Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Bunları Biliyor muydunuz? > Kredi kartı aidatlarını nasıl geri alabiliriz?

Kredi kartı aidatlarını nasıl geri alabiliriz?

Geçmiş yıllara ait kredi kartı aidatlarını nasıl geri alabiliriz?


Bankalar tarafından haksız ve hukuksuz olarak alınan kredi kartı aidatlarının geçmiş yıllara ait bedellerini aşağıdaki yolu izleyerek geri alabilirsiniz.


Öncelikle şikâyetinize ilişkin olarak iddia konusu şikâyetinizde hak arama mercilerinde haklılığınızı ispatlayabilecek belgeler  ile kanıtlanabilir olması gerekir.


Bir olgunun varlığı veya yokluğu hususunda karar merciinin ikna edilmesine ispat denir. İspata ilişkin genel hüküm Medeni Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. İddiasını resmi sicil, belge ve senetlerle kanıtlayan, yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Herkes tarafından bilinen olguların da ispatı gerekmez. “4077/6 . maddenin V bendinde, bir satıcı veya sağlayıcı bir şartın (genel işlem şartının) münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa bunu ispatla yükümlüdür.”


Hukuki Gerekçeler;


5411 sayılı Bankacılık Kanunu 76. Madde,


5464 sayılı Banka kartları ve kredi kartları kanunu 24/4. Madde,


818 sayılı Borçlar Kanunu 125. Madde,


4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun 30. Madde,


4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun 6. Madde.


Öncelikle;


1- Bankanın Genel Müdürlüğüne “İhtarname” gönderilmelidir. (Zorunlu değildir, doğrudan da hakem heyetine gidilebilir)


2- Buradan olumlu bir cevap alınmaması halinde Hakem Heyetine müracaat edilmelidir. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır.


3- Hakem heyeti kararını beğenmeyen taraf kararın tefhiminden itibaren 15 gün içinde bir üst merci “Tüketici Mahkemesi” ne itiraz edebilir. Buraya müracaat ücretsizdir. Yalnız dava’nın kaybedilmesi halinde karşı tarafın mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin ödenmesi söz konusu olabilir.


Dilekçenize Kredi kartı sözleşmesi (Varsa), kesintileri gösteren hesap özeti, ödeme belgeleri, ihtarname, posta gönderi ekleri, yazışmalar, vd. belgelerde eklenmelidir

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir