Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Bunları Biliyor muydunuz? > KKDF artışına nasıl itiraz edilir?

KKDF artışına nasıl itiraz edilir?

 

KKDF artışına nasıl itiraz edebiliriz?


Bakanlar Kurulu kararıyla, 28 Ekim 2010 tarihi itibariyle %10’dan %15’e çıkarılan KKDF kesintisinin bu tarihten önce alınmıs tüketici kredilerine uygulanması, 4077 Sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkında Kanun’a aykırıdır. Bu şekilde, 28 Ekim 2010 tarihi öncesinde aldığı kredilerdeki KKDF kesintisinde artış olan ve taksit tutarları artan tüketiciler aşağıdaki dilekçeyi kendilerine göre uyarlayarak ikamet ettikleri ilçenin kaymakamliklarinda veya il sanayi müdürlüklerinde bulunan Tüketici Sorunlari Hakem Heyet’ine (2011 yılı için 1031 TL’nin üstünde ise Tüketici Mahkemelerine) hiçbir bedel ödemeden başvurabilir ve haklarını arayabilirler. Bu konudaki öneri ve açıklamalarımız aşağıdadır:


Sikayetiniz ile ilgili olarak ;


1- Banka tarafindan istenen tutari ödeyip makbuzun üzerine “bu artisi kabul etmiyorum. Geriye dönük olarak uygulanamaz” serh’ini not düsün.


Eger ödemeleriniz mevcut mevduat hesabinizdan otomatik olarak ödeniyorsa, Bankanin Genel Müdürlügü’ne hitaben yazilmis “Ihtarname”yi yukarida belirtilen notun aynisini ve 4077 sayili kanunun ilgili 10, 10/A, 10/B ve 6. Maddesine aykirilik teskil etmektedir yazarak iadeli taahhütlü mektup seklinde göndermelisiniz.


2- Daha sonra hakem heyetine fazladan alinan bedelin tarafiniza iadesinin saglanmasi için bir dilekçe ile müracaat ediniz. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamliklarda, illerde Sanayi ve Ticaret Il Müdürlüklerinde bulunmaktadir.


Dilekçe örnegini,aşağıda bulabilirsiniz.


3- Banka sizi yeni sözlesme yapmaya zorlarsa kabul etmeyiniz. Önceden yapilan sözlesmenin aynen devam ettigini belirtiniz.


T.C.

…………………………….. KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)


Şikâyet Eden                       :

Adresi                                 :

E-Posta & Tel.                     :

Şikâyet edilen                     :

Adresi                                 :

Şikâyetin Parasal Değeri    :

Şikâyetin Konusu               :


Açıklamalar                        : 1-)…………………. Bankasından …. / … /.20…. tarihinde ………………… kredisini yıllık ………. Faiz ile ve % 10 (k.k.d.f.) oranı üzerinden hesaplanmış olarak toplamda ……………………….- TL. aldım.

2-)Bu ……………… kredisi …………. Ay vade ile aylık …………………….- TL. sı olarak ödenmektedir.

3-)Sözleşmede vergi oranlarında yapılacak artışa ilişkin olarak açık bir madde bulunmamaktadır. Dolayısıyla kreditör banka verilen krediyi her türlü risk hesaplamasını yaparak vermektedir.

4-)……………….. Bankası tarafından cep telefonuma gelen mesajında ödemekte olduğum kredi taksitlerinde (k.k.d.f.) oranlarında yapılan artış nedeniyle artış yapıldığını belirterek sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirmiştir.

5-)4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında ki kanunun 10, 10/A ve 10/B.maddesi “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.”

Sözleşmede;

a) Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  

10/A maddesi;Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz.

6-)4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında ki kanunun 6.maddesi “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine  dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.”

7-)İşbu nedenlerden dolayı ……………….. Bankası’ndan aldığım ve düzenli şekilde ödemelerini yaptığım kredimin taksitlerinin muhatap banka tarafından sözleşmemin devam ettiği bu süre içerisinde aleyhimde olumsuz sonuçlara ve telafisi güç maddi ve manevi zararlara yol açacak bir şekilde değiştirme kararının uygulanmasının reddine ve mevcut sözleşmenin aynen devamına karar verilmesi için hakem heyetinize başvurmak zaruretim doğmuştur.


HUKUKİ GEREKÇELER                 : 4077 Sayılı Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

SÜBUT DELİLLERİ                          : Banka sistem kayıtları, sözleşme, ödeme belgeleri, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.

TALEP SONUCU                             : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Banka ile yapılmış mevcut sözleşmenin önceki şartlar ile aynen devamına, banka tarafından fazladan alınmış bulunan ödemelerin tarafıma iadesine ve bundan sonra banka tarafından yapılacak değişikliklerin hukuki sorumluluklarından mesul tutulamayacağıma karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.      /     /2011


Şikayet Eden

(Ad, Soyad ve İmza)

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir