Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Bunları Biliyor muydunuz? > Sigorta Tahkim Komisyonu nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu nedir?

 

Sigorta Tahkim Komisyonu nedir? Yapısı ve çalışma usulü nasıldır?


1-Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?


Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu?nun 30 uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.


Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenen bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşmuştur.


2- Sigorta Tahkim Komisyonu Çalışmalarını Nasıl Yürütür?


Sigorta Tahkim Komisyonu, çalışmalarını, Komisyon üyelerinden oluşan Komisyon Başkanlığı ile Başkanlığa bağlı görev yapan Komisyon müdürü, Komisyon müdür yardımcısı, sigorta raportörleri ve diğer yardımcı personel eliyle yürütür. Komisyona yapılan başvurular öncelikle raportörler tarafından incelenir ve bu aşamada çözümlendirilemeyen başvurular, Komisyon tarafından bağımsız sigorta hakemlerine iletilir.


3-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvuruda Bulunabilir?


Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilir. Bu kapsamda, sigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuş, ancak talebi karşılanmamış olan sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaattar olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru yapmaları mümkündür. Ancak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir.


4-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Hangi Konularda Başvuruda Bulunulabilir?


Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için  başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmuş olmanız gerekmektedir.


5-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Hangi Tarihten Sonra Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar Bakımından Başvuru Yapabilirim?


Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunulabilmesi için uyuşmazlığa konu rizikonun, hakkında başvuruda bulunulan sigorta kuruluşunun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle hakkında başvuruda bulunacağınız kuruluşun üyelik tarihini, sitemizde yer alan üye kuruluşlar sayfasından kontrol etmeniz önem taşımaktadır. Üyelik tarihinden önce meydana gelen rizikolara ilişkin başvurular Komisyon tarafından dikkate alınmayacaktır.


Bununla birlikte başvuru sahibi ve üye sigorta kuruluşunun aralarında yapacakları açık ve yazılı bir sözleşmeyle, üyelik tarihinden önce meydana gelmiş olan somut bir uyuşmazlık hakkında da Komisyona başvuruda bulunulabileceğini kararlaştırma hakları saklıdır.


6-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumun Maliyeti Nedir?


Komisyona başvuruda bulunmak için öncelikle; uyuşmazlık tutarı 5.000 TL’ye kadar olan başvurular için 30 TL, uyuşmazlık tutarı 5.001 ila 15.000 TL arasındaki başvurular için 90 TL, uyuşmazlık tutarı 15.001 TL ve üzerindeki başvurular için ise 225 TL başvuru ücretinin Ziraat Bankası şubelerinden kurum tahsilat programı aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu hesabına yatırılması gerekmektedir. Başvuru ücretleri internet üzerinden de Komisyonun Ziraat Bankası Bankası Bağlarbaşı Şubesi 50256701-5015 numaralı hesabına yatırılabilir (Şube Kodu: 824).

Bunun yanında, hakemler kararlarında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan ilgili hükümler çerçevesinde yargılama masraflarına da hükmedeceklerdir.


7-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumu Ne Zaman ve Nasıl Yapabilirim?


Komisyona başvurmadan önce, mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmış olmanız gereklidir. Buna karşı, sigorta kuruluşu, kendisine yaptığınız başvuruyla ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermiş, ancak talebiniz karşılanmamışsa veya 15 iş günü geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsa, talebinizle ilgili olarak Komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.


Komisyonun internet sitesinden veya Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve altıncı soruda belirtilen başvuru bedelini yatırdıktan sonra iddianızı ispatlayacak diğer belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Komisyona başvuru yapmanız mümkündür.


8-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumda Hangi Belgeler Gereklidir?


Komisyonun internet sitesinden veya Komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulumuş ve imzalanmış başvuru formu, sigorta kuruluşundan başvurunuza karşılık aldığınız nihai olumsuz cevap yazısı (talebinize 15 iş günü içinde cevap alamadıysanız bunu ispat eden belge), başvuru ücretinin yatırıldığa dair banka makbuzu ve iddianızın ispatını kolaylaştıracağını düşündüğünüz diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz.


9-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuruyu Benim Adıma Başka Birisi Yapabilir mi?


Resmi bir vekâleti belgelemek suretiyle baroya kayıtlı bir avukat da sizin adınıza Komisyona başvuruda bulunabilir.


10-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru Yaparken Uzman Bir Kişiye İhtiyacım Var mı?


Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru süreci mümkün olduğunca kişilerin uzman yardımına ihtiyaç duymasını gerekli kılmayacak şekilde tasarlanmış olduğundan Komisyona şahsen başvuru esastır. Ancak, kişilerin avukat tutma hakkı da saklıdır.


11-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuruda Bulunmak Mahkemede Dava Açmaya Benzer mi?


Komisyona yapılan başvurularda, hakemler, ilke olarak başvuru sırasında sunacağınız belgeler ve dosyanın içeriğine göre karar verecek, ancak gerekli görülen hallerde duruşma da düzenleyebilecektir.


Uyuşmazlık, Mahkemeye, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre tahkime ya da Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmişse söz konusu uyuşmazlık, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.


12-Sigorta Sözleşmem Alacağımı Yabancı Para Cinsinden Talep Etme İmkanı Tanıyorsa Başvurumda Yabancı Para Talebinde Bulunmam Mümkün müdür?


Evet, mümkündür. Ancak bu durumda Komisyona başvuru ücretini, talep ettiğiniz yabancı para cinsinden meblağın başvuru tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna göre hesaplanacak Türk Lirası karşılığına göre yatırmanız gerekmektedir.


13-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurum Nasıl İncelenir?


Komisyona gelen başvurular öncelikle, Komisyon Raportörleri tarafından  incelenir.Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular bağımsız sigorta hakemlerine iletilir. Hakemler incelemeyi tamamladıktan sonra kararlarını Komisyona iletir ve Komisyon söz konusu hakem kararını, gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye gönderir.


14-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurum Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?


Başvurunuz Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talebinizin, Komisyon Raportöleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarak, başvurunuzun sigorta hakemlerine havale edilip edilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemler incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamladıktan sonra (Taraflar anlaşarak bu süreyi uzatabilirler) kararlarını Komisyona iletir ve Komisyon, söz konusu hakem kararını gereği yapılmak üzere 3 iş günü içerisinde yetkili mahkemeye gönderir.


15-Sigorta Tahkim Komisyonu?na Başvurumun Ne Aşamada Olduğunu Öğrenebilir miyim?


Evet. Başvurunuz sırasında size verilecek bir şifre ile internet sitemiz üzerinden dosyanızın hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz.


16-Komisyondan Hangi Konularda Bilgi Alabilirim? Komisyondan Başvuru Konumla İlgili Hukuki Görüş Talep Etmem Mümkün müdür?


Komisyondan, başvuru şartları, başvuru formunun doldurulması, başvurunuzun bulunduğu aşama ve tahkim sürecinin işleyişine ilişkin diğer konularda bilgi alabilirsiniz. Ancak Komisyon, görevini tam bir tarafsızlık içinde yerine getirmekle yükümlü olduğundan, başvuru sahibine veya üye kuruluşa herhangi bir şekilde hukuki görüş veya tavsiye bildirmesi söz konusu olmayacaktır.


17-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumun Sonucunda Ne Olur?


Komisyona yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından verilecek karar, Komisyon tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 532 inci maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye iletilecektir.


Komisyona yapılan başvurularda, tutarı 40.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar (taraflar aralarında yapılacakları yazılı bir sözleşme ile bu miktarı artırabilir) kesindir. Bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar için ise taraflar temyiz yoluna gidebilir. Ancak her halükarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533 üncü madde hükümleri saklıdır.


18-Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Uyuşmazlık Yaşadığım Kuruluşları Cezalandırma Yetkisi var mıdır?


Hayır. Komisyon, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuştur.


Sigorta kuruluşları için kurallar belirleyemez. Bu görev, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. 


19-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurum Sonucunda Verilen Kararlara Karşı Dava Açabilir miyim?


Sigortacılık yapan kuruluş ile sigorta ettirenler arasındaki tutarı 40.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar (taraflar aralarında anlaşarak bu miktarı artırabilir) kesindir. Bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar için ise taraflar temyiz yoluna gidebilir. Her halukarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 533 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir