Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 201. Toplantı Kararları -12.06.2012

201. Toplantı Kararları -12.06.2012

İLETİŞİM HİZMETLERİ

1)

 

Dosya No: 2012/747

 

Şikayet Edilen: Plus Telekom Haberleşme Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 11890 numaralı bilinmeyen numaralar servisinin tanıtımı amacıyla yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02–22 Mayıs 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında, tanıtımı yapılan 11890 servis numaralı
rehberlik hizmetinde tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki servis ücretine ilişkin ana vaadin istisnası niteliğindeki önemli bilgilere yer verilen altyazı metin boyutunun ve altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddeleri,

 

   Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 7/c maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,  

 

Buna göre, reklam veren Plus Telekom Haberleşme Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.     

 

2)

 

Dosya No: 2012/676

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Türkiye’nin 3G Mobil İnternet Şampiyonu Turkcell başlıklı broşürler

 

Reklam Yayın Tarihi: 11–22 Mayıs 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “Teknolojinin önde gelen dergisi PCnet, 3G mobil internette hız testi yaptı. Türkiye’nin 7 bölgesinde, 9 büyük ilde, 2.136 ölçümle gerçekleştirilen veri indirme hız testi sonuçlarına göre, Turkcell diğer operatörlerden açık ara önde. Turkcell’in interneti diğer operatörlerden iki kat daha hızlı. Türkiye’nin 3G Şampiyonu Turkcell. Turkcell internette de dört çeker” ifadelerine, gazete reklamlarında ana vaat olarak; “Türkiye’nin 3G Mobil İnternet Şampiyonu Turkcell. PCNET 7 bölgede, 9 büyük ilde, 2.136 adet ölçüm yaptı. Veri İndirme Hız Testi” sonuçlarına göre, Türkiye’nin en hızlı 3G mobil interneti açık ara Turkcell’de” ifadelerine yer verildiği, ancak PCnet isimli dergi tarafından gerçekleştirilen hız testinin bilimsel geçerlilik taşımadığı, diğer taraftan inceleme konusu reklamlarda ülkemizin sadece belirli bölgelerinde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerlerin tüm Türkiye için geçerli olduğu izlenimi oluşturulduğu ve sadece veri indirme hızına ilişkin bir test gerçekleştirilmesine rağmen, firma tarafından tüm 3N mobil telekomünikasyon hizmetlerinde en hızlı ve kaliteli hizmetin verildiği algısı oluşturulduğu,

 

Ayrıca, televizyon reklamlarında altyazıda yer verilen “PCnet dergisinin 30 Mart-24 Nisan 2012 tarihleri arasında, Ookla Net Metrics şirketinin dünyaca kabul görmüş ve itibar kazanmış bağlantı ölçüm ve analiz sistemi Speedtest.net sistemi ile Türkiye’de 7 bölge, 9 şehir, 59 noktada yaptığı 2.136 ölçümlemenin ortalamasında Turkcell’in tüm şehirlerde veri indirme hızlarında açık ara birinci olduğu saptanmıştır Tüm şehirlerde seçilen noktalar, şehir merkezinin etrafındaki şebekeleri kapsamaktadır. Ölçümlemeye, şehir merkezlerindeki işlek yerlerin yanı sıra havaalanı, spor kompleksi, turistik tesis, hastane ve üniversite kampüsü gibi merkeze uzak ancak insan yoğunluğunun yüksek olduğu noktalar dahil edilmiştir.  Reklamda sözü edilen 2 kat hız, veri indirme ölçümlemeleri baz alınarak hesaplanmıştır. Ölçümleme her operatörün tanımlı internet paketi hatları ve mevcut en hızlı modemleriyle yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi www.pcnet.com.tr’de şeklindeki ifadelerin ekranda kalma süresinin ve altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,  

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (81.554.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, Haziran 2011 tarihinde “Tempo” isimli derginin eki olarak yayımlanan “Sadece Turkcell’in Çektiği Yerler Atlası” başlıklı tanıtım kitapçığının, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11.10.2011 tarih ve 193 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2 = 163.108.-TL) olarak uygulanmasına    karar verilmiştir.       

 

3)

 

Dosya No: 2011/309

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Vodafone’dan Süper İnternet Sohbetleri” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 15 Şubat – 3 Mart 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında yer verilen “(…)İnternetin nerde, ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Vodafone’un aylık Cepnet Paketiyle, cepten internete süper hızla ayda 7,99’a bağlan, kota aşım derdi olmadan kullan. Vodafone’la her yerde herkese süper internet” ifadeleri ile söz konusu hizmetin satın alınması durumunda istenildiği anda istenilen yerden cep telefonu ile internete bağlanılabileceği algısı oluşturulmasına rağmen, firmanın coğrafi olarak Türkiye’nin %100’ünü kapsayamaması nedeniyle söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve ispata muhtaç olduğu,

 

Diğer taraftan, söz konusu reklamlarda tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilere altyazıda okunabilirlikten uzak bir şekilde yer verilerek tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,

 

Bu nedenle, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, Şubat – Mart 2010 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında ve www.vodafone.com.tr adresli internet sitesinin 26/02/2010 tarihli görünümünde yayımlanan “3G Hızında 1 Numarayız” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11/05/2010 tarih ve 176 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966×2 = 147.932.-TL) olarak uygulanmasına    karar verilmiştir.           

 

 

 

4) 

 

Dosya No: 2011/754

 

Şikayet Edilen: Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Digiturk Plus” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 11–30 Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “En sevdiğiniz yerli dizilerle en heyecanlı futbol maçları çakışmasın, seyirci sevdiklerini kaçırmasın! Digiturk Plus’la aynı anda gösterilen iki programdan birini kaydedip diğerini izlersiniz. Yayın akışına mahkum olmaz hükmedersiniz. Digiturk dünyası HD kalitesi ve Plus farkıyla ayda 19,99’dan başlayan fiyatlarla” ifadelerine yer verildiği, ancak tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilerin yer aldığı altyazı metin boyutunun ve altyazının ekranda kalma süresinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, anılan reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri,

 

   Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 7/c maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine    karar verilmiştir.       

 

5)

 

Dosya No: 2011/1592                                                                                                                                      

 

Şikayet Edilen: Internetq İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 10.01.2012 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişe ilişkin olarak düzenlenen “Akazoo Şans Cep-T Kampanyası” isimli kampanyanın tanıtımı amacıyla yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “(…)Akazoo Şans Cep-T Kampanyası bir mobil içerik servisidir. Kullanıcıların SANS yazarak 5666’ya kısa numarasına gönderdikleri SMS ile aldıkları Akazoo puanları karşılığında çekilişe katılmaya hak kazanırlar. Bu servise 18 yaşından küçükler katılamaz. Avea, Turkcell, Vodafone kullanıcıları için 2,6TL olarak ücretlendirilmektedir. Yardım için: Avea (555) 7385222, Turkcell (532) 7550258, Vodafone (212) 9873007” ifadelerine yer verildiği, ancak tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilerin yer aldığı altyazı metin boyutunun ve altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu altyazının okunabilirlikten uzak olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddeleri,

 

   Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 7/c maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Internetq İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine    arar verilmiştir.     

 

6)

 

Dosya No: 2011/524

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Bol bol Avea tarifesi” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.03.2011 – 31.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: SMS metni

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu tanıtım mesajlarında, “Faturalı bol bol Avea tarifesine geçin, ayda 19 TL’ye Avealılarla 3000 dakika, diğer yönlere 120 dakika konuşun! Sizi hemen bir Avea bayisine bekliyoruz.” şeklinde ifadelere yer verildiği, ancak söz konusu tanıtım mesajında yer alan 19 TL’lik fiyatın yalnızca ilk 6 ay boyunca geçerli olduğu, sonraki aylarda ise tarife ücretinin 29 TL olacağı bilgisine söz konusu tanıtım mesajında yer verilmeyerek tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildiği, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun da,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5, 7 ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine    karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2011/2271

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Kamil Koç’tan bir bilet alana bir bilet hediye” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.12.2011-25.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamında, “Kamil Koç’tan bilet alan Turkcelllilere bir bilet hediye” ifadelerine yer verilerek, tüketicilerin herhangi bir koşul olmaksızın bir bilet satın almaları karşılığında bir bilet daha kazanacaklarının ifade edildiği, ancak tüketicilerin söz konusu avantajdan yararlanabilmeleri için 1 SMS/0,4 TL karşılığında bir adet avantaj şifresi almaları gerektiği, dolayısıyla reklamda geçen “hediye” ifadesinin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı, ayrıca “Kampanya her otobüste %10 koltuk kapasitesi ile sınırlıdır.” şeklindeki ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgiye söz konusu reklam filminde yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirilmek suretiyle yanıltıldığı;

 

Diğer taraftan söz konusu televizyon reklamında, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilere altyazıda okunabilirlikten uzak bir şekilde yer verilerek tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildikleri, dolayısıyla söz konusu televizyon reklamlarının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5, 7 ve 21 inci maddeleri,  

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7/1 ve 8/1 maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

8)

 

Dosya No: 2011/2026

 

Şikayet Edilen: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Fiber İnternet Tarifeleri” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.08.2011, 02.01.2012, 12.03.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.superonline.net adresli internet sitesinde yer alan “Fiber İnternet” tarife tablosunda, belirli hızlarda sunulan internet hizmetine ilişkin olarak “Limitsiz” kota uygulanacağının vaat edildiği; buna karşın bahse konu tabloda belirtilen hız alanlarının aşılması halinde abonelerin internet kullanım hızlarının “Adil kullanım uygulaması” gereği 1 Mbps olarak güncellendiği, ancak tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek bu önemli bilgiye söz konusu reklam ve tanıtımlarda yer verilmediği, dolayısıyla tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildikleri ve bu durumun tüketici mağduriyetine yol açtığı tespit edilmiş olup, şikâyete konu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelik taşıdığı, bu durumun da;

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5 inci ve 7 nci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.           

 

9)

 

Dosya No: 2011/2046

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Avea her iki saatte bir baz istasyonu dikiyor.” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.11.2011 – 31.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, broşür, gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarının ana vaat kısmında “İstatistiklere göre Avea her iki saatte bir baz istasyonu dikiyor. Türkiye’nin her yerinde çekiyor. Avea 2 saatte bir yeni bir baz istasyonu kurdu. 7549 baz istasyonu ile Türkiye’nin %97.4’ü kapsama alanımızda” ifadelerine yer verilirken altyazı kısmında “Ocak 2010- Ekim 2011 dönemindeki yatırımlar ve BTK sertifikalı baz istasyonları esas alınmıştır. Avea Kasım 2011 itibariyle %97.4 nüfus kapsama oranına sahiptir. Kapsama alanı; yeryüzü şekil, coğrafi şartlar ve bina yapıları nedeniyle değişiklik gösterebilir.” ifadelerine yer verildiği, böylece belirli bir dönemde (Ocak 2010- Ekim 2011)  kurulan baz istasyonlarına ait verilerin kullanılarak bu durumun hali hazırda devam ettiği algısı yaratıldığı, dolayısıyla anılan reklamların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcılık teşkil ettiği, diğer taraftan, söz konusu reklamların ana vaat kısmında “Türkiye’nin %97.4’ü kapsama alanımızda” ifadesine yer verilirken %97.4’lük oranın nüfus kapsama oranı olduğu bilgisine altyazıda yer verildiği, coğrafi olarak ise Türkiye’nin %78.5’inin kapsama alanında olduğunun anlaşıldığı, böylece  Türkiye’nin her yerinde çekiyor” ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5,7 ve 21 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7/1 ve 8/1 maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından 09.06.2011-25.06.2011 tarihleri arasında yayımlanan, “Dev Transfer 5-3-2’ye yer yok” isimli kampanyanın tanıtımına yönelik reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 29/07/2011 tarih ve 190 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 =147.932-.TL.) olarak uygulanmasına    karar verilmiştir.

 

 

 

 

10)

 

Dosya No: 2011/2176

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Avea’ya hoş geldiniz. 2 fatura dönemi boyunca www.aveamuzik.com’dan ücretsiz müzik indirebilirsiniz” içerikli kısa mesaj tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.09.2011

 

Yayınlandığı Mecra: SMS metni.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu “müzikindir” servis tanıtımlarında; sms içeriğinde sadece Türkçe şarkıları indirmenin ücretsiz olduğu bilgisine yer verildiği, şarkı indirme sırasındaki internet bağlantısının ücretsiz, sayfalar arası dolaşımda kullanılan GPRS’in ücretli olduğu bilgisinin müzik indirme işleminin gerçekleştiği internet sitesinde yer aldığı, GPRS kullanım ücretlendirilmesinin katma değerli servisler olarak sözleşmede bulunduğu, dolayısıyla cep telefonuna şarkı indirme sırasındaki GPRS kullanımının ücretlendirilmezken hat üzerinden yapılan internet kullanımı kapsamında yansıtılan GPRS ücretlendirilmesinde herhangi bir hata bulunmadığı, bu nedenlerle anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına    karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2012/49

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Nokia X3-02 ve Nokia 7230”isimli cihaz kampanyasınayönelikreklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.12.2011-31.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete, internet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarının ana vaat kısmında “Avea’da ayda 5 TL’ye fotoğraf makinesi, internet, kamera, radyo, telefon rehberi, hesap makinesi, çalar saat ve takvim alabilirsiniz. Yani Avea’da ayda 5 TL’ye tüm bu özelliklere sahip 3G’li Nokia 7230a veya 10 TL’ye hem dokunmatik ekranlı hem klavyeli Nokia X3-02’ye sahip olabilirsiniz.” ifadelerine yer verilerek 5 TL ve 10TL’ya söz konusu cihaz kampanyasından faydalanılabileceği algısı yaratılmasına rağmen,  “Süper Avantajlı Tarifelerde Nokia 7230 5TL, Nokia X3-02 10TL, Avantajlı Tarifeler Nokia 7230 12 TL, Nokia X3-02 17 TLile “ Taahhüt boyunca aylık cihaz taksidi vergiler dahil Nokia X3-02 için 20,24 TL, Nokia 7230 için 15,18 TL olup kampanyaya katılan müşterilerin faturalarına hizmet aldığı tarifeye göre belirlenen tutardaki aylık tarife indirimi yansıtılacaktır.” şeklinde önemli bilgilere internet sitesinde yer verilerek tüketicilerin dikkatinden uzak tutulduğu, böylece anılan cihaz kampanyasının fiyatları konusunda ortalama tüketici nezdinde anlam karışıklığı yaratıldığı,diğer taraftan, “Kampanya belirlenen faturalı tarifelerde ve koşullarda 24 ay geçerlidir. Cihazlar için ödenecek ek bedeller hizmet alınan tarifeye göre değişiklik gösterecektir. Kampanyaya katılan abonelerin faturalarına hizmet aldığı tarifeye göre belirlenen tutar kadar aylık tarife indirimi yansıtılacaktır. Kampanya taahhütlerine uyulmaması halinde aylık cihaz taksit bedellerinden kalan tutarların ve taahhütte kalınan ay boyunca verilen indirimlerin toplamı abonelerin faturalarına yansıtılacaktır. Fiyatlara vergiler dahildir. Kampanya 29 Şubat 2012’ye kadar geçerli olup stoklarla sınırlıdır. Belirlenmiş tarifeler, tarifelere göre ek bedeller ve kampanyayla ilgili detaylı bilgi için: www.avea.com.trşeklinde bilgilere altyazıda yer verilirken söz konusu kampanyanın geçerli olduğu faturalı tarifelerin ve kampanyadan kimlerin yararlanabileceği bilgilerine televizyon reklamlarında yer verilmediği, böylece tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ

 

12)

 

Dosya No: 2011/2345

 

Şikayet Edilen: T. Garanti Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Hazır Destek Kredisi kullandırma teklifini içeren mektup.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Şahsa özel mektup

 

Değerlendirme/Karar: Başvuru konusu yazılı metin incelendiğinde; başvuru sahibi tüketicinin isim ve adres bilgilerini içeren şahsa münhasır bir mektup mahiyeti arz ettiğinin ve söz konusu mektupta yer alan kredi kullandırma teklifinin bankaca yapılacak nihai değerlendirme sonucu kesin onaya dönüşeceğine dair bilgiye mektupta yer verilmiş olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru konusu şahsa özel mektubun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamında reklam olarak değerlendirilemeyeceğinden Reklam Kurulu gündeminden çıkarılmasına karar verilmiştir.

 

 

13)

 

Dosya No: 2012/249

 

Şikayet Edilen: Öz Karadeniz Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Kadırga TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 07.02.2011 tarihli kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği “Clavis” adlı bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, program boyunca “Danışma Hattı:0 462 326 03 000 532 311 81 93” ve “Sağlık Sorunlarına Alternatif Çözümler” yazısı ekranda tutularak, söz konusu ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu ile Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda geçen ifadeler ile Dr. Mustafa ERASLAN’ın veClavismarkalı muhtelif ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5,7 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, mecra kuruluşu Öz Karadeniz Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde yerel düzeyde (7.395.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

14)

 

Dosya No: 2012/418

 

Şikayet Edilen: Öz Karadeniz Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Kadırga TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 11.02.2011 tarihli kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği “Clavis” adlı bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, program boyunca “Danışma Hattı:0 462 326 03 00-0 532 311 81 93”yazısı ekranda tutularak, söz konusu ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,ayrıca program arasında “Clavis Panax” isimli ürünün tanıtımının yapıldığı,

 

Diğer taraftan, program sunucusu ile Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda geçen ifadeler ile Dr. Mustafa ERASLAN’ın veClavismarkalı muhtelif ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, mecra kuruluşu Öz Karadeniz Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde yerel düzeyde (7.395.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

15)

 

Dosya No: 2012/419

 

Şikayet Edilen: Öz Karadeniz Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Kadırga TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 07.02.2011 tarihli kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği “Clavis” adlı bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, program boyunca “Danışma Hattı:0 212 553 13 33” , “www.kafkaspazarlama.com” ve “Sağlık Sorunlarına Alternatif Çözümler” yazısı ekranda tutularak, söz konusu ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hattının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu ile Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyaloglarda geçen ifadeler ile Dr. Mustafa ERASLAN’ın ve muhtelif gıda takviyelerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, mecra kuruluşu Öz Karadeniz Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde yerel düzeyde (7.395.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

16)

 

Dosya No: 2012/420

 

Şikayet Edilen: Öz Karadeniz Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Kadırga TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 07.02.2011 tarihli kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği “Clavis” adlı bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, program boyunca “Danışma Hattı:0 212 553 13 33” , “www.kafkaspazarlama.com” ve “Sağlık Sorunlarına Alternatif Çözümler” yazısı ekranda tutularak, söz konusu ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hattının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu ile Dr. Mustafa ERASLAN arasında geçen diyologlarda geçen ifadeler ileDr. Mustafa ERASLAN’ın Clavismarkalı muhtelif ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, mecra kuruluşu Öz Karadeniz Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde yerel düzeyde (7.395.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

17)

 

Dosya No: 2012/246

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Mesaj TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 07.02.2011 tarihli kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği “Clavis” adlı bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, program boyunca “Danışma Hattı:0 212 553 13 33” , “Danışma Hattı:0 212 580 01 01” ve “DOKTOR yaz,adını ve telefon numaranı ekle 2353’e gönder. Tüm sağlık sorunlarınız için uzman ekibimiz sizi arasın” yazısı ekranda tutularak, söz konusu ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu, ayrıca program aralarında “Clavis Panax” , “Clavis Varitex” , “Clavis Reishi Mantarı” ve “Clavis Romaflex” isimli ürünlerin tek tek tanıtımının yapıldığı,

 

Diğer taraftan, program sunucusu ile Dr. Mustafa ERASLAN arasındaki diyaloglarda geçen ifadeler ile Dr. Mustafa ERASLAN’ın Clavismarkalı muhtelif ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, mecra kuruluşu Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (73.966.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

18)

 

Dosya No: 2012/421

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Mesaj TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme / Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 07.02.2011 tarihli kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği “Clavis” adlı bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, program boyunca “Danışma Hattı:0 212 553 13 33” , “Danışma Hattı:0 212 580 01 01” ve “DOKTOR yaz,adını ve telefon numaranı ekle 2353’e gönder. Tüm sağlık sorunlarınız için uzman ekibimiz sizi arasın” yazısı ekranda tutularak, söz konusu ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu, ayrıca program aralarında “Clavis Panax” , “Clavis Reishi Mantarı” ve “Clavis Romaflex” isimli ürünlerin tek tek tanıtımının yapıldığı,

 

Diğer taraftan, program sunucusu ile Dr. Mustafa ERASLAN arasındaki diyaloglarda geçen ifadeler ile Dr. Mustafa ERASLAN’ın Clavismarkalı muhtelif ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, mecra kuruluşu Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (73.966.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

19)

 

Dosya No: 2012/422

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Mesaj TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 07.02.2011 tarihli kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği “Clavis” adlı bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, özellikle “Clavis Reishi Mantarı” isimli ürünün Dr. Mustafa ERASLAN ile diğer katılımcı eczacı Mustafa TEKİN tarafından detaylı bir şekilde tanıtımının yapıldığı, ayrıca program boyunca “Reishi Mantarının Faydalarını Anlatıyor”, “Danışma Hattı:0 212 553 13 33” , “Danışma Hattı:0 212 580 01 01” ve “DOKTOR yaz,adını ve telefon numaranı ekle 2353’e gönder. Tüm sağlık sorunlarınız için uzman ekibimiz sizi arasın” şeklindeki yazılar ekranda tutularak, söz konusu ürüne ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu Cavit ÖZDOĞAN, Dr. Mustafa ERASLAN ile Eczacı Mustafa TEKİN arasında geçen diyaloglarda geçen ifadeler ileDr. Mustafa ERASLAN’ın Clavismarkalı muhtelif ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, mecra kuruluşu Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (73.966.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

20)

 

Dosya No: 2012/423

 

Şikayet Edilen: Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Mesaj TV logolu televizyon kanalında yayınlanan “Doktorunuz Sizinle” adlı program.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08/02/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme / Karar: “Doktorunuz Sizinle” isimli programın 08.02.2011 tarihli kaydı incelendiğinde, programa konuk olarak katılan ve ürettiği “Clavis” adlı bitkisel ürünlerle bir dizi rahatsızlığı tedavi ettiğini iddia eden Dr. Mustafa ERASLAN’ın bu hususlarda bilgi verdiği, özellikle “Clavis Panax” isimli ürünün Dr. Mustafa ERASLAN ile diğer katılımcı eczacı Mustafa TEKİN tarafından detaylı bir şekilde tanıtımının yapıldığı, söz konusu ürünü kullanan tüketicilerin programa katılarak bu üründen memnun kaldıklarını belirttikleri, ayrıca program boyunca “Hastalıklara bitkisel çözümler” , “Kalp-Damar Hastalıklarına Bitkisel Çözüm” , “Sağlık sorunlarınıza bitkisel çözümler”, “0 212 553 13 330 212 580 01 01” ve “DOKTOR yaz, adını ve telefon numaranı ekle 2353’e gönder. Tüm sağlık sorunlarınız için uzman ekibimiz sizi arasın” şeklindeki yazılar ekranda tutularak söz konusu ürünlere ulaşmak isteyen izleyicilere gerekli danışma hatlarının numarasının sunulduğu,

 

Diğer taraftan, program sunucusu Cavit ÖZDOĞAN, Dr. Mustafa ERASLAN ile Eczacı Mustafa TEKİN arasında geçen diyaloglarda yer alan ifadeler ile Dr. Mustafa ERASLAN’ın Clavismarkalı muhtelif ürünlerinin örtülü reklamının yapıldığı; dolayısıyla bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, mecra kuruluşu Orta Anadolu Mesaj Televizyon ve Radyo Yayın A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (73.966.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

21)

 

Dosya No: 2012/649

 

Şikayet Edilen Reklam:  Gazetenin 28.11.2011 tarihli nüshasında yayımlanan “Şerife Balkız ve Başarısının Sırrı” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar:  Manisa’da Gündem Gazetesi’nin 28.11.2011 tarihli nüshasında ve yine Gazeteye ait internet sitesinin “http://www.manisadagundem.com/index.php?option=com_ content&view=article&id=4152:serife-balkiz&catid=81:roportaj&Itemid=603” linkinde yer alan “Şerife Balkız ve Başarısının Sırrı” başlıklı yazıda, Şerife BALKIZ isimli şahsa ait olarak yer verilen; “… Şu an bu konumda olmamın nedeni oğluma 1997 yılında astım teşhisi konulmasıyla başlamıştır. Doktorlarımızın kimyasallardan uzak durmamızı söyleyince, ailece doğal ürünlerle tanışmaya başladık ve bunun üzerine o günün şartlarında muadili olmayan bir firmaya üye oldum, ardından çalışmaya başladım. 2010 aralık ayında da Ersağ ile tanıştım. … Ve yaşadığım bir olay ürüne olana güvenimi arttırıp beni Manisa Büro Müdürü olmaya kadar taşıdı. Ağızımda çıkan aft ve yaralardan ötürü yemek yiyemez hale gelmiş, gittiğim cildiyecinin verdiği ilaçlardan da faydada görememiştim. O günlerde Ersağ’ın bir toplantısına katılmıştım ve oradaki ürün tanıtımını dinlerken anlatılan şey hayatımı değiştirdi. Çamaşır yıkama tozunun bu yaralara iyi geldiği söylenince şok oldum ve eve gittiğimde Ersağ’ın renkliler için olan çamaşır tozuna diş fırçamı batırıp fırçalamaya başladım. 5 uygulama sonucu yaraların geçtiğini görünce Ersağ markasına ve ürünlerine olan güvenim arttı. Kendimi ilk olarak alıcı sonra üye en son ise büro müdürü olarak buldum. Şu anda da Bronz Üst Direktörüyüm. Ersağ markasını biraz tanıtır mısınız? Çok katlı pazarlamayla çalışan yerli bir firma oluşu ilgimi çekti. Sermayemizin yabancı firmalara gitmesi beni son derece rahatsız eden bir konu. Ersağ ürünlerinin ve dağıtımının yerli olması beni çok etkiledi. Türk bayrağının altında çalışmış olmanın verdiği şeref, mutluluk çok güzel bir duygu. Ürünlerimizin içeriğinde bulunan Hindistan’da yetişen rita bitkisi antibaktiriyel özelliğiyle ürünlerimde kimyasal kullanmaya gerek bırakmıyor. Ayrıca firmamızda üyelik ücreti, aidatı yok… Üyelik düşmesi, üyelik yenilemek yok… Ve hediye olarak kendi ürünlerinin yanı sıra prim veriliyor. (…) Özellikle Ersağ’ın her ay büyük seminerleri oluyor çeşitli şehirlerde ve eşim sadece bir günlüğüne de olsa beni görmek için Antalya’ya seminere gelip bana destek vermişti (eşi). (…) Çalıştığım firmanın ürünlerini kullanıyorum. Ersağ’ın sıvı el sabunu ile yüzümü yıkıyorum ardından tonik ve gece kremimi sürüyorum. Her gün bunu uygulamaya çalışıyorum. (…) Ve son olarak John Maxwelll’in “İyi bir lider, en iyi hizmeti verendir” sözünden hareketle, insanlara daha da iyi şeyler sunabilmek için “Ersağ’da varım! diyorum.” şeklindeki ifadeler ile Ersağ Temizlik ve Kozmetik Ürünleri adlı firmanın örtülü reklamının yapıldığına, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, mecra kuruluşu kimliğindeki Manisa’da Gündem Gazetesi (İsmail Burak Koşar) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

22)

 

Dosya No: 2011/1397

 

Şikâyet Edilen: Biomedikal Bitkisel Aromalı Doğal Sağlık Kozmetik Ürünleri Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: www.biomedikal.com.tr adresli internet sitesinde “Bioxel” ve“Bioser” markalı kişisel bakım ürünlerine yönelik olarak yer alan reklâm ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi: 25.08.2011 – 27.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:Anılan firmaya ait www.biomedikal.com.tr adresli internet sitesinde;

 

“Bioxel Ati-Selülit ve Sıkılaştırıcı” markalı kişisel bakım ürününe yönelik olarak; “Bugün başlayın 9 günde istediğiniz görünüme kavuşun. Günümüz yaşam standartlarında selülit ve fazla kilo kadınların en büyük sorunlarından. Bioxel Krem ile bu sorunlara dur demek artık mümkün. Bioxel Jel tamamen doğal olup cilt sağlığını bozan hiçbir madde içermez. Biriken yağların giderilmesini sağlayarak bölgesel olarak incelmeye, selülitlerin giderilmesine ve cildin sıkılaştırılmasına yardımcı olur. Karın, kalça, baldır, selülit ve kol altı bölgelerinde inanamayacağınız kadar kısa sürede yeni ölçülerinize kavuşturur. (…) En önemlisi 9 günde istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz! Bioxelselülit giderici kreme bugün başlamaya karar verirseniz, 9 gün sonra verdiğiniz kararın mükemmel sonucuyla karşılaşırsınız! Evet, tüm bunları ve daha fazlasını 9 günde yapabilirsiniz. (…) Bioxel bağ dokularının yeniden canlanmasını sağlayarak doku arasındaki hacim bozukluğunu ve dolayısıyla portakal kabuğu görünümünü düzeltir, cildi sıkılaştırır. %100 doğal ve bitkisel ürün uygulanan bölgede yağ yakımını hızlandırarak biriken yağların vücuttan atılmasına, bölgesel incelmeye, selülitlerin giderilmesine yardımcı olur.” şeklindeki ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; diğer taraftan söz konusu reklam ve tanıtımlarda yer alan bu ifadelerin ispata muhtaç olduğu; ancak tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

“Bioser Bitki Özlü Masaj Jeli” markalı kişisel bakım ürününe yönelik olarak; Ağrıyan bölgeler için %100 bitkisel çözüm. 22 çeşit bitki özünden oluşan özel formül.Günün her anında uzun süreli rahatlama.” şeklinde endikasyon belirten ifadeler kullanılarak anılan ürünün, tıp literatüründe “hastalık” olarak tanımlanan ve doktor kontrolünde tedavi edilmesi gereken sağlık problemlerini tedavi ettiği izlenimi uyandırdığı ve inceleme konusu internet sitesinde; anılan ürünün içinde bulunduğu iddia edilen çeşitli yağların özelliklerinin, “Kekik Yağı: Romatizmaya ve krampların çözümünde faydalıdır. Nane Yağı: Migren, uykusuzluk ve baş dönmelerinde faydalıdır. Baş, diş, romatizma ağrıları, kas rahatsızlıkları, hazımsızlık ve migren gibi birçok sağlık probleminde tedavi amaçlı kullanılıyor. Okaliptüs Yağı: Haricen deri üzerine sürülmek suretiyle antiseptik olarak da kullanılır. romatizma, selülit, Mikrop öldürücü ve kas gevşeticidir. Meneviş Yağı: Kas gevşetici, kramp çözücü olarak kullanılır. Zencefil Yağı: Romatizmayı tedavi eder. Masaj yapıldığı bölgede kan dolaşımını hızlandırır. Eklem ve adale ağrılarında etkilidir. (…)” gibi ifadelerle açıklanması suretiyle bu izlenimin güçlendirildiği; diğer taraftan söz konusu ürüne yönelik olarak tüketiciye sunulan iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı;

 

Sonuç olarak inceleme konusu internet sitesinde yer alan anılan ürünlerle ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5,7, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Biomedikal Bitkisel Aromalı Doğal Sağlık Kozmetik Ürünleri Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2012/233

 

Şikâyet Edilen: İpek Kâğıt San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Yeni Nesil Selpak Antibakteriyel” markalı kişisel bakım ürününe yönelik olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklâm ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:15.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar:Anılan firmaya ait “Yeni Nesil Selpak Antibakteriyel” isimli temizlik ürününe ilişkin olarak “Bakterilerin %99’unu yok eder.” sloganıyla çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklam filminde anılan ürünün kullanımı sonrasında yüzeyindeki bakterilerin %99’unu yok ettiği ve yayılmalarını önlediğinin iddia edilmesine rağmen bu reklam filminde yer alan görüntülerle soğuk algınlığı, grip gibi virütik hastalıklara vurgu yapıldığı ve aynı şekilde ürünün kullanımı sonrasında yüzeyindeki virüslerin de yok edildiği ve yayılmasının önlendiği izleniminin yaratılarak tüketicilerin yanıltıldığı; bununla birlikte, söz konusu televizyon reklamlarında yer verilen altyazı büyüklüğünün 14 satırdan küçük olduğu, bu nedenle de ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı; dolayısıyla söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5, 6/3-a, 6/3-b ve 6/3-c maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5, 7, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren İpek Kâğıt San. ve Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

24)

 

Dosya No: 2011/2041

 

Şikâyet Edilen: Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Head & Shoulders” markalı kişisel bakım ürününe ilişkin olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklâm ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi: 01-13.12.2010

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar:Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. isimli firmaya ait “Head & Shoulders”  markalı kişisel bakım ürününe ilişkin olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklâm ve tanıtımlarda “Head & Shoulders kullananların %72’sinde saç sayısının uzun süre korunduğu” şeklinde olan bu ispata muhtaç iddianın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı; bununla birlikte, söz konusu televizyon reklamlarında yer verilen altyazı büyüklüğünün14 satırdan küçük olduğu, bu nedenle de ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı;dolayısıyla, söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5, 6/3-a, 6/3-b ve 6/3-c maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5,7, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (68.678.-TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine    karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No: 2011/134

 

Şikayet Edilen: Reckitt Benckiser Tem. Mal. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Calgon Tablet” markalı ürüne ilişkin olarak muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14 Ocak – 4 Şubat 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: “Calgon Tablet” markalı ürüne ilişkin olarak muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda yer alan ve yukarıda belirtilen ifadelere ilişkin olarak söz konusu firma tarafından yapılan bilimsel testlerin yalnızca birkaç marka ürün baz alınarak yapıldığı, anılan reklamlarda yer alan “Diğer kireç önleyicilerle karşılaştırıldığında 10 kat daha fazla koruma sağlıyor.” iddiasının doğru olabilmesi için piyasadaki diğer kireç önleyici ürünlerle de karşılaştırma yapılması gerektiği hususu dikkate alındığında test sonuçlarının reklamlarda kullanılan iddiaları ispatlama noktasında yetersiz olduğu, söz konusu reklamdaki ifadelerin tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı olduğu,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5,7, 11, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Reckitt Benckiser Tem. Mal. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL.) idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2010/2606

 

Şikayet Edilen: Wellness Doğal Yaşam Ürünleri (Kübra Kehribar)

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait gazete reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 24.02.2009

 

Yayınlandığı Mecra: Haber Gazetesi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer alan ibarelerinin; Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan “Kozmetik Ürün” tanımını (İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya Maddeler) aşan ifadeler olduğu, ispatlanabilir olmadığı, sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5,7, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Wellness Doğal Yaşam Ürünleri (Kübra Kehribar) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

27)

 

Dosya No: 2010/2540

 

Şikayet Edilen: Türkiye Tabipler Vakfı Şifa Tıp Merkezi İktisadi İşletmesi Erzurum Şubesi  (Şifa Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Gülen dişler ailesi” başlıklı broşürler.

 

Reklam Yayın Tarihi:  25/11/2010

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu broşürler üzerinde, “Gülen dişler ailesine katılın; 1 Yıl boyunca istediğiniz kadar (sınırsız) Diş dolgusu, Diş Çekimi, Kanal Tedavisi ve 6 ayda bir Diş taşı temizliği Hepsi sadece 193 TL . Ayrıca yaptırmak istediğiniz protez ve diğer tedavilerde de %25 indirim kazanın.Üye sayısı sınırlı kontenjanda tutulacaktır, detaylı bilgi ve muayeneiçin lütfen randevu alınız (…)” şeklinde sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran ve talep yaratmaya yönelik ifadeler kullanıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40 ıncı maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin; 8, 9 ve 30 uncu maddeleri,

 

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Türkiye Tabipler Vakfı Şifa Tıp Merkezi İktisadi İşletmesi Erzurum Şubesi (Şifa Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

28)

 

Dosya No: 2011/2541

 

Şikayet Edilen: La Derma Bakırköy Güzellik Salonu

 

Şikayet Edilen Reklam: www.grupguru.com adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19/01/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu tanıtımlarda Bakırköy La Derma Güzellik Salonunda Kol Altı+Dudak Üstü+ Bikini Bölgelerinde Geçerli 5 Seans IPL Epilasyon %96 Güzellik Fırsatım İndirimiyle 800TL yerine sadece29 TL!(3 ay geçerlidir) Güzellik Fırsatım’dan güzelliğinize güzellik katan bir fırsat! Estetik olarak sizi rahatsız eden ve görünümü hoş olmayan tüylerinizle vedalaşmak için uygulanacak 5 Seans IPL Epilasyon %96 İndirimle 800TL yerine 29 TL! Güzellik Fırsatım üyelerine özel olarak sunulan bu süper fırsatı hemen yakalayın, güzelliğiniz kalıcı olsun!(…)” şeklinde tıbbi işlemlere yönelik talep yaratıcı ifadelere yer verildiği; ayrıca “IPL ve Lazer Epilasyon” ifadesi ile bir güzellik salonu olan söz konusu kuruluş tarafından, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen “IPL ve Lazer Epilasyon” işleminin yapıldığı izleniminin oluşturulduğu ve tüm bu durumların;

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin; geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren La Derma Bakırköy Güzellik Salonu hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

29)

 

Dosya No: 2011/2542

 

Şikayet Edilen: Kleopatra Elit Med Güzellik Salonu

 

Şikayet Edilen Reklam: www.beylikduzufirmarehberi.com adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19/12/2010

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi bir işlem olan “Lazer ve IPL Epilasyon” işlemlerine yönelik tanıtımların yapıldığı; ayrıca, kuruluşun bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen “Kleopatra Elit Med Güzellik Merkezi” ismini kullandığı kanaatine varılarak tüm bu durumların;

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin; geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Kleopatra Elit Med Güzellik Salonu hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2011/2543

 

Şikayet Edilen: Mine Güzellik Salonu

 

Şikayet Edilen Reklam: www.guzellikmerkezlerimiz.com adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 19/01/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi bir işlem olan “Lazer ve IPL Epilasyon” işlemlerine yönelik tanıtımların yapıldığı; ayrıca, kuruluşun bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen “Mine Güzellik Merkezi” ismini kullandığı; tespit edilmiş olup tüm bu durumların;

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin; geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Mine Güzellik Salonu hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

31)

 

Dosya No: 2012/575

 

Şikayet Edilen: Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. (Özel Dünya Göz Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: İstanbul İlinde yayınlanan “Katarakt tedavisinde ‘Bıçaksız Cerrahi’ dönemi!” ibareli açık hava reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi : 09.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava reklamları

 

Değerlendirme/Karar: Katarakt tedavisinde ‘Bıçaksız Cerrahi’ dönemi!” ibareli açık hava reklamlarında kullanılan ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı,

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5,7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

Hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. (Özel Dünya Göz Hastanesi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca yerel düzeyde (8,153.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine    karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2011/1870

 

Şikayet Edilen: Acıbadem Sağlık Hizm. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.acıbadem.com.tr  adresli internet sitesinin 14.10.2011 tarihli görünümünde ve 07.10.2011 tarihli Sabah Gazetesi’nde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 07.10.2011, 14.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete, internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda kullanılan ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı,

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, Acıbadem Sağlık Hizm. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca ulusal düzeyde (73.966.-TL.)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine    karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2012/327

 

Şikayet Edilen: Aydan BAŞAKCIOĞLU (My Clean Life Güzellik Salonu)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.myclinicizmir.com (www.myclinica.org) adresli internet sitesinin 13.04.2012 tarihli görünümünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 13.04.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Şikayetçi İddiaları: Başvuru sahibi tüketici tarafından; My Clean Life isimli kuruluşa ait, www.myclinicizmir.com (www.myclinica.org) adresli internet sitesinin 13.04.2012 tarihli görünümünde yapılan tanıtımlarda mevzuata aykırılık bulunduğu iddia edilmektedir.

 

Değerlendirme/Karar: Adı geçen kuruluşun, bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen; www.myclinicizmir.com (www.myclinica.org) adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlarda, tabip kontrolünde yapılması gereken ve güzellik salonlarında gerçekleştirilmesine izin verilmeyen “lazer epilasyon” hizmetinin gerçekleştirildiği izlenimi oluşturulduğu;

 

Hem “lazer epilasyon” işleminin, hem de diğer tabip tarafından yapılması gereken çeşitli tedavi işlemlerinin tıbbi bir işlem olduğu; hususları göz önünde bulundurularak, tabip tarafından yapılması gereken her türlü tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında yapılamayacağı ve bu tür işlemlerde kullanılan sistemlerin güzellik salonlarında kullanılamayacağı,

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 5/2 nci maddesi;

 

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, Aydan BAŞAKCIOĞLU (My Clean Life Güzellik Salonu) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;    karar verilmiştir.

 

34)

 

Dosya No: 2012/474

 

Şikayet Edilen: Doğu Karadeniz Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Özel Karadeniz Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Doğu Karadeniz Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Özel Karadeniz Hastanesi) tarafından, Trabzon İlinde yayınlanan açık hava reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi : 22.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava reklamları

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda kullanılan ifadelerin,  anılan reklamlarda ismi yer alan, Doğu Karadeniz Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye ait Özel Karadeniz   Hastanesi’nin çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği; kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı;

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un;

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri üncü maddesi,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin; 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, Doğu Karadeniz Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Özel Karadeniz Hastanesi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;    karar verilmiştir.

 

 

35)

 

Dosya No: 2012/577

 

Şikayet Edilen: Medicadent Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Özel Medicadent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.medicadent.com adresli internet sitesinin 03.05.2012 ve 04.05.2011 tarihli görünümünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 03.05.2012, 04.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.medicadent.com adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlarda kullanılan ifade ve görüntüler ile kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği; söz konusu tanıtımların, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı,

 

Dolayısıyla anılan reklamların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 6, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, Medicadent Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Özel Medicadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

36)

 

Dosya No: 2012/474

 

Şikayet Edilen: Avrupa Akademi Sağlık Hiz. Ltd. Şti. (Özel Avrupa Akademi Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.akademikalp.com adresli internet sitesinin 26.10.2011 tarihli görünümünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 26.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.akademikalp.com adresli internet sitesinin 26.10.2011 tarihli görünümünde yapılan tanıtımlarda,

 

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kuruluş adına düzenlenmiş uygunluk belgesinde, kuruluşun isminin “Özel Avrupa Akademi Polikliniği” olmasına rağmen; “Avrupa Akademi Kalp Hastalıkları Merkezi”  isminin kullanıldığı;

 

Kuruluş bünyesinde biyokimya laboratuarı hizmetlerinin bulunmamasına rağmen; bu yönde hizmet verildiği izlenimini uyandıran tanıtımların yapıldığı;

 

Diğer taraftan; “Devlet ya da özel sağlık güvencesi olan insanlarımızın, kendilerini sıcak, özenli, süratli ve güvenilir bir ekipmanla kalp ve damar hastalıkları konusunda huzur içinde ve güvende hissetmelerini sağlamaktır”  ifadelerinin kullanıldığı;

 

Buna göre anılan tanıtımların, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 55, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, Avrupa Akademi Sağlık Hiz. Ltd. Şti. (Özel Avrupa Akademi Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;    karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2011/2036

 

Şikâyet Edilen: Atay Estetik Tıbbi Cihazlar Sağlık Tur. Eğ. Gıd. İnş. İth. İhr. San. ve Tic.                   Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Firmaya ait www.atayestetik.com ve www.facebook.com/people/Atay-Estetik/100001346331693 adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.02.2012, 13.03.2012, 06.06.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitelerinin belirtilen tarihli görünümlerinde yer alan ifadeler vasıtasıyla; 05.01.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesindeki; “ğ) Sağlık kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamındaki tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneleri ifade eder” hükmüne dahil olduğu bilinen söz konusu muayenehane, anılan yönetmeliğin “Bilgilendirme ve tanıtım” başlıklı 29. Maddesinde yer alan; “Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla (1-Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz) açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemezhastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunulamaz.” hükümlerine ve ilgili olduğu mevzuata aykırı düşecek şekilde bilgilendirme ve tanıtım maksadını aşılmış olduğu; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;   

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. Maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9. ve 39. maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi,

 

   Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

   4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklâm veren Atay Estetik Tıbbi Cihazlar Sağlık Tur. Eğ. Gıda İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2012/117

 

Şikâyet Edilen: Cemal Çağatay VURAL (Genç Yaşam Kliniği/ Genç Yaşam ve Güzellik)

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Şahsa ait www.gencyasamveguzellik.com ve www.gencyasamklinigi.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 16.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra : İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle şahsa ait kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, talep yaratmaya yönelik, diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açmak suretiyle kendi kuruluşunuza yönlendirme yapan nitelikte olduğu; ayrıca saç ekimi dahil bir çok işlemin plastik ve rekonstrüktif estetik cerrahi (PREC) alanında uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından uygulanması gerekirken; yukarıda bahsi geçen ve yetkisi dahilinde olmayan işlemleri, “Estetik Uzmanı/Medikal Estetik Uzmanı” şeklinde tıpta bulunmayan unvanlar ile yetkisi dahilinde yapmakta olduğuna dair bir izlenim oluşturarak tüketicilerin yanıltıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. Maddesi,

 

-Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8., 9. ve 39. maddeleri

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 6, 7, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi ,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklâm veren Cemal Çağatay VURAL (Genç Yaşam Kliniği/ Genç Yaşam ve Güzellik) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2012/59

 

Şikâyet Edilen: Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: Firma tarafından ithal edilen “Nasal Sprey” adlı ürüne ilişkin ürün katalogunda, ürün ambalajında ve www.gratis.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 05.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra : İnternet sitesi, ürün ambalajı, katalog

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünün; Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış herhangi bir ruhsatının/izninin olmadığı; buna rağmen ruhsatlı bir ilaç gibi ambalaj etiketinde “soğuk algınlığı, saman nezlesi, üst solunum yolu alerjileri, sinüzite bağlı burun tıkanıklıklarının geçici olarak giderilmesinde kullanılacağı ve geniz yolu şişkinliklerini azaltacağı, şişmiş zarları küçülteceği” şeklinde endikasyon belirten ifadelere yer verildiği ve fakat bu ürünün tedavide etkinliği ve emniyeti bilimsel olarak kanıtlanmadığı Sağlık Bakanlığı’ndan pendik escort alınan görüş ile değerlendirilmiş olup; bir an için endikatif belirtilere sahip olduğu ifade edilen söz konusu ürün için etkinliklerin kanıtlandığı düşünülse bile, bu durumda 1262 sayısında İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 3 üncü maddesi gereğince izin/ ruhsat alınması ankara escort gerektiği, bu şekilde izin/ruhsat alınarak ilaç mahiyetini taşıyan ürünlerin de anılan kanunun 13 üncü maddesi gereğince hiçbir mecrada reklam ve tanıtımının yapılamayacağı; dolayısıyla her durumda tüketicilerin bilgi ve tecrübelerini istismar edecek nitelikte olduğu anlaşılmış olup, bu durumun;

 

   Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

   4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi ,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklâm veren Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

GIDA SEKTÖRÜ

 

40)

 

Dosya No: 2012/97

 

Şikayet Edilen: Seka İlaç Paz. İnş. Koz. Gıd. Ürün. Akt. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.kisirligason.com adresli internet sitesinin 04/11/2011 tarihli görünümünde yer alan “M-Sure” isimli ürünün reklam ve tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 04/11/2011 tarihli reklamlar

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.kisirligason.com adlı internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Seka İlaç Paz. İnş. Koz. Gıd. Ürün. Akt. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

 

41)

 

Dosya No: 2012/753

 

Şikayet Edilen: MHT Pazarlama-İhsan ÇETİN

 

Şikayet Edilen Reklam: Sözcü Gazetesi’nin 06/12/2011 tarihli sayısında yer alan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 06/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu Sözcü Gazetesi’nin 06/12/2011 tarihli sayısında yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, bir gıda takviyesi olan anılan ürünün tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

Buna göre, reklamveren MHT Pazarlama-İhsan ÇETİN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde idari para (73.966TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

42)

 

Dosya No: 2011/2344

 

 

Şikayet Edilen: Çakırmelikoğlu Meşrubat Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Mixy” isimli içeceklere ilişkin olarak çeşitli televizyon kanallarında ve www.mixy.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet- Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu televizyon reklamlarında; “Doğal meyve suyu doğal maden suyu ile birleşince Mixy…” ve www.mixy.com.tr adresli internet sitesinde “Meyve Suyu Maden Suyu Mixy” ifadelerine yer verildiği, meyve aromalı içeceklerin tanıtımda “maden suyu” ifadesinin kullanılabilmesi için ürünün 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında olması gerektiği, reklam ve tanıtımlarda yer alan ürünlerin bu kapsamda olmayıp Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği kapsamında yer alan “doğal mineralli içecek” tanımına girmesi nedeniyle söz konusu tanıtımların,

 

– Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği’nin 11/a ve 4 üncü maddeleri,

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’nun 24 üncü maddesi,

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 inci  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Çakırmelikoğlu Meşrubat Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2012 / 565

 

Şikayet Edilen: Şifa Market Merkez

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sifamarket.com adresli internet sitesinde “Yeşilex” isimli bitkisel ürünlerin tanıtımına yönelik yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 21/02/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki yanıltıcı sağlık beyanlarına yer vermek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların bu ürünler ile önlendiği, tedavi edildiği ya da tedavisine yardımcı olunduğu şeklinde iddialara yer vermek suretiyle tüketicilerin aldatıldığı, bu durumun

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi

 

 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Şifa Market Merkez hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

44)

 

Dosya No: 2012/341

 

Şikâyet Edilen: İ. Kaan BİNGÖL

 

Şikâyet Edilen Reklam: İlgili şahsa ait www.baglarbal.com adresli internet sitesinin 19.03.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.05.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, ayrıca sitede yer alan balların yetkili sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde üretilen organik ürün sertifikasına sahip ürünler kapsamında olmamasına rağmen tüm ürünlerin organik olduğu izlenimi uyandırıldığı, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren İ. Kaan BİNGÖL hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

45)

 

Dosya No: 2011/452

 

Şikâyet Edilen: Mısır Çarşısı Baharat İthalat İhracat Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklam: Firmaya ait www.evimineczanesi.com adresli internet sitesinin 21.05.2012 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.05.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: : Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna    ,

 

Buna göre, reklam veren Mısır Çarşısı Baharat İthalat İhracat Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

46)

 

Dosya No: 2011/962

 

Şikayet Edilen: Diva Elektronik Hiz. Bil. Dan. Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.supratall.tk  adresli internet sitesinde yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan reklamlarda; “Supratall” adlı ürünün boy uzamasına yardımcı olduğu yönünde ifadelere yer verildiği tespit edilmiş olup bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

 

 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesine,

 

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

-Dolayısıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren Diva Elektronik Hiz. Bil. Dan. Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2011/963

 

Şikayet Edilen: ASR Gelişim İç ve Dış Ticaret Ttd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.supratall.in adresli internet sitesinde yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan reklamlarda “Supratall” adlı ürünün omurgaların dik durmasına, boyun uzamasına, kemiklerin güçlenmesine vb. yardımcı olduğuna ilişkin ifadelere yer verildiği tespit edilmiş olup bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

 

2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesine,

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

-Dolayısıyla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

   Buna göre, reklam veren ASR Gelişim İç ve Dış Ticaret Ttd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2011/968

 

Şikayet Edilen: TvShop Sanal Mağazacılık Rek. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.tvshop.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan reklamlarda, “Supratall” adlı ürünün boy uzamasına yardımcı olduğuna ilişkin ifadelere yer verildiği tespit edilmiş olup bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesine,

 

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

-Dolayısıyla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

 hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren TvShop Sanal Mağazacılık Rek. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

49)

 

 Dosya No: 2011/971

 

Şikayet Edilen: MMC Natural Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.calivita.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanan reklamlar

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, katalog

 

Değerlendirme/Karar: www.calivita.com.tr  adresli internet sitesinde Gingko Biloba Complex adlı ürünün damar sertliğine karşı koruyucu özellikte olduğu, fiziksel ve ruhsal tazeliğin korunmasına yardımcı olduğu; ürün kataloğunda ise çok sayıda ürünün pek çok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu yönündeki ifadelerin endikasyon belirtir nitelikte tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları olduğu, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” başlıklı 24 üncü maddesine,

 

2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesine,

 

-Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

-Dolayısıyla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren MMC Natural Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

TÜTÜN – ALKOL

 

50)

 

Dosya No: 2011/1943

 

Şikayet Edilen: İhlas Haber Ajansı A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.iha.com.tr adresli internet sitesinde yer alan sigara fiyatlarına ilişkin bildirimler.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.iha.com.tr adresli internet sitesinin 18.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi,

 

-Dolayısıyla, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

Buna göre, İhlas Haber Ajansı A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan tanıtımları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2011/1948

 

Şikayet Edilen: Diyalog Gazetecilik A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.yenisafak.com.tr adresli internet sitesinde yer alan sigara fiyatlarına ilişkin bildirimler.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.yenisafak.com.tr adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesi,

 

-Dolayısıyla, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, Diyalog Gazetecilik A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan tanıtımları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

52)

 

Dosya No: 2011/1953

 

Şikayet Edilen: Koza İpek Basın ve Basım San. Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bugun.com.tr adresli internet sitesinde yer alan sigara fiyatlarına ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.bugun.com.tr adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesi,

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesi,

 

-Dolayısıyla, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, Koza İpek Basın ve Basım San. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan tanıtımları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

53)

 

Dosya No: 2011/1961

 

Şikayet Edilen: Fatih AKKAYA

 

Şikayet Edilen Reklam: www.habervaktim.com adresli internet sitesinde yer alan sigara fiyatlarına ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.habervaktim.com adresli internet sitesinin 18.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesi,

 

-Dolayısıyla, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, Fatih AKKAYA hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan tanıtımları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

54)

 

Dosya No: 2011/1981

 

Şikayet Edilen: Mehmet Zeki YALÇIN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.medya73.com adresli internet sitesinde yer alan sigara fiyatlarına ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.medya73.com adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesi,

 

-Dolayısıyla, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, anılan sitenin sahibi Mehmet Zeki YALÇIN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan tanıtımları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

55)

 

Dosya No: 2011/1984

 

Şikayet Edilen: Fenomen İnternet Yayıncılık ve Rek. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.nationalturk.com adresli internet sitesinde yer alan sigara fiyatlarına ilişkin duyurular.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.nationalturk.com adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesi,

 

-Dolayısıyla, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, Fenomen İnternet Yayıncılık ve Rek. Hiz. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

56)

 

Dosya No: 2011/2343

 

Şikayet Edilen: Mynet Medya Yay. Ulus. Elek. Bilg. ve Hab. Hiz. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://www.haber.mynet.com adresli internet sitesinin 14.09.2010 tarihli görünümünde yer alan “Flaş…Sigara Fiyatında İndirim” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.09.2010

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde  yer alan  ve BAT ürünlerinin yeni fiyatlarının sunulduğu yazıda tütün ürünlerinin isimleri kullanılarak bildirim yapıldığı, bu hususun;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d ve 5/e maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, Mynet Medya Yay. Ulus. Elek. Bilg. ve Hab. Hiz. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

57)

 

Dosya No: 2012/624

 

Şikayet Edilenler: Hotel Flash-Atalay Aydoğan

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait iki yıldızlı tanıtım yapılan broşür, kartvizit ve tabelalarda yer alan iki yıldız görselleri.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Açıkhava, broşür, kartvizit

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda,  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, tabela, broşür ve kartvizitlerinde 2 yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Hotel Flash-Atalay Aydoğan hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

58)

 

Dosya No: 2012/621

 

Şikayet Edilenler: Ceka Otel. İnş. Teks. Der. Mef. Taş. Yön. Dan. Eml. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait, dört yıldızlı tanıtım yapılan broşür, kartvizit ve tabelalar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Açıkhava

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda,  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, tabela, broşür ve kartvizitlerinde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

  Buna göre, reklam veren Ceka Otel. İnş. Teks. Der. Mef. Taş. Yön. Dan. Eml. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

59)

 

Dosya No: 2012/506

 

Şikayet Edilenler: Çömlekçioğlu Nak. Tuz. San. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait Çömlekçi Hotel isimli tesisin üç yıldızlı olduğunu belirten açık hava ve tabela reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Açıkhava

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, anılan tesis adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, Açıkhava reklamı ve tabelalarda üç yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

  Buna göre, reklam veren Çömlekçioğlu Nak. Tuz. San. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

 

60)

 

Dosya No: 2011/2333

 

Şikayet Edilenler: Antmos Tur. İnş. Eml. Tic. A.Ş.     

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Imperial Deluxe Hotel isimli tesisle ilgili olarak, www.imperialdeluxe.com adresli internet sitesinde yayınlanan beş yıldızlı tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bir yıldızlı işletme belgesine sahip olmasına rağmen, söz konusu tesisin, 2011 yılı içerisinde, www.imperialdeluxe.com adresli internet sitesinde beş yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

Buna göre, reklam veren Antmos Tur. İnş. Eml. Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

61)

 

Dosya No: 2011/1607

 

Şikayet Edilenler: Ejder Özel Yurt. İşl. Eml. Tur. Gıda inş. Ve inş. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.      

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait Ejder Pansiyon isimli tesisle ilgili olarak, “Otel” ibaresini içeren antetli kağıtlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.09.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Antetli kağıt

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2011 yılından itibaren yayınlanan antetli kağıtlarda otel olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Ejder Özel Yurt. İşl. Eml. Tur. Gıda inş. Ve inş. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

62)

 

Dosya No: 2012/502

 

Şikayet Edilenler: Emir Kağan Tur. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait “Otel Restoran Bekir” isimli tesisle ilgili olarak www.otelzeus.com  adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda 2012 yılı içerisinde www.otelzeus.com  adresli internet sitesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen işletme belgesinde yer verilen “Otel Restoran Bekir” unvanından farklı olarak “Hotel Zeus Bayramoğlu” unvanının kullanılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi 

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Emir Kağan Tur. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

63)

 

Dosya No: 2011/1469

 

Şikayet Edilenler: Güçlü Apart Otel-Ali ÇORMUK

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait Güçlü Apart Otel isimli tesisin tabelalarında yer alan üç yıldızlı tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.08.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Açıkhava reklamları 

 

Değerlendirme/Karar: Adı geçen tesis, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, inceleme konusu reklamlarda üç yıldızlı otel olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren Güçlü Apart Otel-Ali ÇORMUK  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

64)

 

Dosya No: 2012/505

 

Şikayet Edilenler: Bern Otel-Mehmet MAZI

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan tesise ait www.bernotel.com adresli internet sitesi ve tabelada yapılan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet ve tabela  

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda,  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılında tabelalarında ve www.bernotel.com adresli internet sitesinde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren Bern Otel-Mehmet MAZI hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 65)

 

Dosya No: 2011/1468

 

Şikayet Edilenler: Suluoğlu Tur. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait “Kayhanbey Otel” isimli tesisin tabelasında yer alan görsellerde yapılan dört yıldızlı tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.08.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Açıkhava reklamları   

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılında tabelalarında dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

 -Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren Suluoğlu Tur. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

66)

 

Dosya No: 2011/1463

 

Şikayet Edilenler: Adakale Tur. Otel A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait “Adakale Otel” isimli tesisle ilgili olarak, www.venosa.com.tr , broşür ve tabelalarda yer alan görsellerde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02.08.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, açıkhava reklamları, broşür   

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Turizm İşletme Belgesi’nde yer alan “Adakale Otel” adından farklı olarak “Venosa Beach Resort&Spa”  isminin kullanılmasının tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Adakale Tur. Otel A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

67)

 

Dosya No: 2012/316

 

Şikayet Edilenler: Lara Park Otel-Nazlı Yalınlı

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait, www.laraparkhotels.com adresli internet sitesi ve broşürlerde yapılan dört yıldızlı tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.laraparkhotels.com adresli internet sitesi ve broşürlerde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren  Lara Park Otel-Nazlı Yalınlı  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

 

 

68)

 

Dosya No: 2012/11

 

Şikayet Edilenler: Tim Tur. Otel. Yat. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait, “Verano Phoneix Family Resort” isimli tesisin muhtelif internet sitelerinde yer alan görselleri

 

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.uygunotel.com, www.coral.ru, www.tury.ru, www.turpravda.com adresli internet sitelerinde dört yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Tim Tur. Otel. Yat. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

69)

 

Dosya No: 2012/407

 

Şikayet Edilenler: Altınkamp Turistik Tesisleri-Melahat ALTIN

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait, “Altınkamp” isimli tesisin muhtelif internet sitelerinde  yer alan ifade ve görselleri.

Reklam Yayın Tarihi: 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip ya da bir sınıflandırma işlemine tabi olmamasına rağmen, söz konusu tesisin, 2012 yılı içerisinde, www.tr.hotels.com ve www.tripadvisor.com adresli internet sitelerinde iki yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37/A maddesi uyarınca hazırlanan ve 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b,5/e, 7/a,7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren  Altınkamp Turistik Tesisleri-Melahat ALTIN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

 

TEKNOLOJİ

 

70)

 

Dosya No:2011/1917

 

Şikayet Edilen: Vatan Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam:%25 İndirim+10 taksit

 

Reklam Yayın Tarihi : Ekim 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, TV

 

Değerlendirme/Karar:   İnceleme konusu reklamlarda, ana vaadin istisnası olan “kampanya kapsamında birden fazla ürün satın alınamayacağı” hususu belirtilmediğinden söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, ve 7/e maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Vatan Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

71)

 

Dosya No:2012/608

 

Şikayet Edilen: Deniks Mağazacılık Ticaret. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam:750 GB Verbatim Executive HDD 199TL  başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 25.03.2012

 

Yayınlandığı Mecra: www.denix.com.tr adresli internet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, 199TL fiyattan satılacağı belirtilen “750 GB Verbatim Executive HDD” isimli ürünün gerçekte indirime ve satışa konu edilen ürün olmadığı, reklam görsellerindeki ürünün de gerçekte indirim uygulanan ve satışa konu edilen ürün olmadığı; bu nedenle söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Deniks Mağazacılık Ticaret. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde  anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

72)

 

Dosya No: 2010/2129

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “En Düşük Fiyat Garantisi” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2009

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, En Düşük Fiyat” iddiasının ispat edilemediği ve altyazı metinlerinin boyut ve renk bakımından okunabilirlikten uzak olduğu hususları dikkate alınarak söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelik taşıdığı, sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a , 7/c, 7/e ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

ENERJİ

 

73)

 

Dosya No: 2011/1900

 

Şikayet Edilen: Alfa-Tek Enerji Teknoloji Hizmetleri/Melek SEZER

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına gönderilen “Tebrikler! Değerli müşterimiz. Ücretsiz iki adet çok şık kol saati kazandınız. Hemen 0 212 709 1515’i arayın. Hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almayı unutmayın.”  şeklindeki kısa mesaj.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011-2012

 

Yayınlandığı Mecra: SMS

 

Değerlendirme/Karar: Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına gönderilen kısa mesaj tanıtımlarında yer alan; “Tebrikler! Değerli müşterimiz. Ücretsiz iki adet çok şık kol saati kazandınız. Hemen 0 212 709 1515’i arayın. Hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almayı unutmayın.” ifadeleri ile tanıtımı yapılan tasarruf cihazlarının, Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden alınan 15.03.2011 tarihli görüş yazısında yer aldığı üzere, nihai kullanıcı açısından elektrik faturalarında tasarruf sağlamadığının anlaşıldığı, bu nedenle söz konusu kısa mesajın aldatıcı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici olduğu, diğer taraftan inceleme konusu reklamlarda hediye edileceği vaat edilen kol saatinin piyasa değerinin belirtilmediği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8/a ve 13. maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Alfa-Tek Enerji Teknoloji Hizmetleri/Melek SEZER hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (8.153 TL) idari para ve durdurma cezası verilmesine  

 

Diğer taraftan, aynı işletme/şahıs tarafından 30.12.2010-30.03.2011 tarihleri arasında gönderilen ve “Tebrikler! Hediye takı ve kol saati kazandınız. Hemen 0 532 111 91 91’i arayın, hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almayı unutmayın”  içerikli kısa mesaj tanıtımlarının tüketicileri aldatıcı nitelikte olması gerekçesiyle Reklam Kurulu’nun 12.04.2011 tarih ve 187 sayılı toplantısında idari para cezası verilmesi dolayısıyla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olduğu ve 4077 sayılı Kanun’un değişik 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (8.153 TL x 2 =) 16.306 TL. (Onaltıbinüçyüzaltı Türk Lirası) olarak uygulanmasına    karar verilmiştir.

 

74)

 

Dosya No: 2012/114

 

Şikayet Edilen: Halil KIRIK

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına 14.11.2011-27.01.2012 tarihleri arasında gönderilen “Tebrikler! Değerli müşterimiz 4 büyük takımın taraftar formasını hediye olarak kazandınız. 0 216 305 41 11. Hediye formanızı almak için hemen arayın…” ve 29.12.2011-26.01.2012 tarihleri arasında gönderilen “Tebrikler! Değerli müşterimiz 4 büyük takımın taraftar formasını hediye olarak kazandınız. 0 216 370 22 02. Hediye formanızı almak için hemen arayın…” şeklindeki kısa mesajlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011-2012

 

Yayınlandığı Mecra: SMS

 

Değerlendirme/Karar: Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına gönderilen kısa mesaj tanıtımlarında yer alan; “Tebrikler! Değerli müşterimiz 4 büyük takımın taraftar formasını hediye olarak kazandınız. 0 216 305 41 11. Hediye formanızı almak için hemen arayın…” ve “Tebrikler! Değerli müşterimiz 4 büyük takımın taraftar formasını hediye olarak kazandınız. 0 216 370 22 02. Hediye formanızı almak için hemen arayın…”   ifadelerinin aldatıcı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici olduğu, diğer taraftan inceleme konusu reklamlarda hediye edileceği vaat edilen taraftar formasının piyasa değerinin belirtilmediği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8/a ve 13. maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Halil KIRIK hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (8.153 TL) idari para ve durdurma cezası verilmesine  

 

Diğer taraftan, aynı şahıs tarafından 07.04.2011 tarihinde gönderilen ve “Tebrikler! Hes Teknoloji A.Ş.’den 3 büyük takımın taraftar formasını kazandınız. Hemen 0 216 305 41 11’i arayın, hediyenizi alın ve elektrik faturalarınızda indirimden yararlanın.”  içerikli kısa mesaj tanıtımlarının tüketicileri aldatıcı nitelikte olması gerekçesiyle Reklam Kurulu’nun 13.09.2011 tarih ve 192 sayılı toplantısında idari para cezası verilmesi dolayısıyla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olduğu ve 4077 sayılı Kanun’un değişik 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (8.153 TL x 2 =) 16.306 TL. (Onaltıbinüçyüzaltı TürkLirası) olarak uygulanmasına    karar verilmiştir.

 

75)

 

Dosya No: 2011/1939

 

Şikayet Edilen: Saver Pazarlama Nakliye İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına gönderilen “Dijital fotoğraf makinesi MP5 kazandınız. Hemen 0 212 275 6515 i arayın. Hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almayı unutmayın.” şeklindeki kısa mesaj.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: SMS

 

Değerlendirme/Karar: Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına gönderilen kısa mesaj tanıtımlarında yer alan; “Dijital fotoğraf makinesi MP5 kazandınız. Hemen 0 212 275 6515 i arayın. Hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almayı unutmayın.” ifadeleri ile tanıtımı yapılan tasarruf cihazlarının, Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden alınan 15.03.2011 tarihli görüş yazısında yer aldığı üzere, nihai kullanıcı açısından elektrik faturalarında tasarruf sağlamadığının anlaşıldığı, bu nedenle söz konusu kısa mesajın aldatıcı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici olduğu, diğer taraftan inceleme konusu reklamlarda hediye edileceği vaat edilen fotoğraf makinesinin piyasa değerinin belirtilmediği, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8/a ve 13. maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Saver Pazarlama Nakliye İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde idari para (7.396 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

EĞİTİM

 

76)

 

Dosya No: 2011/1106

 

Şikayet Edilen: Altay Özel Eğitim Kurumları İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.yorktrade.net adresli internet sitesinin 11.05.2011 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan tanıtımlarda; “Yorktrade T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından akredite eğitim kurumudur.”, “Türkiye’nin ilk ve tek yasal sertifika programıdır.”, “E-Dış Ticaret Uzmanlığı kavramını, eğitim ve uygulamalarını gösteren Türkiye’deki İLK ve TEK yasal eğitim kurumudur.”, “Türkiye’nin ilk e-dış ticaret uzmanları” ve “Kısaca hali hazırda YORKTRADE e-iç ve dış ticaret okulları dışında bu eğitimi legal olarak alabileceğiniz başka bir kurum yoktur.” şeklinde ifadelerin yer aldığı, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.05.2012 tarihli yazıdan firmanızın “E-Dış Ticaret” konusunda eğitim veren ilk ve tek yasal kuruluş olmadığının anlaşıldığı, bu nedenle söz konusu tanıtımların;

 

– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 27 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e ve 7/a maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren Altay Özel Eğitim Kurumları İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

DİĞER

 

77)

 

Dosya No: 2012/754

 

Şikayet Edilen: Doğan Gazetecilik A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Posta gazetesinin 07.02.2012 tarihli sayısında yer alan “Bugün Dördü Bedava” başlıklı promosyon uygulamasına ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Posta gazetesinin 07.02.2012 tarihli görünümünde, “Bugün dördü bedava” başlıklı promosyon ilanında 3 adet dergi ile 1 adet ders programı olmak üzere 4 ürünün de bedava olduğu algısı yaratılmasına karşın, fiili uygulamada bir gazete alana bu ürünlerden yalnızca bir tanesinin verildiği, bu durumu açıklayan ve ilanın sol alt köşesinde yer alan “bir gazete alana bir dergi veya bir ders programı hediyedir” şeklindeki çok önemli bilginin küçük puntolarla yazılması suretiyle okuyucuların dikkatinden uzak tutulduğu, ayrıca bu açıklamanın, reklamın ana vaadi olan ve büyük puntolarla yazılmış olan “Bugün dördü bedava” ifadesi ile de çeliştiği tespit edilmiş olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8/c maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Doğan Gazetecilik A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

78)

 

Dosya No: 2011/24

 

Şikayet Edilen: Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Teknosa alışveriş poşetleri üzerinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Alışveriş poşeti

 

Değerlendirme/Karar: İlgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler çerçevesinde alışveriş poşetleri üzerinde yer alan “doğaya %100 dönüşümlü” ifadesini destekleyecek nitelikte olan standartların söz konusu poşetleri kullanan ve üreten firmalarca sağlanamadığı, iddianın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversite veya akredite olmuş test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış olan test ve görüşlerle kanıtlanamadığı tespit edilmiş, bu durumun;

 

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e ve 7/a, 7/c-1 maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

79)

 

Dosya No: 2011/27

 

Şikayet Edilen: Dost Kitabevi Erdal Akalın

 

Şikayet Edilen Reklam: Dost Kitabevi alışveriş poşetleri üzerinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Alışveriş poşeti

 

Değerlendirme/Karar: İlgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler çerçevesinde alışveriş poşetleri üzerinde yer alan ifadenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversite veya akredite olmuş test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış olan test ve görüşlerle kanıtlanamadığı, ASTM D 6954-04 ün çözünürlük testine ilişkin bir standart olduğu ve testin nasıl yapılacağına ilişkin hususları içerdiği, dolayısıyla söz konusu ifadelerin tüketiciler açısından yanıltıcılık teşkil ettiği tespit edilmiş, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e ve 7/a, 7/c-1 maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren Dost Kitabevi Erdal Akalın hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

80)

 

Dosya No: 2011/23

 

Şikayet Edilen: Migros Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Migros alışveriş poşetleri üzerinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Alışveriş poşeti

 

Değerlendirme/Karar:  İlgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler çerçevesinde alışveriş poşetleri üzerinde yer alan “%100 doğada çözünür” ifadesini destekleyecek nitelikte olan standartların söz konusu poşetleri kullanan ve üreten firmalarca sağlanamadığı, iddianın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversite veya akredite olmuş test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış olan test ve görüşlerle kanıtlanamadığı tespit edilmiş, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e ve 7/a, 7/c-1 maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

  Buna göre, reklam veren Migros Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

81)

 

Dosya No: 2011/327

 

Şikayet Edilen: Meltem Radyo Ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Meltem Radyo” isimli radyo kanalında yayınlanan programda Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin reklamı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar: Meltem Radyo ismiyle yayın yapan radyo kanalında 28.02.2011 tarihinde yayınlanan bir programda, “(…) sizlere hediye yağmurumuz da olacak. Sizler de hediyelerimizden faydalanabileceksiniz. Evet Türkiye’m, sizlere şu an itibariyle bir adet çanak anten, bir adet receiver, yani uydu alıcısı, kumanda ücreti yok, bunlar bizden size geliyor efendim, aylık bedeli 17,99 TL’dir. 24 ay sabit fiyat garantisiyle siz de bizden Digiturk kazanmak için tüm sinema kanalları,  tüm haber kanalları, tüm belgesel kanalları, Lig TV dâhil tüm kanallar açık olmak koşuluyla aylık 17,99 TL’den seyretmek ister misiniz? Sadece soracağımız soruya doğru bir şekilde yanıt göndermeniz gerekiyor. Bakalım doğru yanıtı hangi sevenlerimiz bizlere ulaştıracak (…) işte bu sanatçımızın kim olduğunu bilen sevenlerimize hediyemizi takdim edeceğiz. İlk önce cep telefonlarımızın mesaj yaz bölümüne girin, hediye yazın, bir boşluk bırakın, adınızı, soyadınızı,   bulunduğunuz il ve ilçeyi yazın, bir de sorumuzun doğru cevabını yazıp, 3929’a yollayın (…)”  şeklinde ifadelere yer verildiği, ancak “Meltem Radyoya göndereceğiniz tüm mesajlar 10 SMS yani 20 Kontör bedelle fiyatlandırılır.” şeklindeki bilgilendirmeye söz konusu tanıtımlar esnasında yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirilmek suretiyle yanıltıldığı ve bu durumun tüketici mağduriyetine yol açtığı, dolayısıyla söz konusu kampanya tanıtımlarının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Meltem Radyo Ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir