Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > GENEL > 4. Kongre Videoları

4. Kongre Videoları

   

{youtube}N-F_hZGjO1o&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

4. Tüketici Hukuku Kongresi’nin sunuş konuşmasıdır.


 

{youtube}vliFxR5SNq8&index=31&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Hakan TOKBAŞ’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki 1. gün açış konuşmasıdır.


 

{youtube}sbheql1hz-k&index=29&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi TÜRKMEN’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki 1. gün açış konuşmasıdır.


 

{youtube}vCTaaUfSucc&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=34{/youtube}

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih METİN’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki 1. gün açış konuşmasıdır.

 


 

{youtube}itDmTEjbnwU&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=2{/youtube}

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim ATAMER’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketici Sözleşmelerinde Ücret Denetimi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}fmsTkh8gOAk&index=43&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak ÖZEN’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkının Kullanılması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

   

{youtube}y91MLumMYls&index=28&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Ankara 7. Tüketici Mah. Hâkimi  İlhan KARA’nın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “6502 Sayılı Tüketici Kanununa Göre Bireysel Bakancılık İşlemlerinde Banka Masrafları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}Sby9j3e66Hk&index=26&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Görevlisi Kemal ÇELİK’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Finansal Tüketicilerden Alınan Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hakkında BDDK’nın Görüş ve Düşünceleri” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}5_jl7fnfWWY&index=18&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÇEKER’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketici Hukuku Açısından Bankacılıkta Faiz Uygulamaları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}OyRz57SP_dM&index=39&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru CEYLAN’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartları İle İlgili Düzenlemeler” başlıklı tebliğinin sunumudur.

 


 

{youtube}H8xjL-NeqpM&index=24&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Ankara 6. Tüketici Mah. Hâkimi Mehmet Akif TUTUMLU’nun 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketici Yargısında Manevi Tazminat” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}MIdX3wLBCts&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=45{/youtube}

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram UZUNOĞLAN’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “6502 Sayılı Kanun’un Getirdiği Yenilikler ve Piyasaya Etkileri” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

   

{youtube}8a4bVXrOGvM&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=47{/youtube}

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ’ün 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Genel Bir Bakış” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}dLB6uynoH_M&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=48{/youtube}

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali PASLI’nın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Yatırımcı mı Tüketici mi?” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}NeX2of0EzWs&index=16&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nesrin Akın SUNAY’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “6502 Sayılı Yasa ve İlgili Yönetmelik Taslağı Kapsamında Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}g_lT7Q62GT8&index=33&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Hazine Müsteşarlığı Görevlisi Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Sigorta Sözleşmelerinin Durumu” başlıklı tebliğinin sunumudur.

 


 

{youtube}N4N_HompBv8&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=32{/youtube}

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki Tüketici Hukukunda Yargılama ve Usul Hukuku Kuralları başlıklı oturumun başkanlığı esnasındaki konuşmasıdır.


 

{youtube}b8oKk14kazU&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=36{/youtube}

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde Gider ve Vekâlet Ücreti” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

   

{youtube}0uOwYmdmANc&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=30{/youtube}

İstanbul 9. İcra Mah. Hâkimi Hilmi ŞEKER’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Optimum Gözetilmenin İzlemesi Gereken Strateji” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}1CjjyPDZhzo&index=25&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Rekabet Kurulu II. Başkanı Kenan TÜRK’ün 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki 2. gün açış konuşmasıdır.


 

{youtube}fbPq10ghVZQ&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=10{/youtube}

BTK Tüketici Hakları Daire Başkanı Özgür Fatih AKPINAR’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Haklarına Yönelik Güncel Düzenlemeler” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}ApyvWJ4dQHk&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=23{/youtube}

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melikşah YASİN’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İkincil Düzenlemelerinde Sektörel Regülasyonların Dikkate Alınması” başlıklı tebliğinin sunumudur.

 


 

{youtube}FvGT84D9AK0&index=44&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER ‘in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Elektronik Haberleşme Sektöründe İşletmecilerin Tüketicileri Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Uyarı Tonu” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}6c1ekbSEd3g&index=49&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI’nın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Uygulamadaki Sorunların Eski ve Yeni Yasal Düzenlemeler Kapsamında Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

   

{youtube}biuVb8FhlC4&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=8{/youtube}

İstanbul 3. Tüketici Mah. Hâkimi  Sevtap KAYA’nın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “4077 ve 6502 Sayılı Kanunlarda Garanti Hükümlerinin Karşılaştırması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}PGkkh156lI8&index=37&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Rekabet Kurumu Başdanışmanı Erkan YARDIMCI’nın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki Rekabet Hukukunda Tüketicinin Korunması başlıklı oturum başkanlığı esnasındaki konuşmasıdır.


 

{youtube}m4LiGEtxnxE&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=22{/youtube}

Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı Mert KARAMUSTAFAOĞLU’nun 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Akaryakıt Sektöründe Şeffaflık Kapsamında Tüketici Bilgilendirme Platformları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}ALg8XJpgpW0&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=15{/youtube}

Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı Neşe Nur ONUKLU’nun 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Sistem Pazarlarında Rekabet, Geçiş Maliyetleri ve Tüketicilere Etkileri” başlıklı tebliğinin sunumudur.

 


 

{youtube}aYn-2qqSOII&index=46&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Uyanık ÇAVUŞOĞLU’nun 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Sağlık Turizmi Açısından Tüketicinin Hukuki Statüsü” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}Dw9Pl1gJKGI&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=41{/youtube}

Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar Çelik Ahmet ÇELİK’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketici Yasası Can Zararlarına Uygulanamaz! ” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

   

{youtube}ttIudgg6t90&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=6{/youtube}

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Hasta ve Hekim Arasında Kurulan Sözleşmeler Bakımından Tüketicinin Korunması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}y9go9fMz64A&index=40&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin ARSLAN’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Hukuka Aykırı Ticari Reklam Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri ” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}HGG0QvBaIpM&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=9{/youtube}

Uluslararası Antalya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Helâl Sertifikasının Türk Medenî Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}WeW1n9EVBGo&index=14&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nuray İBRAHİMOĞLU’nun 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Medyanın Gıda Güvenliği Algısına Etkisi” başlıklı tebliğinin sunumudur.

 


 

{youtube}lyKWqcbzBqs&index=38&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

E-TİCAD Başkanı Ercüment ERDEM’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki 3. gün açış konuşmasıdır.


 

{youtube}a3pbgGnOC9c&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=27{/youtube}

HIZLIAL Genel Müdürü Kaan Dönmez’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki 3. gün açış konuşmasıdır.


 

   

{youtube}Owppey7qk8c&index=3&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut ÖZ’ün 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Konusu Taşınmaz olan Tüketici Sözleşmelerinde Geçerlilik ve Borca Aykırılık” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}k8zWkShFLYs&index=5&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer İNAL’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketici Hukuku’nda Tüketim Malı-Yatırım Malı Ayırımının Gerekliliği” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}3RPxL1Eiros&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=35{/youtube}

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk ACAR’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Konut Finansmanı Sözleşmesi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}kpt0uRlKQHc&index=7&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer ÇABRİ’nin 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ön Ödemeli Konut Satışı” başlıklı tebliğinin sunumudur.

 


 

{youtube}OLRfaevJ3MM&index=17&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU’nun 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Tüketicinin Korunması” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}7L3SaipI_rU&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=13{/youtube}

Hızlıal Baş Hukuk Müşaviri Olgu TAŞKIRAN ‘ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un E-Ticaret Sektörüne Yansımaları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

   

{youtube}QH044TYrkmU&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=4{/youtube}

Eticad Başkan Danışmanı Tolga YÜCEL’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Dijital Gelecek: Tüketim Değişirse, Hukuk İhtiyacı da Değişir mi?” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}sDxeuoPfT6U&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=11{/youtube}

İstanbul Şehir  Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer ÇINAR’ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}v3_6nQl8Dcs&index=19&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

İstanbul ve Frankfurt/M Baroları Üyesi Murat ÖZSUNAY ‘ın 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “AB ve Alman Hukukunda Paket Tur Sözleşmeleri AB ve Alman Hukukunda Paket Tur Sözleşmeleri” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}VyB1Dz-S1MQ&index=42&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Yargıtay 13. HD Üyesi Candaş İLGÜN’ün 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “6502 Sayılı Kanuna Göre Simsarlık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları” başlıklı tebliğinin sunumudur.

 


 

{youtube}YoGmxrLgSJc&index=1&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Yargıtay 3. HD Üyesi Yusuf MEMİŞ’in 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Elektrik Abone Sözleşmelerinde Yargıtay HGK’nun ve 3. HD’nin Uygulamaları” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

{youtube}dnn-vqLvKxo&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=20{/youtube}

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat AYDOĞDU’nun 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Ayıplı Araç Satışlarında Tüketici Hakları, Özellikle Ayıplı Araç Değişimi ve İadelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sorumlu Kişi/Kişiler” başlıklı tebliğinin sunumudur.


 

   

{youtube}dr6EdJKWcEo&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w&index=21{/youtube}

Kadir Has Üniversitesi Öğrencisi Merve BALABAN’ın Üniversiteler Arası Tüketici Hukuku Ödev Yarışması 1. si seçilerek sunmaya hak kazandığı 4. Tüketici Hukuku Kongresi’ndeki “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici  Sıfatı” başlıklı ödevinin sunumudur.


 

{youtube}CAGt2fFjgbc&index=12&list=UUObFTvr2TwcC5pllFllGT4w{/youtube}

Tüketici Hukukuna Saygı 2014 Ödülü Sahipleri: Turkcell, Hızlıal, Hürriyet, Radyo Viva, Para Durumu, Albaraka, Bilge Yayınevi, Meşe Yazılım, İBB, Kurukahveci Mehmet Efendi, Çaykur, Komagene, Elmacık Su, Mabeyin Restaurant, İETT


 

 

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir