Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 207. Toplantı Kararları- 11.12.2012

207. Toplantı Kararları- 11.12.2012

ÖRTÜLÜ REKLAM

1)

 

Dosya No: 2011/2320

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Tel. ve Radyo Yayın. A.Ş. (Mesaj TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Mesaj TV logolu televizyon kanalında 08.09.2011 tarihinde yayınlanan  “Doktorunuz Sizinle” adlı programda, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer aldığı tespit edilen görüntü ve ifadelerle Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin örtülü bir şekilde tanıtımının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Meltem Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. (Meltem TV) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/2321

Şikayet Edilen: TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait TGRT Haber logolu televizyon kanalında 08.09.2011 tarihinde yayınlanan “Yeni Gün” adlı programda, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu “Yeni Gün” isimli programın 08.09.2011 tarihinde yayınlanan kayıtlarında yer alan görüntü ve ifadelerle Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürettiği ürünlerin örtülü bir şekilde tanıtımının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011/2325

 

Şikayet Edilen: TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait TGRT Haber logolu televizyon kanalında 15 Eylül 2011 tarihinde yayınlanan  “Yeni Gün” adlı programda, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu “Yeni Gün” isimli programın 15.09.2011 tarihinde yayınlanan kayıtlarında yer alan görüntü ve ifadelerle Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürettiği ürünlerinin örtülü bir şekilde tanıtımının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011/2326

 

Şikayet Edilen: Hilal Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.(Hilal TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Hilal TV logolu televizyon kanalında 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 Eylül 2011 tarihlerinde yayınlanan  “Doktorunuz Sizinle” adlı programda, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 Eylül 2011 tarihlerinde yayınlanan kayıtlarında yer alan görüntü ve ifadelerle Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürettiği ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hilal Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. (Hilal TV) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2011/2328

 

Şikayet Edilen: Hilal Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.(Hilal TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Hilal TV logolu televizyon kanalında 15 Eylül 2011 tarihinde muhtelif saatlerde yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı programda, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 15 Eylül 2011 tarihinde yayınlanan kayıtlarında yer alan görüntü ve ifadelerle Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve üretmiş olduğu ürünlerin örtülü bir şekilde tanıtımının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Hilal Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. (Hilal TV) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

6)

 

Dosya No: 2011/2111

 

Şikayet Edilen: Megabirlik Rad TV. Rek. Prod. Yay. Tic. Ve San. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kanal 3 logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihlerinde yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı programda, Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer aldığı tespit edilen görüntü ve ifadelerle Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/d, maddesi,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Megabirlik Rad Tv. Rek. Prod. Yay. Tic. Ve San. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2012/1383

 

Şikayet Edilen: Rizenin Sesi Rad. ve TV. Yay. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kaçkar TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “ANC Yeniden Hayat”  adlı programda, Dr. Ömer ÇOŞKUN’un tanıtımına yönelik yapılan örtülü reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu programda yer aldığı tespit edilen görüntü ve ifadelerle Dr. Ömer ÇOŞKUN’un örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/d maddesi,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Rizenin Sesi Rad. ve TV. Yay. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

BANKACILIK

 

8)

 

Dosya No: 2012/1384

 

Şikayet Edilen: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.anadoluhayat.com.tr adresli internet sitesi ile çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan “Mesleği Ne Olursa Olsun Herkese İyi Gelecek” başlıklı reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 06/11/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme www.anadoluhayat.com.tr adresli internet sitesinin 06/11/2012 tarihli görünümü ile çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan “Mesleği Ne Olursa Olsun Herkese İyi Gelecek” başlıklı reklamlarda; “…ben büyüyünce emekli olacam, işe gitmeden para kazanıcam, keyfime bakıcam” şeklinde bir çocuğa ait ifadelerin, diğer çocukların birer meslek edinmeyi amaçladıkları bir durumda çalışmadan para kazanmayı özendirdiği ve bu durumun çocukların psikolojik ve toplumsal gelişimlerini olumsuz etkilediği bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 18 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna

 

Buna göre, mecra kuruluşu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

9)

 

Dosya No: 2012/1023

 

Şikayet Edilen: Akbank T.A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kısa mesaj aracılığıyla gönderilen  “Axess ile Ayda 12.90 TL’ye Tüm Market Harcamalarınıza Yılda 300 TL İndirim” başlıklı reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 16/06/2012

 

Yayınlandığı Mecra: Kısa mesaj

 

Değerlendirme/Karar: 16.06.2012 tarihinde tüketicilere gönderilen kısa mesajda “Axess ile Ayda 12.90 TL’ye Tüm Market Harcamalarınıza Yılda 300 TL İndirim Tarifesi İçin MARKETIND boşluk kartın son 4 hanesini 4566’ya gönder” ifadesine yer verildiği tüketicilerin kampanyaya katılımı üzerine  25.06.2012 tarihinde “Aylık 12.90 TL karşılığında markette %5 indirim tarifesine kayıt oldunuz. 1 yıl boyunca ayda en fazla 25 TL yılda toplam 300 TL indirim kazanabilirsiniz” şeklinde yeni bir kısa mesaj gönderildiği, tüketicinin ikinci mesajda gördüğü %5  ibaresi üzerine kampanyadan ayrılma talebinin 12X12.90=154.80 TL ödemesi durumunda kabul edilebileceği yönünde firmaca verilen bilginin mesajlarda taahhüt edilen hususlara aykırı olduğu ve tüketicilerin bu konuda bir bilgisinin olmasının söz konusu olmadığı bu durumun da tüketicileri aldattığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Akbank T.A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine,

 

Diğer taraftan, Akbank T.A.Ş. tarafından, 06-21 Ağustos 2011 tarihleri arasında yayımlanan, “1000 TL ve üzeri tüm nakit ihtiyaçlarınız için Hızlı Para!” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15 Kasım 2011 tarih ve 194 sayılı toplantısında, firmaya idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, idari para cezasının, 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesi hükmüne istinaden, iki kat olarak (8.153 x 2 = 16.306 TL (Onaltıbinüçyüzaltı Türk Lirası) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

10)

 

Dosya No: 2012/1100

 

Şikayet Edilen: Aliyar UZGENÇ

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bestkozmetik.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan şahsa ait “Sivol Ağrı Kremi” markalı ürüne ilişkin olarak www.bestkozmetik.com.tr adresli internet sitesinde yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin, cilt üzerinde oluşacak olan kalıcı etkilere ve bazı cilt sorunlarının tedavisine yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; yukarıda ayrıntılı şekilde belirtilen ve söz konusu internet sitesinde yer alan benzeri tüm iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aliyar UZGENÇ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2010/1263

 

Şikayet Edilen: Akyol Grup E-Ticaret Pazarlama Ltd Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.tvpazarlamaurunleri.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2010, 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının; “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” biçiminde olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan firmaya ait www.tvpazarlamaurunleri.com adresli internet sitesinde yer alan ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin, cilt üzerinde oluşacak olan kalıcı etkilere ve bazı cilt sorunlarının tedavisine yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; yukarıda ayrıntılı şekilde belirtilen ve söz konusu internet sitesinde yer alan benzeri tüm iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Akyol Grup E-Ticaret Pazarlama Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2011/2137

 

Şikayet Edilen: Necla GÜNDOĞDU (İstanbul Korse Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Biominera Doğal Botoks Etkili Serum, Volkanik kil maskesi ve Blue Anemon anti ageing Krem” adlı ürünlere ilişkin olarak, anılan şahsa ait                                               www.istanbulkorsemerkezi.com adresli internet sitesinde ve anılan ürünlerle                                             ilgili olarak “Show Türk” logolu televizyon kanalında yayınlanan “Erkan                                              SERÇE ile Rengarenk” isimli programda yer alan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 27-28.09.2011 ve 10.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon – İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamlarda, Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı;

      

Diğer yandan anılan firma tarafından; 4077 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.” hükmüne istinaden, söz konusu ürünlerle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş ilgili test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış/alınacak olan ve inceleme konusu reklamlarda yer alan iddiaları doğrulayan raporların örneği istenmiş; ancak gönderilen alelade fotokopiler yoluyla ve yetkileri dahilinde olmayan işlemleri, “Uzman Estetisyen” şeklinde tıpta bulunmayan unvanlar ile yetkileri dahilindeymişçesine yapmakta olduklarına dair bir izlenim oluşturmak suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, dolayısıyla her koşulda mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle de bahsi geçen hususların,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddelerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,  5/e, 7/a, 7/c, 13, 14, 15, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Necla GÜNDOĞDU (İstanbul Korse Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (81.554-TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları  verilmesine karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

13)

 

Dosya No: 2011/2301

 

Şikayet Edilen: Eylül ASLAN (Elit World Saç Ekim Danışmanlık Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.elitworld.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  10/05/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinin 10.05.2012 tarihli görünümünde, tabip tarafından uygulanması gereken ve tıbbi bir işlem olan “saç ekimi” işlemine yönelik tanıtımlar yapıldığı, fiyat bildiriminde bulunulduğu ve saç ekimi öncesi ve sonrası hasta  görüntülerine yer verildiği, bu suretle sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm verildiği ve talep yaratılmaya çalışıldığı; ayrıca mevzuatta “saç ekim merkezi” şeklinde bir sağlık kuruluşu türü bulunmamasına rağmen, söz konusu internet sitesinde kuruluşun isminin “Elit World Saç Ekim Merkezi” biçiminde kullanıldığı; dolayısıyla tüm bu durumların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un  24 üncü maddesi;

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin  29 uncu maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7,  20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Eylül ASLAN (Elit World Saç Ekim Danışmanlık Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine, karar verilmiştir.

 

14)

 

Dosya No: 2011/2339

 

Şikayet Edilen: Op. Dr. Atilla KAYA (Medikal Art Cerrahi Dal Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam:  www.sacekimiresim.com  ve www.kasekimi.com  adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  11/05/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitelerinde, tabip tarafından uygulanması gereken ve tıbbi bir işlem olan “saç ve kaş ekimi” işlemine yönelik tanıtımlar yapıldığı, fiyat bildiriminde bulunulduğu, saç ve kaş ekimi öncesi ve sonrası görüntülerine yer verildiği tespit edilmiş olup, tüm bu durumların, sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm veren, talep yaratmaya yönelik ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açan nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un  24 üncü maddesi;

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin  29 uncu maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7,  20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Op. Dr. Atilla KAYA (Özel Medikal Art Cerrahi Dal Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

15)

 

Dosya No: 2011/2340

 

Şikayet Edilen: Ferhat KONDAKÇI

 

Şikayet Edilen Reklam:  www.sac-ekimi-resim.com  adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  11/05/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde tabip tarafından uygulanması gereken ve tıbbi bir işlem olan “saç ekimi” işlemine yönelik tanıtımlar yapıldığı, ayrıca hasta görüntülerine yer verildiği tespit edilmiş olup, tüm bu durumların, talep yaratmaya yönelik ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açan nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un  24 üncü maddesi;

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin  29 uncu maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7,  20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ferhat KONDAKÇI  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

16)

 

Dosya No: 2011/2341

 

Şikayet Edilen: Noktacom Medya İnternet Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sacekimibilgi.blogcu.com  adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  11/05/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde , tabip tarafından uygulanması gereken ve tıbbi bir işlem olan “ saç ve kaş ekimi ” işlemine yönelik tanıtımlar yapıldığı,  saç ve kaş ekimi öncesi ve sonrası görüntülerine yer verildiği tespit edilmiş olup, tüm bu durumların, sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm veren, talep yaratmaya yönelik ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açan nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un  24 üncü maddesi;

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin  29 uncu maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7,  20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Noktacom Medya İnternet Hiz. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

17)

 

Dosya No: 2012/240

 

Şikayet Edilen: Hastem Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Hospitalium Medikal Estetik Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam:  www.firsatavcilari.com adresli internet sitesinde yayımlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  15/02/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde Günün Fırsatı başlığı altında“…Fırsat Avcıları üyelerine Hospitalium Medikal ve Estetik Merkezinde Bay ve Bayanlara Seçecekleri Bir Bölgede Sınırsız Seans Lazer Epilasyon 2000TL yerine Sadece 89 TL! (12 ay geçerlidir)…Hospitalium Medikal Estetik Merkezi, lazer epilasyon seansları ile ağrısız, acısız, hijyenik koşullarda istenmeyen tüylerinizden kurtulmanızı ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlıyor.IPL lazer epilasyon uygulamaları ile tüy sorununuzu kalıcı olarak çözmek için hizmet veriyor. IPL özellikli lazer epilasyon, sorunlu bölgelerde çok daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayabiliyor. Çünkü, IPL epilasyon değişik deri, kıl tipine yönelik olarak uygulanabiliyor. Dünyada pek çok kadının tercih ettiği IPL epilasyonla birkaç seansta siz de tüylerinizden tamamen kurtulabilirsiniz. Siz de kendinizi zinde ve güvende hissetmek ve tüy problemlerinizden kurtulmak istiyorsanız; Hospitalium Medikal Estetik merkezinde uzman ellerle buluşabilirsiniz…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, söz konusu ifadelerin sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, talep yaratmaya yönelik ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte değerlendirilerek; buna göre anılan tanıtımların;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un  24 üncü maddesi;

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin  29 uncu maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7,  20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hastem Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Hospitalium Medikal Estetik Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

18)

 

Dosya No: 2012/653

 

Şikayet Edilen: Dr. Sait TÜRKİSTANLI (Özel Estemed Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam:  www.corlulazerepilasyon.com, www.lazerepilasyonsilivri.com, www.cerkezkoylazerepilasyon.com ve www.estemed.com adresli internet sitelerinde yayımlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:  02/08/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.corlulazerepilasyon.com,  www.lazerepilasyonsilivri.com  internet sitelerinin 02/08/2012 tarihli görünümlerinde, “lazer epilasyonu en iyi nerede yaptırabilirim” yönlendirmesi ile www.estemed.com adresine yönlendirme yapıldığı; yine, www.cerkezkoylazerepilasyon.com adresli internet sitesinden  www.estemed.com adresli siteye yönlendirme yapıldığı;  www.estemed.com  adresli internet sitesinin 02.08.2012 tarihli görünümünde ise, tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlere yönelik tanıtımlar yapıldığı; “ Lazer Epilasyon ” başlığı altında “ ESTEMED, lazer epilasyon uygulamalarında en iyi sonuçları hedefleyen uzman bir kuruluştur. 15 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrubelerimiz sonucunda tedavi protokollerimizi oluşturduk. En iyi sonuçlara ulaşabilmek için yüksek teknoloji lazer epilasyon cihazlarını kliniğimizde bulundurmaya gayret gösterdik. Bu nedenle lazer epilasyonda maximum en iyi sonucu almak için kliniğimizde Alexandrite lazerler, Diode Lazer  ve Ndyaglazerleri bulunduruyoruz. Kliniğimiz Trakya bölgesinde sadece lazer epilasyona odaklanmış bir kuruluştur. Yaz mevsimi dahil dört mevsim uygulanabilen ütüleme diode lazerler ve nd-yag lazerlerimizle uzman personelimiz bilimsel verilere dayanarak en iyi sonuçları hedeflemektedir…Dünyanın ilk ve tek acısız ve hızlı lazer epilasyonu Merkezimizde uygulanmaktadır…Acısız, Yanıksız, Etkili, Çok Hızlı…” şeklinde kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, talep yaratmaya yönelik ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açan ifadeler kullanıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un  24 üncü maddesi;

          Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

          Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin  29 uncu maddesi,

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7,  20 ve 21 inci maddeleri,

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dr. Sait TÜRKİSTANLI (Özel Estemed Polikliniği)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

19)

 

Dosya No: 2010/3330

 

Şikayet Edilen: Özcan GÜR

 

Şikayet Edilen Reklam: www.adanahipnoz.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 30.03.2012, 17.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar: İnceleme konusu www.adanahipnoz.com adresli internet sitesinin 30.03.2012 ve 17.10.2012 tarihli görünümlerinde, tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi bir işlem olan hipnoz tedavisine yönelik tanıtımlar yapıldığı ve bu durumun hastaları yönlendirme amacı taşıyan, talep yaratmaya yönelik ve sağlık alanında uygulanan faaliyetlere ticari bir görünüm kazandıran nitelikte değerlendirildiği; anılan internet sitesinde belirtilen ve tıp literatüründe hastalık olarak değerlendirilen “sırt ağrısı, ishal ve kabızlık, yüksek tansiyon, baş ağrıları, vb.” sağlık sorunlarının “hipnoz” yöntemiyle teşhis ve tedavisinin yapıldığı izleniminin yaratıldığı; oysa psikologların ve klinik psikologların böyle bir yetkisinin bulunmadığı, bu itibarla da söz konusu tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu, tüm bu açıklamalar ışığında, anılan tıbbi işlemin reklam ve tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuat gereği her halükarda yasak olduğu, tüm bu durumların;

 

– 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1, 8 ve 24 üncü ve Ek 13 üncü maddeleri;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c,17, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özcan GÜR hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

20)

 

Dosya No: 2010/2050-I

 

Şikayet Edilen: Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. (Memorial Hastanesi Tüp Bebek IVF Merkezleri)

 

Şikayet Edilen Reklam: CNN TÜRK logolu televizyon kanalında alt banttan verilen ve          www.cnnturk.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.07.2010

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, TV

 

Değerlendirme/Karar: CNN Türk ve Memorial Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen tüp bebek kampanyasına ilişkin olarak CNN Türk logolu televizyon kanalında 01/07/2010 tarihinde yayınlanan programın yayın akışı içerisinde alt banttan verilen ve www.cnnturk.com.tr adresli internet sitesinde; “…Tüp bebek kazandıran kampanya tam gaz devam ediyor… www.cnnturk.com/tupbebek adresine girip, form dolduranlar tüp bebek tedavisi kazanma şansı yakalıyor… kutudan tüp bebek çıktı… CNNTURK.com ve Memorial Hastanesi’nin 9 Mayıs ‘Anneler Günü’nde bir ilke imza atarak başlattığı işbirliğinin ilk talihlisi belli oldu. Talihlilerden Gülsüm Yıldırım için bu hizmet büyük bir sürpriz olmuş…Mehmet Yıldırım CNN Türk’te seyrettiği tüp bebek tedavisi tanıtımı üzerine akşam www.cnnturk.com/tupbebek adresindeki formu dolduruyor ve başvuru formuna eşinin telefonunu yazıyor… Memorial ile iletişime geçtik, dosyamızı açtırdık… Uygun bir hasta grubunda olduğumuzu söylediler… 2. Tüp Bebek Tedavi Paketini kazanan da belli oldu!…” gibi ifadelere yer verilerek, söz konusu kuruluş faaliyetlerine ticari bir görünüm verildiği, söz konusu kuruluşun lehine talep yaratıldığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıldığı, buna göre anılan reklam ve ilanların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin “Bilgilendirme ve Tanıtım” başlıklı 60 ıncı  maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. (Memorial Hastanesi Tüp Bebek IVF Merkezleri) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

21)

 

Dosya No: 2010/2050-II

 

Şikayet Edilenler: Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. (CNN Türk)

 

Şikayet Edilen Reklam: CNN TÜRK logolu televizyon kanalında alt banttan verilen ve          www.cnnturk.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.07.2010

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, TV

 

Değerlendirme/Karar: CNN Türk ve Memorial hastanesi işbirliğiyle düzenlenen tüp bebek kampanyasına ilişkin olarak CNN Türk logolu televizyon kanalında 01/07/2010 tarihinde yayınlanan programın yayın akışı içerisinde alt banttan verilen ve www.cnnturk.com.tr adresli internet sitesinde; “…Tüp bebek kazandıran kampanya tam gaz devam ediyor… www.cnnturk.com/tupbebek adresine girip, form dolduranlar tüp bebek tedavisi kazanma şansı yakalıyor… kutudan tüp bebek çıktı… CNNTURK.com ve Memorial Hastanesi’nin 9 Mayıs ‘Anneler Günü’nde bir ilke imza atarak başlattığı işbirliğinin ilk talihlisi belli oldu. Talihlilerden Gülsüm Yıldırım için bu hizmet büyük bir sürpriz olmuş…Mehmet Yıldırım CNN Türk’te seyrettiği tüp bebek tedavisi tanıtımı üzerine akşam www.cnnturk.com/tupbebek adresindeki formu dolduruyor ve başvuru formuna eşinin telefonunu yazıyor… Memorial ile iletişime geçtik, dosyamızı açtırdık… Uygun bir hasta grubunda olduğumuzu söylediler… 2. Tüp Bebek Tedavi Paketini kazanan da belli oldu!…” gibi ifadelere yer verilerek, söz konusu kuruluş faaliyetlerine ticari bir görünüm verildiği, söz konusu kuruluşun lehine talep yaratıldığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıldığı, buna göre anılan reklam ve ilanların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin “Bilgilendirme ve Tanıtım” başlıklı 60.  maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. (CNN TÜRK) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (68.678 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları karar verilmiştir.

 

 

22)

 

Dosya No: 2010/2051

 

Şikayet Edilen: Boğaziçi Aydın Sağlık Eğitim İnş. Tur. Rek. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. (Boğaziçi Tıp Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bogazicisaglik.com.tr, www.bogazicisacekimi.com, www.bogaziciburunestetigi.com, www.bogaziciestetik.com, www.bogazicidisklinigi.com ve www.sac-ekimi.org adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 06.07.2010, 07.12.2010, 12.11.2010, 30.03.2011, 30.07.2012 ve 31.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu nternet sitesinde yer alan ifadelerin, söz konusu kuruluş çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla anılan reklam ve ilanların;         

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Boğaziçi Aydın Sağlık Eğitim İnş. Tur. Rek. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. (Boğaziçi Tıp Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2010/3187

 

Şikayet Edilenler: Cemal KONDU

 

Şikayet Edilen Reklam: www.cemalkondu.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/03/2010, 30/03/2012 ve 23/10/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu şahsa ait www.cemalkondu.com adresli internet sitesinin 25/03/2010, 30/03/2012 ve 23/10/2012 tarihli görünümlerinde yer alan “Hipnoz Practitioner Eğitimi” ile ilgili olarak “Hipnoz ve hipnoterapi ile ilk defa tanışan, öğrenmek ve uygulamak isteyen kişilere göre hazırlanmış uygulamalı eğitim programıdır.şeklinde bahsedildiği ancak hipnoz uygulamasını yapacak kişinin aslında bu konuda uzman hekim veya klinik psikolog olması gerektiği dolayısıyla tüketicilerin bahsi geçen şahıs tarafından verilen eğitim ile gerekli yeterliliğe sahip olabileceği şeklinde yanıltıldığı; ayrıca söz konusu şahsın tıbbi bir işlem olan “hipnoz” ile ilgili eğitimi verebilecek yetkiye sahip olmadığı; diğer taraftan, “hipnoz” uygulamasının tabip veya klinik psikolog tarafından gerçekleştirilen tıbbi bir işlem olması dolayısıyla tanıtımının yapılmasının ilgili mevzuat gereği her halükarda yasak olduğu ve bu durumun;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1 inci, 24 üncü ve Ek 13 üncü maddeleri,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 17, 20 ve 21 inci maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Cemal KONDU hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

24)

 

Dosya No: 2012/934

 

Şikayet Edilen: Dentege Kahramanlar Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ltd. Şti. (Özel Dent Ege Ağız & Diş Sağlığı Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Söz konusu kuruluşa ait olup 2012 yılında dağıtılan “Özel Olarak Tasarlanmış Huzur Verici Sağlık Tesisi; DentEge’ye gelen hastalarımız, içinde bulunmaktan huzur duyacakları bir mekanda tedavi edilmektedir.” ibareli broşürler.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu kuruluşa ait broşürde; “Özel Olarak Tasarlanmış Huzur Verici Sağlık Tesisi; DentEge’ye gelen hastalarımız, içinde bulunmaktan huzur duyacakları bir mekanda tedavi edilmektedir. Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi. …Radyoloji Ünitesi; DentEge’de diş görüntülemesinde son teknoloji ile panoromik röntgen ve sefolometrik röntgen çekimleri yapılmaktadır… Protez, Estetik Diş ve Diş Beyazlatma; Zirkonium destekli protez, laminate uygulamaları, estetik dişeti düzenlemeleri ve tüm ağıziçi protezler; protez uzmanı Dr. Dt. Kadir FİRİDİNOĞLU tarafından gerçekleştirilmektedir. DentEge’de tüm muayene ve tedavilerimizde ağıziçi kamera kullanılmakta, ışın cihazı ile klinikte diş beyazlatma işlemi yapılmaktadır… İmplant; Eksik diş bölgesine yapay kök yerleştirilmesi, iki saatte implant destekli protez uygulaması, Dr. Dt. Kadir FİRİDİNOĞLU ve Dt. Nergiz ARI tarafından gerçekleştirilmekte ve dünyanın en kaliteli implantları kullanılmaktadır. Endodonti; Tek ve çok köklü kanal tedavileri, her türlü dolgu işlemleri, ışın dolgu endodonti uzmanı Dr. Dt. Gözde YAPAR tarafından gerçekleştirilmektedir. Tedavi ve Ameliyat Sonrası Konforlu Hasta Yatak Odaları. Randevu alan hastalarımız için; Bornova, Bayraklı, … ve Torbalı’dan gidiş dönüş servis hizmetlerimiz vardır. DentEge’de diş muayenesi ücretsizdir. Diş tedavileri için Diş Hekimleri Odasının asgari ücret tarifesi uygulanmaktadır. VISA kredi kartına 10 taksit imkanı…şeklinde talep yaratıcı ve söz konusu kuruluşa yönlendirme yapan ifadeler ile görsellere yer verilerek, kuruluş faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı ve diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açıldığı, bu durumun da;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

14/10/1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan (mülga) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

28/06/2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c, 20 ve 21 inci maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Dentege Kahramanlar Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ltd. Şti. (Özel Dent Ege Ağız & Diş Sağlığı Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

25)

 

Dosya No: 2011/2300

 

Şikâyet Edilen: Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan kuruluşa ait www.dunyagoz.com, www.gozestetikmerkezi.com ve www.dunyagoz.com/merkezlerimiz/izmit.html adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 15.03.2012-22.03.2012-27.06.2012-28.06.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde yer verilen ifadelerin; ilgili mevzuatta yer alan “sağlığı koruyucu ve geliştirici bilgilendirme ve tanıtım yapılabilir” ifadesinin kapsamını aşarak kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, kuruluşa yönlendirme yapan, talep yaratmaya yönelik ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet teşkil eden ifadeler olduğu; diğer yandan www.dunyagoz.com adresli internet sitesinde hastaların öncesi ve sonrası görüntülerine yer verildiği; anılan tüm bu durumların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

   1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi,

 

   Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

   Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

   Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

   4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, anılan firmaya ait olup 09.02.2012 tarihinde İstanbul İlinde yayınlanan “Katarakt tedavisinde ‘Bıçaksız Cerrahi’ dönemi!” ibareli açık hava reklamlarında; “Katarakt tedavisinde ‘Bıçaksız Cerrahi’ dönemi!…Katarakt tedavisinde ‘Bıçaksız Cerrahi’ dönemi! Femtosaniye Lazer ile katarakt tedavisi şimdi Dünyagöz’de,  Dünyagöz dünya görmeye değer. 4444469” şeklinde talep yaratmaya yönelik ifadelere yer verilerek, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm kazandırıldığı ve diğer sağlık kuruluşları açısından haksız rekabete yol açıldığı iddialarıyla ilgili mevzuata ve 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve 201 sayılı toplantısında, kuruluş hakkında idari para cezası verildiği, bu itibarla, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108 TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2011/2147

 

Şikâyet Edilen: Esteklinik Sağlık Hizmetleri ve Dış Tic. Ltd.Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan kuruluşa ait www.esteklinik.com adresli internet sitesinde                                               yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.04.2012- 28.06.2012-17.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan tanıtımlarda,  talep yaratıcı ifadelere yer verilmek suretiyle anılan kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm kazandırıldığı ve kuruluşa yönlendirme yapıldığı; diğer yandan ise söz konusu ifadelerin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olup diğer sağlık kuruluşları bakımından haksız rekabet teşkil ettiği, dolayısıyla tüm bu hususların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. maddesi,

 

-Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. 9. ve 39. maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Esteklinik Sağlık Hizmetleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

27)

 

Dosya No: 2012/333

 

Şikâyet Edilen: Kaan Hatırnaz Tüp Bebek Genetik ve Androloji Sağlık Hiz. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan kuruluşa ait www.clinart.com.tr adresli internet sitesi ile kuruluşa ilişkin olarak www.haberguven.com/trabzon/clinart-akcaabatta-dev-bir-saglik-tesisi-aciyor-h2982.html adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.01.2012 – 18.09.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde yer alan açıklamaların “Bilgilendirme amacıyla da olsa tüm basın ve iletişim araçları ile reklam yapılması yasaktır” hükmü ile “İstatistiksel sonuç ve bilgiler merkezler tarafından bilimsel yayın organları haricinde Bakanlık izni olmadan yayınlanamaz” hükümlerini aşan nitelikte değerlendirildiği, ayrıca söz konusu ifadelerin kuruluşa yönlendirme yapan, kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm veren ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet teşkil eden ifadeler olduğu; buna ek olarak “Sizden Gelenler” başlığı altında hasta yorumlarına yer verildiği; diğer yandan ispata muhtaç iddialar/sayısal veriler ve belgeler yolu ile tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerinin istismar edildiği ve bu suretle yanıltıldıkları; anılan tüm bu durumların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; dolayısıyla söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. maddesi,

 

-Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. 9. ve 39. maddeleri,

 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 5.maddesi,

 

– Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 16/2 ve 18/14. maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 20 ve 21. maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Kaan Hatırnaz Tüp Bebek Genetik Ve Androloji Sağlık Hiz. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

28)

 

Dosya No: 2012/1480

 

Şikayet Edilen Reklam:www.biyoterapi.com” adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan, Biyoenerji vücutta oluşan travmaları, blokajları, çakralardaki tıkanıkları, meridyenlerdeki enerji dengesizliklerini tedavi eder, bedende ruhsal ve fiziksel iyileşmeyi sağlar. Biyoenerji ile şifa verildiğinde hastalık bilinmese bile verilen enerji onu bulur ve şifa enerjisini o bölgede yoğunlaştırır, şifa verir. Hasta kişinin ihtiyacı olan enerji miktarı kendiliğinden ayarlanır ve kişiye hiçbir şekilde zarar vermez, olumsuz etkisi yoktur, daima kişinin en yüksek hayrına ve iyiliğine çalışır. Biyoenerji alan kişinin bedeni yaşama enerjisi ile dolar, ağrıları yok olur. Fiziksel ve Ruhsal olarak huzur bulur, stres, korku ve endişe hisleri kaybolur. Sağlıklı kişi ayda 3 gün üst üste biyoenerjiyle bakılırsa gelecek günlerini güven altına almış, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmiş olur. Tüm enerji merkezleri ve kanalları düzenli çalışır, enerji muntazam olarak bedenlerinde gerekli Temizliği yapar bu şekilde hastalıklardan da korunmuş olurlar. Biyoenerji tüm modern tıp yöntemlerini ve alternatif tıbbı destekler. Bunlarla birlikte kullanıldığında etkinliklerini arttırır ve olumsuz yan etkilerini ortadan kaldırır. Kullandığımız ilaçları içmeden önce biyoenerjiyle bakıldığında, olumsuz yan etkilerini yok eder, tamamen iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sağlar. Kemoterapi gören hastalara biyoenerji verilerek onun olumsuz etkileri yok denecek kadar azaltılabilir. Hızlı İyileşmelerin olduğunu gözlemlemek mümkündür. Hastalanmadan önceki günlük işlerini, eskisinden daha iyi olarak zahmetsizce yapar duruma gelebiliyorlar. Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden, sağlıklı kişilerin de 2 ya da 3 aylık periyotlarda 3 gün üst üste biyoenerji almasında fayda vardır. (…) Biyoenerji ile çakraların enerji sirkülasyonunu engelleyen patalojik bozukluklar giderilebilmektedir. BİYOENERJİ YÖNTEMİYLE TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR; •Migren( Baş ağrıları ve Dönmeleri ) •Sinüzit •Tümör •Troid •Muhtelif Eklem Ağrıları •Kanser Türleri ( Meme , Rahim v.s.) •Kadın Hastalıkları •Solunum Sistemi Rahatsızlıkları •Çeşitli Cilt Rahatsızlıkları •Lösemi •Diş ve Diş Çekiminden Sonraki Ağrılar •Yüksek- Düşük Tansiyon •Kabızlık ve Kolit •Adale ve Kas Hastalıkları •Ülser ve Mide Düşüklüğü •Kaburga altı Sinir Ağrısı •Hormon Düzensizliği ( Adet Sancısı ve Düzensizliği v.s. ) •Romatizma – Kireçlenme – Siyatik •Bel ve Boyun Fıtığı •Mide –Barsak ve Safra Kesesi Ağrıları •Nevrozteni ( Uykusuzluk ,Sinirlilik ) •STRES •Kısırlık ve Tüp Bebek Tedavisine Destek (Enbriyonun tutunmasını sağlar.) •Yatak Islatma •Çocuklarda Hiperaktivite •Bağışıklık Sistemini Güçlendirme” şeklindeki ifadelerle, esasen hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken söz konusu hastalıkların tedavisinin tarafınızca yapılabildiği izleniminin yaratılıyor olmasından ötürü, inceleme konusu reklam ve tanıtımların;

 

-1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1. ve 8. maddeleri;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a, 7/c -8, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,,

 

Buna göre, reklam veren Ayşe ÇOLAK hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine, karar verilmiştir.

 

GIDA

 

29)

 

Dosya No: 2011/2129

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.yesilkahvekapsulu.com” adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  “Yeşil Kahve Yağ Yakıcı Kapsül” adlı ürünle ilgili olarak, söz konusu internet sitesinde yer alan, “Yeşil Kahve Yağ Yakıcı Kapsül – İçeriğindeki kafein ve klorojenik asit sayesinde, yağ yakımını hızlandırır. Bazal metabolizmayı hızlandırır. Çok yüksek antioksidan etkiye sahiptir, serbest radikallerin zararlı etkilerini önler. Enerji verir. Şeker hastalığı riskini azaltıcı etkisi vardır. Hipertansiyon üzerinde iyileştirici etkisi vardır. (…) İçeriğindeki kafein ve klorojenik asit sayesinde, yağ yakımını hızlandırır. Bazal metabolizmayı hızlandırır. Çok yüksek antioksidan etkiye sahiptir, serbest radikallerin zararlı etkilerini önler. Enerji verir. Şeker hastalığı riskini azaltıcı etkisi vardır. Hipertansiyon üzerinde iyileştirici etkisi vardır.(…) Doğal yapısı ile ön plana çıkan L-Carnitine, yağ yakışını hızlandıran ve kolaylaştıran temel bir faktör olarak artık bir çok resmi tıp otoritesi tarafından kabul edilmektedir. Dahası iyi bir düşük kalorili diyet ile vücudun yağ rezervlerini oluşturan yağ asitlerini kolayca parçaladığı ve çok daha fazla yağ yakımına yardımcı olduğu bir çok denek üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmıştır.(…) Anne sütünü arttırıp, böbrek, kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur. Ödeme çok etkilidir. Kanı temizler. İshali keser, idrar söktürür. Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Nikriste de faydalıdır. Lapası, ağrıları keser. Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır. Fazla kilosu olanlarda kilo düşürücü, ideal kilolularda mevcut kilonun korunması için bitkisel destek olarak önerilir. Vücuttaki depo yağlarının kullanımını hızlandırarak enerjiye dönüşmesine ve yemeklerden sonra vücudun depoladığı yağ oranının minimum seviyede kalmasına destek olur. Fitoterapide (bitkisel tedavi) doğal bir antibiyotik olarak da kabul edilir. Kadınlarda ve özellikle rahim akıntısı ile idrar yolları enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. (…)Antispazmodik etkisi vardır. Biberiye otu sindirim sistemi sorunlarına karşı kullanılır. Mide ve bağrısakları uyarır. Kronik dolaşım problemlerinde kullanılan bir bitkidir. Biberiye yağı koku sinirini ve trigeminus duyu siniri uçlarını uyararak refleks yolla solunum ve dolaşımı uyarırıcı etki gösterir. Phytotherapy Research 2010 Ağustos sayısında yayınlanan bir çalışmada biberiyenin dolaşım sistemini uyarıcı etkisi tespit edilmiştir. Sabah yorgunluğundan ve üşümekten şikayet eden kişiler biberiye preparatlarından yararlanabilirler. Oxford Journals, 2002 şubat sayısında yayınlanan çalışmaya göre biberiyedeki carnosol maddesi anti-kanserojen özelliğe sahip. 2007 yılında Onkology Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan bir hücre çalışmasının sonucuna göre biberiye ekstresinde bulunan ‘carnasol’ adlı madde meme kanseri hücrelerinin üremesini engellemiştir. 2007’de Kanada’da yapılan bir çalışmada biberiye ekstresinin farklı kanser hücre kültürleri üzerindeki etkisi incelenmiş ve insan lösemi ve meme kanseri hücreleri üzerinde deneysel olarak etkili olduğu saptanmıştır. Romatizma ağrılarına karşı biberiye yağı haricen kullanılabilir. Baş ağrısı ve migreni hafifletebilir. Kan şekerini düşürücü ve kanı sulandırıcı etkisi vardır. Saç dökülmesini önleyici ve saçı besleyicidir. Yağlı saçların temizlenmesi için biberiyeden yararlanılabilir. Biberiye özlü şampuan ve saç kremleri mevcuttur. Hafızayı güçlendirir. 144 sağlıklı insan üzerinde yapılan bir bilimsel çalışmada, biberiye uçucu yağının öğrenme ve algılama fonksiyonlarına olan etkisi araştırılmış ve biberiye yağının hafızayı güçlendirici etkisi saptanmıştır (koklama ya da masaj şeklinde kullanımı) Almanya’daki E Komisyonu biberiye yaprağının hazımsızlık, düşük tansiyon, fonksiyonel dolaşım şikayetleri, kas ağrısı ve yumuşak doku romatizmasında(banyo) kullanılabileceğini belirtmiştir. Bitkisel mucize olarak eskiden beri bitkisel tıpta yaygın olarak kullanılan bir bitkisel şifa kaynağıdır. Pek çok derde ve hastalığa deva olan ve sağlığa çeşitli faydaları bulunan kiraz sapı aynı zamanda idrar söktürücü özelliği ile de böbreklerin dostudur. Bunun yanında kiraz sapı metabolizmayı hızlandırır. Kirazın sapları, vücudun metabolizma artığı olan ve zehirli toksik özellikleri bulunan ürik asit (üremi denilen zehirlenmeye sebep olabilmektedir) ve üraet tuzlarının vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bunun yanında artrit, romatizma, bronşite bitkisel çözüm ve gut hastalıkları, eklem kireçlenmesi ve damar sertliği gibi değişik sistemik hastalıkların bitkisel tedavisinde kullanılır. Ancak kiraz sapının bizi ilgilendiren en önemli iki özelliği zayıflama sağlaması ile idrar söktürücü olarak vücuttan ödem ve su atmasıdır. (…) Hazmı güçtür, ateşli mizaçlı kimselerin midelerine iyi gelmez, iştahı keser. Hastalık tedavisinde göğüse, böbreğe ve idrar yollarına çok faydalıdır. Karaciğere ve soğuktan olma dalak ağrılarına şifalıdır. İdrar söktürür, cinsiyet organlarını kuvvetlendirir. Felce ve öksürüğe faydalıdır.- Yağ Yakıcı Kafein” şeklinde ifadelerle, gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünün endikasyon belirterek tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak tedavi edici etkiye sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesinin 3. bendi;

                            

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5 maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Uğur Erkan YANLAR hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine, karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2012/343

 

Şikayet Edilen: Toprak İthalat Ltd. Şti. (Mehmet GEZER)

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.samandagbiberial.com” adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu internet sitesinde yer alan, “Antakya Biberi – Zayıflamaya Yardımcı Gıda Takviyesi – Pıhtılaşmış kanın çözülmesine Ağrıları gidermeye Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına Metabolizmaya zararlı toksinlerin atılmasına Kilo kontrolüne ve obeziteyi engellemeye yardımcı olur. Antakya biberi metabolizmanızı hızlandırıp yaktığınız kalorileri artırmak ve yağlarınızdan kurtulmak artık çok kolay. Antakya biberi, limon suyu ekstresi ve yeşil çayın muhteşem yağ yakıcı birlikteliği ile artık kilolarınızdan sağlıklı olarak kurtulmanıza yardımcı olur. İçerisinde hiç bir kimyasal madde bulunmamaktadır. İçerisindeki kullanılan bitkiler organiktir. Ürünümüzün kiloların verilmesinde testlerden geçirilmiştir. UYARI: Mesut Yar Antakya dağ biberi kapsülleri ile değil Antakya (Samandağı) biberinin kendisini tüketerek kilo vermiştir. Ancak bu bitki hem çok acıdır hem de yaş tüketimi midenize hasar verebilir bunu önleme amacıyla yüksek miktarda Antakya biberi özütü içeren ürünümüz midenize zarar vermeyecek şekilde tasarlanarak sizlerin kullanımına sunulmuştur. İçeriğindeki diğer etken maddeler sayesinde kilo vermenizi hızlandıracak olan Hatay biberi kapsülleri ile kısa zamanda kilolarınızdan kurtulmanız mümkün olacaktır. Unutmayın düzenli kullanın ve süreklilik kilo vermenizdeki en etken unsurdur. Antakya Biberi ile zayıflayan Mesut Yar Çocukluğundan beri kilolarından şikayetçiydi. Mesut Yar Antakya Biberi ile nasıl zayıfladığını anlattı. Bugüne kadar hep yanakları sıkılan sevimli adamdı. 10 ay önce canına tak etti ve kilo verdi. Şimdi bu hikayenin kitabını hazırlıyor. Ama öncesinde bize taktiklerini ve zayıflamanın hayatına kattığı yenilikleri anlattı” ifadeleri ile söz konusu ürünün zayıflatıcı etkide bulunduğuna ilişkin olarak ifade edilen diğer benzer nitelikli ifadelerin kullanımı yoluyla, gıda takviyesi niteliğindeki Antakya Biberi Kapsülü’nün endikasyon belirterek tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak tedavi edici ve zayıflamaya yol açıcı etkilere sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı,

 

Öte yandan, söz konusu reklamlarda Mesut YAR isimli kişinin resimlerinin ve adının izinsiz olarak kullanıldığının ve bu kullanımın Mesut YAR’ın anlaşma yaptığı firma ile ticari ve akdi bir ilişki olmadan ve bu firmanın izni alınmadan yapıldığının, bu durumun ise objektif iyiniyet ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılığa yol açtığının, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesinin 3. bendi;

                            

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5 maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 5/g, 7/a, 7/c -1, 12, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Toprak İthalat Ltd. Şti. (Mehmet GEZER) hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

31)

 

Dosya No: 2012/1481

 

Şikayet Edilen: Küçükoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.uzamax.net” ve www.uzamax.org adresli internet sitelerinde yayımlanmakta olan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  “Uzamax” adlı ürünle ilgili olarak, söz konusu internet sitelerinden www.uzamax.net’te yer alan “Uzamax ile uzamak çok kolay! %100 Doğal ve hiç bir yan etkisi olmayan Uzamax’ı keşfedin. UZAMAX içeriğinde mineral ve vitaminler barındıran, doğal bitkielerden üretilmiş gıda desteğidir. İçeriğinde herhangi bir kimyasal ürün bulunmamakla birlikte tamamen doğal kurutulmuş bitkisel bir karışımdır. Sadece birkaç aylık kullanım kürü sonrasında bile uzamax’ın etkisini hissedeceksiniz. Uzamax kullanarak doğal yollarla bünyenize gerekli olan tüm besin, vitamin ve mineralleri vücudunuza almanızı sağlar. Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin, sizin uzun boyunuzu, muhteşem fiziğinizi ve kendinden emin halinizi gördüklerinde neler hissedeceğini bir düşünün. Uzamax’ın hayatınızı değiştirir ve sizi olmak istediğiniz kişi yapar! Dünya çapında atletler, mankenler, basketbol oyuncuları, vücut geliştirenler kadar sıradan kişiler de boylarının uzaması ve vücutlarının daha esnek olması için Uzamax alıyorlar. Ve başta Türk ünlü bayanlar olmak üzere birçok sanatçı ve mankende uzamax’ı ya geçmişte kullanıp sonuç almış, yada hala kullanmakta! Uzamax’ı günde sadece 3 kere (sabah, öğle ve akşam) su yada süt’e katarak kullanın, uzamanızı tetikleyin! Arkadaşlarım benden uzun diye üzülmeyin. Gün içinde sadece 5 dakikanızı ayıracaksınız. Siz de mutlu kullanıcılarımız arasında yerinizi alın. Uzamax’ın ön önemli faydası günlük hayatımız almamız gereken fakat alamadığımız minerallerin ve kalsiyumların alınmasına yardımcı olmasıdır. Bununla birlikte alınan bolca sağlıklı ve doğal maddeyle birlikte, boy gelişiminize de katkı sağlar. Ya da çocuğunuzun dengeli beslenmesini sağlayabilir, çocuğunuzun sağlığından dolayı mutluluk duyabilirsiniz.  Boy Uzatma mümkün! Eğer boyunuzun uzamasını istiyorsanız, boyunuzun yavaş uzamasından dolayı ruhsal olarak sıkıntı hissediyorsanız, daha iyi görünmek için artık bir çözüm var ve uzun boylular arasına katılma sırası sizde. UZAMAX içeriğinde mineral ve vitaminler barındıran,doğal bitkilerden üretilmiş gıda desteğidir. İçeriğinde herhangi bir kimyasal ürün bulunmamakla birlikte tamamen doğal kurutulmuş bitkisel bir karışımdır. Uzamax Nedir? Uzamax bir mineral ve kalsiyum deposudur. Bu sebeple de ürünümüz sadece boynu uzatmak isteyenlerin değil boyları uzun fakat dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen müşterilerimiz için de çok yararlı bir üründür. Uzamax boy uzatıcı ürünümüzün içersindeki mineral ve kalsiyumlar vücudun boy uzatmak için ihtiyaç duyduğu bütün maddelere sahiptir ve bu maddelerin tamamı doğal ürünlerdir.” ifadelerinin ile aynı sitede yer alan “Sorular” ve “Yorumlar” bölümlerinde yayımlanan benzer ifadelerin,

 

Diğer yandan,  www.uzamax.org adresli sitede yer alan, Kendinizin, çocuğunuzun, eşinizin kısacası bütün sevdiklerinizin sağlıklı yaşamasını ve ideal boyuna ulaşmasını mı istiyorsunuz fakat ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Çocuğum sağlıklı gelişimini sürdüremiyor, gerekli besinlerini de alamıyor, ilerisi için çok ama çok korkuyorum mu diyorsunuz? Biraz daha bedensel olarak uzayarak estetik bir görünüme sahip olabilir miyim? Sorusuna yıllardır cevap arıyor lakin bulamıyor musunuz? Çözüm sağlıklı ve en doğal karışımlardan elde edilmiş uzamax karışımında. Her yaş grubu için sağlıklı boy uzatmayı sağlayan uzamax ile artık boy uzamama veya boy kısalığı problemi ortadan kalkabilmektedir. Uzamax bir boy gelişimi ürünüdür. Uzamax’ın içeriğindeki vitamin ve mineraller kemiklerinizi geliştirerek ve kıkırdaklarınızı, omurilik disklerinizi ve kemiklerinizi yenileyerek doğal büyüme hızınızı arttırır. Uzamax Boy Uzatma Hızlandırıcı sayesinde doğal boy gelişiminizi hızlandırabilir ve durmuş olan boy gelişiminizi tekrar başlatabilirsiniz. Uzamax güvenli, verimli, etkili, kullanımı kolay ve uygun fiyatlı devrim yaratan yeni bir boy uzatma ürünüdür, uzun araştırmalar sonucu geliştirilmiştir. Sadece basketbolun mu boyunuzu uzatacağını düşünüyordunuz ? Bu düşüncelerinizi değiştirmek için bir Uzamax önerimiz var. Boy uzatma için en sağlıklı ve başarılı çözüm olan uzamax, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile boy uzatma isteyenler için geliştirilmiş gıda desteğidir. İçeriğinde herhangi bir kimyasal madde bulunmamakla beraber tamamen doğal, kurutulmuş bitkisel bir içeriktir. Yalnızca birkaç aylık düzenli kullanım kürü sonrasında bile uzamax’ın etkisini göreceksiniz. Uzamax içeriğinde birçok kalsiyum ve mineraller barındıran bir toz karışımdır. Özel üretilen bu karışımın en büyük özelliği, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şekilde boy uzamasına ve doğal yollardan sağlıklı beslenmeye yardımcı olmasıdır.” ifadelerinin kullanımı yoluyla, gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünün endikasyon belirterek tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak boy uzatıcı etkiye sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesinin 3. bendi;

                            

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5 maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Küçükoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, firma tarafından, 21.09.2011 tarihinde www.yudalisaccikartici.com adresli internet sitesinde yayımlanan reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulunun 13/12/2011 tarih ve 195 sayılı toplantısında, firmaya idari para cezası verildiği; ayrıca, yine aynı toplantıda firma tarafından, 21.09.2011 tarihinde www.salvolin.com adresli internet sitesinde yayımlanan reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle firmaya bir kez daha idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edildiğinin açık olması nedeniyle, 4077 Sayılı Kanunun 25/11 inci maddesi hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2012/1482

 

Şikayet Edilen: Küçükoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.apple30satis.com” adresli internet sitesinde yayımlanmakta olan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Apple 30 adlı ürünle ilgili olarak, söz konusu internet sitesinde yer alan, “Göbek, bel ve basen bölgesi yağ yakıcısı Apple30 – Günümüzde zayıflamak için birçok farklı yönteme başvurulmakta fakat birçok yöntem sizlere faydası olmak yerine çeşitli olumsuz durumlar oluşturabilmektedir. Fakat Avrupa ülkelerinde zayıflama yöntemleri arasında uzun yıllar ilk sıralarda yer alan ve ülkemize sizler için getirdiğimiz, %100 doğal bileşenlerden oluşan apple30 artık kilolarınızı bir problem olmaktan çıkaracak. Beslenme programları dahilinde ve diyet listelerinde yer alan ve bu listelerin vazgeçilmez besin kaynağı olan apple30, bir diğer ifadeyle diyet lifleri içerdiği doğal bileşenler sebebiyle sizlere daha ince bir görünüm ve daha estetik bir duruş kazandıracak, kaybettiğiniz özgüveninizi geri kazanabileceksiniz. Kilo verebilmeniz için gerekli olan metabolizma hızı düzenleme konusunda bir uzman niteliğinde olan apple30, içerdiği elma sirkesi sayesinde arındırıcı bir özellik de taşıyor. Böylece kilo verirken çok daha duru bir cilde sahip olabiliyor; bel, karın ve basen bölgelerinizde istediğiniz incelmeleri gözlemleyebiliyorsunuz. Avrupa ve Amerika’daki zayıflama diyetlerinde yıllardır en üst sıralarda yer alan diyet lifleri (fiber) artık Türkiye’de de gündem konusu oldu. Türk tıp dünyasında ‘lif mucizesi’ olarak değerlendirilen, sağlıklı zayıflama ve beslenme tavsiyelerinde kullanılan önemli bir gıda desteği haline gelen diyet lifleri (fiber), göbek, bel ve basen bölgesinde güçlü bir yağ yakıcı olarak anılmaya başlandı. Uzmanlar sağlıklı kilo vermek ve incelmek isteyenlere Apple30 öneriyor. Apple Cider Vinegar 30, 800 mg’lık bileşimindeki elma sirkesinin güçlü bir toksin arındırıcı, temizleyici ve yağ yakıcı özelliğinin yanı sıra, içeriğindeki diyet lifleri (fiber) ile kilo kontrolünde vazgeçilmez bir öneme sahip. Elma sirkesi özündeki pektin ve suda çözülebilir diyet lifleri (fiber) su çekici özelliğinden dolayı, midedeki su ile birleşerek, mide boşalmasının geciktirilmesine ve bu sayede tokluk hissi oluşturarak, bireyin yeme isteğinin azalmasına yardımcı olur. Diyet liflerinin (fiber), bağırsak faaliyetlerine de olumlu etkileri vardır. Bağırsaklarda dışkılama sıklığı, dışkı ağırlığı ve yumuşaklığını arttırarak, vücutta oluşan artıkların, toksinlerin ve yağların hızla dışarı atılmasını sağlar. Karbonhidratların daha uzun sürede emilmelerini sağlayarak kan şekeri düzeylerimizinde kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Bu sayede iştahımızın kontrol altında tutulmasına imkân tanır. Diyet lifleri,  enerji yoğunluğunun düşük olması ile de zayıflamak isteyenler için tercih nedenidir. Kilo kaybında istenilen tokluk hissinin oluşturulması ve bağırsak faaliyetlerinin hızlandırılması ile elma sirkesi özünün yağ yakımını hızlandırması etkisi bir araya geldiğinde Apple Cider Vinegar 30,  diyetlerimizde kullanabileceğimiz doğal destek bir üründür.”, “Kurtulamadığınız kilolarınıza artık veda etmenizin zamanı gelmedi mi? Tamamen doğal bileşenler içeren ve elma sirkesi ekstresinin arındırıcı özelliği ile birlikte size istediğiniz bedeni sağlıklı bir süreç içerisinde sunan apple30 artık çok daha etkili… Elma sirkesinin mucizevi arındırıcı özelliği ile zayıflamak konusunda kilolarınızı kontrol altına alabilmeniz için bol diyet lifleri ile zenginleştirilen apple30 tüm diyet listelerini alt üst etmeye devam ediyor…Elma sirkesi özü ekstraktı içeren Apple 30 , çok miktarda diyet lifleri ile takviye edilmiş kilo kontrolüne yardımcı bir gıda takviyesidir. 800 miligramlık bileşimindeki elma sirkesi özü ekstraktı, yağların parçalanmasına yardımcı olarak toksinlerin ve yağların vücuttan atılmasını sağlar.Elma sirkesi özündeki pektin ve diyet lifleri midedeki su ile birleşerek tokluk hissinin sağlanmasına yardımcı olur.Diyet lifleri, dışarı çıkma sıklığı ve miktarını arttırarak parçalanan yağların , toksik maddelerin vücut dışına atılmasını sağlar. Zayıflamada 6 ana faktör üzerinde etkilidir. *Toksinlerin atılması *Metabolizmamızın hızlanması *Yağların parçalanması *Uzun süreli tokluk hissi *İnsülin ve kan şekerinin dengelenmesi *Dışkılama sıklığı ve miktarının artması ile yağların, toksinlerin vücut dışına atılması – Tüm bu etkilere ilave olarak Apple 30, vücutlarındaki  zararlı tüm maddelerden kurtulmak isteyenler içinde alternatif bir detoks kürüdür”, “800 miligramlık kapsül içerisinde bulundurduğu elma sirkesi ekstresi ve diyet lifleri sayesinde yağ oluşumunun önüne geçecek ve daha düzenli bir vücut metabolizmasına sahip olabileceksiniz. Oldukça kolay bir kullanımı olan apple30 ile çok daha güzel bir görünüme kavuşabilecek ve Avrupa’da “diyet lifleri” olarak ün salan ürünümüzün olumlu etkilerini gözleriniz ile gözlemleyebileceksiniz…•Vücuttan toksinlerin atılmasındaki rolüyle metabolizmanın daha efektif çalışmasına ve enerji üretiminin artırılmasına, •Asidik yapısından dolayı ve içerdiği enzimlere bağlı olarak yağ yakımına destek olarak kilo vermeye,• Daha fazla enerji üretimini sağlayarak alınan besinlerden enerji açısından maksimum fayda elde edinmesini sağlayarak iştahın azalmasına, • İçerdiği yüksek oranda potasyum sayesinde kalp kasları dahil tüm kasların yapısını güçlendirirerek kilo verme sürecinde vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye, hazım ve dolaşım sistemlerini düzenlemeye, •Bağışıklık sistemini güçlendirmeye,•Kan damarlarının kireçlenmesini önlemeye, •Kandaki kolestrol seviyesini düşürmeye •İçerdiği doğal asitler ve enzimler sayesinde kanın daha sağlıklı ve ince akmasına, •Cildin yapısının, yaraların, ergenlik sivilcelerinin iyileşmesine, •Saçların beslenip parlamasına, tırnakların güçlenmesine, •Sigara, alkol kullanımı ve çevresel kirliliklerin yoğun olduğu kişilerde•Toksik maddelerin nötralize edilerek assimile ve elimine edilmesine, •Her türlü mide rahatsızlığına ve kabızlık sorununun giderilmesine, •Kadınlarda vajinal akıntıları, hemoroid ve varisi önlemeye ve sindirimin iyileşmesine, •Metabolizmayı düzenli çalıştırarak yaşlanmayı geciktirmeye, •Ateroskleroz ( damar sertliği) gelişimini önlemeye yardımcı olur.” ifadelerinin ile aynı sitede yer alan “Sık Sorulan Sorular” ve “Kullanıcı Yorumları” ve “Basında Apple 30” bölümlerinde yayımlanan benzer ifadelerin kullanımı yoluyla, gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünün endikasyon belirterek tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak tedavi edici etkiye sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesinin 3. bendi;

                            

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5 maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Küçükoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, firma tarafından, 21.09.2011 tarihinde www.yudalisaccikartici.com adresli internet sitesinde yayımlanan reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulunun 13/12/2011 tarih ve 195 sayılı toplantısında, firmaya idari para cezası verildiği; ayrıca, yine aynı toplantıda firma tarafından, 21.09.2011 tarihinde www.salvolin.com adresli internet sitesinde yayımlanan reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle firmaya bir kez daha idari para cezası verildiği; bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edildiğinin açık olması nedeniyle, 4077 Sayılı Kanunun 25/11 inci maddesi hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2012/1483

 

Şikayet Edilen: Ali Konuk Marka Tescil Ofisi

 

Şikayet Edilen Reklam: “www.boyuzatma.org” adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu internet sitesinde “T-Max Boy Uzatıcı” isimli ürüne ilişkin reklamlarda, Web sitemizde boy uzatma konusundaki en etkili ürünler tanıtılmaktadır. Boyunuzun uzamasını gerçekten istiyorsanız doğru yerdesiniz. Satogrowth boy uzatma  ürünleri boy uzatma ve kemik gelişimi konusunda kırktan fazla ülkede binlerce memnun müşterisi olan benzersiz ürünlerdir. 5 yıldır satışını ve danışmanlığını yaptığımız Satogrowth boy uzatma ürünlerinin her geçen gün artan memnun müşteri sayısı bizleride gururlandırmaktadır. 10-35 yaş arasındaki sağlıklı kullanıcılar için sonuçları mükemmeldir. Tamamen doğal içerikli formulden oluşması, kesinlike yanetkisi olmaması Satogrowth boy uzatma ürünlerinin güvenle kullanılmasını sağlamaktadır. 20 yaşındayım boy uzamam durdu, Satogrowth ile boyumu uzatabilir mi? Boy uzaması genellikle ergenlikten sonra durur. Ancak son bilimsel bulgular, hipofiz bezinin uyarılmasının insanın doğal büyüme hormonunu harekete geçirerek tekrar belli oranlarda boy uzamasının sağlandığını gösteriyor. Hipofiz bezini Satogrowth kullanarak uyarabilirsiniz. Kemik uçlarım kapanmış / kapanmak üzere Satogrowth kullanabilir miyim? Evet, Satogrowth ürünlerinin kullanım sırasında kemik uçlarını açma özelliği vardır. ” şeklinde ifadelerle, gıda takviyesi niteliğinde olan söz konusu ürünün hastalıkları önleme, iyileştirme özelliklerine sahip olduğuna ilişkin ibarelere yer verilerek ilaç gibi tanıtıldığı, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesinin 3. bendi;

                            

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5 maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ali Konuk Marka Tescil Ofisi hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

34)

 

Dosya No: 2012/1479

 

Şikayet Edilen: Atabay Güveloğlu Bitkisel İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.herbalistatabay.com” adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu internet sitesinde yer alan, “GERÇEK BİTKİSEL İLAÇLARIN TÜRKİYE’DEKİ KANITLANMIŞ TEK ADRESİNE VE DOĞRULARI YAZAN WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ. Başarısı kanıtlanmış bu olağan dışı, benzersiz bitkisel ilaç tedavilerden sizin de haberiniz olsun… BU SİTEDEKİ ÖRNEK TEDAVİLERİ İNCELEYİN VE MEKTUPLARI OKUYUN. DÜNYADA BAŞARI BENZERİ OLMAYAN MUCİZE GİBİ TEDAVİLERİ HAYRETLE GÖRECEKSİNİZ. HEM DE TÜRKİYE’DE ORTAYA ÇIKAN BİR BAŞARIDIR. BU ÖZEL BİTKİSEL İLAÇ TEDAVİLERİNDEN SİZ DE FAYDALANABİLİRSİNİZ. 30 yıllık bu konudaki bilimsel çalışmalarının sonucu olarak, hastalar araştırmacı Merhum Herbalist ATABAY GÜVELOĞLU’nun özel bitki özleri formüllerini uygulayarak çok önemli sorunlarından bilinçli bir şekilde ve benzeri görülmedik şekilde iyileşiyorlar. Bunların başında öldürücü sorunlar olan kanser ve lösemi türleri hastalıklar gelmektedir. Zira şu anda izlediğiniz bu web sitesi, belki sizin de ölümden veya tedavi edilemeyen bir sağlık sorununuzdan kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu özel kişiyi ve başarıyı bilmenizde yarar vardır. BİTKİSEL İLAÇ DENİLDİĞİNDE İLK AKLA GELEN BAŞARILI VE BAŞARILARINI DA BU KONUDA KANITLAMIŞ TEK GÜVENLİ KİŞİ O’ DUR. BUNLAR, REFORM NİTELİĞİNDE OLAN TEDAVİLERDİR. Güveloğlu olayını öğrenip, bu gerçeği incelediğinizde haklı olduğumuzu görerek iyileşen binlerce insan gibi bize teşekkür edeceksiniz…Herbalist Atabay Güveloğlu, yaklaşık 30 yıldan bu yana yaptığı bilimsel ve teknik düzeyde çalışmalarının sonuçlarında elde ettiği bitkisel ilaç reçeteleri ile bugün tedavisi yok bilinen yüzlerce önemli sağlık sorununda %50 lerden %100′ lere kadar varan başarılar elde etmiştir. Bu başarısının kanıtı, KANSER TÜRLERİ, LÖSEMİ (Şu anda kanser ve lösemide abartısız ve ispata hazır, dünyanın en gelişmiş ve kalıcı tedavisini, hastaya özel hazırladığı bitki özleri kokteylleri ile sağlamaktadır.) sedef hastalığı, kalp damar hastalıkları, hepatit ve sirozlar gibi yüzlerce çeşit hastalıklardan kurtulmasını sağladığı, adresi ve telefonları belli binlerce mutlu insandır. Hayatı kurtulmuş kanserliler ve sedef hastalığı benzeri “Ömür boyu geçmez” denilen hastalıklardan kurtulmuş binlerce mutlu insan… Hepsi gerçek, hepsi mucize gibi tedavi sonuçları… Bilinçli bir şekilde yıllarca yapılan çalışmalarının sonucu olan özel bitkisel reçeteler, bitki özlerinden oluşan alternatif ilaçlar ve bunlarla sağladığı benzersiz, kanıtlanmış tedaviler… ATABAY GÜVELOĞLU’NUN BİTKİSEL REÇETELERİ BİR OLAYDIR! İlaçla (MEDİKAL) tedavide bu gerçek bir reformdur! Bu gün, çağımızın öldürücü hastalığı olan kanser türleri ve lösemi denilen kan kanseri türlerinin, klasik tıbbi ilaçlarla tedavilerinde, tıbben kalıcı, iyileştirici bir sonuç maalesef alınamıyor. Hastalar bu nedenle başarısını kanıtlamış bitkisel ilaç reçetelerimize başvurmaktadırlar. Herbalist Atabay Güveloğlu’nun yıllardır özel deneyim ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı bitki özleri kokteylleri ile öldürücü hastalıklar bile,  hücre bazında ortadan kalkarak %50 lerden %100 lere kadar varan başarı oranları ile tedavi sağlayabilmektedir. Özellikle 22 yıldan bu yana binlerce iyileşmiş insan örneği mevcuttur. Bu tedavilerde Herbalist Atabay Güveloğlu, kanser, lösemi ve pek çok bağışıklık sistemi ve hücre bozukluğu hastalıklarında İMMÜNOLOJİK VE SİTOTOKSİK ETKİLİ bitki özleri kullandırmakta idi. 1982 den bu yana uygulattığı bu başarılı tedavilerinin ana unsuru ve asıl etki şekli budur. Seçtiği ve kokteyller haline getirdiği bitki özleri ile, vücudun savunma sistemini ayağa kaldırarak, vücudun o hastalığı yenmesini sağlatmaktır. İnsan yaratılırken, ona gelecek bütün hastalıklara karşı savunma mekanizması da verilmiştir vücuduna. Yaratan ne doktora güvenmiştir, ne eczacıya, ne de lokman hekimlere. Öncelikle vücudun kendi savunmasını kendisine vermiştir. Güveloğlu’nun bitki özlerinin yaptığı görev ise, olağan dışı hastalıklarda, vücudun  bu savaşına takviye olarak dıştan destek vermektir. Bu destek maddelerinin tümünü de yine Allah yaratan bitkilerin içerisinde vermiştir. İnsan oğluna düşen görev ise bu şifaları araştırıp bularak insanlık aleminin emrine sunmaktır…İşte Herbalist Atabay Güveloğlu, uzun yıllardan bu yapa yaptığı bilimsel çalışmalarla bu başarıyı büyük oranda elde etmiş bir araştırmacıdır. İnsanlarımızın alternatif ilaçlarda güvendiği, şifa için başvurduğu en emin ve önemli bir yer olarak gördüğü kapıdır…Sağlıklar dileğimizle bu olağan dışı başarıyı tanıtmaya çalışıyoruz.” ifadeleri ile sitenin genelinde bulunan benzer nitelikli ifade, yorum, hasta hikaye ve bildirimlerinin kullanımı yoluyla, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

 

-1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1. ve 8. maddeleri;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesinin 3. bendi;

                            

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2 maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Atabay Güveloğlu Bitkisel İlaç San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

35)

 

Dosya No: 2012/180

 

Şikayet Edilen: İmmu Nat Doğal Sağlık Ürünler İmalat İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.immunat.com.tr adresli internet sitesinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan reklamlarda yer alan XPS6 adlı ürüne ilişkin ifadelerin, söz konusu ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu şeklinde izlenim oluşturduğu ve böylelikle söz konusu iddiaların tüketicileri aldatıcı nitelik taşıdığı kanaatine varılmış olup, söz konusu tanıtımların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

         

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 17 nci maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İmmu Nat Doğal Sağlık Ürünler İmalat İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

36)

 

Dosya No: 2012/147

 

Şikayet Edilen: Hakan AVCI

 

Şikayet Edilen Reklam: www.boboturkiye.com adresli internet sitesinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan reklamlarda tanıtımı yapılan “Ginsengli Bobo Ereksiyon Hapı” adlı ürüne ilişkin ifadelerin, söz konusu ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimini oluşturduğu; dolayısıyla reklamda yer alan  söz konusu iddiaların tüketicileri aldatıcı nitelik taşıdığı kanaatine varılarak söz konusu tanıtımların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

 

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 17 nci maddelerine,

 

 – 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

 Buna göre, reklam veren Hakan AVCI hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2012/138

 

Şikayet Edilen: D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hepsiburada.com adresli internet sitesinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan reklamlarda tanıtımı yapılan “48 Hours Plus Tea”   adlı ürüne ilişkin ifadelerin, söz konusu ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimini oluşturduğu; dolayısıyla reklamda yer alan söz konusu iddiaların tüketicileri aldatıcı nitelik taşıdığı kanaatine varılarak söz konusu tanıtımların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

 

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 17 nci maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

  Buna göre, reklam veren D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.553 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2012/151

 

Şikayet Edilen: D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hepsiburada.com adresli internet sitesinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan reklamlarda tanıtımı yapılan “Nitrofull Nutrition Mass”  adlı ürüne ilişkin ifadelerin, söz konusu ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimini oluşturduğu; dolayısıyla reklamda yer alan söz konusu iddiaların tüketicileri aldatıcı nitelik taşıdığı kanaatine varılarak söz konusu tanıtımların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

 

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 17 nci maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2011/1549

 

Şikayet Edilen: Gündüz Oğuz ATASOY

 

Şikayet Edilen Reklam: www.saglikdeposu.net adresli internet sitesinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.saglikdeposu.net adresli internet sitesinde “sporcu destek” ve “vitamin ve bitkisel destekler” başlıkları altında yer verilen tanıtımlarda söz konusu ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

         

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 17 nci maddelerine,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gündüz Oğuz ATASOY hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

40)

 

Dosya No: 2012/38

 

Şikayet Edilen: Avrupa İlaç ve Koz. San. Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.cymplus.com.tr adresli internet sitesinin 09/12/2011 tarihli görünümünde yer alan “Cymplus” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/12/2011 tarihli reklamlar

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.cymplus.com.tr adresli internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Avrupa İlaç ve Koz. San. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

41)

 

Dosya No: 2011/2106

 

Şikayet Edilen: MHT Pazarlama- İhsan ÇETİN

 

Şikayet Edilen Reklam: Aksu TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” isimli programda yer verilen reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren MHT Pazarlama- İhsan ÇETİN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde yerel düzeyde idari para (7.395 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

42)

 

Dosya No: 2012/1477

 

Şikayet Edilen: Kahramanmaraş Radyo Ve TV Yay. Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Aksu TV logolu televizyon kanalında 25/10/2011 tarihinde yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” isimli programda yer verilen reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon kanalında yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f), (p)  bentleri

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Kahramanmaraş Radyo Ve TV Yay. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2011/2163

 

Şikayet Edilen: İstanbul Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.yurtkonserve.com adresli internet sitesinde  “%100 Doğal” ibaresi ile yapılan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 17/02/2012 ve 19/10/2012 tarihli reklamlar

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesindeki tanıtımlarda kullanılan katkısız ifadesinin Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nin 11 numaralı eki çerçevesinde teneke ve cam konserve, meyve, sebzeler için kullanımına izin verilen katkı maddeleri çerçevesinde ürün temelinde değerlendirilmek suretiyle kullanılması gerekmektedir.“%100 Doğal” ifadesine yer verilerek gıdanın benzer gıdalar ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen o gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu ileri sürecek ya da vurgulayacak şekilde kullanılması suretiyle tüketicilerin aldatıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. fıkrası;

 

– Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İstanbul Gıda San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

44)

 

Dosya No: 2012/825

 

Şikâyet Edilen: Artı İnteraktif Pazarlama Reklam Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Anılan firmaya ilişkin olarak www.extrajelkapsul.net adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 16.05.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; anılan ürüne ilişkin olarak ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği; eğer bahsi geçen ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği; “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise ilgili mevzuata göre uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların ilgili mevzuatlara aykırılık teşkil ettiği;

 

Bununla beraber anılan ürünlerin satıcısı/pazarlayıcısı/ithalatçısı olan firmaların da üretici firmalar gibi mevzuata göre sorumluluklarının bulunduğu; diğer yandan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Yükümlülük” başlıklı 21 inci maddesinde yer alan “…Reklam verenin, Kanunun 16 ncı maddesine ve bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olmayan reklamını daha sonra düzeltmesi ve telafi etmesi kendisinden beklenilen bir davranış olmakla birlikte, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere aykırı hareket edilmesine mazeret oluşturamaz.” hükmüne istinaden bahsi geçen ürünlere ilişkin tanıtımların yapıldığı söz konusu internet sitesinin hali hazırda kapalı olmasının anılan tarihteki aykırılığı ortadan kaldırmayacağı hususları da göz önüne alındığında, yukarıda bahsi geçen tüm bu durumların,

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24. maddesi,

 

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6 ve 7 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklâm veren Artı İnteraktif Pazarlama Reklam Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

45)

 

Dosya No: 2012/363

 

Şikâyet Edilen: Toprak İhtiyaç Malz. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.guncelsepet.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Şikâyetçi İddiaları: www.guncelsepet.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımların reklam

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Toprak İhtiyaç Malz. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

46)

 

Dosya No: 2012/1261

 

Şikâyet Edilen: Binbir Marka Sanal Mağazacılık Aydın ŞİMŞEK

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.slimshotzayiflama.net adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Binbir Marka Sanal Mağazacılık Aydın ŞİMŞEK hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2012/903

 

Şikâyet Edilen: Tamer KALENDER

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.9hayatcay.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.08.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tamer KALENDER hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

48)

 

Dosya No: 2012/1473

 

Şikâyet Edilen: Güldeniz EVCİ

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.yesildeva.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 05.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Güldeniz EVCİ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

49)

 

Dosya No: 2012/893

 

Şikayet Edilen: Hüseyin KARACA

 

Şikayet Edilen Reklam: www.acilvitamin.com adresli internet sitesinde yer alan “Herbal Farma 9 Karışım Zayıflama Seti” isimli ürünün tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/07/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; yukarıda belirtilen şekilde tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediği, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri ve dolayısıyla,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hüseyin KARACA hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

50)

 

Dosya No: 2012/1036

 

Şikayet Edilen: Gündüz Oğuz ATASOY

 

Şikayet Edilen Reklam: www.saglikdeposu.net adresli internet sitesinde yer alan “NBL Gynobiotic” adlı ürünün tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/07/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde; yukarıda belirtilen şekilde tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünün, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediği, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımın,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Gündüz Oğuz ATASOY hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2012/1246

 

Şikayet Edilen: TV Shop Sanal Mağ. Rek. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.  

 

Şikayet Edilen Reklam: www.diyetform.com ve www.tvshop.com.tr adresli internet sitelerinde yer alan “FX15 Z. Tableti” “Dez Diyet Kürü” “Slim Shot 60 ml.” isimli ürünlerin tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.10.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde; yukarıda belirtilen şekilde tedaviye yönelik ve endikasyon belirterek ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanımına dair ifadelerle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu bilimsel iddiaların da ispata muhtaç olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; diğer yandan bahsi geçen ürün için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ya da alınacak ruhsat/izin/belgeler doğru olsa bile bu tür ifadelerin yalnızca üretim ya da ithal izni işlemlerine yönelik olup, söz konusu ürünlerin, bahsedilen etkileri göstereceğine ilişkin bir onay teşkil etmediği, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların,

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6 ve 7nci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c-1, 13, 17 ve 21nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TV Shop Sanal Mağ. Rek. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde 81.554.-TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

52)

 

Dosya No: 2011/1687

 

Şikayet Edilenler: Polat Tur. İnş. Taah. Petrol Teks. San. ve Tic. A.Ş. (Polat Termal Otel)          

 

Şikayet Edilen Reklam: Polat Termal Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com, www.polathotel.com.tr adresli internet sitelerinde, dış cephe tanıtımında ve kullandığı antetli evraklarda “5 yıldızlı otel”  olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: www.booking.com adresli sitenin 07.07.2011, www.polathotel.com.tr adresli sitenin 29.05.2012 tarihli görünümleri ile 25.01.2012 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi sonucu belirlenen dış cephe görüntüsü ve antetli kağıt örneği.

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, dış cephe, antetli kağıt

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “4 Yıldızlı Termal Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Polat Termal Otel isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adlı sitede, 2012 yılı içerisinde ise www.polathotel.com adlı sitede, dış cephe tanıtımında ve antetli kağıt örneklerinde “5 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Polat Tur. İnş. Taah. Petrol Teks. San. ve Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

53)

 

Dosya No: 2011/1693

 

Şikayet Edilenler: Mandalya Tur. İşl. A.Ş. (Rixos Otel)            

 

Şikayet Edilen Reklam: Rixos Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “5 yıldızlı” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Rixos Otel isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adlı sitede, “5 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mandalya Tur. İşl. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

54)

 

Dosya No: 2011/1694

 

Şikayet Edilenler: Öz Ferman Tur. İnş. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. (Sword Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Sword Otel isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com ve www.elbistanswordotel.com adresli internet sitelerinde “4 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.07.2012, 14.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Sword Otel isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com ve www.elbistanswordotel.com adresli internet sitelerinde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Öz Ferman Tur. İnş. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

55)

 

Dosya No: 2011/1696

 

Şikayet Edilenler: Terbay Tur. İnş. Ve Tic. A.Ş. (Sisus Özel Tesisi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Sisus isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adresli internet sitesinde “5 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamların yayınlandığı tarihte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Özel Tesis Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Sisus isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adresli internet sitesinde “5 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Terbay Tur. İnş. Ve Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

56)

 

Dosya No: 2011/1699

 

Şikayet Edilenler: Onur İnş. Tic. Ve San. A.Ş. (Ontur Otel İzmir)

 

Şikayet Edilen Reklam: Ontur Otel İzmir isimli tesisle ilgili olarak, www.booking.com adlı internet sitesinde “4 yıldızlı otel” olduğuna dair yapılan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamların yayınlandığı tarihte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Butik Otel Turizm İşletmesi Belgesi”ne sahip olmasına rağmen, Ontur Otel İzmir isimli tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.booking.com adresli internet sitesinde “4 yıldızlı otel” olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Onur İnş. Tic. Ve San. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

57)

 

Dosya No: 2012/699

 

Şikayet Edilenler: Madi Şirketler Grubu (Madi Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Madi Otel isimli tesise ait tabelalarda yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012 yılı

 

Yayınlandığı Mecra: Tabela

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, tesis tabelalarında dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

         Buna göre, reklam veren Madi Şirketler Grubu hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

58)

 

Dosya No: 2012/1466

 

Şikayet Edilenler: Letoon Tur. Müş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Letoon Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Letoon Otel isimli tesise ait, www.letoonotel.com. adresli internet sitesi, tabela ve kartvizitlerde yer alan üç yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.letoonotel.com. adresli internet sitesi, tabela ve kartvizitlerde üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

        Buna göre, reklam veren Letoon Tur. Müş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

59)

 

Dosya No: 2012/746

 

Şikayet Edilenler: Göksan Klinik Fizik Ted. Sağ. Hiz. Tur. ve İnş. Ltd. Şti. (Safran Aqua Resort&SPA)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait antetli kağıtlarda  yer alan beş yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Antetli kağıt

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, Safran Aqua Resort&Spa isimli tesisin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 4 yıldızlı Turizm İşletme Belgesi’ne sahip olmasına rağmen 5 yıldızlı otel olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

          Buna göre, reklam veren Göksan Klinik Fizik Ted. Sağ. Hiz. Tur. ve İnş. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

60)

 

Dosya No: 2012/973

 

Şikayet Edilenler: Nebilüx Gıda Em. Otel. Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. (Nebilüx Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait www.hotelnebilux.com. adresli internet sitesi ve broşürlerde yer alan üç yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, www.hotelnebilux.com.  adresli internet sitesi ve broşürlerde üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

  Buna göre, reklam veren Nebilüx Gıda Em. Otel. Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

61)

 

Dosya No: 2012/974

 

Şikayet Edilenler: Yiğit Ağaoğulları  Otel. Tur. İnş. Ltd. Şti. (Newyork Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait, broşür ve tabelalarda yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:2012

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür, tabela

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılında, broşür ve tabelalarında dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yiğit Ağaoğulları Otel. Tur. İnş. Ltd. Şti.hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

62)

 

Dosya No: 2011/1877

 

Şikayet Edilenler: Your Dreams Otel    

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesis tarafından, www.tatilsecenek.com adresli internet sitesinde yayınlanan üç yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2011 yılında, muhtelif internet sitelerinde üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

  Buna göre, reklam veren Your Dreams Otel hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

63)

 

Dosya No: 2012/707

 

Şikayet Edilenler: Nezirhan Tur. Kon. Tes. San. ve Tic. A.Ş. (Nezirhan Turistik Tesisleri)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Tesise ait antetli kağıtlarda yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Antetli kağıt

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylı Turizm İşletme Belgesi’nde yer alan 1. Sınıf motel, 2. Lokanta özelliklerinden farklı olarak, dört yıldızlı otel şeklinde tanıtılmasının, tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Nezirhan Tur. Kon. Tes. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

64)

 

Dosya No: 2011/1425

 

Şikayet Edilenler: Ascan Tur. Rek. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.(Club Didyma Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Tesise ait tabela, broşür ve kartvizitlerde yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Tabela, broşür, kartvizit

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, söz konusu tesisin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Turizm İşletme Belgesine sahip olmamasına rağmen, anılan reklamlarda dört yıldız görseline yer verilmesinin, tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

  -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ascan Tur. Rek. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

65)

 

Dosya No: 2011/1621

 

Şikayet Edilenler: Adrasan Bay Otel

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Tesise ait internet sitesinde yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.adrasanbayhotel.com adresli internet sitesinde dört yıldızlı otel olarak tanıtım yapmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Adrasan Bay Otel hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

66)

 

Dosya No: 2011/1423

 

Şikayet Edilenler: Sea Point Otel-Ali Emre HAMARAT, Şahin BOZKURT

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan Tesise ait tabela ve broşürlerde yer alan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:2011

 

Yayınlandığı Mecra: Tabela, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2011 yılı içerisinde, tabela ve broşürlerinde dört yıldızlı otel olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sea Point Otel-Ali Emre HAMARAT, Şahin BOZKURT hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

67)

 

Dosya No: 2011/1046

 

Şikayet Edilenler: Aquamarin Beach Resort&Hotel Village Otel

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait tabelalarda yer alan beş yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:2011

 

Yayınlandığı Mecra: Tabela

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2011 yılı içerisinde, tabelalarında beş yıldızlı otel olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aquamarin Beach Resort&Hotel Village Otel hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

68)

 

Dosya No: 2012/1070

 

Şikayet Edilenler: Suix Otel Lara

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesis ile ilgili olarak www.tatil.com adresli internet sitesinde yayınlanan beş yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi:2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.tatil.com adresli internet sitesinde beş yıldızlı otel olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

– Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Suix Otel Lara hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

69)

 

Dosya No: 2011/2042

 

Şikayet Edilen: Yalçınkaya İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

                           (Yalçınkaya Butik Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Yalçınkaya Butik Otel isimli işletmeye ait olup www.neredekal.com adresli internet sitesinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20/05/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Yalçınkaya İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. sahipliğindeki işletmenin, turizm işletme belgesi olmamasına rağmen, www.neredekal.com adresli internet sitesinin 20/05/2011 tarihli görünümünde “Butik Otel” olarak tanıtılmasının, tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yalçınkaya İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

TÜTÜN-ALKOL

 

70)

 

Dosya No: 2012/2359

 

Şikayet Edilen: Ahmet KAPLAN

 

Şikayet Edilen Reklam: http://www.turkiyehaberajansi.com adresli internet sitesinin 13.09.2010 tarihli görünümünde yer alan “Sigara Fiyatlarında İndirim” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2010

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: http://www.turkiyehaberajansi.com adresli internet sitesinin 13.09.2010 tarihli görünümünde; “Sigara Fiyatlarında İndirim” başlığı altında Philip Morris ürünlerinin eski ve yeni fiyatlarının sunulduğu yazıda tütün ürünlerinin isimleri kullanılarak bildirim yapıldığı, bu durumun;

– 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci bendi

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d ve 5/e maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ahmet KAPLAN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

ENERJİ

 

71)

 

Dosya No: 2012/808

 

Şikayet Edilen: Eta Madeni Yağ Müstahzarları Kimyevi Maddeler Madeni Yağ İth.    İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Nano Bor X” isimli motor yağı katkısına ait ürün ambalajı ile firmanıza ait www.nanoborx.com adresli internet sitesinin 28.06.2012 tarihli görünümünde yer tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet – Ürün Ambalajı

Değerlendirme/Karar: Nano Bor X” isimli motor yağı katkısına ait ürün ambalajı üzerinde yer alan; “Motora %10 yakıt tasarrufu/%10 beygir gücü sağlar. Motor aşınmalarını azaltır/Servis aralarını uzatır. Isı ve harareti engeller/yağ eksiltmeleri önler. Yüksek korozyan koruması sağlar/Motorun ömrünü uzatır. Motor sesini azaltır/Sessiz çalışma sağlar. Yanmayan gazları yakar/Co2 salınımını %15 azaltır.” ifadelerini ispatlayan “bilimsel çalışma” veya “test sonuçları” şeklinde herhangi bir belge sunulmadığı,

Bahsi geçen ürün ambalajında TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. “TÜV-NORD” isimli akreditasyon kuruluşuna ait “TÜV-NORD” logosu yer almasına rağmen, bahsi geçen kuruluş tarafından verilen 2000610 ve 1003110 numaralı sertifikaların 21.10.2011 tarihi itibari ile askıya alınmış olduğu bilgisinin http://www.tuv-nord.com/tr/tr/sertifikasyon/suspended-cancelled-certificates-458.htm linkinden edinildiği,

Bahsi geçen ürün ambalajı ile firmaya ait www.nanoborx.com adresli internet sitesinin 28.06.2012 tarihli görünümünde;  Nano Bor X isimli motor yağı katkısı için “Ürün içerisinde Borik Asit bulunmamaktadır.” ifadesi yer almasına rağmen, söz konusu ürün içerisinde borik asit bulunmadığını ispatlayan doğruluğu bilimsel makamlarca onaylanmış bir belgenin sunulmamış olduğu,

Firmaya ait www.nanoborx.com internet sitesinin 28.06.2012 tarihli görünümünde yer alan  “Sertifikalar” linki altında;  “2011 AB Kalite Ödülü Sertifikası” bölümünde; “Kalite ve inovasyon uygulamalarında AB normlarına uygun mal ve hizmet üretimi gerçekleştirdiği tespit edilerek Tüketici Akademisi AB Kalite Ödülü almaya hak kazandı” ifadeleri yer almasına rağmen, söz konusu sertifikanın tüketici ve kalite konulu konferanslar sağlayarak gelir eden Tüketici Akademisi Eğitim Araştırma ve Yayıncılık Ltd. Şti. isimli şirket tarafından 2011 yılında düzenlenen “AB Kalite Zirvesi” isimli konferansa katılan katılımcılara verilen “katılım belgesi” mahiyetinde olduğu ve söz konusu belgeyi veren şirketin bahsi geçen ürünün AB normlarına uygun olduğunu tespit edebilecek akreditasyon yetkisine sahip olmadığının anlaşıldığı,

Açıklanan nedenlerle, “Nano Bor X” isimli motor yağı katkısına ait ürün ambalajı ile firmaya ait www.nanoborx.com adresli internet sitesindeki tanıtımlarda yer alan ve yukarıda bahsi geçen ifadelerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğuna, bu nedenle söz konusu tanıtımların,

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü maddeleri,

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Eta Madeni Yağ Müstahzarları Kimyevi Maddeler Madeni Yağ İth.    İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde ulusal düzeyde 81.554 TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

72)

 

Dosya No: 2012/807

 

Şikayet Edilen: NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri Ve Seramik Malzemeleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Bor Force” isimli ürün ambalajında yer alan ifadeler ile “Bor Power” isimli ürüne ilişkin www.nnt.com.tr ve www.borpower.com.tr adresli internet sitelerinin 06.08.2012 tarihli görünümlerinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet – Ürün Ambalajı

 

Değerlendirme/Karar: www.nnt.com.tr ve www.borpower.com.tr adresli internet sitelerinin 06.08.2012 tarihli görünümlerinde; “% 5-%20 aralığında yakıt tasarrufu sağlar, %10 güç artışı meydana gelir, Yağ ömrünü %100’e kadar uzatır, harareti önler,  CO2 egzoz emisyonunda %25-%30 aralığında düşme sağlar” şeklinde ifadelerin yer aldığı, Reklam Kurulu’nun 11.10.2011 tarih ve 193 sayılı toplantısında www.nnt.com.tr adresli internet sitesinde yer alan aynı ifadelerde kullanılan rakamların bilimsel olarak desteklenmediği gerekçesi ile durdurma cezası verilmiş olmasına rağmen söz konusu ifadelerde yer alan rakamların kullanılmaya devam edildiği,

Diğer taraftan “Bor Force” isimli ürün ambalajında “Tamamen çevre dostu olan bu yeni formüllü NANO BOR KAPLAMA tekniği patentli bir teknolojidir” ifadesinin yer aldığı, Türk Patent Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre firma adına kayıtlı 2009/06533 sayılı patent başvurusunun henüz onaylanmamış olduğu, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 69 uncu maddesinde; bir ürünün, bunun etiketlerinin veya ambalajlarının veya her türlü ilan veya reklam veya basılı evrakın üzerinde bir patent başvurusundan veya verilmiş bir patentten doğan bir korumanın mevcut olduğu izlenimini veren beyanların bulunması halinde de, beyanları koyan kişinin patent başvurusu veya patentin numarasını belirtmek zorunda olduğunun hükme bağlandığı, ancak firmaya ait bahsi geçen ürün ambalajında patent başvurusu numarasının yer almadığı,

Açıklanan nedenlerle, “Bor Force” isimli ürün ambalajı ile “Bor Power” isimli ürüne ilişkin www.nnt.com.tr ve www.borpower.com.tr adresli internet sitelerindeki tanıtımlarda yer alan ve yukarıda bahsi geçen ifadelerin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğuna, bu nedenle söz konusu tanıtımların,

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri Ve Seramik Malzemeleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde 81.554 TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

 

73)

 

Dosya No: 2010/838

 

Şikayet Edilen : Groube Seb İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Rowenta Air Force Dikey Şarjlı Süpürgeye ilişkin muhtelif televizyon kanallarında, broşürlerde ve internette yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi :2010, 2011, 2012

 

Yayınlandığı Mecra :Tv, İnternet, Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda tanıtımı ve pazarlaması yapılan “Rowenta Air Force Dikey Şarjlı Süpürge” isimli ürün için; “Rowenta Air Force Dikey Şarjlı Süpürge=2200 W elektrikli süpürge performansında, 2200 Wattlık elektrikli süpürge performansı sunan, 2200 Wattlık elektrikli süpürge performansında” gibi ifadelerin bulunduğu, televizyondaki reklamlarda alt bantta ve broşürlerde dipnot şeklinde “bağımsız bir laboratuvar tarafından düz sert zemin üzerinde yapılan toz toplama test sonuçlarına göre” açıklamasının yapıldığı, ancak söz konusu yazının televizyon reklamlarında okunabilirlikten uzak olduğu ve söz konusu laboratuvar tarafından yapılan karşılaştırmanın sadece düz sert zemin üzerinde olmasına rağmen, tüketiciler nezdinde her türlü zeminde 2200 Wattlık süpürge performansında algısının yaratıldığı, ayrıca test sonuçlarına göre; karşılaştırması yapılan 2200 Wattlık elektrikli süpürge, sert zemin üzerinde ortalama % 99,8 toz alma kapasitesi sergiler iken, Rowenta Air Force Dikey Şarjlı Süpürgenin % 99,3’lük bir kapasite sergilemesi nedeniyle eşit performans sergilemediği, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksiliklerini istismar edici, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Groube Seb İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

DİĞER

 

74)

 

Dosya No: 2012/1018

 

Şikayet Edilen: Doğan Gazetecilik A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Posta Gazetesi’ne ilişkin olarak muhtelif mecralarda yayınlanan “Türkiye’nin en çok satan gazetesi” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Posta Gazetesinin adı ve logosunun yanında; “Dağıtım kuruluşu bayii satış adedi esas alınmıştır.” Dipnotuyla birlikte “TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATAN GAZETESİ” ibaresinin kullanılmasının herhangi bir aldatıcılık-yanıltıcılık teşkil etmediğine, dolayısıyla bu durumun Reklam Mevzuatına aykırı olmadığına,

 

Diğer taraftan, anılan gazeteye ilişkin olarak 2012 yılı Mayıs ayında ve diğer muhtelif tarihlerde yayınlanan “Türkiye’nin en çok satan gazetesi” başlıklı bazı televizyon reklamlarında söz konusu ifadenin bayi satış adedine dayandırıldığına ilişkin bir alt yazı/dipnota yer verilmediği, bahsi geçen alt yazı/dipnota yer verilen reklamlarda ise sabit alt yazı puntosu ile kayan yazı şeklindeki alt yazı puntosunun büyüklüğünün ve alt yazı akış hızının mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle anılan reklamların;

 

-Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5, 6 ve 7 nci maddeleri,  

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

  Buna göre, reklam veren Doğan Gazetecilik A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

75)

 

Dosya No: 2012/238

 

Şikayet Edilen: Vimjo Mağazacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.kimisatis.com adresli internet sitesindeki “KİMİ BOY UZATICI TABAN” isimli ürüne ilişkin tanıtım ve reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 05.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.kimisatis.com adresli internet sitesinde, bilimsel olarak desteklenmeyen ve abartılı iddialar içeren ifadeler kullanılarak tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımların yapıldığı, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,7/c, 7/g  ve 13 üncü  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Vimjo Mağazacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

76)

 

Dosya No: 2011/609

 

Şikayet Edilen: Lts Bilgisayar Elekt. Rek. Bil. ve Dan. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam:  Firma tarafından çeşitli cep telefonu kullanıcılarına gönderilen “Tebrikler! Değerli müşterimiz ücretsiz saat kazandınız. Hediyeyi almak için hemen 444 21 73’ü arayın. Hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almayı unutmayın. 444 21 73.” şeklindeki kısa mesaj reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: Mart-Nisan 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Kısa mesaj.

 

Değerlendirme/Karar:  Söz konusu reklamlardaki ifadelerin, tüketicilere hediye verme görüntüsü altında başka bir ürün satımını hedefliyor olması nedeniyle aldatıcı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici olduğunun, diğer taraftan, reklamlarda hediye edileceği vaat edilen saatin piyasa değerinin belirtilmemesi suretiyle tüketicilerin yanıltıldığının ve mevzuata aykırı tanıtım yapıldığının, bu nedenle söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -2, 8/a maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Lts Bilgisayar Elekt. Rek. Bil. ve Dan. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde 7.396 TL (Yedibinüçyüzdoksanaltı Türk Lirası)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir

Reklam Kurulu Başkanlığı’na yapılmış olan, ekli listedeki 50 adet başvurunun yine listede belirtilen gerekçelerle incelemeye alınmamasına karar verilmiştir.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir