Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 197. Toplantı Kararları -14.02.2012

197. Toplantı Kararları -14.02.2012

İLETİŞİM HİZMETLERİ

 

1)

 

Dosya No: 2011/1493

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “1800 dakika hediye kampanyası” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 13.09-29.09.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, broşür, internet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamların ana vaat kısmında Yıllardır bizimle olan faturalı müşterilerimize 6 ay boyunca Turkcell’lilerle 300 dakika hediye. Toplam 1800 dakika avantajını kaçırmayın. Hemen hediye yazıp 2222’ye gönderin; hediye dakikalar cebinize gelsinifadesine yer verilerek kampanya kapsamında verileceği vaat edilen hediye dakikalardan tüm faturalı Turkcell’lilerin yararlanabileceği algısının yaratıldığı, ancak gerçekte söz konusu kampanyadan yalnızca belirli tarifedeki kişilerin faydalanabildiği, bu hususa reklamların altyazı ve dipnotlarında Kampanyadan bireysel faturalı Alo, Haydi Gel, Gold, Her Yöne, Bizbize Kamu, Yeni Faturalı Genç Tarife’lerinden ve Destek Paketi’nden yararlanan müşterilerimiz ücretsiz faydalanabilirler. Kampanyaya başvuran abonelere 6 ay boyunca Turkcell bireysel faturalıda kalma sözü karşılığında her ay Turkcell yönüne yapılan aramalarda geçerli aylık 300’er dakika hediye edilecektir. Kampanyadan, Turkcell bireysel faturalı hatta son 30 gün içinde gelen ve Haydi Gel tarifesindeki fırsat kampanyalarından yararlanan aboneler faydalanamamaktadır. Ayrıntılı bilgi www.turkcell.com.tr de.” şeklinde yer verilmek suretiyle ana vaat istisna uyumsuzluğu yaratıldığı ve anılan bilgiye reklamın ana vaat kısmında yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirildiği, ayrıca 6 ay Turkcell’de kalma sözü karşılığında hediye dakikaların geçerli olacağı bilgisine altyazıda yer verilmesine rağmen “6 aydan önce Turkcell faturalıdan ayrılmanız durumunda hediyeden faydalandığınız ay başına 9 TL cayma bedeli yansır.” Şeklindeki cayma bedeli olduğu bilgisine internet sitesinde yer verilerek tüketicilerin dikkatinden uzak tutulduğu, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, ve 7/c maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından 08.09.2010-04.11.2010 tarihleri arasında yayımlanan, “ Turkcell’im Turkcell’in isimli kampanyanın tanıtımına yönelik reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 11/01/2011 tarih ve 184 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932-TL. (Yüzkırkyedibindokuzyüzotuziki Türk Lirası) uygulanmasına   karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/1903

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Eski Operatörünü Bırakamayanlar”  başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 12.10.2011-02.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, sinema, açıkhava

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, Avea’nın daha avantajlı olduğunu vurgulamak için mizahi bir ifade kullanıldığı, esprili bir kurgu ile tüketici alışkanlıklarına yer verildiği, reklam içeriğinde rakip operatörü kötüleyen herhangi bir beyanda bulunulmadığı, bu nedenlerle anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına   karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011/279

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Alo Paket” başlıklı reklamlar   

 

Reklam Yayın Tarihi: 10.02.2011 – 13.03.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, radyo, gazete, açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamın ana vaat kısmında yer alan “Alo Paketler tamamen her yöne” ifadesi ile ilgili olarak,Paketler yurtiçi Turkcell, diğer operatörler ve sabit hat yönüne aramalarda geçerli olup 6 saniyede bir ücretlendirilir.” bilgisine reklamın altyazı ve dipnotlarında ortalama bir tüketicinin okuyabileceği büyüklük ve hızda yer verildiği tespit edilmiş olup; söz konusu reklamlarda diğer operatörlerin telefon kodlarına yer verilerek rakip firmaların ticari itibarından haksız bir şekilde faydalanıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olmadığı anlaşıldığından, anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011/640

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Cep Anayasası” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 18.03.2011 – 30.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete, internet, açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer verilen ifadelerle Turkcell dışında herhangi bir operatörün işaret edilmediği ve diğer GSM operatörlerini kötüleyen bir beyanda bulunulmadığı, söz konusu reklamda kullanılan “anayasa” ifadesi ile anayasanın bölünmez bütünlüğünün ihlal edilmediği ve her firmanın yerine getirmekle yükümlü olduğu tüketici haklarının artı bir hizmet gibi gösterilerek tüketici bilincinin yanıltılmadığı, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olmadığı anlaşıldığından, anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına   karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2011/2043

 

Şikayet Edilen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Konuş Türkiye! Türk Telekom’la akşam 7’den sabah 7’ye evden konuşmak bedava.” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.11.2011 – 30.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, radyo, gazete, sinema

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamların ana vaat kısmında “Yıl sonuna kadar her ay 3000 dakika” ifadesine yer verildiği tespit edildiğinden, kampanya kapsamında tüketicilerin akşam 7’den sabah 7’ye sınırsız konuşabileceği algısının yaratıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı; ayrıca kampanya kapsamında 3000 dakika hakkından yararlanabilmek için ilave bir ücret ödenmediği ve söz konusu uygulamanın bireysel abonelere bedava sağlanan bir uygulama olduğu anlaşıldığından, reklamda kullanılan “bedava” ifadesinin tüketicileri yanıltıcı nitelik taşımadığı; bununla birlikte kampanyadan yararlanmak için abonelerden hiçbir taahhüt, başvuru ya da ilave ücret alınmadığı ve bireysel abonelerin hiçbir talepte bulunmadan otomatik olarak bu kampanyaya dahil edildikleri, dolayısıyla reklamda yer alan “Koşul yok, başvuru yok.” ifadesinin gerçeği yansıttığı tespit edilmiş olup, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olmadığı anlaşıldığından, anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına   karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2010/2039

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “3G+” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Aralık 2009 – Şubat 2010, 22.01.2010

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon,  internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında, “Kapsama demek benim için her yerde internete girmek demek.” , “Vodafone geniş kapsama alanıyla Mobil interneti Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca Vodafone’luya sunuyor.”, şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle 3G+ aboneliğini gerçekleştiren herkesin istenildiği anda, her yerden internete bağlanabileceği izlenimi oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı; ayrıca www.gonuldenkapsar.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlarda yer alan “Vodafone 3G+’den EDGE’e geçerken hiçbir kesinti yaşanmaz.” ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, ispata muhtaç olduğu ve tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, Nisan – Haziran 2009 tarihleri arasında yayımlanan, “Numaranı Vodafone’a Taşı Her Yöne 1000 Dakika Bedava Konuşma Kazan” sloganlı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15 Eylül 2009 tarih ve 168 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (68.678 x 2=137.356.-TL) olarak uygulanmasına  karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2011/2105

 

Şikayet Edilen: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Vodafone Çekmiyormuş” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 26/11/2011–05/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: TV

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında yer verilen; “Dağlarda çekmiyormuş, yollarda çekmiyormuş, tünelde çekmiyormuş, denizde çekmiyormuş, gökdelende çekmiyormuş, alt katta çekmiyormuş, metroda çekmiyormuş, her yerde çekmiyormuş. Siz de aynı nameleri yıllardır duymaktan sıkılmadınız mı? 18 Milyona Yakın Vodafone’lu Bunları Duydukça Eğleniyor. Çünkü Vodafone, Akıllı Kapsama Teknolojisi ile Türkiye nüfusunun %98,86’sını kapsıyor. Hadi siz de gönül rahatlığı ile Vodafone’a taşının” ifadeleri ve kullanılan görüntüler ile firmanız kapsama alanının ülke coğrafyasının tamamını kapsadığı, hatta tüm metro ve otoparkların -4. katlarında dahi çekim gücünün mevcut olduğu algısı oluşturulduğu, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve ispata muhtaç olduğu, ayrıca reklamlarda altyazı olarak belirtilen Gösterilen lokasyonlar temsilidir ifadesinin söz konusu aykırılığı ortadan kaldırmadığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu ve haksız rekabete yol açtığı, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 10–28 Şubat 2011 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında ve www.vodafone.com.tr adresli internet sitesinin 09.05.2011 tarihli görünümünde “Vodafone 945” markalı cihaz kampanyasının tanıtımı amacıyla yayınlanan reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulunun 10.05.2011 tarih ve 188 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932.-TL) olarak uygulanmasına   karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2011/868

 

Şikayet Edilen: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Işık Hızında Fiber İnternet” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19 Eylül – 16 Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Yazılı basın

 

Değerlendirme/Karar: Ülkemizde tüketicilerin sıklıkla kullandığı kablo hatlara göre daha fazla veriyi daha yüksek hızlarla ve daha verimli bir şekilde aktarma olanağına sahip bir ortam olan ve pazar payı şu anda düşük olan fiber optik teknolojisine yatırım yapan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin söz konusu yatırımı tüketicilere duyururken kullandığı ifadelerin iddia edildiği üzere internet çağında bir ilk veya yeni bir internet çağı başlatılması şeklindeki iddialı bir şekilde sunulmadığı, diğer taraftan şikayetçi TTNET A.Ş. tarafından 1000 Mbps hızında bir internet hizmetinin tüketicilere henüz sunulmadığı, fiber optik kabloların nitelikleri, ülkemiz tüketicilerinin yaklaşık % 93’ünün 8 Mbps hızla veri kullandığı ve firmanın savunmasında belirttiği hususlar göz önünde bulundurulduğunda 1000 Mbps hızın oldukça yüksek olduğu ve “ışık hızında internet” ibaresinin kullanılmasında bir sakınca olmadığı, bununla birlikte grup şirketi olan Turkcell’in de izniyle Turkcell Superonline markasının kullanılmaya başlanması ve reklam materyallerinde firmanın ticari unvanına açıkça yer verilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde markanın olduğundan güçlü gösterildiği iddiasının geçersiz olduğu, reklam materyallerinde hizmetin Tüm Türkiye’ye verildiğine yönelik bir ifade bulunmamakta olup 10 ilde verilebildiğinin açıklandığı, diğer taraftan TTNET A.Ş.’nin reklamlarında kullandığı telefon, internet, televizyon hizmetlerini yansıtan ikonlarla karşılaştırma yapacak şekilde fiber internet, süper numara, süper play ikonlarının kullanılması suretiyle mevzuata aykırı biçimde karşılaştırmalı reklam yapıldığı iddiasının geçersiz olduğu, bununla birlikte telefon, internet ve televizyon hizmetlerinin sadece TTNET A.Ş ve ilişkili firmalarca sunulmadığı, iddia sahibince belirtildiği şekliyle “halk nezdinde bilinirliği olan ifadelerin” zaten bu hizmetleri niteleyen kelimeler olduğu ve kullanılmasının herhangi bir firmanın tekelinde olmasının söz konusu olamayacağı hususları göz önüne alındığında ne amaçla şikayet dilekçesine konulduğu gerekçesiyle anılan reklam ve tanıtımların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesine aykırı olmadığına   karar verilmiştir

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ

 

1)

 

Dosya No: 2011/1802

 

Şikayet Edilen: T. Garanti Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Bonus ile Shell’de 40TL Akaryakıt” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 1–31 Ağustos 2011

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Radyo

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında ana vaat olarak; “Bonusuyla Shell’e gelen şenleniyor. Shell’de 100 lira ve üzeri ilk akaryakıt alışverişine 5 lira, ikinciye toplam 10 lira, üçüncüye toplam 15 lira, dördüncüye toplam 40 lira akaryakıt hediye! SHELL yaz 3340’a gönder, kampanyaya katıl. Son gün 15 Eylül” ifadelerine, altyazı olarak ise “Kampanya 1 Ağustos – 15 Eylül 2011 tarihleri arasında Bonus üyesi Shell’lerde farklı günlerde tek seferde yapılacak 100TL ve üzeri akaryakıt harcamalarında geçerlidir. İlk harcamada 5 TL, ikincide 5 TL, üçüncüde 5 TL, dördüncüde 25 TL ve üzeri işleme 25 TL olmak üzere toplam 40 TL Shell bonus kazanılacaktır. Aynı günde yapılan harcamaların ilki geçerlidir. Her kart en fazla 40 TL Shell  bonus kazanabilir. Kampanyaya Garanti Bankası Bonus, Debit, Flexi, Money/Visa ve Altın Bonus dahildir. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr’de” ifadelerine yer verildiği, ancak kampanya kapsamında kazanılan bonusların hangi tarihler arasında geçerli olduğu, Ticari Kartlar, Diğer Banka Bonus’ları, Shop&Miles, Amex, taksitli işlemler, ekspress limit, bonus kullanımları, sanal pos, sanal kart ve mail order işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığı, kampanyadan faydalanmak için işlemlerin mutlaka Garanti Bankası pos’undan geçmesi gerektiği, kampanya katılım smslerinin Garanti Bankası sisteminde bulunan cep telefonu numaralarından gönderilmesi gerektiği, kampanyaya katılım amacıyla gönderilen her sms için operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendirileceği şeklindeki önemli bilgilere yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,

 

Diğer taraftan, radyo reklamlarında ise “Bonusuyla Shell’e gelen şenleniyor. Shell’de 100 lira ve üzeri ilk akaryakıt alışverişine 5 lira, ikinciye toplam 10 lira, üçüncüye toplam 15 lira, dördüncüye toplam 40 liralık akaryakıt hediye! SHELL yaz 3340’a gönder, kampanyaya katıl. Son gün 15 Eylül. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr’de” ifadelerine yer verildiği, ancak tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki önemli bilgilere yer verilmediği,

 

Bununla birlikte, televizyon reklamlarında yer verilen altyazı hızının ve altyazı metni ile arka plan renk kontrastının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu bu durumun da;

 

Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 8 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren T. Garanti Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ulusal düzeyde (73.966.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/56

 

Şikayet Edilen: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ’ye ait “Moda-Giyim, ayakkabı, aksesuar, parfümeri veya kozmetik alışverişlerine 30 TL değerinde Worldpuan hediye!” başlıklı kampanya reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi :18.12.2010-31.12.2010

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar: Kampanya kapsamında radyo mecrasında yayınlanan reklamlarda, “(…)Giyim ve kozmetik alışverişlerinde bu kampanya çok vada!18-31 Aralık tarihleri arasında World üye işyerlerinden 3 adet 100 TL’lik giyim alışverişi yapın 30 TL’lik Worldpuan kazanın. Ayrıntılı bilgi www.worldcard.com.tr’de” ifadeleri ile kampanyanın tanıtımının yapıldığı, ancak; “Bir müşteri kampanyadan 1 kez faydalanabilir. Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemler tek işlem olarak sayılacaktır. Kampanya kapsamında kazanılan Worldpuanlar kredi kartlarına 07 Ocak 2011 tarihinde yüklenecektir. Kampanyada kazanılacak 30 TL Worldpuan 20 Ocak 2011 tarihine kadar kullanılabilir. Kampanyaya dahil World üye işyerlerinden yapılan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilecektir.” şeklindeki kampanya detaylarına yer verilmediği;

 

Dolayısıyla,  ana vaadin istisnası niteliğindeki önemli bilgiler hakkında tüketicilerin eksik bilgilendirilmesi nedeniyle söz konusu reklamların;

 

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c; maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

1)

 

Dosya No: 2011 / 2034

 

Şikayet Edilen: Serkan BAYDEMİR

 

Şikayet Edilen Reklam: Orjin Krem” markalı ürüne ilişkin olarak  www.orjinkrem.tk  adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/09/2010                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde bahsi geçen ifadelere yer verildiği dolayısıyla; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin10 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Serkan BAYDEMİR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir

 

2)

 

Dosya No: 2011 / 2035

 

Şikayet Edilen: Serkan BAYDEMİR

Şikayet Edilen Reklam: Orjin Krem” markalı ürüne ilişkin olarak  www.orjinagrikremi.tk  adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/09/2010                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde bahsi geçen ifadelere yer verildiği dolayısıyla; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Serkan BAYDEMİR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011 / 2036

 

Şikayet Edilen: Serkan BAYDEMİR

 

Şikayet Edilen Reklam: Orjin Krem” markalı ürüne ilişkin olarak  www.zayiflamaurunleri.tv.tr  adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/09/2010                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde bahsi geçen ifadelere yer verildiği dolayısıyla; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Serkan BAYDEMİR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011 / 2037

 

Şikayet Edilen: Serkan BAYDEMİR

 

Şikayet Edilen Reklam: Orjin Krem” markalı ürüne ilişkin olarak www.orjin-krem.tk adresli internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 02/09/2010                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde bahsi geçen ifadelere yer verildiği dolayısıyla; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla bahsi geçen hususların,

 

– Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren Serkan BAYDEMİR hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

 

5)

 

Dosya No: 2010/1151

 

Şikâyet Edilen: Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Head&Shoulders” markalı kişisel bakım ürününe ilişkin olarak çeşitli televizyon kanalları ile www.headandshoulders.com.tr ve www.pg.com.tr adresli internet sitelerinde yer alan reklâm ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:  Ekim 2009 – Aralık 2010

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon ve internet.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu firmaya ait “Head&Shoulders”  markalı kişisel bakım ürününe ilişkin olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklâm ve tanıtımlarda “(…) %100’e kadar kepeksiz saçların kanıtı. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi de onaylıyor. %100 kepeksiz. (…) Güzel ve %100 ‘e kadar kepeksiz saçlara kavuşmanızı sağlar. Actizinc formülü ile kepeği %100’e kadar önler.” şeklinde;  www.headandshoulders.com.tr adresli internet sitesinde Kepekten %100’e kadar arınmış saçlara sahip olmaya hazır olun. (…) Head&Shoulders’ın farkı içeriğindeki PTZ (Pyrithione Zinc). PTZ kepeği yok etmede ve kuru, pul pul dökülen saç derisini tedavi etmede çok etkili bir madde. (…) Actizinc özel formülü sayesinde kepekle mücadele edecek partiküllerini tam olmaları gereken yere, kepeğe sebep olan mantarların üzerine gönderiyor. Bu sayede kepekten kurtulma süreniz azalıyor, kısa zamanda saç derinizdeki kuruluk, gerginlik ve kaşıntı hissi de kayboluyor.” şeklinde ve www.pg.com.tr adresli internet sitesinde ise, “Head&shoulders çinko ile zenginleştirilmiş eşsiz ActiZinc formülü ile kepeği oluşturan faktörlere ilk yıkamadan itibaren etki edip %100’e kadar kepeği önlerken, aynı zamanda saç derisindeki kaşıntıyı ve kuruluğu da engelleyerek yumuşak ve parlak saçlara kavuşturuyor.” şeklinde ispata muhtaç bilimsel terimler ve istatistikler içeren ifadeler kullanıldığı; ancak tüm bu iddiaların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” ile ispatlanamadığı; ayrıca, televizyon kanallarında yayınlanan reklam filminde yer alan söz konusu ürünün kepeği %100’e kadar önlediği” yönündeki iddianın Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından da onaylandığının belirtilmesine karşın bu onayı gösterir belgelerin firma tarafından sunulamadığı ve aynı reklam filminde dış ses tarafından, bu ürünün “kepeği %100’e kadar önlediği” belirtilirken görüntülerde “%100 kepeksiz. %100 sorunsuz.” ibareleri ile kepek sorununun kesin olarak (%100) önleneceğinin vurgulandığı; diğer taraftan söz konusu ürünün kullanılması sonucu “Seberoid Dermatit” olarak adlandırılan cilt hastalığının tedavi edilerek tekrar oluşmasının önleneceği izleniminin yaratıldığı ve bu yönüyle Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımının aşılarak endikasyon belirten ifadeler kullanıldığı; dolayısıyla, söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Procter&Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (68.678.-TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine  karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2010/2305

 

Şikâyet Edilen: Elca Kozmetik Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Estèe Lauder Idealist Even Skintone Illuminator” markalı kişisel bakım ürününe yönelik olarak ürün ambalajı üzerinde ve “Artık saklayacak birşeyiniz yok.” başlıklı broşürde yer alan reklâm ve tanıtımlar,

 

Reklâm Yayın Tarihi:  08.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür ve ürün ambalajı

 

Değerlendirme/Karar: Elca Kozmetik Ltd. Şti. isimli firmaya ait “Estèe Lauder Idealist Even Skintone Illuminator” markalı kişisel bakım ürününe yönelik olarak ürün ambalajı üzerinde; “Ciltteki koyu lekelerin, ton farklılıklarının, lekelerin, kızarıklıkların ve akne izlerinin görünümünün azalmasına yardımcı olarak ideal cilt tonunun ortaya çıkmasını sağlar.(…) İçeriğindeki antioksidanlar kusurların ve pürüzlerin tekrarlamasına karşı koruma sağlamaya yardımcı olur.” şeklinde ve “Artık saklayacak birşeyiniz yok.” başlıklı broşürde “Estèe Lauder Even Skintone Illuminator. Cilt renk tonunu eşitler. Güneş lekelerinin, kızarıklıkların, cilt lekelerinin ve akne izlerinin görünümünü gözle görülür biçimde azaltır. Uygulandığı anda cilt yüzeyindeki kızarıklıkları geçirir. Sadece 2 hafta içerisinde klinik testlerde uygulamaya katılan kadınların %62’sinin cilt renk tonu eşitsizliklerinde gözle görülür iyileşme gerçekleşti.” şeklindeki iddiaların dayanağı olarak gönderilen test raporlarının firmanın bünyesinde yer alan AR-GE Departmanına ait olması ve bu birimin firma içinde yer alması nedeniyle gönderilen raporların bağımsızlıktan uzak ve taraflı olarak değerlendirildiği, dolayısıyla inceleme konusu reklamlarda yer alan iddiaların bağımsız test ve değerlendirme kurum/kuruluşlarından alınmış bilimsel çalışma ve test raporları ile ispatlanamadığı; bu nedenle, söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 7/a, 13, 15 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Elca Kozmetik Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

7)

 

Dosya No: 2010/1173

 

Şikayet Edilen: L’oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirket tarafından piyasaya sunulan “Lancome Génifique” markalı ürüne ilişkin olarak Cosmopolitan adlı derginin Mart 2009 tarihli sayısında yayınlanan reklam ve ilanlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Mart 2009

 

Değerlendirme / Karar: Anılan “Génifique” markalı ürüne ilişkin olarak Cosmopolitan dergisinde yayımlanan reklamda yer alan “Lancome gençlik genlerinin aktivitesini harekete geçiren ilk cilt bakımını yarattı…Bugün, her kadın için, LANCOME cilt bakımını,ilk gençlik aktivatörü GÉNİFİQUE ile değiştiriyor. Şimdi genlerinizin aktivitesini harekete geçirin, cildinizdeki gençlik proteinlerinin üretimini hızlandırın…10 yıllık araştırma-7 patent (Patentli veya Fransa’dan patente sahip olacak)…Sadece 7 günde gözle görülür oranda gençleşmiş bir cilt… Kanıtlanmış etkin sonuçlar. Cildin donuk görünümü azalır %70(anında), %79(7 gün sonra), %82(28 gün sonra)…Cilt esneklik kazanır %67(anında), %76(7 gün sonra), %84(28 gün sonra)…Cildin genel görünümü düzelir % 70(anında), %82(7 gün sonra), %87(28 gün sonra)…Cilt üzerindeki proteinler üzerinde yapılan klinik çalışma-24 kadın… İngiltere’de 34 kadın-Kozmetoklinik kişisel değerlendirme…Fransa’da 100 kadın-kozmetoklinik kişisel değerlendirme…” gibi ifadelerin, Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri” şeklindeki kozmetik ürün tanımına uymadığı, “Kozmetik Ürün” olarak piyasaya sürülen bir ürünün, “Genlerin aktivitesini harekete geçirme” ve “Proteinlerin üretimini hızlandırma” gibi etkilerinin olamayacağı, böyle bir etkiye sahip olan ürünün de “Kozmetik Ürünkapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu ifadelerin kozmetik ürün tanımını aşan ifadeler olduğu:

 

Diğer taraftan, söz konusu ifadeleri ispatladığı iddia edilen şirketçe yapılan ve yaptırılan araştırma raporlarının incelenmesi neticesinde, cildin esneklik kazandığına ilişkin verilen oranların gerçeği yansıtmadığı, araştırmalarda denek olarak kullanılan kişi sayılarının sağlıklı bir sonuç elde etmek için yeterli olmadığı “Cilt esneklik kazanır %67(anında), %76(7 gün sonra)” şeklinde belirtilen oranların %50 (anında) ve %61,8(7 gün sonra) olduğu, ayrıca İngiltere’de yapıldığı iddia edilen araştırmanın da ABD’de yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu ifadelerin tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla Génifique” markalı ürüne ilişkin olarak Cosmopolitan adlı dergide yayınlanan tanıtımların;

 

Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g , 13 üncü ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren L’oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (67.200 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

SAĞLIK

 

1)

 

Dosya No: 2010/1172

 

Şikayet Edilen: TMS Estetik Merkezi Tic. Ltd. Şti. (Özel Esteworld Polikliniği )

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirket bünyesindeki kuruluş tanıtımının yapıldığı www.ewlazerepilasyon.com adresli internet sitesinde yayımlanan reklam ve ilanlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 10/03/2010

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar: 15.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi uyarınca, güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresinin 01.01.2010 tarihi itibariyle sona erdiği; sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezlerin, güzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya polikliniğe dönüştürüldüğü; ayrıca, muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet göstermesine izin verilenler ile tıp merkezi ve özel hastaneler bünyesinde ünite şeklinde olanların tabela, basılı ve elektronik ortam materyallerinde ve ünite isimlendirilmesinde “güzellik ve/veya estetik” ifadesini kullanmasının yasaklandığı dikkate alınarak şirket bünyesindeki sağlık kuruluşunun tanıtımının yapıldığı www.ewlazerepilasyon.com adresli internet sitesinde yer alan “EW Estetik ve Güzellik Merkezleri” ibaresinin mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu isim altında faaliyet gösterilemeyeceği,

 

Ayrıca, söz konusu www.ewlazerepilasyon.com adresli internet sitesinde “…Soprano Diod Lazer Esteworld’de…Lazer epilasyonda ABD FDA onaylı son teknoloji Diod Soprano Lazer,Sarı ve ince tüylerde en yüksek başarı…Merkezimizde kombine lazer epilasyon cihazları ile doktor kontrolünde en kısa sürede netice alınmaktadır…EW’nun kapısını “Altın Anahtar’la açın! Bugünün şanslısı sizseniz, sayfalarımızda Altın Anahtarı yakalayabilir, hizmetlerimizden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey; EW’ya üye girişinde bulunduktan sonra Sağlık Kütüphanemizi gezmek ve Altın Anahtarı bulmaktır. Karşınıza çıkacak olan aktivasyon numarasını not almayı unutmayın lütfen. Bu hizmetimiz üyelerimiz için geçerlidir. EW üye girişi ücretsizdir. Ücretsiz yararlanabileceğiniz hizmetlerimiz: Cilt bakımı, masaj, ETG(1 seans), Powerplate (1 seans)…Altın anahtar kazanan üyelerimiz… Kılcal varislerin tümü lazer cihazları(merkezimizde Nd-Yağ lazer) yok edilebilmektedir. Ortalama 2-3 seansta bitirilmektedir…  Büyük varislerden  ise skleroterapi denilen, ameliyatsız, iğneli varis tedavisi ile kurtulun. Seans aralıkları gün aşırı olabilmektedir. Hastayı ameliyattan, sargı, bandajdan kurtaran son derece konforlu, rahat, kesin çözüm getiren bir tedavi yöntemidir… EW Estetik ve Güzellik Merkezleri, lazer epilasyon ile ilgili verilen hizmet ve tedavilerin tanıtımı için hazırlanmıştır… Lazer epilasyonda tedavi sürecinde üç ayrı cihazla kombine tedavi yapılmaktadır. FDA onaylı lazer epilasyon cihazlarıyla Alexdrite-Epicare Soprano dermatoloji uzmanı kontrolünde istenmeyen tüylerinizden kurtularak, pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz… Kampanyalar… Uzm. Dr. Servet Terziler Euro D ye konuk oluyor. Esteworld Medikal Direktörü Uzm. Dr. Servet Terziler, 12 Mart 2010 Cuma günü saat 17.30 da Euro D de Sağlık programında saç ekimi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verecek. Programa saç ekimi yaptırmış olan tiyatro sanatçısı Yıldırım Öcek konuk olarak katılacak… gibi ifadeler ile birçok tüketicinin ve tanınmış kişilerin yorumlarına yer verilerek kuruluş çalışmalarına ticari bir görünüm verildiği, kuruluş lehine talep yaratıldığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıldığı, buna göre anılan tanıtımların;

 

-1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

– 15.02.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu ve 31 inci maddeleri,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren TMS Estetik Merkezi Tic. Ltd. Şti. (Özel Esteworld Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2010/1133

 

Şikayet Edilen: Medika MTM Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirket tarafından birçok tüketicinin cep telefonlarına gönderilen “…Kol saati hediyeniz ve Gold Paketiniz için hemen 02122743212’yi arayınız…” şeklindeki kısa mesajlar ile aynı içerikte olan ve 02124665466 numaralı telefona yönlendirme yapılan kısa mesajlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Temmuz-Aralık 2010

 

Yayınlandığı Mecra: SMS

 

Değerlendirme/Karar: Şirket bünyesindeki çağrı merkezi tarafından gönderilen kısa mesajlarda geçen “…Kol saati hediyeniz ve Gold Paketiniz için hemen 02122743212’yi arayınız…” şeklindeki ifadeler ile tüketicilerin “Gold Paketi” kazandıkları belirtilerek ayrıntılı bilgi için 01.04.2010 tarihinden itibaren şirket tarafından kullanılmaya başlanılan 0 (212) 274 32 12 numaralı telefona ve yine aynı içerikte olup tüketicilere farklı tarihlerde gönderilen kısa mesajlar ile 16.04.2010 tarihinden itibaren şirket adına kayıtlı 0 (212) 466 54 66 numaralı telefona yönlendirme yapıldığı,

 

Ayrıca numarayı arayan tüketiciler, farklı birçok ilde faaliyet gösteren şirket ile anlaşmalı olan ve ilgili mevzuatlar gereği reklam ve ilan yapmaları yasak olan sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek, şirket aracılığıyla söz konusu sağlık kuruluşları faaliyetlerine ticari veçhe yüklendiği ve sağlık kuruluşları lehine talep yaratmaya yönelik tanıtım yapılmasına aracı olunduğu, dolayısıyla tüketicilere şirket tarafından gönderilen kısa mesajların;

 

-1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

– 15.02.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu ve 31 inci maddeleri,

 

    Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Medika MTM Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine  karar verilmiştir.

 

3)

 

 Dosya No:2010/1253

 

Şikayet Edilen: Hacı Mehmet ULUSAL

 

Şikayet Edilen Reklam: www.akdenizhipnoz.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2010, 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.akdenizhipnoz.com adresli internet sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadelerin, sağlık kuruluşuna ticari veçhe yükleyen ve kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik ifadeler olduğuna,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

15.02.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine, 7 nci maddesi,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

Hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Hacı Mehmet ULUSAL hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011/546

 

Şikayet Edilen: Erdoğan ZAİM

 

Şikayet Edilen Reklam: “Yarım saatte sigara bırakma akupunktur yöntemi ile. ibareli broşürlerde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Broşürlerde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadelerin, sağlık kuruluşuna ticari veçhe yükleyen ve kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik ifadeler olduğuna,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesine,

 

  Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddelerine,

 

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 27 ve 28 inci maddelerine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci ve 7 nci maddelerine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Erdoğan ZAİM hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2011/1128

 

Şikayet Edilen: Eczacıbaşi Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait “Defans Sinekkovan Bitki Özlü Losyon”  isimli ürüne ilişkin olup muhtelif dergilerde yayınlanan “Haşerelerle Mücadelede Doğal Defans” başlıklı reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: Mayıs-Haziran 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Dergi

 

Değerlendirme/Karar : Söz konusu biyosidal ürüne ilişkin olarak yazılı basında yayınlanan reklamlarda kullanılan bebek görselinin, “anılan ürünün tüm bebekler için kullanılabileceği” algısı oluşturduğu; oysa söz konusu ürünün görsel mecralarda yayınlanan reklamlarında ve ürün ambalajında, “ürünü 2 aydan küçük bebeklerde kullanmayınız” uyarısına yer verildiği tespit edilmiş olup, ürünün onaylı etiketinde yer alan bu önemli bilginin, yazılı basında yayınlanan reklamlarda yer almamasının tüketicileri eksik bilgilendirdiği kanaatine varılmış olup, bu durumun;

 

– Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 38 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2011/2307

 

Şikayet Edilen: Eczacıbaşi Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait “Detan Süper Elektrolikit” adlı ürüne ilişkin televizyon ve açık hava reklamları ile www.detan.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

Reklam Yayın Tarihi: Haziran 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Muhtelif

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklam ve ilanlarda yer alan ifadelerin Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen raporlar çerçevesinde ispatlandığı ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 38 inci maddesi çerçevesinde değerlendirildiğinde; söz konusu reklamlarda yer alan ifadelerin ürünün onaylı etiketinde yer alan bilgilere ters düşen veya yanlış yorum ve uygulamalara sebebiyet verebilecek nitelikte ifadeler olmadığı değerlendirilmiş olup; anılan reklam ve ilanların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2011/2050

 

Şikayet Edilen: Med Saç Ekim Sağlık ve Güzellik Hizmetleri Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Anılan firmaya ait www.medhairklinik.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar : Söz konusu firmaya ait internet sitesinin 09.12.2011 tarihli görünümünde talep yaratıcı ifadelere yer verilerek, bir sağlık kuruluşu olan firmanın faaliyetlerine ticari görünüm kazandırıldığı değerlendirilmiş olup, dolayısıyla bu durumun;

 

          1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi,

 

          Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

           15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve  Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

          Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Med Saç Ekin Sağlık ve Güzellik Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2011/515

 

Şikayet Edilen: Vem LaserClinic Merkezi

 

Şikayet Edilen Reklam: Vem LaserClinic Merkezi isimli kuruluş tarafından, “Tüm vücut lazer epilasyon ayda sadece 99 TL” ibareli açık hava reklamlarında ve 28.03.2011 tarihinde Kocaeli Şahin Fm isimli radyo kanalında yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2011, 28.03.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava ilanı, radyo

 

Değerlendirme/Karar: Kuruluşun bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen “Tüm vücut lazer epilasyon ayda sadece 99 TL” ibareli açık hava reklamlarında ve 28.03.2011 tarihinde Kocaeli Şahin Fm isimli radyo kanalında yayınlanan reklamlarda, tabip kontrolünde yapılması gereken ve güzellik salonlarında gerçekleştirilmesine izin verilmeyen “lazer epilasyon” hizmetinin adı geçen salonda verildiği izlenimi oluşturulduğu;

 

“Lazer epilasyon” işleminin ve de diğer tabip tarafından yapılması gereken çeşitli tedavi işlemlerinin tıbbi bir işlem olduğu; tabip tarafından yapılması gereken her türlü tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında yapılamayacağı ve bu tür işlemlerde kullanılan sistemlerin güzellik salonlarında kullanılamayacağı,

 

Bu nedenle anılan tanıtımların;

 

15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi,

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c maddeleri

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Vem LaserClinic Merkezi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine;   karar verilmiştir.

 

9)

 

Dosya No: 2011/548

 

Şikayet Edilen: Özel Gesa Sağlık Hizm. Ltd. Şti. (Gebze Lazerpol)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kocaeli Şahin Fm ve Umut Fm isimli radyo kanallarında ve www.lazerpol.com adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar: Muayenehane olarak faaliyet gösteren, Gebze Lazerpol isimli kuruluş tarafından, Kocaeli Şahin Fm ve Umut Fm isimli radyo kanallarında yapılan tanıtımlarda, “Şimdi Lazerpol’ün hazırladığı lazer epilasyon ve lazer tedavileri hakkında bilgilendirmeyi sunuyoruz. İstenmeyen kılları, çil, leke ve kılcal damarları azaltıp yok etmek için Alexandrite lazer; akne izi, yara izi, kırışıklık, cilt çatlakları, cilt gözenekleri ve siyah noktaları azaltıp yok etmek için fraksiyonel lazer; ben ve et benlerini yok etmek için krioterapi; selülit, sarkma ve bölgesel incelme için velasmooth uygulaması yapılabilir. Bilgi için Lazerpol adres: Atatürk Cad. (İş Bankası Karşısı) Gebze, 6465597, www.lazerpol.comifadelerine yer verildiği;

 

Buna göre, yapılan tanıtımlarda kullanılan ifadelerin, adı geçen sağlık kuruluşunun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı;

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 59 uncu maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a; 13; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

Hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, Özel Gesa Sağlık Hizm. Ltd. Şti. (Gebze Lazerpol) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

GIDA

 

1)

 

Dosya No: 2011-853-13

 

Şikayet Edilen: Mehmet KÜÇÜK

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Altın Çilek” adlı ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 11.04.2011 tarihli görünümünde, yukarıda belirtilen sağlık beyanlarına yer verilmek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 09.06.1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

Dolayısıyla,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mehmet KÜÇÜK hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011-853-14

 

Şikayet Edilen: Aydın SAYGI

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Altın Çilek” adlı ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 11.04.2011 tarihli görünümünde, yukarıda belirtilen sağlık beyanlarına yer verilmek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 09.06.1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Aydın SAYGI hakkında, 4077 sayılı Kanun’un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011-853-15

 

Şikayet Edilen: Naciye GÜZEL

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Altın Çilek” adlı ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 11.04.2011 tarihli görünümünde, yukarıda belirtilen sağlık beyanlarına yer verilmek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Kanunun 24/3 maddesine,

 

– 09.06.1998 tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, reklam veren Naciye GÜZEL hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011/150

 

Şikayet Edilen: Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Cafe Crown Action isimli ürüne ilişkin reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak – Mart 2011, 23.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, radyo, açık hava ilanı, dergi, internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, “Enerji ile kahve bir arada” , “Enerjin tavan yapsın” , “Enerji+kahve” ifadelerine yer verilmek suretiyle söz konusu ürünü kullanan tüketicilerin enerjisinde büyük bir artış olacağının ifade edildiği ve söz konusu ürün enerji içeceği olmamasına karşın ortalama reklam izleyicisi nezdinde ürünün “enerji içeceği” olduğu algısı yaratılarak özellikleri açısından benzer olan gıdalara üstün olduğu vurgusunun yapıldığı, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu,

 

Bu nedenle, söz konusu reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) bendine,

 

– Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddelerine,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL.) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.  

 

5)

 

Dosya No: 2011 / 1020

 

Şikayet Edilen: Nurs Lokman Hekim Ege Bölge Bayi

 

Şikayet Edilen Reklam: www.izmirnursmarket.com adresli internet sitesinde yer alan ““Boymax Polenli Bitkisel Toz Karışımı isimli ürünün tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 15/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Şikayetçi İddiaları: www.izmirnursmarket.com adresli internet sitesinde tanıtımı yapılan “Boymax

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle gıda takviyesi niteliğindeki ürünün tedavi edici özelliği olduğu ve ortalama reklam izleyicisi nezdinde yaratılan algı nedeniyle tüketicilerin yanıltıldığı, bu durumun;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği’nin 6 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Nurs Lokman Hekim Ege Bölge Bayi hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2011/1328

 

Şikayet Edilen : Selver CESUR

 

Şikayet Edilen Reklam: www.clavispanax.gen.tr adresli internet sitesinde yer alan  ClavisPanax” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 20.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle, tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tablets olduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği’nin 6 ncı maddesi,

 

– Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, reklam veren Selver CESUR hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2011/974

 

Şikâyet Edilen: Kaptanoğulları Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: www.dexxdiyeti.com adresli internet sitesinde yayınlanan “dexx” markalı ürüne ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.05.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle,  şeklinde tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürün ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, dolayısıyla anılan reklamların;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun Kanunun 24. maddesi,

 

– Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesi,

 

– Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik’in 15. maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. ve 17.  maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklâm veren Kaptanoğulları Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL)  idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2011/1297

 

Şikayet Edilen: Karpa Pazarlama (Erdem Karabulut)

 

Şikayet Edilen Reklam: Clavis Panax” markalı ürünlerin reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 20/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünün www.dogrudansatis.net isimli internet sitesindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken  rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Karpa Pazarlama  (Ender KARABULUT) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

9)

 

Dosya No: 2011/1749

 

Şikayet Edilen: Uzun İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti

 

Şikayet Edilen Reklam: “Clavis Panax,” “Clavis E1”, “Clavis Varitex”, “Clavis Romadur”, “Clavis Glabra”, “Clavis Reishi”, “ Clavis K1”   vb.   isimli ürünlerin reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 16/11/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünlerin www.clavis-panax.org isimli internet sitesindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken  rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,5/e, 7/a, 7/c – 1, 13, 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Uzun İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2011/1342

 

Şikayet Edilen: Botanik Bitkisel Ürünler Pazarlama Tic. Ltd. Şti

 

Şikayet Edilen Reklam: “Clavis Panax,” “Clavis Reishi Mantarı”, “Clavis Glabra”, “Clavis K1”, “ Bioforzamen Erkek Cinsel Güç Artırıcı” vb.   isimli ürünlerin reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 17/08/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünlerin www.kibarlı.com adresli internet sitesindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken  rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,5/e, 7/a, 7/c – 1, 13, 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Botanik Bitkisel Ürünler Pazarlama Tic. Ltd. Şti hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine  karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2011/2308

 

Şikayet Edilen: Aytaç Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Aytaç sucuk” markalı ürünlerin reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : Ekim –Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünün muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarında, “TSE Helal Belgesi”  ibaresine yer vermek suretiyle Türk Standartları Enstitüsü tarafından sadece kesimhaneler için verilen Helal sertifikasının ürün reklamlarında kullanıldığı, dolayısıyla anılan reklamların ortalama reklam izleyicisi nezdinde anlam karışıklığı yaratarak tüketicileri yanılttığı, bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Aytaç Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

1)

 

Dosya No: 2012/186-I

 

Şikayet Edilen: Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Caprice Gold İstanbul isimli tesise ilişkin muhtelif mecralarda yayınlanan “Avrupa’nın 7 Yıldızlı Tek Sarayı” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak 2012                           

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete, açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: Turizm tesislerinin, hangi standartlara ve özelliklere sahip olursa olsun ilgili mevzuat kapsamında “7 Yıldız” biçiminde sınıflandırma kategorisine yer verilmemesine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı olarak sınıflandırmaya tabi tutulmasına karşın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenmiş herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip olmayan tesise ait “Avrupa’nın 7 Yıldızlı Tek Sarayı” başlıklı reklamlarda, “7 Yıldızlı” ifadesine ve anılan reklamlarda, yarım hilal üzerinde 7 yıldız biçimdeki tesis logosuna yer verilmesinin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla söz konusu reklamların,

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16, 19 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, reklam veren Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde (81.554-TL) ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, 2011 yılında yapılan incelemeler neticesinde, aynı firmaya ait www.caprice.com.tr adresli internet sitesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm işletme belgesinde belirtilen “Caprice Palace” ifadesinden farklı olarak “Caprice Termal Palace” ifadesine yer verilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Reklam Kurulu’nun 13.09.2011 tarih ve 192 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği; bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2=163.108TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

2)

 

Dosya No: 2012/186-II

 

Şikayet Edilen: Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Caprice Gold İstanbul” isimli tesise ilişkin muhtelif mecralarda yayınlanan “Kendisini 5 Yılda Ödeyen Dünyanın En Karlı Yatırımı” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak 2012                           

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete, açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: Firma tarafından sunulan bilgi, belge ve açıklamaların, devre mülkleri satın alan tüketicilerin ödedikleri tutarları 5 yılda geri aldıkları ve bu yatırımın dünyanın en karlı yatırımı olduğunu ispatlar nitelikte olmadığı gerekçesiyle söz konusu abartılı ve ispata muhtaç ifadelere ve ayrıca anılan reklamlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenmiş herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip olmayan tesisin yarım hilal üzerinde 7 yıldız biçimdeki logosuna yer verilmesinin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla söz konusu reklamların,

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16, 19 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde (81.554-TL) ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, 2011 yılında yapılan incelemeler neticesinde, aynı firmaya ait www.caprice.com.tr adresli internet sitesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm işletme belgesinde belirtilen “Caprice Palace” ifadesinden farklı olarak “Caprice Termal Palace” ifadesine yer verilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Reklam Kurulu’nun 13.09.2011 tarih ve 192 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği; bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2=163.108TL) olarak uygulanmasına  karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2012 / 186-III

 

Şikayet Edilen: Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Caprice Gold İstanbul” isimli tesise ilişkin muhtelif mecralarda yayınlanan “Caprice Gold Sarayında Neler Var?” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak 2012                           

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete, açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: Lokantaların, ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci ve ikinci sınıf olarak sınıflandırmasına karşın, “Caprice Gold Sarayında Neler Var? başlıklı tanıtımlarda “5 Adet 7 Yıldızlı Restaurant” ifadesine ve ayrıca anılan reklamlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenmiş herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip olmayan tesisin yarım hilal üzerinde 7 yıldız biçimdeki logosuna yer verilmesinin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla söz konusu reklamların,

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16, 19 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde (81.554-TL) ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, 2011 yılında yapılan incelemeler neticesinde, aynı firmaya ait www.caprice.com.tr adresli internet sitesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm işletme belgesinde belirtilen “Caprice Palace” ifadesinden farklı olarak “Caprice Termal Palace” ifadesine yer verilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Reklam Kurulu’nun 13.09.2011 tarih ve 192 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği; bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2=163.108TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2012 / 186-IV

 

Şikayet Edilen: Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Caprice Gold İstanbul” isimli tesise ilişkin muhtelif mecralarda yayınlanan “Tapu ve Kira Garantili Dünyanın İlk Otel Odaları” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak 2012                           

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete, açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: “Caprice Gold İstanbul” isimli tesis bölümlerinin devre mülk olarak satışa sunulmasına karşın, “Tapu ve Kira Garantili Dünyanın İlk Otel Odaları” başlıklı reklamlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenmiş herhangi bir yatırım ve işletme belgesine sahip olmaksızın otel odası olarak tanıtılmasının ve ayrıca anılan reklamlarda, yarım hilal üzerinde 7 yıldız biçimdeki tesis logosuna yer verilmesinin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla söz konusu reklamların,

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16, 19 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde (81.554-TL) ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, 2011 yılında yapılan incelemeler neticesinde, aynı firmaya ait www.caprice.com.tr adresli internet sitesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm işletme belgesinde belirtilen “Caprice Palace” ifadesinden farklı olarak “Caprice Termal Palace” ifadesine yer verilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Reklam Kurulu’nun 13.09.2011 tarih ve 192 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği; bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (81.554 x 2=163.108TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

5)

 

Dosya No: 2011 / 1459

 

Şikayet Edilen: Altınsaray Mobilya ve Dayanıklı Tük. Mal. Tur. Otel. San. ve Tic. Ltd. Şti.

   (Golden Palas Hotel)

Şikayet Edilen Reklam: Tesise ilişkin broşür, tabela ve basılı doküman tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011                        

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür, açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: “Golden Palas Hotel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş turizm işletme belgesinden farklı olarak broşür, tabela ve basılı dokümanlarda “4 yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Altınsaray Mobilya ve Dayanıklı Tük. Mal. Tur. Otel. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir

 

6)

 

Dosya No: 2011 / 1865

 

Şikayet Edilen: Club Paradiso Hotel & Resort A.Ş. (Club Paradiso)

 

Şikayet Edilen Reklam: Club Paradiso isimli tesisin dış cephesinde, tesise ait servis araçları üzerinde yer alan tanıtımlar ve broşürler

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011                        

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür, açık hava ilanı

 

Değerlendirme/Karar: “Club Paradiso” isimli tesis adına düzenlenmiş “Müstakil Apart Otel Turizm İşletim Belgesi”nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilmesine rağmen tesisin dış cephesinde, tesise ait servis araçları üzerinde ve tesis tanıtım broşüründe  “5 Yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Club Paradiso Hotel & Resort A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2011 / 1876

 

Şikayet Edilen: Başar Tur. Hayv. Orm. San. ve Dış Tic. A.Ş. (Kerasus Resort Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kerasus Resort Hotel” isimli tesise ait olup, www.booking.com adresli internet sitesinin 06/06/2011 tarihli görünümünde yayınlanan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 06/06/2011                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Kerasus Resort Hotel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş “3 Yıldızlı Turizm İşletme Belgesi” bulunmasına rağmen, www.booking.com adresli internet sitesinde  “4 Yıldızlı” olduğu yönünde tanıtım ibarelerine yer verildiği, ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Başar Tur. Hayv. Orm. San. ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

8)

 

Dosya No: 2011/2309

 

Şikayet Edilen: Aydoğan TÜRKYILMAZ (Hotel İmga)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.booking.com adresli internet sitesinde yer alan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 01/04/2011                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış herhangi bir belgesi bulunmamasına rağmen www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı otel olarak tanıtım yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun

 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Aydoğan TÜRKYILMAZ (Hotel İmga) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir

 

 

9)

 

Dosya No: 2011/1230

 

Şikayet Edilen: Adnan ÇALLIOĞLU (Kleopatra İkiz Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kleopatra İkiz Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14/07/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Kleopatra İkiz Otel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Adnan ÇALLIOĞLU (Kleopatra İkiz Otel)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2011/1229

 

Şikayet Edilen: Balık Otelcilik Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Balık Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Balık Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 13/07/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Balık Otel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Balık Otelcilik Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Balık Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2011/1219

 

Şikayet Edilen: Faik Edip ÖZDEMİR (Kelebek Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Kelebek Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde Apart otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 14/07/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Şikayetçi İddiaları: Kültür ve Turizm Bakanlığından 12.10.2000 tarih ve 7976 sayılı 2 Yıldızlı

Değerlendirme/Karar: “Kelebek Otel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “Apart Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Faik Edip ÖZDEMİR (Kelebek Otel)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine    karar verilmiştir.

 

 

12)

 

Dosya No: 2011/1272

 

Şikayet Edilen: Akçaylar Petrol Tur. İnş. ve Nak. Tic. A.Ş. (Mora Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Mora Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 20/07/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Şikayetçi İddiaları: Trabzon – Rize Devlet Karayolu 7 Km. Çimenli Trabzon” adresinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından 09.11.2005 tarih ve 10187 sayılı “2 Yıldızlı Otel” Turizm İşletmesi Belgesi bulunan “Mora Otel” isimli tesisin, www.booking.com adlı internet sitesi aracılığıyla “3 Yıldızlı Otel” olarak yanıltıcı tanıtımının yapıldığı ifade edilmiştir.

 

Tespitler: Söz konusu internet sitesinde, “Mora Otel ***” ibarelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Reklam Veren Açıklamaları: Firma tarafından gönderilen bilgi ve belgeler, 01.12.2011 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmış olup, firma konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

 

Değerlendirme/Karar: “Mora Otel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Akçaylar Petrol Tur. İnş. ve Nak. Tic. A.Ş. (Mora Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

13)

 

Dosya No: 2011/1270

 

Şikayet Edilen: Akın Dal Turizm Tic. ve San. A.Ş. (Grand Adonis Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Grand Adonis Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 5 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 21/06/2011, 11/07/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Grand Adonis Otel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Akın Dal Turizm Tic. ve San. A.Ş. (Grand Adonis Otel)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

14)

 

Dosya No: 2011/1284

 

Şikayet Edilen: Sağcanlar Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sağcanlar Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Sağcanlar Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesinde 3 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Sağcanlar Otel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Sağcanlar Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sağcanlar Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

TEKNOLOJİ

 

1)

 

Dosya No: 2011/ 2246

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Satürn Mağazası Marmara Forum AVM Şubesinde 16/12/2011 tarihinde yapılan “Philips 47PFL4606” model ürüne ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 16/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar:   İnceleme konusu reklamlarda rakip firmaya ait broşürler kullanılarak yapılan tanıtımların mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 5/j, 7/a, 7/c,  11 ve 14 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/ 2161

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 09-11Aralık 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan “Hometech EM840AA ” model ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 09-11/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar:   İnceleme konusu reklamlarda gerçekte MP3 oynatıcı olan ürün için MP4 oynatıcı olarak yapılan tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e, 7/a ve 7/c maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011/ 1562-I

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 19-20 Mayıs 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan indirimli satış reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 19-20 Mayıs 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak bir şekilde yazıldığı, bu nedenle anılan reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011/ 1562-II

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 25-29 Mayıs 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan indirimli satış reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 25-29 Mayıs 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak bir şekilde yazıldığı, bu nedenle  anılan reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

5)

 

Dosya No: 2011/ 1562-III

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 31 Mayıs- 1 Haziran 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan indirimli satış reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 31 Mayıs- 1 Haziran 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak bir şekilde yazıldığı, bu nedenle anılan reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2011/ 1562-IV

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 07-10 Temmuz  2011 tarihli broşürlerde yayınlanan indirimli satış reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 07-10 Temmuz  2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak bir şekilde yazıldığı, bu nedenle anılan reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2011/ 1562-V

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 21-24 Temmuz 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan indirimli satış reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 21-24 Temmuz 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak bir şekilde yazıldığı, bu nedenle anılan reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

8)

 

Dosya No: 2011/ 1562-VI

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 28-31 Temmuz 2011 tarihli broşürlerde yayınlanan indirimli satış reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 28-31 Temmuz 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak bir şekilde yazıldığı, bu nedenle anılan reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

9)

 

Dosya No: 2011/ 2306

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: 06/12/2011 tarihli Posta Gazetesinde yayınlanan indirimli satış reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 06/12/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak bir şekilde yazıldığı, bu nedenle anılan reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 12/A maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

10)

 

Dosya No: 2011/2087

 

Şikayet Edilen: Kutup Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: 28/10/2011 tarihli Hürriyet Ankara Gazetesi’nde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 28/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra:  Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda “hediye” olarak verileceği vaat edilen ve piyasada yaklaşık 29 TL ile 150 TL arasında değişen  fiyatları bulunan 3D Gözlüğün piyasa fiyatının belirtilmediği, indirim öncesi fiyatların okunabilirlikten uzak yazıldığı dolayısıyla reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu kanaatine varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c,8 ve 12/A  maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Kutup Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

11)

 

Dosya No: 2012/190

 

Şikayet Edilen: Yalçınlar Fotoğraf ve Elektronik Ürünler Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Kasım 2009 döneminde Sabah Gazetesi’nde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : Kasım 2009

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda indirimli ürünler için stok miktarı belirtilmediği dolayısıyla reklamların mevzuata aykırı olduğu kanaatine varılmış olup, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c, ve 12/A  maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Yalçınlar Fotoğraf ve Elektronik Ürünler Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

 

TÜTÜN-ALKOL

 

1)

 

Dosya No: 2011/1983

 

Şikayet Edilen: Murat AKYOL

 

Şikayet Edilen Reklam: www.ayancikgazetesi.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.ayancikgazetesi.com adresli internet sitesinin 17/10/2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Murat AKYOL hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

2)

 

Dosya No: 2011/1978

 

Şikayet Edilen: Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.olay.com.tr adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 28/11/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.olay.com.tr adresli internet sitesinin 28/11/2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

 

3)

 

Dosya No: 2011/1994

 

Şikayet Edilen: MGS Medya Gazetecilik Reklamcılık Tan. Bil. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gazete5.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.gazete5.com adresli internet sitesinin 17/10/2011 tarihli görünümünde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler ile, tütün ürünlerinin isimlerinin kullanılarak fiyat bildiriminin yapılmasının;

 

-4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren MGS Medya Gazetecilik Reklamcılık Tan. Bil. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2010/881

 

Şikayet Edilen: SİM Müzik Yapım Dağ. Tur. Org. Kuy. İnş. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://binarnargile.com adresli internet sitesinde yer alan “Binar Nargile” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 13/12/2009

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu tanıtımlarda yer alan “Binar Nargile” isimli ürünün nikotin ve dolayısıyla tütün içermemesi ve bitkisel bir ürün olması nedeniyle ilgili mevzuatı ihlal etmediğine kanaat getirilmiş olup, anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına   karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2012/223

 

Şikayet Edilen: Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: 29/10/2009 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer alan “Beyefendiler Kulüp Rakı Sizlere Emanet” başlıklı ilan.

 

Reklam Yayın Tarihi: 29/10/2009

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer alan görüntünün Kulüp Rakı’nın uzun yıllardır kullanılan sembolü olduğu ve etiket üzerinde yer alan iki kişinin afiş tasarımcısı İhap Hulusi Görey ve arkadaşı olduğu, bu nedenle söz konusu tanıtımların alkollü içki tüketimini teşvik edici nitelikte olmadığı görüşmüş olup, anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.

 

DİĞER

 

1)

 

Dosya No: 2011/2003

 

Şikayet Edilenler: Webservis İletişim Hizmetleri-Mustafa ERER

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından Kasım 2011 ve Şubat 2012 tarihlerinde, http://www.webservis.com.tr/ adresli internet sitesinde yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2011, Şubat 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme: İnceleme konusu internet sitenizde yer alan reklamlarda mal ve hizmet fiyatlarının Türk Lirası cinsinden değil Dolar dövizi cinsinden ve tüm vergiler dahil edilmeden (KDV) belirtilmesinin tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinin; 5/c, 9 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Webservis İletişim Hizmetleri-Mustafa ERER hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/2004

 

Şikayet Edilenler: Turknet İletişim Hizmetleri Aizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından Kasım 2011 ve Şubat 2012 tarihlerinde, http://www.hosting.turk.net/ adresli internet sitesinde yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2011, Şubat 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme: İnceleme konusu internet sitenizde yer alan reklamlarda mal ve hizmet fiyatlarının Türk Lirası cinsinden değil Dolar dövizi cinsinden ve tüm vergiler dahil edilmeden (KDV) belirtilmesinin tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinin; 5/c, 9 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Turknet İletişim Hizmetleri Aizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011/2005

 

Şikayet Edilenler: Radore Hosting Tel. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Firma tarafından Kasım 2011 ve Şubat 2012 tarihlerinde, http://www.rh.com.tr/ adresli internet sitesinde yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: Kasım 2011, Şubat 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme: İnceleme konusu internet sitenizde yer alan reklamlarda mal ve hizmet fiyatlarının Türk Lirası cinsinden değil Dolar dövizi cinsinden ve tüm vergiler dahil edilmeden (KDV) belirtilmesinin tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinin; 5/c, 9 uncu maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna  ,

 

Buna göre, reklam veren Radore Hosting Tel. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine   karar verilmiştir.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir