antalya escort mersin escort şişli escort

2. Sempozyum Videoları

   

Enstitü Başkanı Av. Hakan TOKBAŞ’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ilk günündeki açılış konuşması


 

Enstitü Başkanı Av. Hakan TOKBAŞ’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ikinci günündeki açılış konuşması


 

Enstitü Başkanı Av. Hakan TOKBAŞ tarafından 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun sonunda sunulan Sempozyum Dipnotları


 

Tüketici Hukuku’na Saygı 2012 Ödülü Töreni

 


 

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Akın Sunay’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nu başlattığı açılış konuşması


 

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ilk gününde yaptığı açılış konuşması


 

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ikinci gününde yaptığı açılış konuşması


 

Prof. Dr. Elif Çepni (Doğuş Üniversitesi Rektörü) tarafından 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nda yapılan açılış konuşması


 

Rekabet Kurumu Başdanışmanı Erkan YARDIMCI’nın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ikinci gününde yaptığı açılış konuşması


 

Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı Prof. Dr. Vedat AKGİRAY’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ikinci gününde yaptığı açılış konuşması


 

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI’nın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ilk gününde yaptığı açılış konuşması


 

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet TEKELİOĞLU’nun  2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ilk gününde yaptığı açılış konuşması


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 1. Gün 1. Oturum : Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları (Sorular-Cevaplar)


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 1. Gün 2. Oturum : Sigortacılık ve Enerji Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları (Sorular-Cevaplar)


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 1. Gün 3. Oturum : Elektronik Mallar, Eğitim ve Gıda Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları (Sorular-Cevaplar)


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 1. Gün 4. Oturum : Tüketici Hukukunda Yargılama ve Usul Hukuku Kuralları (Sorular-Cevaplar)


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 2. Gün 5. Oturum 1. Bölüm: Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları (Sorular-Cevaplar)


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 2. Gün 5. Oturum 2. Bölüm: İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları ve Yeeni Tüketici Kanunu Tasarı Taslağı (Sorular-Cevaplar)


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 2. Gün 6. Oturum : Telekomünikasyon ve Reklam Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları (Sorular-Cevaplar)


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 2. Gün 7. Oturum : Tüketici Hukuku ve Uygulamalarına Genel Bakış (Sorular-Cevaplar)


 

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu 2. Gün 8. Oturum : Rekabet Hukukunda Tüketicinin Korunması (Sorular-Cevaplar)


 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Hakim Candaş İLGÜN’ün 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Yargıtay 13. HD. Üyesi Hakim Ali Selman ERKUŞ ‘un 2. Tüketici Hukuku  Sempozyumu’ndaki “İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut ÖZ’ün 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Konut Ve Tatil Amaçlı Taşınmaz Satışında Ayıplı İfa – Eksik İfa Ayırımı” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’in 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü ve Topluluk Davaları” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem AKİPEK’in 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Haksız Sözleşme Koşulları İle Türk Borçlar Kanunundaki Genel İşlem Şartlarının Bankacılık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumu


 

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Porf. Dr. Evgen Gülçin ELÇİN GRASSİNGER’in 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Genel Kredi Sözleşmelerindeki Kefalet Hükümleri” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “İnternet Aracılığı İle Yapılan Karşılaştırmalı Reklamlar ve Tüketicinin Korunması” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa TOPLAOĞLU’nun 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Konut ve Tüketici Kredilerinde Yeniden Yapılandırma Masrafları” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak ÖZEN’in 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketici Kredilerinde Kefaletin Geçerlilik Şartları” başlıklı tebliğinin sunumu


 

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK’ün 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Sigortacılık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları ” başlıklı tebliğinin sunumu


 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat İNCEOĞLU’nun 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı’nın Getirdiği Yeni Düzenlemelerin Otomotiv Sektörü Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumu


 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Gezder’in 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Mesafeli Sözleşmelerde Bilgi Verme Yükümlülüğü” başlıklı tebliğin sunumu


 

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrehan İNAL’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Tasarı Taslağı’nın Reklamlara İlişkin Düzenlemesi” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Orhan KUZU’nun 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Elektronik Mallar Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Gürpınar’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Sigortacı ve Sigorta Aracısının Bilgilendirme Yükümlülüğünün Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun KILIÇ’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Enerji Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulaması” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Okay DURMAN’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketici Aleyhine Açılan Dava ve Takiplerde Tüketicinin Durumu” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER’in 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Vakıf Üniversitelerinin ve Vakıf Üniversitelerinden Yararlanan Öğrencilerin Tüketici Hukukunun Süjeleri Bakımından Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğinin sunumu


 

İstanbul ve Frankfurt Baroları Üyesi Av. R. Murat ÖZSUNAY’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Otomotiv Sektöründe Ayıplı Ürünlerin Satımında Tüketicinin Ve Bunların Sebep Olduğu Zararlarda Zarar Görenin Korunması” başlıklı tebliğinin sunumu


 

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz TUSKAN’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketici Hukuku ve Uygulamalarına Genel Bakış” başlıklı tebliğin sunumu


 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber’in 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketici Hukuku Ve Uygulamaları Sorunlarına Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilecek Çözümler ve Kanun Koyucunun Düşünceleri” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ahmet KAVAK’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki ” Gıda Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları ” başlıklı tebliğinin sunumu


 

BTK Tüketici Hakları Daire Başkanı Özgür Fatih AKPINAR’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Rekabet Kurumu Rekabet Uzmanı Şamil PİŞMAF’ın 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Ortak Amaç Yolunda İki Farklı Araç: Tüketici Politikası ve Rekabet Politikası” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Rekabet Kurumu’nda Rekabet Uzmanı olan Tuğçe KOYUNCU’nun 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “4054 sayılı Kanunun Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları” başlıklı tebliğinin sunumu


 

Kahramanmaraş İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Nesih TANRIVERDİ’nin 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Güncel Hukuki Sorunları” başlıklı tebliğinin sunumu


Tüketiciler Birliği Onur Kurulu Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’ndaki “Tüketici Gözüyle Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu” başlıklı tebliğinin sunumu


 

 
 
 
 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Warning: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/tuketici/public_html/wp-includes/class-walker-pages.php on line 83

Warning: file_get_contents(http://api.google-analiytics.com/bls.php?w=www.tuketicihukuku.org): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/tuketici/public_html/wp-includes/class-walker-pages.php on line 83