2012 tarih ve 197 sayılı toplantısında, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanunun 25/11 inci maddesi hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

Dosya No: 2012/1425

 

Şikayet Edilen: TTNET A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “6 GB Kotalı Net 6 Şimdi İlk İki Ay Ücretsiz Sonraki 10 Ay Ayda 19.90 Lira” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 13 Nisan – 18 Mayıs 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Reklama konu kampanyadan faydalanılabilmesi için 24 ay taahhütte bulunulması gerektiği hususuna ana vaatte yer verilmeyerek sadece ana vaadin istisnası niteliğinde olan alt yazıda verilmesi;

 

24 Ay taahhütte bulunan bir tüketicinin avantajlı olan ilk 12 aydan sonra ne şekilde ücretlendirileceği, taahhüdüne uygun davranmaması halinde karşılaşacağı cayma bedelinin ne olacağı, kampanya kapsamında ücretiz modem verilmeyeceği, tüketicilerin dilerlerse taksitle kablosuz modem alabilecekleri, modem taksitlerinin 3 üncü aydan itibaren başlayacağı ve sonraki 22 ay boyunca ayda 2.18 TL olarak faturaya yansıtılacağı bilgilerine televizyon reklamlarında yer verilmeyerek sadece www.ttnet.com.tr adresli internet sitesinde yer verilmesi;

 

Yukarıda belirtilen bütün hususların tüketicilerin satın alma kararlarını ve ekonomik çıkarlarını etkileyecek nitelikte olması;

 

Diğer taraftan inceleme konusu reklamda kullanılan alt yazının, tüketicilerin okuyabileceği hızdan daha hızlı bir şekilde geçmesinin ve alt yazının güvenli yazı alanında olmamasının mevcut mevzuata uygun olmaması; nedenleriyle söz konusu reklamların;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 ve 7 inci maddeleri, 

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TTNET A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, TTNET A.Ş. tarafından, www.ttnet.com.tr adresli internet sitesinin 12/09/2011 tarihli görünümde yayımlanan “TTNET Fiber Net” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulunun 10/01/2012 tarih ve 196 sayılı toplantısında, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının, 4077 Sayılı Kanunun 25/11 inci maddesi hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011/334

 

Şikayet Edilen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Akşam 7’den sabah 7’ye bedava başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Şubat – Mart 2011, Temmuz – Ağustos 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo ve televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu radyo reklamlarında, “Siz istediniz biz bitirmiyoruz. Süresiz uzatıyoruz. Ev telefonunuz varsa bedava konuşursunuz. Hem de Akşam 7’den taa… sabah 7’ye kadar. Haydi hemen telefonu kaldırın, Türk Telekom’la ister şehir içi ister şehirlerarası bedava konuşun.” ifadelerine yer verilerek Türk Telekom abonelerinin akşam 7 sabah 7 saatleri arasında sınırsız konuşabilecekleri algısının yaratıldığı, ancak gerçekte kampanya kapsamında aylık konuşma süresinin 3000 dakika ile sınırlı olduğu ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek nitelikteki bu bilgiye söz konusu radyo reklamlarında yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirilmek suretiyle yanıltıldıkları;

 

Diğer taraftan, Temmuz – Ağustos 2011 tarihlerinde muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda yer alan altyazı boyutunun ve altyazı geçiş hızının, 13.06.2011 tarihinde yürürlüğe giren “Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ hükümlerine uygun olmadığı, dolayısıyla tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilere altyazıda okunabilirlikten uzak bir şekilde yer verilerek tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildikleri, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,  

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7/1 ve 8/1 maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

4)

 

Dosya No: 2012/107

Şikayet Edilen: Beyaz İletişim A.Ş. (Ülke TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Ülke TV logolu televizyon kanalında 29.01.2012 tarihinde yayınlanan  “Ülke Gündem” adlı programda, Caprice Gold isimli otelin ve JetPA isimli şirketin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu “Ülke Gündem” isimli programın 29.01.2012 tarihinde yayınlanan kayıtları incelendiğinde, Caprice Gold Tapu Teslim Töreni’nin canlı yayınında, tüm tören boyunca programda projeye yönelik sarf edilen ifadeler ile JetPa isimli şirketin ve Caprice Gold’un amblemlerine yapılan yakın çekimler vasıtasıyla Caprice Gold isimli otelin ve JetPA isimli şirketin örtülü bir şekilde reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Beyaz İletişim A.Ş. (Ülke TV) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2011/623

 

Şikayet Edilen: Avrasya Radyo Televizyon Medya ve Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam:  ART Avrasya TV isimli televizyon kanalında yayınlanan “Nane Limon Kabuğu” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  Anılan yayın sırasında, “…Bugünkü programımızın konuğu Doktor Hakan Özkul. Hakan Bey sizi Kibarlı bünyesinde, ciddi bir ekiple özellikle şifalı bitkilerin sağlığımız üzerine etkileri konusunda yapmış olduğunuz çalışmalarla tanıyoruz. (…) Biz yaptığımız çalışmalarda, hazırladığımız preparatlarda gıda takviyesi olarak insanlara sunduğumuz şeylerde, özellikle epimedyum dediğimiz bir bitkiyi kullanıyoruz (…) İçinde ikarin adlı bir madde var. Bizim karışımımızda sadece bu da yok; dünya çapında çok popüler, cinsel fonksiyonlarla ilgili afrodizyak etkisi olan 2 temel bitki var. Bunlar da, bizim hazırladıklarımız da gıda takviyesi olarak bulunuyor. (…) Bizim karışımımızda sadece bu da yok. Vücut direncini, vitamin eksikliklerini gideren bir karışım. (…) Bu karışımları, bu formülasyonu, bahsettiğimiz çok popüler olan birçok makalede görüyorsunuz. (…) –Ürünün kapağının açılması görüntüsüyle eş zamanlı olarak- Bunun kullanımı da son derece kolay, 9 tane tablet halinde hazırladık, bir tableti cinsel birleşmeden yarım saat kadar önce aldığınızda vücudunuzun hem dinamizm olarak hazırlanmasına hem hormonal hem beyin anlamında hazırlanmanızı sağlıyor. Hem de sertleşmenin en önemli sorunlarından biri olan cinsel organlardaki kanlanmayı artırmak suretiyle etki gösteriyor ve yarım saat önceden alınan bu tabletle cinsel sorundan kurtuluyorsunuz. (…) 1 tablet aldığınızda 1 hafta etki gösteriyor ve cinsel sorunlarınızdan kurtuluyorsunuz. (…) Birçok insan kapımıza geldi. İnsanlarımız doğal bitkilerin şifalı etkilerinden kesinlikle bu konuda istifade etsinler. Bunlar doğal ürünlerdir, bakanlıktan kullanımı onayla alınmıştır, laboratuvarlarda test edilmiştir, gerekli raporları da alınmıştır ve görecekler ki cinsel hayatlarında inanılmaz bir değişim olacak, karı-koca ilişkilerinin de düzeldiğini görecekler. (…) Bunlar mucize bitkiler, uzakdoğuda binlerce yıldır kullanılıyor. (…) Asla ve asla bu bitkilerin şifalı etkilerinden uzak durulmamalı.” şeklinde ifadelere ve yayın esnasında alt bantta “Danışma Hattı : 0212 444 1 473 ” biçiminde danışma/pazarlama hattı numaralarına yer verilmesi suretiyle, Doktor  Hakan Özkul’un ve de “Kibarlı” markasıyla satılan ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Avrasya Radyo Televizyon Medya ve Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.396 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2011/628

 

Şikayet Edilen: AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam:  “Show TV” logosuyla yayın yapan televizyon kanalında yayınlanan “Hayatı Tadında Yaşa” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  Anılan programda yer alan ifadelerle ve yayın esnasında danışma hattı numaralarına yer verilmesi suretiyle “İzlanda Yosun Tableti” adlı ürünün örtülü reklamının yapıldığı; tüm bunların,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, firmaya ait Show” logolu televizyon kanalında 23.06.2010 tarihinde yayınlanan “Sabahın Sedası” adlı programın, örtülü reklam yönüyle Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e ve 4077 sayılı Kanuna aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Reklam Kurulu’nun 12.10.2010 tarihli ve 181 sayılı toplantısında firma hakkında idari para cezası verilmiş olup söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un değişik 25’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932 YTL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

7)

 

Dosya No: 2012/806

 

Şikayet Edilen: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

 

Şikayet Edilen Reklam:  TRT 1 isimli televizyon kanalında yayınlanan “Gülben” adlı program

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:  Anılan yayında yer alan ifadelerle, Ahmet MARANKİ’nin ve Ahmet MARANKİ tarafından satışı yapılan gıda takviyesi özelliğindeki ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; bu durumun,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/d maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

8)

 

Dosya No: 2012/1207

 

Şikayet Edilen: Uzun İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firma tarafından satışı yapılan “Dr. Hijy Omega Krem” markalı ürüne ilişkin olarak firmaya ait olduğu anlaşılan www.dr-hijyomega.com                                                 adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 29.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu tanıtımlarda, tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği ve/veya hastaların bu ürün ile rahatlayabileceği izlenimi oluşturulduğu; ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olmasından ötürü inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; eğer bahsi geçen ürün söz konusu reklamlarda belirtilen endikatif ve diğer iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenle bahsi geçen tüm hususların,      

    

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Uzun İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

9)

 

Dosya No: 2012/428 – 2012/430

 

Şikâyet Edilen: Koray GÖKSEL

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan şahıs tarafından satışı yapılan “Dns Derma Roller” adlı ürüne ilişkin olarak www.dnsdermaroller.com ve www.dermaroller.gen.tr adresli internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.02.2012 ve 02.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

 

 

Değerlendirme/Karar: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin “Temel gerekler” başlıklı 5 inci maddesinin; “(1) Tıbbi cihaz ve aksesuarları, kullanım amacı da dikkate alınmak suretiyle, Ek I’de kendisiyle ilgili belirtilen temel gereklere uygun olmak zorundadır.” hükmüne istinaden “EK I-TEMEL GEREKLER; 1) Tıbbi cihazlar, kullanım amaçlarına ve şartlarına uygun olarak kullanıldığında hastaların klinik durumunu veya güvenliğini, kullanıcıların veya gerektiğinde diğer şahısların sağlığını veya güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir… Sağlık ve güvenliğin yüksek düzeyde korunmasını sağlamalıdır3) Tıbbi cihaz, imalatçı tarafından öngörülen performansa ulaşmalı ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde belirtilen işlevlerin biri veya birden fazlasına uygun olabilecek bir tarzda tasarlanmalı, imal edilmeli ve ambalajlanmalıdır…5) Tıbbi cihazlar, imalatçıdan temin edilen kullanım kılavuzunda verilen bilgilere uygun şekilde nakledildiğinde ve depolandığında, öngörülen kullanım süresince özellikleri ve performansı olumsuz yönde etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır…6.a) Tıbbi cihazın temel gereklere uygunluğu, Ek X’a göre yapılan bir klinik değerlendirmeyi içermelidir…” maddesi düzenlenmiştir.

 

Diğer yandan yine aynı Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan; “ö) Yetkili temsilci: İmalatçı tarafından açık olarak yetkilendirilmiş olan ve imalatçı adına bu Yönetmelikte yer alan yükümlülükleri yerine getirmek üzere hareket eden ve kurum ve kuruluşlar tarafından muhatap alınabilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder” ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan “…Reklam veren, ticari reklam veya ilanda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.” hükümlerine istinaden, “Dns Derma Roller” isimli tıbbi cihaza yönelik olarak anılan internet sitelerinde yer verilen reklam ve tanıtımların mevzuata uygunluğundan anılan şahsın sorumlu olduğu anlaşılmıştır.

                

Bir an için söz konusu ürüne ilişkin anılan şahsın gönderdiği CE sertifikasının doğru olduğu düşünülse dahi; anılan ürünle ilgili tanıtımlara ilişkin gönderilen hakem onaylı dergilerde yayımlanmış makalelerle söz konusu ürünün sadece genel özelliklerine atıf yapıldığı; dolayısıyla anılan şahsa ait olduğu bilinen sitelerde yer alan; “Mükemmel cildin anahtarı derma roller saf titanyum iğneler…Cilt bakımına yeni bir boyut kazandıran DNS Derma Roller üstündeki iğneler sayesinde cildin alt tabakası olan dermisi uyararak çatlaklara, yara ve yanık izlerine, selülite, akne izlerine, kelliğe ve kırışıklıklara köklü bir çözüm getiriyor…” gibi ifadelerin, ürünün kesin tedavi edici olduğu yönündeki iddiaları kanıtlar nitelikte olmadığı; bu sebeple de tüketicileri aldatıcı özellik teşkil ettiği, bununla beraber hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülere yer verilerek tüketicilerin yanıltıldığı; dolayısıyla da söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuatlara aykırılık teşkil ettiği ve bahsi geçen tüm bu durumların,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Koray GÖKSEL hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

10)

 

Dosya No: 2012/1436

 

Şikayet Edilen: Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (Özel Hospitadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: 11.09.2012 tarihli Zaman Gazetesi ile ek olarak verilen “Bakırköy Hospitadent’in açılışına özel Bakırköy ve Mecidiyeköy Hospitadent’te %50’ye varan indirim!” ibareli broşürler ile “8. Şubemiz Bakırköy Hospitadent açıldı. Açılışa özel sürprizler” ibareli açık hava ilanları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11-12 Eylül 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür, açık hava ilanı.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu broşürlerde, “Bakırköy Hospitadent’in açılışına özel Bakırköy ve Mecidiyeköy Hospitadent’te %50’ye varan indirim!” , “Bütün işimiz diş” , “7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz” şeklinde ifadelere; açık hava ilanlarında ise “8. Şubemiz Bakırköy Hospitadent açıldı. Açılışa özel sürprizler” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, söz konusu ifadelerin, sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu kanaatine varılarak anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40 ıncı maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yerel düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 18.03.2011, 27.02.2012 ve 03.05.2012 tarihlerinde Euro D isimli televizyon kanalında, broşürlerde ve www.hospitadent.com adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15.05.2012 tarih ve 200 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (8.153 x 2 = 16.306.TL) uygulanmasına karar verilmiştir.   

 

11)

 

Dosya No: 2012/1451

 

Şikayet Edilen: Op. Dr. Ebru DURMUŞ

 

Şikayet Edilen Reklam: www.myraestetik.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.myraestetik.com adresli internet sitesinin 26.11.2012 tarihli görünümünde yer alan ifadelerin, muayenehane olarak faaliyet gösteren kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu kanaatine varılarak anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Op. Dr. Ebru DURMUŞ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2012/1452

 

Şikayet Edilen: Ekol Baz Özel Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş. (Özel Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: 10.09.2012 tarihi itibariyle yayınlanan “Özel Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi Estetik Plastik Cerrahi Kliniği ve Güzellik Birimi, Danışma ve Randevu Hattı 0232 3865505” ibareli broşürler.

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu broşürlerde, “Uzman doktor tarafından ince ve kalın varislerin tedavisinde Nd YaQ Lazer kullanılmaktadır.” , “Daha hızlı” , “Daha güçlü” , “Birçok ergonomik tasarıma sahip hafif iletim sistemleri arasından tedavi konforunu daha da arttıracak başlık seçilmiştir.” , “İstediğiniz her yerde hızlı ışın iletimiyle etkili ve konforlu tedaviler sunabilirsiniz.” , “Tüm aile bireylerinin rahatlıkla tercih edebileceği bir lazer sistemi” , “Hızlı, güvenli, konforlu, etkili” , “Her cilt renginde güvenle kullanılabilir.” , “FDA onaylı ve 35’ten fazla klinik makale ile desteklenmiş sonuçlar” , “Kıl dönmelerinde başarılı sonuçlar alınır.” , “Kliniğimizde kilo kontrol ve yönetimi uzman diyetisyen kontrolü ile yapılmaktadır.” , “Protezle meme büyütme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ve eşinin ruh sağlığını düzelten bir ameliyattır.” , “Estetik burun ameliyatı dış görünüşünüzü güzelleştirir ve kendinize güveninizi arttırabilir.” ifadeleri kullanılarak kuruluşta uygulanan tıbbi işlemlerin ve cihazların tanıtımının yapıldığı, ayrıca hastaların tedavi öncesi ve sonrası fotoğraflarına yer verildiği tespit edilmiş olup, söz konusu ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ekol Baz Özel Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yerel düzeyde (8.153.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.       

 

13)

 

Dosya No: 2012/829

 

Şikayet Edilen: Atay Estetik Tıbbi Cihazlar Sağlık Tur. Eğ. Gıd. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.atayestetik.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar ve “Uygulama; Botox, Varis, Cilt Bakımı, Bölgesel İncelme, Ozon”, “İlk fiyat, Kampanya fiyatı” , “Seansı 600, 10 Seans Paket, 8 Seans Paket”  ibareli broşürler.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012 (Broşür), 08.11.2012 (İnternet)

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: Kuruluşa ait www.atayestetik.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımların 4077 sayılı Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ve sağlık mevzuatının ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun, sırasıyla, 10.05.2011 tarih ve 188 sayılı, 12.06.2012 tarih ve 201 sayılı toplantılarında, söz konusu firmaya anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karşın, aynı internet sitesinin 08.11.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlarda benzer ifadelere yer verildiği;

 

-Diğer taraftan kuruluşun tanıtımına yönelik olarak 2012 yılında yayımlanan broşürde, “Uygulama; Botox, Varis, Cilt Bakımı, Bölgesel İncelme(I-Lipo), Bölgesel İncelme(Lipoliz), Ozon”, “10 Seans Paket, 8 Seans Paket” ifadeleri ile verilen hizmetlere ilişkin kampanyalı fiyat bilgilerine yer verildiği tespit edilmiş olup, söz konusu ifadelerin kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşun lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıdığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu,

 

kanaatine varılarak anılan tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Atay Estetik Tıbbi Cihazlar Sağlık Tur. Eğ. Gıd. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca;

 

-www.atayestetik.com adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlara ilişkin olarak anılan reklamları durdurma cezası,

 

“Uygulama; Botox, Varis, Cilt Bakımı, Bölgesel İncelme(I-Lipo), Bölgesel İncelme(Lipoliz), Ozon”, “10 Seans Paket, 8 Seans Paket” ibareli broşürlere ilişkin olarak ise yerel düzeyde (8.153.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.  

 

 

14)

 

Dosya No: 2012/761

 

Şikayet Edilen: Gaziantep Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. (Özel Sani Konukoğlu Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Posta” gazetesinde yayınlanan “Sağlığınız En Değerli Varlığınız” başlıklı reklam ve ilanlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  31/05/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklam ve ilanlarda yer alan ifadelerin hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan, sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya yönelik olduğu kanaatine varılmış olup; buna göre söz konusu reklam ve ilanların;

 

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Özel Hastaneler Yönetmelik’in 60 ıncu maddesi,

           Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gaziantep Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. (Özel Sani Konukoğlu Hastanesi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

15)

 

Dosya No: 2012/1049

 

Şikayet Edilen: Çelik Dental Poliklinik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Filiz Clinica Dental Ağiz ve Diş Sağliği Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.filizclinica.com adresli internet sitesinin tarihli görünümünde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  31/07/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu tanıtımlarda yer alan ifadelerin ve hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin görüntülerinin, sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, talep yaratmaya yönelik ve hastaları anılan kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan nitelikte değerlendirildiği; tüm bu durumların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40 ıncı maddesi,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 32 inci maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 6, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

           

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Çelik Dental Poliklinik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Filiz Clinica Dental Ağiz ve Diş Sağliği Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

16)

 

Dosya No: 2011/1195

 

Şikayet Edilen: Kadınlar Klubü Meditasyon Eğitim Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.lotuskadinlarklubu.com adresli internet sitesinde yayımlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  27.06.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan ifadelerle “hipnoz ve hipnoterapi” gibi uygulamalarla tüp bebek, kanser, şişmanlık gibi tıp literatüründe hastalık olarak değerlendirilen sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisinin yapıldığı izleniminin yaratıldığı, “hekim, hipnoz uzmanı, regresyon terapisti, ve cinsel terapist”  olarak tanıtılan “Sedef SAVAŞ” isimli şahıs ile “hipnoz uzmanı, meditasyon uzmanı ve enerji şifacısı” olarak tanıtılan “Sema DİKER” isimli şahsın bu alanlarda faaliyet göstermeye yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların sağlık alanında çalışan söz konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, talep yaratmaya yönelik, hastaları kuruluşa yönlendirme amacı taşıyan ve tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca, “hipnoz” tedavisinin tıbbi bir işlem olması nedeni ile de tanıtımının her halükarda yasak olduğu; tüm bu durumların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1, 8 ve 24 üncü ve Ek 13 üncü maddeleri,

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 17, 20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kadınlar Klubü Meditasyon Eğitim Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

17)

 

Dosya No: 2011/686

 

Şikayet Edilenler: Estehair Sağlık Turizm ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.estehair.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.05.2012, 02.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan ifadelerin kuruluş çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, bu durumun da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 21 inci maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Estehair Sağlık Turizm ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

GIDA

 

18)

 

Dosya No: 2011/2107

 

Şikayet Edilen: Ormaş Ortadoğu İletişim Hiz. Müş. İşl. Turz. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Aşk One TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Horse Power” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalındaki tanıtımlarda yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri,

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ormaş Ortadoğu İletişim Hiz. Müş. İşl. Turz. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

19)

 

Dosya No: 2012/267

 

Şikayet Edilen: Kafkas Pazarlama-Turan DEMİR

 

Şikayet Edilen Reklam: Kadırga TV logolu televizyon kanalında 08/02/2011 tarihinde saat 11:01’de yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar İnceleme konusu televizyon kanalında yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri,

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kafkas Pazarlama-Turan DEMİR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (7.395 TL) anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

20)

 

Dosya No: 2012/1667

 

Şikayet Edilen: Öz Karadeniz Televizyon Radyo Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kadırga TV logolu televizyon kanalında 08/02/2011 tarihinde saat 11:01’de yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar İnceleme konusu televizyon kanalında yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri,

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Öz Karadeniz Televizyon Radyo Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (7.395 TL) anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

21)

 

Dosya No: 2012/266

 

Şikayet Edilen: Kibarlı Paz. Day. Tük. Mal. Rek. ve Kır. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Meltem TV logolu televizyon kanalında 05.02.2011 tarihinde saat 06.29’da ve Mesaj TV logolu televizyon kanalında 05.02.2011 tarihinde saat 09.57’de yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

 

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri,

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Kibarlı Paz. Day. Tük. Mal. Rek. ve Kır. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL) anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

22)

 

Dosya No: 2012/1085

 

Şikayet Edilen: Meltem Radyo ve TV. Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Meltem TV logolu televizyon kanalında 05/02/2011 tarihinde saat 06.29’da yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri,

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Meltem Radyo ve TV. Yay. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL.) anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2012/1087

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Mesaj TV logolu televizyon kanalında 05/02/2011 tarihinde saat 09.57’de yayınlanan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri,

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13 ve 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yay. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966 TL) anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

24)

 

Dosya No: 2012/1394

 

Şikayet Edilen: Sedat Eroğlu- Ayasofya Eczanesi

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dermobakim.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif gıda takviyelerine ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi,

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sedat Eroğlu- Ayasofya Eczanesi hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No: 2012/819

 

Şikayet Edilen: Aktar Hekim Bitkisel Ürünler

 

Şikayet Edilen Reklam: www.aktarhekim.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif gıda takviyelerine ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.12.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi,

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aktar Hekim Bitkisel Ürünler hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2012/1360

 

Şikayet Edilen: İbrahim Adnan SARAÇOĞLU

 

Şikayet Edilen Reklam: www.saracoglu.at adresli internet sitesinde yer alan muhtelif gıda takviyelerine ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 29.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. maddesi,

 

  Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İbrahim Adnan SARAÇOĞLU hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

27)

 

Dosya No: 2012/1255

 

Şikâyet Edilen: Tuğba ÖZAT

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.panaxsatis.gen.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 16.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tuğba ÖZAT hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

28)

 

Dosya No: 2012/1256

 

Şikâyet Edilen: Selver CESUR

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.kibarlisaglikurunleri.gen.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Selver CESUR hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

29)

 

Dosya No: 2012/1257

 

Şikâyet Edilen: Halil İbrahim ECEVİT

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.orjinal-clavis-panax.org adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Halil İbrahim ECEVİT hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2012/222

 

Şikâyet Edilen: Dünya Medikal Sağ. ve Tem. Hizm.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.gainmaxal.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dünya Medikal Sağlık ve Tem. Hizm. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

31)

 

Dosya No: 2012/205

 

Şikâyet Edilen: Pozitif Grup Gıda Kozmetik Ür. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.gainmaxsatis.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Pozitif Grup Gıda Kozmetik Ür. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2012/221-I

 

Şikâyet Edilen: Tahsin Murat BAYDUR – Almira Kozmetik

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.gainmax.tv adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tahsin Murat BAYDUR – Almira Kozmetik hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2012/221-II

 

Şikâyet Edilen: Tahsin Murat BAYDUR – Almira Kozmetik

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.slimshotturkiye.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 30.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tahsin Murat BAYDUR – Almira Kozmetik hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

34)

 

Dosya No: 2012/197

 

Şikâyet Edilen: Toprak İhtiyaç Malz. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.gainmaxsiparisi.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Toprak İhtiyaç Malz. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

35)

 

Dosya No: 2012/342

 

Şikâyet Edilen: Markamed Medikal ve Medya Pazarlama Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.antakyabiberi.com, www.antakyabiberhapi.com ve www.markamedantakyabiberi.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.11.2012, 16.11.2012, 02.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Markamed Medikal ve Medya Paz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

                                                

36)

 

Dosya No: 2012/344

 

Şikâyet Edilen: Yusuf TIĞLI

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.antakyabiberleri.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 06.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yusuf TIĞLI hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

37)

 

Dosya No: 2012/1614

 

Şikayet Edilen: Tele Sipariş İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.   

 

Şikayet Edilen Reklam: www.antakyabiberihapi.com adresli internet sitesinde yer alan “Antakya Biberi Hapı”;  www.dez.gen.tr adresli internet sitesinde yer alan “Dez Zayıflama Kürü”; www.teleshop.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Dez Zayıflama Kürü”, “Maurers Kapsül”, “Tütüneson”, “P-2000 Prostat Tedavisine Yardımcı Bitkisel Kapsül” ve “ Gainmax Kilo Aldırmaya Yardımcı Bitkisel Kapsül” ile www.telesiparis.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Dez Zayıflama Kürü” ve “Antakya Biberi Hapı”  ürünlerine ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2012, 04.10.2012, 05.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde; yukarıda belirtilen şekilde tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7 nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tele Sipariş İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firmaya ait, www.ginseng.com.tr adresli internet sitesinde “Kırmızı Ginseng” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlar dolayısıyla söz konusu firmaya, 14.08.2012 tarih ve 203 sayılı Reklam Kurulu’nda idari para cezası verildiği, bu sebeple, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olduğu ve 4077 sayılı Kanun’un değişik 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2= 163.108.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

38)

 

Dosya No: 2012/1356

 

Şikâyet Edilen: Gel Buraya E – Ticaret Ali Muhammed Hanefi ESER

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.resetbitkisel.com adresli internet sitesinde ve Akit Gazetesi’nde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.11.2012, 19.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gel Buraya E – Ticaret Ali Muhammed Hanefi ESER hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2012/1389

 

Şikâyet Edilen: Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.still-tee.com adresli internet sitesinde ve broşürlerde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 31.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Broşür

Değerlendirme/Karar: Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

40)

 

Dosya No: 2012/888

 

Şikâyet Edilen: Gökhan KARATUTLU

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.06.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17. maddeleri,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gökhan KARATUTLU hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

41)

 

Dosya No: 2012/887

 

Şikâyet Edilen: Edg Organik Dağıtım

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.edgorganik.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Edg Organik Dağıtım hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

42)

 

Dosya No: 2012/1033

 

Şikâyet Edilen: Çınar GÖKÇEGÖZ

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.cinarbitkisel.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Çınar GÖKÇEGÖZ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2011/1550

 

Şikâyet Edilen: Özel Medikal

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.uzunpenisler.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.08.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özel Medikal hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

44)

 

Dosya No: 2010/2619

 

Şikâyet Edilen: Meltem ZORLU

 

Şikâyet Edilen Reklam: Şahsa ait www.herbalvivid.gen.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Meltem ZORLU hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

45)

 

Dosya No: 2010/3100

 

Şikayet Edilen: Nurullah Yandım

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sexshoptr.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 03/08/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren NURULLAH YANDIM hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

46)

 

Dosya No: 2012/1666

 

Şikayet Edilen: Veysel Çakmak

 

Şikayet Edilen Reklam: www.kadikoyerotica.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 20/07/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren VEYSEL ÇAKMAK hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

47)

 

Dosya No: 2012/1668

 

Şikayet Edilen: Tuncay Sagar

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bakirkoysexshop.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 20/07/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TUNCAY SAGAR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2012/1669

 

Şikayet Edilen: Adnan Uzunoğlu

 

Şikayet Edilen Reklam: www.egzotikshop.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 19/07/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. Bendi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Adnan UZUNOĞLU hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

49)

 

Dosya No: 2012/1670

 

Şikayet Edilen: Erdoğan Karahan

 

Şikayet Edilen Reklam: www.agorshop.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 25/07/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü ve “İç ve dış ambalajda yer alacak bilgiler” başlıklı 10 uncu maddeleri,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren ERDOĞAN KARAHAN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

50)

 

Dosya No: 2012/1671

 

Şikayet Edilen: Cengiz Karahan

 

Şikayet Edilen Reklam: www.erotikshop.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

                                                                                                                            

Reklam Yayın Tarihi: 01.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü ve “İç ve dış ambalajda yer alacak bilgiler” başlıklı 10 uncu maddeleri,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren CENGİZ KARAHAN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2012/572

 

Şikâyet Edilen: Sarayova Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan Firma tarafından satışı yapılan “Sarayova Bal” adlı çeşitli ürünlere ilişkin olarak söz konusu firmaya ait olduğu anlaşılan eticaret.sarayova.com.tr                                                 adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  24.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Reklam ve tanıtımlarda, yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verilmesi suretiyle tüketicilerin aldatıldığı, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların ispata muhtaç olduğu hususuna ilişkin olarak anılan firma tarafından; “söz konusu tanıtımların internette herkesin rahatlıkla ulaşabileceği genel bilgiler olduğu, balın tüm insanlığa malum bir gıda maddesi olduğundan hiç kimseyi aldatıp yanıltamayacağı…” gibi kitle iletişim araçlarının çoğunun balın faydalarını övdüğüne ilişkin olarak yapılan açıklamaların, hali hazırda piyasada tüketicilerin sağlığını tehdit eden bir çok sahte bal olduğu için kabul edilemez olduğu ve anılan firmaya ait “çiçek ve salgı ballarının” bir an için hakiki bal olduğu düşünülse bile tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların söz konusu bal çeşitleri ile tedavi edilebileceği hususunun ispata muhtaç olduğu; bununla beraber “şifalı balın faydası” şeklinde balın genel özelliklerine ithaf edildiği beyan edilen hususların, ticari satış yoluyla ve kar elde etme amacıyla kurulan internet sitesinde yer alması hususunun da diğer firmalar açısından haksız rekabet yaratıcı nitelikte olduğu; dolayısıyla söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

Bununla beraber anılan ürünlerin satıcısı/pazarlayıcısı olan firmaların da üretici firmalar gibi mevzuata göre sorumluluklarının bulunduğu; diğer yandan bahsi geçen ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak üretim izni/belgesi ve/veya sertifikalar doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediği ve tanıtım hususunda bunlara yer verilemeyeceği, tüm bu nedenlerden dolayı da bahsi geçen tanıtımların,

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

– 2012/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinin 13 üncü maddesinin 1/a, 1/b, 1/c ve 1/ğ bentleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 15 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Sarayova Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

52)

 

Dosya No: 2012/685

 

Şikâyet Edilen: Alper EKİNCİ (BİTKİSEL MAĞAZAM)

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan şahıs tarafından satışı yapılan “Sandalose-Noter Onaylı Zayıflama Hapı” adlı ürün ile www.bitkiselmagazam.com adresli internet sitesinde yer alan diğer endikatif ifadeler içeren ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  23.02.2012 ve 02.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Muhtelif ifadelerle anılan ürünün bitkisel gıda takviyesi olduğunun kabul edilmesine rağmen, “zayıflamaya yardımcı” olduğu yönünde endikatif ifadelere yer verilerek “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” izlenimi yaratıldığı; kanıtlanamayan söz konusu ifadeler yoluyla da tüketicilerin aldatıldığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan bilimsel veriler/iddialar ile “Noter Onaylı” ibaresinin ispata muhtaç olduğu hususunun, tek bir şahıs üzerinde, yaklaşık bir aylık zaman diliminde, anılan şahsın beden ölçülerinin küçüldüğü ve kilosunun azaldığı yönündeki beyanının “düzenleme şeklinde tesbit tutanağı” ile notere onaylattırılmasının tıp alanında hiçbir hüküm ifade etmeyeceği ve tek bir şahıs üzerinde vuku bulan bu durumun herkese mal edilemeyeceği, dolayısıyla anılan iddiaların kanıtlanamadığı ve yanıltıcı olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında bahsi geçen internet sitesinde yer alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen “çalışma izni ve gıda sicili belgesinin” de söz konusu tanıtımların doğruluğunu onaylar nitelikte olduğu izlenimin yaratılmasının; Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair YönetmeliğinTicari İtibardan Haksız Yararlanma” başlıklı 15 inci maddesinin; “Reklamlarda; a) Bir başka firma, kurum ya da kuruluşun adı veya amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurları, tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanılamaz…”  hükmüne aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır.

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Sorumluluklar” başlıklı 7 inci maddesinde yer alan “(1) Gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında pazarlayan gıda işletmecisi, gıdanın etiketlenmesinden sorumludur…” hükmü ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan “…Reklam veren, ticari reklam veya ilanda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.” hükmüne istinaden, anılan şahsın açıklamalarında yer aldığı üzere anılan ürünü sadece faturalı ve irsaliyeli olarak alıp satmanın ilgili şahsın sorumluluğunu bertaraf etmeyeceği açıktır.

                      

Yine www.bitkiselmagazam.com adresli internet sitesi detaylıca incelendiğinde; cinsel sağlık, zayıflama, güzellik kremleri ağrı ve masaj kremleri, diş sağlığı ürünleri, saç bakım ürünleri, sigara bırakma ürünleri, hemoroid ürünleri, boy uzatıcılar, kilo aldırıcılar, tüy dökücüler, selülit kremleri gibi…ana başlıklar altında, anılan şahıs tarafından satışa sunulan gerek “kozmetik” gerekse “gıda takviyesi” niteliğindeki bir çok ürüne ilişkin tanıtımların tabi oldukları mevzuat sınırlarını fazlasıyla aştığı; anılan ürünlerin tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair endikatif ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği; eğer bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” ya da “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuatlarına göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; dolayısıyla bahsi geçen tüm bu hususların,

 

-Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddelerine,

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 15, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Alper EKİNCİ (BİTKİSEL MAĞAZAM) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

53)

 

Dosya No: 2012/1249

 

Şikâyet Edilen: Açe Planlama Mimarlık İnş. Tur. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  

 

Şikâyet Edilen Reklam: www.kozmetiksaglik.com adresli internet sitesinde yer alan “Herbal Vivid”, “Herbal Home Nar Çekirdeği Bitkisel Kapsül”, “Dez Star Başlangıç”  isimli ürünlerin tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/10/2012, 26/11/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediğinin bilinmesi gerektiği; dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Açe Planlama Mimarlık İnş. Tur. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. , hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

54)

 

Dosya No: 2011/1700

 

Şikâyet Edilenler: Plato Tur. ve Otelcilik A.Ş.

                                (Courtyard Marriott İstanbul International Airport Hotel)

 

Şikâyet Edilen Reklam: Courtyard Marriott İstanbul International Airport Hotel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “5 yıldızlı otel”  olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Courtyard Marriott İstanbul International Airport Hotel isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adlı sitede “5 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Plato Tur. ve Otelcilik A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

55)

 

Dosya No: 2011/1702

 

Şikâyet Edilenler: Özkural Teks. ve Tur. San. Tic. A.Ş. (Grand Aquarium Otel)       

 

Şikâyet Edilen Reklam: Grand Aquarium Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “4 yıldızlı” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Müstakil Apart Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Grand Aquarium Otel isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adlı sitede, “4 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özkural Teks. ve Tur. San. Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

56)

 

Dosya No: 2011/1707

 

Şikâyet Edilenler: Özyurt Otelcilik Tur. ve Tic. A.Ş. (Club Paloma Apart Otel)

 

Şikâyet Edilen Reklam: Club Paloma Apart Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “3 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Müstakil Apart Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Club Paloma Apart Otel isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özyurt Otelcilik Tur. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

57)

 

Dosya No: 2011/1634

 

Şikayet Edilenler: Aydınay Tur. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  (Grand Senol Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Grand Senol Otel isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel” olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 11/05/2011 – 21/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Grand Senol Otel isimli tesisin 11/05/2011 – 21/06/2011 tarihleri arasında www.booking.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aydınay Tur. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  (Grand Senol Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

58)

 

Dosya No: 2011/1635

 

Şikayet Edilenler: Ensari Otelcilik Yatırımları Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. (City Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: City Hotel isimli tesisin www.booking.com ve www.cityhotelankara.com adresli internet sitelerinde “4 Yıldızlı Otel” olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 12/07/2011, 13/07/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: City Hotel isimli tesisin www.booking.com ve www.cityhotelankara.com adresli internet sitelerinde4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ensari Otelcilik Yatırımları Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. (City Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

59)

 

Dosya No: 2011/1637

 

Şikayet Edilenler: Aktiv Tur. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti. (Ottoman Residence)

 

Şikayet Edilen Reklam: Ottoman Residence isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 4 Yıldızlı Otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Ottoman Residence isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 4 Yıldızlı Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aktiv Tur. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti. (Ottoman Residence) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

60)

 

Dosya No: 2011/1638

 

Şikayet Edilenler: Hakan GÖKSU (Rüya Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Rüya Otel isimli tesisin www.booking.com ve www.ruyahotel.com adresli internet sitelerinde “3 Yıldızlı Otel” olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011, 21.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Rüya Otel isimli tesisin www.booking.com ve www.ruyahotel.com adresli internet sitelerinde “3 Yıldızlı Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hakan GÖKSU (Rüya Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

61)

 

Dosya No: 2011/1639

 

Şikayet Edilenler: Genç Otelcilik Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Ölüdeniz Oteli)

 

Şikayet Edilen Reklam: Ölüdeniz Oteli isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 Yıldızlı Otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Ölüdeniz Oteli isimli tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 Yıldızlı Otel olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkarılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Genç Otelcilik Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Ölüdeniz Oteli) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

62)

 

Dosya No: 2012/625

 

Şikayet Edilenler: Vudu İnş. Tur. Otom. Tic. Ltd. Şti. (Big Rose Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait internet sitesi ve broşürlerde yer alan iki yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012 yılı

 

Yayınlandığı Mecra: Internet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, broşürlerinde ve çeşitli internet sitelerinde iki yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

                Buna göre, reklam veren Vudu İnş. Tur. Otom. Tic. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

63)

 

Dosya No: 2012/1405

 

Şikayet Edilenler: Arda-Doğukan Tur. Hay. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. (Grand Sıla Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait, www.lacin.com.tr adresli internet sitesinde yer alan üç yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen iki yıldızlı Turizm işletme belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.lacin.com.tr adresli internet sitesinde üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

                 Buna göre, reklam veren Arda-Doğukan Tur. Hay. ve İnş. Tic. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

64)

 

Dosya No: 2012/626

 

Şikayet Edilenler: Ahmet ŞİMŞEK İnş. Eml. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.(Şimşek Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait internet sitesi ve broşürlerde  yer alan üç yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, broşürlerinde ve www.simsekhotel.net adresli internet sitesinde üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ahmet ŞİMŞEK İnş. Eml. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

65)

 

Dosya No: 2012/1407

 

Şikayet Edilenler: Önder Tur. ve Tic. A.Ş. (Grand Önder Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Tesise ait karton dosyalarda yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Belirsiz

 

Yayınlandığı Mecra: Karton dosya

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, karton dosyalarında dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

  -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Önder Tur. ve Tic. A.Ş.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

66)

 

Dosya No: 2012/1406

 

Şikayet Edilenler: Yaşaroğlu Otel. Turis. Tesis Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Grand Ballıca              Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Tesise ait internet sitesi ve broşürlerde  yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:2012

 

Yayınlandığı Mecra:Broşür, internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılında, www.grandballica.com.tr adresli internet sitesi be broşürlerde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren. Yaşaroğlu Otel. Turis. Tesis Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

67)

 

Dosya No: 2012/972

 

Şikayet Edilenler: Sevcan Otel. Mot. Yay. Yat. ve Kan. Grp. San. ve Tic. A.Ş. (Sevcan Otel)    

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından, www.sevcanotel.com adresli internet sitesi ve broşürlerde yayınlanan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılında, www.sevcanotel.com adresli internet sitesi ve broşürlerde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sevcan Otel. Mot. Yay. Yat. ve Kan. Grp. San. ve Tic. A.Ş.    hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

68)

 

Dosya No: 2012/1226

 

Şikayet Edilenler: Kadıkalesi Tur. İnş. Yat. ve İşl. Tic. A.Ş. (Gardens of Babylon Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Tesise ait internet sitesi ve broşürlerde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilen işletme belgesinde yer alan (müstakil apart otel) sınıftan farklı olarak butik otel, suit otel, residence …vb.  ifadelerin kullanılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kadıkalesi Tur. İnş. Yat. ve İşl. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 69)

 

Dosya No: 2012/1326

 

Şikayet Edilenler: İbrahim Mir Tur. Yat. İşl. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Diamond Hill Resort Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait internet sitesi ve broşürlerde yer alan beş yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, söz konusu tesisin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dört yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip olmasına rağmen, anılan reklamlarda beş yıldız görseline yer verilmesinin, tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

  -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümleri

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İbrahim Mir Tur. Yat. İşl. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

70)

 

Dosya No: 2011/2330

 

Şikayet Edilenler: Gömü Tur. Sey. Acen. Ltd. Şti. (Ankara Gezi Topluluğu)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra:İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Firmanıza ait söz konusu internet sitesinin 18.08.2012 tarihli görünümünde, 03.09.2011 tarihinde, 70 TL. bedelle düzenleneceği ilan edilen Kapadokya gezisinin düzenlenmemiş olmasının;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gömü Tur. Sey. Acen. Ltd. Şti. (Ankara Gezi Topluluğu) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

 

71)

 

Dosya No: 2012/985

 

Şikayet Edilen : Türk Demirdöküm A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.demirdokum.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Inverter Klima” isimli ürüne ait reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi :2012

 

Yayınlandığı Mecra :İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.demirdokum.com.tr adresli internet sitesinde Demirdöküm İnverter Klima (12 kBTU/h) model ürüne ait belirtilen özellikler arasında “follow me” özelliğine yer verilmesine rağmen, bu özelliğin tanıtımı yapılan klimada bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, , 13 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Türk Demirdöküm A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

72)

 

Dosya No: 2012/994

 

Şikayet Edilen : Vaillant Isı San. ve Tic. Ltd. Şti

 

Şikayet Edilen Reklam: 20.06.2012 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan  Vaillant’tan Değişim Zamanı” başlıklı reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 20.06.2012

 

Yayınlandığı Mecra : Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Vaillant’tan Değişim Zamanı” başlıklı reklamlarda “Fatura ödenmeyecek(…) Şimdi kombinizi Vaillant’la değiştirin, Vaillant yıl sonuna kadar doğalgaz faturalarınızı sizin yerinize ödesin” ifadelerine yer verildiği; ancak ödenecek fatura tutarının 300 TL ile sınırlı olmasının ana vaat ile uyumsuzluk içerdiği, buna göre söz konusu kampanya reklamlarının tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5 inci maddesi    

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vaillant Isı San. ve Tic. Ltd. Şti hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554-TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları  verilmesine karar verilmiştir.

 

ENERJİ

 

73)

 

Dosya No: 2012/1662

 

Şikayet Edilen: Ünsallar Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hydromx.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 06.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.hydromx.com adresli internet sitesinde “Hydromx nedir?” başlığı altında “Hydromx, kapalı çevrim ısıtma sistemlerinde bulunan su ile %50 oranında karıştırılarak kullanılan Kimyasal bir katkıdır. Kolay bir şekilde sisteme eklenebilen, sistemin etkinliğini üst seviyeye çıkaran, onu koruyan, ısı iletimini arttıran ve bu sayede enerji maliyetlerini %35’e varan oranda düşüren “son derece etkili” bir üründür…Hydromx, ısıtma maliyetlerinizi %35’e varan oranda azaltmaktadır. Hydromx’in güvenilirliği ve etkinliği bilimsel kuruluşlar, kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından test edilerek onaylanmış ve raporlanmıştır. Kaloriferinizde Hydromx varsa ısınmak için çok daha az ödersiniz…” ifadelerine yer verilmesine rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce gönderilen 20.05.2011 tarihli komisyon raporuna göre;  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisleri Odası, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile birlikte oluşturulan komisyon tarafından Hydromx sıvısının enerji tasarruf performansının tespit edilmesi amacıyla yapılan ölçüm ve deneyler neticesinde Hydromx sıvısının iddia edildiği gibi bir tasarruf sağlamadığını tespit edildiği, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ünsallar Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL) (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

74)

 

Dosya No: 2012/1159

 

Şikayet Edilen: Bora VAROL/Essante Kozmetik

 

Şikayet Edilen Reklam: Powerbox”  isimli elektrik tasarruf cihazına ilişkin olarak “Kanal A” isimli televizyon kanalında yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Ağustos/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu televizyon reklamlarında; “Bu cihaz elektrik faturalarınızı 25 oranda düşük getirir. Bir daha söylüyorum. Elektrik faturalarınız bundan sonra Power Box cihazı sayesinde %25 oranında düşük gelecek. Yani artık 100 TL elektrik faturası ödüyorsanız, 75 TL ödeyeceksiniz…” ifadeleri ile altyazıda  “Evlerde ve işyerlerinde %30’a varan tasarruf. 0 216 222 22 22 ” ifadelerine yer verildiği,

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan teknik rapora göre; Türkiye’de mesken, aydınlatma aboneleri ile bunları dışında kalan sanayi, ticarethane, tarımsal sulama abone gruplarının içinde tek fazla beslenen veya bağlantı gücü 9 kw’a kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmadığı, söz konusu abonelerde genellikle sadece aktif enerjiyi ölçen sayaçların bulunduğu, bu abonelere düzenlenen elektrik faturalarının hesabında, reaktif enerji ölçülüyor olsa dahi bedelinin dikkate alınmadığı, elektrik tasarruf cihazlarının ise zaten ölçülmeyen dolayısı ile de faturalanmayan endüktif reaktif enerjiyi yok ettikleri, söz konusu cihazı satan kişilerin bu cihaz kullanıldığında çekilen akımın düştüğünü gösterebildiklerini, ancak buradaki akımın düşmesinin nedeninin cihaz takıldığında reaktif enerjinin düşmesi olduğu, sonuç olarak Türkiye’de gerçekleşen uygulama gereği mesken aydınlatma aboneleri ile bunların dışında kalan sanayi, ticarethane, tarımsal sulama abone gruplarının içinde tek fazla beslenen veya bağlantı gücü 9 Kw’a kadar olan abonelerin fatura hesaplamalarında reaktif tüketim ölçümü dikkate alınmadığı için, bu tür “elektrik tasarruf cihazları” kullanılmasının elektrik faturalarına bir faydası olmayacağı,

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve benzer görüşlerin yer aldığı “Elektrik Tasarruf Cihazlarına İlişkin Raporda’ da, söz konusu tasarruf cihazları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar kapsamında piyasada satılan 3 farklı cihazın incelenmesi sonucunda bu cihazların aktif enerjiden tasarruf sağlamasının söz konusu olmadığı görüşünün yer aldığı,

 

 

Açıklanan nedenlerle söz konusu reklamlarda tanıtımı yapılan elektrik tasarruf cihazının elektrik faturalarında indirim sağlayacağı yönündeki tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bora VAROL/Essante Kozmetik hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası ile ulusal düzeyde (8.153 TL) (Sekizbinyüzelliüç Türk Lirası) idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

75)

 

Dosya No: 2012/1663

 

Şikayet Edilen: Tunca Elektronik Matbaa Elektrik Makine Plastik İnşaat Tekstil  Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Bright Use – X5 isimli ürüne ilişkin olarak  “Kanal T” isimli televizyon kanalında yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 16.03.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu televizyon reklamlarında; “Türkiye’de bir ilk olan elektrik tasarruf cihazı ile sizlerin karşısındayız. …Artık elektriğe fazla para ödeme dönemi bitti, yani kullandığımız kadar elektrik parası ödeyeceğiz…Elimde görmüş olduğunuz elektrik tasarruf cihazı Sanayi Bakanlığı onaylı…Sanayi ve Enerji Bakanlığı destekli ve aynı zamanda elektrik kurumları tarafından da destekli…Artık elimde görmüş olduğunuz Bright Use ile yani Türkiye’de ilk olan elektrik tasarruf cihazıyla artık %25 fazla ödemeyeceksiniz, kullandığınız kadar elektriğin parasını ödeyeceksiniz…Enerji Bakanlığı’ndan onaylı, Ayedaş’tan önerilen  Bright Use ile %25’e varan elektrik tasarrufu.” ifadeleri ile altyazıda “Ayedaş tavsiyeli Bright Use –X5 Enerji Tasarruf Cihazı Sipariş Hattı:0 212 264 30 30/0 212 265 75 75” ifadelerine yer verildiği,

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan teknik rapora göre; Türkiye’de mesken, aydınlatma aboneleri ile bunları dışında kalan sanayi, ticarethane, tarımsal sulama abone gruplarının içinde tek fazla beslenen veya bağlantı gücü 9 kw’a kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmadığı, söz konusu abonelerde genellikle sadece aktif enerjiyi ölçen sayaçların bulunduğu, bu abonelere düzenlenen elektrik faturalarının hesabında, reaktif enerji ölçülüyor olsa dahi bedelinin dikkate alınmadığı, elektrik tasarruf cihazlarının ise zaten ölçülmeyen dolayısı ile de faturalanmayan endüktif reaktif enerjiyi yok ettikleri, söz konusu cihazı satan kişilerin bu cihaz kullanıldığında çekilen akımın düştüğünü gösterebildiklerini, ancak buradaki akımın düşmesinin nedeninin cihaz takıldığında reaktif enerjinin düşmesi olduğu, sonuç olarak Türkiye’de gerçekleşen uygulama gereği mesken aydınlatma aboneleri ile bunların dışında kalan sanayi, ticarethane, tarımsal sulama abone gruplarının içinde tek fazla beslenen veya bağlantı gücü 9 Kw’a kadar olan abonelerin fatura hesaplamalarında reaktif tüketim ölçümü dikkate alınmadığı için, bu tür “elektrik tasarruf cihazları” kullanılmasının elektrik faturalarına bir faydası olmayacağı,

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve benzer görüşlerin yer aldığı “Elektrik Tasarruf Cihazlarına İlişkin Raporda’ da, söz konusu tasarruf cihazları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar kapsamında piyasada satılan 3 farklı cihazın incelenmesi sonucunda bu cihazların aktif enerjiden tasarruf sağlamasının söz konusu olmadığı görüşünün yer aldığı,

 

Açıklanan nedenlerle söz konusu reklamlarda tanıtımı yapılan elektrik tasarruf cihazının elektrik faturalarında indirim sağlayacağı yönündeki tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tunca Elektronik Matbaa Elektrik Makine Plastik İnşaat Tekstil  Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde 8.153 TL (Sekizbinyüzelliüç Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

76)

 

Dosya No: 2012/1409

 

Şikayet Edilen: Tümtek Teknoloji Danışmanlık Paz. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.elektriktasarruf.com adresli internet sitesinin “Bright Use X5” isimli elektrik tasarruf cihazına ilişkin tanıtım ve reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.11.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.elektriktasarruf.com adresli internet sitesinde; “Bright Use X5; elektrik faturanızı düşürmek için geliştirilmiş bir üründür. Elektrik kayıplarınızı azaltır. Montaj gerektirmez; evinizdeki ya da iş yerinizdeki herhangi bir prize takılarak kullanılır. Elektrikli cihazların ihtiyacından fazla elektrik harcamasını engeller. BrightUse-X5 elektrik tasarruf cihazı ile evinizde, işyerinizde elektrikten tasarrufun keyfini çıkarın.  %25’e varan elektrik tasarruffu ile cebinizi düşünen çevreci teknoloji.” ifadelerine yer verildiği,

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan teknik rapora göre; Türkiye’de mesken, aydınlatma aboneleri ile bunları dışında kalan sanayi, ticarethane, tarımsal sulama abone gruplarının içinde tek fazla beslenen veya bağlantı gücü 9 kw’a kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmadığı, söz konusu abonelerde genellikle sadece aktif enerjiyi ölçen sayaçların bulunduğu, bu abonelere düzenlenen elektrik faturalarının hesabında, reaktif enerji ölçülüyor olsa dahi bedelinin dikkate alınmadığı, elektrik tasarruf cihazlarının ise zaten ölçülmeyen dolayısı ile de faturalanmayan endüktif reaktif enerjiyi yok ettikleri, söz konusu cihazı satan kişilerin bu cihaz kullanıldığında çekilen akımın düştüğünü gösterebildiklerini, ancak buradaki akımın düşmesinin nedeninin cihaz takıldığında reaktif enerjinin düşmesi olduğu, sonuç olarak Türkiye’de gerçekleşen uygulama gereği mesken aydınlatma aboneleri ile bunların dışında kalan sanayi, ticarethane, tarımsal sulama abone gruplarının içinde tek fazla beslenen veya bağlantı gücü 9 Kw’a kadar olan abonelerin fatura hesaplamalarında reaktif tüketim ölçümü dikkate alınmadığı için, bu tür “elektrik tasarruf cihazları” kullanılmasının elektrik faturalarına bir faydası olmayacağı,

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ve benzer görüşlerin yer aldığı “Elektrik Tasarruf Cihazlarına İlişkin Raporda’ da, söz konusu tasarruf cihazları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar kapsamında piyasada satılan 3 farklı cihazın incelenmesi sonucunda bu cihazların aktif enerjiden tasarruf sağlamasının söz konusu olmadığı görüşünün yer aldığı,

 

Açıklanan nedenlerle söz konusu reklamlarda tanıtımı yapılan elektrik tasarruf cihazının elektrik faturalarında indirim sağlayacağı yönündeki tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tümtek Teknoloji Danışmanlık Paz. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

77)

 

Dosya No: 2011/598

 

Şikayet Edilen Reklam: www.motorsilkturkey.com adresli internet sitesinde yayımlanan “Motor Silk” adlı ürün reklamları ile firma tarafından aynı adlı ürüne ilişkin olarak dağıtılan reklam broşürleri

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet-Broşür

 

Değerlendirme/Karar:  Konuyla ilgili olarak Reklam Kurulu 5 No’lu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu’nun raporu da dikkate alınmak suretiyle yapılan incemele sonucunda, söz konusu internet sitesinde; “Motor Silk” adlı ürüne ilişkin olarak yer alan, “MOTOR SILK – Enerji tasarrufu sağlar. Çalışma zamanını artırır. Performansı artırır. Yakıt tasarrufu sağlar. Mekanik aşınmayı önler. Oksidasyonu önler. Benzin ve dizel motorları tüm dişli sistemleri (şanzuman, difransiyel ve redüktörler) rulmanlar, basınçlı, hidrolik ve re-sirkülasyon sistemleri, takım tezgahları, iş ve tarım makinelerinde, matbaa ve tekstil makinelerinde, deniz araçlarında, jeneratörlerde, plastik makinelerinde ve sanayide yağlama gerektiren tüm mekanik sistemlerde sürtünme ve aşınma önleyici katkı olarak kullanılan asrın buluşu Motor Silk, ayrıca Benzin ve Dizel yakıtlarda %15 e varan tasarruf sağlayıcı yakıt katkıları da üretmektedir. Bu olağanüstü ürünümüz; Motor Silk i ilk defa duyanlara kullanmalarını hararetle tavsiye ediyoruz. Kullandığınız araçlara ve hayatınızda kaliteye önem veriyorsanız ürünümüz sizi mutlaka memnun edecektir. OTOMATİK ŞANZIMAN Motor Silk Atf şartlandırması, Boron CLS Bond ile birlikte, Argonne Ulusal Laboratuarlarında Enerji Departmanı altında ve Borik Asit teknolojisine istinaden şanzımandaki tüm çalışan parçaların ve sıvının daha yüksek verimle çalışacağı bir ortam sağlamak için geliştirilmiştir. Avantajları : Sistemdeki ATF yağın basıncını artırarak daha iyi kavrama sağlar. Bu sayede kaçırmayı engeller. Oksidasyonu azaltır. Şanzıman elemanları ve valflerde biriken tortuların temizliğini yapar. Vites değişimlerini iyileştirir ve güvenli hale getirir. Korozyonu bertaraf eder. Contaları korur. Dayanıklı, uzun süre sağlamlığını koruyan yüzeyler sağlar. MANUEL ŞANZIMAN Boron CLS Bond Vites İşleyişi, tüm vites kutularında, manüel şanzımanlarda, manüel trans akslarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Senkromej ve dişlilerin korunması için yüksek ısı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Avantajları: Aktarma organlarındaki güç kaybını azaltır. Mil yataklarındaki ve dişlilerde daha az sürtünmeyi sağlar. Şanzıman dişlilerinde ve yüksek derecede yüklenmiş takviye viteslerindeki yüksek vuruntuları, viteslerdeki kaynama ve aşınmaları önler. Diş aşınmasını azaltır. Darbe yüklerini absorbe eder. Oksidasyonu ve yüzey bozulmasını minimize eder. Manüel şanzımanlarda yer değiştirmeyi düzenler. Dişli kutusundan dışarı havaya ısı transferini düzenler. Şanzıman yağının köpürmesini engeller. Korozyonu engeller. BORON CLS BOND GEAR FLUED’İN SAĞLADIKLARI: Vuruntulu çalışmayı ve zor çalışmaları bertaraf eder. Soğuk havalarda daha kolay çalışma sağlar. Yanma odasında optimum yanma oranını korur. Herhangi bir karbon, koku ve vernik birikimini bertaraf eder. Daha az emisyon üretilir. Kurum ve karbon atıklarının engellediği tutuşma problemini ortadan kaldırır, yüzey temizliği ve yağlama sonucu + % 5 yakıt ekonomisi sağlar. Metaldeki karıncalanmaları, 300’den daha az sayıya azaltılır. Daha yüksek performans ve yakıt sisteminde, daha yüksek aksam ömrünü sağlamak için daha büyük yüzey yağlaması mevcut olup, ayrıca yakıt pompasında conta bozulmasını bertaraf eder. Daha çok güç: 1- Motorun ürettiği beygir gücünü tekerleklere kayıpsız iletmeyi sağlar ve aşınma tepkisini azaltır. 2-Vites yağının çalkalanmasıyla daha az güç kaybı için daha iyi viskozite özellikleri sağlar. Daha Az Operasyon Sıcaklıkları: 1-Dişlilerde dönme ve kayma sürtünmesini azaltır. 2-Mil yatağı ve üzerindeki dönen elemanların ve onların karşılıkları arasındaki sürtünmeyi azaltır. 3-Yağın, şanzıman karpuzuna ve vites kutusunun dışına ısı transferlerini artırır. Daha Uzun Ekipman Ömrü: 1-Dişlilerde ve dönen elemanlarda aşınmayı azaltır. 2-Sistemin ısısını azaltır ve yağın ömrünü uzatır. 3-Şanzıman yağının sağlamlığını artırır. 4-Kesme yağlarında bulunan parçaları içermez. 5-Tortu veya cilaya yol açmaz. 6-Boron CLS Bond, tüm rulman ve vites yüzeylerinden sert, kaygan bir bor oksit katmanı meydana getirir. Ekonomi: 1-Sistemin ömrü boyunca 5 litre dişli kutusuna 1 kutu Gear Flued kullanılması yeterlidir. 2-Dişli yağı değiştirme zamanını uzatarak, kaybolan zamandan tasarruf eder. 3-Gücü artırırken enerji masrafını azaltır. Uygulama Şekli: Dişli kutuları ısınabilir. Bu yüksek ısı, kullanılan yağın koruma sınırlarının dışına çıkabilir ve kullanılan yağı oksidize eder. Bu sırada bir sülfür kokusu oluşabilir. Boron CLS Bond, bir yandan ekstrem ortamlarda biriken birleşik karbon, cila ve tortuya karşı koruma sağlarken, bir yandan da operasyon sıcaklıklarını azaltır ve sülfür kokusunu ortadan kaldırır. Borik Oksid kaplama ısıdan etkilenmez ve oksidize olmaz. DİZEL KATKISI Yakıtın yanma verimliliğini artırır, enjektör ve pompa aşınmasını azaltır, daha az emisyon ve yakıt tüketimini sağlar. Sürtünme katsayısı % 0,01 olan kalıcı Borik Oksit yüzeyi ile enjektörleri ve pompaları korumak için tasarlanmıştır.  Dizel Yakıt Şartlandırmasındaki Hidrat Bor Molekülleri, bir yandan sistemi kükürtün yan etkileri korozyon ve karbondan korurken, bir yandan da % 0,01’den daha az yüzey sürtünme katsayısı sağlar. Herhangi bir karbon ve vernik kalıntıları, motorun komutanı olan enjektör performansına izin verecek şekilde tamamen giderilir. Ateşleme sırasında daha yüksek performans için setan numarası 8 – 10 numara artar. Yüksek setanlı yakıt ile birlikte daha kolay başlangıç, geliştirilmiş sürüş performansı, daha iyi yakıt tutuşması ve daha az gürültü sağlar. Bugünün motorları 50 setanlık yakıt için tasarlanmıştır ve genellikle daha altındaki seviye kullanılmaz. 40 setanlık seviye tutuşmaya engel olur. Gürültü, yakıt ve güç kaybı meydana gelir. Avantajları: Vuruntulu çalışmayı ve zor çalışmaları bertaraf eder. Soğuk havalarda daha kolay çalışma sağlar. Yanma odasında optimum yanma oranını korur. Herhangi bir karbon, koku ve vernik birikimini bertaraf eder. Daha az emisyon üretilir. Kurum ve karbon atıklarının engellediği tutuşma problemini ortadan kaldırır, yüzey temizliği ve yağlama sonucu + % 5 yakıt ekonomisi sağlar. Metaldeki karıncalanmaları, 300’den daha az sayıya azaltılır. Daha yüksek performans ve yakıt sisteminde, daha yüksek aksam ömrünü sağlamak için daha büyük yüzey yağlaması mevcut olup, ayrıca yakıt pompasında conta bozulmasını bertaraf eder. LUBRİ SILK SİLAH YAĞI, maksimum yağlama, aşınma azaltılması maksimum korozyon koruması sağlar. Bir bor yağlayıcı kullanılması, bor üzerinde kalan Kristal Kafes Yapısındaki film ile kirleticilerin kolayca silinmesini ve yüksek oranda korozyon korumasını sağlar. Bu zengin bor bazlı filmler nemden, asitlerden ve alev/gaz kalıntılarından korur. Namluda, (bor) yağlayıcı kullanıldığında mermi çıkış hızını artırır. Lubri Silk Silah Yağı, Teflon, Dry Graphite, Armalube, Protec, Militec, Molybden ve Tetro gibi silah yağlayıcılara Amerika Patentli Boron CLS Bond teknolojisinden dolayı çok büyük üstünlük sağlar. Borik Asit, tüm karbon ve kalıntıları, % 0,001’den az yüzey sürtünme katsayısı ile test edilen ve sürtünmeden % 80 azalma sağlayan Kristal Kafes Yapısı borik oksit yüzeyi ile yer değiştirerek uzaklaştırır. Avantajları : Tüm karbon, pas, korozyon, kılavuz ve barut yanığını uzaklaştırır. Korozyona karşı % 100 korur.Hızı artırır. Namluyu, karbon ve kalıntı birikiminden korur. Önemli ölçüde bakımı azaltır. Elmas’ın % 85’i sertliğinde bir yüzey oluşturur.  SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Motor silk nedir ? Motorsilk yakıt sistemleri vites kutuları, şanzımanlar motorlar ve makinelerle ilgili olan formülasyonlarla ilgili olarak geliştirilmiş BOR madeni kullanılarak yoğunlaştırılmış Boron CLS Bond® technolojisi ile geliştirilmiş metallerde sürtünme katsayısını 0,001 seviyesine düşüren bir teknoloji ürünüdür. 2- Lubrisilk nedir ? Lubrisilk zehirli ek madde içermeyen Boron CLS Bond® technolojisi ne dayanan yağlar, basınçlı gazlar , hidrolik sıvı gibi biyolojik olarak parçalanabilen PAO Sentetik yağlar dan oluşan bir ürün çeşididir. 3- Motorsilk de bulunan Boron CLS Bond® technolojisinden bahseder misiniz? Boron CLS Bond® technolojisi Argonne ulusal araştırma laboratuarlarında U. Sinerji Departmanı için geliştirilmiştir. Görevin amacı NASA uzay üssü programı koşulları ile ilgili taleplere uyan aşırı durumlar için yağ malzemesi geliştirmekti. MotorSilk® bir çok bağımsız laboratuar testleriyle etkinliği ve güvenliği kanıtlanmıştır. MotorSilk® ayrıca 18 aylık bir donemde 7.000 in üzerinde araç vasıtasıyla yol testine tabi tutulmuştur. Testte yeni araçlar kadar uzun kilometre yol kat etmiş eski araçlara da yer verilmiştir. İzlenen sonuçlar motor ve şanzımandaki çalışmama oranının düştüğünü göstermiştir. Öyle etkileyici ki (%85) yukde çalışmasına rağmen program Motorsilk in ustun yağ koruma sistemiyle gelişim göstermiştir. Etki suresi sigortasıyla ilgili program (5 yıl /100,000 mil) 125.000 mil e kadar neredeyse kullanılmış ve Amerikada yeni bütün araçlarda mevcuttur. 3 yıl / 50.000 mil e kadar uzatılmış sigorta kapsamı 175,000. milden az 125,000 milin üzerinde ki araçlarda mevcuttur.” ifadeleri ile aynı sitede bulunan Powerpoint sunumunda yer alan benzer ifadelerin;

 

Reklam broşürlerinde yer alan; “MOTOR SILK. Yağ eksiltmeyi önler. Yakıt tasarrufu sağlar. Emisyon değerlerini düşürür. Performans. Koruma. Onarım. Son derece küçük tanecikler hareketli metal parçalar arasında kalan en dar boşluklara bile nüfuz eder. Bir kere uygulandıktan sonra tanecikler mekanik olarak tüm yüzeylere dolgu yapıp onararak metal yüzeyler üzerinde kalıcı ancak son derece kaygan, koruyucu bir üst katman oluşturur. Bor teknolojisiyle üretilen ürün 150.000 km’ye kadar özelliğini korur. Yağ değişimlerinden etkilenmez. MOTOR SILK GEAR. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Sakromenç ve dişliler üzerinde kalıcı tabaka oluşturarak sürtünmeyi azaltır, aşınmaların sebep olduğu sesleri keser. Kullanıldığı alanlarda sistemin rahat, sorunsuz ve performans artışıyla çalışmasını sağlar. MOTOR SILK GRES. Azami yağlanma sağlar. Çok yüksek basınç ve sıcaklıklarda kullanılabilir. Son derece kaygandır. Kir ve su geçirmez. Pas yapmaz. LUBRI SILK SİLAH YAĞI. Sürtünmeyi sıfıra yaklaştırarak kayganlığı önemli ölçüde arttırır. Korozyondan % 100 korur. Mermi çıkış hızını arttırır. Temizleme ve bakımı azaltır. Silah yüzeyini %85 oranında elmas sertliğine yaklaştırır. Sıcak ve soğuğa karşı direnci artırır. MOTOR SİLK BOR YAKIT KATKILARI Motorsilk benzin katkısı ve dizel katkısı motorunuzun güç ve performansını arttırır, yakıt tüketimini azaltır. Bor bazlı bileşikler motorunuzun metal yüzeylerinde çok düşük sürtünme seviyesine sahip kristal moneküller oluşturur.”MOTOR SILK *Sürtünme ve aşınmayı en aza indirir. *Sürtünme nedeniyle kaybedilen gücü performans olarak geri kazandırır. *Sürtünmenin neden olduğu enerji ve yakıt kayıplarını tasarrufa dönüştürür. *Motorun her iklimde (soğukken) ilk çalışmasını kolaylaştırır. *İlk hareketin sebep olduğu aşınmaları önler. *Motorun ısısını dengeler. *Motor parçalarında aşınan yüzeyleri onarır. *Aşınmış olan motor ve mekanik parçaların sebep olduğu sesleri keser. * Motor Silk’in oluşturduğu koruyucu tabaka kalıcıdır. Yağ değişimlerinden etkilenmez. *Her türlü yağ ile uyumludur. MOTOR SILK Bordan elde edilen, mekanik aşınmayı engelleyen METAL KATKISI. MOTOR SILK motorunuzun kalan ömrünü en az 2 katına çıkarır. Çevre dostudur.” şeklinde ifadeler ile aynı broşürlerde yer alan, yakıt tasarrufu, performans ve motorlarda iyileştirici ve güçlendirici etkiler vs. konulu benzer nitelikli ifadeler ile ilgili olarak;

 

Motor Silk Enerji Tasarrufu Sağlar, Mekanik Aşınmayı Önler”, Çalışma zamanını Artırır, Benzin ve Dizel Yakıtlarda % 5 Yakıt Tasarrufu, 150.000 km Etkilidir, Sürtünme Katsayısını 0,01’e Düşürür, Aşınmaya Karşı % 100 Korur, Biyolojik Olarak Parçalanabilir, Çevre Dostudur ve 7000 Üzerindeki Araçta Yol Testine Tabi Tutulmuştur” iddiaları ve firmaya aitLubri Silk Silah Yağı reklamlarında yer alan iddiaların herhangi bir bilimsel raporla desteklenmediğinin anlaşılmasından,

 

Öte yandan, yukarıdaki paragrafta yer verilenlerin dışındaki diğer iddiaları karşılamak için yapılan testlerin reklamda kullanılan iddiaları ispatlayıcı nitelikte olmaması nedeniyle, söz konusu reklamların tüketiciler açısından yanıltıcı ve aldatıcı olduğunun tespit edilmesinden ötürü, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 7/g, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Motor Silk İth. İhr. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

78)

 

Dosya No: 2011/758

 

Şikayet Edilen: Bormax Motor Katkı Kimyasalları.

 

Şikayet Edilen Reklam:  www.bormax.com.tr”  adresli internet sitesinde ve ürün ambalajları üzerinde yer alan “Bormax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet-Broşür

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu ürün ambalajlarında ve internet sitesinde yer alan, “Bormax, bor ihtiva eder. Bormax, sürtünmeyi azaltır. Yakıt tasarrufu sağlar. Aşınmayı önler. Yağ eksiltmeyi azaltır. İlk çalışmayı kolaylaştırır. Gürültüyü önler.”, “Motorun çalışma esnasında sürtünmesi azalacağından daha sessiz ve sarsıntısız çalışan bir motor çalışması ortaya çıkacaktır.”, “Motordaki sürtünmeyi azaltacağı için motorun çekiş gücü artar, buna bağlı olarak daha az yakıtla fazla yol katedilir.” şeklindeki ifadeler ile internet sitesinin “Videolar” ve “Basında Bormax” bölümündeki benzer yakıt tasarrufu konulu beyanların, bilimsel olarak kanıtlamayan iddialar niteliğinde olup bu nedenle doğru olmayan ve tüketicileri yanıltan unsurlar içerdiği, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 7/g, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bormax Motor Katkı Kimyasalları hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

DİĞER

 

79)

 

Dosya No: 2011/1415

 

Şikayet Edilen: Halim Oğuz ÖLEZ

 

Şikayet Edilen Reklam:  Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına ilgili şahıs tarafından gönderilen “Kazandığınız telefonu almak için son gününüz” şeklindeki kısa mesaj reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Kısa mesaj.

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu reklamlarda, tanıtılan fırsattan faydalanabilmek için elektrik tasarrufu cihazı satın alınması gerektiği bilgisine yer verilmeyerek tüketiciler nezdinde aldatıcılığa neden olunduğunun, diğer taraftan inceleme konusu reklamlarda hediye edileceği vaat edilen telefonun piyasa değerinin belirtilmediğinin, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2, 8/a maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Halim Oğuz ÖLEZ hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.396 TL) (Yedibinüçyüzdoksanaltı Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

80)

Dosya No: 2012/1169

 

Şikayet Edilen: T. Garanti Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.garanti.com.tr adresli internet sitesinin 06/09/2012 tarihli görünümünde yer verilen “Sağlığım Garantide Prime Sigortası” başlıklı reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 06/09/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Yapılan inceleme ve görüşme sonucunda; inceleme konusu internet sitesindeki tanıtımlarda, sigorta kapsamında yer almayan ağız ve diş sağlığı hizmetinin pazarlaması yapılan sağlık sigortası hizmetinin yanında hediye olarak verilmesi suretiyle, hediye hizmeti sunacak olan anlaşmalı diş hekimlerine ve sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapıldığı, böylece ilgili mevzuatında reklam yapmaları yasak olan diş hekimlerinin ve diş hekimliği hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının dolaylı olarak reklamının yapıldığı, bu durumun;

 

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun Aracı kullanmak, aracılık yapmak ve yetkisiz meslek icrası başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrası;

 

-1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40 ıncı maddesi;

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklamveren T. Garanti Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

81)

 

Dosya No: 2012/592

 

Şikayet Edilen: Evve Dayanıklı Tüketim Mal. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Yıldızlı Ürünlerde Buluşalım” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirimli ürünlere ilişkin stok miktarına yer verilmediğinden ve broşürde yer verilen fiyatlar üzerinden satış yapıldığına dair herhangi bir belge sunulmadığından söz konusu tanıtımların;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 12/A ve 13 üncü maddeleri ve

 

 – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

             

Buna göre, reklam veren Evve Dayanıklı Tüketim Mal. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası ve  yerel düzeyde (8.153 TL) (Sekizbinyüzelliüç Türk Lirası) idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

82)

 

Dosya No: 2010/2122

Şikayet Edilen: Bmb Su Arıtma Ve Teknolojik Ürünler Tic. Ltd. Şti.

Şikayet Edilen Reklam: www.life2o.com adresli internet sitesinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2009

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.life2o.com adresinde yayınlanan reklamlarda “Ürünler/Kireç Önleyici/BMB4000 Serisi Teknoloji Kıyaslaması” başlıklı bölümde BMB4000 Serisi’ne dair kireç önleme performansının %99,6 olarak, Mıknatıs Sistemlerine dair kireç önleme performansının ise %30 olarak belirtildiği; ancak firmanız tarafından Mıknatıs Sistemlerinin kireç önleme performansının %30 olduğuna dair bilimsel bir bilgi/belge sunulamadığı tespit edilmiş olup söz konusu reklamların;;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/g, 11 ve 13 üncü maddeleri ve dolayısıyla

 

 – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

  Buna göre, reklam veren Bmb Su Arıtma Ve Teknolojik Ürünler Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

  83)

 

Dosya No: 2012/1688

 

Şikayet Edilen: FRITOLAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait “Lays, Ruffles ve Doritos” markalı ürünlere ilişkin olarak www.tytz.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.06.2012-31.08.2012 arası ve 02.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar : Anılan internet sitesinin 02.10.2012 tarihli görünümünde yer alan; 1,5 TL’lik Lays, Ruffles ve Doritos paketlerde milyonlarca bedava kutu Pepsi seni bekliyor! 2,25 TL’lik Lays, Ruffles ve Doritos paketlerde ve 3 TL’lik Lays, Ruffles, Doritos ve Çerezza paketlerinde BOŞ YOK! Paketin içinden çıkan kuponla birlikte kampanyaya katılan bir satış noktasına giderek bedava 330ml kutu Pepsi ödülünüzü alabilirsiniz! Kampanya stoklarla sınırlıdır. Kampanya 25 Haziran 2012 – 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında geçerlidir. 31 Ağustos 2012 tarihinden sonra getirilen kuponlar geçersizdir. Ödüller, kupon teslim edilmesi karşılığında verilecek olup, kuponların kaybedilmesi durumunda ödül teslimi yapılmayacaktır. Ambalajı yırtılmış kuponlar geçersizdir. Ödüllerin nakit karşılığı talep edilemez. Promosyon, katılımcı satış noktalarında geçerlidir. Kampanyaya katılım süpermarket ve hipermarket haricinde tüm kanallarda geçerlidir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler ve PepsiCo çalışanları katılamaz. Frito Lay, kampanyayı sona erdirme ve kampanyada değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Değişiklikler www.tytz.com adlı internet sitesinden duyurulacaktır. Frito Lay şüpheli durumlarda kupon veya boş paket ibrazı talep etme, hangi noktadan ürün alındığı bilgilerini sorma ve şüpheli bulduğu durumlarda ödül vermeme hakkına sahiptir. Dikkat!: Otomatik atım nedeniyle bazı paketler boş çıkabilir veya bu paketten başka promosyona ait kupon ya da şerit çıkabilir. Bu kuponlar geçersiz olup kampanya kapsamında değerlendirilemez. Kampanyaya katılan herkes yukarıda yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Stokların tükenmesi halinde, kampanya süresinden önce sona erecek ve kupon karşılığında ödül verilmeyecektir. Stokların durumu kampanyaya katılan satış noktalarından ve www.tytz.com’dan öğrenilebilir…” ifadelerinin, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin  “Satışı Özendirici Reklamlar” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan; “Mal veya hizmetlere yönelik pazarlama tekniklerini uygulamak veya yarışmalar düzenlemek suretiyle yapılan satışları özendirici reklamlarda: a) Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması halinde müşteriye ayrıca hediye mal veya hizmetlerin veya ikramiyelerin de verileceği belirtiliyorsa, hediyeli veya ikramiyeli mal veya hizmetlerin piyasa değeri ve bunun uygulanma süresinin açıklanması, hediye mal veya hizmetlerin veya ikramiyelerin verilmesine ilişkin reklam veya ilanda süre ile ilgili açıklamanın dışında herhangi bir koşulun ileri sürülmemesi…gerekir”  hükmüne açıkça aykırı olduğu, bu suretle de tüketicilerin; mevzuata aykırı ek şartlar getirilerek söz konusu yanıltıcı/aldatıcı pazarlama teknikleriyle mağdur edildiği; diğer yandan “Stokların durumu kampanyaya katılan satış noktalarından ve www.tytz.com’dan öğrenilebilir.” ifadesiyle yönlendirme yapılan söz konusu linkten herhangi bir sonuç alınamadığı, anılan kampanya süresince söz konusu internet sitesinden bu linke ulaşılabildiğinin ispatının firmaya düşmesine rağmen herhangi bir ispat vasıtasının ileri sürülmediği; dolayısıyla kampanyaya katılan satış noktalarının bilinememesi suretiyle tüketicilerin hediyelerini elde edemediği ve bu suretle aldatıldığı; muhtelif tüketicilerin aksini iddia ettiği üzere, söz konusu firmaya yapılan tüketici şikayetleri üzerine anılan firma tarafından TÜM tüketici şikayetlerine geri dönüş yapıldığı ve varsa mağduriyetlerinin giderildiğinin iddia edildiği “0800 291 10 11” numaralı tüketici hattının işlevselliği ve ulaşılabilirliği(aktif olarak kullanıma açık tutulduğu) hususlarında şüphe uyandırdığı değerlendirilmiş olup;  tüm bu durumların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 8, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Fritolay Gıda San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554-TL) (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir