Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Reklam Kurulu Kararları > 196. Toplantı Kararları -10.01.2012

196. Toplantı Kararları -10.01.2012

İLETİŞİM HİZMETLERİ

1)

 

Dosya No: 2011/804

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.turkcell.com.tr adresli internet sitesinde “iPhone 4” isimli cihazın tanıtımı amacıyla yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 25/04/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda tanıtımı yapılan kontratsız paketlerin satışının yapıldığına ilişkin olarak farklı satış bayileri tarafından gerçekleştirilen kontratsız paket satışlarına ilişkin faturalar Bakanlığımıza gönderilmiş olup, iPhone 4 isimli cihazın tedarik sorununun tedarikçi firma olan Apple’ın bütün dünyadaki talepleri karşılamakta zorlanması sonucunda oluştuğu değerlendirildiğinden, anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/846

 

Şikayet Edilen: TTNET A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “TTNET FiberNet” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 12/09/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda; “FiberNET nedir?” sorusuna “Santrale kısa mesafelerdeki abonelere yüksek bant genişliği sunulabilen internet hizmetidir, TTNET FiberNET internet hizmeti VDSL2 teknolojisi ile sunulmaktadır” şeklinde, “TTNET FiberNET Paketleri’nin ADSL’den farkı nedir?” sorusuna ise “ADSL hizmeti 16 Megabite kadar verilirken; FiberNET Paketleri teorik olarak 100 Megabite kadar yüksek bant genişliği sunmaktadır” şeklinde cevap verilmesine rağmen, VDSL hizmetinin mevcut çok telli bakır telefon kabloları üzerinden veri ileten bir kablolu iletim teknolojisi olduğu ve VDSL2 teknolojisinin bu hizmetin hızlı formlarından biri olduğu, diğer taraftan fiber optik teknolojinin ise, halihazırda evlere kadar fiber optik hatlar mevcut olmadığı için evlere kadar yeni fiber hatlar çekilerek hayata geçirildiği ve ADSL, VDSL, kablolu internet, vb platformlardan verilen hizmetlerin fiber optik platformu sınıflandırmasında yer almadığı için TTNET tarafından TTNET FiberNET ismi altında sunulan internet hizmetinin –platformun bir yerine kadar fiber kullanılsa dahi – fiber platformu üzerinden sağlanan fiber internet olarak tanımlanamayacağı, bununla birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan görüşte de bir hizmetin fiber olarak kabul edilebilmesi için erişim şebekesinin fiber temelli olması gerektiği, şebekenin belirli bir kısmında fiber kullanılmış olsa bile son kullanıcıya erişimin bakır üzerinden sağlandığı durumlarda hizmetin fiber olarak adlandırılamayacağının belirtildiği, bu nedenle söz konusu reklamların benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı ve tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı, bu durumun da;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TTNET A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 18 Haziran – 26 Temmuz 2010 ve 05 Ekim – 26 Kasım 2010 tarihleri arasında muhtelif televizyon ve radyo kanalları ile gazetelerde yayımlanan Günlük İnternet 3TL başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15.03.2011 tarih ve 186 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011/2153

 

Şikayet Edilen: TTNET A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “3G ile Bağlan” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/09/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda “Mobil İnternet” isimli tanıtımlarda; “Cepten 3G Mobil İnternet ile yolculukta, sokakta, parkta, plajda, bahçede, çayırda, çimende, dilediğiniz her yerde internetiniz sizinle!”, “TTNET Mobil 3G ile Mobil interneti dizüstü bilgisayarınızdan kullanın, hiçbir yerde internetsiz kalmayın! ifadelerine yer verildiği, ancak 3G teknolojisinin kapsama alanına ilişkin herhangi bir veri mevcut olmamasına ve henüz 2G teknolojisi dahi ülkemizin coğrafi ve nüfus olarak tamamını kapsamamasına rağmen, söz konusu cihazları satın alan ve 3G aboneliğini gerçekleştiren herkesin istenildiği anda, her yerden 3G kalitesi ve hızıyla internete bağlanabileceği izlenimi oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca söz konusu reklamların benzer firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren TTNET A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 18 Haziran – 26 Temmuz 2010 ve 05 Ekim – 26 Kasım 2010 tarihleri arasında muhtelif televizyon ve radyo kanalları ile gazetelerde yayımlanan Günlük İnternet 3TL başlıklı reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15.03.2011 tarih ve 186 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932.-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

4)

 

Dosya No: 2011/1490

 

Şikayet Edilen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: DSL internet hizmetinin tanıtımı amacıyla yayınlanan ve film eleştirmeni Mehmet AÇAR’ın yer aldığı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19 Eylül – 16 Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Sinema

 

Değerlendirme/Karar: Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından DSL internet hizmetinin tanıtımı amacıyla yayınlanan ve film eleştirmeni Mehmet AÇAR’ın yer aldığı reklamlarda yer alan iddaların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “İspat Külfeti” başlıklı 13 üncü maddesi çerçevesinde kanıtlandığı gerekçesiyle anılan reklam ve tanıtımların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir

 

5)

 

Dosya No: 2011/1491

 

Şikayet Edilen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: DSL internet hizmetinin tanıtımı amacıyla yayınlanan ve DJ/Prodüktör Murat UNCUOĞLU’nun yer aldığı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19 Eylül – 16 Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Sinema

 

Değerlendirme/Karar: Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından DSL internet hizmetinin tanıtımı amacıyla yayınlanan ve DJ/Prodüktör Murat UNCUOĞLU’nun yer aldığı reklamlarda yer alan iddaların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “İspat Külfeti” başlıklı 13 üncü maddesi çerçevesinde kanıtlandığı gerekçesiyle anılan reklam ve tanıtımların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir

 

6)

 

Dosya No: 2011/1492

 

Şikayet Edilen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: DSL internet hizmetinin tanıtımı amacıyla yayınlanan ve Türkiye Online Oyun Takımının yer aldığı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19 Eylül – 16 Kasım 2011

 

Yayınlandığı Mecra: TV, Sinema

 

Değerlendirme/Karar: Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından DSL internet hizmetinin tanıtımı amacıyla yayınlanan ve Türkiye Online Oyun Takımının yer aldığı reklamlarda yer alan iddaların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in “İspat Külfeti” başlıklı 13 üncü maddesi çerçevesinde kanıtlandığı gerekçesiyle anılan reklam ve tanıtımların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir

 

 

7)

 

Dosya No: 2011/1291

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Tebrikler! Turkcell Kamu’dan her yöne 1000 sms hediyeniz hattınıza tanımlanmıştır.” içerikli kısa mesaj tanıtımları.

 

Reklam Yayın Tarihi: Mart 2011

 

Yayınlandığı Mecra: SMS

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu kısa mesaj tanıtımlarında, internet üzerinden gönderilen kısa mesajların kampanyaya dahil olmadığı bilgisine yer verilmediği, dolayısıyla ana vaadin istisnası niteliğindeki bilginin tüketiciye sunulmayarak tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 11 inci ve 14 üncü maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

8)

 

Dosya No: 2011/1654

 

Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “5 TL’ye T10 bahar cihaz kampanyası” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 21.03-30.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, gazete, dergi, broşür, internet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu Turkcell T10 markalı cihazın tanıtımının yapıldığı reklamlarda kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu bilgisine yer verilmediği, Turkcell İletişim Merkezleri’ne giden muhtelif tüketicilerin söz konusu kampanyadan faydalanamadığı, reklam verenin ise bu konuda kampanyanın stoklarla sınırlı olmadığı ve cihaz tedarik süreci için çalışıldığı şeklinde açıklamada bulunduğu, dolayısıyla söz konusu ürünün stok miktarı ile ilgili net bir bilgi edinilemediği; bu durumun tüketici mağduriyetine yol açtığı ve stoklarda yer almayan bir cihazın tanıtımı yapılarak tüketicilerin aldatıldığı,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, ve 7/c maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından 28.07.2010-20.08.2010 tarihleri arasında yayımlanan, “Tosun ile Yabancı Damat Çekim Gücü isimli kampanyanın tanıtımına yönelik reklamların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15/03/2011 tarih ve 186 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966 x 2 = 147.932-.TL. (Yüzkırkyedibindokuzyüzotuziki Türk Lirası)) uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

9)

 

Dosya No: 2010/2029

 

Şikayet Edilen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Ev Avantaj Tarifeleri” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 07.10.2010-17.11.2010, 23.12.2010

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete, internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklam ve ilanlarda tanıtımı yapılan tarifelerde tüketicilere yansıtılacak ücretin belirlenmesi bakımından oldukça büyük bir öneme sahip olan, “bahsi geçen tarifeler kapsamında uygulanan ücretlendirme periyodunun 60 saniye olduğu ve kullanım dakikalarının bu periyot üzerinden hesaplandığı” şeklindeki ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgiye söz konusu reklamlarda yer verilmeyerek tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildiği ve bu durumun tüketici mağduriyetine yol açtığı, dolayısıyla söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu,

 

Dolayısıyla, söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 21 inci maddeleri,  

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ıncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (68.678.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, aynı firma tarafından, 21.01.2010 – 31.07.2010 tarihleri arasında muhtelif televizyonlarda yayınlanan “Akşam 7’den sabah 7’ye kadar evden bedava konuşmak bedava” başlıklı reklam ve tanıtımların, 4077 sayılı Kanun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğunun anlaşılması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 10 Ağustos 2010 tarih ve 179 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (68.678 x 2=137.356.TL.) uygulanmasına karar verilmiştir.      

 

 

10)

 

Dosya No: 2011/1759

 

Şikayet Edilen: Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “En Akıllı Samsung’lar Avea’da”  başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 19.09.2011-09.10.2011, 24.09.2011-04.10.2011, 19.09.2011-29.09.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete,  Açık hava,  Radyo

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğindeki tüm bilgilere altyazıda ortalama bir tüketicinin algılayabileceği bir şekilde yer verildiği tespit edilmiş olup, tüketicilerin kampanyanın şartlarına ilişkin olarak eksik bilgilendirildikleri iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından, anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.     

 

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ

 

1)

 

Dosya No: 2011/352

 

Şikayet Edilen: T. Garanti Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Sevgililer Günü harcamalarınızı Shop&Miles ile yapın, ekstra 1000 Mil kazanın” başlıklı kampanya reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 09.02.2011-14.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, radyo, SMS

 

Değerlendirme/Karar: 12.02.2011-14.02.2011 tarihleri arasında düzenlenen inceleme konusu kampanya kapsamında; çiçekçi, aksesuar, kuyumcu, giyim, elektronik, restoran sektörlerinde, 3 defa 100 TL ve üzeri harcamalara 1000 mil hediye verilmesi vaadinde bulunulduğu;

 

Kampanyaya ilişkin radyo mecrasında yayınlanan reklamlarda; “Sevgililer Gününde Shop&Miles’dan ekstra 1.000 Mil geliyor. 12-14 Şubat tarihleri arasında Shop&Miles ile 3 defa yapacağınız 100 TL ve üzeri çiçekçi, aksesuar, kuyumcu, giyim, elektronik veya restoran harcamalarınıza ekstra 1.000 Mil. Ayrıntılı bilgi shopandmiles.com’da” şeklinde kampanya detaylarına yer verildiği, ancak;

 

Radyo mecrasında yayınlanan reklamlarda, “Aynı gün aynı firmadan yapılan birden fazla 100 TL değerinde harcama, kampanyadan sadece bir kez faydalanabilir.” şeklindeki ana vaadin istisnası niteliğinde bilginin belirtilmediği;

 

Kampanyanın tanıtımına ilişkin tüketicilere gönderilen, “Sevgililer günü harcamalarınızı Shop&Miles ile yapın, ekstra 1000 Mil kazanın. 12-14 Şubat’ta 3 defa 100 TL üzeri harcamanıza 1.000 mil hediye. www.shopandmiles.com ifadelerinin yer aldığı SMS metninde, kampanyanın yalnızca çiçekçi, aksesuar, kuyumcu, giyim, elektronik, restoran sektörlerinde yapılan harcamalar için geçerli olduğu bilgisine ve “Aynı gün aynı firmadan yapılan birden fazla 100 TL değerinde harcama, kampanyadan sadece bir kez faydalanabilir.” şeklinde belirtilen ana vaadin istisnası niteliğinde bilgiye yer verilmediği;

 

www.imedya.com, www.bilet.net gibi muhtelif internet sitelerinde, banner uygulaması şeklinde yayınlanan reklamlarda, “Sevgililer Günü harcamalarınızı Shop&Miles ile yapın, ekstra 1000 Mil kazanın ” ifadesi ile yalnızca kampanyanın ana vaadine yer verilerek, kampanyaya ilişkin detayların belirtilmediği;

 

Dolayısıyla, ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgiler hakkında tüketicilerin eksik bilgilendirilmesi nedeniyle söz konusu reklamların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e;  7/a, 7/c maddeleri;

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi;

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, T. Garanti Bankası A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine;

 

Diğer taraftan, adı geçen Banka tarafından yayınlanan “10. yıl şerefine 10 kat bonus hediye!” başlıklı reklamlarda mevzuata aykırılık bulunması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 09.11.2010 tarih ve 182 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği; bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (73.966×2=)147.932TL (Yüzkırkyedibindokuzyüzotuziki Türk Lirası)  olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

2)

 

Dosya No: 2011/ 1594

 

Şikayet Edilen: T. Garanti Bankası A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “İsteyene 40 TL Bonus” ibareli reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : Ağustos-Eylül 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete- Radyo (ulusal)

 

Değerlendirme/Karar:   İnceleme konusu reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgilerin radyo mecrasında hiç, yazılı mecralarda da gerektiği gibi tüketicinin bilgisine sunulmadığı, bu nedenle reklamların tüketicileri eksik bilgilendirdiği sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a ve 7/c maddeleri,

 

          4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren T. Garanti Bankası A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde 73.966 TL (Yetmişüçbindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

 

ÖRTÜLÜ REKLAM

 

1)

 

Dosya No: 2011/467

 

Şikayet Edilen: Radyo Show 94 Yayıncılık Reklamcılık Radyo ve TV İşletmeciliği Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: “İsmail’le Gönülden Gönüle” isimli programda “Digiturk İletişim Hizmetleri A.Ş.”nin örtülü reklamı.

 

Reklam Yayın Tarihi            : 01.03.2011-02.03.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Radyo

 

Değerlendirme/Karar: Radyo Show 94 ismiyle yayın yapan radyo kanalının 01.03.2011-02.03.2011 tarihli programında, “Artık Digiturk sayesinde radyomuzu tanımayan, Gönülden Gönüle İsmail’i tanımayan kalmadı desek yeridir. (…) Bugün yine büyük bir farkı konuşturacağız. Sponsorumuz Digiturk’ten bugün yine dinleyicilere Digiturk paketlerimiz var. Şimdi dinleyicilerimize bir soru soracağım ve soruma doğru cevap ulaştıracak her dinleyicime çekilişsiz kurasız tam 300 Lira değerinde Digiturk paketi vereceğim. Uydu alıcısı, çanak anteni, kablosu, kumandası, hepsi ücretsiz. İlk ay Lig TV’de dahil olmak üzere tüm kanallar açık. 24 ay 17,99 TL sabit fiyat garantisiyle. 300 TL değerindeki bu Digiturk paketine sahip olmak istiyorsanız şimdi soracağım bilmecenin cevabını bana ulaştırmanız gerekiyor. Sorumun doğru cevabını ulaştıran her dinleyicim de benden bu Digiturk paketini kazanacak. Yapmanız gereken cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümüne girip İSMAİL yazıp adınızı soyadınızı bulunduğunuz il ve ilçenin adını doğru cevapla birlikte 3929’a ulaştırıyorsunuz.” şeklinde ifadelere yer verilerek Digiturk İletişim Hizmetleri A.Ş. isimli firmanın örtülü reklamının yapıldığı, dolayısıyla bu durumun;

 

– 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 21/5 ve 23 üncü maddeleri,

 

-Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci, 14 üncü ve 20 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/d maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Radyo Show 94 Yayıncılık Reklamcılık Radyo ve TV İşletmeciliği Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 

 

1)

 

Dosya No: 2011/1438

 

Şikâyet Edilen: Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “İpana Pro-Expert Clinic Line” markalı kişisel bakım ürününe ilişkin olarak tanıtım broşürlerinde yer alan reklâm ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:  21.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürüne ilişkin tanıtım broşürlerinde yer alan “Hassasiyeti anında gideren ve önleyen tek diş macunu! Hassasiyeti tedavi eder: Anında ve uzun süreli rahatlama. Ana sebeplerine karşı korur: Diş Eti Sorunları ve Mine Erozyonu” şeklindeki ifadelerle, anılan ürünün piyasadaki diğer diş macunlarından üstün olduğu izlenimi yaratıldığı, ancak anılan ürünün diğer diş macunlarından üstün olduğuna ve reklamda geçen diğer iddialara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” sunulamadığı tespit edilmiş olup; dolayısıyla, söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Procter&Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine;

 

Diğer taraftan, anılan firmaya ait Olay” markalı ürünlere ilişkin olarak www.olayturkiye.com adresli internet sitesinde ve çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklam ve tanıtımlarda mevzuata aykırılık bulunması nedeniyle, Reklam Kurulu’nun 15.02.2011 tarih ve 185 sayılı toplantısında idari para cezası verildiği; bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (7.395 x 2 =) 14.790.-TL (Ondörtbinyediyüzdoksan Türk Lirası)  olarak uygulanmasına  karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/2215

 

Şikâyet Edilen: Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “İpana Pro-Expert Hepsi Birarada” markalı kişisel bakım ürününe ilişkin olarak çeşitli broşürlerde ve ürün satış stantlarında yer alan reklâm ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:  21.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür ve Ürün Satış Stantı.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu broşürlerde ve ürün satış stantlarında; “Dişeti problemleri, hassasiyet, çürükler, lekeler, tartar, plak oluşumu… Ağız problemlerine karşı her yönden korumada daha iyi diş macunu yok!” şeklinde yer alan ifadelerle anılan ürünün piyasadaki diğer diş macunlarından üstün olduğu izlenimi yaratıldığı, ancak  anılan ürünün diğer diş macunlarından üstün olduğuna ve reklamda geçen diğer iddialara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve/veya akredite olmuş bir test ve değerlendirme kuruluşundan alınmış olan “bilimsel çalışma” ve “test sonuçları” sunulamadığı; dolayısıyla, söz konusu reklam ve tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 7/a, 7/c, 7/g, 13 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine  karar verilmiştir.

 

 

3)

 

Dosya No: 2010/1007-1

 

Şikâyet Edilen: Reckitt Benckiser Temizlik Malz. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “Dettol Yaraspreyi’’ markalı temizlik ürünlerine yönelik olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklâmlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:  Mayıs 2010

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Reckitt Benckiser Temizlik Malz. San. ve Tic. A.Ş. isimli firmaya ait “Dettol Yaraspreyi’’ markalı temizlik ürününe yönelik olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklâmlarda; “Türk Pediatri Kurumu Dettol’ü Öneriyor” şeklindeki ifadelere yer verilerek aslında dernek niteliği taşıyan Türk Pediatri Kurumu Derneği ile ilgili olarak tüketiciler nezdinde “resmi bir kurum” algısı oluşturulduğu; diğer taraftan, biyosidal ürün niteliğinde olan söz konusu ürün ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınmasına rağmen “Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır ibaresinin kullanıldığı ve “Dettol” markasının biyosidal olmayan diğer ürünlerinin de (sıvı sabun, vb.) görüntülerine yer verilerek bu ürünlerin de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğu izlenimi yaratıldığı; dolayısıyla, söz konusu reklamın;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 7/a, 13, 15 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Reckitt Benckiser Temizlik Malz. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

4)

 

Dosya No: 2010/1007-2

 

Şikâyet Edilen: Reckitt Benckiser Temizlik Malz. San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikâyet Edilen Reklâm: “No-Touch Dettol’’ markalı temizlik ürünlerine yönelik olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklâm ve tanıtımlar.

 

Reklâm Yayın Tarihi:  Mayıs 2010

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: Reckitt Benckiser Temizlik Malz. San. ve Tic. A.Ş. isimli firmaya ait “No-Touch Dettol’’ markalı temizlik ürününe yönelik olarak çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklâmlarda; “Türk Pediatri Kurumu Dettol’ü Öneriyor” şeklindeki ifadelere yer verilerek aslında dernek niteliği taşıyan Türk Pediatri Kurumu Derneği ile ilgili olarak tüketiciler nezdinde “resmi bir kurum” algısı oluşturulduğu; dolayısıyla, söz konusu reklamın;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 7/a, 13, 15 ve 21 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Reckitt Benckiser Temizlik Malz. San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dâhilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

SAĞLIK

 

1)

 

Dosya No: 2011/1811

 

Şikayet Edilen: Simetrik Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Özel Tekirdağ Star Medica Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Özel Tekirdağ Star Medica Hastanesi’ne ait “Genel Sağlık Kontrolü” başlıklı açık hava ilanı ve www.starmedica.com.tr adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Açık hava ilanı, internet

 

Değerlendirme/Karar: Özel Tekirdağ Star Medica Hastanesi’ne ait “Genel Sağlık Kontrolü” başlıklı açık hava ilanı ve www.starmedica.com.tr adresli internet sitesinin 10.11.2011 tarihli görünümünde yapılan tanıtımlarda kullanılan ifadelerin, adı geçen sağlık kuruluşunun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı,

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a; 20 ve 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

           

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Simetrik Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Özel Tekirdağ Star Medica Hastanesi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/1130

 

Şikayet Edilen: C-Form Sağlık Güzellik Turizm Ticaret Ltd. Şti.(C-Form)

 

Şikayet Edilen Reklam: C-Form Sağlık Güzellik Turizm Ticaret Ltd. Şti. tarafından, “Ayna” isimli gazetenin 12.02.2011 tarihli sayısında yayımlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 12.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Kuruluşun bir güzellik salonu olarak faaliyet göstermesine rağmen “Ayna” isimli gazetenin 12.02.2011 tarihli sayısında yapılan tanıtımlarda; “Doktorunuz eşliğinde Botoks yaptıranlara cilt bakımı hediye” ifadesine yer verildiği, buna göre; tabip kontrolünde yapılması gereken ve güzellik salonlarında gerçekleştirilmesine izin verilmeyen “botoks” hizmetinin adı geçen salonda verildiği izlenimi oluşturulduğu;

 

“Botoks” işleminin ve diğer tabip tarafından yapılması gereken çeşitli tedavi işlemlerinin tıbbi işlemler olduğu; tabip tarafından yapılması gereken hiçbir tıbbi işlemin güzellik salonlarında yapılamayacağı ve bu tür işlemlerde kullanılan sistemlerin güzellik salonlarında uygulanamayacağı,

 

Bu nedenle anılan tanıtımların;

 

15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi,

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a, 7/c maddeleri

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, C-Form Sağlık Güzellik Turizm Ticaret Ltd. Şti.(C-Form) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No: 2011/1076

 

Şikayet Edilen: Park Sima Sağlıklı Zayıflama ve Estetik Merkezi Ltd. Şti. (Özel Park Sima Polikliniği)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.parksima.com.tr adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Firma tarafından yapılan açıklamalar ve Reklam Kurulu Başkanlığı’na intikal eden belgeler dikkate alındığında; Kuruluşa ait çalışma uygunluk belgesinde Gülşen ALTIN isimli şahsın Özel Park Sima Polikliniği’nin sahiplerinden olduğu ve yurtdışında eğitim veren BSA-Akademie Leipzig isimli kuruluştan beslenme uzmanı olarak mezun olduğu; kuruluş bünyesinde görev yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmiş çalışma belgesine sahip diyetisyenlerin bulunduğu; bu bağlamda Gülşen Altın isimli şahsın kuruluşun yönetim ve idaresinden sorumlu olduğu ancak hasta kabul etmediği;

 

Diğer taraftan; www.parksima.com.tr adresli internet sitesinde yapılan tanıtımlarda kullanılan ifadelerin, adı geçen sağlık kuruluşunun çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı,

 

Dolayısıyla söz konusu reklamların;

 

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e; 7/a; 13; 20; 21 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, Park Sima Sağlıklı Zayıflama ve Estetik Merkezi Ltd. Şti.(Özel Park Sima Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2010/1171

 

Şikayet Edilen: Grup Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Hasta Bilgilendirme Kitapçığı”  başlıklı broşürlerde ve www.sifaci.eu adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi            : 2010, 09.12.2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür, İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Hasta Bilgilendirme Kitapçığı”  başlıklı broşürlerde ve www.sifaci.eu adresli internet sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadelerin, söz konusu sağlık kuruluşunun çalışmalarına ticari bir görünüm yükleyen ve anılan kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik ifadeler olduğuna,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

– 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24 üncü maddesine,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddelerine,

 

  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesine,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci ve 7 nci maddelerine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Grup Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

5)

 

Dosya No: 2011/69

 

Şikayet Edilen: Mustafa ZARARSIZ

 

Şikayet Edilen Reklam: İstanbul ve İzmir’den sonra 7 yıllık uzman kadromuzla güvenli ve etkili çözümler için Ankara’da hizmetinizdeyiz” ibareli broşürlerde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2010, 2011

 

Yayınlandığı Mecra: Broşür

 

Değerlendirme/Karar: Broşürlerde yer alan tanıtımlar ile bir güzellik salonu olan kuruluşta, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen Lazer Epilasyon, Leke Tedavisi, Sivilce Tedavisi, Kırışıklık Tedavisi, Selülit Tedavisi gibi tıbbi işlemlerin uygulandığı algısının yaratıldığı, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine, 7 nci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mustafa ZARARSIZ hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

6)

 

Dosya No: 2011/429

 

Şikayet Edilen: Hekimeli Sağlık Hizmetleri Dan. Tur. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.dermodern.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 25.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: www.dermodern.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar ile bir güzellik salonu olan kuruluşta, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen “Lazer Epilasyon” işleminin yapıldığı izleniminin oluşturulduğu,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci maddesine, 7 nci maddesine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hekimeli Sağlık Hizmetleri Dan. Tur. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No:2011/545

 

Şikayet Edilen: Sevilay Ağız ve Diş Sağlığı Hizm. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://bembeyazdis.com adresli internet sitesinde ve “Bembeyaz bir gülümseme için 24’e kadar açığız.” ibareli broşürlerde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, Broşür

 

Değerlendirme/Karar: http://bembeyazdis.com adresli internet sitesinde ve anılan broşürlerde yer alan ve yukarıda belirtilen ifadelerin, sağlık kuruluşunun çalışmalarına ticari bir görünüm yükleyen ve anılan kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik ifadeler olduğuna, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesine,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddelerine,

 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesine

,

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5 inci ve 7 nci maddelerine,

 

-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Sevilay Ağız ve Diş Sağlığı Hizm. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No  : 2010 /2500

 

 

Şikayet Edilen : Özel Safa Teşhis ve Tedavi Merkezi Ticaret Limited Şirketi

 

Şikayet Edilen Reklam: www.sadahastanesi.com adlı internet sitesinde yer alan “Medikal Turizm                                                           Kampanyasına” ilişkin reklam ve tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 03/12/2010

 

Yayınlandığı Mecra : İnternet

 

Değerlendirme/Karar : İnceleme konusu reklamlarda yer alan söz konusu ifadeler ile; “Medikal Turizm Kampanyası” adı altında söz konusu kuruluşun reklam ve tanıtımlarının yapıldığı; anılan reklam ve  tanıtımların; bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin kapsamını aşan, talep yaratmaya yönelik  ve sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran nitelikte olduğu; dolayısıyla söz konusu tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiş olup, bu durumun;

 

-1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 20 ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Özel Safa Teşhis ve Tedavi Merkezi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde, anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

9)

Dosya No: 2010/1169

 

Şikayet Edilen: Op. Dr. Cevher ÖNAY (Clinic İstanbul Kadın Sağlığı ve Estetik Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Şahsa ait sağlık kuruluşun www.clinicistanbul.com ve www.esteticistanbul.com adresli internet sitelerinde yayımlanan tanıtımları.

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak-Eylül 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme / Karar:  Söz konusu tanıtımda yer alan ifadelerin kuruluş çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik olduğu ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelik taşıdığı, ayrıca muayenehane statüsünde faaliyet gösterilmesine rağmen söz konusu internet sitelerindeki tanıtımlarda “Estetik Merkezi” ve “Klinik” şeklinde tüketicileri yanıltıcı isimlerin kullanıldığı, buna göre anılan tanıtımların;

 

   1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 6/e, 7/a, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Op. Dr. Cevher ÖNAY (Clinic İstanbul Kadın Sağlığı ve Estetik Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2010/1170

 

Şikayet Edilen: Bloom Lazer Epilasyon Estetik Tic. Ltd. Şti. (Bloom Lazer Sağlık Kuruluşları)

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirket bünyesindeki sağlık kuruluşlarına ait www.bloomlaser.com ve www.bloompoliklinigi.com adresli internet sitelerinde yayımlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi:  12/04/2010

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu tanıtımlarda yer alan ifadeler ile şirket bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının çalışmalarına ticari bir görünüm verildiği, söz konusu kuruluş lehine talep yaratıldığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıldığı, buna göre anılan tanıtımların;

 

-1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bloom Laser Epilasyon Estetik Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

11)

 

Dosya No: 2010/1168

 

 

 

Şikayet Edilen: BSK Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BSK Hastaneleri)

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirket bünyesindeki sağlık kuruluşlarının tanıtımının yapıldığı www.bskanadolu.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanan reklam ve ilanlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 19/04/2010

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan ifadeler ile kuruluş bünyesinde hizmet veren doktorların resimlerine ve hizmet alanlarına yer verilerek söz konusu kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm kazandırıldığı, anılan kuruluş lehine talep yaratıldığı ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıldığı, buna göre söz konusu tanıtımların;

 

-1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren BSK Sağlık Hizmetleri A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2011/639

 

Şikayet Edilen: Acıbadem Sağlık Hizm. ve Tic. A.Ş. (Özel Acıbadem Adana Hastanesi)

 

Şikayet Edilen Reklam: Şirket bünyesindeki hastaneye ait olup Hürriyet Gazetesi ile birlikte verilen “Çukurova Gap Gündem” ekinde yayımlanan reklam ve ilanlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 05/03/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu gazetede yer alan ifade ve fotoğrafları ile anılan kuruluşun çalışmalarına ticari bir görünüm verildiği, kuruluş lehine talep yaratıldığı ve böylece diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıldığı, buna göre söz konusu tanıtımların;

 

-1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi,

 

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8 inci, 9 uncu ve 39 uncu maddeleri,

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ncı maddesi,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 20 nci ve 21 inci maddeleri,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Acıbadem Sağlık Hizm. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,

 

Diğer taraftan, kuruluşa ait olup, 20.04. 2010 tarihinde Adana ilindeki bilboardlarda “…Kansere karşı en son teknolojilerle yanınızdayız…”  şeklinde yayımlanan reklamlarda ve çeşitli broşürlerdeki “Neden Acıbadem? ” şeklindeki reklamlarda yer alan ifadelerin Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Reklam Kurulu’nun 09.11.2010 tarih ve 182 sayılı toplantısında, kuruluş hakkında idari para cezası verilmiş olup yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesinde yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (7.395×2=14.790,-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

13)

 

Dosya No: 2011/196

 

Şikayet Edilen: Uzmanlar Özel Sağlık Hiz. Ltd. Şti. (Bakırköy Uzmanlar Tıp Merkezi)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.firsaton.com ve www.birliktealalim.com adresli internet sitelerinde

yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 08.08.2011, 29.09.2011, 05.02 2012

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Anılan tanıtımların sağlık alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandıran ve talep yaratmaya yönelik ifadeler içerdiği, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesine,

 

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci ve 29 uncu maddelerine,

 

– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7, 20 ve 21 inci maddelerine,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Uzmanlar Özel Sağlık Hiz. Ltd. Şti. (Bakırköy Uzmanlar Tıp Merkezi) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

GIDA

 

1)

 

Dosya No: 2011/ 1509

 

Şikayet Edilen: Göktuğ Elek. Yayıncılık San. ve Tic. İşl. A.Ş. (Flash TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: Mustafa ERASLAN tarafından satışa sunulan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin olup Flash TV logolu televizyon kanalında 24/09-30/09/2011 tarihlerinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 24/09-30/09/2011             

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 15. 17. maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Göktuğ Elek. Yayıncılık San. ve Tic. İşl. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir

 

 

2)

 

Dosya No: 2011/ 1526

 

Şikayet Edilen: Göktuğ Elek. Yayıncılık San. ve Tic. İşl. A.Ş. (Flash TV)

 

Şikayet Edilen Reklam: Mustafa ERASLAN tarafından satışa sunulan “Clavis Panax” isimli ürüne ilişkin olup, Flash TV logolu televizyon kanalında 12/06/2011 tarihinde yayınlanan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 12/06/2011 

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 15. 17. maddelerine,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, mecra kuruluşu Göktuğ Elek. Yayıncılık San. ve Tic. İşl. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.TL) idari para cezası ve anılan reklamları durdurma verilmesine karar verilmiştir

 

 

3)

 

Dosya No: 2011-853-10

 

Şikayet Edilen: Ercan ŞAHİN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Altın Çilek” adlı ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 11.04.2011 tarihli görünümünde, yukarıda belirtilen sağlık beyanlarına yer verilmek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ercan ŞAHİN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011-853-11

 

Şikayet Edilen: Mehmet GÜLİSTAN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Altın Çilek” adlı ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 11.04.2011 tarihli görünümünde, yukarıda belirtilen sağlık beyanlarına yer verilmek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Mehmet GÜLİSTAN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

5)

 

Dosya No: 2011-853-12

 

Şikayet Edilen: Nihat AKGÜN

 

Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yayınlanan “Altın Çilek” adlı ürüne ilişkin reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinin 11.04.2011 tarihli görünümünde, yukarıda belirtilen sağlık beyanlarına yer verilmek suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte Complexed Potassium 99mg Tabletsolduğu tespit edilmiş olup, anılan reklamların;

 

– 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24/3 maddesine,

 

– Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine,

 

– 2002/58 Sayılı Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5. maddesinin (e) ve (f) bendlerine,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a , 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13. 17. maddelerine,

 

dolayısıyla

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Nihat AKGÜN hakkında, 4077 sayılı Kanun’un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2011 / 978

 

Şikayet Edilen: Hekimzade Ticaret (Muammer YILDIZ)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hekimzade.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif gıda takviyelerinin tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09/05/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, diğer taraftan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da görüşü dikkate alındığında, söz konusu ürünlerin ilgili Bakanlıkça düzenlenmiş herhangi izin belgesinin bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu ifadelerin ilgili mevzuata aykırı ve tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği’nin 6 ncı maddesi,

 

– Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Hekimzade Ticaret (Muammer YILDIZ) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

7)

 

Dosya No: 2011 / 1013

 

Şikayet Edilen: Korpa Elektronik Medikal Plastik Gıda Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.boymax.org/?p=1 adresli internet sitesinde yer alan “Boymax Boy Uzatan Gıda Takviyesi” isimli ürünün tanıtımına yönelik reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 15/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yukarıdaki ifadelere yer verilmek suretiyle

tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca gıda takviyesi niteliğindeki ürünün tedavi edici özelliği olduğu ve ortalama reklam izleyicisi nezdinde yaratılan algı nedeniyle tüketicilerin yanıltıldığı, bu durumun

 

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği’nin 6 ncı maddesi,

 

– Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nin 5 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Korpa Elektronik Medikal Plastik Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2010/2030

 

Şikayet Edilen: Azmi KARTAL

 

Şikayet Edilen Reklam: www.safrancay.com adresli internet sitesinin 28.11.2011 tarihli  görünümünde yayınlanan “Safranes Çay ve Safranes Kapsül” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 28/11/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

Değerlendirme/Karar: Söz konusu gıda takviyesi niteliğinde olan ürünün, kilo verme sırasında insan vücudunda ne gibi etkilerinin olabileceği konusunda bilimsel kanıtlarla ispatlanamadığı, sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunularak özellikleri açısından benzer olan gıdalara üstün olduğunun beyan edildiği, destek sağlayıcı özelliklere sahip olduğuna ilişkin ibarelere yer verilerek tüketicilerin yanıltıldığı ve aldatıldığı, bu durumun;

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” Başlıklı 24 üncü maddesi,

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15/a, 15/c,15/d 15/e, 15/f, 15/p ve 15/r maddeleri,

 

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları  Tebliği’nin 5/e ve 5/f maddeleri,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,  5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

 hükümlerine aykırı olduğuna ,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, Azmi KARTAL hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

9)

 

Dosya No: 2010/2031

 

Şikayet Edilen: Şifa Market Merkez

 

Şikayet Edilen Reklam: www.alosifa.com adresli internet sitesinin 31.10.2011 tarihli     görünümünde Yeşilex 003Deve Dikenli Bitkisel Karışım ve Herbaleks Ginkgo Biloba Ekstract” markalı gıda takviyelerine ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 31/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde kullanılan ifadelerle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” Başlıklı 24 üncü maddesi,

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15/a, 15/c,15/d 15/e, 15/f, 15/p ve 15/r maddeleri,

 

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları  Tebliği’nin 5/e ve 5/f maddeleri,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,  5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, Şifa Market Merkez hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2010/1161

 

Şikayet Edilen: HHS Bitkisel Ürünler Tanıtım Dağıtım Pazarlama (Hasan Hüseyin SARI)

           

Şikayet Edilen Reklam: www.lw6090.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan “LW6090” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 17/08/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde kullanılan ifadelerle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” Başlıklı 24 üncü maddesi,

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15/a, 15/c,15/d 15/e, 15/f, 15/p ve 15/r maddeleri,

 

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları  Tebliği’nin 5/e ve 5/f maddeleri,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,  5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, HHS Bitkisel Ürünler Tanıtım Dağıtım Pazarlama (Hasan Hüseyin SARI) hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2010/2033

 

Şikayet Edilen: Kardelen Tar.Ürün. Gıda Mad.Tem.Mal.Kof.Top.Paz. İth. İhr.  Tic. Ltd.Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Karden” markalı ürünün ambalajlarında yer alan ifadeler.

 

Reklam Yayın Tarihi: Ocak 2009

 

Yayınlandığı Mecra: Ürün ambalajı.

 

     Değerlendirme/Karar: “Karden” markalı ürünün ambalajlarında yer alan ifadeler incelendiğinde,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatı hükümleri gereği ürün hangi isim ile tescillendiyse etikette sadece o ürün adının yer alması gerektiği, ayrıca “Esans” ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilen bir ürün grubu olmayıp bu şekilde bir üretim izninin verilmediği, dolayısıyla anılan tanıtımların ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu durumun ;

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 21 inci maddesi,

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15/a, 15/c,15/d 15/e, 15/f, 15/p ve 15/r maddeleri,

 

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları  Tebliği’nin 5/e ve 5/f maddeleri,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,  5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, Kardelen Tar. Ürün. Gıda Mad.Tem.Mal.Kof.Top.Paz. İth. İhr.  Tic. Ltd.Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2011/1307

 

Şikayet Edilen: Berj Kuyumculuk Hediyelik Teks. Deri ve Koz. San.Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: www.hepsibulvarda.com.tr adresli internet sitesinin 21.10.2011 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi: 21/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet.

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde kullanılan ifadelerle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu, dolayısıyla bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve Yemde İzlenebilirlik ve Etiketleme, Sunum ve Reklâm ile Tüketici Haklarının Korunması” Başlıklı 24 üncü maddesi,

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15/a, 15/c,15/d 15/e, 15/f, 15/p ve 15/r  maddeleri,

 

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları  Tebliği’nin 5/e ve 5/f maddeleri,

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a,  5/e, 7/a, 7/c, 7/g, 13, 17 inci maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, Berj Kuyumculuk Hediyelik Teks. Deri ve Koz. San. Tic. Ltd. Şti.  hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

13)

 

Dosya No : 2010 / 2027

 

Şikayet Edilen: Norma İnternet Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Vicepra markalı ürünlerin reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi: 04/10/2011, 27/10/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet sitesi

 

Değerlendirme/Karar: www.vprxmedikal.com isimli internet sitesinde yer alan reklamlarda, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürüne tedavi edici ilaç izlenimi verildiği dolayısıyla anılan reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu; bu durumun;

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

– 2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları   Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Norma İnternet Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde ulusal düzeyde (73.966-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

14)

 

Dosya No: 2010 / 2026

 

Şikayet Edilen: Biyolojik Aktif Ürünleri (Ayten KÖK)

 

Şikayet Edilen Reklam: Remzi Kök markalı ürünlerin reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 24/11/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet Sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünlerin www.remzikok.com isimli internet sitesindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Biyolojik Aktif Ürünleri  (Ayten KÖK) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

15)

 

Dosya No: 2011 / 1295

 

Şikayet Edilen: Kırca Pazarlama Şevket KIRCA

 

Şikayet Edilen Reklam: “Clavis panax”   isimli ürünün reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 20/06/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet Sitesi

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünün www.bitkiselci.net isimli internet sitesindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken  rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,5/e, 7/a, 7/c – 1, 13, 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kırca Pazarlama- Şevket KIRCA  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

16)

 

Dosya No: 2011 / 1296

 

Şikayet Edilen: Kibarlı Pazarlama Day. Tük. Mal. Rek.ve Kırt. Ltd.Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: Clavis panax”   isimli ürünün reklamları

 

Reklam Yayın Tarihi : 07/07/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet Sitesi

 

 

Değerlendirme/Karar: Söz konusu ürünlerin www.panax.com.tr isimli internet sitesindeki reklamlarında, yukarıda bahsi geçen ifadelere yer verilmek suretiyle tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken  rahatsızlıkların anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu bu sebeple bahsi geçen tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup; bu durumun

 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

 

-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b,5/e, 7/a, 7/c – 1, 13, 17 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kibarlı Pazarlama Day. Tük. Mal. Rek. ve Kırt. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

TURİZM

 

1)

 

Dosya No: 2011 / 1928

 

Şikayet Edilen: Ürgüp Tur. Turizm ve Tic. Ltd. Şti. (Akköy Evleri Mağara Otel ve Müze Ev)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.akkoyevleri.com adresli internet sitesinin 21/11/2011 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 21/11/2011                        

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: “Akköy Evleri Mağara Otel ve Müze Evi” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirilmemiş olmasına rağmen, www.akkoyevleri.com adresli internet sitesinde “Cave Hotel (Mağara Hotel) ve Butik Hotel” olarak tanıtıldığı, bu durumun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu iddiaları ile söz konusu tanıtımların;

 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c ve 13 üncü maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ürgüp Tur. Turizm ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/1835

 

Şikayet Edilen: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Pegasus’un vergi dahil 49.99 Euro’dan başlayan fiyatları sizi yurtdışında 21 ülkede 30 şehre uçuruyor” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 04-31/10/2011                                          

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon, radyo, gazete, internet

 

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda, fiyatlara euro döviz cinsinden yer verilmesinin Etiket, Tarife Ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmediği, diğer taraftan firma tarafından gönderilen fatura örneklerinden reklamlarda belirtilen fiyat üzerinden satış yapıldığı, ayrıca radyo reklamlarında yer alan ifadeler ile Türk Hava Yolları A.O.’nun tüketiciler nezdinde kötülenmediği kanaatine varılarak anılan reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.

 

 

3)

 

Dosya No: 2011/1209

 

Şikayet Edilen: Alkoçlar Seba İnş. Turizm. Otel. San Tic. A.Ş. (Alkoçlar Keban Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Alkoçlar Keban Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesindeki tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 02.08.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Alkoçlar Keban Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm Yatırımı Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Alkoçlar Seba İnş. Turizm. Otel. San Tic. A.Ş. (Alkoçlar Keban Otel)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

4)

 

Dosya No: 2011/1228

 

Şikayet Edilen: Ayhan ÇALLIOĞLU (Cleo Mare Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Cleo Mare Otel adlı tesisin www.booking.com adresli internet sitesindeki tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi: 20.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Cleo Mare Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ayhan ÇALLIOĞLU (Cleo Mare Otel)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

5)

 

Dosya No: 2011/1271

 

Şikayet Edilen: Barış Tur. Sey. Tic ve San. Ltd. Şti. (La Vista Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.booking.com ve www.lavistahotel.net adresli internet sitelerinde ve tesis tanıtım broşüründe 4 yıldızlı  otel ve butik otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.09.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet, broşür

 

Değerlendirme/Karar:  La Vista Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm Yatırımı Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com ve www.lavistahotel.net adresli internet sitelerinde ve tesis tanıtım broşüründe  4 Yıldızlı Otel  ve “ Butik Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Barış Tur. Sey. Tic ve San. Ltd. Şti. (La Vista Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

6)

 

Dosya No: 2011/1216

 

Şikayet Edilen: Akkaya Otel. İşl. Tur. İnş. Tic ve San. Ltd. Şti. (Perla Mare Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.booking.com adresli internet sitesindeki “Perla Mare Otel” isimli tesise ilişkin tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi            : 14.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Perla Mare Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Akkaya Otel. İşl. Tur. İnş. Tic ve San. Ltd. Şti. (Perla Mare Otel)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

7)

 

Dosya No: 2011/1250

 

Şikayet Edilen: Kardelen Otel. Tur. Kuy. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Beyaz Kuğu Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.booking.com adresli internet sitesindeki “Beyaz Kuğu Otel” isimli tesise ilişkin tanıtımlar 

 

Reklam Yayın Tarihi: 09.06.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Beyaz Kuğu Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “2 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “3 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kardelen Otel. Tur. Kuy. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Beyaz Kuğu Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

8)

 

Dosya No: 2011/1210

 

Şikayet Edilen: Barış Tur. Sey. Tic ve San. Ltd. Şti. (Golden Gate Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.booking.com adresli internet sitesindeki “Golden Gate Otel” isimli tesisin tanıtımları

 

Reklam Yayın Tarihi : 05.07.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Golden Gate Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm Yatırımı Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.booking.com adresli internet sitesinde “Apart Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Barış Tur. Sey. Tic ve San. Ltd. Şti. (Golden Gate Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

9)

 

Dosya No: 2011/693

 

Şikayet Edilen: Seyfe Turizm A.Ş. (Vikingen Quality Resort Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Vikingen Quality Resort Otel adlı tesisin www.teztour.com adresli internet sitesinde 5 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 22.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Vikingen Quality Resort Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.teztour.com adresli internet sitesinde “5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Seyfe Turizm A.Ş. (Vikingen Quality Resort Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

10)

 

Dosya No: 2011/701

 

Şikayet Edilen: M.A. Su&Su Otelcilik Tur. İnş. ve Sey. Ltd. Şti. (Bone Club Svs Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Bone Club Svs Otel adlı tesisin www.odeontours.com adresli internet sitesinde 4 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Bone Club Svs Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.odeontours.com adresli internet sitesinde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren M.A. Su&Su Otelcilik Tur. İnş. ve Sey. Ltd. Şti. (Bone Club Svs Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

11)

 

Dosya No: 2011/708

 

Şikayet Edilen: Alp Tur. İşl. Tic. Ltd. Şti. (My Aytap Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pegast.ru adresli internet sitesinde 3+ yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi            : 04.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: My Aytap Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.pegast.ru adresli internet sitesinde “3*+ Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Alp Tur. İşl. Tic. Ltd. Şti. (My Aytap Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

12)

 

Dosya No: 2011/709

 

Şikayet Edilen: Kaytur Kayışoğlu Tur. San. ve Tic. A.Ş. (Kandelor Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pegast.ru adresli internet sitesinde 3+ yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi            : 04.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Kandelor Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.pegast.ru adresli internet sitesinde “3*+ Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Kaytur Kayışoğlu Tur. San. ve Tic. A.Ş. (Kandelor Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

13)

 

Dosya No: 2011/706

 

Şikayet Edilen: Saf. Tur. Turizm Tic. A.Ş. (Saphir Hotel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pegast.ru adresli internet sitesinde 4+ yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi            : 04.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Saphir Hotel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.pegast.ru adresli internet sitesinde 4*+ Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Saf. Tur. Turizm Tic. A.Ş. (Saphir Hotel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

14)

 

Dosya No: 2011/705

 

Şikayet Edilen: Alanya Özkaymak Turizm İşletmeciliği A.Ş. (Özkaymak Alaaddin Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pegast.ru adresli internet sitesinde 4+ yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi            : 04.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Özkaymak Alaaddin Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.pegast.ru adresli internet sitesinde 4*+ Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Alanya Özkaymak Turizm İşletmeciliği A.Ş. (Özkaymak Alaaddin Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

15)

 

Dosya No: 2011/712

 

Şikayet Edilen: Otka Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Anitas Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pegast.ru adresli internet sitesinde 3*+  otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 04.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:  Anitas Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.pegast.ru adresli internet sitesinde “3*+ Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Otka Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Anitas Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

16)

 

Dosya No: 2011/698

 

Şikayet Edilen: Çamtur Tur. İnş. ve Tic. A.Ş. (Justiniano Club Park Conti Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.teztour.com, www.pegast.ru ve www.odeontours.com adresli internet sitelerinde 5 yıldızlı  otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Justiniano Club Park Conti Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.teztour.com, www.pegast.ru ve www.odeontours.com adresli internet sitelerinde “5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Çamtur Tur. İnş. Ve Tic. A.Ş. (Justiniano Club Park Conti Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

17)

 

Dosya No: 2011/692

 

Şikayet Edilen: Club Paradiso Hotel & Resort A.Ş. (Club Paradiso Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pegast.ru ve www.odeontours.com adresli internet sitelerinde 5 yıldızlı otel olarak yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Club Paradiso Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Müstakil Apart Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.pegast.ru ve www.odeontours.com adresli internet sitelerinde “5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Club Paradiso Hotel & Resort A.Ş. (Club Paradiso Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

18)

 

Dosya No: 2011/711

 

Şikayet Edilen: Ulusoy Turizm ve Seyahat A.Ş. (Aspendos Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: www.pegast.ru adresli internet sitesinde 3*+ otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 04.04.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Aspendos Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “3 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.pegast.ru adresli internet sitesinde “3*+ Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ulusoy Turizm ve Seyahat A.Ş. (Aspendos Otel) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

19)

 

Dosya No: 2011/697

 

Şikayet Edilen: Bur-Tur Gıda İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş. (Club Insula Otel)

 

Şikayet Edilen Reklam: Club Insula Otel adlı tesisin www.teztour.com adresli internet sitesinde 5 yıldızlı otel olduğu yönünde yapılan tanıtımlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 03.02.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar: Club Insula Otel isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “4 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” ile belgelendirilmiş bir tesis olmasına rağmen inceleme konusu www.teztour.com adresli internet sitesinde    “5 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu durumun;

 

– Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a ,7/c ve 13. maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Bur-Tur Gıda İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş. (Club Insula Otel)  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

TEKNOLOJİ

 

1)

 

Dosya No: 2010/2501

 

Şikayet Edilen: Tesco Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: 09.01.2010 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde, 16.01.2010 tarihli Sabah Gazetesi’nde ve 23.01.2010 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan “Haftanın İnanılmaz İndirimleri” şeklinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi            : 09.01.2010, 16.01.2010, 23.01.2010

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete                                                                                                     

 

Değerlendirme/Karar: Anılan tanıtımlarda indirime tabi ürünlerin stok miktarlarının belirtilmediği,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

– Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 12/A maddelerine,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Tesco Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

2)

 

Dosya No: 2010/2502

 

Şikayet Edilen: Datastar Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Muhtelif tarihlerde Türkiye Gazetelerinde yayınlanan “Dünyaca ünlü Elektronik markaları inanılmaz ödeme avantajlarıyla Datastar’da” başlıklı tanıtımlarda şeklinde yer alan tanıtımlar.

 

Reklam Yayın Tarihi            : 03.12 2009, 10.12.2009

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete                                                                                                     

 

Değerlendirme/Karar: Anılan tanıtımlarda hediye olarak verilecek ürünlerin piyasa fiyatı hakkında bilgi verilmediği,

 

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5, 7 ve 8 inci maddelerine,

 

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine

 

aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Datastar Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 inci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

 

1)

 

Dosya No:2011/ 1065

 

Şikayet Edilen: MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam:Buzdolabı ve çamaşır makinesi alana bulaşık makinesi hediye, buzdolabı ve çamaşır makinesi alana Plasma TV hediye, buzdolabı alana çamaşır makinesi hediye” başlıklı reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi : 05-08/05/2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnsert

 

Değerlendirme/Karar:   İnceleme konusu reklamlarda hediye olarak verilecek ürünlerin piyasa fiyatı hakkında bilgi verilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c,  ve 8 inci maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde yerel düzeyde (7.395 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No:2011/ 1574

 

Şikayet Edilen: Ortaklar Otomotiv Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: “Yeni Jaguar XF

 

Reklam Yayın Tarihi : Eylül- Ekim/2011

 

Yayınlandığı Mecra: Gazete

 

Değerlendirme/Karar:   Yürürlükte bulunan mevzuat gereği tüketicilere aktarılması gereken fiyatın tüm vergiler dahil Türk Lirası cinsinden fiyat olması gerekirken, inceleme konusu reklamlarda anılan ürünün fiyatının Euro üzerinden verilmesi suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı, sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinin, 9 uncu ve 11 inci maddeleri,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/b, 7/c,  ve 21 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci  ve 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Ortaklar Otomotiv Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

3)

 

Dosya No:2011/ 947

 

Şikayet Edilen: Termodinamik Makine San. ve Tic. A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: Hermetik Doğalgazlı Şofbenin 22kw “Digital Ekran” modeline ilişkin www.termodinamik.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar.

 

Reklam Yayın Tarihi : 2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme/Karar:   İnceleme konusu reklamlarda nominal sıcak su kapasitesi hakkında farklı bilgilere yer verildiği, bu nedenlerle reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış olup, bu durumun;

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı 5/a, 5/b, 5/e 7/a, 7/c ve 21 maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Termodinamik Makine San. ve Tic. A.Ş.  hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 

ENERJİ

 

1)

 

Dosya No: 2010/1162

 

Şikayet Edilen: Novitas Elektronik ve Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://www.novitasenerji.com/index.php adresli internet sitesinde yer alan NOVITAS enerji tasarruf cihazlarının tanıtımları.

 

Reklam Yayın Tarihi: 01.11.2011

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet.

 

Değerlendirme/Karar: http://www.novitasenerji.com/index.php adresli internet sitesinin 01.11.2011 tarihli görünümünde “(…) NOVITAS Enerji Tasarruf Cihazı prensip olarak %25 lik kayıp enerji kısmının boşa harcanmadan evinizde kalmasını sağlayan bir cihazdır.(…) Aydınlatma lambaları ile tüketilen elektrik enerjisinin optimum seviyede tutarak en az %25 olup, %40`a varan oranda kilowatt ve para olarak tasarruf edilmesini sağlar.(…) EVİNİZ İÇİN NETS 101 , KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞYERLERİ İÇİN NETS 102, 103,104, 105,106, BÜYÜK İŞYERLERİ İÇİN  NETS 301, 302, 303, 304, 305, 306: Elektrik tasarruf sistemi kullanıldığı alanlarda elektrik verimini arttırıp, akım sırasında kablolarda meydana gelen kayıpları en aza indirerek %25 – %30`a varan elektrik tasarrufu sağlar.Bu sayede cihazlarınızı da korur.Kullanıldığı alanlarda, elektrik akımından kaynaklanan elektromanyetik etkinin sebep olduğu sinir ve stresi en aza indirerek insan sağlığının korunmasına yardımcı olur (…) Florasanlarda %35 ye, TV lerde 35 e, klima ve buz dolaplarında %25 e ve diğer ev elektroniği ürünlerinde %35 e varan elektrik tasarrufu sağlar. Şebeke geriliminizi düzenler ve ani pikleri yok eder ve tüm cihazlarınızın ömürlerinin uzamasına olanak tanır.(…) Çevre dostudur hiçbir zararlı etkileşimi yoktur. Harmonik dalga filtresi görevi görerek elektrikli cihazlarınızın ömrünü uzatır. Elektrik gidip gelmelerinde oluşabilecek zararların önüne geçer. Elektrik voltajındaki ani değişiklikleri önler ani çıkışları kompanze eder. Hem pikleri temizler hem de tesisatımızda dolaşan elektriğin kalitesini yükseltir. Evinizdeki yaşam kalitenizin yükselmesine yardımcı olur. (…) Aydınlatma lambaları ile tüketilen elektrik enerjisinin optimum seviyede tutarak en az %25 olup, %40`a varan oranda kilowatt ve para olarak tasarruf edilmesini sağlayabilir.(…) ” ifadelerine yer verildiği, ancak söz konusu enerji oranlarının bilimsel nitelikte raporlarla kanıtlanamadığı dolayısıyla anılan reklamların tüketicilerin ekonomik çıkarlarını maksatlı biçimde yanlış yönlendirerek tüketicilerin yanıltıldığı, bu durumun;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 7/a,

7/c, 7/g, 13, 19, 21.maddeleri,

 

– 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Novitas Elektronik ve Enerji Sistemleri Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde (73.966.-TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

 

DİĞER

 

1)

 

Dosya No: 2010/2032

 

Şikayet Edilen: Migros Ticaret A.Ş.

 

Şikayet Edilen Reklam: 55. Yıl Şerefine” başlıklı reklamlar  

 

Reklam Yayın Tarihi: 17/11/2009

 

Yayınlandığı Mecra: Televizyon.

 

Değerlendirme/Karar:55. Yıl Şerefine” başlıklı reklamlarda, tüketicinin satın alma kararını etkileyecek nitelikte önemli bilgiye alt yazıda okunabilirlikten uzak bir şekilde yer verildiği tespit edilmiş olup, bu nedenle söz konusu reklamların;

 

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b 5/e, 7/a, 7/c maddeleri,

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

 hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, söz konusu reklamlar ile ilgili olarak, Migros Ticaret A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanun’un 17 ve 25/8 inci maddeleri dahilinde anılan reklamları durdurma verilmesine karar verilmiştir.

 

2)

 

Dosya No: 2011/1795

 

Şikayet Edilenler: Fırsatürünü Aracılık Hiz. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Şikayet Edilen Reklam: http://firsaturunu.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar

 

Reklam Yayın Tarihi: 12/10/2011-14/10/2011 

 

Yayınlandığı Mecra: İnternet

 

Değerlendirme: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan reklamlarda; “Apple iMac All In One” isimli ürünün “Fırsaturunu.com’da satılan tüm ürünler Sanayi Bakanlığı onaylı resmi ithalatçı ve distribütörler tarafından 2 yıl süresince garantilidir.” ibareleriyle tanıtımının yapıldığı, oysa Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre; söz konusu ürünün zaten Garanti Belgesi ile satılması zorunlu olduğu ve asgari garanti süresinin de 2 yıl olması gerektiği, diğer taraftan onayın firmalara değil ürüne verildiği, bu nedenle tanıtımlarda yer alan ifadelerin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte olduğu; dolayısıyla bu durumun,

 

-Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 5/a, 5/b, 7/a, 7/c, 7/d, 15/a maddeleri,

 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,

 

hükümlerine aykırı olduğuna,

 

Buna göre, reklam veren Fırsatürünü Aracılık Hiz. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir