Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 198. Toplantı Kararları -13.03.2012

198. Toplantı Kararları -13.03.2012

İLETİŞİM HİZMETLERİ

 

1)

 

Dosya No: 2011/2042

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Turkcell’lilerin kafası yurtdışında da rahat” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.10.2011 – 04.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında tanıtımı yapılan “19 TL’ye 30 dakika” başlıklı paketle ilgili olarak “Kampanya 31 Aralık 2011’e kadar geçerlidir. Paketi almak için yurtiçinde gönderdiğiniz SMS’ler ücretsizdir, yurtdışında ise Standart Turkcell Dünya Tarifesi’nden ücret ödersiniz. Paket otomatik yenilenmez. 30 gün sonunda yeniden paketi almak isterseniz yeniden başvurmanız gereklidir. Hong Kong’da geçerli değildir.”  şeklindeki bilgilere, “19 TL’ye 20 MB” internet paketi ile ilgili olarak ise “Paketi almak için yurtiçinde gönderdiğiniz SMS’ler ücretsizdir, yurtdışında ise Standart Turkcell Dünya Tarifesi’nden ücret ödersiniz. Paketiniz satın alındıktan sonra 24 saat boyunca geçerlidir. Paketinizi kullanırken kullanılan limitleri sorgulamanız mümkün değildir. Paketiniz sadece aldığınız gün için geçerlidir. Faturanıza her gün için otomatik olarak paket ücreti uygulanması söz konusu değildir.” şeklindeki tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgilere reklam içerisinde hiçbir şekilde yer verilmediği; ayrıca reklamlarda yer alan alt yazı metninin ortalama bir tüketicinin algılayabileceği hız ve büyüklükte olmadığı ve bu sebeple tüketicilerin kampanyanın koşullarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildiği, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,  

 

– Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7/1 ve 8/1 maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 08.09.2010 – 04.11.2010 tarihleri arasında yayımlanan, “Turkcell’im Turkcell’in” başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11 Ocak 2011 tarih ve 184 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932.TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

 

2)

 

 

Dosya No: 2010/2122

 

Şikayet Edilen: Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Ayda 15 TL’ye Full HD Televizyon” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 23.09.2010 – 24.10.2010

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında dış ses tarafından “D-Smart HD dünyasına katılın, ayda 15 TL fark ödeyerek Vestel Pixellence 82 ekran Full HD LCD TV sahibi olun. Ayda toplam 59 TL’ye. ifadelerine, reklamın görselinde ise “15 TL Full HD LCD ayda 59 TL’den başlayan fiyatlarla.  ifadesine yer verilerek ekranda yer alan görüntü ile dış ses tarafından verilen bilginin birbiriyle çeliştiği, dolayısıyla söz konusu hizmet karşılığında ödenecek fiyat hususunda tüketiciler nezdinde anlam karışıklığına yol açılarak tüketicilerin yanıltıldığı; diğer taraftan söz konusu kampanyanın tanıtımına ilişkin olarak gazetelerde yayımlanan reklamların ana vaat kısmında “HD yayın seyretmek için gerekli olan bir HD receiver kutusu, HD yayın içeriği ve Full HD bir televizyon ayda toplam 59 TL’ye sizin oluyor!” ifadelerine yer verilerek kampanya kapsamında tüketicilerin bir adet HD receiver kutusuna sahip olacaklarının ifade edildiği, ancak söz konusu reklamın dipnotunda, “D-Smart HD Receiver 24 ay boyunca Müşteri’ye kiralanmakta olup, mülkiyeti Şirket’indir. (…) Kampanya, D-Smart uyumlu dijital uydu alıcısının kiralanması ve D-Smart içerik paketi ile Vestel marka televizyonun birlikte alınması koşuluyla geçerli olup başka kampanyalarla birleştirilemez.” ifadelerine yer verilerek ana-vaat istisna uyumsuzluğu yaratmak suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca televizyon reklamında yer alan alt yazı metninin ortalama bir tüketicinin algılayabileceği biçimde yayınlanmayarak tüketicilerin kampanyanın koşullarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildikleri, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

3)

 

Dosya No: 2011/220

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Her yöne 1000 dakika 29 TL” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.11.2011-31.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava, dergi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu dergi ve açık hava reklamlarında “Her Yöne 1000 dakika 29 TL – 1 yıl fiyat garantili” ifadelerine yer verilerek, tüketicilerin herhangi bir koşul olmaksızın 29 TL ücret karşılığında her yöne 1000 dakika konuşabileceklerinin ifade edildiği, ancak tanıtımı yapılan tarife kapsamında söz konusu avantajdan yararlanabilmek için 12 ay taahhüt verilmesi gerektiği ve taahhüde uyulmazsa 7. ve 12. aylar arasında aybaşına 6 TL ceza yansıtılacağı şeklindeki tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek nitelikteki önemli bilgiye söz konusu dergi ve açık hava reklamlarında yer verilmeyerek tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildiği, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011/662

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Vodafone Tüketici Hakları Bildirgesi” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.03.2011-30.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, radyo, gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer verilen ifadelerle Vodafone dışında herhangi bir operatörün işaret edilmediği ve diğer GSM operatörlerini kötüleyen bir beyanda bulunulmadığı, her firmanın yerine getirmekle yükümlü olduğu tüketici haklarının artı bir hizmet gibi gösterilerek tüketici bilincinin yanıltılmadığı ve söz konusu reklamlarda yer alan, “Numara taşımada en çok tercih edilen operatör…” iddiasının gerçeği yansıttığı anlaşıldığından, anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına   karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2012/157

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Test Sürüşü Kampanyası” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02.02.2012 – 08.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamların ana vaat kısmında “Hattınız çok mu yakıyor, yakmayanını arıyorsanız gelin Avea’yı bedava deneyin. Her yöne konuşun, her yöne mesajlaşın, cepten internete girin” ifadelerine yer verilerek numarasını Avea’ya taşıyan tüm abonelerin deneme süresi boyunca herhangi bir sınır olmaksızın her yöne bedava konuşulacağı algısı yaratılmasına rağmen “Test sürüşü kampanyası, 01.02.2012 tarihinden itibaren Süper 19, 25,29 ve 35’lik tarifelere numara taşıma ile gelenler için geçerlidir. Ücretsiz kullanım hakkı maksimum 14 gün ve 300 her yöne dakika, 300 sms ve 300 mb cepten internet ile sınırlıdır” şeklinde tarifenin kimler için geçerli olduğu ve dakika-sms-mb kısıtlaması olduğuna ilişkin tüketicinin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki bilgilere altyazıda yer verilerek tüketicinin dikkatinden uzak tutulduğu, böylece ana vaat-istisna uyumsuzluğu yaratıldığı, diğer taraftan, söz konusu kampanyaya ilişkin reklamların ilk versiyonunda; rakip operatör Turkcell’in “4 çeker” konulu reklam kampanyası hedef alınarak 4 çeker sarı jeep görseline yer verildiği, 4 çeker jeep için “çok yakar abi bu!” ifadesi ile de rakip operatörün pahalı olduğu algısı yaratılmaya çalışıldığı, dolayısıyla rakip operatörün aynı konulu reklamlarının alay konusu edilerek kötülendiği, bununla birlikte söz konusu reklamların ikinci versiyonunda “Alıcının ayarları ile oynamayınız. Fasülye’yi daha fazla üzmemek için reklam filmimiz yerine Necefli maşrapa görüntüsünü yayınlıyoruz. Siz yine de mesajı aldınız” ifadelerine yer verilerek alay ve kötülemeye devam edildiği, ayrıca kampanyanın detaylarının yer verildiği altyazının tüketicinin okuyabileceği hız ve büyüklükte olmadığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,  

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/3, 7/1, 8/1 maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, reklam veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 09.06.2011-25.06.2011 tarihleri arasında yayımlanan, “ Dev Transfer 5-3-2’ye yer yok” isimli kampanyanın tanıtımına yönelik reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 29/07/2011 tarih ve 190 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat olarak (81.554 x 2 = 163.108 TL (Yüzaltmışüçbinyüzsekiz Türk Lirası)) uygulanmasına  karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2012/127

 

Şikayet Edilen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Yeni Yıl Kampanyası” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 28.12.2011 – 31.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamların ana vaat kısmında “Yılbaşı gecesi özlediğiniz herkesi bedava arayın. Yurtdışındaki amcanızı, şehir dışındaki ablanızı, dilediğiniz herkesin cebini. Yılbaşı gecesi akşam 7’den sabah 7’ye her yere bedava. Üstelik koşul yok, başvuru yok. Türk Telekom’dan herkese.” ifadelerine yer verilirken dipnot olarak “Kampanya bireysel abonelere yöneliktir ve 31 Aralık 2011 saat 19.00 ile 1 Ocak 2012 saat 7.00 arasında geçerlidir. 1. Kademe dışındaki uluslar arası PSTN ve yurtdışı GSM yönlerine yapılan aramalar ile STH A tipi ve kırsal santral abonelerini kapsamaz. Kullanılmayan dakikalar devredilmez. Ayrıntılı bilgi: www.turktelekom.com.tr ve 444 1 444’te.” ifadelerine yer verilerek 31 Aralık 2011 saat 19.00 ile 01.01.2012 saat 7.00 arasında hem yurtiçi hem de yurt dışı, sabit hat ve cep telefonu yönlerine yapılacak tüm aramaların ücretsiz olacağı algısı oluşturulmasına rağmen, söz konusu kampanya kapsamında uluslararası olarak sadece 1. kademe ülkelerdeki sabit hatlarla yapılacak görüşmelerin ücretsiz aranabileceği şeklindeki istisnalara altyazı ve dipnotlarda yer verilerek tüketicinin dikkatinden uzak tutulduğu ve ana vaadin esaslı unsuruna reklamın ana mesajında yer verilmeyerek tüketicilerin yanıltıldığı, diğer taraftan, kampanya kapsamında diğer yönleri aramanın, abonenin kendi tarifesi üzerinden ücretlendirileceği şeklindeki önemli bir bilgiye hiçbir suretle yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,  

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 18.02.2011 – 27.04.2011 tarihleri arasında yayımlanan, Ev Avantaj Her Yöne  başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 29 Temmuz 2011 tarih ve 190 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932.TL.) uygulanmasına   karar verilmiştir.          

 

7)

 

Dosya No: 2011/2102

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Samsung C3530” isimli cihaz kampanyasına ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 12.08.2011-18.09.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, söz konusu kampanyanın geçerli olduğu faturalı tarifelerin ve kampanyadan kimlerin yararlanabileceği bilgilerine internet sitesi haricinde diğer mecralarda yer verilmediği, böylece tüketicinin dikkatinden uzak tutulduğu, ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyen tüketicinin kampanyanın geçerli olduğu tarifelerden biri olan “Süper Kamu” tarifesine üye olmasına rağmen bayi tarafından kampanyadan faydalandırılmadığı, dolayısıyla tüketicilerin yanıltıldığı ve aldatıldığı, diğer taraftan, söz konusu kampanyaya ilişkin detayların yer verildiği alt yazının ortalama bir tüketicinin okuyabileceği büyüklük ve hızda olmadığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, ve 7/c maddeleri,  

 

-Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/3, 7/1, 8/1 maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2011/2273

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Avea 2011’de Numara Taşımanın Şampiyonu Oldu” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 17-30 Aralık 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda durağan yazı olarak; “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun açıkladığı 2011 yılı 3. çeyrek sonuçlarına göre. 2011 yılında mobil taşıma kapsamındaki operatörlerin kazandığı net abone sayılarıdır” bilgisine okunabilir şekilde yer verilerek, reklamda yer alan bilgilerin 2011 yılı 3. çeyrek sonuçlarına göre mobil numara taşımada net abone sayılarına dayandığının açıkça belirtildiği, diğer taraftan reklam filminde kullanılan mavi, kırmızı gibi ana renklerin herhangi bir markaya özgü olamayacağı gerekçesiyle anılan reklam ve tanıtımların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesine aykırı olmadığına   karar verilmiştir

 

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ

 

9)

 

Dosya No: 2011/109

 

Şikayet Edilen: T. Garanti Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Bonus Card’ınız ile giyim ve kozmetikte 200 TL ve üzeri alışveriş yapın, 10 TL bonus kazanın!” başlıklı kampanya reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi :02.11.2010-30.11.2010

 

Yayınlandığı Mecra: SMS

 

Değerlendirme/Karar: www.bonus.com.tr/gym adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlarda,  “Kazanılan bonus tutarları 2 Aralık 2010 tarihinde kartınıza yüklenecektir. Kullanılmayan bonuslar 10 Aralık 2010 tarihinde geri alınacaktır. Kampanyadan maksimum 10 TL kazanılabilir. Kampanya müşteri bazındadır. Ayrı ayrı kartlarla harcama hedefine ulaşılsa dahi sadece 1 adet asıl Bonus Card/Money Card’ınıza bonus yüklenecektir.” şeklinde ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgilere yer verildiği, ancak;

 

Kampanyaya ilişkin tüketicilere gönderilen “Size özel 10 TL Bonus! 30 Kasım’a kadar giyim ve kozmetik mağazalarından yapacağınız 200 TL ve üzeri taksitli alışverişlerinize 10 TL Bonus! Bonus.com.tr/gym” ifadelerinin yer aldığı SMS metinlerinde bu bilgilere yer verilmediği;

 

Dolayısıyla, ana vaadin istisnası niteliğindeki önemli bilgiler hakkında tüketicilerin eksik bilgilendirilmesi nedeniyle söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, T. Garanti Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde yerel düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine;

 

Diğer taraftan, adı geçen Banka tarafından yayınlanan Bonus’tan Yılbaşı Sürprizi! başlıklı  reklamlarda mevzuata aykırılık bulunması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 10.08.2010 tarih ve 179  sayılı toplantısında idari para cezası verildiği; bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (6.867x2=13,734TL.)  olarak uygulanmasına   karar verilmiştir.

 

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

10)

 

Dosya No: 2011/77

 

Şikayet Edilen: Doğan Gazetecilik A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Posta Gazetesi’nin Çukurova Gap ekinde yayınlanan “Sağlık ve Güzellik Bir Arada” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 31/10/2010

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme / Karar: Posta Gazetesi’nin Çukurova Gap Eki’nin 31.10.2010 tarihli nüshasında yayımlanan “Sağlık ve Güzellik bir arada … başlıklı yazıda yer alan; “…Estetik ve Güzellikle ilgili yaptırdığımız pek çok uygulama artık öyle her isteyenin istediği gibi yapamayacağı hale geldi. Dolayısıyla biz tüketicilerin bu noktada biraz dikkatli olmamız gerek… Bugün sizlere Epiderma Polikliniği’nden söz edeceğim. Epiderma’da Sağlık Bakanlığı’nın az önce bahsettiğim prosedürlerini yerine getirerek poliklinik olarak çalışmalarına devam eden bir merkez. Fatma Kaykaç ve Dr. Abdullah Kaykaç tarafından işletilen merkezde podolojik bakımdan lazer epilasyona, cilt bakımı uygulamalarından anti-aging bakımlara, zayıflama ve bölgesel incelmeden PRP’ye kadar estetik ve güzellik denince akla gelebilecek her türlü uygulama yapılabiliyor. Epiderma’nın yaratıcısı Fatma Kaykaç aslında hemşire… Öğrencilik yıllarında iğneli epilasyonla ilgilenmeye başlamış. Çeşitli eğitim programlarını tamamladıktan sonra da ilk iş yerini açmış. Hem sağlık kökenli hem de estetisyen olan Fatma Hanım, Adana’ya yerleştikten sonra da doktor eşi ile el ele verip Epiderma’yı kurmuş. Fatma- Abdullah Kaykaç çiftini en çok rahatsız eden şey son zamanlarda sektörde yaşanan tatsız uygulamalar. Kalitesiz cihazlarla, işi bilmeyen kişilerin yaptıkları bilinçsiz uygulamalar nedeniyle insanlar mağdur oluyor ve sektöre ön yargıyla yaklaşıyor… Neyse efendim konuyu fazla dağıtmadan yine güzelliğe dönelim. Fatma Hanım lazer epilasyonda çok iyi bir noktaya geldiklerini ve güzel sonuçlar aldıklarını vurguluyor. Cihazları 2011 model, aynı zamanda kılcal damar tedavisi de uygulayabiliyorlar. Podoloji yani ayak sağlığı ünitesinde batık tırnak, mantar, siğil, diyabetik ayak gibi pek çok sorun için çözüm üretiyorlar. Cilt bakımında son 1 yıldır Janson Beckett markasıyla çalışıyorlar ki ben bu markayı yakından tanıyorum: sürekli okuyanlar hatırlayacaktır, daha önce ayrıntılı olarak da işlemiştim. Fatma Hanım profesyonel cilt bakımının yanında ürün satışlarında müşterilerin doğru yönlendirilmesinin önemi üzerinde de duruyor. Her ürün her kullanana iyi gelmiyor, burada profesyonel destek almak gerekiyor. En popüler uygulamalardan biri de kavitasyon. Liposuctiona alternatif teknoloji olarak gösterilen kavitasyon konusunda da iddialılar. Bir de Gülben Ergen’i ikizlerinden sonra eski formuna kavuşturan Velashape var ki bölgesel zayıflamada harika sonuçlar elde ediliyor. FDA onayı olan bu cihaz ile haftada 1 uygulama ile 6-10 seansta karın çapında 8-12 cm küçülme ve sıkılaşma, 4-6 seansta selülitli alanlardan kurtulma şansınız var, haberiniz olsun. Bir de kampanya duyurusu yapalım; lazer uygulamasında tüm vücut tek seans 300 TL. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı’na özel 75-100 TL’lik ürün alışverişi yapan müşterilere ücretsiz cilt bakımı yapılıyor. Kredi kartlarına taksit imkanı da cabası… Siz iyisi mi kendinize bir güzellik yapın ve Reşatbey Mahallesi Valiyolu Cad. Tokana Mantı Evi yanındaki Epiderma Polikliniği’ne gidin. Ama önce 453 21 00 numaralı telefonu aramayı unutmayın…” şeklindeki ifadeler ile tüketicilerin iletişim bilgisine de yer verilen Epiderma Polikliniği’ne yönlendirildiği, böylece söz konusu sağlık kuruluşunun örtülü reklamının yapıldığı, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 sayili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Doğan Gazetecilik A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde yerel düzeyde (6.867 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2011/2094

 

Şikayet Edilen: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirkete ait Hürriyet Gazetesi’nin Ege Eki’nde yayımlanan “Park Sima Faaliyet Alanını Genişletti… başlıklı yazı

 

Reklam Yayın Tarihi: 14/05/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme / Karar: Şirkete ait Hürriyet Gazetesi’nin Ege Eki’nin 14.05.2011 tarihli nüshasında, “Park Sima Faaliyet Alanını Genişletti… başlıklı yazıda; “Sağlıklı zayıflama sektöründe “kalıcı zayıflık, ömür boyu sağlık” sloganıyla hizmet veren Park Sima, sağlığa uygun son teknoloji tıbbi spor cihazlarını Form Merkezi’ne katarak, sağlıklı zayıflama sürecini diyet, bölgesel zayıflama ve aktif spordan oluşan üç aşamalı bir sistem haline getirdi. Park Sima, bu yatırımlar doğrultusunda, 1 metrakarelik alanda bile 200 farklı egzersiz ve hararet imkanı sağlayan Kinesis Personel Vision, kardio egzersizler için kullanılan Medical Run Med, omurga rahatsızlıkları gibi sorunları olan kişiler için oturma grubunun ergonomisiyle egzersiz imkanı sağlayan Abdominal Crunch, sabit adımlı dairesel hareketlerle uyarılamayan kasları çalıştıran Crossover, üst bölgeler için egzersizleri sunan Top Exite ve haftada 3 kez yalnızca 10’ar dakikalık egzersizlerle zayıflamaya yardımcı olan Power Plate cihazlarıyla aktif spor alanı sunuyor…” ifadelerine ve kuruluş bünyesinde faaliyet gösteren Diyetisyen Işın Sayın, Asistan Fulya Aydıntan, Güzellik Uzmanı Gülşah Karakut, Muhasebe ve Finans Sorumlu Saim Şarvan, Beslenme Uzmanı- Kurucu Ortak Gülşen Altın, Hemşire Sevgi Ulukoca, Hemşire Neziha Yağbasan, Güzellik Uzmanı Özge Yılmaz, Doktor Serhan Öktem, Beden Eğitimi Uzmanı Ersin Ünal’ın fotoğraflarına yer verilmek suretiyle Park Sima isimli kuruluşun örtülü reklamının yapıldığı, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d, 5/e ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

12)

 

Dosya No: 2011/2312

 

Şikayet Edilen: T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Güneş Gazetesi’nin 27.06.2011 tarihli nüshasında yayınlanan “Yağmur Altında Gazino Keyfi!” başlıklı yazı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu yazıda örtülü reklam unsurlarına rastlanılmaması nedeniyle mevzuata aykırı bir durum oluşmadığına kanaat getirilmiş olup, söz konusu gazete yazısının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.

 

13) 

 

Dosya No: 2011/453

 

Şikayet Edilen: Es Tempo Radyo ve Televizyon Yayıncılık Hizm. San. Ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “İsmail’le Gönülden Gönüle” isimli programda Digiturk İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin örtülü reklamı.

 

Reklam Yayın Tarihi: Şubat 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar: Es Tempo ismiyle yayın yapan radyo kanalında Şubat 2011 döneminde yayınlanan “İsmail’le Gönülden Gönüle” isimli programda, “Bugün yine büyük bir farkı konuşturacağız. Birazdan dinleyicilerimize bir soru soracağız ve sorumuza doğru cevap ulaştıracak olan her dinleyicimize çekilişsiz kurasız tam 300 Lira değerinde Digiturk paketi vereceğiz. Artık biliyorsunuz TV devri bitti Digi devri başladı. Mükemmel ses ve görüntü kalitesi var, yüzlerce kanal çeşidi var, eğitici kanallar var, çocuk kanalları var, belgesel kanalları, sinemalar, haber kanalları, yok yok… Kısacası bugün dinleyicilerimizi Digiturk dünyasıyla tanıştıracağız.(…) Türkiye’nin en büyük platformu Digiturk katkılarıyla.”  şeklinde ifadelere yer verilerek Digiturk İletişim Hizmetleri A.Ş. isimli firmanın örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

-3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun; 21 inci ve  23 üncü maddeleri,

 

-Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci, 14 üncü ve 20 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Es Tempo Radyo ve Televizyon Yayıncılık Hizm. San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine  karar verilmiştir.

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

14)

 

Dosya No: 2012/230

 

Re’sen inceleme kararı alınan, Evyap Sabun, Yağ, Gliserin San. Ve Tic. A.Ş.’ye ait “Activex Sıvı Sabun” markalı kişisel bakım ürününe yönelik olarak çeşitli mecralarda yer alan reklâm ve tanıtımlar hakkındaki 2012/230 no’lu dosya ile ilgili görüşme ve değerlendirmelerin ertelenmesine   karar verilmiştir.

 

 

15)

 

Dosya No: 2011/484

 

Şikâyet Edilen: Metin İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Radian Krem” markalı ürüne ilişkin olarak  www.radiankrem.com.tr adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:  02.03.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Metin İlaç Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli firmaya ait “Radian Krem” markalı ürüne yönelik olarak www.radiankrem.com.tr adresli internet sitesinin 02.03.2011 tarihli görünümünde; Radian Massage Cream: etkin içeriği sayesinde kasları rahatlatıp gerilimi giderir, ağrılı bölgeye hareket vererek ağrıyı engellemeye yardımcı olur. Bel fıtığı, bel ağrılarında, boyun fıtığı, boyun ağrılarında, romatizmal ağrılarda, kireçlenmelerde, kas spazmlarında, adale kas ağrısı ve lif yırtılmalarında, kulunç, omuz ağrılarında, sinir sıkışmalarında, incinme ve burkulma, darbe ağrıları ve kas ezilmelerinde, kramplarda, baş ağrılarında ve benzeri durumlarda cilde masaj yaparak uygulanabilen yardımcı tedavi ürünüdür.” şeklinde ispata muhtaç bilimsel ifadeler kullanıldığı; ancak,  Radian Massage Cream” isimli ürüne yönelik olan tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı; diğer taraftan Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenle, söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Metin İlaç Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

16)

 

Dosya No: 2011/2313

 

Şikâyet Edilen: Onyomani Global Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Radian Krem” markalı ürüne ilişkin olarak  www.radiankrem.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:  27.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Onyomani Global Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. isimli firmaya ait www.radiankrem.com adresli internet sitesinin 27.01.2012 tarihli görünümünde “Radian Krem” markalı ürüne yönelik olarak; “Radian Massage Cream: uygulama şekli kendine has olan bu krem bu güne kadar yüzlerce kişinin ağrılarını tamamen durdurmuştur. Her gün Radian Massage Cream sayesinde ağrılarından kurtulan insanların sayısı artmaktadır. Kaslarınızın gevşemesine ve günlük aktivitelerinizde karşılaştığınız bel ağrılarınızın azalmasına yardımcı olur. Bel Fıtıklarında görülen hareket kısıtlamalarını etkili uygulama yaparak ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.  *Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.  *Geçici bir ağrı kaldırma tekniği değildir, kalıcıdır. *Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni bir teşhis ve tedavi tekniğidir. *Boyun fıtıklarında görülen his ve güç kayıplarını kaldırır. *Kireçlenme (osteoartroz) vakalarında ağrıyı etkin bir şekilde tedavi ederek kaldırmaya yardımcıdır. Bel fıtığı, bel ağrılarında, boyun fıtığı, boyun ağrılarında, romatizmal ağrılarda, kireçlenmelerde, kas spazmlarında, adale kas ağrısı ve lif yırtılmalarında, kulunç, omuz ağrılarında, sinir sıkışmalarında, incinme ve burkulma, darbe ağrıları ve kas ezilmelerinde, kramplarda, baş ağrılarında ve benzeri durumlarda cilde masaj yaparak uygulanabilen yardımcı tedavi ürünüdür.” şeklinde ispata muhtaç bilimsel ifadeler kullanıldığı; ancak,  Radian Massage Cream” isimli ürüne yönelik olan tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı; diğer taraftan Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği; bu nedenle, söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Onyomani Global Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25/8 nci maddeleridâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

17)

 

Dosya No: 2010/ 2120

 

Şikayet Edilen: Uzun İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Orjin Krem” markalı ürüne ilişkin olarak  www.webyeni.com  adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/09/2010                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde bahsi geçen ifadelere yer verildiği; diğer taraftan Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Uzun İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir

 

18)

 

Dosya No: 2010/ 2121

 

Şikayet Edilen: Fatih Sinan TÜRKEL

 

Şikayet Edilen Reklam: Orjin Krem” markalı ürüne ilişkin olarak  www.oscarpazarlama.com  adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 12/12/2011                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde bahsi geçen ifadelere yer verildiği diğer taraftan; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Fatih Sinan TÜRKEL hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

19)

 

Dosya No: 2011/2028

 

Şikayet Edilen: Sokullu Ağız Diş Sağlığı Medikal Hastane Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Şikayet Edilen Reklam: Sokullu Ağız Diş Sağlığı Medikal Hastane Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından www.facebook.com  adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.facebook.com adresli internet sitesinde, Sokullu Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı, Eryaman Dolphin Ağız ve Diş Sağlığı, Kızılay Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı, Sokulu Ağız ve Diş Sağlığı, Çukurambar Ağız ve Diş Sağlığı, Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı isimli kuruluşların tanıtımına yönelik kullanılan ifade ve görüntülerin; adı geçen kuruluşların çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluşlar lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı;

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40 ıncı maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Sokullu Ağız Diş Sağlığı Medikal Hastane Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

20)

 

Dosya No: 2011/1804

 

 

 

Şikayet Edilen: Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi

 

Şikayet Edilen Reklam:  Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi isimli kuruluş tarafından “Sağlığın da Mudo’su var!” başlığı ile yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi tarafından “Sağlığın da Mudo’ su var!” başlığı ile yapılan tanıtımlara ilişkin anılan kuruluş tarafından gönderilen reklam örneklerinde, “Tüm Exclusive Card sahiplerine, Anadolu Sağlık Merkezi’nde sağlık hizmeti artık özel olanaklarla. Kampanyamızın geçerli olduğu şubeler: Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp Merkezi, Anadolu Sağlık Suadiye Tıp Merkezi. 44 44 276” ifadelerinin yer aldığı;

 

Buna göre, anılan reklamların, kuruluşun şubesi olarak faaliyet gösteren Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp Merkezi, Anadolu Sağlık Suadiye Tıp Merkezi lehine rekabete yol açıcı olduğu; reklamlarda kullanılan ifadelerin sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm yükleyen, talep yaratıcı nitelikte ve benzer alanda faaliyet gösteren diğer sağlık kuruluşları arasından kuruluşu ön plana çıkarmaya yönelik olduğu;

 

Diğer taraftan, her ne kadar adı geçen kuruluş tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu tanıtımların, www.euromessage.com adresli internet sitesinde yer alması hususunda onay verilmediği iddia edilse de; söz konusu internet sitesinin 19.10.2011 ve 24.10.2011 tarihli görünümünde yayınlanan reklamlar ile kuruluş tarafından gönderilen reklam örneklerinin aynı içerikte olduğu tespit edilmiş olup dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 13, 20, 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi İşletmesi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;   karar verilmiştir.

 

21)

 

Dosya No: 2011/2034

 

Şikayet Edilen: Tanfer Ağız ve Diş Sağ. Hizm. Ltd. Şti. (Özel Tanfer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.tanferklinik.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.tanferklinik.com adresli internet sitesinde, “Kliniğimiz” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, “Kliniğimiz 1982 yılında kurulmuş olup 28 senedir hizmet vermektedir. 28 yıllık tecrübe üstün hizmet anlayışı ve en yeni uygulamaları hedeflemektedir. 28 yıldır bu hedefe ulaşmak için hastalarımıza dünya standartlarında geniş tecrübesi ve profesyonel yönetim anlayışı ile kaliteli hizmeti amaçlıyor. En gelişmiş diş hekimliği cihazları ile donatılmış polikliniğimizde 3 diş hekimi ve profesyonel ekibi sizleri sağlıkla gülümsetebilmek için çalışmaktadır. Kliniğimizde her şeyden önce insan sağlığı felsefesi temel kabul edilerek, sterilizasyon kuralları en üst seviyede uygulanmaktadır. Gelişen teknoloji sürekli takip edilerek dünya standartlarında koruyucu, tedavi edici diş hekimliği hizmetleri sunulmaktadır.” şeklinde ifadelere ve klinik fotoğraflarına yer verildiği; söz konusu ifade ve görüntülerin sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm yükleyen, talep yaratıcı nitelikte ve benzer alanda faaliyet gösteren diğer sağlık kuruluşları arasından adı geçen kuruluşu ön plana çıkarmaya yönelik olduğu;

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Tanfer Ağız ve Diş Sağ. Hizm. Ltd. Şti. (Özel Tanfer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (73.966 TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

22)

 

Dosya No: 2011/2033

 

Şikayet Edilen: Aysun İĞNELİ (Sağlık Diş Hekimliği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.aysunigneli.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 01.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.aysunigneli.com adresli internet sitesinde, “Özgeçmiş” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, Mesleğine ilk günden itibaren tutku ile bağlı olan Dt. Aysun İĞNELİ, geçen yıllar içerisinde idealist ruhunun ve disiplinli çalışmalarının karşılığını görerek, Türkiye Diş Hekimliği camiası içerisinde, ulaşmayı hedeflediği yöndeki yolculuğunu sürdürmektedir. Özel sektörde diş hekimi olarak geçirdiği yıllar boyunca; işini uygun standartlarda içine sinerek yapabileceği, çalışmalarını sürdüren Diş Hekimi Aysun İĞNELİ, en nihayetinde, 2010 yılında Ankara-Sincan’da kendine ait özel diş hekimliği kliniğini kurarak halkımızın hizmetine sunmuştur.” şeklinde kullanılan ifadeler ile kuruluş bünyesinde görev yapan Diş Hekiminin tanıtımının yapıldığı;

 

Buna göre anılan tanıtımların, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

Hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Aysun İĞNELİ (Sağlık Diş Hekimliği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

23)

 

Dosya No: 2011/1805

 

Şikayet Edilen: Epila Özel Sağlık ve Güzellik Hizmetleri Ltd. Şti.(Özel Epila Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.epila.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 20.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.epila.com.tr adresli internet sitesinin ana sayfasında, “Lazer epilasyonda son teknoloji olan; Alexandrite Nd Yağ lazerler kullanılmaktadır” şeklinde kuruluş tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda kullanılan IPL teknolojilerinin tanıtımının yapıldığı ve “Lazer Epilasyonda İndirim Günleri Başladı” şeklinde ifadelere yer verildiği;

 

– “Hikayemiz” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, Bursa’da ilk kez estetik lazer  sistemlerini, konusunda uzman doktorların uygulaması ve sorumluluğunda olması gerektiği felsefesini taşıyarak, estetik yolculuğuna başlamıştır. Epila Slimed Club teknolojik alt yapısını her yıl gelişmiş ülke estetik merkezlerini örnek alarak yenilemektedir. 2004 yılında ekibimize Estetik-Plastik Cerrahi Uzmanımız Dr.Yalçın Bayram dahil olarak, estetik cerrahi onkoplastik cerrahi,saç ekimi,kök hücre enjeksiyonu ile cilt gençleştirme, botoks, dolgu uygulamalarındaki popüleritesi merkezin her dönem gündemde kalmasını sağlamaktadır. Beslenme ve Diyet Uzmanımız  Öznur Yıldırım 2004 yılından başlayarak  zayıflama klübü hastalarımızın beslenme ve diyet takiplerini büyük bir özveri ve başarıyla sürdürmektedir. Plastik Cerrahi Operasyonlarımız; Epila’nın  plastik cerrahı  Op. Dr. Yalçın BAYRAM tarafından anlaşmalı olduğumuz üst teknolojiye sahip özel hastanelerde yapılmaktadır.” vb. ifadelere yer verildiği,

 

– “Antiaging” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, “Epila Lazer, Estetik, Zayıflama  merkezinde sağlıklı ve genç yaşlanmak isteyen herkes için, kilo dengeleme, anti-stres, zindeleşme, toksinlerden arınma, tıbbi kozmetik ve güzellik programları, uzman kadro denetiminde kişiye özel oluşturulmaktadır. vb. ifadelere yer verildiği;

 

– “Karboksiterapi” ve “Selülit tedavisi” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, hastaların tedavi öncesi ve sonrası görüntülerine yer verildiği;

 

– Diğer taraftan, “Kozmetik Shop” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, kuruluş tarafından yapılan uygulamalar sırasında kullanılan ürünlere yer verilmek suretiyle, söz konusu ürünlerin tanıtımının yapıldığı izlenimi uyandırıldığı;

 

Dolayısıyla, www.epila.com.tr adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlarda kullanılan ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, buna göre anılan tanıtımların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a; 13; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

Hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Epila Özel Sağlık ve Güzellik Hizmetleri Ltd. Şti. (Özel Epila Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;   karar verilmiştir.

 

24)

 

Dosya No: 2011/1806

 

Şikayet Edilen: Ayşe BOCAN – Era Klinik Özel Sağlık ve Güzellik Hizmetleri

 

Şikayet Edilen Reklam: www.eraclinic.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 20.12.2011 ve 24.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen www.eraclinic.com.tr adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlarda; tabip kontrolünde yapılması gereken ve güzellik salonlarında gerçekleştirilmesine izin verilmeyen “lazer epilasyon, alın germe, burun estetiği, botoks, göz kapağı estetiği, meme büyültme, meme küçültme, meme sıkılaştırma, karın estetiği, liposuction, kaş kaldırma, kellik tedavisi, balon tedavisi, kepçe kulak, kulak oluşturma, yüz germe, yağ enjeksiyonu, saçlı deri transferi”  hizmetlerinin kuruluş tarafından gerçekleştirildiği izleniminin oluşturulduğu;

 

  “Lazer epilasyon, alın germe, burun estetiği, botoks, göz kapağı estetiği, meme büyültme, meme küçültme, meme sıkılaştırma, karın estetiği, liposuction, kaş kaldırma, kellik tedavisi, balon tedavisi, kepçe kulak, kulak oluşturma, yüz germe, yağ enjeksiyonu, saçlı deri transferi” işlemlerinin ve de diğer tabip tarafından yapılması gereken çeşitli tedavi işlemlerinin tıbbi işlemler olduğu; tabip tarafından yapılması gereken her türlü tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında yapılamayacağı ve bu tür işlemlerde kullanılan sistemlerin güzellik salonlarında kullanılamayacağı,

 

Bu nedenle anılan tanıtımların;

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi,

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c maddeleri

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

Hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Ayşe BOCAN – Era Klinik Özel Sağlık ve Güzellik Hizmetleri hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;   karar verilmiştir.

 

25)

 

Dosya No: 2011/1129

 

Şikayet Edilen: Öz Anka Göz Sağlık ve Tic. Ltd. Şti. (Özel Ela Göz Hastalıkları Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Açıldık, yeni uzman kadromuzla SGK hastalarından muayene farkı alınmamaktadır.” başlıklı broşürler.

 

Reklam Yayın Tarihi :2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Özel Ela Göz Hastalıkları Merkezi isimli kuruluşun tanıtımına ilişkin broşürde “Açıldık, yeni uzman kadromuzla SGK hastalarından muayene farkı alınmamaktadır. Ela Göz Merkezi, sizlere Göz hastalıkları alanında en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan, çeşitli göz ameliyatlarının ileri teknolojilerle gerçekleştirildiği cerrahi bir kliniktir. Kliniğimizde göz muayeneleri, ünitler üzerinde bulunan gelişmiş teknoloji ürünü cihazlar, çerçeve ve gözlük kutusuna gerek bırakmayan otoforopterler, göziçi basıncını göze dokunmadan ölçebilen non-kontakt kompüterize tenometreler kullanılarak yapılmaktadır.” şeklinde ifadelerin kullanıldığı; söz konusu ifadelerin; kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratıcı nitelikte olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı,

 

Buna göre anılan reklam ve ilanların;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 ve 31 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Öz Anka Göz Sağlık ve Tic. Ltd. Şti. (Özel Ela Göz Hastalıkları Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;   karar verilmiştir.

 

26)

 

Dosya No: 2011/70

 

Şikayet Edilen: Jinsei Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.jinseilp.com adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 06.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Yukarıda belirtilen ve söz konusu internet sitesinde bahsi geçen sağlık sorunlarına kalıcı çözümler getirebilen bir ürünün Sağlık Bakanlığı’nın izin veya ruhsatlandırma işlemine tabi olması gerektiği ve her kullanıcı üzerinde aynı etkiyi doğurmasının mümkün olmadığı; anılan tanıtımlarda bu tür sağlık beyanlarına yer verilmesinin uygun olmadığı;

 

Anılan internet sitesinde yer alan ifadelerin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Özel Toplum Tıp Merkezi çalışanı Dr. Harun KAYA tarafından verilen raporlar ile belgelendirildiği iddia edilmesine rağmen; söz konusu raporların ispata muhtaç bu ifadeleri kanıtlar nitelikte olmadığı;

 

Dolayısıyla; söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c, 7/g; 13; 15/b maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Jinsei Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;   karar verilmiştir.

 

27)

 

Dosya No: 2011/2032

 

Şikayet Edilen: Cankay Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Özel Cankay Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.grupguru.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 08.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.grupguru.com adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlarda yer alan ifadelerin, kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla;

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Cankay Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Özel Cankay Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

28)

 

Dosya No: 2011/887

 

Şikayet Edilen: Eryaşar Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Dent24 Ağız Ve  Diş Sağlığı Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dent24.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 08.12.2011, 03.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.dent24.com.tr  adresli internet sitesine ait ana sayfa içerisinde, “Tek bir gülümseme fark edilmenizi sağlayacaktır”,

 

 “Vizyonumuz” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, “Bilimsel ve etik ilkelerden ödün vermeden insan sağlığının önemini benimseyip saygılı, dürüst, kaliteli ve güler yüzlü kadrosuyla ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan; diş hekimliği mesleğini son teknoloji ve bilimsel yöntemlerle sürekli geliştiren ağız ve diş sağlığı polikliniğiyiz.”;

                         

“Misyonumuz” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, “Temel felsefe, insan sağlığı odaklı hizmet kalitesinin sürekliliği ve en üst düzeyde hasta memnuniyetidir. Gelişen teknoloji ve tedavi yöntemlerini siz sayın hastalarımızla buluşturmak ve sağlıklı bir gülüşe kavuşmanız için modern, konforlu bir ortam sunmak misyonumuzdur. Çünkü sizin sağlığınız DENT 24 için değerlidir.”;

 

“Kliniğimiz” başlığı ile yapılan tanıtımlarda, “Hastaların tedavileri sırasında, hastalıklara sebep olabilecek enfeksiyonlardan korunması için gerekli bütün önlemler, kliniğimizde en üst seviyede uygulanır. Bu amaçla; genel klinik temizliği, araç – gereç ve aletlerin sterilizasyonu, tek kullanımlık malzemelerin (eldiven, enjektör, hasta önlüğü, koltuk baş kılıfları) kullanılması ve tüm atık ve çöplerin genel çevre ve insan sağlığını tehdit etmemesi için bertaraf edilmesi sağlanır. Bu kuralların etkin ve eksiksiz uygulanabilmesi için, diş hekimi kadromuz, doktor yardımcı personelimiz ve hasta koordinatörümüz sürekli eğitime tabi tutulmaktadır.”

 

şeklinde ifadelere yer verildiği;

 

Diğer taraftan, adı geçen kuruluş tarafından düzenlenen ADD Kreşi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi sırasında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin görüntülere ve kuruluş ve kuruluş bünyesinde faaliyet gösteren diş hekimlerinin fotoğraflarına yer verilmek suretiyle anılan kuruluşun ve söz konusu diş hekimlerinin reklamının yapıldığı; buna göre anılan tanıtımların, adı geçen kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40 ıncı maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Eryaşar Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Dent24 Ağız Ve  Diş Sağlığı Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

 

29)

 

Dosya No:   2012/327

 

Şikayet Edilen: Natura Estetik Özel Sağlık Hiz. Ltd. Şti. (Epiplus Poliklinik)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.epiplusbursa.com ve www.lazerepilasyonu.net adresli internet sitesinde yayımlanan tanıtımlar ile Hürriyet Gazetesi’nin 08.10.2011 ve 21.01.2012 tarihli Bursa ekinde yayımlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, gazete.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu tanıtımlarda yer alan ifadelerin sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırdığı ve talep yaratmaya yönelik olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun;

 

– 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Natura Estetik Özel Sağlık Hiz. Ltd. Şti. (Epiplus Poliklinik) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde  durdurma cezası  verilmesine   karar verilmiştir.

 

30)

 

Dosya No: 2011 / 286

 

Şikayet Edilen: Ömer AMBARCIOĞLU (Estetik Plus)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.estetikplus.com adresli internet sitesinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 20/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.estetikplus.com adresli internet sitesinin 20/06/2011 tarihli görünümünde yer alan “Öncelikle ben hasta güvenliğine inanıyorum. Benim için doğal bir uyum ve mükemmeli arama estetik cerrahinin temel felsefesi. Sorunlarınızla ilgili dürüst seçenekleri ortaya koymak benim işim. Bu yolculuğa birlikte çıkmaya karar verirseniz size hak ettiğiniz sonuçları sunmayı isterim… (Estetik Plus) Gün Geçtikçe Büyüyen Hizmet Kalitemizi Yeni ve Özel Çözümleri Sizlere Sunmaktan Gurur Duyarız” ifadelerinin adı geçen sağlık kuruluşuna ticari bir veçhe kazandırdığı, talep yaratıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla mevzuatta belirtilen sınırları aştığı ve bu durumun,

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

-Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9, 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 20 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Ömer AMBARCIOĞLU (Estetik Plus) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

31)

 

Dosya No: 2011/2152

 

Şikayet Edilen: Bahar KAHRAMAN (Basamer Bursa Ayak Sağlığı)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait http://www.bursaayaksagligi.com adresli internet sitesi ile 02.12.2011 tarihli Olay Gazetesi’nin Çekirge Magazin ekinde yer alan                                                        reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete ve İnternet

 

Değerlendirme/Karar : Yukarıda bahsi geçen ifadelerle; bir güzellik salonu olan söz konusu kuruluşta, yetkisi dahilinde olmamasına rağmen, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen Medikal Uygulamalar ve Çeşitli Hastalıkların Tedavisi” gibi tıbbi işlemlerin yapıldığı, oysa kuruluşun bünyesinde herhangi bir doktor, tıp teknisyeni ya da sağlık personelinin çalışmadığı; ayrıca “Bursa Ayak Sağlığı Merkezi” ifadesinin kullanılması nedeniyle kuruluşun bir sağlık kuruluşu olduğu yönünde izlenim oluşturulduğu kanaatine varılmış olup, bu durumun;

 

  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası,

 

  – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. Maddesinin J/12-3 ile 15 inci bentleri,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren, Bahar KAHRAMAN (Basamer Bursa Ayak Sağlığı) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

32)

 

Dosya No: 2011/2146

 

Şikayet Edilen: Dr. Melike KÜLAHÇI (Özel Transmed Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan kuruluşa ait www.transmed.com.tr adresli internet sitesindeki tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2011- Mart 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar : Söz konusu internet sitesinde; yukarıda bahsi geçen ifadelere ve hastaların tedavi öncesi ile sonrasına ilişkin görüntülere yer verildiği, bu durumun anılan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran, talep yaratmaya yönelik, diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açan nitelikte olduğu; yine anılan internet sitesinde Melike Külahçı isimli doktoru övücü nitelikte ibareler kullanıldığı; dolayısıyla söz konusu tanıtımların; 

 

  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

  Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,  

      

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/c, 5/e, 6/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna   

 

Buna göre, reklam veren, Dr. Melike KÜLAHÇI (Özel Transmed Plastik ve                            Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde 81.554.-TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

33)

 

Dosya No: 2011/1527

 

Şikayet Edilen: Nilüfer Sağlık Danış. Güzellik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Nilüfer Güzellik Salonu)

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirket bünyesindeki kuruluşa ait www.niluferguzellik.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve ilanlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26/01/2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar: Bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen kuruluşa ilişkin olarak www.niluferguzellik.com adresli internet sitesinde “Nilüfer Güzellik Merkezi” ibaresine yer verilerek tüketicilerin aldatıldığı ve yanıltıldığı, ayrıca söz konusu mecrada “Hizmetlerimiz” başlığı altında yer alan “Selülit” ifadesine, Nedir Şu Selülit Tedavi” başlığı altındaki yazıda bu işleme ilişkin bilgilere ve “Pressoterapi” başlığı altında;“…Pressoterapi ise; lenfatik drenaj cihazıdır. Bacaklardaki ödemi azaltıp, toksik maddelerin atılımını sağlar. Pressoterapi, selülit tedavisinde uygulanan en önemli aşamalardan biridir. Nilüfer Güzellik ‘ de bölgesel zayıflama ve sellülit tedavilerinde kişinin kliniğine göre uygun paket programlar hazırlanarak tedavilere alınmaktadır. şeklinde ifadelere yer verilerek tabip kontrolünde yapılması gereken ve güzellik salonlarında gerçekleştirilmesine izin verilmeyen “Selülit Tedavisi” işleminin salonda verildiği izleniminin oluşturulduğu;

 

Diğer taraftan, 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” in 39 uncu maddesi ile “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”in yürürlükten kaldırıldığı ve geçici 5 inci maddesi ile de güzellik salonları sağlık kuruluşu statüsünden çıkarıldığı, yeni Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan; “Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü ile, her ne şekilde olursa olsun, tabip tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında gerçekleştirilmesinin yasaklandığı,

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, hem Selülit Tedavisi hem de diğer tabip tarafından yapılması gereken çeşitli tedavi işlemlerinin tıbbi bir işlem olduğu,

 

Hususları göz önünde bulundurularak, tabip tarafından yapılması gereken her türlü tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında yapılamayacağı ve bu tür işlemlerde kullanılan sistemlerin güzellik salonlarında kullanılamayacağı,

 

Dolayısıyla, söz konusu internet sitesinde “ Selülit Tedavisi …”  ibaresi ile bu işleme ilişkin tanıtımlara yer verilerek bir güzellik salonu olan kuruluşta, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen Selülit Tedavisi işleminin yapıldığı izleniminin oluşturulduğu, ayrıca “Nilüfer Güzellik Merkezi” isimlendirmesiyle de tüketicilerin aldatıldığı ve yanıltıldığı, bu durumların da;

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Nilüfer Sağlık Danış. Güzellik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Nilüfer Güzellik Salonu) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

GIDA

 

34)

 

Dosya No: 2011/485

 

Şikâyet Edilen: Ackman İhracat ve İthalat Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Magnesium Chelate” markalı ürüne ilişkin olarak  www.devavitamin.com adresli internet sitesinde yer alan reklam ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:  02.03.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Ackman İhracat ve İthalat Dış Tic. Ltd. Şti. isimli firmaya ait “Magnesium Chelate” markalı ürüne ilişkin olarak www.devavitamin.com adresli internet sitesinde; “Magnezyum, sinir sisteminin ve kasların gevşemesini sağlayan mineraldir. Kemik ve dişleri güçlendirir, adet öncesi sendromu belirtilerini hafifletir, kalp kasları ve sindirim sisteminin rahatlığı için gereklidir. Magnezyum kandaki şekerin enerjiye dönüştürülmesinde önemli rol oynar. Vücuttaki birçok işlemde yan görevleri vardır. Magnezyum insan vücuduna kalsiyumun kullanımı, kalp fonksiyonları, kan basıncı, enerji üretimi, dinlenerek uyumaya yardım etmek için gerekli bir mineraldir. Eğer vücutta magnezyum eksikliği olursa, kasları kalsiyum istila ederek kramplara ve seğirmelere sebep olabilir. Beslenme düzeninde kalsiyum, magnezyum, sodyum veya potasyum eksikliği bacak kramplarına neden olabilmektedir. Terlendiği zaman vücutta depolanan bu mineral kullanılmaya başlar. Araştırmacılar kalp krizi geçirenlerin genellikle kanında ve kalp kaslarında magnezyum azlığı tespit etmişlerdir. Eksikliğinde Görülen Rahatsızlıklar: Kas seğirmeleri, kas zayıflığı, iştahın azalması, uykusuzluk, sinirlilik, yüksek tansiyon, kalbin düzensiz atması, kabızlık.” şeklinde ispata muhtaç bilimsel ifadeler kullanıldığı; ancak, “Magnesium Chelate isimli ürüne yönelik olan tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı; diğer taraftan, tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken bazı rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu; bu nedenle, söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddeleri,

 

2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin 5/e, 5/f maddeleri,

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13, 17 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Ackman İhracat ve İthalat Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

35)

 

Dosya No: 2011-869

 

Şikayet Edilen: Balçiçeği Gıda İnşaat Kozmetik ve Bitkisel Ürünler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.balderesikarakovanbali.com ve www.hasbalci.com adresli internet siteleri ile muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Balderesi Karakovan Balı” adlı ürüne ait reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.11.2011, 20.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar: Balın, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde: “Bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı Apis mellifera tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürünü” olarak tanımlandığı, bu itibarla, mevzuata uygun olarak üretilen tüm balların, doğal, saf ve katkısız olduğu, bu sebeple yukarıda yer verilen “Doğal bir bal saf bir bal” ifadesinin yanıltıcı nitelik taşıdığı;

 

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan görüş yazısında, Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğe göre Bakanlığın risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programlarının yanı sıra şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amaçlarının yanı sıra BİMER ve ALO GIDA 174 kapsamında şikâyet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak piyasa denetimleri yürüttüğü, buna göre bir bal üretici firmanın tüm ürettiği ürünlerin Bakanlık kontrolünde üretilmesinin mümkün olmadığı, ancak Bal Deresi tamamıyla Tarım ve Köy İşleri bakanlığının denetiminde, analiz raporlarını bulunduran bir firmadır.” ifadesiyle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, ilgili firmanın her parti ürünün denetlediği gibi bir izlenim yaratılarak tüketicilerin yanıltıldığı; ayrıca gerçek bal ile taklitli/tağşişli balın ayırımının yalnızca laboratuvar analizleriyle yapılabildiği, reklamda belirtilen metotlar ile gerçek bal ayırımı yapılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle belirtilen ifadelerin tüketiciler açısından yanıltıcı nitelik taşıdığı;

 

Diğer taraftan ilgili firmaya “2011 yılı Tüketici Akademisi Ödülü” ve “Avrupa Birliği Kalite Ödülü” adı altında ödüller verildiği şeklinde tanıtım yapıldığı, ancak bu ödüllerin hangi kuruluş tarafından, hangi kriterlere göre, hangi veriler baz alınarak ve kaç firma arasında değerlendirme yapılarak verildiğinin belirtilmediği, böylelikle tüketiciler nezdinde söz konusu ödüllerin Avrupa Birliği tarafından verilmiş ya da Avrupa Birliği kapsamındaki ülkeler arasında değerlendirme yapılarak verilmiş ödüller olduğu izlenimi uyandırdığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların yanıltıcı ve aldatıcı olduğu;

 

Ayrıca tüketicilere 4 kg. Karakovan Balı gönderileceği şeklinde tanıtımlar yapıldığı, ancak tüketicilerin ellerine geçen balın, 1 kilogramdan daha düşük gramajda olduğu, dolayısıyla tanıtımı yapılan ürünün ağırlığı konusunda tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca televizyon reklamlarında, arayan tüketicilere karakovan balı verileceğinin belirtildiği, ancak sipariş veren tüketicilere gönderilen ürünlerin süzme bal olduğu, ayrıca 2005/49 Sayılı Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde ve mevzuatta “Karakovan Balı” şeklinde bir bal tanımının bulunmadığı;

 

Dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bentlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Balçiçeği Gıda İnşaat Kozmetik ve Bitkisel Ürünler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde 73.966 TL. (Yetmişüçbindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

36)

 

Dosya No: 2010/2041

 

Şikayet Edilen: Yekta ANIK

 

Şikayet Edilen Reklam: www.botanikshop.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Firma tarafından söz konusu tanıtımlarda kullanılan ifadelerin tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları içerdiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu;

 

Dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bentlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Yekta ANIK hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

37)

 

Dosya No: 2011/2276

 

Şikayet Edilen: Uzun İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.balderesibali.com, www.balderesi.gen.tr ve www.balderesi.org adresli internet sitelerinde yer alan “Balderesi Karakovan Balı” adlı ürüne ait tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.01.2012, 20.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Balın, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde: “Bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı Apis mellifera tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürünü” olarak tanımlandığı,  bu itibarla, mevzuata uygun olarak üretilen tüm balların, doğal, saf ve katkısız olduğu, bu sebeple balın doğal ve saf olduğuna ilişkin tanıtımların yanıltıcı nitelik taşıdığı;

 

Diğer taraftan ilgili firmaya “2011 yılı Tüketici Akademisi Ödülü” ve “Avrupa Birliği Kalite Ödülü” adı altında ödüller verildiği şeklinde tanıtım yapıldığı, ancak bu ödüllerin hangi kuruluş tarafından, hangi kriterlere göre, hangi veriler baz alınarak ve kaç firma arasında değerlendirme yapılarak verildiğinin belirtilmediği, böylelikle tüketiciler nezdinde söz konusu ödüllerin Avrupa Birliği tarafından verilmiş ya da Avrupa Birliği kapsamındaki ülkeler arasında değerlendirme yapılarak verilmiş ödüller olduğu izlenimi uyandırdığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların yanıltıcı ve aldatıcı olduğu;

 

Ayrıca tüketicilere 4 kg Karakovan Balı gönderileceği şeklinde tanıtımlar yapıldığı, ancak tüketicilerin ellerine geçen balın, 1 kilogramdan daha düşük gramajda olduğu, dolayısıyla tanıtımı yapılan ürünün ağırlığı konusunda tüketicilerin yanıltıldığı, diğer taraftan tüketicilere karakovan balı verileceğinin belirtildiği, ancak sipariş veren tüketicilere gönderilen ürünlerin süzme bal olduğu, ayrıca 2005/49 Sayılı Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde ve mevzuatta “Karakovan Balı” şeklinde bir bal tanımının bulunmadığı;

 

Öte yandan firmaya ait internet sitesinde, yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere balın birçok hastalığı tedavi edici özelliği bulunduğuna dair tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, bu durumun tüketicileri yanılttığı;

 

Dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bentlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Uzun İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

38)

 

Dosya No: 2010/2042

 

Şikayet Edilen: Nefa İlaç Gıda Sağlık ve Kozmetik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.nefa.com.tr adresli internet sitesinde ve Sözcü adlı gazetede yayınlanan “MSM Krem, A&E Krem ve Kuşburnu Özlü C Vitamini” adlı ürünlere ait tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.08.2010, 22.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Gazete.

 

Değerlendirme/Karar: Firma tarafından söz konusu tanıtımlarda kullanılan ifadelerin tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanları içerdiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, ayrıca Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte olduğu; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği;

 

Dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– 09.06.1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bentlerine,

 

– Kozmetik Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 17 nci maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Nefa İlaç Gıda Sağlık ve Kozmetik Ürün. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

39)

 

Dosya No: 2011/2117

 

Şikayet Edilen: Anaarı Gıda İnşaat Otomotiv Güvenlik Sistemleri Dış Ticaret Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.organikbaldunyasi.com ve www.organikbaldunyasi.com.tr adresli internet siteleri ile muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Organik Bal Dünyası” markalı ürüne ait reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.01.2012, 01.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar: Firmaya ait internet sitesinde organik balla ilgili yukarıda belirtilen ifadelere yer verildiği, bu suretle sitede yer alan tüm balların organik bal olduğu izlenimi yaratıldığı, ancak firma tarafından satılan tüm balların 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında olmadığı, bu durumun tüketicileri yanılttığı, ayrıca, ürün ambalajları üzerinde organik ifadesine yer verildiği, ancak ürünlerin tamamının yetkili sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde üretilen organik ürün sertifikasına sahip ürünler kapsamında olmadığı, bu durumun tüketiciler nezdinde firmanın tüm ürünlerinin organik olduğu algısı oluşturduğu;

 

Öte yandan firmaya ait internet sitesinde ve televizyon reklamında, yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere balın birçok hastalığı tedavi edici özelliği bulunduğuna dair tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, bu durumun tüketicileri yanılttığı;

 

Dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin “Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar” başlıklı 6. Maddesine;

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bentlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Anaarı Gıda İnşaat Otomotiv Güvenlik Sistemleri Dış Ticaret Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde 81.554 TL. (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

40)

 

Dosya No: 2011 / 1503

 

Şikayet Edilen: Asil Baharat (Serdar ACU)

 

Şikayet Edilen Reklam: “Bluewolf”  isimli ürünün reklamı

 

Reklam Yayın Tarihi: 08/09/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünün www.gittigidiyor.com adresli internet sitesindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,5/e, 7/a, 7/c – 1, 13, 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Asil Baharat (Serdar ACU) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilindeanılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

41)

 

Dosya No: 2011/2166

 

Şikayet Edilen: Gökçek Gıda İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti

 

Şikayet Edilen Reklam: “Gökçek Aloeverajel,  Gökçek Tonik, Gökçek İksir” markalı ürünlerin reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 12.12.2011, 24.01.2012,16.02.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete, internet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünün Yenişafak Gazetesi’nde ve www.bitkiseltedavi.net, www.dogaltedavi.net isimli internet sitelerindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin “Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar” başlıklı 6. Maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Gökçek Gıda İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilinde81.554 TL. (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

42)

 

Dosya No: 2011 / 1502

 

Şikayet Edilen: Özgür Akakıncı Beyaz Sağlık Ürünleri Kozmetik Medikal Tıbbi Malzemeler ve Bilişim Hizmetleri Ticaret

 

Şikayet Edilen Reklam: “NBL Glukozamin Kondrotin” “Arkopharma Arko Royal Dynergie” isimli ürünlere ait www.eczabox.com   adresli internet sitesinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 26.04.2011,19.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünün www.eczabox.com adresli internet sitesindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,5/e, 7/a, 7/c – 1, 13, 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Özgür Akakıncı Beyaz Sağlık Ürünleri Kozmetik Medikal Tıbbi Malzemeler ve Bilişim Hizmetleri Ticaret hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilindeanılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

43)

 

Dosya No: 2011 / 2278

 

Şikayet Edilen: Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 05/10/2011-30/12/2011 tarihleri arasında geçerli olan “2012 model Toyota Auris kazanma şansı” başlıklı kampanyaya ilişkin yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 05/10/2011 – 09/11/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, Açık hava

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamların ana vaat kısmında “Tek kapakla hem cebiniz coşsun hem Toyota Aurisiniz olsun. Hem de hepsi tek kapakla.” ifadesi kullanılarak tüketicilerin kampanya kapsamında verileceği vaat edilen avantajdan yararlanabilmeleri için söz konusu ürünü satın almalarının yeterli olduğu ve başka bir ödeme yapılmayacağı intibaının yaratıldığı, ancak inceleme konusu reklamın dipnotunda Toyota Auris çekilişi, MPİ’nin 29.09.2011 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02-401.02.99.2595-8915 sayılı izni ile 05 Ekim- 30 Aralık 2011 tarihleri arasında sifre, ad, soyad ve adres bilgilerini gönderen 18 yaşından büyük katılımcılar arasında yapılacaktır. 30 Dakika + 30 SMS + 30 MB hediyesi operatör içi kullanımlarda geçerli olup, 15 Kasım’a kadar sürecektir. Turkcell ön ödemeli kurumsal aboneler ve genç tarifeliler günlük 100 SMS ve 100 MB internet paketi kazanırlar. Katılım ücreti vergiler dahil 0,80 TL’dir. Ayrıntılı bilgi www.pepsi.com.tr’de  ifadesine yer verilmek suretiyle ana vaat – istisna uyumsuzluğu yaratıldığı ve kampanyanın esaslı unsuruna ilişkin olarak tüketicilerin eksik bilgilendirildiği, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, ayrıca Toyota Auris çekilişine ilişkin bilgilere (çekiliş tarihi, yeri, asil-yedek listesinin yayınlanacağı mecra vb.) televizyon reklamlarında ve açık hava ilanlarında yer verilmediği, böylece tüketicilerin eksik bilgilendirildiği, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilindeanılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

44)

 

Dosya No: 2011 / 1015

 

Şikayet Edilen: Mustafa OĞUZ

 

Şikayet Edilen Reklam: www.e-sirket.com/boymax-cerciyusuf adresli internet sitesinde yer alan “Boymax Boy Uzatan Gıda Takviyesi”  isimli ürünün tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle gıda takviyesi niteliğindeki ürünün tedavi edici özelliği olduğu ve ortalama reklam izleyicisi nezdinde yaratılan algı nedeniyle tüketicilerin yanıltıldığı, bu durumun;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi,

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği’nin 6 ncı maddesi,

 

– Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Mustafa OĞUZ hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilindeanılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

45)

 

Dosya No: 2011 / 1371

 

Şikayet Edilen: Yusuf ÖZKAN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.xherbalkilokontrol.com adresli internet sitesinde yer alan “Herbalife Formül 1 Besleyici Shake Karışımı, Herbalife Thermo Complete”  isimli ürünlerin tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 15/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle gıda takviyesi niteliğindeki ürünün tedavi edici özelliği olduğu ve ortalama reklam izleyicisi nezdinde yaratılan algı nedeniyle tüketicilerin yanıltıldığı, bu durumun;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği’nin 6 ncı maddesi,

 

– Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Yusuf ÖZKAN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilindeanılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

46)

 

Dosya No: 2011/ 2314-I

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait olup, Flash TV logolu televizyon kanalının 12/06/2011 tarihli yayınlarında yer verilen reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 12/06/2011                                    

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi;

 

– 09.06.1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bentleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 15. 17. maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren A Kalite Pazarlama –  İsmail ÇETİN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilindeidari para (73.966 TL.) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

47)

 

Dosya No: 2011/ 2314-II

 

Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait olup, Flash TV logolu televizyon kanalının 24-30/09/2011 tarihli yayınlarında yer verilen reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 24-30/09/2011                                          

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi;

 

– 09.06.1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bentleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 15. 17. maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren A Kalite Pazarlama –  İsmail ÇETİN hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 nci maddeleri dahilindeidari para (73.966 TL.) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

48)

 

Dosya No: 2010/2124

 

Şikayet Edilen: Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Nestle Kahvaltı Gevreği” markalı ürünlere ilişkin yayınlanan televizyon reklamları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18/09/2009

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürüne yönelik yapılan tanıtımlarda yer alan ifadelerin “sağlık beyanı” olarak değerlendirildiği; ancak, söz konusu ifadelerin 2002/58 sayılı Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nde izin verilen sağlık beyanları arasında yer almadığı; dolayısıyla anılan tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bu durumun;

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 21 inci maddesi,

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5/e ve 5/f maddeleri,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,  5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

 hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

49)

 

Dosya No: 2010/2123

 

Şikayet Edilen: Flora Dış Ticaret Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.jettbull.com.tr ve www.gatto-tr.blogspot.com adresli internet sitelerinin 27.12.2011 tarihli görünümünde “Jettbull” markalı gıda takviyesine ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 27/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde kullanılan ifadelerle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24 üncü maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5/e ve 5/f maddeleri,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,  5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

 hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, Flora Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

TÜTÜN / ALKOL

 

50)

 

Dosya No: 2011/1941

 

Şikayet Edilen: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

 

Şikayet Edilen Reklam: www.trthaber.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.trthaber.com adresli internet sitesinin 18.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Türkiye Radyo Televizyon Kurumu hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

51)

 

Dosya No: 2011/1945

 

Şikayet Edilen: Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.kanalturk.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.kanalturk.com.tr adresli internet sitesinin 24.01.2012 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

52)

 

Dosya No: 2011/1947

 

Şikayet Edilen: Beyaz Sayfa Bilişim Dnş. Eğt. Öğrt. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.beyazgazete.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.beyazgazete.com adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Beyaz Sayfa Bilişim Dnş. Eğt. Öğrt. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

53)

 

Dosya No: 2011/1949

 

Şikayet Edilen: Star Medya Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.stargazete.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.stargazete.com adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Star Medya Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

54)

 

Dosya No: 2011/1951

 

Şikayet Edilen: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hurriyet.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.hurriyet.com.tr adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

 

55)

 

Dosya No: 2011/1954

 

Şikayet Edilen: Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://ekonomi.haberturk.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: http://ekonomi.haberturk.com adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

56)

 

Dosya No: 2011/1958

 

Şikayet Edilen: Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://bigpara.ekolay.net ve http://haber.ekolay.net adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011, 18.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: http://bigpara.ekolay.net ve http://haber.ekolay.net adresli internet sitelerinde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

57)

 

Dosya No: 2011/1959

 

Şikayet Edilen: C Görsel Yayınlar A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.bloomberght.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.bloomberght.com adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren C Görsel Yayınlar A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

58)

 

Dosya No: 2011/1960

 

Şikayet Edilen: Dünya Süper Web Ofset A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dunya.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.dunya.com adresli internet sitesinin 17.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Dünya Süper Web Ofset A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

59)

 

Dosya No: 2011/1972

 

Şikayet Edilen: Pardus Yayıncılık Danışmanlık Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.yenieksen.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.yenieksen.com adresli internet sitesinin 18.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Pardus Yayıncılık Danışmanlık Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

60)

 

Dosya No: 2011/1976

 

Şikayet Edilen: Haber 61 Yayıncılık Reklamcılık Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.haber61.net adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.10.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.haber61.net adresli internet sitesinin 18.10.2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Haber 61 Yayıncılık Reklamcılık Matbaacılık Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

TURİZM

 

61)

 

Dosya No: 2011 / 713

 

Şikayet Edilen: Eymen Turizm Otel Tic. Ltd. Şti. (Club Sun Heaven Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pegast.ru adresli internet sitesinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: www.pegast.ru adresli internet sitesinin 04/04/2011 tarihli görünümü

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Clup Sun Heaven Hotelin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi ile belgelendirilmiş olmasına rağmen, www.pegast.ru adresli internet sitesinin 04/04/2011 tarihli görünümünde “3*+” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Eymen Turizm Otel Tic. Ltd. Şti. (Club Sun Heaven Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

62)

 

Dosya No: 2011 / 691

 

Şikayet Edilen: All Uluslararası Tur. Yat. A.Ş. (Anatolian Houses)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.anatolianhouses.com.tr adresli internet sitesinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: www.anatolianhouses.com.tr adresli internet sitesinin 27/10/2010 ve 25/02/2011 tarihli görünümleri.

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anatolian Houses isimli tesisin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Özel Konaklama Tesisi” Turizm İşletme Belgesi ile belgelendirilmiş ve adı geçen belgede tesisin 19 adet oda kapasitesinde olduğu belirtilmiş olmasına rağmen; Şirkete ait www.anatolianhouses.com.tr adresli internet sitesinin 27/10/2010 ve 25/02/2011 tarihli görünümünde “Anatolian Houses misafirlerine, beş farklı mağara formasyonunda inşa edilmiş 9 standart, 13 Deluxe, 5 King ve 6 Presidential Suite oda sunmaktadır. Her bir oda tarihten farklı dönemler ve temalar ile karakteristik özelliklere sahiptir” ifadelerinin kullanılmasının, tesisle arasından yolgeçen ve aralarında herhangi bir fonksiyonel bağlantı bulunmayan, Turizm İşletme Belgesine sahip olmayıp, başka bir tesis kapsamında bulunan 14 odanın da tesis tarafından müşterilerin hizmetine sunulduğu ve tesisin 33 oda kapasitesinde olduğu izlenimi yaratması nedeniyle, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren All Uluslararası Tur. Yat. A.Ş. (Anatolian Houses) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

63)

 

Dosya No: 2011 / 694

 

Şikayet Edilen: M.A.Y. Can Tur. İnş. Gıda İçe. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. (Happy Dreams Beach Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.happydreamsbeachhotel.com ve www.odeontours.com adresli internet sitelerinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: www.happydreamsbeachhotel.com adresli internet sitesinin 21/10/2011 tarihli,  www.odeontours.com adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümleri.

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Happy Dreams Beach Hotelin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi ile belgelendirilmiş olmasına rağmen, www.happydreamsbeachhotel.com adresli internet sitesinin 21/10/2011 tarihli görünümünde; www.odeontours.com adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren M.A.Y. Can Tur. İnş. Gıda İçe. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. (Happy Dreams Beach Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

64)

 

Dosya No: 2010 / 2198

 

Şikayet Edilen: Talos Turizm Pazarlama ve Reklam Ticaret A.Ş. (Hotel Flipper)

 

Şikayet Edilen Reklam: Sky Life isimli derginin Aralık 2008 ve Ocak 2009 tarihli nüshalarında yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2008 ve Ocak 2009

 

Yayınlandığı Mecra: Yazılı Basın (Dergi)

 

Değerlendirme/Karar: Hotel Flipper isimli işletmenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesinin iptal edilmiş olmasına rağmen, Sky Life isimli derginin Aralık 2008 ve Ocak 2009 tarihli nüshalarında “4 Yıldızlı” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Talos Turizm Pazarlama ve Reklam Ticaret A.Ş. (Hotel Flipper) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir

 

65)

 

Dosya No: 2011 / 699

 

Şikayet Edilen: Polatlı Otelcilik Tur. ve Tic. A.Ş. (Aventura Park Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.odeontours.com ve www.pegast.ru adresli internet sitelerinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: www.odeontours.com adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümü, www.pegast.ru adresli internet sitesinin 22/02/2011 tarihli görünümü.

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Aventura Park Hotel isimli işletmenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi ile belgelendirilmiş olmasına rağmen, www.pegast.ru adresli internet sitesinin 22/02/2011 tarihli görünümünde; www.odeontours.com adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümünde “5 Yıldızlı” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Polatlı Otelcilik Tur. ve Tic. A.Ş. (Aventura Park Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir

 

66)

 

Dosya No: 2011 / 696

 

Şikayet Edilen: Mehmet YENİACUN (Hotel Melissa)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.melissa-hotel.net/index.asp, www.pegast.ru ve www.odeontours.com adresli internet sitelerinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: www.melissa-hotel.net/index.asp, adresli internet sitesinin 22/02/2011, www.pegast.ru adresli internet sitesinin 22/02/2011 tarihli görünümünde; www.odeontours.com adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümü.

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Hotel Melissa isimli işletmenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 Yıldızlı Otel ve 2. Sınıf Lokanta Turizm İşletme Belgesi ile belgelendirilmiş olmasına rağmen, www.melissa-hotel.net/index.asp, adresli internet sitesinin 22/02/2011, www.pegast.ru adresli internet sitesinin 22/02/2011 tarihli görünümünde; www.odeontours.com adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümünde “3 Yıldızlı” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Mehmet YENİACUN (Hotel Melissa) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

67)

 

Dosya No: 2011 / 703

 

Şikayet Edilen: Gür Turizm İşletmecilik Ticaret A.Ş. (Yalıhan Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.teztour.com ve www.pegast.ru adresli internet sitelerinde yer alan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: www.teztour.com adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümü, www.pegast.ru adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümü.

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması için Yalıhan Hotel isimli işletmeye verilen sürenin 21/02/2011 tarihinde sona ermesi nedeniyle, işletmenin 3 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesinin iptal edilmiş olmasına rağmen; www.teztour.com adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümünde “4 Yıldızlı” ve www.pegast.ru adresli internet sitesinin 03/02/2011 tarihli görünümünde, “4*+” olarak tanıtımının yapılmasının, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun,

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Gür Turizm İşletmecilik Ticaret A.Ş. (Yalıhan Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

68)

 

Dosya No: 2011 / 1740

 

Şikayet Edilen: Hotel Grand Marden

 

Şikayet Edilen Reklam: Hotel Grand Marden”e ait olup www.tatilvitrini.com adresli internet sitesinde yer verilen tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18/11/2011            

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Hotel Grand Marden isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmemesine karşın, www.tatilvitrini.com adresli internet sitesinde 4 yıldızlı olarak tanıtılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu iddiaları ile söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Hotel Grand Marden hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir

 

69)

 

Dosya No: 2011 / 1721

 

Şikayet Edilen: Tria Tur. Otel. İnş. Teks. Ve Taş. Ltd. Şti.  (Tria Elegance Pansiyon)

 

Şikayet Edilen Reklam: Tria Elegance Pansiyon” isimli firmaya ait olup www.triaelegance.com adresli internet sitesinde yer verilen tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011             

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Tria Elagance Pansiyon” isimli tesise ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş “Pansiyon Turizm İşletme Belgesi” bulunmasına rağmen www.triaelegance.com adresli internet sitesinde “Butik Otel” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Tria Tur. Otel. İnş. Teks. Ve Taş. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir

 

70)

 

Dosya No: 2012/87

 

Şikayet Edilen: Sayez Tur. İnş. Müh. Müş. Sağ. Eği. Hiz. Paz. Taah. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait “Salutaris Otel” isimli tesise ilişkin olarak www.afyonsaultaris.com ve www.salutaris.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 31/01/2012                                    

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme sürecinin, anılan firmanın sahip olduğu belgenin yeniden düzenlenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurduğu 06/01/2012 tarihi ile belgenin düzenlendiği 06/02/2012 tarihi arasında gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, 1 aylık süre içerisinde yapılan bahsi geçen tanıtımların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına   karar verilmiştir.

 

71)

 

Dosya No: 2011 / 1461

 

Şikayet Edilen: 4 Kar Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. (Volley Hotel İstanbul Asia)

 

Şikayet Edilen Reklam: Volley Hotel İstanbul Asia” isimli tesise ait olup www.volleyhotelistanbul.com adresli internet sitesinde ve broşürde yer verilen tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011             

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet ve Broşür

 

Değerlendirme/Karar: “Volley Hotel İstanbul Asia” isimli tesise ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş herhangi bir “Otel Turizm İşletme Belgesi” bulunmamasına rağmen, tesise ait broşürlerde ve www.volleyistanbul.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren 4 Kar Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

72)

 

Dosya No: 2011 / 1281

 

Şikayet Edilen: Bilinç Tur. ve İnş. San. A.Ş. (Bilinç Otel)

Şikayet Edilen Reklam: Bilinç Otel” isimli tesise ait olup www.booking.com ve www.tripadvisor.com adresli internet sitelerinde yer verilen tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011             

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Bilinç Hotel” isimli tesise ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş “2 yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi” bulunmasına rağmen www.booking.com ve www.tripadvisor.com adresli internet sitelerinde “3 yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Bilinç Tur. ve İnş. San. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

73)

 

Dosya No: 2011 / 1619

 

Şikayet Edilen: Aldo Oto Serv. İnş. Taah. Tur. Gıda Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Olbios Marina Resort)

 

Şikayet Edilen Reklam: Olbios Marina Resort” isimli firmaya ait olup www.olbios.com adresli internet sitesinde ve broşürde yer verilen tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 13/09/2011            

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet ve Broşür

 

Değerlendirme/Karar: “Olbios Marina Resort Hotel” isimli tesis adına Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş “3 Yıldızlı Turizm İşletme Belgesi” bulunmasına rağmen www.olbios.com adresli internet sitesinde ve otel broşürlerinde “4 yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Aldo Oto Serv. İnş. Taah. Tur. Gıda Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

74)

 

Dosya No: 2011 / 1838

 

Şikayet Edilen: Hotel Baylan Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (Hotel Baylan 2)

 

Şikayet Edilen Reklam: Hotel Baylan 2”ye ait olup www.booking.com adresli internet sitesinde yer verilen tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/06/2011            

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Baylan Otel 2” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığınca “2 Yıldızlı Otel Turizm Deneme İşletmesi Belgesi” düzenlenmiş olmasına karşın, www.booking.com adresli internet sitesinde  “3 Yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Hotel Baylan Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (Hotel Baylan 2) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

75)

 

Dosya No: 2011 / 1611

 

Şikayet Edilen: Pineta Park Deluxe Hotel

 

Şikayet Edilen Reklam: “Pineta Park Deluxe Hotel” isimli tesise ait olup, www.alpharooms.com, www.tatilbudur.com ve www.tatilvitrini.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 06/03/2012            

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Pineta Park Deluxe Hotel” isimli tesis adına Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş herhangi bir turizm veya yatırım işletme belgesi bulunmamasına rağmen www.alpharooms.com www.tatilbudur.com ve www.tatilvitrini.com adresli internet sitelerinde ve diğer birçok internet sitesinde “4 yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Pineta Park Deluxe Hotel hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

76)

 

Dosya No: 2011 / 1350

 

Şikayet Edilen: Club Side Coast Otel

 

Şikayet Edilen Reklam: Club Side Coast Otel”e ait olup, www.clubsidecoasthotel.com.tr adresli internet sitesinde ve tesis mahallinde yer verilen tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19/07/2011            

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Açık Hava Reklamı

 

Değerlendirme/Karar: “Club Side Coast Otel” isimli tesis adına Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş herhangi bir “Turizm İşletme Belgesi” bulunmamasına rağmen www.clubsidecoasthotel.com.tr, www.etatil.com adresli internet sitelerinde “4 yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Club Side Coast Otel hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

77)

 

Dosya No: 2011 / 1932

 

Şikayet Edilen: Royal Palm Resort Hotel

 

Şikayet Edilen Reklam: Royal Palm Resort Hotel” isimli tesise ait olup,  www.tatilvitrini.com ve www.tatiltelevizyonu.com adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011             

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Royal Palm Resort Hotel” isimli tesis adına Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş “Turizm İşletme Belgesi” bulunmamasına rağmen www.tatilvitrini.com ve www.tatiltelevizyonu.com adresli internet sitelerinde  “5 Yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Royal Palm Resort Hotel hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

78)

 

Dosya No: 2011/1208

 

Şikayet Edilen: Yeni Atlantis Turizm ve Dış Ticaret A.Ş. (Kıratlantis Tatil Köyü)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kıratlantis Tatil Köyü adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 4 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kıratlantis Tatil Köyü isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “5 Yıldızlı Tatil Köyü Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde 4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Yeni Atlantis Turizm ve Dış Ticaret A.Ş. (Kıratlantis Tatil Köyü) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

79)

 

Dosya No: 2011/1215

 

Şikayet Edilen: Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş. (Otel Nazlıhan)

 

Şikayet Edilen Reklam: Otel Nazlıhan adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 05.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Otel Nazlıhan isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Özel Otel-Lokanta Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde  Butik Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş. (Otel Nazlıhan) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

80)

 

Dosya No: 2011/1218

 

Şikayet Edilen: Kırım Turizm İşletmecilik ve Tic. Ltd. Şti. (Şevki Bey Oteli)

 

Şikayet Edilen Reklam: Şevki Bey Oteli adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde Apart otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Şevki Bey Oteli isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Kırım Turizm İşletmecilik ve Tic. Ltd. Şti. (Şevki Bey Oteli)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

81)

 

Dosya No: 2011/1240

 

Şikayet Edilen: Karataş İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Ramada Plaza Antalya Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Ramada Plaza Antalya Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 5 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.05.2011 – 12.07.2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Ramada Plaza Antalya Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Karataş İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Ramada Plaza Antalya Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

82)

 

Dosya No: 2011/1244

 

Şikayet Edilen: Yiğitoğlu Tur. İnş. Oto. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Yusuf Yiğitoğlu Konağı Konaklama Tesisi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Yusuf Yiğitoğlu Konağı Konaklama Tesisi adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 5 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Yusuf Yiğitoğlu Konağı isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “ Özel Konaklama Tesisi Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Yiğitoğlu Tur. İnş. Oto. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Yusuf Yiğitoğlu Konağı Konaklama Tesisi) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

83)

 

Dosya No: 2011/1268

 

Şikayet Edilen: Costa Farilya Tur. Otl. İnş. Taah. Eml. Dan. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (Costa Farilya)

 

Şikayet Edilen Reklam: Costa Farilya adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde Deluxe olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 27.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Costa Farilya isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “ Özel Konaklama Tesisi Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “Deluxe” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Costa Farilya Tur. Otl. İnş. Taah. Eml. Dan. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (Costa Farilya) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

84)

 

Dosya No: 2011/1655

 

Şikayet Edilen: Tuntaş Otelcilik Turizm Sey. ve Tic. A.Ş. (Tuntaş Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Tuntaş Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 4 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Tuntaş Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Tuntaş Otelcilik Turizm Sey. ve Tic. A.Ş. (Tuntaş Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

85)

 

Dosya No: 2011/1659

 

Şikayet Edilen: Aşıkoğlu Turistik Tesisleri Tic. Ltd. Şti. (Aşıkoğlu Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Aşıkoğlu Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Aşıkoğlu Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Aşıkoğlu Turistik Tesisleri Tic. Ltd. Şti. (Aşıkoğlu Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

86)

 

Dosya No: 2011/1667

 

Şikayet Edilen: Şendur Turizm İnşaat San. Tic. A.Ş. (Elazığ Mavi Göl Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Elazığ Mavi Göl adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Elazığ Mavi Göl Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Şendur Turizm İnşaat San. Tic. A.Ş. (Elazığ Mavi Göl Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

TEKNOLOJİ

 

87)

 

Dosya No:   2010/2221

 

Şikayet Edilen: Vestel Day. Tük. Mal. Paz. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Vestel Day. Tük. Mal. Paz. AŞ’ye ait olup 25.07.2009 tarihli Takvim Gazetesi’nde ve muhtelif televizyon kanallarında yer alan yayımlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2009

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete, televizyon.

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu tanıtımlarda yer alan ifadelerin tüketiciler üzerinde söz konusu ön ödemeli kampanyanın tüm Vestel bayilerinde geçerli olduğu izlenimini uyandırdığı, bu durumun reklamlarda belirtilmemiş olmasının ise tüketiciler için yanıltıcı olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Vestel Day. Tük. Mal. Paz. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde idari para (67.200 TL) ve anılan durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

88)

 

Dosya No: 2011/ 1056

 

Şikayet Edilen: Filka Mobile Telekomünikasyon Dış. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 06 Haziran 2011 tarihli Star, Milliyet ve Zaman Gazetelerinde yayınlanan “Telefon Babama, Hediyesi Bana” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 06 Haziran 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Ulusal Gazeteler

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, cep telefonu ve notebook kullanan bebek görseli kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 17/a, 17/b, 17/d, 17/g ve 17/k maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Filka Mobile Telekomünikasyon Dış. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde idari para (73.966 TL.) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

89)

 

Dosya No: 2012/80

 

Şikayet Edilen: Filka Mobile Telekomünikasyon Dış. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 25.01.2012 tarihinde Türkiye Gazetesinde yayınlanan “Wentto F6” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 25.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Türkiye Gazetesi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirimin başlangıç ve bitiş tarihinin ve stok miktarının belirtilmediği, “2GB hafıza kartı ve ve kılıf hediye” ifadesine yer verilmesine rağmen hediye olarak verilecek ürünlerin piyasa fiyatı hakkında bilgi verilmediği, “114 Sure Kur’an-ı Kerim ve 5 vakit ezan okuyabilen, teknoloji ve huzuru bir arada sunan cep telefonu,  Dünyada ve Türkiye’de bir ilk iddialarının ispat edilemediği sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 8, 12/A ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Filka Mobile Telekomünikasyon Dış. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

90)

 

Dosya No: 2012/70

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 24-27 Kasım 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan “Sonorus HG 1030 BLK” model ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar:   İnceleme konusu reklamlarda, farklı ürüne ait görseller kullanılarak yapılan tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu, ürünlerin indirim öncesi fiyatlarının kırmızı zemin üzerine kırmızı karakterlerle yazılması nedeniyle okunabilir olmadığı sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde idari para (7.395 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

91)

 

Dosya No: 2011/ 2227

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: 6 Aralık 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan “Philips 32PFL4606H/12” model ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 6 Aralık 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda gerçekte LCD TV olan ürün için “LED TV” ifadesinin kullanılmasının,  tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelik taşıdığı, indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak yazıldığı, bu nedenle reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde idari para (7.395 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

92)

 

Dosya No: 2012/ 71

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 16-18 Aralık 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan “Sony Playstation 3” model ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 16-18/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar:   İnceleme konusu broşürlerde yayınlanan “Sony Playstation 3” isimli ürün için belirtilen 999.TL indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmadığı, çok büyük oranda indirim yapıldığı izlenimi yaratılan ürüne ait tanıtımların, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelik taşıdığı;  ürünlerin indirim öncesi fiyatlarının kırmızı zemin üzerine kırmızı karakterlerle yazılması nedeniyle okunabilir olmadığı,  tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde idari para (7.395 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

 

93)

 

Dosya No: 2011/ 2060

 

Şikayet Edilen: Evve Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 22-23 Ekim tarihli kampanyaların tanıtıldığı broşür

 

Reklam Yayın Tarihi : 22-23 Ekim 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda;  gerçekte “IPhone”  olmayan ürün için “IPhone”  ifadesi kullanılarak yapılan tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu;Vestel 82 Ekran LCD TV Alana LCD Ünitesi Bedava” , “Rametta Çeyiz Seti Pırlanta Yüzük Hediyeli” şeklinde ifadelere ve ürün görsellerine yer verildiği ancak hediye olarak verilecek ürünlerin piyasa fiyatı hakkında bilgi verilmediği, indirime tabi ürünlerden “Çift Hatlı IPhone” için stok miktarının belirtilmediği, bu nedenle reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c, 8, 12/A ve 15 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Evve Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

94)

 

Dosya No: 2012/82

 

Şikayet Edilen: Uğur Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. (Doğrucan Mobilya)

 

Şikayet Edilen Reklam: 29.01.2012 tarihinde Yeni Asır Gazetesinde yayınlanan “Şehzadeler Geliyor” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 29.01.2012

 

Yayınlandığı Mecra: Yeni Asır Gazetesi

 

Değerlendirme/Karar: Şehzadeler Geliyor” başlıklı reklamlarda;  fiyatı 7.990 TL’den 5.990 TL’ye düşen Şehzade 3’lü grup ürün için indirimin başlangıç ve bitiş tarihinin ve stok miktarının belirtilmediği, “Vestel 82 Ekran LCD TV Hediye ” ifadesine yer verilmesine rağmen hediye olarak verilecek ürünün piyasa fiyatı hakkında bilgi verilmediği,  Tüketici Koruma Sertifikalı (Hakkında şikayet olmayan tek mağaza)” iddiasının ispat edilebilir olmadığı, bu nedenle reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c, 8, 12/A ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Uğur Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

95)

 

Dosya No: 2012/67

 

Şikayet Edilen: Arçelik A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Aralık 2011- Ocak 2012 çeşitli ulusal gazetelerde ve www.beko.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan “%50 tasarruflu Bekolar’da %50 İndirim” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : Aralık 2011- Ocak 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Ulusal Gazeteler ve İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda %50 indirim ifadesinden tüketicilerin ürünleri yarı fiyatına alabileceği anlaşılmasına rağmen, firmanın farklı hesaplama yöntemleri kullanarak %50’nin altında bir indirim uyguladığı, %50 indirim oranının gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a ve 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Arçelik A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

96)

 

Dosya No: 2012/78

 

Şikayet Edilen: Arçelik A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Aralık 2011- Ocak 2012 çeşitli ulusal mecralarda yayınlanan “A Sınıfından %50 tasarruflu Arçelikler %50 İndirimli” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : Aralık 2011- Ocak 2012

 

Yayınlandığı Mecra: Ulusal Gazeteler ve TV

 

Şikayetçi İddiaları: A Sınıfından %50 tasarruflu Arçelikler %50 İndirimli başlıklı reklamlarda vaat edilen %50 indirim oranının gerçeği yansıtmadığı, satış fiyatı 3.839TL olan buzdolabının indirimli fiyatının 2.534 TL olduğu, buna göre gerçek indirim oranı %33 olduğu halde “%50 indirim” ifadesiyle yapılan reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu iddia edilmektedir. 

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda %50 indirim ifadesinden tüketicilerin ürünleri yarı fiyatına alabileceği anlaşılmasına rağmen, firmanın farklı hesaplama yöntemleri kullanarak %50’nin altında bir indirim uyguladığı, %50 indirim oranının gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a ve 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Arçelik A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

EĞİTİM

 

97)

 

Dosya No: 2011/1678

 

Şikayet Edilen: Üftade Eğitim Yay. Tic. A.Ş. (Kastamonu Aral Fen Koleji)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kastamonu Aral Fen Koleji’nin 08.07.2011 tarihli “Kastamonu Açıksöz” isimli yerel gazetede yayınlanan “Gelenek Değişmedi Türkiye ve Kastamonu Birincisi Aralfen Koleji’nden” başlıklı ilanı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ilanda; “Gelenek Değişmedi Türkiye ve Kastamonu Birincisi Aralfen Koleji’nden” başlığı altında “Fatih Çağlar GENÇ 2011 İlköğretim 8 SBS’de 500 Tam Puan” ifadesi ile sınavı kazanan dershane öğrencisinin ismine yer verildiği, diğer taraftan ilanda Fatih Çağlar GENÇ isimli öğrencinin “8. Sınıf Türkiye ve Kastamonu Birincisi” olduğu ifade edilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan “8. Sınıflar OYP puanı ve başarı listesi”ne göre adı geçen öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasının 2445 ve il başarı sırasının 16 olduğu,bu nedenle söz konusu ilanın;

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “İlan ve Reklamlar” başlıklı 27 inci maddesi, 

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Üftade Eğitim Yay. Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

98)

 

Dosya No: 2011/2310

 

Şikayet Edilen: Maslak Eğitim Yayın. Ajans. Tic. Ltd. Şti. (Kastamonu Aral Fen Dershanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kastamonu Aral Fen Dershanesi’nin 08.07.2011 tarihli “Kastamonu Sözcü” isimli yerel gazetede yayınlanan “2011 SBS ŞAMPİYONLARI” başlıklı ilanı.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ilanda; “2011 SBS Şampiyonları” başlığı altında söz konusu sınavı derece ile kazanan dershane öğrencilerinin isimlerine yer verildiği, diğer taraftan ilanda Fatih Çağlar GENÇ isimli öğrencinin “8. Sınıf Türkiye Birincisi” olduğu ifade edilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan “8. Sınıflar OYP puanı ve başarı listesi”ne göre adı geçen öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasının 2445 olduğu, bu nedenle söz konusu ilanın;

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “İlan ve Reklamlar” başlıklı 27 inci maddesi, 

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Maslak Eğitim Yayın. Ajans. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

DİĞER

 

99)

 

Dosya No: 2011/2295

 

Şikayet Edilen: Osman GÜLÜŞTÜR

 

Şikayet Edilen Reklam: Çeşitli cep telefonu kullanıcılarına gönderilen “Tebrikler! Ücretsiz digital fotoğraf makinesi MP5 kazandınız. 90 TL değerinde. Ücretsiz hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almak için hemen 0 212 213 12 12 i arayın.”  içerikli kısa mesaj.

 

Reklam Yayın Tarihi: 24.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: SMS

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu kısa mesajda yer alan; “Tebrikler! Ücretsiz digital fotoğraf makinesi MP5 kazandınız. 90 TL değerinde. Ücretsiz hediyenizi ve tasarruf cihazınızı almak için hemen 0 212 213 12 12 i arayın” şeklindeki ifadeler ile ücretsiz verileceği vaat edilen tasarruf cihazının ücret karşılığı satışının yapıldığının anlaşıldığı, diğer taraftan tanıtımlarda yer alan tasarruf cihazlarının, Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden alınan 15.03.2011 tarihli görüş yazısında yer aldığı üzere, nihai kullanıcı açısından elektrik faturalarında tasarruf sağlamadığının anlaşıldığı, bu nedenle söz konusu kısa mesajın aldatıcı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici olduğu, dolayısıyla bahsi geçen hususların;

 

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Osman GÜLÜŞTÜR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde idari para (7.396 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

4) Diğer Konuların Görüşülmesi:

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir